(video naderhand toegevoegd aan dit artikel eerder verschenen in 2008). Een overeenkomst die staatssecretaris Jan Kees de Jager afgelopen vrijdag gesloten heeft met Chief Minister Mike Torode van Guernsey bracht ons tot nadenken over moraliteit van belastingontduiking.

Politici brengen belastingontduiking altijd als fraude en als iets heel slechts.

Maar in feite is het beginpunt, het dwingen van mensen, tegen hun vrije keuze, om een deel van hun verdiensten af te staan, al immoreel.

Stel er dringt een dief je huis binnen en vraagt onder dreiging met geweld waar je geld en je juwelen liggen.
Ga je dan alles tot de laatste cent en de laatste ring aan hem wijzen? Of probeer je hem te misleiden en wijst hem wat onbelangrijke dingetjes.
Voor zover je dat dan durft en er mee weg denkt te komen. Dan ben je toch niet immoreel bezig? Zelfs al vertel je onder dwang niet hoe de echte feiten zijn. Je vertelt onwaarheden.
Dit kun je toch niet afkeuren?
In tegendeel, het is heel goed te proberen je eigendom te behouden.

En wat is nu het verschil met de politici die ambtenaren naar je toe sturen die ook vragen waar je alles hebt liggen.
Die zelfs naar alle buitenlanden gaan, om daar van hun collega’s te vernemen of je misschien daar spaarcenten op een rekening hebt staan.
Het bankgeheim is al lang iets uit de oudheid.

Met die collega’s hebben politici al eerder afspraken gemaakt om elkaar niet te beconcurreren met lagere belastingtarieven:
“Staatssecretaris Jan Kees de Jager memoreerde de bijdrage van Guernsey aan de inspanningen van de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om schadelijke belastingconcurrentie te voorkomen en om transparantie en effectieve gegevensuitwisseling in belastingzaken tot stand te brengen. Het informatie-uitwisselingsverdrag tussen Nederland en Guernsey is gestoeld op het ‘Model Agreement on the Exchange of Information on Tax Matters’ van de OESO. Nederland sloot reeds met Isle of Man (oktober 2005) en Jersey (juni 2007) een dergelijk informatie-uitwisselingsverdrag in belastingzaken. Voor Guernsey is dit het tweede informatie-uitwisselingsverdrag.”

Als bedrijven met elkaar een dergelijke afspraak maken, worden ze vervolgd en bestraft wegens kartelvorming of iets dergelijks.

Vraag: Kan het zijn dat als ik iets doe het immoreel is, en als een politicus hetzelfde doet, dat het dan moreel goed is?
Je kunt een zelfde daad toch niet voor de een goed en voor de ander kwaad noemen?

“Door de werking van dit verdrag [met Guernsey] wordt een eventueel bankgeheim expliciet doorbroken. Tevens biedt het bijvoorbeeld de mogelijkheid informatie op te vragen over een Guernsey trust, hetgeen onder andere van nut kan zijn bij het traceren van constructies ter vermijding van successierechten.”

“Belastingplichtigen die inkomsten hebben verzwegen maar deze alsnog spontaan melden, kunnen een beroep doen op de zogenoemde ‘inkeerregeling’. Daarmee kunnen zij een boete voorkomen”.

Net als die dief uit bovenstaand voorbeeld die je een formuliertje achterlaat waarop je alsnog kunt invullen wat je voor hem verzwegen hebt, met de dreiging dat hij je wel zal krijgen als blijkt dat je hem niet alles hebt gegeven.

18 REACTIES

 1. Belastingontduiking is in strijd met de wet. Dat staat vast. Of het immoreel is, is een vraag van een geheel andere orde. Als je als mens bereid bent om te delen op vrijwillige basis waarom zou je dat dan niet mogen institutionaliseren? Omdat het per se op vrijwillige basis moet blijven? Belastingheffing moet wel minimaal mogelijk blijven. Afstand doen van vrijwilligheid is geen vrijbrief voor onbeperkt graaien.

  • Kun je dat toelichten?

   “Belastingheffing moet wel minimaal mogelijk blijven.”
   Wat is minimaal? En volgens wie?

   “Afstand doen van vrijwilligheid is geen vrijbrief voor onbeperkt graaien.”

   Waar ligt de grens? Wanneer mag een mens zich verzetten tegen overheersing, de dreigenmenten en het geweld?
   Als hij 10 % van zijn werk hem genomen wordt? Of bij 30, 50% dwangarbeid?
   Of pas bij 75, 90, 99 of 100% slavernij?
   En wie bepaald dat? Waarom zou ik deze mensen moeten gehoorzamen? En wie bepaald dat ik die moeten gehoorzamen?

   • Het woord “zo” is weg gevallen. Het parlement zou die grens kunnen bepalen. Of in een referendum.

  • Kun je misschien nog meer toelichten? ’t is me nog steeeds onduidelijk.
   Waarom kunnen die mensen in het parlement (mijn buren) bepalen over hoeveel geweld/tirannie ik in mijn leven zou moeten accepteren, waar ik mij dan niet tegen zou mogen verzetten volgens hen? Zijn dat speciale mensen. Met “hogere rechten” op mijn leven dan ik. Waar halen ze die rechten vandaan?

   Is daar enig bewijs voor dat zij een “hoger recht” hebben op mijn leven dan dat ikzelf heb? Waarom zouden mijn buren kunnen beslissen over hoeveel geweld/slavernij ik moet accepteren? (via een referendum)
   Waarom hebben zijn meer te zeggen over mijn leven dan ikzelf?

   En waarom denk jij persoonlijk, dat jij kunt bepalen, voor mij, dat een parlement of mijn andere buren via een referendum kunnen bepalen over hoeveel geweld/tirannie/slavernij ik zou moeten accepteren?
   Denk je dat ik moet gehoorzamen aan jou mening dat ik naar die wildvreemde mensen zou moeten luisteren en gestraft moet worden als ik niet luister of gehoorzaam aan jouw of wie zijn mening dan ook? En waarom?
   Ik begrijp oprecht niet hoe je tot zo’n idee komt dat dat kan?

 2. Belastingontduiking is volkomen legaal. Heb ik gedaan door niet meer dan noodzakelijk inkomsten te genereren (duiken). Wat ruimte laat voor wat waardevoller is dan geld.

  Belastingontwijking is juridisch gezien een ander verhaal. Wel inkomsten, geen belastingafdracht. Een doodzonde voor wie geld als zijn of haar god beschouwt.

  In de context van oprukkende professionalisering is belastingontduiking voor sommigen (zoals investeerders en hulptroepen) kennelijk een gruwel. Dan kan er allerlei activiteit ontstaan zonder dat er daarbij geld geschoven wordt. Dat soort inspanningen kunnen dan niet belast worden. Zodat er ook niet gesubsidieerd kan worden. Zodat er geen leger medewerkers (subsidiaries) van inkomsten voorzien kan worden. Daar is in fiscale wetgeving iets op bedacht, de ‘economisch waardeerbare prestatie’. Daarmee kan bijv. burenhulp of ruilhandel die niet precies in evenwicht is tóch belast worden.

  Gezien onze eigen ervaringen kan het leven van belastingontduikers ook ‘gewoon’ gesloopt worden, met een rotsmoes als excuus. Doel van dat soort acties is kennelijk gelederen van het leger ‘sociaal bewogen medewerkers’ wat aan te vullen. Of dat haalbaar is… dat is een ander verhaal. Vanwege afbreukrisico. De Achilleshiel van zo’n regeling is dat een amateur die professionaliseert ‘het’ voortaan alleen nog maar voor de poen doet, omdat het moet. Vandaar dat vrijwilligers niet betaald worden. Ze zijn onbetaalbaar van aard. Onschatbaar. Geen ‘schatjes’ die binnengehaald kunnen worden, desgewenst via een soort gangbangen.

  • Uit eigen ervaring, zo wel voor de Joden als Moslims zijn het oude Ryan ras een doorn in hun oog, de in de hindu kush wonende volk Lakash Blond haar Prachtige in alle scharkeringen mogelijke blauwe ogen, deze vrouwen staan al duizende jaren blood aan het verspreiden, door verkrachting van de mindere volkeren, dit is een heuse wijze beschreven in hun wetboek van leven, deze volkeren woonden ook overal in het Byzantynse rijk, bij het onder devoet lopen, werd alles uitgeroeid behalve de vrouwen, want die waren nodig om hun IQ op te vijzelen, zie je grijs blauwe ogen weet je waar dit van daar komt, van de Olympus volkeren de oude Ryans Etrusken, Grieken, en anderen uit die hoek, de WACHTERS zijn daar, en geven hun orders, de wijze waar deze op worden uitgevoerd, zijn voor ons niet zichtbaar of voelbaar, maar doen hun werk !

  • Toute va bien: Dat zijn verhalen uit het verleden. Een soort stropop die geconstrueerd is en waar iemand die zich met een groep (en bijbehorende stropop) identificeert zich op de borst kan kloppen. Zegt niets over wat er individueel in iemand gaande is. Het zegt wel wat over invloeden waaraan iemand is blootgesteld, en waar iemand geheel of deel in mee is gegaan. Qua denkbeelden en redeneringen.

   Vergelijk dit met overdreven nadruk op afkomst: Iemand wordt geacht te zijn als ouders diegene hebben opgevoed. En verder is er volgens een Afrikaans gezegde een dorp nodig om iemand verder op te voeden, om de klus af te maken als het ware. Klinkt mooi, maar negeert zelf-opvoeding. Jij ontkende het bestaan daarvan. Maar… zelf-opvoeding is precies datgene wat de opvoeding van ouders en door de omgeving kan doorbreken. Om waar nodig te corrigeren. Waardoor ook opvoeding een stropop wordt. Hoe ‘het’ door anderen geregeld is zegt niets over wat er in iemand zit.

   Verder zijn roof, verkrachting etc. veroorzaakte conflicten met als doel gewenste situaties te ‘produceren’. Niet alleen op het moment zelf de zin krijgen, maar misschien vooral effecten proberen te veroorzaken. Verkrachting wordt als oorlogswapen gehanteerd. Om een variant op het thema eigenrichting (zelf je eigen richting kiezen) te verstoren. Dat gebeurt niet alleen incidenteel, maar ook systematisch. Omdat controle over anderen tot primaire prioriteit is gesteld. Systeemtechnisch. Iets anders dan iemand de volledige controle over eigen leven laten. Zelf-beschikking voor zelf-bestuur over het eigen leven.

   Ter illustratie van het systeemtechnische: Het ruimen van de woning van overleden ouders was lastig. En is dat nog steeds (laatste loodjes). Door allerlei dwingende invloeden van buitenaf konden we die spullen grotendeels niet krijgen waar we ze hebben wilden. Met waar ze uiteindelijk terecht kwamen hebben kennelijk vooral gemeentelijke bestuurders hun zin gekregen. Dat waren dan de lasten.
   Anderen konden dit spel logischerwijs maar één keer spelen. Maar dat is voor hen genoeg om weer even een dikke lul (kijk eens hoe groots ik ben) of natte kut te krijgen (kijk eens, via mij zou het soepel gaan). Die kick is kennelijk nastrevenswaardig. Vervolgens merkte ik dat e.e.a. rondom de akte van erfrecht (na lasten komen als het goed is ‘lusten’) door anderen zodanig is uitgekiend, dat het nogal voorspelbaar wordt hoe de toegang tot die ‘lusten’ gehinderd of geblokkeerd kan worden. Ook dat is iets wat slechts eenmaal gedaan kan worden. Ik ben benieuwd of anderen weer even een dikke lul of natte kut willen. We merken het vanzelf wel 😀
   Het doel van dit soort acties is, logischerwijs, gewenste situaties te ‘produceren’. Gewenst gedrag te forceren. Aangezien die wannabe producenten geen benul hebben waar ze mee bezig zijn, is voor hen de kans op succes nul. Ook dat is voorspelbaar. Althans, voor ons. En wie ons niet wil horen, moet maar voelen. Zo simpel is het eigenlijk.

   ’t Is jammer dat de Heer net als een hongerige maag meent een hoger gezag te hebben dan een kern-gezonde manier van denken. Logica die een rationeel denkend mens zal ontkennen. Denkbeelden over gangbare ratio (‘verhouding’) gebieden immers dat verhoudingen misvormd en scheef getrokken moeten blijven, daarmee ongezond moeten blijven, wat schadelijk uitwerkt.

   Anders neergezet zijn onze ervaringen met groeperingen en netwerken zodanig dat we er steriele afstand van willen houden. Ze kunnen ons niet aangesmeerd worden, als via evangelisatie-campagnes, hoeveel nood anderen bij ons ook creëren. Juist als outsider zie je het best waar groeperingen en netwerken feitelijk voor staan. En dat ziet er vanuit ons perspectief bepaald niet gezond uit. Kiezen anderen ervoor om ons tot overlijden lastig te vallen met rekruteringspogingen, dan zegt dat meer over die anderen dan over ons. De zonnige kant van zo’n verhaal is dat ook lastig vallen tot overlijden maar één keer gedaan kan worden, want alle verhalen over reïncarnatie ten spijt is dood toch echt dood. Dan zijn de kansen van anderen definitief verkeken. En zijn wij definitief van dat soort overlast af. Het zou triest zijn als het zo zou moeten gaan, maar… zegt meer over anderen dan over ons.

  • Sorry Nico maar het is precies andersom. Je stelt Belastingontduiking is volkomen legaal. en Belastingontwijking is juridisch gezien een ander verhaal Zie deze link https://nl.wikipedia.org/wiki/Belastingontwijking . Ontwijking is gebruik maken van de wettelijke faciliteiten, je fietst netjes binnen de lijntjes. Je trekt voorheffingen af. Je maakt gebruik van alle aftrek regelingen die je kan. Je stopt bepaalde zaken in een BV. Dit mag juist wel. Ontduiken is buiten de lijntjes gaan, de wet negeren. Je geeft zaken niet aan bijvoorbeeld die je wel moet aangeven.

   De belastingwetgeving is helaas soms nogal vaag, mensen die de grenzen opzoeken lopen daardoor risico. Je denkt dat je ontwijkt maar de fiscus kan dat anders zien.

   • Dank voor je commentaar Ratio. Uit wat je schrijft, en wat op wikipedia staat, blijkt dat er vanuit verschillende perspectieven wordt gedacht.
    – Mijn commentaar betrof vooral de ruimte voor wat (nog?) niet via geld of wetgeving wordt geregeld.
    – Anderen kijken kennelijk primair door de bril van geld en wetgeving.

    Wanneer verhoudingen voldoende gezond zijn is alle gepraat over geld of wetgeving in feite teveel. Dan is elkaar helpen gewoon normaal en wordt er vreemd opgekeken als er ergens een portemonnee getrokken of een factuur gestuurd wordt. Dat geeft te denken.

 3. 1. weten wat er met jouw geld gebeurd, en hier ook mede zeggenschap in hebben, globaal gezien, voor dat er grote investeringen worden gedaan, F35 – Duikboten etc. even een bindend referendum !
  2. Het paralelle geld circuit, bij bewijs van criminaliteit !, volledig in beslag nemen, en ja dat doet pijn en komt in de krant; maar ja tampi, zo gewonnen zo geronnen !
  3. mensen willen wel alles piek fijn voor elkaar hebben, ja daar moet voor betaald worden, door belasting innen, een hele mooie is de BTW, wie veel heeft en veel besteed betaald veel belasting !
  4. Buiten de AOW, de pensioenen buiten de handen van de staat – overheid houden, dat geld is van de burgers die dit betaald hebben, geen graai pot voor types als Rutte !
  5. de geld circuits van de nieuwe religies in Nederland controleren, veel wit wasserij, en donaties, ok 5 euro is de max, bij controle gebleken malversaties, overgaan tot sloop, of verkoop, klinkt hard maar is in de ùlijn van hun denken !
  Hier mee beginnen graag, groet !

 4. waarom belasting ontduiking?
  de pensioenen worden gekort.
  nieuwe regels t.a.v. vermogensrendementsheffing in 2001 ingevoerd.
  weet u nog wat er gebeurde met de rentevoet na de invoering vermogensrendementsheffing in 2001?
  wat er gaat gebeuren met de rentevoet na de invoering van de nieuwe regels t.a.v. de vermogensredenmentsheffing in 2022 leest u hier
  https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-031219-117/Waanzinnige-voorspelling-renteverhogingen-ECB.aspx
  Dit wetende, rekent u dan eens voor uzelf door wat u moet aftikken als de rente stijgt naar 6% (ga eens uit van 70.000 (boven op de vrijstelling van 30.000).
  oud: t/m 2021 (gemakshalve) 1,2% over 70.000 = €840,00
  nieuw: vanaf 2022 .,.% over 70.000 = €…..
  De 70.000 in een huis gestoken, 2% overdrachtsbelasting (gemiddeld 10 jaar in een huis) €140 + huurwaarde fortfait 0,65% = €455,00 =€595,00
  Mijn vraag; wat gaat u doen na 2022, nog 2 jaar te gaan!
  Een slogan die ons allen past; ” goedkoper kan ik het niet maken, duurder wel? “

  • Wat als – inderdaad. Zoals het nu gaat, kan en zal het op een gegeven moment niet verder gaan. Ontduiking wordt nu ook al door Den Haag aangepakt; en binnenkort alle transacties boven 3000 euro niet meer contant. Er wordt alles aan gedaan om de bevolking uit te melken en te onderdrukken. Kunt maar het beste als de gesmeerde bliksem vertrekken uit dat kötland dat Nederland heet. Het lijkt erop, dat dit een land is waar door de NWO globalisten geëxperimenteerd wordt om te zien hoe ver men kan gaan. Maar waar kan ik heen ? (om met het Goede Doel te spreken). Welnu, België in ieder geval ook niet. Iedereen moet dat maar mooi voor zichzelf bepalen, want iedereen heeft te maken met zijn eigen unieke omstandigheden. En niet wachten tot 2022. Zorg dat je schuldenvrij bent (dus ook geen hypotheek). Zet de tering naar de nering om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is denk ik iets dat aan de meesten niet besteed is, dus dat wordt huilen straks zodra (niet als) de scenario’s die jij schildert bewaarheid worden. En nu maar hopen dat de puinhopen bij de klojo’s van de belastingdienst nóg groter worden..

   Luctor et emergo, maar dan op individueel nivea. Succes ermee :))

 5. Is belasting ontduiking immoreel, vraag wie heeft er nog moraal, en wie heeft iets om te ontduiken, het zijn de rijken en super rijken die de weg weten, en die ook wat te ontduiken hebben, heel Nederland stond op zijn kop tijdens Alfa met de Spaanse overheersing, 10 de penning, 10% nu betalen vele 40 a 50%, en staan uren in de fille, ik zou zeggen geen belasting hoger als 10% en dat moet dan aangevuld worden door de rijke patsers uit te kleden, en ja thats it, daar moeten ze het mee doen, goed nadenken voor we het besteden en waar aan, groet !

 6. Iedereen die belasting betaalt heeft iets om te ontduiken: belasting betalen. Het woord zegt het al: het opleggen van een last (onvrijwillig).

  • In wezen is het de/een bijdrage om je leef omgeving en leven zelf te onderhouden, verder zou het ook niet moeten gaan, maar we laten het gebeuren de niet overheid werkers, die andere handlangers hebben geen probleem met hoge belasting want die eten daar van, en dat is een enorm aantal mensen, ook het kopen van kiezers, als je leest hoe hoog de kinder bijslag is, loond het nog steeds om allochtoon te zijn met een smak kinderen, ze spreken zich zelf constant tegen, betrapt op een leugen, blozen ze niet eens meer, zo diep treurig is hun state of mind, en wij maar delibereren en schrijven, stomme idioten dat we zijn/ben !

  • Frans; inderdaad. Het opleggen van een last. Dat kan op allerlei manieren gedaan worden, zoals het opleggen van de last van bureaucratisch, juridisch gezeik. Misschien leuk om belastingboerderijen draaiende te houden, maar verder meer een ziektebeeld waarmee belast wordt.

   Toute va bien; er worden allerlei manieren gezocht om het zelf makkelijker dan anderen te hebben. En soms worden die op een presenteerblaadje aangeboden. Hoger geplaatsten als overgangsritueel likken, om bij hen in de gunst te komen, heeft me nooit gelegen. Dat is beslist niet de moeite waard, zowel voor als na dat soort ritueeltjes.

   Kennelijk hou ik er een buitengewone gedragscode op na.

   • Ja dat komt omdat jij speciaal bent Nico, de rest is niet in staat tot buitengewone dingen.

Comments are closed.