Ruim 3,6 miljard dollar. Dat is het prijskaartje. Om de havenstad Mombasa en de hoofdstad Nairobi met een 580 kilometer lange nieuwe spoorweg te verbinden. De Betuweroute koste 4,7 miljard euro. Wat gaat deze spoorweg Kenia brengen?

Zonder infrastructuur geen welvaart

Een zekere mate van infrastructuur is noodzakelijk om te kunnen handelen. En handel zorgt voor welvaart. De aanleg van infrastructuur in Afrika kan daardoor bijdragen aan een welvarender Afrika. Op veel plaatsen, ook in sub Sahara Afrika, wordt thans hard aan de infrastructuur gewerkt. Deze infrastructuur wordt vaak gefinancierd door China.

Prestige projecten

Besluitvormingsprocessen door de overheid brengen extra risico’s met zich mee. Onze Betuweroute is zo’n voorbeeld, net als de Noord/Zuidlijn. Nu kan Nederland 5 miljard euro best missen, een land als Kenia kan dat niet. De vraag is of de 3,6 miljard dollar die de spoorweg in Kenia kostte wel de beste allocatie van middelen is. Men denkt er overigens over na om deze spoorweg verder door te trekken, met een totaal prijskaartje van ongeveer 10 miljard dollar.

De route is nog niet zo’n groot succes

Er zijn twee goedkopere alternatieven. Een oud smalspoor aangelegd door de Britten. En een gewone weg. Om de spoorbaan van voldoende vracht te voorzien heeft de overheid besloten dat alles wat in de haven van Mombasa gelost wordt gedwongen via de nieuwe spoorbaan moet worden vervoerd. De nieuwe trein is duurder dan de alternatieven. Hierdoor stijgen de transport kosten en heeft de nieuwe spoorbaan een negatief effect op de economie. Van de 3,6 miljard is 3,2 miljard gefinancierd door China. Kenia heeft zich een schuld op de hals genomen van 3,2 miljard dollar om haar eigen economie te benadelen.

Anders dan de Betuwe route rijden er ook passagierstreinen over dit spoor. Het is geen high tech spoorbaan, de maximum snelheid voor de passagierstreinen bedraagt 120 kilometer per uur. Toch hebben in 2018 bijna 1,7 miljoen mensen gebruik gemaakt van deze spoorverbinding. Dat zijn er minder dan vijfduizend per dag. Aangezien de investering geen nut heeft voor het vrachtvervoer. Zouden de passagiers deze 3,6 miljard moeten terugverdienen. Deel 3,6 miljard door 1,7 miljoen, dan investeer je meer dan tweeduizend dollar aan kapitaalkosten per passagier. Deze moeten gedekt worden en zelfs bij een rente van maar 3 procent dan moet alleen al voor de rente dekking het kaartje 60 dollar kosten.

Afrika wordt al rijker

De afgelopen decennia is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft procentueel gedaald. Dit betekent dat de economische vooruitgang in Afrika ook de armsten heeft bereikt. Dit alles zonder grote investeringen in infrastructuur.

Is dit een vorm van modern imperialisme?

De vraag is nu wie er baat hebben bij deze spoorweg. Het lijkt China te zijn. Er ontstaat een schuldafhankelijkheid. Schulden die de economie doen groeien kunnen worden afgelost. Schulden die dat niet doen, zorgen ervoor dat landen afhankelijk worden van bijvoorbeeld het IMF. Er kan worden beargumenteerd dat dit een vorm van modern monetair imperialisme is bedreven door China.

Wat helpt wel?

Er is een correlatie tussen economische vrijheid en welvaart. Door te zorgen voor minder corruptie, meer rechtszekerheid, een stabiele valuta, weinig regelgeving, een kleinere overheid en meer vrijheid van handel kan men zonder dure leningen aan te gaan de economische vrijheid vergroten en daarmee de lange termijn economische groei. Zie het plaatje hieronder. De blauwe landen zijn economisch het meest vrij en hebben over het algemeen ook de meeste welvaart. Het heeft weinig zin wel infrastructuur aan te leggen maar niets doen aan het bevorderen van de economische vrijheid.

Filmpjes

 

5 REACTIES

 1. Investeren in infrastructure is economisch te prefereren dan “wapens” !

  • Het moeten dan wel investeringen in infrastructuur zijn die een positieve impuls aan de economie geven en dat is hier niet het geval

 2. Love your articles!

  China investeert met als doel: de resources overnemen
  Is Ook hier in west Canada geprobeerd (modern economic imperialism
  Ook zijn bepaalde havens(steden)(in Griekenland bv)al volledig in Chinese handen(the new Silk Road)

 3. De spoorweg: in de 19e eeuw een goede transportmanier over land, totdat men onder de knie had, hoe je een inpandig stuur in een voertuig moest monteren. Daarna zijn rails als heel duur stuur overbodig geworden.

Comments are closed.