De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de Urgenda zaak. De Staat moet eind 2020 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 25 procent hebben verminderd.  Vorig jaar was de uitstoot nog met slechts 15 procent teruggebracht. De overheid moet dus nu een flinke inhaalslag maken binnen slechts 1 jaar! Nieuwe windmolenparken bouw je niet zo snel. De maximumsnelheid wordt al verlaagd naar 100. Mogelijk wordt dat dus 80.  Leuk voor de maker van die bordjes. Kassa.

Mr. drs. Minnesma (geen exacte studie gedaan, hoe verrassend) van Urgenda dreigt met dwangsommen die zo hoog zullen zijn dat het goedkoper zal worden voor het kabinet om kolencentrales te sluiten. Uiteraard zal de energieproducent de Staat aanklagen wegens onteigening. De compensatie mag u, Joris Goedbloed, de blije belastingbetaler dan weer ophoesten. En de energie zal ergens vandaan moeten komen dus meer import uit het buitenland die nog veel oudere en meer vervuilende centrales gebruiken. Of gaan we nog meer biomassa bijstoken wat juist op korte termijn slechter is? Maar dat zal Minnesma niet veel interesseren, die slaapt lekker met kerst denkende dat ze de planeet heeft gered terwijl ze in China gewoon doorbouwen:

“The country has a pipeline of 147GW of coal plants that are either under construction or suspension but are likely to be revived, the report says. This is more than all existing coal plants in the EU combined.”

Ik mag hopen dat de Staat in ieder geval niet opteert voor het betalen van dwangsommen want daarmee geeft ze deze zeur club nog meer middelen om de Staat voor de rechter te dagen om te doen wat ze in het verleden allemaal in internationaal verband heeft beloofd.  Dat zal nogal wat zijn, NL politici gaan altijd graag naar toppen en beloven daar het beste jongetje van de klas te zijn. Andere landen beloven ook van alles maar dat is vaak niet afdwingbaar. Zoals het veelgeprezen Parijs Akkoord niet bindend is. Uit de wiki page:

“ the Paris Agreement, with its emphasis on consensus-building, allows for voluntary and nationally determined targets. The specific climate goals are thus politically encouraged, rather than legally bound.”

Of de beloftes zijn erg vaag en nietszeggend. Zo is er een land dat beloofd heeft de CO2 emissies te reduceren nadat ze gepiekt hebben (!) Maar in NL kan je dus de Staat voor de rechter dagen en die rechter gaat daar in mee (rechters natuurlijk per definitie geen exacte studie gedaan en meestal D66). Wie gaat overigens landen die beloofd hebben vluchtelingen uit hun land terug te nemen voor de rechter dagen? Van mij mogen ze blijven hoor, maar ja, elke inwoner meer is meer CO2, fijnstof, stikstof etc etc.

Een andere maatregel die Minnesma voorstaat is het sneller van het gas af halen van woonwijken. Dat kost 30.000 – 50.000 E per woning. Dus mevrouw Minnesma gaat er voor zorgen dat u er minder warmpjes bij zit met kerst eind volgend jaar. Voor iets wat

a)  geen meetbaar effect heeft op wereldschaal

b) in de toekomst veel goedkoper is te mitigeren, als er al effecten zijn

c)  volslagen idioot is omdat alle AGW modellen tot nu toe gefaald hebben en CO2 een feitelijk aantoonbaar positief effect heeft op de natuur.

Mogelijk heeft de mensheid zelfs het meeste leven op aarde gered omdat we dichtbij de 150 ppm in de atmosfeer zaten en daaronder gaan alle planten dood. Hier een goed verhaal over het nut van CO2 van dr. Patrick Moore, oud oprichter van Greenpeace die als echte wetenschapper (geen mr drs zoals ‘onze’ politici en donateurs van (kool) zuurgenda clubjes) deze club heeft moeten verlaten omdat ze geen wetenschappelijke argumenten meer wilden horen.

Een groene kerst toegewenst met veel koolzuur bubbels!

Hijseenberg, december 2019.

 

 

30 REACTIES

 1. Ik vind dit iets voor de mensen die door hun studie, instaat zijn om tot de juiste conclusies te komen, en wijze raad gaan geven aan de samenleving !
  Dit door allerlei onverstand zich toege-eigende foute denkbeelden, en hier dan paniek mee ceéeren, is de verkeerde manier, er worden accentes gelegt, daar waar ze niet horen !
  De overheid speelt hier mee, is een dankbaar opject om belastingen te innen, gezien de hele situatie in ons land, onze samenleving wankelt, er is behoeft aan veel gezond verstand, en dat is waar boeren over beschikken, en ook onze vrouwen !
  Een niewe regering van wijze mannen is op zijn plaats !

 2. Ik wil nog even van de gelegenheid gebruikmaken, om mijn gedachten over onze huidige samenleving te geven.
  Er is maar een heel bezwaarlijk punt, die iedere tegen kandidaat in een politieke strijd volkomen kansloos maakt, de door de Media gesoufleerde candidaat is op voorhand winnaar.
  De laatste zo genaamde verkiezingen in Engeland, waren volkomen kansloos voor Johnsons tegenstander, die constan belasterd werd, en dagelijkse aantijgingen moest onder gaan, en ja het publiek, erg genoeg zijn te dom om voor de duvel te dansen, en gaan hotsend en feestend naar de slachtbank !
  De Media moet dus koste wat het kost uit hun handen worden geslagen, willen wij de weldenken een kans hebben er nog iets van te maken !

 3. Dus het komt er op neer dat 1 persoon in de rol van rechter zomaar kan beslissen over 19 miljoen mensen, er is iets vreselijk mis gegaan in de ontwikkeling van het menselijk brein. Maar volgend jaar rijdt niemand meer en van de kou en ellende zullen er velen zelfmoord plegen dan kunnen ze dit stukje land gaan gebruiken als commando centrum. En die rechter en die andere paar lieden die dit door je strot duwen kunnen gewoon over straat zonder aangevallen te worden, onbegrijpelijk/

  • Da’s wel erg zwart/wit gedacht Willem… ziektebeelden komen in veel meer kleuren dan dat. Zelf-herstellend vermogen trouwens ook.

   • Veel jongeren plegen al zelfmoord, je hoort er niet veel over uiteraard. Stel dat het kouder wordt in je huis en je kunt geen pc game ofzo meer spelen of op je smartphone zitten de hele dag als je daarmee opgegroeid bent. Voor ouwe zakken zoals ik maakt het weinig uit, vroeger hadden we niet veel, een boek, een tijdschrift, een kolenkachel die altijd uit was in de ochtend, 3 radiozenders op de draadomroep en later 1 tv kanaal (Ned1) die afliep om een uur of 9/ half tien op een rond zwartwit tv’tje van 36cm. Jongeren verliezen hun verstand, Ook hadden we niet elke dag genoeg eten maar de jeugd kan nu naar de McDonald en thuis is altijd veel te veel, alles waar ze houvast aan hebben verdwijnt als dit zo doorzet. Dit zijn echt misdaden tegen de mensheid, niet dat deze lieden die alles zo willen dat iets kan schelen want ze leven op een andere planeet en zijn totaal de weg kwijt. Het zijn de zwakken van geest die de aarde zullen beërven nou dat blijkt.

   • Als jongeren actief gek gemaakt worden, dan kunnen ze dat toch wel terugdraaien?

   • Je kunt de zelfmoorden begaan niet als criterium van een samenleving zien !
    Zo oud als de mensheid, neem ik aan, het is een moment van zwakte, in het megalomane denken, komt een deuk hard aan, de maniakale jeugd, waand zich boven alle problemen verheven, de grote media manipulatie, je kunt ze er op wijzen, ze lachen je uit, en kijken je meewarig aan, van ach ouwe sul je weet niet beter, dus leggen zij hun hoofd zelf op het hakblok, de oude wachters van deze planeet bezien dit geheel, als een terug kerend fenomeen, net als bij de lemmingen !

   • Bij geestvernauwing, kortzichtig, waanideeën etc. is leeftijd geen criterium 😉

  • Dit geld niet voor één ieder Willem, de massa is als een schoolvissen de nieuwe enorme sterke krachten NWO, zijn als de tegenstanders van de Spartanen, kunnen we elkaar vinden, en ons aan éénsluiten zijn we onverslaanbaar ! en zij weten dit, vandaar verdeel en heers !

  • Toute va bien: Eendracht maakt macht. In een ver verleden bestond er eendracht rondom een bepaald idee. Noem het maar yin/yang. Zie het verhaal over de Gele Keizer. In het begin hoefde die keizer zelfs geen soldaten te begraven, waren er nog geen collectieven, groepen en wat dies meer zij gecreëerd. En tóch werkte die eendracht als een speer. Dat geeft te denken.

   Zoals ik eerder schreef; als je het bandje van de ‘evolutie’ in China terugspoelt naar een kern-gezond begin (en daarmee ook toekomstbeeld), dan ga je van rood (heden) via groen (keizerlijke kleur, als in jade) via geel (als in de Gele Keizer) naar veelkleurig. Een kern-gezond idee is veel krachtiger dan een Grote Leider.

  • Yin/yang is overigens de westerse schrijfstijl. Chinezen schrijven liever yinyang, en daar hebben ze groot gelijk in. Al die zwart/wit denkers… Het yinyang symbool was van origine overigens niet zwart en wit, maar geel en wit. Geschiedvervalsers proberen die info weg te censureren.

  • Willem, de rechter toets aan de wet. Die 19 miljoen mensen zijn de dupe van de wetgever niet van de rechter. En in het onderhavige geval heeft de uitvoerder van die wetten zich niet aan die wetten gehouden. En aldus een rechtzaak over zichzelf afgeroepen.

 4. Medunkt dat er voldoende negeer functies aanwezig zijn, om ze te benoemen zou erg denigrerend zijn voor U !

 5. Hebben jullie nu werkelijk geen andere belangstelling, als andere mensen lastig vallen, jullie zijn werkelijk geestelijk aan de bedelstaf, en het lijkt toe te nemen de psychopaten groeien als kool, in onze samenlevingen, tijds verschijnsel, vervuiling van het denken, maar ga je gang, als het je helpt je lekker te voelen, mij stoord het niet !

 6. Ik denk dat je hoofd eens moet laten scannen, komt voor losse contacten tussen de hersenen en endeldarm, en ja dan gaat het fout, dan spuit de vuiligheid je om de oren !
  het is vervelend want deze lieden begrijpen het zelf niet, ze zijn volkomen ontoerekenbaar, en leven onder diverse namen, troosteloos zo iets te moeten meemaken, sterkte gewenst !

 7. Kijk daar zit het gevaar op het internet, je gegeven persoonlijke informatie keert zich via zieke geesten tegen je, althans dat is wat ze proberen, gezien mijn nog steeds snelle geest, brengt mijn logiese denken mij via Graftak – Frans Gatindegrond, bij Willem met zijn naargeestige jalourse brein, kan me vergissen, mmmmaaarrrr, je kunt dit niet voorzijn in je leven, ratten vind je overal, door ze in het daglicht te plaatsen verschrompelen ze tot niets, waar ze ook uit bestaan “”NIETS””.

 8. @ Frans en Graftak, ik kom hier met een zekere regelmaat en dat al aardig wat jaren, maar ik ben jullie nog nooit eerder op deze site tegen gekomen. Van waar deze plotselinge belangstelling?

 9. Waneer tieften julie nu eens op met dit oeverloze gezeik?

  Rot op jo domme lul, een rechter spreekt recht, toetst de wet. Wat jij ervan maakt is pas dom gelul. Dwaas.

  Let op spelling en taalgebruik , herkenbaar op 100 kilometer afstand.

  Negeren en er gewoon overheen schrijven , de trollen divisie ….duidelijk toch.

 10. Als je de tijd hebt, of wilt gebruiken, moet je de CV van veel politici maar eens lezen. Veel van deze mensen zijn helemaal niet vakinhoudelijk bekend met de onderwerpen en taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de markt ga je bankroet, maar in de publieke markt kun je je indekken d.m.v. van gunsten en toekenningen. De groep die het wel weet, zijn de ambtenaren, inhuurmedewerkers en managers. Maar, zij worden niet gekozen.
  Dat deze waanzin bestaat heeft mede te maken met politieke agenda’s en politieke ideologieën. De publieke bestuurders en ambtenaren krijgen toch hun geld, ondanks de verliezen en de wanprestaties die gepleegd worden. Zij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de besluiten die zij gemaakt hebben. Een politicus kan zijn baan verliezen, niet gekozen worden, maar vergeet de banencarrousel niet. Wachtgeld, ons kent ons, etc.
  Hoe machtiger de overheid wordt, des te onmachtiger wordt de kiezer/burger/belastingbetaler/mens. Je geeft je beschikkingsrecht, uit handen, als je je eigen taak en verantwoordelijkheid bij de staat neerlegt.
  Of de taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid ligt bij het individu of deze ligt bij de staat. De eerste geeft jouw keuzevrijheid en de tweede krijg je het opgelegd met wetgeving. En de wetgeving wordt gehandhaafd tot de dood erop volgt.
  Aan deze waanzin kun je zien hoe machtig de overheid is geworden, en de impact van haar besluiten op de samenleving. Dit is fout. Dit is heel slecht. Schijnbaar is Mr. drs. Minnesma een nietsnut, nou deze nietsnut kan nu enorme schade aanrichten. Bij een bedrijf wordt zij gewoon ontslagen. Best knap, dat een nietsnut, een miljardenschade kan aanrichten.

  • Minnesma heeft een rechtzaak gewonnen. Meer niet. Ze heeft een slag gewonnen, niet “de oorlog”. Het is nu aan de politiek maatregelen te treffen. Daar worden de keuzes gemaakt.

  • Deze ambtenaren hierarchie is waarom een ( democratie ) of een volks republique niet werkt, hier waar ik woon, zijn de hogere ambtenaren families !!! gekent voor hun macht, ze beheersen de materie vele malen beter als de Ministers, en daar komt bij deze Ministers zijn doodsbang voor deze top ambtenaren, ze zijn intégre et patriotte, goed betaald en gerespecteerd, in grote disputen tussen de Politieke Ministers en citoyenité, zijn ze strikt neutrale, ze weten waar des Guillotines worden bewaard !

   • Veel mensen kunnen de stap niet maken, die nodig is, naar de wijze van denken, als gedaan door Machiaval te geraken, blijven hangen in straat jongens terrorisme, er bestaat altijd een hogere trap in het denken, maar moet geleerd zijn, dat gezever hier rond gestrooid door een paar slapgebakken krenten mikken, slaat geen kwink, vanmiddag verloren van een veel jongere man met schermen, gebeurd niet vaak, maar toch een teken, kennen jullie Dantes werken, gelezen in mijn dertiger jaren met uitleg van een Katholieke priester, Dante schreef in het Italiaans, terwijl hij eigenlijk een Provenciaal was, de grootste taal in dat gebied, ach er is niet zoveel veranderd, ook de mensen nie t !

 11. Frans Gatindegrond (what’s in a name 🙂 ) heeft niets te maken met de door jou genoemde lieden, alhoewel ik me kan voorstellen dat die jouw onsamenhangend gezever ook meer dan zat zijn; om nog maar te zwijgen van menig ander die je hier niet over hoort. Positief trouwens dat je erkent dat persoonlijke informatie die je gepost hebt, vogelvrij is. Het zou wat mij betreft het beste zijn als je helemaal niet meer post hier. Begin je eigen site maar, ouwe communistische aandachtstrekker.

  • Volgens de TV-serie The Crown is dat, ‘opgaan in de anonimiteit’ wordt het daar genoemd, een stiekeme droom die in het Britse koningshuis rondgaat. Vervang ‘dansen’ met ‘dromen’ in het liedje van Toontje Lager; Ik heb stiekum met je gedanst. Misschien was en/of is dat ook de stiekume droom van ‘prins pils’. Maar… om de een of andere reden, schijnen er allerlei figuren te zijn die voor hun ‘grootsheid’ een monarch willen ‘hebben’. Voor hun identiteit of zo. “Ik werk voor…” klinkt als een stoere kapstok. Vergelijk dat met het schijnbare levensdoel van een leeuw, werkgelegenheid creëren voor temmers en verzorgers. Maar heb jij ooit een leeuw in een jungle zien rondlopen met medewerkers erbij? Ikke niet. Die leeuwen doen het toch maar lekker zelf. Al hebben anderen zeur-agenda’s over kooien en zo.

 12. Ik denk, dat het verlagen van de maximumsnelheid geen of een averechts effect zal sorteren. Het benzineverbruik van een auto wordt uitgedrukt in het aantal afgelegde kilometers PER UUR. Dus na dat uur, als je dan je bestemming nog niet hebt bereikt omdat je 20 km/u langzamer rijdt, moet je nog die kilometers die je anders al zou hebben afgelegd. Uiteindelijk verbruik je netto hetzelfde of zelfs iets meer. Reken zelf maar uit.

  Neem een auto en de daarbij vastgestelde waarden verbruik bij 120 km/u en 100 km/u. Reken uit hoeveel je verbruikt als je 120 km moet afleggen, eerst bij 120 km/u, dan bij 100 km/u. Na dat uur heb je bij 100 km/u nog 20 km over die je moet afleggen. Tel het verbruik bij 100 km/u over die 20 km op bij het verbruik over de eerste 100 km bij 100 km/u. Wat krijg je? Afhankelijk van de auto of evenveel, of een fractie meer verbruik.

  Even logisch nadenken, kunnen politici dat soms niet?

Comments are closed.