De resultaten van de geboorteloterij zijn voor een groot deel bepalend voor iemands succes in het leven en zijn ontplooiingsmogelijkheden.

De geboorteloterij heeft drie dimensies die alle drie een grote rol spelen bij iemands kansen:

01.

Het tijdstip waarop men geboren wordt

02.

De plaats waar men geboren wordt

03.

Het maatschappelijk milieu waarin men het levenslicht aanschouwt

Ad 01.

Degenen die nu leven in landen waar ontplooiingsmogelijkheden bestaan, hebben vermoedelijk geluk gehad. Er valt vermoedelijk geen tijdvak in de geschiedenis der mensheid te vinden, waarin hun kans op gezondheid en succes groter zou zijn geweest.

Ad 02.

Helaas worden de meesten van ons geboren in een land, waarvan het staatsburgerschap waarborgt dat men zich moeilijk over de planeet kan bewegen. Als zij geen actie ondernemen, zijn zij hun hele leven veroordeeld tot het leven in een land met een zeer lage QNI ( Quality of Nationality Index).

Met andere woorden: men kan Europa en Noord-Amerika nimmer in zijn leven bezoeken, omdat de barrières voor het verkrijgen van een visum prohibitief hoog liggen. Dit maakt het bij voorbaat al bijna onmogelijk, in Europa of Noord-Amerika carrière te maken. De zeer intelligente zoon van een rijstverbouwer op het platteland van Bangladesh heeft bij geboorte een aanzienlijke achterstand vergeleken bij de bijna debiele zoon van een vuilnisophaler die geboren is op de Derde Govert Flinckdwarsgracht in Amsterdam.

Ad 03.

Geboren te worden in een goed milieu verschaft bij de geboorte een flinke voorsprong.

De niet zeer intelligente dochter van de deken van de orde van advocaten zal het gymnasium gemakkelijker kunnen voltooien dan de iets intelligentere zoon van een havenarbeider, wiens ouders denken dat hij een vies woord uitspreekt wanneer hij het over Homerus heeft en bevroeden, dat Steinway een automerk is.

Hugo van Reijen

23 REACTIES

 1. Het lot schudt de kaarten en wij moeten er mee spelen. Het is nogal dwaas om je tegen het lot te verzetten, het lot is oppermachtig. Het is beter om dankbaar te zijn voor wat het lot je heeft toegeworpen, en je lot stevig te omarmen. Klagen dat het lot onrechtvaardig is is ongepast, stupide.

  • Wat bedoel je met je tegen je lot verzetten?

   Als je gelooft in zoiets, dan is het je verzetten tegen je lot (wat dat ook maar wezen mag) toch ook je lot?

   Waneer zeg jij, dat iemand zich tegen zijn lot verzet en waneer zeg jij over iemand “die leeft volgens zijn lot”?
   Kun je een voorbeeld geven?
   Dus hoe valt dit te bepalen en ook wie bepaald of je het één of het ander doet? Of bepaal je dat zelf?

   • Ik denk dat het er op neer komt dat je roeit met de riemen die je hebt, en dat ook accepteert. Dat je in de situatie berust die jou is toebedeeld.

    Het had niet anders kunnen lopen dan hoe het liep, want de realiteit is nu eenmaal een onafgebroken ketting van causaliteit, waarin iedere gebeurtenis wordt veroorzaakt door een voorgaande, onvermijdelijk dus. Je kunt je afvragen in hoeverre de metafysica (goden, voorgaande levens, etc. ) een rol spelen in de ketting van causaliteit.

    Causaliteit laat zich vooral achteraf goed verklaren. Maar als je moet inschatten wat gaat gebeuren blijkt dat een stuk lastiger. Er zijn zoveel factoren die een rol (kunnen) spelen in de causaliteit.

    Vreemde gebeurtenissen in de keten van causaliteit worden doorgaans aan het toeval toegeschreven. Anderen zien in het toeval een metafysische kracht, die ook een oorzaak heeft.

 2. Het meeste sperma en de meeste eitjes gaan verloren. Levend, gezond en getalenteerd ter wereld komen, is pas een geboorteloterij. Nemen we Messi en Ronaldo hun voorsprong kwalijk? Wat wil je zeggen Hugo? Geef mij dan Nico en Toute maar.

  • De eerste stelling gaat in tegen het doemdenken, de westerse mens heeft zich nog niet los gemaakt van oude geloofsconcepten als de zondvloed en de erfzonde. Men kijkt niet rationeel naar de situatie en gaat geloven dat het milieu helemaal kapot is en dat er een man made global warming catastrofe is. Terwijl men juist in de meest gezegende tijd leeft.

   De tweede stelling gaat in tegen de arbitraire grenzen en het leed dat handhaven daarvan veroorzaakt

   De derde stelling laat zien dat het juist het milieu van degene die geboren is, de omgeving en de familie, door hun invloed mede bepalend is voor maatschappelijk succes. Het is dus niet de maatschappij als geheel die zorgt dan zonen van migranten of arbeiders niet hun potentieel realiseren (white privilege) maar vooral de eigen groep waar deze persoon uit voortkomt die een rem vormt op de ontwikkeling.

   • Dank voor de opheldering. De eerste “stelling”, de 01, gaat over het tijdstip. In de adstructie gaat amper over de tijd waarin, maar meer over het land waar. Ik denk dat je pas achteraf kunt zeggen dat je in een gezegende tijd leeft. De tijd waarin je leeft, zal door de meeste als de meest gezegende tellen. De tweede stelling gaat over plaats. De adstructie gaat meer over de hindernissen die mensen hebben te nemen. Inderdaad vaak gekunstelde. Toch hebben mensen weinig last van de gekunstelde hindernissen. Drugs komen ruimschoots de grenzen over. Immigranten eveneens. Oorlogsmisdadigers kunnen in Amerika de raketgeleerde uithangen. Bij 03 passen zowel de stelling als de adstructie bij elkaar. Milieu waaruit je komt, kan je inderdaad tot last zijn, maar ook tot zegen. Maar wat doorslaggevend is, de last of de lust, is lastig te zeggen. Van een tweeling uit een misdadig milieu neigt de een naar misdaad, de ander niet, zo is de bevinding van criminologen. Zelfs het dieet kan van invloed zijn op iemands keuze. Nature versus nurter.

 3. Het maakt dus niet uit waar je geboren wordt want je weet niet beter, je voelt je pas miskend wanneer iemand jou er op wijst dat het elders beter is en dat het oneerlijk is dat je daar niet geboren bent. Alsof er in de westerse wereld geen armoe en ellende is. Het gaat er om dat je je lot accepteert, een bosneger loopt toch ook niet te klagen dat hij niet in een Tesla kan rijden?

  • Precies. En de standaard van degene die je ergens op wijst, is vaak ook gebrekkig. In het westen ziet men de eigen samenleving als beste. Elders denkt men daar anders over. Sterker nog, veel niet westerse immigranten wijzen aspecten van onze westerse samenleving af.

   • Dat wel maar toch kunnen ze niet wachten om hier te komen wonen met alle voorzieningen vandien.

 4. Het tijdstip waarop men geboren wordt, de plaats waar men geboren wordt en het maatschappelijk milieu waarin men het levenslicht aanschouwt worden bepaald door:

  – de goden
  – heb je zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld in een voorgaand leven
  – zijn puur willekeurig

  Het wereldbeeld wat je hebt heeft ver strekkende gevolgen.

 5. In het sprookje van Vrouw Holle wordt uitgelegd hoe het werkt.

 6. ‘De zeer intelligente zoon van een rijstverbouwer op het platteland van Bangladesh’

  En alweer een kansenparel. Hij hoeft alleen nog even opgepoetst te worden. En hij moet vooral naar het Westen komen want daar liggen de kansen en het geluk voor het oprapen. Het is daar zo leuk dat zelfs simpele geiten werken aan hun exit.

  Robinson Crusoë was aangewezen op zijn eigen talenten toen hij aanspoelde op een onbewoond eiland. Hij creëerde zijn eigen welvaart. Als hij aan het strand was gaan wachten op hulp was hij zeker omgekomen.

  De rijstbouw is een miljardenindustrie, en rijst wordt nu eenmaal daar verbouwd. Dus hij is precies op de juiste plek geboren, bij de juiste ouders. Hij groeit op tussen de rijst, en naarmate zijn intelligentie toeneemt zal hij ook meer mogelijkheden zien. De taal beheerst hij uitstekend, en hij weet ook nog hoe je met weinig geld overleeft. Als hij het wil gaan maken in de rijst-sector, waarschijnlijk is dat zijn beste optie.

 7. Het gemiddelde IQ in Bangladesh is 81. De jongeman is dus al snel ‘slim’.

  • Dat klopt. Iemand met een IQ van 98 is zeer intelligent in landen als Bangladesh of Burundi.

   Maar fascinerender vind ik Hugo’s liefde voor moslims en paupers en vooral als die in derde-wereldlanden wonen. Die in hun rust en zaligheid verstoord worden door telkens maar weer dat inferieure ranzige volk uit het vieze voze Westen.

   Hoe durven die laatsten nog verder te leven met al die toppers in Verweggistan die nu geen kans krijgen om alle wereldproblemen op te lossen…

   Als laatste gok ik er op dat als Hugo geen geld zou hebben gehad, hij lid van PvdA was geweest. Die types hebben precies zo’n zelfde afkeer van de anderen hier.

 8. Wie in reincarnatie gelooft, zal misschien opperen dat een individu het verdiende om onder een bepaald gesternte geboren te worden.

  Misschien verdiende iemand het wel om als intelligente Bengaal in een rurale gemeenschap geboren te worden en is het aan hem om obstakels te overwinnen in zijn queeste naar aards geluk (doch met in achtname van deugdzaamheid met het oog op een betere volgende incarnatie)? M.a.w. de intelligente Bengaalse boerenzoon moet dan zelf zien om zonder het NAP te schenden (i.v.m. zijn volgende incarnatie), in dit leven vooruitgang te boeken. Dat zou hij in zijn vaderland kunnen doen bv. door als ondernemer(tje) een gat in de markt te vinden en zich alzo van een inkomen te voorzien of … in het buitenland als ie inschat dat de omstandigheden hem daar gunstiger gezind zijn. Daarbij zal ie mogelijk geconfronteerd worden met allerhande obstakels, wettelijke en anderszins, in welvarender landen die graag hun eigen debiele Goverts, afschermen van eerlijke concurrentie van intelligente Bengalese rijstboerenzonen.
  Ik gun de intelligente Bengalees, mits ie het NAP respecteert, al zijn succes. Wat mij betreft waar ook ter wereld.

  Govert heeft mogelijk eveneens zijn uitgangspositie verdiend. Hij kwam terecht in een redelijk welvarend land met tal van voorzieningen maar was niet gezegend met een groot IQ. De vraag is hoe ie daarmee omgaat. Doet ie hard zijn best om, met inachtname van het NAP, toch vooruit te komen of … verkiest ie gemakshalve een leventje als parasiet op overheidskosten (met “aanwezigheidsplicht” als ambtenaar of zonder als overige uitkeringstrekkende). Dat zal dan zijn volgende incarnatie beinvloeden.

  Misschien is het wel zo dat na decennia socialistische decandentie, Europa voorbestemd is om overspoeld te worden door migranten van een ander type dan de intelligente Bengalese boerenzoon die bereid is hard te werken doch dat het de Goverts hun verdiende loon is dat dadelijk het gastlichaam waarop ze parasiteren totaal instort. Voor Govert’s wel productieve (en NAP respecterende) landgenoten, is het dan een kwestie om (andermaal: met in achtname van het NAP), hun toekomst veilig te stellen door bv. “going Galt” (d.w.z. door NL/EU) te verlaten en (net als de intelligente Bengalese boerenzoon) elders hun heil te zoeken.

  Bezoekers van deze site schat ik overwegend in als libertarisch dus als bovengemiddeld intelligent en het NAP respecterende. Misschien zouden zijn er goed aan doen emigratie te overwegen.
  Waarheen?
  Wel, daarover is op deze site al veel geschreven. Hier bv.
  https://www.vrijspreker.nl/wp/2015/10/waar-moet-je-heen-als-woiii-uitbreekt/

 9. “Degenen die nu leven in landen waar ontplooiingsmogelijkheden bestaan, hebben vermoedelijk geluk gehad. ”

  Met geluk heeft het echt heel weinig te maken. Het feit dat sommige plekken meer ontplooiingsmogelijkheden bieden is evenmin een natuurfenomeen, maar het resultaat van een meer intelligente bevolking die meer begrijpt, harder werkt, anderen minder belazerd en gevolgmatig een meer welvarende en meer aangename samenleving creëert.

  Ten tijde van de builenpest (de Zwarte Dood) is in Europa een derde van de bevolking gestorven. In Zuid-Europa zelfs de helft, zegt men – voor zover je daar betrouwbare uitspraken over kunt doen. Wie sterven er? De armen, de zwakken, de zieken. Waarom zijn ze arm, zwak en ziek? Omdat ze van inferieur genetisch materiaal gemaakt zijn. Na hun verdwijnen stijgt het IQ en andere gunstige genetische kwalificaties enorm en zo’n 200 jaar na de zwarte dood krijg je dan de Renaissance.

  Eenzelfde verklaring geldt voor de Industriële Revolutie: de kinderen van de rijken overleven, die van de armen minder. Na een paar 100 jaar genetische selectie is het nationale IQ plotseling dusdanig gestegen dat in korte tijd een serie van buitengewoon belangrijke uitvindingen gedaan worden die de wereld onherkenbaar transformeren. Vervolgens stijgt de stand van de medische techniek en overleven ook de kinderen van arme mensen, die er nog altijd veel meer krijgen dan rijke mensen en het nationale IQ gaat vanaf nu dalen. Dat is wat we nu meemaken en waarom de Westerse beschaving ten onder gaat. Niet in de laatste plaats omdat het dalende IQ verder daalt a.g.v. omvangrijke laag-IQ import. We schijnen nu weer terug te zijn op het niveau van het jaar 1600. Als je wilt begrijpen waarom mensen nog op Mark Rutte, socialisten, of überhaupt gaan stemmen; hier heb je het antwoord.

  Het is kortom veel te makkelijk om alleen maar naar de politieke structuur te kijken, of dat nu van linkse snit is (de overheid moet de problemen beter oplossen) of van rechtse snit (minder tot geen overheidsinmenging), de poppetjes die bestuurd worden zijn geen onderling uitwisselbare resources. En daarom is een volk van belang. Je bent een individu, zeker, maar je maakt ook deel uit van een biologische en sociale groep; een volk met bijbehorende genetische waarde. Wat als Hitler gelijk had? Niet in economische zin, wel in genetische zin? Dat is wel even schrikken niet.

  • IQ zit niet in de “genen” als IQ niet wordt bewaterd groeit die niet !

   • @jhon, dingen bewateren die er niet zijn, groeien evenmin. Wat is je punt?

Comments are closed.