Ik wist dat het erg gesteld was met de spoedwet (die nog steeds op tafel ligt maar waarvan behandeling is uitgesteld), maar zo erg …

Luister naar deze toespraak van Bas Filippini van Privacy First en huiver.

“De nieuwe wet is niets meer en niets minder dan staatsterreur. Mensen die de eed afleggen op onze grondwet en met staatsterreur beginnen die hebben hun legitieme basis voor hun bestuursrecht verloren”

30 REACTIES

 1. Hoe lang mogen wij er hier nog tegen ingaan?
  Dat ze het lef hebben om zo iets in te dienen.

  • Ik ken de noodwet niet. Noch de motieven. Maar mocht hetgeen de regering wil in strijd zijn met de grondwet en mogelijk met andere wetten, dan heeft de regering geen andere keuze dan met een (nood)wet te komen. Met lef heeft het dan niet veel te maken. De regering moet wel om legaal bezig te kunnen zijn en blijven. Het parlement kan altijd nog zijn goedkeuring onthouden. Wat Willem doet, brieven schrijven met name die gericht aan parlementsleden lijkt mij een goede actie. Zeker als er in de (nood)wet bijvoorbeeld niet is vastgelegd dat die tijdelijk is en/of slechts geldt m.b.t. Cocid19.

   • U stelt: “Maar mocht hetgeen de regering wil in strijd zijn met de grondwet en mogelijk met andere wetten, dan heeft de regering geen andere keuze dan met een (nood)wet te komen.”

    Mijn reactie: Niet correct.

    Argumentatie: de regering heeft wel degelijk een keuze, namelijk de keuze om NIET met een (nood)wet te komen.

   • Als de regering legaal wil blijven handelen wel. Keep up the good work.

  • @Bertuz.

   Inhoudelijk:
   U mist het punt in de discussie dat hetgeen de regering doet illegaal is daar zij buiten het kader van de rechtstaat opereert!

   Vorm:
   Bent u nog van plan om aan de discussie deel te nemen of blijft u in de armzalige rol van hangen van reageren op reageerders?

   • Hoezo illegaal? Leg uit. Graag uitgebreid. Minimaal 24 A4tjes. Ik zie het wel tegemoet. Doe er meteen een gap analyse bij. De ad hominems mag je weglaten. O, ja graag wel geldige redeneringen gebruiken. Weet je wel wat dat zijn?

    Of blijft je liever in je one trick pony kunstje hangen?

 2. ‘Every normal man must be tempted, at times, to spit on his hands, hoist the black flag, and begin slitting throats.’ – H.L. Mencken.

 3. Welkom bij de Sovjet Nederland B.V.
  Onderdeel van de Europese Unie van Communistische Sovjet Republiek Dictatuur

  Het wordt nog VELE MALEN ERGER!!!

  – Massale werkloosheid
  – Verplichte vaccinaties
  – Verplicht Chippen
  – Cashloze maatschappij (“Besmettingsgevaar”)
  – Nieuwe “Coronagolven” a.g.v. de 60GHz frequentie
  – Nieuwe Lockdowns (Wordt NU AL over gesproken!!!)
  – Totale vernietiging middenklasse
  – Hyperinflatie
  – Implementatie van een crypto valuta na een wereldwijde “reset” die ELKE transactie volgt en cash geld verbiedt
  – Einde van vrij, ongelimiteerd reizen
  – Voedseltekorten
  – Voedselrellen
  – In beslagname privé eigendommen
  – “Basis” inkomen
  – Kampen voor “dissidenten” (Vrijdenkers)
  – Executies via 5G Technologie en robotica (Onderzoek de Britse wapon expert Mark Steele)
  – Crowd control en spionage door de overheid op een ongekende schaal via 5G
  – Verdere vernietiging van de natuur (insecten, bomen, vogels en ander leven.) via 5G
  – Complete invoering van de zgn. “Noahide laws”, die ELKE andere vorm van religie verbiedt.
  – Volledige invoering communisme naar Chinees/ Sovjet-Unie model.
  – MASSALE DEPOPULATIE!! Ongeveer 7 MILJARD MENSEN moeten het loodje leggen. Het wordt de GROOTSTE GENOCIDE in de geschiedenis van de mensheid
  (VS van 327 miljoen naar 100 miljoen
  GB van 66 miljoen naar 15 miljoen
  Duitsland van 62 miljoen naar 28 miljoen)
  enz,

  http://www.deagel.com/country/

 4. Je leuk die reacties maar jullie doen er zelf niks aan, er wordt geen mailtje verstuurd naar instanties waarvan ik de adressen hier heb neergezet en jullie doen ook niks mailen of bellen naar jullie lokale overheden en nieuwszenders en jullie gooien je smartphone niet weg. Dus wat heeft een reactie dan voor waarde? Jullie nemen het niet serieus en denken dat lossen anderen wel op, heb het lef om gewoon onder je eigen naam te mailen en te bellen, wat hebben jullie te verliezen, net zo veel als ik maar straks hebben we sowieso niks meer als niemand iets doet, op reacties plaatsen na.

  • Goed dat je wat doet. En blijf dat vooral doen. Hier wordt ook veel gepubliceerd om mensen bewust te maken en uitleg te geven, want weinigen zien dat zij onder 50% belastingslavernij werken, of deze spoed noodwet dictatuur. Dus ja doe vooral veel, maar laten we ook de Vrijspreker.nl verder bekend maken en meer volgers zien te krijgen: dat levert dan ook weer meer doeners op.

  • @Willem.
   Ik vraag me in alle redelijkheid af wat u verwachting is:
   – Denkt u werkelijk dat een verzoek aan de macht om macht af te staan kans van slagen heeft?
   – De Libertarische populatie (hier) gelooft niet in organisatie en gaat uit van het principe dat vrijheid ongeorganiseerd tot stand komt!

   Daarbij komt nog dat ik u de suggestie heb gedaan om een gap-analyse te maken tussen de huidige situatie (dictatuur) en verwachtte situatie (zelfbeschikking). Dit heeft u niet gedaan; tenzij u het gat wil dichten met het schrijven van brieven aan dictators (ja, ook de volksvertegenwoordigers).

   Kortom, uw verwachtingen komen niet met de werkelijkheid overeen en zijn dus irreëel.

   Stoom afblazen iedere ochtend als reageerder is m.i. een uitstekende therapie. Dat u mij hier ook bij betrekt neem ik voor lief (evenals uw scheldpartij op mij).

 5. Staat ook in de bijbel, cashloze maatschappij en dictatuur. Maar Forum voor Democratie wil geen kleine overheid maar ook dictatuur, namelijk rechtse dictatuur.

  • @Ineke van Veen.
   Goedemorgen. Fijn dat u zich ook even meldt!

   Welnu, er staat nog een vraag open n.a.v. uw reactie enige tijd gelden waarin u stevig stelling nam.

   Ik herhaal mijn vraag: Kunt u extreem-rechts definiëren?

   Voor duidelijke beeldvorming zou het prettig zijn indien u tevens ook even de definities geeft van: rechts + Alt-right (alternatief rechts)?

 6. De spoedwet is dan weliswaar uitgesteld, maar onze globalistische regering olv griezel Rutte, doet een succesvolle staatsgreep. Stukje bij beetje wordt Agenda 2030 uitgerold. Doel is om ons tot slaaf te maken. Geen vrijheid meer, constant controle, gedwongen vaccinaties, depopulatie, slopen MKB, geen contant geld etc. Allemaal loonslaaf, dankzij een loon voor iedereen etc. Als je denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen, heb je het mis. De NWO moet nu snel geïmplementeerd worden. Doordat mensen bang zijn gemaakt voor een killervirus lukt dat. In realiteit zijn er echter iets meer dan 6.000 doden gevallen, hetgeen fors minder is dan de 11.500 in 2018.
  De regering liegt ons voor, politici steken geen poot uit en rechters spreken geen recht meer. En de MSM bevestigen al die leugens.
  Als we niet snel wakker worden, zijn we verloren. Wordt bv lid van Burgerforum.

  • Kistkalf zijn we al. Zo’n veertig jaar geleden werden er in Leiden zo geheten “Van Dam” units gebouwd. Naar de beruchte/beroemde Marcel van de PvdA. Het kistkalf idee heeft toen (al) zijn beslag gekregen. Om het bed pasten de muren precies. En de rest van de unit was net zo. Ruif aan de ene kant. Poep en piesgoot aan de andere kant. Die dingen ontbraken nog.

 7. Viruswaanzin en BLM moeten gaan samenwerken, BLM weigeren ze niks en in de regering en in Brussel zitten alleen maar blanke mensen en juist die hebben de boel verziekt, dus zo’n gek idee is dat niet.

 8. Deze laatste staatsgreep op de overheidsrol van dictatuur was te verwachten en stelt het bestuursmodel van de Nederlandse rechtstaat nu volledig in handen van de politieke aristocratie.

  De politieke aristocratie heeft in de loop van de jaren een aantal succesvolle fluwelen staatgrepen uitgevoerd:
  – Soevereiniteit staatsgreep (1814) , verlies volksgezag;
  – Grondwettelijke staatsgreep (1848) , verlies initiatief opstellen grondwet door volk;
  – Democratische staatgreep (1917) , verlies directe volksvertegenwoordiging;
  – Economische staatsgreep (1992) , verlies autonomie nationale economie;
  – Overheidsrol staatsgreep (2020) , verlies grondrechten van vrijheid en veiligheid.

  Dit betekent dat alle instituten zijn bezet met benoemde bestuurders die onderdeel zijn van het netwerk van de politiek aristocratie.

  De situatie is nu als volgt; de overheid (uitvoerende macht) als de optredende actor wordt:
  – Bijgestaan door de wetgevende macht (volksvertegenwoordiging);
  – Ondersteund door de rechterlijke macht (rechtspraak);
  – Ondersteund door adviserende machten (Ar, CBS, CPB, NO, RvS, SER en Tzh);
  – Niet gehinderd door de corrigerende machten van referenda (afgeschaft) en innovatie (lamgelegd).

  Dit alles staat onder strakke leiding van de centrale en dominante actor; het politieke partijkartel van VVD, CDA, PvdA, D66, GL, CU en SGP.

  Dus de directe vijand van het volk zijn de volksvertegenwoordigers van de kartelpartijen.
  De indirecte vijand van het Nederlandse volk zijn de ministers in het kabinet Rutte, inclusief Rutte zelf.

  Duidelijker kan ik het niet stellen.

  Nederland mijn Vaderland.

 9. @ Hoeder.
  Niet alleen “politici”steken geen poot uit, óók de politie steekt geen poot meer uit voor de mensen die voor hun salaris zorgen.
  In Almere/Lelystad werd een clandestiene bokswedstrijd georganiseerd door een paar negers, in een weiland, het publiek bestond uit enkele honderden negers, dicht op elkaar gepakt, hetgeen toch niet is toegestaan ? Buurtbewoners ondervonden veel hinder van die gasten, poepten en piesten in ;’t wild, hetgeen ook al verboden is, veroorzaakten geluidsoverlast, is óók verboden ! Dus……….politie gebeld en om ingrijpen gevraagd. “Mevrouwtje wat denkt u wel ? Een weiland vól met negers ? Wij zijn toch niet gek ?! Als wij één neger kwaad aankijken hebben we een intern onderzoek aan onze broek met zeer vermoedelijk : ontslag; dus mevrouwtje , u zoekt het maar lekker uit.
  Maar ik waarschuw u, als u met 20 blanke mensen naar dat weiland gaat om zélf in de grijpen, zijn wij ogenblikkelijk ter plaatse om u allen aan te houden en te bekeuren à € 90 p.p. omdat u onvoldoende onderlinge afstand houdt. Dag mevrouwtje”
  Dit is Nederland geworden onder de bezielende “leiding” van Rutte en vazallen; triest, héél triest.

 10. Karel, dank voor de ingezonden video. M.i. een uiterst belangrijke, zo niet essentiële, bijdrage.

  Een uitstekende presentatie van Bas Filippini; feitelijk, coherent, praktisch onderbouwd met voorbeelden en bewogen. Ten out of ten.

  Heb echter wel een opmerking cruciale opmerking. Ik blijf herhalen, het gebruik van het begrip “staat” niet correct is (in de titel met het woord “staatsterreur”).

  Mijn definitie van ‘staat’: Een stuk grond met grenzen en daarop een volk dat de activiteiten inhuurt van overheid, rechtspraak en bewaking (adviserend en corrigerend).

  Dus, de overheid maakt onderdeel uit van de staat en is NIET de staat.

  Ter verduidelijking: het is geen staatsterreur maar overheidsterreur. Hiermee hebben we gelijk een aansprakelijke actor in de klauwen, die na break-down uitmondt in één aansprakelijke bestuurder die juridisch aangeklaagd en vervolgd kan worden!

  Voorbeeld: de mannen van stavast, Alexander Pols en Willem Engel, zaten lijfelijk in de rechtszaal en deden dat op eigen kosten. Terwijl de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge niet aanwezig was en zich geen zorgen hooft te maken m.b.t. betaling factuur daar hij de landsadvocaat tot zijn beschikking heeft die met belastingcenten wordt betaald. Het is een ongelijke strijd. We kunnen minimaal een begin maken met de betrokken actoren bij naam en functie (verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid) te noemen.

  Omdat u mijn opmerking verscheidene malen heeft genegeerd verzoek ik u dan ook om uw definitie te geven van ‘staat’?

  Dank.

   • Demagogie; jargon voor de slaven. En … u heeft mijn uitleg gemist !!

    De overheid is blij met Bertuz; sitting duck.

    Ook aan u de ultieme vraag om op de proppen te komen met de definitie van ‘staat’ ?

    Ben benieuwd!?

   • Vocht, zoek het op. Lezen verruimt de geest. Wie weet wat je nog tegenkomt. Mensen zijn nooit te oud om te leren. Alhoewel bij jou ben ik er niet zeker van.

   • @Bertuz,

    Ik heb het even opgezocht voor je en ……….. gevonden:
    “Een lap grond met grenzen en daarop een volk dat de activiteiten inhuurt van overheidsbestuur, rechtspraak en bewaking rechtstaat.”

    “Een van de belangrijkste verschillen tussen een staat en een overheid is dat een staat als een organisatie is, terwijl een overheid als een managementteam is.”

    Dus, de overheid maakt onderdeel uit van de staat, Bertuz!
    Dus, de overheid is niet de organisatie, Bertuz!

    Tja Bertuz, daar sta je dan in je nakie. Grote mond hebben en niet kunnen leveren! En zelfs te laf om je ongelijk te erkennen.

    Praten en schrijven is makkelijk, echter produceren is toch een andere sport!

   • Vocht- Knap; je hebt je bevestiging gevonden. Durf ook andere bronnen te bekijken. Verruim je blijk. Ik weet zeker dat er één te vinden is die zegt dat ze synoniem zijn.

  • @Bertuz.
   Ongetwijfeld loopt er ergens in Nederland wel een exemplaar rond zoals u, die het niet zo nauw neemt met de betekenis van woorden.

   U zult zelfs duizenden kunnen vinden die ervan overtuigd zijn dat ‘hun zeggen’ correct Nederlands is (i.p.v. zij zeggen). Dat laatste, tussen haakjes, vermeld ik er voor de zekerheid maar even bij, voor het geval u de essentie mist.

 11. Ik ben het met veel meningen die hier verkondigd worden eens. Helaas zijn er maar heel weinig mensen in mijn omgeving (die toch uit fatsoenlijke en intelligente personen bestaat) die mijn lijn en die van deze website kunnen volgen. Dat is misschien nog wel de meeste trieste constatering. Je hebt in deze situatie twee opties. De eerste optie is dat je je met hand en tand verweert tegen de ellende die je op je af ziet komen. De tweede optie is verkassen naar een deel van de wereld waarvan je inschat dat het daar allemaal wel los zal lopen. Met pijn in mijn hart kies ik voor de tweede optie. Dat is misschien laf, misschien slim. Maar het is in ieder geval een gedegen besluit. Welke optie kiest u? Wel roepen, maar niets doen, is geen optie. Of misschien is dat wel laf…

  • Voor jezelf opkomen is niet laf en getuigt van moed. Verkassen getuigt van realiteitszin en is een goede optie. En is zeker geen makkelijke onderneming.

   Ben overigens wel benieuwd in welk deel van de wereld u zelfbeschikking /vrijheid kan vinden?

   Ik schrijf dit omdat Uruguay indertijd een goed scenario was om naar te verkassen met die oudere integere president (Senor José Mujica). Echter, toen zijn termijn erop zat en hij moest vertrekken was Uruguay een plek als alle andere op de wereld.

 12. Het AD van vandaag (07-07-2020) al gelezen? Zo’n vaart loopt het allemaal niet. I told you so.

Comments are closed.