Meer dan duizend medisch specialisten hebben zich in België faliekant tegen het coronabeleid gekeerd. Zij bieden de volksvertegenwoordiging een interessante exit-strategie: de omgekeerde lockdown.

In België lijkt een belangrijke ommekeer plaats te vinden in het coronadebat. Op 24 augustus publiceerde een aantal hoogleraren een spectaculaire open brief aan de Belgische regering, waarin zij frontaal de aanval openen op het coronabeleid.

De brief vond ongekende weerklank en is inmiddels door meer dan duizend mensen ondertekend, waaronder vele professoren, medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, geriatrisch specialisten en andere zorgmedewerkers.

Nog meer goed nieuws: op 2 september werd bekend dat de bekende hoogleraar en gezondheidseconoom Lieven Annemans, een van de ondertekenaars van de brief, is toegevoegd aan Celeval, het Belgische equivalent van het Nederlandse OMT (Outbreak Management Team).

De tekst van de Open Brief, hier te vinden op internet, liegt er niet om. De brief begint zo:

Het Sars-Cov-2 virus heeft zijn plaats verworven tussen alle andere pathogenen die deel uitmaken van ons dagelijks bestaan. Als dusdanig moeten we ervan uit gaan dat dit niet zal verdwijnen. Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn. We stellen de huidige aanpak in vraag en eisen enerzijds een wetenschappelijke verantwoording en een evaluatie van de collaterale schade. Anderzijds stellen we voor om over te gaan naar een omgekeerde lockdown die proportioneel deze groepen kan beschermen die hier baat bij hebben en een afbouw van acties die het socio-psychologische welbevinden van de bevolking negatief beïnvloeden en bijgevolg zeer grote schade aanrichten.”

Daar is geen woord Frans bij. We geven nog wat highlights:

“Het Sars-Cov-2 indijken lijkt op het eerste zicht een aanvaardbare strategie echter zal dit het probleem nooit oplossen, tenzij we aanvaarden om de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder veel wetenschappelijke onderbouw. Voor de seizoensgriep die jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden veroorzaakt (in een pandemisch jaar tot een miljoen) hebben we nooit maatregelen genomen, de ouderen afgeschermd of thuiswerk gepromoot. Er werd zelden een narratief aan gekoppeld.

We begrijpen dat er bij de aanvang van de crisis onduidelijkheid heerste over de ernst en de impact van dit virus, het voorzichtigheidsprincipe indachtig kan men de toenmalige eisen t.o.v. de bevolking aanvaarden. Met de data waarover we vandaag beschikken blijkt het narratief dat destijds werd opgestart een eigen leven te zijn gaan leiden en lijkt het er sterk op dat de protagonisten in dit verhaal dit in stand willen houden.”

Net als Viruswaanzin stellen de Belgische medici dat,

nu er in verhouding nauwelijks overlijdens en ziekenhuisopnames te melden zijn wordt de communicatie gevoerd rond het stijgend aantal besmettingen. Besmettingen die op zich niets zeggen. Test patiënten op streptokokken, stafylokokken, verkoudheids(corona) virussen en velen zullen positief testen. We lijken te vergeten dat we in symbiose leven met pathogenen.”

Ze komen vervolgens met een belangrijke toevoeging. Heel vaak hoor je mensen beweren dat corona gevaarlijker is dan de griep, omdat veel mensen er langdurig last van hebben. Maar zo stellen deze experts:

Als verklaring horen we dat sommige patiënten met lichte tot matige ernst ook cardiale en pulmonale letsels vertonen. We geven graag mee dat dit eveneens is vastgesteld in overzichtsstudies voor de seizoensgriep (Influenza) waarbij meer dan 20% van de cases ziekenhuisopname vereisen en tot 8% komt te overlijden. Verder wordt er terecht aangehaald dat een groter aantal besmettingen kan leiden tot het bereiken van zwakkere personen. Dit is met andere pathogenen in onze samenleving ook altijd zo geweest, het nul-risico bestaat nu eenmaal niet.”

Ze geven hierbij vier verwijzingen naar de wetenschappelijke literatuur.

De Belgische medici beweren dus glashelder dat Covid-19 niet wezenlijk verschilt van influenza:

Meer nog, verschillende studies tonen aan dat 50% tot 80% van de besmette populatie geen of lichte symptomen vertonen. 10% tot 15% vertoont zwaardere (niet-levensbedreigende) symptomen en een kleine restgroep, onderhevig aan comorbiditeiten en meestal op hoge leeftijd, loopt het risico op intensieve behandeling. Dit onderscheidt zich weinig van een echte influenza-infectie. Voor dit laatste hebben we nooit eerder zulke maatregelen genomen of hospitalisaties ingeroepen (cfr. ‘flatten the curve)). Ze werden zelden getest en als ‘natuurlijk overlijden’ weggeschreven. Dit roept dan ook ethische vragen op.”

De  brief gaat verder in op de Case Fatality Rate, de Infection Fatality Rate, de PCR-test, mondmaskers (“geen evidentie over het nut in de buitenlucht”). Interessant is verder de observatie dat “overhygiënische maatregelen”, zoals mondkapjes, handgels, social distancing, “een nefaste invloed hebben op onze immuniteit”. We hebben contact met pathogenen nodig om ons immuunsysteem intact te houden:

“We dreigen af te glijden naar mogelijks een grotere vatbaarheid voor allerlei pathogenen. De collaterale schade aan toenames van allergieën, myocardiopathieën en hogere vatbaarheid voor influenza en coronastammen dreigt meer schade te berokkenen. In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met Sars-Cov-2) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid zou tot nog meer slachtoffers kunnen leiden.”

Als gevolg van deze aanpak “valt dan ook een hogere oversterfte te verwachten in het najaar,” schrijven de artsen. “Groepsimmuniteit lijkt moeilijk te verwerven, echter onze T-cellen zijn in staat als ‘herkenners’ ons te wapenen, dan wel op voorwaarde dat we er mogen mee in contact komen. De huidige aanpak zou er kunnen toe bijdragen dat we onszelf als maatschappij vastzetten in lockdowns en extra maatregelen om ‘controle’ te behouden. Een vicieuze cirkel waar we nooit meer dreigen uit te komen. Wat is de hier de logica achter?

De Belgische medisch specialisten komen in hun open brief met een interessant voorstel. Zij pleiten voor wat zij noemen een “omgekeerde lockdown”. Dit omschrijven zij als volgt:

“Risicopatiënten kunnen samen met hun arts een strategie uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming. Preventieve gezondheidspromotie kan helpen om de ganse bevolking blijvend te informeren over de gevaren die ze als vector hebben t.o.v. van de zwakkeren in de samenleving. Dit zou tevens bijdragen in een daling van de mortaliteit bij de seizoensgriep waar we tot op heden geen maatregelen voor namen en elk najaar/voorjaar een piek zagen in de woonzorgcentra, zonder dat deze personen werden getest…. Kortom: bescherm diegene die het nodig hebben, laat de rest van de populatie vrij bewegen zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Het zal op termijn het virus verzwakken. Laten we … evolueren naar een wetenschappelijk-kritische analyse zonder taboes en durven kiezen voor een omgekeerde lockdown. Het nul-risico bestaat niet, laten we met Sars-Cov-2 op een gezonde manier samenleven.”

Dit lijkt me een prima plan. Dan kan ons normale leven weer worden hervat. De mondkapjes kunnen af. Schoonmoeders kunnen weer worden geknuffeld op bruiloften. De spoedwet kan de prullenbak in.

10 REACTIES

 1. Helden! En hoe daar toch weer niets mee gedaan gaat worden. De pure kwaadaardigheid van de elites, hun supranationale organisaties en hun verborgen agenda’s wordt nog maar eens onderstreept. Of moeten we soms denken dat zij over andere data en onderzoeken beschikken?

  • Wordt niks mee gedaan inderdaad, een open brief en wat handtekeningen ja daar zullen ze wakker van liggen, er liggen er hier nog zo,n 500.000 in de hofvijver. Het wordt alsmaar erger, mijn kleinzoon van 14 was verkouden en moet zich nu verplicht laten testen, mijn dochter (zijn moeder) heeft hem ook in laten enten op 4 jarige leeftijd in die zogenaamde Mexicaanse griepgolf, mijn waarschuwingen hielpen niet wat ze geloofde de overheid. Nu weer, ik zeg hou die jongen thuis niks testen want dat is geen zuivere koffie en door die prik (of zomaar) test hij positief en moeten jullie allemaal verplicht binnen blijven en raak je je werk kwijt. Maar ja, opa heeft niets te vertellen, straks wel weer pap ik heb geen geld voor boodschappen natuurlijk en of ik even wat kan storten. Nee het is een verloren zaak met zoveel dombo’s op de wereld.

   • “het is een verloren zaak met zoveel dombo’s op de wereld.”. Precies. Dit is de essentie, en niet alleen qua corona. Politiek, onderwijs, lokaal bestuur, etc : waar en op welk moment is de mensheid begonnen met deze “dombo’s” de touwtjes in handen te geven ?

 2. Als je ondanks alle beschikbare info nog steeds niet de kwaadaardigheid van dit beleid in de gaten hebt dan ben je een enorm onnozele orderopvolger of je hebt baat bij dit desastreuze beleid.

 3. Tot nu toe heeft de tweede golf in NL ongeveer tot 280 opnames geleid.

  Wat betekend dit?

  Imo: de opnames in de tweede golf zouden ten gevolge van het verschil zijn tussen de maatregelen in de eerste en tweede golf.

  Maw: het verschil in maatregelen tussen de eerste en tweede golf resulteerde in 280 opnames.

  280 is ongeveer 2/3 van het aantal opnames per dag tijdens de piek van de eerste golf.

  Ik zou hieruit de conclusie trekken dat (gezien de aard van de huidige maatregelen) dat alle maatregelen uit de eerste en tweede golf nauwelijks tot een vermindering van het aantal opnames hebben gevoerd. En dus onnodig waren.

  Dit steunt m.i. het idee van de Belgische specialisten dat de maatregelen onmiddellijk opgezegd moeten worden.

 4. Maar, maar, maar, Hugo de Jonge heeft gezegd dat alleen een ‘vaccin’ (diverse soorten) de oplossing biedt en heeft hij daarom zonder lastige referendum (geen lastige vragen stellen en Maul Halten) op eigen christelijk en door God gegeven houtje in achterkamertjes besproken bij de zakelijke ondernemer Astrazeneca miljoenen grote ladingen vaccins te pre-orderen.

  Nu denken artsen toch werkelijk niet dat de zakelijke ondernemer (zakenmensen gaan niet over lijken?) deze vette vis laat glippen. Hup, aanpakken dat artsen tuig en terugschoppen in het hok met sancties en dreigementen van hogere hand. Zo doe je dat in een democratische wereld, waar politici niets anders meer zijn dan corporatistische vertegenwoordigers van keiharde zakelijke ondernemers.

  Roundup over iedereen en we zijn weer gezond en kunnen verder in het nieuwe normaal.

 5. Dat flattening the curve en lockdowns gevaren met zich meebrengen meldde Vrijspreker u al op 19 april. Door alle lockdowns krijgt corona een unieke kans om ook volgend seizoen de dominante griepvariant te worden. Flattening the curve en lockdowns kunnen wel eens dodelijker blijken dan gedacht. Een strategie die ik nog niet heb gehoord is die van “tegenvuur”. Kunstmatig het reproductiegetal van een milde griep variant verhogen tot boven die van corona. Dit heeft iets weg van de omgekeerde lockdown. https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/04/varia-corona/ In een ander artikel pleitte vrijspreker voor maximaal feest vieren door 65 minners. https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/03/de-ijdele-hoop-van-6-april/ ook een soort omgekeerde lockdown.

  In dit artikel uit medio april wordt ook ingegaan op de kosten-baten analyse. De kosten die nu gemaakt worden om corona in te tomen, een ziekte die nauwelijks dodelijk is voor mensen met voldoende weerstand, kunnen maar 1 keer gemaakt worden. De Belgen stellen Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn

  Dit vrijspreker artikel van 7 april https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/04/corona-minder-griepdoden-dan-andere-jaren/ voorspelt al dat het aantal corona doden zal meevallen. De Belgen: Voor de seizoensgriep die jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden veroorzaakt (in een pandemisch jaar tot een miljoen) hebben we nooit maatregelen genomen

  Dit vrijspreker artikel https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/03/onderbelichte-aspecten-corona/ (uit maart!) wist al te melden dat de lockdown strategie onmogelijk is. Wuhan is een tijdelijk succes, een gewapende vrede. Totdat er een vaccin of geneesmiddel wordt gevonden. Wuhan danst vanaf heden op de snede van het zwaard. Als corona zo eng is als de media ons doen geloven. Net als Taiwan. En net als Nederland als de maatregelen succes hebben. Als corona ergens op de wereld een blijvertje is, en niet muteert naar een minder dodelijke variant, dan is iedere regio die net als Wuhan corona door een lock down heeft ingedamd, een gewillige prooi. De Belgen stellen “Het Sars-Cov-2 indijken lijkt op het eerste zicht een aanvaardbare strategie echter zal dit het probleem nooit oplossen, tenzij we aanvaarden om de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder veel wetenschappelijke onderbouw.

  Zelf schrijf ik de laatste tijd geen corona artikelen meer. Overnight, ik en enkele andere auteurs hebben de intellectuele uitdaging van het uitzoeken van het corona “probleem” al maanden achter ons gelaten. Het klinkt betweterig, maar wij hebben veel voorspellingen gedaan en uitgeschreven die pas nu langzaam worden verkondigd door de medici en heel voorzichtig doordringen tot sommige main stream media. Dit soort zelfgenoegzaamheid zoals ik hier toon wordt zelden gewaardeerd. Ita sit. Het zij zo.

Comments are closed.