7 REACTIES

 1. Ayn Rand’s filosofie: ‘To deal with real life we need a view of the world and our place in it’.

  In praktische zin manifesteert haar filosofie in het woord ‘soeverein’ en het begrip dat we omringd zijn door een vijandige wereld.

  Soevereiniteit wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Dit is m.i. onterecht, daar het begrip soevereiniteit een optelsom is van een drietal onderling verbonden factoren:
  • Individuele soevereiniteit (zelfontplooiing);
  • Volkssoevereiniteit (volksgezag);
  • Nationale soevereiniteit (grondgebied met grenzen).

  Welnu, het verwijt van egoïsme (individuele soevereiniteit) is niet terecht in de context van een samenleving die de overige twee zaken betreffende soevereiniteit afdekt.

  Maar ja, ga dat maar eens uitleggen aan het volk dat de overheid beschouwt als ouders.

  • Ik ben benieuwd, welke soevereiniteit staat volgens jou bovenaan? Die van het volk als het botst met de natie? En die van het individu als het volk zaken verlangt van het individu die het individu niet ziet zitten?

   Ik ga hier uit van hoe het volgens jou zou moeten zijn, niet hoe het is

   • Q: Ik ben benieuwd, welke soevereiniteit staat volgens jou bovenaan?
    A: Individuele soevereiniteit, met haar bron in het humanisme, domineert. De grondrechten zoals beschreven in de UVRM is daarbij een goede handleiding. Dit zou dan ook het uitgangspunten dienen te zijn bij het opstellen van een grondwet (uiteraard door het volk). Kortom, het recht om zelf te bepalen wie je bent en je ongehinderd te ontwikkelen is een menselijke maat. In de USA is dit verwoord met de zogenaamde ‘pursuit of happiness’ volgens de ‘Declaration of Independence.

    Volgens mij heb ik hiermee ook de twee vervolgvragen beantwoord. Echter, ik ga er toch even dieper op in voor de beeldvorming.

    Q: Die van het volk als het botst met de natie?
    A: Het volk als grondwetgever behoort alle staatsmacht te beheren. Dus, volkssoevereiniteit behoort te domineren boven de overheidsmacht (natie).

    Echter, de werkelijkheid is anders. In 1798 was het principe van volkssoevereiniteit opgenomen in de eerste grondwet in Nederland (Bataafse Republiek) en in 1814 weer overdragen aan de ‘soevereine vorst’ Willem van Oranje (toen nog geen koning). Het principe van volkssoevereiniteit was sindsdien niet langer verankerd in de grondwet.

    De theorie en ratio: In staatsrechtelijke zin bestaat de ambitie van het volk uit een omgeving waarin zij zich naar eigen behoefte en wensen kan ontwikkelen, zonder inmenging van de overheid.

    Q: En die van het individu als het volk zaken verlangt van het individu die het individu niet ziet zitten?
    A: Tja, hier zijn we aangeland bij gebrek aan bescherming van het individu in de grondwet (welke niet door het volk is opgesteld) en het gebrek aan democratische vaardigheid van het volk. Democratie als geboorterecht leidt tot demagogie. De terreur van de onwetende meerderheid, geleid door de demagogen. Een eventuele oplossing hierbij is natuurlijk opleiding en het recht op afscheiding (dat ook behoort te zijn verankerd in de grondwet). Indien dit geen mogelijkheid is, emigreren en off grid gaan ergens in USA met het second amendment als steun in de rug.

    Overigens, ben van mening dat ieder ideologie/systeem faalt wegens schaalgrootte. Ben dan ook voorstander van lokalisme, met volksvertegenwoordigers die binnen bereik wonen. Een aantal lokale gemeenschappen kunnen op basis van homogeniteit een natiestaat vormen (nationale soevereiniteit) en zich beschermen tegen de vijandige buitenwereld.

    Tenslotte, het opzetten van een soeverein bestuursmodel van de Nederlandse natiestaat is geen moeilijke opgave. Werken met een gecorrumpeerd bestuursmodel en redeneren met democratisch niet-vaardige kiezers is onbegonnen werk.

  • @Voight-Kampff. Dank voor je uitgebreide antwoord. Ik ben het voor een groot deel met je eens. Het individu staat voorop. Het recht op afscheiding is essentieel.

   Met betrekking tot de UVRM zie ik tegenstrijdigheden in dit document. Een strijdige set van uitgangspunten kan ik niet als norm aanvaarden. Als je het hebt over de negatieve mensenrechten in dit document, die de burger tegen de overheid moeten beschermen, ben ik het wel met je eens. De sociale rechten in dit document daarentegen zijn claims op derden welke derden daardoor onderworpen worden aan een herverdelende instantie zoals de staat. Welke derden derhalve niet langer soevereine personen zijn maar zijn onderworpen aan het redistribuerende orgaan. Om zodoende de sociale “rechten” van anderen te dienen. Maar volgens mij is dit iets dat je ook erkent en inziet.

   • Eens w.b. UVRM. Ik heb dit document aangehaald om zoveel mogelijk bij de realiteit te blijven. In principe is er geen externe auteur/document nodig om een sluitende verhaal op te zetten w.b. grondrechten, grondwet, GW-hof en nationale wetten. Het bestuursmodel van de Nederlandse rechtstaat bevindt zich sowieso al op slopershoogte. De indivuele grondrechten beschrijven we ook wel even. Lekker overzichtelijk en wel zo makkelijk als we straks uit de VN stappen.

 2. Het Verdrag van Lissabon was het einde van Soevereiniteit ! ergo Neder-natie.

  • De soevereinteit in Nederland is reeds in 1814 verloren gegaan; zie mijn reactie hierboven m.b.t. de Bataafse Republiek.

   In dit verband is het van belang op te merken dat zo goed als alle internationale instituten na de 2eWO zijn opgezet (zo tussen 1945 -1950). Vanaf dat moment is er stevig gebouwd aan de NWO, waarvan we nu de resultaten zien.

   We zijn gesteld voor een paar existentiele vragen.

Comments are closed.