Het tekort aan IC bedden bij een crisis komt niet uit de lucht vallen. De overheid is meerdere keren gewezen op het risico van een pandemie en de beperkingen in de behandelcapaciteit. Zowel in 2016 middels het Nationaal veiligheidsprofiel 2016 als in 2011 middels de Nationale Risico Beoordeling 2011. Men heeft ondanks deze signalen klaarblijkelijk het knelpunt behandelcapaciteit al dan niet bewust genegeerd.

Volgens het veiligheidsprofiel uit 2016 was het falen van onze zeedijken het risico met de grootste impact, een grieppandemie stond op de tweede plaats:

diagram staat op pagina 11 van het Nationale Veiligheidsprofiel 2016

Als de kans op de gebeurtenis erbij wordt betrokken ontstaat een klassieke risico matrix. Waarbij rechts bovenin de risico’s zijn met een grote impact en een grote kans. Dit zijn de risico’s waar je je op moet richten. De grieppandemie komt in het onderzoek van 2016 als het belangrijkste risico naar voren. Het is waarschijnlijk, en heeft zeer ernstige gevolgen:

Diagram staat op pagina 188 van het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016

Wat je als bestuurder kan doen is kijken of dat je de effecten kan beperken of dat je het risico kan verkleinen. Zodat het risico uit de rechterbovenhoek verdwijnt. Zo zie je dat door beleidsmaatregelen de overstroming van zeedijken weliswaar nog steeds catastrofale gevolgen heeft, maar door alle dijkverhogingen inmiddels als zeer onwaarschijnlijk wordt beschouwd. Het risico is beperkt en staat niet langer rechts boven. Het staat links boven, het is nog steeds een catastrofale gebeurtenis maar het is zeer onwaarschijnlijk geworden dat het plaats vindt.

Bij een wereldwijde pandemie kan je weinig aan de kans doen. Je kan echter wel de impact beperken door je voldoende voor te bereiden. Door te zorgen voor voldoende back up IC capaciteit. Of door voldoende mondkapjes in te slaan. Of voor voldoende beademingsapparatuur.

De regering is gewaarschuwd, pagina 72 van het Nationale Veiligheidsprofiel 2016 meldt:

Hieronder de samenvatting van het onderliggende scenario van de pandemie, dit scenario gaat uit van veertienduizend doden in NL en een schade tot 5 miljard.

In het rapport uit 2011 stond op pagina 23 de volgende tekst:

De regering was dus al sinds 2011 op de hoogte. De slachtofferverdeling van het scenario was:

Van de zijlijn kritiek leveren is gemakkelijk. De rapportage in 2016 is door een zware ambtelijke werkgroep opgezet:

diagram staat op pagina 199 van het 2016 rapport, uitleg op pagina 198

Dit is dus niet zomaar een rapportje. Het is opgesteld door een zware ambtelijke werkgroep EN het onderwerp is van vitaal belang.

Uit de risico matrix blijkt duidelijk dat er 1 bedreiging uitspringt, en dat is die van de pandemie. En er wordt duidelijk gewaarschuwd voor een tekort aan capaciteit. Die waarschuwing was in 2011 ook al gegeven. De bescherming van de bevolking tegen het grootste veiligheidsrisico is niet effectief opgepakt. De regering heeft hier wat uit te leggen. Het bewust negeren van deze rode vlag zou volgens Wilders onderdeel moeten vormen van een parlementaire enquête.

============================

NB. Er is ook in 2007 een nationale risico beoordeling geweest waarbij een ernstige pandemie als belangrijkste risico naar voren kwam. PDF. Zie risicomatrix hieronder

Bron is pagina 4 van de bevindingen rapportage Nationale risicobeoordeling uit 2007 van het Programma Nationale Veiligheid

Sinds 2007 weet de regering dat het belangrijkste risico een grieppandemie is. Je zou verwachten dat in ieder geval het belangrijkste risico aandacht krijgt. Er is al die jaren niet gewerkt aan voldoende nood IC capaciteit voor een pandemie. Kennelijk stonden mondkapjes ook niet hoog op de urgentielijst. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.

LEZERSVRAAG: gelooft u nog steeds dat de overheid er voor u is en u beschermt?

===============================

Verwijzing naar de 2 bronnen

Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:
‘Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar
van uitgave

De Nationale Risicobeoordeling 2011 is gemaakt door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid in opdracht van de Stuurgroep Nationale Veiligheid.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’
Erasmus Universiteit Rotterdam, Institute of Social Studies (ISS)
Contact: **********
Projectnummer: E/609042/01.
© RIVM 2012

Het Nationaal veiligheidsprofiel (NVP) is gemaakt door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid
in opdracht van de Stuurgroep Nationale Veiligheid.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuur-wetenschappelijk onderzoek (TNO)
Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’
Erasmus Universiteit Rotterdam, Institute of Social Studies (ISS)
© RIVM 2016
Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave.
Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
Nederland
www.rivm.nl

10 REACTIES

 1. Waarom lezen we hier niets over financiële noot wet uit 1978.
  Dit staat in Artikel 26
  Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven ten aanzien van de financiële betrekkingen met het buitenland, alsmede ten aanzien van het vorderen van gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt of halffabricaat) en buitenlandse activa van ingezetenen. Tenzij bijzondere omstandigheden dit naar zijn oordeel onmogelijk maken, oefent hij deze bevoegdheden niet uit dan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij.
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0003173/geldigheidsdatum_13-07-2012#HoofdstukXa
  Dit is de officiële website van de overheid kijk ook even wanneer deze wet voor het laatst is bijgewerkt dit was 13-07-2012.
  Nooit breekt alle weten het probleem is dat centrale banken en regeringen onvoldoende munitie hebben om adequaat op de crisis te reageren.

 2. Het zogenaamde gebrek aan mondkapjes en beademingsmachines.

  Allereerst de mondkapjes. Dat speelt nu al vele weken. Als vele weken terug aan bijvoorbeeld Dräger was gevraagd: ‘kunnen jullie op korte termijn een x-aantal mondkapjes voor ons maken, zeg maar wat het kost’, dan waren die mondkapjes gewoon gemaakt. Er was zelfs tijd om machines te bouwen voor dat doel. Het kan natuurlijk niet geleverd worden tegen Chinese afbraakprijzen – snel machines maken is duur, maar het kan.

  En als het echt niet anders kan kunnen artsen mondmaskers dragen van katoen, die gaan gewoon in de kookwas. Dat is niet perfect, maar zelfs de allerbeste maskers geven geen volledige bescherming tegen virussen.

  Dan de beademingsmachines. Zijn die überhaupt wel nodig? Iemand waarvan het afweersysteem onvoldoende werkt is ten dode opgeschreven. Daar helpt een beademingsmachine niet bij, die verlengt het lijden alleen.

  Waar zijn de oude beademingsmachines gebleven? Hebben ze die allemaal weg gegooid of voor een habbekrats verkocht? En moet nu met het geld van de belastingbetaler nieuwe apparaten worden gekocht?

  Bij de meeste bedrijven staan hun oude machines in een droge kelder of op zolder. Ze kunnen zo weer in gebruik genomen worden, want je weet maar nooit en het kost toch niks?!

  Gebrek aan mondkapjes en beademingsmachines, een totale media-hype. Om in te spelen op de emotie van mensen. Met een doel:
  —-
  De corona-crisis is georganiseerd. De schulden-motor haperde, en schulden moeten groeien, anders klapt het systeem in elkaar. Door de corona-crisis wordt schuldgroei gerealiseerd.

  Er komen nood-kredieten aan om mensen te helpen. Dit wordt uitgevoerd door de banken door ‘krediet op maat’ te verlenen. De schuldengroei/geldgroei is enorm. Dat geld moet ergens heen. Nederland is een relatief veilige haven en zal worden bedolven onder geld, eventueel tegen negatieve rente.

  Banken verstrekken graag krediet omdat de overheid garant staat voor 90% van de lening. Buitenlandse partijen die hun geld in Nederland parkeren zien hun geld gegarandeerd door de bank, de persoon die leent, het onderpand, en tenslotte staat de Nederlandse staat garant. Nederland heeft 600 ton goud klaar staan om ook daadwerkelijk haar verplichtingen na te komen. Slechts weinig landen hebben dat.

  Het ziet er naar uit dat we de ‘return to normal-fase’ nog een keer over gaan doen. Misschien nog een keer tien, twaalf mooie jaren van groei.

  ——

  En wie gaat dat betalen? De pensioenfondsen, iedereen met spaargeld, iedereen met vermogen in box 3, waaronder straks ook de eigen woning. En de belastingen kunnen/moeten ook omhoog, en misschien wordt pinnen verplicht om zwarte transacties en belastingontduiking tegen te gaan. De AOW is er straks alleen nog voor mensen die het echt nodig hebben.

  Om het systeem op te schonen is een flinke crisis nodig. En die crisis is er nu – mensen geloven echt dat er een gevaarlijk virus is. En dat het virus veel enger is dan in andere jaren, hoewel de cijfers dat tegenspreken. Mensen zijn nu eenmaal emotionele wezens, en ze snappen niks van cijfers of grafieken.

 3. Rusland hetzelfde verhaal: gebrek aan mondkapjes en beademingsmachines. En natuurlijk noodkredieten voor de mensen die in de problemen komen.

  • Rusland: zes maanden ‘vakantie’ van rente en aflossing van diverse leningen, waaronder hypotheekleningen.

   Vrijwel exact hetzelfde patroon zie je in talloze andere landen.

 4. Deze crisis zal hoe dan ook worden aangegrepen om maatregelen door te voeren. En die maatregelen gaan niet meer weg.

 5. Gelukkig hebben ze wel onze miljarden uitgegeven aan windmolens voor een probleem dat niet eens in de lijst voorkomt (nee windmolens gaan geen fluit uitmaken wat betreft zeespiegelstijging en zelfs IPCC geeft toe dat extreem weer niets met CO2 te maken heeft) en gaan we nu voor een anderen non-existent probleem (PFAS) 100 rijden naar banen die we niet meer hebben. Dank aan onze wijze heersers, ik doe volgende maand weer met plezier aangifte. Van massamoord dan. Niet met voorbedachte rade, want dan zou je moeten aantonen dat politici competent genoeg zijn om iets te plannen. Kansloos natuurlijk.

 6. “gelooft u nog steeds dat de overheid er voor u is en u beschermt?” Tuurlijk jôh. Ik geloof ook in kabouters en de kerstman.

  De overheid is echt een koning Midas. Maar dan eentje die alles in jeweetwel doet veranderen. Het is inderdaad makkelijk boe-roepen vanaf de zijlijn maar ik heb niet de indruk dat Den Haag of gemeenten ook maar een flauw idee hebben over wat ze moeten doen. Dus delen ze maar boetes uit.

 7. immigratiekosten (jaarlijks 7 miljard euro) gaan af van ziekenhuisbudget.
  En tot op heden veel minder corona-doden dan in 2018 (toen 11.000 doden)

Comments are closed.