Er zijn legendarische seizoenen. The summer of 69 markeerde het omslagpunt naar een veel vrijere samenleving. Muziek, drugs, festivals, vrijheid. Hoe zullen de liedjes over de lente van 2020 klinken? Wordt dit seizoen het begin van een jarenlange strijd tegen corona? En zo ja, hoe gaat die strijd eruit zien?

De daadkrachtige politici

Hoe je ook denkt over de corona maatregelen. Vast staat dat de politici daadkrachtig hebben ingegrepen. Met minimale informatie hebben ze in het begin van de crisis verregaande maatregelen getroffen.

De burger aan het woord

We weten intussen veel meer over het virus. Belangrijke beslissingen horen in een democratie door de bevolking te worden genomen. Hoe Nederland de komende jaren omgaat met corona hoort door de bevolking te worden bepaald. Niet door Rutte. Niet door het RIVM. De bevolking heeft zich nog niet kunnen uitspreken over corona. Pas in maart volgend jaar zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Dat duurt te lang. Wil er een democratisch mandaat zijn voor de zeer ingrijpende maatregelen die getroffen zijn — en nog getroffen worden — dan moet de bevolking spreken. Als Nederland een democratie is, dan hoort er een referendum te komen.

Het referendum betekent debat. Discussie. Een afweging van belangen. Het lijkt logisch te kiezen tussen een verregaande lockdown waarin het huidige beleid wordt voortgezet. Met maximale aandacht voor de beheersing van het virus. Wachten op een vaccin of een geneesmiddel. Minimalisering van corona doden. Het tweede alternatief gaat uit van een andere wellicht evenwichtigere belangenafweging. Zoveel mogelijk terugkeer naar een normaal leven, minimale beperkingen, die vooral van vrijwillige aard zijn.

Het debat

Lockdown: Willen we leven in een situatie waarin we allen kans hebben te sterven aan dit virus? Is de lockdown niet veel veiliger? Hebben Rutte en het RIVM niet heel veel doden voorkomen? Gaat gezondheid niet voor economie? Farmaceutische bedrijven werken heel hard aan vaccins en aan geneesmiddelen, ze verdienen een kans. Moeten we alles wat we bereikt hebben opgeven? We hebben noord Italië gezien, de massagraven van New York. Wie wil er nu de kans lopen op nieuwe massale uitbraken?

of

Minimale maatregelen: De hoeveelheid belastinggeld is eindig, zeker als je de bedrijven verbiedt geld te verdienen. Kunnen we zowel een hele dure energietransitie aan, als tegelijkertijd corona bestrijden? Is een anderhalve meter maatschappij niet heel onnatuurlijk? Er is na 30 jaar onderzoek nog steeds geen goed vaccin voor HIV. De kans dat je aan corona sterft als je jonger bent dan 65 is minimaal, waarom dan niet de 14 miljoen Nederlanders onder de 65 vrij laten? Dan hoeven we niet te wachten op een vaccin en bouwen we mogelijk die veelbesproken kudde immuniteit op.

De conclusie

Nederland staat voor een fundamentele keuze die bepalend is hoe de samenleving zich de komende jaren ontwikkelt. Staan we elementaire vrijheden af voor veiligheid? Voor velen een lastige keuze. Het is echter niet aan de regering om deze keuze te maken. Dan krijgt de regering dictatoriale trekjes. In geen enkel verkiezingsprogramma was een pandemie voorzien. Na de eerste paniek weten we nu veel meer over corona. Het is hoog tijd dat de burgers de kans krijgen zich uit te spreken over corona beleid.

21 REACTIES

 1. Nederland staat voor geen enkele keuze.

  Individuele mensen staan voor een keuze, alhoewel ik niet de indruk heb dat er veel mensen zijn die dat beseffen. Voorlopig lijkt de Haagse mafia het prima te doen, als je de polls mag geliven (mag je dat ?). Net zoals in andere landen worden de stinkende heelmeesters beloond (en niet alleen de politieke). Goethe heeft in Faust 1 heel mooi beschreven hoe dat werkt.

  • @Van Dobben. Dit artikel is niet libertarisch Het is een neutrale oproep tot een hoognodig debat. Hoe ik over corona denk zal de lezers van mijn andere artikelen wel duidelijk zijn, dan wel van mijn reacties.

   • Debat van wie met wie ? Over de toekomst van Nederland ? Kamerbreed ? Brede maatschappelijke discussie ? Gooi het in de garoep ? Kopje kruidenthee en knuffelmocro er bij ?

    Persoonlijk heb ik wel wat beters te doen.

    Het debat zal plaatsvinden zodra er voldoende mensen in hun portemonnee getroffen worden. Zolang het gros afgekocht wordt met tanstaafl-geld (chicks for free) gebeurt er jack shitt. Men laat zich gewoon steeds weer bij de neus nemen en schopt het blikje een stuk verder.

 2. Hoe is je Duits ?

  Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann,
  Der über die Natur und ihre heilgen Kreise,
  In Redlichkeit, jedoch auf seine Weise,
  Mit grillenhafter Mühe sann.
  Der, in Gesellschaft von Adepten,
  Sich in die schwarze Küche schloß,
  Und, nach unendlichen Recepten,
  Das Widrige zusammengoß.
  Da ward ein rother Leu, ein kühner Freyer,
  Im lauen Bad, der Lilie vermählt
  Und beyde dann, mit offnem Flammenfeuer,
  Aus einem Brautgemach ins andere gequält.
  Erschien darauf, mit bunten Farben,
  Die junge Königin im Glas,
  Hier war die Arzeney, die Patienten starben,
  Und niemand fragte: wer genas?
  So haben wir, mit höllischen Latwergen,
  In diesen Thälern, diesen Bergen,
  Weit schlimmer als die Pest getobt.
  Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben,
  Sie welkten hin, ich muß erleben
  Daß man die frechen Mörder lobt.

 3. Binnen de grenzen van de reeds gegeven mogelijkheden mag de regering keuzes maken. Het parlement heeft dat reeds goed gevonden. De regering in de zin van de uitvoerende macht krijgt en heeft de dictatoriale trekjes die het parlement de uitvoerende macht geeft/gunt. Het parlement is machtiger dan je denkt. Alleen het parlement pakt die macht niet. En waarom dat zo is, is mij een raadsel. Te weinig kennis, opportuniteit, angst, dol op het pluche, gemakzucht?

  • Voor mij is het geen raadsel dat het parlement haar macht niet inzet, maar volkomen duidelijk.

   Het politieke partijkartel levert zowel de leden voor de wetgevende als de uitvoerende macht. Deze leden zijn benoemd door de politieke partijen. Hun loyaliteit gaat daarmee naar de politieke partij en niet naar het volk.

   Noot: wij kiezen de uitvoerende macht via de parlementsverkiezingen.

   Het volk beschikt zelfs niet over de minste democratische vaardigheid om dit demagogische circus te doorzien.

   In grove lijnen komt het hierop neer.

   • Dat is een veronderstelling. Een plausibele, maar toch een slag in de lucht.

  • @Bertuz.
   Een analyse gebaseerd op data is géén veronderstelling en staat tot het moment van falsificatie.

   • Kom maar door met je bewijzen. Je kunt niet bewijzen dat hun loyaliteit naar de partij gaat en niet naar het volk. Dat is “hineininterpretieren”. Meer niet.

  • @Bertuz
   Na uw term van “veronderstelling” komt u aan met een nieuw term “hereininterpretieren”. Welnu, ik herhaal dat ik analyseer; dat komt neer op toepassing van het indicatieve redeneerproces van data en analyse. De data die ik aangeef zijn transparant en verifieerbaar. Dus, de analyse staat tot moment van falsificatie.

   En nee, ik ben inderdaad niet aanwezig geweest bij de vergaderingen van het politiek partijkartel en een bandopname gemaakt van de gesprekken m.b.t. partijloyaliteit en werk ook niet bij de rijksrecherche.

   Partijloyaliteit is echter makkelijk aan te tonen met het fenomeen van partijdiscipline tijdens stemmingen in het parlement ondanks stemmen ‘zonder last’, de politieke samenwerking tussen 1e en 2e Kamer en benoemingen van leden in de wetgevende en uitvoerende macht door partij.

   Deze analyse wordt ondersteund door de feitelijke beslissingen die buiten de rechtstaat opereren met schending van het legitimiteitsbeginsel (resolutie Straatsburg, verdrag van Maastricht, verdrag Lissabon, afschaffen referendum etc. ) en onafhankelijke rechtspraak (proces Wilders, rechters negeren wet registratie nevenfuncties, niet handhaven verdragen Maastricht, Kopenhagen en Dublin etc.).

   Zover de theorie. Wat betreft de praktijk staat het u natuurlijk vrij om mijn analyse te negeren en op het politiek partijkartel te stemmen op basis van uw woordgebruik.

   En nu de vraag aan u: Kunt u “bewijzen” dat de loyaliteit van het partijkartel uitgaat naar het volk en niet naar de politieke partij?

   • Hoef ik niet te bewijzen. Dat is aan jou. Je zet het woord bewijzen niet voor niets tussen aanhalingstekens. Je maakt een klassieke redeneerfout. Je bezigt een ongeldige redenering. De loyaliteit kan even zo goed uitgaan naar zowel het partijkartel als het volk. Het is niet per se elkaar uitsluitend. Dat maak je ervan. Je doet aan hineininterpretieren. Je bent uit op een bepaalde uitkomst. De redenering is ongeldig. Conclusie kan juist zijn, maar volgt niet uit de redenering, maar uit een andere bron. Zoals een vooroordeel bijvoorbeeld. Of onwetendheid. Wie zal het zeggen. Deze redeneerfout wordt overigens veel gemaakt.

  • U beweert: “Je bezigt een ongeldige redenering.”
   Mijn vraag: leg eens uit?

   Ter oriëntatie; mijn analyse komt voort uit de feiten (data) van opzet en uitvoering van het vertegenwoordigende systeem!

   Overigens, ik zet het woord “bewijzen” tussen aanhalingstekens daar het uw quote is. U haalt de begrippen ‘bewijzen’ en ‘aantonen’ door elkaar. Bewijzen wordt doorgaans gebruikt in de wiskunde en het strafrecht daar het exactheid vereist:
   • Bewijzen = een redenering en/of exacte berekening waaruit de juistheid van het gestelde blijkt;
   • Aantonen = een redenering en/of berekening waaruit de juistheid van het gestelde blijkt.

   M.a.w. ik toon aan. Dus, u legt mij het woord van “bewijzen” in de mond en valt mij daar vervolgens op aan. Ik trap er niet in. Ik toon aan d.m.v. een analyse.

 4. Dat lieden onze traditie afbreken omdat ze er zogenaamd last van hebben is een goede motivatie om FVD te stemmen. Ik zou ook graag zien dat de NOS wordt aangepakt en die linksmichel Gelauff oprot. Ook elke subsidie aan groepen als milieudefensie moet stoppen. Wringers die doorgaan met onzin omdat ze zich willen bewijzen.
  Dat zijn de ondergravers van onze samenleving. KOZP hoort daar ook bij. Idioot dat we ons zo laten inpakken door een paar zielige aandachtshoeren zonder leven.

 5. @Ratio.
  Ben bang dat we de fase van redelijkheid en rationaliteit reeds lang geleden achter ons hebben gelaten. Hoe zeer u ook gelijk heeft. De elite staat nooit vrijwillig macht af. De elite daarom verzoeken is zinloos en vernederend. En het volk neemt geen positie in om wat dan ook af te dwingen bij hun surrogaat ouders de overheid.

  En dan heb ik het nog niet gehad over de simpele geesten binnen het volk die geloof hebben in de gecontroleerde oppositiepartijen van PVV en FvD, die wel zin hebben om in een gecorrumpeerd bestuursmodel te gaan opereren. Alsof je een defecte wagen kan repareren met het vervangen van de chauffeur.

  Ben bang dat het ieder voor zich is. Met weemoed de wanhoop te lijf.

 6. Nu gebleken is dat het geen pandemie was, is, of zal worden is de conclusie snel getrokken, redt wat er te redden valt en kap met die 1,5 meter nonsens. De echte reden achter deze waanzin daar kunnen we alleen maar naar gissen maar erg positief is het allemaal niet.

 7. Het artikel lijkt geschreven door een coronaiveling die de officiele narrative voor waar aanneemt en denkt dat de gezondheidscrisis mismanaged werd omdat ze een hoop economische schade met zich meebracht.
  De werkelijkheid lijkt me een stuk cynischer: om de onvermijdelijke implosie van de kredietzeepbel (1.5x zo groot als in 1929) voor te zijn, werd een crisis verzonnen die maatregelen rechtvaardigt die “helaas” de economie deden crashen, waardoor een virus de schuld krijgt voor de grotere depressie en politici en centrale bankiers niet gelyncht worden.
  De focus van het debat moet dus een andere zijn: a) de kredietzeepbel die de afgelopen decennia geblazen werd en b) de laffe cover up die mensen bovenop de economische problemen ook nog eens opzadelde met angst voor hun gezondheid en die van hun dierbaren en dus bovenop financiele problemen ook psychische veroorzaakte.

  • @Scrutinizer. Ik heb aangegeven dat dit geen libertarisch artikel is. Ik heb het zo neutraal mogelijk geschreven. Veel Nederlanders geloven in de democratie. Ik wijs erop dat als ze democratische waardes aanhangen het niet aan Rutte of de regering is om te bepalen wat het nieuwe normaal is. Daar is een democratisch mandaat voor nodig. Nu verkiezingen houden is niet handig. De logische oplossing is een referendum. Dat is de logische conclusie. Ik zeg niet dat het mijn conclusie is, want ik zie democratie en overheid niet als zaligmakend.

   Nogmaals, dit is een neutraal artikel waarmee ik hoop dat mensen gaan nadenken. En als er uiteindelijk een referendum ooit komt dan juich ik dat toe, wellicht dat er dan een echte discussie komt, ook in de MSM, over corona. Ik kan hier naief zijn. Maar ik hoop op discussie. Je ziet dat een deel van de bevolking zich intussen afvraagt waar de regering mee bezig is.

 8. Ratio, hoezo maak je onderscheid tussen een “libertarisch” artikel en een “neutraal” artikel? Wat moet ik me daar bij voorstellen? Je kunt onderscheid maken tussen je doelgroep – mensen die bekend zijn met libertarisme en die dat niet zijn – maar je wilt toch niet een verschillende boodschap gaan verkopen aan verschillende doelgroepen? Je wilt toch een boodschap verkondigen waar je in gelooft? Stel dat jouw referendum ertoe leidt dat 55% van de Nederlanders een keiharde lockdown wil? Is daarmee een dergelijke lockdown gerechtvaardigd? Democratie, in de zin van besluiten nemen gebaseerd op de meerderheid, is fundamenteel in tegenspraak met individuele rechten. Zie http://dedemocratievoorbij.nl/

  • Karel. Natuurlijk is een democratisch mandaat dictatuur. Echter, als ik moet kiezen tussen een referendum en een situatie waarin de regering vrijheden afneemt zo fundamenteel dat niemand ooit gedacht heeft ze in de grondwet op te nemen, dan is het referendum een minder slechte optie. Bovendien is het een vorm van tegenstribbelen tegen het beleid dat nu vooral bestaat uit een serie dictaten en bevelen van boven.

   Het is een neutraal artikel in die zin dat ik beide kanten en visies belicht. Voor hen die geloven in een democratie is de enige conclusie dat er een referendum gehouden moet worden. Voor hen die de beperkingen van de democratie inzien, is een referendum niet de beste oplossing. En de rest slikt lekker de blauwe pil.

Comments are closed.