In het zwaar overbevolkte vluchtelingenkamp op Lesbos bevindt zich een groot aantal kinderen. Deze kinderen lijden onder traumata die hen hun hele leven zullen achtervolgen.

De EU heeft toegezegd, dat ieder lid een aantal vluchtelingen zal opnemen, maar gebeuren doet dit niet, althans lang niet in de mate waarin dit overeengekomen is.

De organisatie “We gaan ze halen” zal op vijf oktober een vliegtuig met 189 stoelen naar Lesbos sturen.

De Nederlandse regering zal 48 uur de tijd krijgen om toestemming te verlenen om dit vliegtuig met vluchtelingen te vullen en deze naar Nederland te brengen.

Mijn inschatting is, dat de toestemming niet verleend zal worden.

De redenen zijn:

01.

dat vluchtelingen in Lesbos geen sterke lobbygroep vormen

02.

dat de kinderen op Lesbos een functie vervullen

Politici zullen uitsluitend beslissen op grond van de verwachte uitslag bij de verkiezingen.Wie vreest dat een beslissing ten gunste van een aantal kinderen hem electorale schade zal berokkenen, zal zich zeker geen voorstander verklaren van het verstrekken van instapkaarten aan asielzoekers, hoe vreselijk ook de situatie waarin deze zich bevinden.

Wie een politicus vraagt waarom de kinderen niet direct uit Lesbos opgehaald worden, krijgt te horen, dat er dan nieuwe kinderen zullen komen, die net zo min gewenst worden als de huidige op Lesbos aanwezige kinderen.

De kinderen op Lesbos vervullen dus nolens volens een taak. Hun functie is om andere kinderen uit Lesbos weg te houden. Op grond van het feit dat zij deze voor politici nuttige functie vervullen, mogen zij niet weg van de plaats, waar zij zich bevinden.

Deze redenering over het functionele kind valt noch privaatrechtelijk, noch volkenrechtelijk goed te praten. Het is recht praten wat krom is: een gewoonte die bij politici dagelijks te observeren valt. Hun werk vergt van hen immers 24 uur per dag prostitutie aan de massa.

Hugo van Reijen

11 REACTIES

 1. Arme kindertjes in de verdrukking…
  brengen straks de kindertjes in de verdrukking waar ik wel iets om geef.

  Wat denk je te bereiken met dit artikel Hugo, dat je zelf je eigen huis en kapitaal volledig beschikbaar stelt?
  Dat kan en mag, daar heb je onze toestemming niet voor nodig.

 2. Kinderen? Werkelijk? Of blijken ze weer van het vroegrijpe type te zijn; dat is met een volle baard. Dit is toch gewoon goedkope emoporno. Net als het jongetje dood aangespoeld op het strand. Waar zijn de ouders eigenlijk? Wie ie zo onverantwoord om zijn kinderen alleen op een gevaarlijke reis te sturen? Of worden ze vooruit gestuurd. Dit rammelt aan zoveel kanten, maar Hugo kun je het wijsmaken.

 3. In feite zijn verkiezingen zoals in de huidige vorm gehouden, een enorme geldverspilling. Verkiezingen door middel van een aselecte steekproef zouden hetzelfde resultaat opleveren en veel geld en tijd besparen.

 4. Deze kinderen zijn pionnen in een ziek politiek schaakspel. Het is geen overheidstaak om kinderen op te vangen. In een libertarische samenleving vallen ze onder de verantwoording van de ouders. Die overigens dan wel het recht hebben te gaan en te staan waar ze willen. Waar tegenover staat dat huiseigenaren het recht hebben deze mensen te discrimineren. En bijvoorbeeld alleen aan autochtone Nederlanders te verhuren. In buurten met veel migranten worden huizen vaak minder waard. Het is dus mogelijk dat de grotere verhuurders in een plaats een pact vormen en geen of nauwelijks huurwoningen ter beschikking gaan stellen aan allochtonen.

 5. @ Ratio

  Staat vrijspreker achter dit artikel?
  In de toekomst graag duidelijk vermelden of dit werkelijk het gedachtegoed is wat deze site wenst te verspreiden!

  • @Dolf. Het libertarisme heeft meerdere stromingen, om het overzichtelijk te houden hebben we het op vrijspreker vaak over minarchisme (nachtwakersstaat) en anarcho kapitalisme (AK). In een nachtwakersstaat is er grensbewaking en kunnen buitenlanders tegen gehouden worden. In een AK situatie vervalt de rol van de staat als grensbewaker, er is geen rechtsgrond om deze kinderen tegen te houden.

   Wat ik verwarrend vind is deze zin: “De EU heeft toegezegd, dat ieder lid een aantal vluchtelingen zal opnemen, maar gebeuren doet dit niet, althans lang niet in de mate waarin dit overeengekomen is”.

   Dit is volgens mij geen geldig argument. De EU heeft zoals ik het zie geen libertarisch geldig mandaat. Wat de EU roept is in deze vanuit libertarisch oogpunt niet relevant. Evenals overeenkomsten tussen Nederland en de EU. Op AK principiele gronden hebben die organisaties niets te vertellen. Het zijn dwangorganisaties die geweldsmonopolie claimen.

   • ” In een AK situatie vervalt de rol van de staat als grensbewaker, er is geen rechtsgrond om deze kinderen tegen te houden.”

    De bewoners van het land cq bepaalde gebieden mogen deze ook niet bewaken en vreemdelingen weren?

   • @Bob. Je vraag is deze: De bewoners van het land cq bepaalde gebieden mogen deze ook niet bewaken en vreemdelingen weren? Ik heb in een eerdere reactie een mogelijk antwoord gegeven Waar tegenover staat dat huiseigenaren het recht hebben deze mensen te discrimineren. En bijvoorbeeld alleen aan autochtone Nederlanders te verhuren. In buurten met veel migranten worden huizen vaak minder waard. Het is dus mogelijk dat de grotere verhuurders in een plaats een pact vormen en geen of nauwelijks huurwoningen ter beschikking gaan stellen aan allochtonen. Op deze manier kunnen de grond en huiseigenaren invloed uitoefenen.

  • Het is overigens maar de vraag in hoeverre dit minderjarigen betreft. Het kunnen voor een groot gedeelte meerderjarige volwassenen zijn die claimen minderjarig te zijn.

Comments are closed.