Er zaten op mjn school nogal wat kinderen van psychiaters. Er was zelfs een jongen met ouders die beiden psychiater waren.

Hoewel men geneigd zou zijn te onderstellen, dat deze kinderen ten gevolge van de deskundige omgeving waarin zij opgroeiden, gevrijwaard zouden zijn en blijven van allerlei moeilijkheden die zich in andere gezinnen voordeden, bleek dit helaas niet het geval. Integendeel : het leek wel, of het beroep van hun ouders hen op voorhand bestemd deed zijn voor allerlei vormen van ellende, waarvan een scholier beter gevrijwaard kan blijven.

Men zou denken, dat het feit dat je vader hoogleraar psychiatrie was of behandelend psychiater van velen uit de kunst- en theaterwereld, een gedegen waarborg vormde voor een harmonieus, gezond en gelukkig gezinsleven, het bestaan waarvan door niemand in twijfel hoefde te worden getrokken. Helaas, dat was niet juist.

Het luisteren naar vrienden die thuis dagelijks met het psychiatrisch beroep geconfronteerd werden, vond ik interessant. Een jongen vertelde, hoe zijn moeder grote zorgen koesterde over studenten die suïcidaal waren; een ander legde uit, dat er in Amsterdam twee clubjes waren: de freudianen en de aanhangers van Jung. Die jongen ging later zelf aan schizofrenie lijden en heeft tientallen jaren van een uitkering geleefd, heel treurig.

Dezelfde moeder adviseerde ongevraagd de ouders van een andere leerling, dat hun zoon therapie nodig had: een advies, dat zij niet in dank afnamen.

Ten gevolge waarvan pathologisch gedrag onder kinderen van psychiaters groter was, weet ik niet. Het is een van de verschijnselen tijdens mijn gymnasiumtijd , waarvoor ik nooit een verklaring heb kunnen vinden. Heeft iemand anders die verklaring wel?

Hugo van Reijen

9 REACTIES

 1. Lastige vraag. De psychiaters hebben relatief veel macht. Door de overheid zijn ze in een positie geplaatst waarbij ze diep in de persoonlijke levenssfeer van mensen mogen ingrijpen. Er zijn in 2017 ruim 26 duizend psychiatrische dwangopnames geweest. https://www.zorgvisie.nl/aantal-dwangopnames-in-tien-jaar-bijna-verdubbeld/ Mensen die zich verzetten tegen opname in een kliniek. Maar die door de overheid tegen hun wil toch in die kliniek zijn opgesloten. Na een onderzoek door een psychiater.

  Het is mijn mening dat het ongezond is iemand zoveel macht te geven. Bovendien zijn psychiaters soms windvanen die meebewegen met de tijdsgeest. Auguste Forel https://nl.wikipedia.org/wiki/Auguste_Forel was een briljant geleerde, grondlegger van de psychiatrie in Zwitserland. Ontdekker van het neuron. Maar hij was ervan overtuigd dat homofilie een ziekte was. Wellicht beseffen psychiaters de soms wankele basis van hun vak en geeft dit spanningen.

 2. Wie psychiatert eigenlijk de psychiaters? Deze lieden kunnen dus mensen tot een lang verblijf in een gesticht veroordelen puur op basis van hun opinie dan wel een vilein ochtendhumeurtje? Dat is best gek. Zeker in een samenleving die steeds meer neigt naar het psychiatrisch willen maken van ongewenste meningen over politiek en religie.

  Nu ken ik zelf meer psychologen dan psychiaters en een deel er van vind ik zelf best trekjes van patienten hebben. “Een psycholoog is ook maar een mens” zei eentje ooit. Zo van: een psycholoog heeft ook wel eens zijn dag niet. Dat geldt dus ook voor psychiaters, waarover iemand mij vertelde dat die voornamelijk nog pillen en spuitjes voorschrijven en gesprekken als in oude films al lang niet meer doen.

 3. “De psychiaters hebben relatief veel macht. Door de overheid zijn ze in een positie geplaatst waarbij ze diep in de persoonlijke levenssfeer van mensen mogen ingrijpen. ”

  Ze beschikken over ‘lettres de cachet’ en zijn daarmee een macht, waarin niet voorzien is in de trias politica. Verder is het een pseudowetenschap, die de gevallen krijgt, waar de neuroloog geen raad mee weet. Alzheimer bijvoorbeeld zal niet aan een psychiater overgelaten worden. Psychiaters zijn een soort juristen, die aan de hand van een wetboek (de DSM-V) oordelen mogen vellen. Het verbaast me niets, dat ze in hoge mate verknipte kinderen voortbrengen.

 4. Een psychiater is een geschoold medicus. Het is een arts. Geen geschoold opvoeder. Bovendien een auto van aan automonteur is niet per se goed onderhouden of goed. Raar stukje Hugo.

 5. Dan wordt het even goed opletten, want er komen nog gekkere stukjes van mijn hand!

 6. Een vriendin van mij, ik hou er enorm veel van, zo dat staat op internet, is cliënte bij de psychiatrie, een andere vriendin, echte vriendschap, is ook cliënte. Ik steun beiden in hun zoektocht naar een iets minder onprettig leven. In de loop der jaren heb ik van de psychiatrie niet veel anders gezien dan medicatie toepassen waarvan de werking en de bijwerkingen zeer twijfelachtig bleken te zijn.
  Tygo in de psychiatrie is een serie afleveringen die je de haren te berge doen rijzen over de “kwaliteit” in de psychiatrie:
  https://www.npo3.nl/tygo-in-de-psychiatrie/POMS_S_EO_15705622

Comments are closed.