Van de respondenten geeft 91% aan in de afgelopen vijf jaren directe persoonlijke ervaringen met islamofobie te hebben gehad. Het betreft zeer uiteenlopende soort incidenten; van expliciet verbaal of fysiek geweld in het openbaar vervoer, online of op straat, tot vijandige of stereotyperende opmerkingen van collega’s op werk of op school. Slechts een minderheid (9%) geeft aan geen directe, maar wel indirecte ervaringen te hebben gehad met islamofobie. bron

Met andere woorden, iedere islamiet heeft directe dan wel indirecte gevolgen ondervonden van islamofobie. Het rapport is eind september vorig jaar gepubliceerd. Dhr Kuzu van DENK riep op tot een debat:

Hoe zit het nu werkelijk? Is dit onderzoek zo opgezet dat de conclusie getrokken mag worden dat iedere islamiet in Nederland slachtoffer is van islamofobie?

Respondenten niet a-select gekozen

Het onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Meld Islamofobie. Op pagina 26 van het onderzoek geven ze aan hoe ze aan hun respondenten zijn gekomen. Dit is gedaan op hun Facebook pagina. En daarnaast hebben ze diverse andere kanalen aangeboord.

Als ik onder de volgers van de Facebook pagina van anonieme alcoholisten een enquete verspreid dan zal bijna iedereen alcoholist of ex-alcoholist blijken te zijn. Als ik aan vrouwen in een blijf van mijn lijf huis ga vragen hoeveel van hun slachtoffer zijn van seksueel geweld dan zal dit de honderd procent benaderen. En als ik bij een meldpunt islamofobie een enquête uitzet zal bijna iedereen slachtoffer zijn van islamofobie.

Het is duidelijk, je kan op basis van dit onderzoek mogelijk wel conclusies trekken hoe slachtoffers van islamofobie dit verschijnsel ervaren. Maar je kan niet de conclusie trekken dat 91 procent van de in Nederland verblijvende islamieten direct slachtoffer is. Deze nuancering ontbreekt in het persbericht.

Islamofobie vs islam kritiek

Er wordt in het onderzoek nauwelijks onderscheid gemaakt tussen islam kritiek en islamofobie. Sterker nog, het lijken voor de auteurs inwisselbare termen. Respondent 154 had moeite met dit onderscheid, deze was gekwetst omdat er sprake was van:

Online discussie op een pagina van de universiteit waarbij men de PVV video begon te
verdedigen en Islam probeerde neer te halen. Dit was heel kwetsend en moeilijk mee om te gaan

Het recht van vrije meningsuiting werd niet verdedigd door de auteurs van dit onderzoek, sterker nog, ze stelden (pag 5):

Kortom, dit verkennend onderzoek laat zien dat islamofobie uit verschillende dimensies bestaat en dat er een wisselwerking is tussen deze dimensies. Ze staan niet los van elkaar.

Iedere discussie over de islam die naar kritiek neigt is kennelijk islamofoob en maakt de islamiet tot slachtoffer. Wijzen op islamitische terreurdaden, of bijvoorbeeld de behandeling van homo’s in moslim landen is een uiting van islamofobie.

Conclusie

Dit is een prima onderzoek voor hen die inzicht willen verkrijgen over hoe islamieten zich als slachtoffer zien. Hoe bepaalde opmerkingen kunnen overkomen.

Dit onderzoek verliest aan waarde doordat het in de eerste plaats geen goed onderscheid maakt tussen islamofobie en islam kritiek. Als een discussie over geloof in dit onderzoek al als kwetsend en islamofoob wordt ervaren dan geeft dit aan dat de onderzoekers een wel erg ruime definitie hanteren van islamofobie.

Daarnaast mogen de cijfers niet worden opgeschaald naar de hele islamitische populatie. Dit geven de onderzoekers zelf aan, maar deze nuancering ontbreekt in het persbericht.

Door de genoemde onzorgvuldigheden ontstaat een onjuist beeld. Sommige mensen zoals dhr Kuzu zullen hierdoor een bevestiging zien van een Nederlandse cultuur waarin islamofobie diep verankerd is. Andere dat moslims massaal een slachtofferrol claimen. Beide visies kloppen volgens mij niet.

Volgens de onderzoekers zal dit artikel waarschijnlijk islamofoob zijn.

28 REACTIES

 1. Islamofobie is een begrip dat door moslims zelf bedacht is om elke kritiek op islam te framen. Het is een niet-woord, een woord zonder enig doel behalve om feiten te ontkennen en debat te sluiten.

  Bovendien:
  – vers koran 8:60 beveelt de moslims juist zelf aan om anderen bang te maken
  – een fobie is een irrationele angst, maar het is niet irrationeel om bang te zijn voor een ideologie die verantwoordelijk is voor vele tienduizenden terreuraanvallen

  • Er is geen angst voor de islam/mohammedanen/moslims er is alleen maar ergernis omdat ze 100 jaar achterlopen en overal waar ze komen de boel vervuilen en verzieken. Kijk maar naar horeca wanneer een islamiet zo’n zaak (of winkel) overneemt dan is het binnen een paar weken een uitgewoonde vieze troep en tel daar die jeugd tegenover met hun heldhaftige berovingen van bejaarde mensen dan is het wel duidelijk dat het ergernis en afkeer is en totaal geen angst. We zijn niet allemaal watjes als Nederlanders. We hielden de Duitse overmacht 4 dagen tegen met 1 klein kanon en karabijnen die maar 1 kogel per keer konden schieten, me dunkt.

   • Willem, in zijn algemeenheid is er angst. Steeds meer nederlanders hebben inderdaad alleen nog ergernis over dit thema. Als die ergernis tot uiting komt is ontstaat een gevaarlijke situatie. Dit lijkt onvermijdelijk omdat men niet stuurt op dit onderwerp omdat men met name de islam niet juist doorziet.

 2. Het woord islamfobie is het een gecreëerd woord met de bedoeling om discussies te sluiten, en tegenstanders de mond te snoeren.
  Islam is een geloof, die uitleg geeft en wetten oplegt aan de volgelingen van dat geloof. Daarnaast is de islam een complex geloof. Simpel de boeken lezen en je bent een expert op het gebied van de islam is pure onzin. Er zijn genoeg boeken over geschreven en toch zie je vaak dat de echte geleerden met elkaar in discussie zijn over onderwerpen binnen dat geloof en er niet uitkomen, los van de stromingen die er bestaan.
  Een fobie is een medische term, die een definitie kent. Een fobie (Grieks: φόβος, phóbos = angst, vrees ) is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een overmatige angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat en de lijder is zich hiervan goed bewust.
  Je moet een arts zijn, een studie hebben gevolgd, parktijk kennis opdoen, om een diagnose te kunnen opstellen. De meeste die het woord fobie gebruiken, zijn geen artsen of psychologen.
  Het zijn bijna altijd politici, NGO’s, gelovigen die het woord gebruiken. Dit woord heeft maar 1 bedoeling, het stoppen van een debat en snoeren van de mond. Dit woord is een echt sociaal construct.

  • de islam is een ideologie in ieder geval voor elke niet moslim. De islam is niet complex, verrassend simpel eigenlijk, vooral op haat en agressie richting anderen gericht, daar gaat het dan ook in de koran trologie over.

   • @js mill. De islam is heel wat complexer. Als je in de VAE bent in een 5 sterren hotel zie je rijke islamieten die in de hotelbar dronken worden en Russische hoeren oppikken. Ga je naar minder rijke moslimlanden en vermijd je de toeristische trekpleisters, en reis je met de lokale bus en trein, dan zie je een heel ander beeld. Gastvrijheid naar vreemdelingen is een manier om punten voor het hiernamaals te verdienen. Ook als westerling word je zeer gastvrij ontvangen, zeker in de achtergebleven wijken en gebieden. Tenzij je jood of Amerikaan bent. En je moet ook geen alleen reizende vrouw zijn. Het is wel degelijk een complexe samenleving.

    Het geloof wordt vooral voor politieke doelstellingen misbruikt. Gewapende moslimstrijd tegen ongelovigen is overigens door de Amerikanen nieuw leven ingeblazen in de strijd in Afghanistan tegen de Russen.

    Daarnaast is er door het westen dermate diep ingegrepen in het Midden Oosten, tot op de dag van vandaag, dat het niveau van contra geweld in de vorm van terreur me best meevalt. Ik praat geen terreur goed, maar als je het aantal slachtoffers van sancties (onder meer geclaimd 500 k kinderen in Irak) en militair ingrijpen van het westen op een rijtje zet dan zijn dat enorme getallen. De haat en agressie die je zou verwachten valt best mee. De overgrote meerderheid van de familieleden van islamitische slachtoffers van westers ingrijpen in het midden oosten zien af van wraak. Dit klopt niet met een simplistische religie die gebaseerd is op externe haat en agressie.

    Als je bepaalde passages in de koran leest dan reizen de haren je overigens weer te berge. Het is niet zo simpel en zwart wit als je denkt.

   • @js mill: ***Ja, het is de islamitische cultuur die de BRON van de huidige problemen in de vorming van parallelle samenlevingen in europa is …. Er zijn geen concilies, momenten tot nieuw inzicht, in de islam. Er is ook geen relevante vooruitgang in de islamitische vaderlanden. Daarom is de islam ook bijzonder in dit opzicht en onveranderlijk per definitie.***
    Het centrale thema is niet de islam maar is MACHT. Arabische politici zal het worst wezen wat er in de koran en aanverwante geschriften staat. Op sommige momenten komt het hun uit de islam bij de politiek te betrekken en op andere momenten komt het uit om de islam op een zijspoor te zetten zoals vorige eeuw in Turkije is gedaan. Als je als politicus de islam te centraal stelt dan zal je macht moeten gaan delen met geestelijken die ook jou als politicus dan de maat kunnen nemen.
    ***Het is mij een volstrekt raadsel waarom de politiek deze islamisering toelaat en dat de westerse inwoners zich niet verzetten***
    Cultureel marxisme is een theorie die veel kan verklaren. Ik zeg overigens niet dat deze geldig is. Je hebt ook de theorie van migratie voor olie. Die vind ik minder voor de hand liggen. Je kan ook stellen dat men met onder meer het subjectivistische post modernisme afstand heeft genomen van de reden, de ratio. Als je kijkt naar AFA en gendergeneuzel, dan zie je het einde van de reden. Er is geen reden, alleen maar mensen die deugen en mensen die niet deugen. De mensen die niet deugen (die dus kritisch zijn tov migratie en bijv klimaat) die moeten worden tegengewerkt.

 3. @Ratio. Je haalt gedrag van moslims die drinken en rusische hoeren oppikken door elkaar met met mijn stelling dat de de islam ideologie niet zo complex is. Ik deed geen uitspraken over gedrag van individuele moslims.
  De door jouw geroemde gastvrijheid zou je ook kunnen staven met concrete aanwijzing waar die in de trilogie staat. Verwijs je naar een hadith? Wel weer jammer dat je als gast geen jood, amerikaan of vrouw mag zijn. Dat sluit weer heel veel mensen uit, mee rdan de helft van de wereldbevolking. Toch niet zo gastvrij dus. En dat is niet zo complex.
  De ingrepen in het midden-oosten zijn een gevolg van actie-reactie. Contra-geweld dat jou best mee valt? Ik acht het onacceptabel. Vanaf het moment dat de islam oprukte, wat ten koste van zeer veel leed onder joden, christenen en boedhisten heeft plaatsgevonden heeft de islam zich voor altijd in de hoek van de aggressor geplaatst. De islam heeft geen enkel recht op wraak, integendeel.
  Tenslotte, de islam is niet een religie, maar een ideologie. Een ideologie van haat.

  • @js mill. Ik geef aan dat er moslims zijn die de koran strikt interpreteren, en die er nogal losjes mee omgaan. Je kan de moslims niet allemaal over 1 kam scheren, net als met christenen / katholieken is er een heel scala van geloofsbeleving en invulling. Het zijn niet allemaal extremisten. Daarnaast staat de gastvrijheid in contrast met bepaalde teksten die weer heel erg de nadruk leggen op strijd. Veel mensen zien de strijdvaardige Sura’s als gevaar voor het westen. Het bizarre is dat juist het westen die strijd component van de islam in Afghanistan heeft wakker gekust. Hoezo is de situatie niet complex?

   De geschiedenis is een lange keten van onrechtvaardige gewelddadige expansie. Het verwijt dat de islam altijd de agressor is, is een pot die de ketel verwijt, iemand die de balk in de westerse geschiedenis niet ziet. De islam is nooit zo succesvol geweest op expansionistisch vlak als west europa en noord amerika sinds zeg 1492 (Columbus, Amerika) of 1497 (Vasco da Gama, Indie).

   De keten van onrecht en menselijk lijden wordt door Amerika doorgezet in Syrie, Irak, Libie, etc. Natuurlijk doen de Saudi’s hun duiten in het zakje, en zijn de Russen en de Turken ook agressief opportunistisch bezig. Vind je het ingrijpen van de VS dan terecht? De honderdduizenden doden vanwege sancties tegen Irak? Zwart – Wit is niet van toepassing.

   Behalve dan dat ik bij alle religies vraagtekens zet en bij alle regeringen.

   • De islam is niet complex, niet moeilijk te begrijpen, zoals de keuze om de kafir te definieren, een discriminatie van alle anderen in de core van de ideologie.

    Jij haalt de politieke gevolgen cq situaties in het midden-oosten erbij en stelt dat die complex zijn. Dat kan zo zijn, neemt niet weg dat de islam niet complex is.

    Daarnaast haal je de hele geschiedenis erbij om aan te geven dat er geweldadige expansie is geweest. Dat is zeker zo. En met name de laatste 1400 jaar, sinds de islam er is. Maar ik heb niet alle geweld in de geschidenis aan de islam gekoppeld. Waar heb ik dat beweert? Je lijkt mijn woorden uit zijn verband te halen omdat je het gevaar van de islam niet in wil zien. Jij hebt andere ervaringen met de islam.
    De doctrine van het kalifaat van abu-bakr, beter bekend als de boeken van de koran, vormen een staatsdocument van het eerste kalifaat. We kunnen er ons niet genoeg tegen die kalifaat doctrine opstellen. Dat is mijn insteek, niet om andere problemen of onrecht goed te praten, maar om de islam aan de kaak te stellen. Zwart-wit is van toepassing, kijk maar naar de diverse en onbarmhartige uitleg van hadiths en uitspreken van fatwas door de imams. Waar is de mogelijkheid van een concilie? Juist, dat is er niet, de doctrine is goddelijk, onveranderlijk en onbarmhartig, zoals abu-bakr het heeft gewild. Er is een fundamenteel verschil met het jodendom, christendom en boedhisme.

   • @js mill ***Er is een fundamenteel verschil met het jodendom, christendom*** ik dacht al dat de discussie deze kant kon opgaan. Vandaar de keuze voor een afbeelding van Abraham bij dit artikel. De aartsvader der joden en arabieren. (en wellicht ooit een verlichte geest die zorgde voor de afschaffing van mensenoffers in het avondland). Als je het oude testament leest en de koran dan is geweld een terugkomend thema. Wellicht meer in de koran dan in het oude testament.

    ***Je lijkt mijn woorden uit zijn verband te halen omdat je het gevaar van de islam niet in wil zien. Jij hebt andere ervaringen met de islam***
    Ik moet zeggen dat ik dit een beetje ongemakkelijke discussie vind. Ik neem het graag op voor wat ik als waarheid zie. Ik heb vrij veel gereisd. Dat nuanceert. Geloof is zoals jhon opmerkt het einde van de rede. Ik wil het niet voor geloof opnemen, maar ben toch van mening dat je te kort door de bocht bent. Ik zie het gevaar van geloven in. De islam heeft hier geen monopolie op. Ik wil je woorden niet uit hun verband halen. Maar ik heb wel door het reizen de meerdere gezichten van de islam ervaren. Dat jij die niet gezien hebt kan een verklaring zijn voor je zwart – wit denken. Weet wel dat je bij zwart – wit denken vaak wordt gemanipuleerd. Zo roept Geert Wilders wel op om bepaalde pagina’s uit de koran te scheuren maar negeert hij de gewelddadige pagina’s uit het oude testament en roemt hij juist de joods – christelijke erfenis van europa.

   • @Ratio. Een ongemakkelijke discussie wordt het als er zaken bij worden gehaald waar ik het niet over had, ik had het over de kern van de ideologie. De kern van de islam is namelijk heel zwart-wit. Daar verandert niet iets aan door jouw waarnemingen in je vele reizen, je kunt de kern niet nuanceren. En dan nog is die nuance geen argument. En het helpt ook niet te gaan jij-bakken mbt andere ideologien en religies.
    Overigens is het twijfelachtig dat abraham een aartsvader van de arabieren is, daar is geen bewijs voor anders dan dat de arabieren het zelf opvoeren.
    Je geeft aan dat je niet gelovig bent. Voor wat het waard is, dat ben ik ook niet. Ik probeer geen voorkeur uit te spreken op dat gebied.
    Een onderdeel van mijn punt is dat deze islam ideologie zelf kort door de bocht is. Jouw mening, en die van mij, doen er niet toe.
    Een goede leestip is Bill Warner over de politieke islam op http://www.politicalislam.com

   • @js mill Je link verwijst naar een blog waar de eerste video prive is. Als ik kijk naar de about pagina https://www.politicalislam.com/about/ dan zie ik bekende verwijten aan de islam.

    Dit soort verwijten kan je voor een deel ook aan de joden en de katholieken / christenen maken. De tenach en het oude testament staan vol met de meest afschuwelijke teksten. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_and_violence Vergeet ook niet de openbaringen. Afslachten van ongelovigen of andersdenkenden? De Koran heeft hier geen monopolie op.

    De christelijke god is duidelijk niet almachtig en algoed. Het is soms een wrede vreselijke sadist.

    Vraag me niet een rangorde in wreedheid van god en allah op te stellen. Dat is zinloos. Kafirs die zich bekeren kunnen zo aan de dood of zeer hoge belastingen ontkomen, de bijbel heeft het soms over het doodslaan van alle mannen van tegenstanders en geeft hier niet de ontsnapping van bekering die de koran wel geeft.

    Zwart – wit denken, vijand denken, denken dat je in een eindtijd zit waarin je cultuur ten onder gaat, zondvloed, erfzonde, etcetera. Allemaal concepten en denkbeelden die als duiveltjes in ieders hersenen zitten. Groepsdenken, verdeel en heers, dit is de basis van foute heersers. Verzet je tegen dit soort denkbeelden. Ga na of er inderdaad geen sprake kan zijn dat je het mogelijk te zwart wit ziet, ga na of er inderdaad geen nuancering is aan te brengen.

   • @Ratio. Je blijft hangen in vergelijkingen. En daarmee blijf je de islam als religie zien, wat het niet is. Een gevaarlijke ontwikkeling die onverwacht door L.Meijs wordt geduid in zijn verhoor in het kader van het onderzoek naar de islam. Het ontstaan van een parallelle samenleving waarbij de kinderen opgevoed worden naar de letterlijke tekst in de boeken van de islam. De nederlandse staat is daar volledig ondergeschikt aan, want geschreven door mensen (!).
    Dat is een van de grootste problemen van nederland. Jouw genuanceer op dit thema, door al je reizen enzovoorts, werkt als een katalysator in de aankomende problemen. En die problemen zal de fysieke wereld bereiken met alle gevolgen vandien. Ik ga daarvoor in elk geval niet aan de kant, ik zal geen dhimmy zijn, geen taqiya en taghut verdragen en ik kan dat verantwoorden.
    Ondervraging L Meijs, zie:
    https://debatdirect.tweedekamer.nl/2020-02-12/sociale-zaken-werk/enquetezaal/openbaar-verhoor-dhr-meijs-16-15/video/
    Zeer leerzaam.

  • @js mill. sorry voor trage reactie, drukke dagen. Nu komen we ergens want jij denkt ook situationeel. Je ziet een ongewenste ontwikkeling waaraan je de islam koppelt. Een geloof wordt door iedereen anders gebruikt en misbruikt. Ik geef het voorbeeld van de mennonites, de pensylvania dutch https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Dutch . Dat is een groep die zoveel mogelijk nog de 17de of 18de eeuwste vaderlandse tradities in ere houdt. Geen assimilatie maar een parallelle samenleving die vernieuwing als gevaar ziet. Dit proces dreigt zich ook te voltrekken in delen van onze steden met hoge concentraties niet westerse migranten. Dit proces heeft zich vaker voltrokken in de geschiedenis van de mensheid. Migranten die hun identiteit aan hun oude vaderland ophangen. Hun vaderland verandert, maar zijn blijven steken in de tijd. Dit is niet de schuld van de islam. Maar de islam wordt wel gebruikt in dit proces, net zoals het geloof wordt gebruikt om de integratie en de assimilatie van de pensylvania dutch tegen te gaan. Dit geloof uit het Nederland van eeuwen terug was niet achterlijk. Het is in en na de gouden eeuw ontstaan en heeft in NL de progressie niet tegengehouden. Ditzelfde geloof wordt door de amish wel misbruikt om vooruitgang tegen te houden.

   Het is hier niet de islam die de oorzaak of het gevaar is, het is de dieperliggende drang naar het vasthouden aan de eigen cultuur. Dit heeft een psychologische achtergrond en deels sociologisch. Het kan zo zijn dat de stap van een bijna middeleeuwse plattelandsomgeving in de binnenlanden van Turkije en Marokko naar het Nederland van de jaren 70 en nu een te grote cultuursprong vergt. En men daarom zich probeert vast te houden aan islam en andere gebruiken.

   • Geen excuses nodig, we hebben het allemaal druk.
    Ja, het is de islamitische cultuur die de BRON van de huidige problemen in de vorming van parallelle samenlevingen in europa is. De islamitische cultuur onthaalt een groot deel van haar gewoontes, denkbeelden en houding aan de islam, met name via de hadiths, de zogenaamde gewoontes van mohammed. Onderdeel van die islam is dat je je niet probeert te houden aan de islam, het is verplicht om dat te doen, want anders niet halal. In al zijn simpelheid is de islam ergens ook wel dicht getimmerd als ideologie. Kortom, het islamitisch vaderland van de immigrant blijft net zo goed steken in de tijd omdat de islam de samenleving bepaalt. Er zijn geen concilies, momenten tot nieuw inzicht, in de islam. Er is ook geen relevante vooruitgang in de islamitische vaderlanden. Daarom is de islam ook bijzonder in dit opzicht en onveranderlijk per definitie.
    Het is mij een volstrekt raadsel waarom de politiek deze islamisering toelaat en dat de westerse inwoners zich niet verzetten. Het is het voorland van een grote tragedie, de confrontatie in de fysieke wereld gaat komen, is er deels al, maar nog niet in de grachtengordel.
    Je raakt echter een kern van het nog grotere probleem door erop te wijzen dat deze islamitische cultuur niet uniek is in de geschiedenis, helaas wil niemand van de geschiedenis leren en duurt het gedoe met de islam al 1400 jaar. En omdat we niet leren van de fouten van het verleden, gaan we opnieuw veel verdriet meemaken. De islam ideologie is een van de belangrijkste problemen voor het westen, maar zou dat niet moeten zijn als we leerden van onze fouten en daarmee werken aan een gemeenschappelijk kader en identiteit die werkelijk ergens over gaat en de ander met werkelijk respect behandelt. Maar we praten niet eens met elkaar, voorrdat we iets uitgewisseld hebben is er al ophef, zie de tweet van Baudet en hoe de rattenvangers van d66 daarop reageren.
    De club van Rome zei het al die jaren geleden al, de mensen gaan niet ten onder aan de onoplosbaarheid van problemen, maar aan haar desinteresse om de problemen te doorgronden en zich in te spannen voor echte, duurzame oplossingen. Dit is door de geschiedenis misschien wel het belangrijkste probleem van de mensheid.
    Persoonlijk wordt ik moedeloos van dit onderwerp, ik ervaar dat mensen geen inzicht hebben in de verworvenheden die ze nu genieten, in velerlei vorm. Het bloed dat gevloeid is om deze al onwaarschijnlijk vrije, niet ideaal, maar gezien in de tijd, westerse samenleving te hebben, de vastberadenheid en offers van onze voorvaders. En dan stellen we helemaal geen kritische vragen als al die immigranten met een islamitische cultuur hiernaartoe komen. Waarom gaan ze niet naar andere arabische landen of naar China? Denk daar eens over na. Waarom moeten nederland de problemen van de (islamitische) immigranten oplossen? Waarom moet vrij reizen mogelijk zijn?

  • @js mill. Nog een andere invalshoek. De meeste slachtoffers van islamitische geweld en terreur zijn andere islamieten. Je veegt alle islam op 1 hoop, maar de islam is verdeeld. Iran vs Saudi Arabie vergt duizenden en duizenden mensenlevens. Waarbij beide kanten hun eigen versie van de islam benadrukken. En vervolgens sterven massaal mensen in de proxy oorlogen in Irak, Jemen en Syrie.

   Ik kan me overigens wel voorstellen dat je je zorgen maakt over de ontwikkelingen in NL waar de islam bij betrokken wordt. Ik zeg niet dat er hier geen probleem is. Het probleem is dat mensen met een heel andere cultuur hier komen en dat dit botst. Het probleem is mede dat deze mensen hier voor een groot deel geen economisch perspectief hebben. En dat ze door het bestaan van ons sociale zekerheidsstelsel ook niet gedwongen worden tot werken. De hele dag thuiszitten gaat vervelen en dan is de moskee die hun structuur biedt een van de alternatieven. Niet alleen voor dagbesteding en ritme maar ook voor eigenwaarde. De hand die voedt wordt uiteindelijk maar al te vaak gebeten. De invloed van deze mensen kan ons best wel problemen geven.

   • Dat de ene groep islamieten de andere groep islamieten de andere groep met geweld benaderd bewijst mijn punt. Het gaat namelijk niet om jouw perceptie dat beide groepen islamiet zijn, het gaat erom dat de perceptie van beide groepen islamieten is, dat ze elkaar niet als islamiet ziet, ze zien elkaar ook als ongelovige, als kafir.
    Voel je hem? Zodra een groep islamieten (de verdeling in soennieten en sjieten en subgroepen is niet relevant) de overhand krijgt richten ze zich wel op ons, de russen chinezen (is nog een apart probleem, niet gestuurd vanuit een nep-reliigie, maar vanuit rauw machtsdenken) enzovoorts. Elke groep die als niet islamiet wordt gezien is het bokje, de kafir. Dat is de islam.

 4. Laten wij eens op een positieve manier naar de Islam kijken. Wat heeft de Islam de wereld allemaal gegeven? Behalve een sprookjesboek en wat kunst? Dus zaken waar de mensen tot op de dag van vandaag profijt van hebben.

  Welke vooruitgang is er geboekt in de 1400 jaar dat de wereld mag genieten van de zegeningen van de Islam? En dan vooruitgang ontwikkeld en bedacht in eigen kring.

  Technologie, voedsel en kennis (importeren) die andere culturen hebben uitgevonden telt niet mee.

 5. Arme, arme, arme moslims wat zijn zij toch weer de dupe van die wrede blanken christenhonden.
  Een onderzoek hoeveel echte Nederlanders nagefloten en nageroepen of in elkaar geslagen worden door moslims zou wel heel verstandig zijn.
  Dit is gewoon eenzijdige, en geeft daardoor een valse voorstelling van zaken.
  Echte Nederlanders zijn meestal behoorlijk opgevoed wat van moslims niet gezegd kan worden.
  Kijk maar in de gevangenissen.

  • Wat mij betreft is deze discussie ‘islamofobie’ onzinnig en een afleiding.
   De kern van de zaak in deze tijd is niks anders dan dit: alle individuen, moslims en niet-moslims, die weigeren zich diep in de schulden te werken, zij verliezen hun koopkracht door inflatie, zij zijn de werkelijke **slachtoffers**.
   Het lijkt me dan ook opportuun om alle energie te richten op de boosdoeners in dit era: de (centrale bankiers), niet de moslims.
   De moslims zijn overigens de bondgenoten van iedereen die zich hierin kan vinden. Woeker/rente is onze grootse probleem, niet meningen/uitspraken.

   • @JeroenAdam dank voor je linkjes, heb ze niet allen bekeken, dat van Piri Reis wist ik al. Ik ben het eens dat de centrale bankiers een gemeen spel spelen. Ik zie interest echter niet als een probleem. Als je geld leent voor productieve investeringen dan kan het rationeel zijn als je verwachte winstpercentage groter is dan het te betalen interest percentage. Geld moet vrij zijn. Ongedekte fiat valuta in combinatie met interest manipulatie door centrale bankiers en wettig betaalmiddel is een combinatie die de inwoners van een land schuld ketenen aanlegt. Die combinatie is niet correct. Als geld vrij is, dan is er niets mis met interest, dat beperken en verbieden is niet libertarisch. Volwassen contractpartners hebben contract vrijheid. Deze contract vrijheid is overigens nu niet aanwezig (de aangegeven combinatie van wettig betaalmiddel, centrale bankiers, fiat valuta en daarnaast een vergunningstelsel voor banken)

 6. Het aan hangen van een geloof, is een gevoel dat op politieke waarden berust!
  Namelijk je denkt het beter te weten dan de anderen!
  En hoopt dat je gelijk hebt.

  En sommigen weten het zeker, dat zijn de begaafde, welke het vermogen bezitten, dat de anderen missen!
  ( WERKELIJKHEID S ZIN )

Comments are closed.