Tweede Kamerleden mogen niet zomaar vrijuit spreken. Er is fractiediscipline. En teveel eigen initiatief brengt je volgende baan in gevaar. Wybren van Haga is een uitzondering. Over hem is de banvloek uitgesproken. Hij maakt geen kans op een burgemeesterspost of andere zetel. Dat hoeft ook niet want hij heeft een uitgebreide vastgoed portefeuille. Hij kan vrijuit spreken over Corona. En dat doet hij ook:

Van groepsimmuniteit naar groeps-stupiditeit:

Waarom hebben we in de afgelopen tien jaar het aantal IC-bedden gehalveerd en waarom hebben we de afgelopen 7 maanden niet veel meer opgeschaald? En waarom hebben we eigenlijk niet een speciaal corona ziekenhuis ingericht? Want als de capaciteit het probleem is, dan hadden we alles op alles moeten zetten om meer IC-bedden te regelen. Ik stel vragen over zaken die aantoonbaar onjuist zijn, maar ik krijg geen antwoord. Er wordt wat gelachen en alles wordt afgedaan als complotdenken en kwakzalverij. Ik geloof niet in complotten, maar ik geloof wel in machtsmisbruik, in perverse belangen en in incompetentie. Grote groepen in de samenleving gaan kapot door het wanbeleid van dit kabinet. Een beleid waarin we struikelen van lockdown naar lockdown. En daar waar onze premier ooit dapper sprak van groepsimmuniteit gaan we nu over naar groeps-stupiditeit. Met een naderende lockdown die volstrekt onnodig zou zijn geweest als de capaciteit in de ziekenhuizen op orde was gebracht.

6 REACTIES

 1. Hallo Gie,

  Ik denk dat hij het zich niet kan permiteren om wel toe te geven dat er sprake is van een complot.
  Dan ligt hij er per direkt uit en zal als clown worden afgeschilderd.

  • Dat denk ik ook. Liever één Haga in de Tweede Kamer dan honderd Micha Katten op het internet.

   Overigens ben ik van mening dat de Tweede Kamer een nepparlement is dat moet worden afgeschaft.

 2. Het vanzelfsprekende gelijk dat de complot-freaks claimen vind ik onredelijk. Wie zijn zij om zo arrogant en belerend te doen? Ja er zijn complotten. Er zijn ook complottheorieën. Er zijn ook ‘hoaxes’ en ‘urban legends’.

  Vroeger vielen psychiatrische patienten vooral hun familie/vrienden omgeving lastig. Nu hebben zij het internet als platform. De complot-freaks zijn net als de politici: “wie een andere mening heeft is gek”. Maar vaak zijn zij zelf gek. Het is allemaal ruis bij het vinden van de waarheid over wat er nou werkelijk aan de hand is.

  • “Complottheorie” de vraag is wie heeft dit woord net als de vele woorden waar je corona voor of achter kunt zetten gemaakt tot een per definitie slecht iets. Wybren van Haga zegt ik hou niet van Complottheorieën en dit vind ik redelijk apart. Wybren spreekt voluit spreekt binnenskamers over de pcr testen en de vragen worden soms deels beantwoord maar vaker ontweken.Begin Augustus vroeg ik mijzelf af ” waarom krijg je na afnemen van een pcr test alleen maar te horen “positief “.Om deze vraag te beantwoorden heb ik alle denkbare instanties gebeld met de vraag ” komt het officiële labresultaat in mijn medisch dossier”? Het antwoord is NEE. Via Twitter had ik gezien dat Wybren van Haga kritisch vragen stelde, ik heb dus contact gezocht en hem gesproken ,de vraag is meegenomen in de kamervragen maar staat nog steeds als onbeantwoord, ik heb Wybren van Haga niet meer gesproken maar wat mij dwars blijft zitten is zijn antwoord op mij vraag “In hoever bent u bekend met de Agenda 2030 en de SDG,’s”. Antwoord;” Daar ben ik nket zo mee bezig” Terug naar Complottheorie of Complotdenker. Je hebt ze nodig ,de mens die kritisch blijft kijken naar wat er gaande is, En zo kijk ik naar ieder kamerdebat, met een kritische blik en dat moet ook.Op het moment dat Kamerleden vragen stellen dan mag je daar serieus welke van de 5115 kamerstukken betreffende de Agenda 2030 heb je gemist en welke van de “Lessons Learned ” adviezen betreffende corona beleid heb je niet gezien? Of kijk je naar een gestaged debat ? Complot of geen Complot.?

 3. Hij is recht voor zijn raap. En scherp. Dat moeten we hebben😊
  Maar het is geen tien waard ☹

  Zeggen dat je niet in complotten gelooft bevestigt het bestaan ervan.
  Zo kan iemand ook zeggen dat hij niet in God gelooft.
  Maar daarmee bevestigt hij dus dat God bestaat.
  Dat vertelt Stefan ook heel leuk in zijn boek Against the Gods.
  Mensen kunnen dan beter zeggen.
  Ik geloof niet in het bestaan van mystieke wezens ofzo.
  Dan maak je een beter punt.

  Met zulke uitspraken ondermijnt Haga een beetje zijn autoriteit en geloofwaardigheid.
  Want als het er echt niet toe doet.
  Waarom haalt hij het dan aan in zijn betoog?
  Dat geeft alleen maar munitie aan zijn tegenstanders.

  En besides. Voor zijn functie doet het er geeneens toe waar hij zelf in gelooft. Dat is leuke informatie om te delen in een diepte interview. Niet voor een betoog.

  En door nu zo duidelijk complotdenken af te wijzen staat hij daar dus niet meer voor de Nederlander die zichzelf wél herkent in de term complot denker. Hij sluit gewoon mensen buiten omdat hij denkt dat hij daarmee zijn betoog sterker maakt. Dat is natuurlijk een slechte reden en slechte reclame.

  Ook is hij niet consistent in zijn betoog omdat machtsmisbruik en perverse belangen niet rijmen met het ontkennen van complotten. Want samenzweren voor duistere doeleinden = complot.

  Desalniettemin is wat hij doet erg goed. Zaken benoemen. Bedankt meneer Haga.

  Wel blijf ik achter met een vraag.
  Zijn conclusie op het eind is dat een volgende lockdown alleen maar is vanwege het tekort aan bedden. Maar als er wel genoeg bedden waren vonden ze wel een andere reden om ons op te sluiten. Zal die man dat ook wel zien?

 4. Water = money !
  https://worldpopulationreview.com/state-rankings/states-where-it-is-illegal-to-collect-rainwater
  De nieuwe waterbelasting
  Bron: overheid-op.sdu.nl (14x geklikt)
  Kostenexplosie in riool, zo luidt de vreemde berichtgeving in de krant. Dat de kosten omhoog gaan is inderdaad de verwachting. En niets nieuws ook. Het is al jaren bekend dat bestaande rioolstelsels aan de vooravond van een vervangingsgolf staan. Dat de berichtgeving hierover nu intensiveert, en dat de beestjes niet bij hun naam worden genoemd wekt echter bevreemding. Wat is er aan de hand?

  Per 1 januari 2008 is er een nieuwe belasting ingevoerd. Je zou deze de waterbelasting kunnen noemen. Deze belasting is zorgvuldig buiten de media gehouden, althans in de gewone kanalen heb ik er niets over vernomen. Het lijkt wel alsof ambtenaren, regering en media een truc hebben bedacht, om ons onwetend te houden. Deze truc valt terug te lezen in de Memorie van Toelichting rond de Wijziging o.m. Gemeentewet i.v.m. verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. In deze nota valt te lezen hoe de regering zich in bochten wringt om het publiek niet te vertellen waar het op staat: er wordt een nieuwe belasting ingevoerd rond grond- en hemelwater. Kortweg: de waterbelasting, zou ik zeggen.

  De nieuwe waterbelasting heft ten behoeve van het watersysteem. Het gaat dan niet om afvalwater (waarvoor rioolrechten worden geheven) maar om grond- en hemelwater. De regering maakt echter een schijnbeweging. Ze wijzigt ook het rioolrecht, waarop de media nu plotseling de schijnwerpers richten. Iedereen doet nu alsof er van alles te doen is rond de rioolheffing. De nieuwe waterbelasting wordt onderwijl straal genegeerd.

  Daarbij gebeurt nog iets vreemds. De gemeente krijgt nieuwe verplichtingen en taken op het gebied van waterbeheer. Ze was al verantwoordelijk voor het riool. Sinds januari van dit jaar is ze dat ook voor het grond- en hemelwater. In het kielzog van deze regeling komt de privatisering. Plotseling duiken private partijen op die de waterketen veel efficiënter kunnen beheren. Met de nieuw geïntroduceerde belastingen zijn de inkomsten al zeker gesteld. Nu nog even snel in privaat beheer brengen, dat hemel- en grondwater, zo lijkt iets of iemand ergens op de achtergrond te denken.

  Dit is geen Nederlands verschijnsel. Uit meerdere landen in Europa komen berichten van belastingen op grond- en hemelwater. Soms gaat dat zelfs gepaard met privatisering. Binnenkort moet iedere grondbezitter betalen als hij een beetje water oppompt. En moet per liter worden afgerekend, wanneer je water uit je regenton schept. En aan wie? Aan een handvol monopolisten die waterbeheer zogenaamd veel goedkoper en efficiënter aanpakken. En van wie zijn die bedrijven? Dat is natuurlijk geheim, wat gelijk staat met de handtekening van de inmiddels welbekende Money Masters.

Comments are closed.