In de pers lees ik het volgende:

“Er is sprake van een landelijk tekort aan geschikte woningen voor (alleenstaande) ouderen. Dit tekort zal verder toenemen door de vergrijzing die in Nederland plaatsvindt, stelt onder andere de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Veel ouderen zitten daardoor nu klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn. Maar wie is er verantwoordelijk voor het oplossen voor dit probleem? En wanneer gaan hier concreet iets aan worden gedaan?”

Men kan geen krant opslaan of men wordt geconfronteerd met allerlei zaken, die de overheid geacht wordt voor het stemvolk te regelen.

Kinderen worden van jongsafaan opgevoed als kistkalveren in een overheidsstal, voor wie de boer zorgt en voor wie de boer beslist, tot volwassen koe-stemvee met blikvernauwende oogkleppen en ingebrande lijstnummers, dat iedere avond een apparaat mag aanzetten om naar quizzen en spelletjes te kijken.

Welke weldenkend burger zou anno 1900 gedacht hebben, dat wij in een dergelijke toestand zouden belanden waarin:

– afhankelijkheid tot ideaal is verheven

– debiliteit wordt beloond

– vermogensopbouw wordt gestraft

– initiatief door een bureaucratisch apparaat in de kiem wordt versmaad, verguisd en gesmoord?

Nóg is het ons geoorloofd, onze biezen te pakken en elders onze toevlucht te zoeken, maar hoe lang dit nog zal mogen, weet ik niet en weet niemand met mij.

In tenminste één Scandinavisch land wordt men door een communistisch comité uitgebreid ondervraagd alvorens men het land metterwoon mag verlaten.

Een Nederlandse arts vertelde mij een aantal jaren geleden al, dat ik de overheid dankbaar moest zijn voor mijn opleiding en nooit ( het zinkende schip) had mogen verlaten.

Dat dergelijke communistische ideeën, die met de snelheid van een middeleeuwse pest de samenleving uithollen en verrotten, schaamteloos verkondigd worden, getuigt wel van een zodanige indoctrinatie, dat deze in het geheel niet verbaast.

Men verlate de zinkende schuit voor het te laat is en u voor een van de laatste plaatsen in een lekkende reddingsboot aan corrupte politici de som van al uw gedeclareerd vermogen zult moeten afstaan voor het algemeen belang: een belang dat haaks staat op het uwe en de ondergang van u en de uwen nastreeft en bejubelt.

Hugo van Reijen

16 REACTIES

 1. Ik begrijp wat je zegt Hugo. Emigratie is ingrijpend, je laat je hele sociale netwerk achter.

  Daarnaast moet je bijna wel naar een dictatoriaal geregeerd land gaan. Democratie op basis van one man one vote, zal anders dan bijvoorbeeld een census stelsel, uiteindelijke resulteren in een socialistische staat. Uit naam van sociale rechtvaardigheid worden de economisch succesvollen uitgekleed. Een voorbeeld dat het wel leek te kunnen als Chili had onlangs massa protesten die lieten zien hoe dun het ijs is.

  Op een gegeven moment echter is het frustratie niveau zo hoog dat je toch gaat overwegen om te vertrekken. En ja, dan kan het te laat zijn. Wat ik zie is dat het proces van (mogelijk) vertrek vaak maanden of jaren duurt voor men er klaar mee is en weet waar men naar toe gaat.

  • Waarom neem je het niet gewoon mee?
   Helemaal zal niet lukken maar toch de belangrijkste brokken.
   Zelf heb ik mijn gezin meegenomen + mijn ouders.
   Qua aantal was dit een klein deel, qua belang was dit de bulk.
   Verder leven we vandaag in een internettijdperk met o.a. Skype.
   Afhankelijk van waar je precies heengaat, (d.w.z. minder dan 4u vliegen of meer dan 12), zal menigeen je nog wel eens komen bezoeken uit nieuwsgierigheid, zeker als je over een logeerkamer beschikt en hun ticket (naar bv. Marokko) niet duur is.
   Verder kan je ook ter plekke nieuwe mensen leren kennen.

   Wat betreft uw opmering omtrent democratie cq. de onvermijdelijke degeneratie van ook je nieuwe land, zou ik zeggen: je leven is niet oneindig dus als je al pakweg 30 jaar uitstel van ellende kan bekomen, loont dat de moeite en … ofschoon je het niet voor je lol doet… als het moet, dan verhuis je later nog eens een keer.
   Sterker nog: als je nu (de eerste keer) erg met de materie bezig bent, dan kan je ook besluiten om de zaak in ruimere context te zien en je zaken/financien zo in te richten dat een volgende verhuizing veel soepeler verloopt.

 2. Ik weet niet of “afhankelijkheid” tot “ideaal” is verheven. Afhankelijkheid ontstaat. Ook een autoproducent die veel inkoopt, is afhankelijk. Ik ben voor mijn voedsel afhankelijk. Ik denk dat mensen gemakzuchtig zijn en graag zaken uitbesteden. Aan de overheid bijvoorbeeld. Via de stembus bijvoorbeeld. Of via subsidie. Of door lid te worden van een politieke partij.

 3. Marokko is momenteel m’n keuze: lage belastingen (37,5% in mijn geval, voorheen was dat 75%), echte onderwijsvrijheid (geen overheidsinmenging voor homeschoolers), traditionele genderrollen, mooi weer, verse voeding…
  De regeltjes worden ook wel eens geplooid, bvb. ik heb m’n residentie op een vast adres, waar ik nauwelijks kom, blijkt geen probleem in de praktijk.

  • Prachtig, vooralsnog.
   Maar wat als in de EU er een burgeroorlog uitbreekt tussen moslims en autochtonen?
   Wat als in je community een of meerdere families een nichtje of een zwager of whatever verloren hebben bij gevechten in NL? Denk je dat hun denken niet ten prooi zal vallen aan collectivisme? Denk je dat jij als “die Nederlander op nr. 29” nog even vriendelijk bejegend zal worden als voorheen? Of is de kans reeel dat uiten eens traat met 30 gezinnen er minstens 1 meent zich op jou te moeten wreken?
   Ook ik ben vandaag de dag erg positief of Marokko en hun overwegend vriendelijke en gastvrije bevolking, maar de dag dat in EU een burgeroorlog woedt, zou ik er als West-Europeaan (duidelijk herkenbaar als niet-Marokkaan) toch niet willen wonen.

   • Al eeuwenlang hebben Nederland en Marokko vredesakkoorden die ten volle gerespecteerd worden:

    Janszoon became bored by his new official duties from time to time and again sail away on a pirate adventure. In 1622, Janszoon and his crews sailed into the English Channel with no particular plan but to try their luck there. When they ran low on supplies, they docked at the port of Veere, Zeeland, under the Moroccan flag, claiming diplomatic privileges from his official role as Admiral of Morocco (a very loose term in the environment of North African politics). The Dutch authorities could not deny the two ships access to Veere because, at the time, several peace treaties and trade agreements existed between the Sultan of Morocco and the Dutch Republic. During Janszoon’s anchorage there, the Dutch authorities brought his Dutch first wife and children to the port to try to persuade him to give up piracy. Such strategies utterly failed with the men.[9] Janszoon and his crews left port with many new Dutch volunteers, despite a Dutch prohibition of piracy.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Janszoon

   • @Jeroen Adam
    Ik denk dat u mijn punt niet begrijpt, zoals ook blijkt uit een opmerking aan Ratio verderop “Het ging over het scenario EU betrokken in een ‘heilige oorlog’ en de veiligheid als Europeaan in het Islamitische Marokko op zo’n moment.”
    Vergeet de heilige oorlog.
    Denk gewoon aan het lot van pakweg Amerikanen van Japanse afkomst in de VS tijdens WOII.
    Mijn punt is dat als in de EU het terrorisme uiteindelijk beantwoordt wordt met tegenbeweging (Pegida is nu nog vreedzaam maar er zijn grenzen) en er langs beide zijden escalatie plaatsvindt, e.e.a. uitmondt in een burgeroorlog.
    Hoe veilig denkt u als (blonde? blauwogige?) kaaskop nog te zijn in Marokko wanneer er in Europa een burgeroorlog woedt waarbij (naast miljoenen autochtonen) er honderdduizenden Marokanen de dood vinden of zwaar gewond raken en er wellicht bij u in de buurt iemand in Nederland zijn zoon/dochter/broer/zus/whatever is kwijtgespeeld?
    In de ogen van wie een dierbare kwijtspeelde bent u immers een kankereuropeaan.
    De rationele mens zal oordelen dat aangezien u persoonlijk niet de moord gepleegd heeft, hij u niets hoeft aan te doen maar de emotionele blinde fanaticus zal als collectivist reageren en u als kuthollander eens “een lesje leren”.
    Als er in Europa een oorlog woedt, tussen Moslims en niet-moslims, dan ga je best niet schuilen in het hol van de leeuw. Ja, vandaag is Marokko een fijn land (net als Malesie en grote delen van Indonesie) maar ik raad je af er te vertoeven als de EU 1 groot Joegslavie is met een oorlog langs etnisch/religieuze scheidslijn.
    Enfin, als je denkt dat je niks te vrezen hebt omwille van het precendent van Jan Janszoon, nou blijf dan maar. Jouw keus. succes ermee.

  • Mocht de EU dermate verzwakken, dan gaat Marokko vooral kijken naar de overkant van de Straat (Van Gibraltar) en haar eigen belangen afwegen. Mocht de kans ooit komen, wees verzekerd dat Ceuta, Melilla zal teruggenomen worden. Wat betreft de gewone man, die zit nog met een trauma van de Spaanse Inquisitie in 1478, tot vandaag zijn er belangengroepen actief om de kwijtgespeelde gronden op legale wijze terug te winnen. https://maroc-hebdo.press.ma/lespagne-accorde-sa-nationalite-aux-descendants-des-sepharades

   Het virus genaamd collectivisme woekert ook op dit continent, ik heb er wel goede hoop op dat de Islamitische wetgeving een groter draagvlak zal blijven behouden, eigendomsrecht, erfrecht (=het dubbele deel voor mannen), recht op leven (aan God om levens te nemen), daar gaat weinig aan veranderen hier. Wat niet wil zeggen dat de powers that be zullen blijven proberen om instabiliteit te veroorzaken: https://www.ad.nl/buitenland/marokkaanse-is-aanhangers-bekennen-moord-op-scandinavische-toeristen~a3d0aa06/
   Zolang de elite/cabal/satanisten toegang heeft tot een oneindige berg aan financiële middelen (controle over het geldsysteem). Het bewustzijn hieromtrent, buiten de EU, stemt me ook heel erg gelukkig. Het gevoel van die eenzame luis te zijn, omwille van m’n (geo-)politieke overtuigingen, dat heb ik al in lange tijd niet meer gehad.

 4. Ik kan bevestigen dat het voedsel in Marokko uiterst voortreffelijk is
  en dat het belasting betalen voor velen wel meevalt, omdat men niet alles opgeeft,
  zoiets als Griekenland en Turkije.

 5. @Hugo
  Kan je onthullen om welk Scandinavisch land het gaat en nader specificeren hoe de kandidaat-emigrant er bejegend wordt?
  (Behoudens Zuid-Afrikanen, komen er ook steeds meer Zweden naar Uruguay…)

  • Zeer waarschijnlijk is het Zweden.
   De emigrant naar Guernsey moest zich zittend tegenover een heel comite verantwoorden over al zijn
   financien en werd een verhoor afgenomen. Meer weet ik we niet van.

 6. Mocht de EU dermate verzwakken, dan gaat Marokko vooral kijken naar de overkant van de Straat (Van Gibraltar) en haar eigen belangen afwegen. Mocht de kans ooit komen, wees verzekerd dat Ceuta, Melilla zal teruggenomen worden. Wat betreft de gewone man, die zit nog met een trauma van de Spaanse Inquisitie in 1478, tot vandaag zijn er belangengroepen actief om de kwijtgespeelde gronden op legale wijze terug te winnen. https://maroc-hebdo.press.ma/lespagne-accorde-sa-nationalite-aux-descendants-des-sepharades

  Het virus genaamd collectivisme woekert ook op dit continent, ik heb er wel goede hoop op dat de Islamitische wetgeving een groter draagvlak zal blijven behouden, eigendomsrecht, erfrecht (=het dubbele deel voor mannen), recht op leven (aan God om levens te nemen), daar gaat weinig aan veranderen hier. Wat niet wil zeggen dat de powers that be zullen blijven proberen om instabiliteit te veroorzaken: https://www.ad.nl/buitenland/marokkaanse-is-aanhangers-bekennen-moord-op-scandinavische-toeristen~a3d0aa06/
  Zolang de elite/cabal/satanisten toegang heeft tot een oneindige berg aan financiële middelen (controle over het geldsysteem). Het bewustzijn hieromtrent, buiten de EU, stemt me ook heel erg gelukkig. Het gevoel van die eenzame luis te zijn, omwille van m’n (geo-)politieke overtuigingen, dat heb ik al in lange tijd niet meer gehad.

  • @JeroenAdam Waarom stel je dit: ***wees verzekerd dat Ceuta, Melilla zal teruggenomen worden***? Wat is hier de relevantie van? Wat maakt het nu uit of dit gebeurt of niet gebeurt? Wat maakt het bijvoorbeeld uit of alle voormalig Nederlands sprekenden, dus de Vlamingen en de Duinkerkers, wederom in 1 natie zouden zijn verenigd? Het interesseert me totaal niet of dit gaat gebeuren of niet. Sterker nog, ik zie liever kleinere naties.

   • Het ging over het scenario EU betrokken in een ‘heilige oorlog’ en de veiligheid als Europeaan in het Islamitische Marokko op zo’n moment. Mijn punt was dat er nog rekeningen open staan met de Spaanse koninklijke familie betreft 2 regio’s.

Comments are closed.