Het was zo’n succesverhaal: Nu.nl dat nieuws afnam van het ANP en dit nieuws integraal plaatste op een gratis toegankelijke nieuwssite. Gewoon feiten plaatsen zonder politieke kleur en verder niets. Geen wonder dat miljoenen Nederlanders de site bezochten. Helaas heeft Nu.nl haar machtspositie misbruikt door de neutrale positie de afgelopen jaren behoorlijk te wijzigen. Het ANP is er uit getrapt en met de komst van 100 eigen journalisten verdween de neutraliteit definitief.

Artikelen zijn nu duidelijk voorzien van de mening van de journalist. En die blijken bloedrood. Als de advertenties zouden verdwijnen, zou het logo van de site zó vervangen kunnen worden door dat van GroenLinks. Het is één communistisch bolwerk geworden, waarbij waarheidsvinding volledig ondergeschikt is gemaakt aan marxistisch-leninistische dogma’s.

Nu.nl

Zoeken naar nieuws dat de leden van het politbureau van GroenLinks kan schaden zal je nimmer leiden naar Nu.nl en kritische geluiden van lezers worden in de kiem gesmoord door deze gewoon niet op te nemen in de reactiemogelijkheid onder de artikelen.

Neem een gemiddeld artikel over het klimaat. De redactie van NUjij (waar je als lezer kunt reageren op het betreffende artikel) laat sowieso de mening van klimaatalarmisten niet toe. Daarnaast worden ook de overige reacties zorgvuldig gescreend. Onderbouw je té goed waarom je het belachelijk vindt dat er 1.000 miljard euro wordt geïnvesteerd in oplossingen die bewezen niet werken, dan kun je het wel vergeten dat je reactie geplaatst wordt.

Daardoor lijkt het net of Greta Thunberg lessen heeft gevolgd bij Dotan en een waar trollenleger heeft ingezet om de politiek correcte boodschap van Jezias Klaver te verkondigen. Onder het kopje “Uitgelicht” worden de braafste reacties getoond. Een mooie poortwachter, want ieder mens die wél zelf na kan denken is zodoende al kotsmisselijk voordat deze aan zijn eigen reactie toekomt (die vervolgens toch niet wordt geplaatst).

Het is jammer dat een eens zo goed medium als Nu.nl zich nu definitief geconformeerd heeft aan de communistische denkbeelden van GroenLinks. Het enige neutrale nieuwsplatform in Nederland is hiermee definitief verleden tijd.

Een oude bekende

9 REACTIES

 1. Grappig; men heeft het over consensus. Met andere woorden over een mening (gedeeld door een (grote) groep). Maar daarmee is het nog geen feit.

 2. Volgens mij is Communisme altijd een overgangs face, naar een autokratisch regiem, uit de oude boeken van mijn vader valt dit gemakkelijk te concluderen, Marx – Trotsky – Lenin, en anderen, ook dat het lijkt op het Hebreewse dogma, in grote lijnen dan, Maxim Gorki legt het mooi uit, de Super kapitalisten hebben er een hekel aan, want hun plek wordt ingenomen door super Communisten, het spel van psychopaten de op macht beluste zieke mensen !

 3. De auteur legt de nadruk op feiten, neutraal en censuur. Bij de vraag “welke feiten mogen gezien worden?” kan er makkelijk, ongemerkt afgeweken worden van neutraal. Hoe neutraal is wat ‘neutraal’ wordt genoemd? Even op nu.nl gekeken bij klimaat-artikelen. Er zitten zinnige reacties tussen, zoals over overconsumptie. Vooral de roep om regulering valt daar nogal op. Waar komt dat vandaan? Ik probeer het spoor terug te volgen, te reconstrueren:

  De Oude Wereld draait kennelijk om de kapstok ‘afkomst’. Je ‘bent’ je afkomst. Hoewel afkomst misschien generaties terug was ontstaan door verheffing (plaatsing) in één van de standen, door een monarch. Op grond van afkomst ontstond ‘mijn woord is wet’. Die wetten hoefden niet geschreven te worden, een gesproken woord was genoeg gezien het voetstuk voor ‘afkomst’. Afkomst kon ‘gehackt’ worden door een soort adoptie in een ‘betere familie’ te fingeren of door afkomst te negeren of bestrijden. Van binnenuit of van buitenaf. Zo kon iemand uit de adelstand gegooid worden vanwege ‘niet meer lichten’.

  De Nieuwe Wereld draait kennelijk om de kapstok ‘hebben’. Je ‘bent’ wat je in je hebt of wat je om je heen hebt. Als anderen maar leuk of nuttig vinden wat iemand in zich heeft, dan kan diegene anderen heuse een ‘under the dome’ ervaring bieden. Vergelijkbaar met aan moeders rokken hangen. Kennelijk bedoeld als de ‘dommen’ of onwetenden verzorgen, op grond van een verstrekte juridische titel. Een recht waar iemand op kan staan. Geen ‘mijn woord is wet’, maar ‘er staat geschreven dat’. En afhankelijk zijn van een weldoener die een woord spreekt, vervolgens een titel verstrekt of juist intrekt.

  Kennelijk als gevolg van spanningen tussen de Oude en Nieuwe Wereld zag de Oude Wereld zich gedwongen om zich ook te gaan beroepen op het geschrevene. Allerlei stapels wetgeving lijken het gevolg van wedstrijdjes touwtrekkerij. Ondertussen werd het woord van iemand steeds minder waard, evenals het geschrevene. In feite een mentaliteitskwestie, die niet uit de wereld geholpen kan worden door wéér meer te reguleren. Of anders te reguleren. Of te censureren, want ook censuur kan ‘gehackt’ oftewel omzeild worden. Als vanuit politiek rechts geklaagd wordt over hysterie, dan wordt het feit weg gecensureerd (niet willen horen) dat die hysterie veroorzaakt is. Neem de oorzaken weg en… Helaas wordt er nog steeds met meerdere maten gemeten. Een man mag boos zijn, een vrouw mag niet ‘hysterisch’ doen. Terwijl in beide gevallen sprake is van frustratie die eruit komt. Maar waar komt die frustratie vandaan? Dat soort feiten worden weg gecensureerd, worden liefst niet ter sprake gebracht omdat dat censuur ‘vereist’. Toch? Maar ja. Eerlijk duurt het langst. Ongeacht afkomst en verkregen juridische titels, want dat zijn feitelijk niet meer dan aandacht afleidende stropoppen.

 4. ‘Blauw’ als in blauw bloed en ‘rood’ zijn niet de enige partijen die bepaalde verschijnselen liever niet zien. Hier iets vanuit ‘groene’ kringen, wat ik voor een ander platform vertaalde naar andere framing:

  Today’s World Calls for a Radical New Approach to Detox. Interesting title, but I would approach framing differently.

  Today’s legislation is like a mountain of shit, a collection of all cases where ’the shit hit the fan’. Some think that this shit ‘needs’ to be multiplied, like Jesus magically multiplied bread and fish. Therefore, this shit is enrolled by means of law enforcement in order to create toxic relations.

  In present day discussions about climate change, many seem to think that “if it’s not regulated, it cannot be good. Not regulated implies doom!”
  By now, you’re able to comprehend the toxicity of such opinions. So… how to detox? Less legislation requires more inner character and virtues. Which was centuries ago the ‘wet dream’ of aristocracy and nobility. Both ladies and gentlemen could dream intensely about such a world…

  From this perspective… dreams can be healthy. As long as they are not intoxicated by dreaming about total control over others using legislation, using the Force (police) and so forth.

  • In deze Engelse tekst heb ik bewust niet het woord ‘poisoning’ gebruikt. Intoxicating can zowel bedwelmen als vergiftigen betekenen. De mogelijkheid om te reguleren werkt voor sommigen bedwelmend uit, voor anderen vergiftigend. Qua cultureel klimaat. Alleen wordt dat feit systematisch verzwegen in klimaat-achtige discussies.

 5. Deze zin is verkeerd. Ze laten sceptici niet toe. Alarmisten zijn meer dan welkom.
  “De redactie van NUjij (waar je als lezer kunt reageren op het betreffende artikel) laat sowieso de mening van klimaatalarmisten niet toe.”

  • Ja, wist ik. Wat mij verbaast is dat Donald Duck onder dezelfde vlag valt, terwijl Walt E. Disney toch bekend stond als libertariër. Hoewel: ik zie sterke overeenkomsten tussen nu.nl en Oom Donalds Moppentrommel ?

Comments are closed.