De energie paragraaf van de LP is nogal warrig:

De LP gelooft in een toekomst met veilige, goedkope en schone energie. Wij nemen de controle over onze energietoevoer en worden zo minder afhankelijk….We richten ons op verschillende milieuproblemen: luchtvervuiling, waterveiligheid en afnemende biodiversiteit. … Vervuilende vormen van energieopwekking willen we van af: minder bruinkool, steenkool en biobrandstof. Dat kan met aardgas en kernenergie. Schoner, veiliger en haalbaarder…. Speerpunten: Subsidies voor alle energievoorzieningen stoppen, Meer ruimte voor kerncentrales en kernonderzoek, Afschaffen accijnzen en btw op energie

Met “Wij” wordt waarschijnlijk de NL overheid bedoeld die in het verleden opriep tot strikte CO2 normen. Van energie maakt men zonder blikken of blozen de overstap naar waterveiligheid en biodiversiteit. Vervolgens stelt de LP dat aardgas schoon is. Dit is een discutabel standpunt. Als men uitgaat van man made global warming (AGW) dan is dat niet volgens eenieder het geval. (bron) Het is niet duidelijk hoe de LP over man made global warming denkt, het aangehaalde schone energie alternatief aardgas is volgens de normen van de AGW juist schadelijker doordat bij de winning het enorm sterke broeikasgas methaan vrijkomt.

Het bepalen van de energiemix is geen overheidstaak. Het afschaffen van subsidies, accijnzen en BTW is wel voor de volle 100 procent libertarisch. De keuze voor meer ruimte voor kerncentrales en kernonderzoek is dat slechts als bestaande wettelijke belemmeringen worden geslecht. En er geen subsidies worden verschaft.

Een gradualistisch alternatief voor de huidige verkiezingsparagraaf:

Politiek is het afwegen van belangen. De Nederlandse overheid heeft zich sterk gemaakt en gecommiteerd aan een energietransitie. Net zoals veel andere landen. Zonder vooraf zicht te hebben op de kosten. Op dit moment is dat nog steeds niet het geval. Een energieneutraal Gelderland zou 200 miljard kosten. En dit bericht: Maar liefst 65 miljard euro. Dat is wat ‘Amsterdam Aardgasvrij 2040’ kost. Dat bleek uit cijfers van CE Delft, dat het onderzoek naar de kosten van het plan in opdracht van de Gemeente Amsterdam uitvoerde. Dit maakt Amsterdam alleen aardgasvrij en niet energie neutraal. Met andere woorden, niemand weet wat de energietransitie kost.

Zolang inzicht in de kosten ontbreekt, is het onmogelijk ingrijpende beleidskeuzes te maken. Het energie akkoord van Parijs is hiermee vooral een bewijs van onbekwaamheid van de traditionele politieke partijen. De LP zal deze fouten niet maken. Met de huidige stand van techniek lijkt de energietransitie onbetaalbaar te zijn. Daarnaast twijfelt de LP aan de klimaat berekeningen. Het klimaat is een te complex systeem om te kunnen bewijzen dan wel te ontkennen dat er man made global warming is. Laat staan dat we kunnen voorspellen wat de gevolgen zijn. Nog geen 50 jaar geleden wees men op het gevaar van global cooling. (bron, bron) En zou juist de global cooling hongersnood veroorzaken….

Zonder duidelijk bewijs dat de global warming door mensen is veroorzaakt, en zonder bewijs dat dit catastrofaal uitpakt, is iedere uitgave voor klimaatbeleid door de overheid onverantwoord. De LP is van mening dat nieuwe technologie energieopwekking goedkoper gaat maken. Kernenergie en kernfusie lijken de toekomst te hebben. De LP nodigt onderzoekers uit om in Nederland te werken aan deze nieuwe technologie. En maakt zich sterk voor zo min mogelijk regelgeving en voor zover realistisch een exit strategie uit de verschillende energie akkoorden

 • Energie is een eerste levensbehoefte en hoort als zodanig niet belast te worden, afschaffen van accijnzen en het BTW vrij maken van alle vormen van energie
 • Kerncentrales en fusie hebben de toekomst, belemmerende regelgeving voor thorium, kernenergie onderzoek en kernfusie opheffen
 • Subsidies dan wel selectieve belastingheffing voor alle energievoorzieningen stoppen

4 REACTIES

 1. Lage-percentages-kiezers Partij… Ik ben na de eerste twee alinea’s afgehaakt.

  Wat ik mis in het kernenergie debat is de status van het soort van micro-kerncentrales die je midden in een stadswijk zou kunnen plaatsen en die 10/20/30 jaar kan laten draaien en daarna vervangt door een nieuwe. Vergelijkbaar met schepen die op kernenergie draaien. Dit allemaal tegen redelijke kosten.

  Was dat een utopie van wensdenkers? Of niet wenselijk vanwege gevestigde lobby-belangen die hun subsidies bedreigd zagen worden?

  • na het 3e woord haakte ik af. ik durf het zelf niet eens meer te gebruiken
   dat concept (wat niemand zou moeten noemen) is het meest onzinnige/waanzinnige wat een mens doen kan.

 2. Lp krijgt mijn stem. Ik weet dat stemmen discutabel is in deze contreien. Maar ik stem niet om macht uit te oefenen op een ander, maar om het libertarische gedachtegoed bekender te maken. En de politieke arena is een geschikte plek daarvoor.

  • @Prepperoni. Als je gaat stemmen is de LP volgens mij het minst slechte alternatief. Het is de partij die het minste de democratische macht misbruikt voor politieke stokpaardjes ten koste van anderen. Vandaar dat ik de laatste weken hun verkiezingsprogramma onder de aandacht breng en hun politieke leider. Ik probeer het positief te belichten maar het is allemaal niet zo libertarisch als ik zou willen en Valentine kan volgens mij nog veel leren van Toine. Maar ja. Het is wat het is.

   Mocht iemand van de lezers politiek actief willen worden, en de LP willen helpen tijdens de verkiezingscampagne, meld je dan niet in maart aan bij de LP maar doe dat de komende weken. Meewerken aan een politieke campagne heeft zo zijn eigen dynamiek en is een unieke belevenis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in