De wereld is aan het smeulen. In China wordt de politieke vrijheid via een social credit systeem ondermijnd. De beloftes aan de inwoners van Hong Kong worden gebroken, en de islamitische bevolking heropgevoed. De rest van de wereld overweegt om massaal corona tracking apps in te voeren. De valuta’s en spaartegoeden worden door QE programma’s ondermijnd. Inflatie ligt op de loer. Klimaatdoelstellingen vergen enorme economische offers. Is het geen tijd om op te roepen tot verzet? Tot opstand? Is het straks niet te laat?

Massaal verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid kunnen nuttig zijn. Kijk naar de boerenprotesten, die meegeholpen hebben om de aanpassingen in het veevoer van de tafel te krijgen. Specifieke doelen kunnen worden behaald. Met name bij big brother achtige wetgeving zoals de spoedwet is verzet zeer zinvol.

De moderne mens vraagt om een kooitje, niet om vrijheid

Ik zie de meeste massale protesten thans als contraproductief voor de vrijheid. Het kan zijn dat andere vrijspreker auteurs en een deel van de lezers dit anders zien, ik schrijf dit vanuit mijn opvattingen. Ter toelichting:

Een groot deel van de bevolking is ervan overtuigd dat ecosystemen dreigen te verdwijnen, en dat man made climate change de aarde voorgoed gaat veranderen. Zoals Middelkoop en een deel van de bezoekers van deze site al dan niet terecht van mening zijn dat het financiële systeem op instorten staat, zo is een veel groter deel van de Nederlanders overtuigd dat er moet worden ingegrepen om het klimaat te redden. Deze mensen geloven in dwang. Het klimaat akkoord is een verregaande inbreuk op eenieder zijn vrijheid, wellicht op termijn groter dan de huidige corona maatregelen. In ieder geval financieel. Ik moet er niet aan denken wat voor extra maatregelen er komen als deze mensen massaal de straat op gaan. Om te vragen om de klimaat doelstellingen nog verder te versterken. Omdat ze geloven dat er nog maar 10 , 9 , 8 jaar zijn om de aarde te redden. En niet tot 2050.

Hetzelfde geldt voor het racisme debat. Blanken die moeten knielen voor zwarten. White prejudice. Waar naar mijn mening door demonstranten juist om racistische wetgeving wordt gevraagd.

Er is een constante stroom van onderzoeken die aantonen dat de rijken rijker worden, of dit nu zo is of niet. Het gevolg is onvrede en steeds hogere belastingen voor de economisch succesvollen.

En zo gaat het verder. Drugscriminaliteit die harder aangepakt moet worden. Tal van problemen vaak geschapen door de overheid moeten volgens het publiek worden opgelost door meer overheid.

Hopelijk begrijpt u als lezer waarom ik liever geen massale demonstraties zie over deze en andere onderwerpen. Men gelooft teveel in dwangmatige oplossingen die door de staat worden afgedwongen. Massale demonstraties, de gevraagde opstand, zorgen zo goed als zeker voor meer regelgeving, minder vrijheid en hogere belastingen. Men gaat niet de straat op om belastingverlaging, wel om het basisinkomen.

Wat kan je dan wel doen?

We kunnen op Vrijspreker de mensen in het Nederlandse taalgebied erop wijzen dat er alternatieven zijn voor overheidsoplossingen. (niet steeds roepen belasting is diefstal). Zoals reageerder Hugo in een voorgaand artikel opmerkte, vanuit een libertarische invalshoek schrijven over onder meer 5 G zorgen, boeren zorgen, vaccinatie zorgen, privacy zorgen, nieuws / propaganda zorgen, monetair systeem zorgen, oorlog en vrede zorgen en sociale verbanden zorgen.

We kunnen mensen wijzen op de psychologische processen waardoor ze gemanipuleerd worden. Bij echte of verzonnen dreigingen schaart men zich automatisch achter de leider. Veel Amerikaanse presidenten beginnen daarom een oorlog. Er zijn nog veel meer subtiele psychologische processen waar de mens wordt misbruikt. Zo blijken doemscenario’s en erfzonde concepten te zijn waar mensen hun verstand uitschakelen. Het gevolg is global warming en BLM.

Er zijn anders dan anderen overtuigen van de libertarische alternatieven niet zoveel praktische zaken die je kan doen. Om te zorgen dat de kleine ondernemer in deze tijd overleeft betaal je contant en vraag je niet om bonnetjes. Je wisselt diensten uit. Je bent mogelijk in meer of mindere mate creatief met je belastingen. Je komt eens naar een demonstratie tegen de spoedwet. En wellicht probeer je zelfs een politieagent een hand te schudden. Maar ik zou niet oproepen tot massaal verzet want voor we het weten krijgen we dan allemaal dat basisinkomen.

31 REACTIES

  • @Marc. Ik wil een kleinere overheid. De meeste demonstraties vragen om meer overheidsingrijpen en wetgeving. Zie de door mij opgesomde voorbeelden. Daarom zie ik demonstraties juist als een bedreiging voor de weinige vrijheden die we nog hebben. Heb ik dit artikel zo brak geschreven dat dit niet duidelijk is?

   • De klimaatmaatregelen kunnen je hooguit armer maken, maar zelfs arm kan je toch gelukkig zijn, als je warm en droog zit en kan eten.

    Maar met het coronavaccin is je gezondheid en je leven in gevaar.
    Dat is wel wat erger als luxe inleveren.

   • De klimaatmaatregelen kunnen je hooguit armer maken, maar zelfs arm kan je toch gelukkig zijn, als je warm en droog zit en kan eten. Maar met het corona vaccin is je gezondheid en je leven in gevaar.
    Dat is wel wat erger als luxe inleveren.

 1. Artikel is wel duidelijk.
  Maar de stelling is eenzijdig.
  De meeste demonstraties vragen meer overheid. Typisch een gedachtengang van een ambtenaar.
  Exact hoe de overheid zelf denkt.
  Uiteindelijk lokt het verborgen overheidsgeweld(wetten , regels, burgertje pesten, corruptie) automatisch geweldadige (frustraties) reacties uit. Waarop de overheid zegt zie je wel we moeten harder optreden meer regelgeving.

  Maar dat wil niet zeggen dat het geweld terug naar de overheid niet gerechtvaardigd is! Je text is weinig inspirerend , je buigt het hoofd al voordat de wedstrijd gestreden is.
  Wat als de geweldadige demonstraties succesvol zijn en de overheid uiteindelijk buigt voor de wil van de burgerij? Dat is namelijk ook een optie die je met je stukje direct van tafel veegt.
  Geef de overheid een koekje van eigen deeg. In plaats van te smeken voor ietjes minder regels als je aan de regelt houdt.
  Want meer regels en onzin van de overheid komt er toch wel want dat is exact de functie van de overheid al eeuwen lang.

  • @Marc

   Je stelt: *** Maar dat wil niet zeggen dat het geweld terug naar de overheid niet gerechtvaardigd is! *** ANTWOORD: EENS *** Je text is weinig inspirerend , je buigt het hoofd al voordat de wedstrijd gestreden is. Wat als de geweldadige demonstraties succesvol zijn en de overheid uiteindelijk buigt voor de wil van de burgerij? Dat is namelijk ook een optie die je met je stukje direct van tafel veegt. *** ANTWOORD. Zo ongeveer iedere revolutie wordt gekaapt. Zeker als er veel geweld is gebruikt. De best georganiseerde gewelddadige groepering kaapt dan de revolutie, en dat is antifa. En als het toch lukt en de burgers verslaan de overheid dan verandert er niets omdat de burgers een grote overheid wensen. Verzorging. Niet zelfstandig leven.

 2. Ja, het basisinkomen gaat er ook nog komen. Om te beginnen moet vastgesteld worden dat de globalistische agenda onverstandig overkomt; waarmee ik mij voorzichtig uitdruk. Het klimaat managen kunnen mensen niet, laat staan dat het helemaal niet nodig is. De natiestaat afschaffen en een nieuwe mens maken middels geforceerde migratie gaat evenmin lukken, ofschoon het einde van de natiestaat nu wel in zicht lijkt te k De circulaire economie klinkt als de natte domen.room van een centrale planner die ondergedompeld is geweest in een ecosaus. In principe is het het beste om dat allemaal te laten gebeuren omdat je zeker weet dat het gaat mislukken. Desalniettemin is dit wat de elites willen: dat zijn de financiële, politieke en monarchistische elites, plus wat er allemaal door hun onderhouden wordt als onderwijs, wetenschap en media. De juridische wereld ook. Dat is in het westen dan. De rest van de wereld lijkt zich er weinig van aan te trekken. Helaas kun je er niet zoveel tegen doen: wegstemmen gaat niet en revolutionair geweld lost over het algemeen weinig op. Verhuizen naar ergens in Azië lijkt een beter idee te zijn om van daar de ellende van een afstandje te bekijken en uit te zitten. Het zal wel de ondergang van de westerse beschaving zijn.

  • @YOUP. Je stelt *** Helaas kun je er niet zoveel tegen doen: wegstemmen gaat niet en revolutionair geweld lost over het algemeen weinig op *** Dat is precies wat ik probeerde te zeggen. Het enige dat werkt is de libertarische boodschap uit te leggen en te hopen dat steeds meer mensen die accepteren. Marc is teveel een dromer, ik ben het veel meer met jou eens, de kans dat de overheid inderdaad slaagt in haar doelstellingen is zeer gering. Deels kan je het beter laten gebeuren nadat je hebt gewaarschuwd voor de negatieve effecten van dit beleid.

   • Waarom de libertarische boodschap niet aanslaat na de zoveelste val van het socialisme/communisme, nu alweer 31 jaar geleden, na het gruwelbeleid in heel Europa op instigatie van de EU, ik kan het je niet vertellen. Iedereen heeft de mond vol over vrijheid, maar als het puntje bij paaltje komt willen de meesten toch bestuurd worden. En nog steeds meent 99% dat democratie het mooiste is wat er ooit bedacht is. Sommigen menen wel dat directe democratie een belangrijke verbetering gaat zijn, terwijl ook dat enkel binaire keuzes en uitkomsten geeft. Maar misschien missen wij iets. De vrije immigratie agenda nastreven is onverstandig geweest en misschien zitten er nadelige consequenties aan een compleet vrije markt die wij niet zien. Maar misschien is het domweg angst voor het onbekende. Ik hoop in ieder geval dat er vaart gezet wordt achter de Free Private Cities van Titus Gebel zodat we snel een alternatief gaan krijgen.

   • Echte vrijheid is een onmogelijkheid met zoveel mensen, er zal altijd bestuur zijn en sommige beslissingen zullen pijnlijk maar misschien wel noodzakelijk zijn.

    Dingen zullen uiteindelijk toch veranderen, iedereen een auto en het niveau van consumptie is op de lange termijn niet vol te houden, grondstoffen zijn niet oneindig. Dat is geen leuke boodschap maar wel realistisch.

    Het grootste probleem echter is het verliezen van de zeggenschap over je eigen lichaam(gezondheid) en over je sociale leven.

    Als je niet meer met de auto op vakantie kan, so be it. Geen vliegreizen meer, of slechts 1 of 2x keer in je leven, so be it. Maar dan nog wel met de fiets of per trein en wel nog een terrasje kunnen doen in je buurt.

    Veel van de luxe die we hebben, hebben we niet nodig om een tevreden en leuk bestaan te kunnen hebben. Misschien is het leven wel leuker zonder als daardoor de idiote ratrace afneemt en de drang naar meer en meer.

    5 million views for an old codger giving a lecture about arithmetic?? What’s going on? You’ll just have to watch to see what’s so damn amazing about what he (Albert Bartlett) has to say.
    https://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY&list=PL6A1FD147A45EF50D

   • Ja, uiteindelijk is er een moment waarop de aarde te vol is. Wanneer dat is weten we niet omdat we weinig optimaal gebruik maken van onze grondstoffen. Nucleaire energie scheelt een slok op een borrel. Elk huis of huizenblok zijn eigen reactor waar je je elektriciteit vandaan haalt. Ook is er meer dan voldoende land om voedsel te kweken. Dat kan bijna overal, ook in steden. Water zou een tekort kunnen opleveren, maar daar zijn we nog lang niet. Verder is het gejank over de exponentiële functie weinig ter zake doende omdat je daar nooit komt. Reeds veel eerder keert de trend. Weer een staaltje bang maken over niks. Verder is iedereen vrij om tussen de bosjesmannen in Zuidelijk Afrika te gaan wonen, om de ratrace te ontvluchten, als ze je willen hebben. Ik denk alleen dat je het geen 3 weken volhoudt. Je kunt ook een ander baantje nemen natuurlijk als je ergens genoeg van hebt.

 3. Over China. In Ierland is nu ook zoiets ingevoerd. https://mobile.twitter.com/eileeniorio/status/1299509881104478210

  Over demonstreren en verzet. Ik denk als je demonstreert dan erken je juist de overheid. Larken Rose vertelt hier. Hoe zij jou zien als je gaat demonstreren.
  https://youtu.be/Auf1rehiA-4

  Verzet zou m.i. kunnen werken. Als de actie is. Massaal de overheid negeren. Dan verliezen ze vanzelf bestaansrecht. Als je gaat demonstreren om bepaalde rechten o.i d. Ben je vooral bezig met werkverschaffing voor het ambtelijk apparaat.

  @Ratio Waarom zou ik de hand willen schudden van een politieman?

  @Marc U spreekt over het rechtvaardigen van geweld. Maar als 1 partij stokken en andere wapens heeft. En een andere partij niet. Dan is de strijd zelf al oneerlijk. Dan maakt het verder nog geeneens veel uit. Waar de strijd over gaat. Dat klinkt best logisch toch?

  Het koekje van eigen deeg. Misschien zoiets als meneer Zwarts probeert te doen met de bond tegen overheidszaken?
  https://bondoverheidszaken.nl/Persberichten.html

  • Waar je vooral rekening mee moet houden is dat de gatekeepers werkelijk overal zitten. Er is een apart vangnet voor alle elke schil van de ui.

   Je herkent ze aan ontkenning, afleiding van kernproblemen, focus op randgebeuren, extra angst creëren door nadruk te leggen op echt of in scene gezet politiegeweld. Impliciet rechtvaardigen van abnormaliteiten.

   Logische denkers die zich plots dom voordoen en logica naast zich neerleggen, het verkondigen van alternatieve views die wel het bestaan van een gevaarlijk virus bevestigen. Negeren van, of hevige weerstand tegen views die het centrale narratief bedreigen. Ook het promoten van gelatenheid is een vette indicatie.

   Demonstraties zijn de grootste bedreiging omdat het overwicht van een kleine groep tegen een veel grotere groep enkel kan worden volgehouden wanneer je de leden van de grotere groep kan isoleren en het gevoel kan geven dat ze alleen staan. Een grote demonstratie heeft een aanzuigeffect van twijfelaars die door de zichtbare demonstraties moed vinden om zich ook te roeren. Het laatste wat men wilt is dat de omvang van de groep zichtbaar wordt en niet meer geminimaliseerd kan worden. Verzet zonder eerst demonstraties maakt weinig kans, veel mensen gaan zich niet durven verzetten, omdat ze denken dat ze alleen staan.

   Niet demonstreren speelt dus perfect in de kaart van de politiek. Ook het isoleren van andere geluiden en deze in aparte rubrieken onderbrengen met het stempel “complotwappies” is zo’n veelgebruikte tactiek, men wil zo vermijden dat mensen met voor hen nieuwe informatie getriggerd zouden kunnen worden tot eigen onderzoek. Zo is er ook de trend in sociaal media om apparte apps te maken, zodat men kruisbestuiving van ongewenste denkpistes kan vermijden. Zo kan men besmetting met het virus van “kritisch denken” beteugelen.

   99,9% van de alternatieve media is niet wat het lijkt.
   We Must Not Fear www(.)bitchute(.)com/video/C3iVEK1USe4/

   • Het verhaal gaat dat in het oude Rome een senator voorstelde dat elke slaaf een speciaal kenteken/kleding moest dragen zodat ze herkenbaar zouden zijn.
    Het antwoord van een andere senator was : dat dit beter niet uitgevoerd kon worden want de slaven zouden dan zien met hoeveel ze wel niet waren.

   • @DoNotResist. Oke. Niet goed lezen wat er staat en vervolgens vrijspreker als controlled opposition neerzetten.

    Je stelt: *** Negeren van, of hevige weerstand tegen views die het centrale narratief bedreigen. Ook het promoten van gelatenheid is een vette indicatie *** Op deze site staan duizenden artikelen die tegen het centrale narratief ingaan. Ik heb er honderden geschreven. Ik erger me aan de mensen die de libertarische doelstelling van deze site ondergraven door overal off topic reacties te plaatsen. Ook als we een aantal off topic reageerders zouden hebben die onder ieder artikel hun liefde voor Max Verstappen, badminton, of de edele kunst van het kleiduivenschieten zouden beleiden dan geeft dit frstratie. We hebben tot op heden slechts reacties verwijderd die strafbaar zijn, de grootst mogelijke onzinnige lappen tekst hebben we getolereerd. Ga nu niet de gore moed opbrengen om deze site als controlled opposition te betitelen. Doordat er frustratie wordt getoond naar hen die juist door deze off topic reacties de site onderuit halen. Als je in controlled opposition gelooft dan zouden dat ook enkele off topic reageerders kunnen zijn

    Natuurlijk is de elite bang voor bepaalde demonstraties waar het gewone volk op af komt. BLM demonstraties vinden ze prima, antifa prima. Boerdendemonstraties zijn ze bang van, en massale demonstraties tegen spoedwet. Daarom ben ik ook niet tegen demonstraties tegen de spoedwet, gewoon doen als je dat wenst. Maar een opstand is wel het laatste wat ik wens. Zolang de bevolking in collectivistische oplossingen gelooft verandert er niets. En dat is iets waarvan ik hoop dat je dat gaat beseffen.

   • Yip, zo zie ik het ook. Je zult eerst zichtbaarheid en aantallen moeten zien te krijgen.

  • @Larissa. Eens met Larken Rose. Demonstreren bevestigt ergens de heerser. Hij heeft onterecht zaken van je afgepakt en zich volgens de libertarische theorie onterecht als heerser uitgeroepen, al dan niet na verkiezingen. En je probeert middels een demonstratie invloed op hem uit te oefenen? Dan is een demonstratie juist een vorm van rituele onderwerping.

   Dat van die agent. Net zoals demonstranten soms bloemen aanbieden en daarmee de agenten in een lastige positie plaatsen, ga je iemand oppakken die je een bloem aanbiedt? Zou een moderne vorm zijn een agent de hand te schudden.

   Geweld is niet nodig voor een omwenteling, kijk naar de ondergang van de DDR of Roemenie.

   • @ Ratio Als we onder amerikaans grondrecht hadden geleefd. Dan was het allemaal anders geweest nietwaar? Want Thomas Jefferson zei.
    “The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.”

    Dat is dan in gevallen dat de overheid zijn macht gaat misbruiken en niet meer doet wat ze moeten doen: Ervoor zorgen dat jij als vrij mens kunt leven.
    De mensen die bij ons in Nederland geweld voorstaan. Staan natuurlijk ook niet dat doel voor.

   • @Larissa. ***“The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.”*** Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen dagen in de reacties net iets teveel de “predikant” heb uitgehangen. In plaats van dat ik mensen zelf laat ontdekken hoe de klepel hangt. Ik vond deze uitspraak van Jefferson lange tijd een hele mooie en ware uitspraak. Ik vraag me nu af, vereist “the tree of liberty” heersers? Of moeten we meer naar Larken Rose luisteren? In hoeverre zijn heersers noodzaak, zijn heersers een uiting en hoeder en beschermer van individuele vrijheid? Of sla ik nu door naar een niet bereikbaar libertopia?

 4. Wij leven in een polyarchie. Als we het spel spelen volgens de ons opgelegde spelregels, zal de uitkomst van protesten door burgers altijd wel acceptabel zijn voor de heersende elite. Als we echte verandering willen, dan lukt niet door braaf de spelregels van de elite te volgen. De heersers moeten definitief van hun troon worden verwijderd, het liefst geweldloos. Maar dat laatste zullen zij niet laten gebeuren. Hoe ver laten wij het komen?

 5. Dit vergelijk zie ik niet. De DDR was achterstallig na ww2 en in lijn met de heersende orde. Het tij van de huidige heersers keren zal niet zonder slag of stoot gaan. Ze hebben teveel te verliezen. Wij ook. Dat maakt de cirkel rond.

 6. In verzet gaan, is niet voldoende. De vraag is wat je bereiken wil. Wat is het doel. Is dat (absolute) vrijheid, gelijke verdeling van welvaart, gratis zorg, kapitalisme, libertarisme?

 7. Ik begrijp niet (of misschien juist wel, maar dat is een ander thema) waarom libertariërs geen eigen (virtuele) samenleving vormen en dan hun interacties (vrienden maar ook economisch) met voorkeur met elkaar hebben.

  Dit is voor mij een groot vraagteken, waarom waarom gaan libertariërs niet alleen met elkaar zakendoen? Dit zou -zeker volgens hun eigen filosofie- het meest efficient zijn en zou de wereld eerst langzaam, maar dan steeds sneller “libertariseren”

 8. Ik ben er helemaal voor. Er is een poging gedaan in New Hampshire in the USA. Weet verder niet hoe het daarmee gaat nu. Waar gaan we naartoe?

 9. @Ratio
  Jij zegt
  @Larissa ***“The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.”*** Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen dagen in de reacties net iets teveel de “predikant” heb uitgehangen. In plaats van dat ik mensen zelf laat ontdekken hoe de klepel hangt. etc.

  Dat krijg je misschien vanzelf als doorgewinterde libertarier? Dat geeft ook helemaal niks verder. Want er is niet perse 1 universele aanpak om mensen te bereiken. Dat suggereerde Andre ook een keer. Dat je je vragen zo moet stellen dat mensen zelf ontdekken. Dat zegt het boeddhisme trouwens ook. Mensen zelf laten ontdekken en ondervinden. En dat past ook heel erg bij libertarisme en zelfbeschikking. Maar toch ben ik wakker geworden door de kracht van herhaling van een ander. En zo vind iedereen de klepel op eigen wijze. En kan een keer prediken ook bij iemand weg gevonden hebben.

  Zijn er heersers nodig voor de tree of liberty….Dat is een leuke vraag. Mijn eerste reactie is ja. Iemand moet uitkijken voor gevaar van buitenaf wat persoonlijke vrijheden bedreigt. Maar wellicht is het een leuk onderwerp voor een eigen artikel? Het raakt wel basis ‘ we the people, power to the people’

Comments are closed.