Klassiek liberalen en minarchisten hebben het idee dat er met de staat wel te dealen valt en dat de overheid een noodzakelijkheid is. Vervolgens begint het uitruilen en inleveren van rechten en vrijheden en het continue ophogen van belastingen en regelzucht.

Hard-core libertarisme en anarcho-kapitalisme daarentegen gaat uit van het idee dat de staat fundamenteel verschilt van de maatschappij en economie en er volledig van gescheiden is. Dit belangrijke uitgangspunt van het libertarisme van de staat als roofdier, zoals we het kunnen noemen, werd vrij scherp neergezet door de mannen en vrouwen van het Amerikaanse Old Right, zoals H.L. Mencken, Albert J. Nock, Frank Chodorov, Isabel Patterson en Rose Wilder Lane, wiens meest vooraanstaande intellectuele afstammeling Murray Rothbard was.

Bij hen was er geen sprake van om de staat te laten groeien om ‘problemen op te lossen’ of de staat in te zetten voor ‘sociale efficiëntie’. Voor hen waren de kenmerken van de staat van roofzuchtige aard en staat zijn bestaan los van de samenleving. Albert Jay Nock onthulde op levendige wijze de roofzuchtige natuur van de staat in zijn briljante artikel ‘The Criminality of the State:

De criminaliteit van de staat is niets nieuws en niets om je over te verbazen. Het begon toen de eerste roofzuchtige groep mannen zich samenvoegde en de staat vormde. En het zal doorgaan zolang de staat in de wereld bestaat omdat de staat fundamenteel een antisociale instelling is en fundamenteel crimineel. Het idee dat de staat is ontstaan om elk soort sociaal doel te dienen, is volkomen misplaatst en historisch onjuist. Het is ontstaan in verovering en inbeslagname – dat wil zeggen in misdaad … Geen enkele staat die in de geschiedenis bekend is, is op een andere manier of voor een ander doel opgericht. Zoals alle roofzuchtige of parasitaire instellingen is het eerste instinct dat van zelfbehoud. Alle ondernemingen zijn in de eerste plaats gericht op het behoud van hun eigen leven. En ten tweede op het vergroten van haar eigen macht en het vergroten van de omvang van haar eigen activiteiten. Om deze reden zal het elke misdaad plegen die noodzakelijk is voor het behoud en uitbreiding van macht.

In zijn klassieke boek ‘The Rise and Fall of Society’ benadrukte Frank Chodorov hoe vóór de twintigste eeuw de meeste politieke filosofen en het grote publiek de volledige apartheid en ‘buitenaardsheid’ van de staat met betrekking tot de samenleving correct zagen :

In het verleden beschouwde men de staat als iets waarmee men rekening moest houden maar dat een complete buitenstaander was. Men kon goed met de staat opschieten, vreesde of bewonderde het, hoopte er door opgenomen te worden en van zijn welvaart te genieten of hield het op afstand als een onaantastbare bedreiging; men dacht nauwelijks aan de staat als de integrale samenleving. Men moest de staat steunen – er was geen manier om belastingen te ontwijken – en men tolereerde zijn interventies, maar zag het niet als de maatstaf van het leven. En de staat zelf was trots op zijn positie los van en boven de maatschappij. De huidige bedoeling is om elk onderscheid tussen staat en samenleving uit te wissen, conceptueel en institutioneel … Het idee dat dit machtsapparaat inderdaad de vijand van de samenleving is, dat de belangen van deze instellingen tegengesteld zijn, moet onderdrukt en weggepoetst worden…

Bron: Lew Rockwell 

 

 

 

5 REACTIES

 1. Roofzuchtigen vormen niet alleen de staat. Roofzuchtigen zijn onder ons. Niet roofzuchtigen zijn niet in staat zich afdoende te verdedigen. De verdediging besteden zij uit. Aan bijvoorbeeld de staat. Sommige mensen weten zich simpelweg niet te gedragen. Als mensen zich zouden weten te gedragen, was er wellicht geen roep om een staat. Ons gedrag vraagt er (kennelijk) om. Hangen er in een winkel geen nummertjes, ontaardt het wachten veelal in chaos en voordringen. En om een roep om nummertjes, lees leiding en ordehandhavers.

  • Tja het dierlijke narcisme/egoïsme viert nu eenmaal hoogtij.Beschaving is maar een idee waar een ieder zich aan houdt zolang ellende enz hen maar niet treft.

 2. In loop van meer dan 60 jaar heb ik nog nergens ter wereld een
  daad van een overheid kunnen ontdekken die geen schade aanrichtte.

 3. Het is een balans.
  Wat voor de een goed is is voor de ander verkeerd!
  Het gaat om de redelijke afweging tussen het een en het ander.
  Het probleem ligt besloten in het karakter en de kennis van de besturende mens.

  Overleg is een probaat middel;
  Maar er mag dan geen invloed zijn van corrupte politieke belangen.

  DAAR LIGT HET PROBLEEM!!!!!!!!!!!!!!

 4. Aan de regering van NEDERLAND!!!!!!!!!!!!!
  ________________________________

  In plaats van mensen geld AF- te pakken!
  Zou U ook geld beschikbaar kunnen stellen!

  Zodat: De vervuiling van lucht en land en water daar door, daad werkelijk kan worden aangepakt!
  In plaats van heffingen op te legen!

  Welke in de algemene pot samen smelten, en dan uit ge smeert worden, naar zaken die aan
  de vervuiling geen raak vlak hebben! (A)

  (Als mensen daar niet in mee gaan kunt u deze als nog belasten!)

  (B) Uit eindelijk vloeit het beschikbaar gestelde bedrag, weer terug ,
  via belasting heffing, op verrichte arbeid, in de pot waar het uit vandaan is gekomen!

  Waar door verlies van waarden word op geheven!

  Het is maar hoe je het bekijkt!

  HET IS OM HET EVEN, ONTVANGEN OF GEVEN!

Comments are closed.