Het lijkt wel of overal ­­ter wereld de diverse overheden hun stupiditeit nog eens extra willen onderstrepen, benadrukken en demonstreren, want de genomen maatregelen getuigen van een dermate gebrek aan verstand, dat zij in het geheel niet verbazen.

Een van de meest stupide maatregelen is het verbod voor een groot aantal nationaliteiten om Nederland binnen te komen. Wanneer ik deze lijst bekijk, zie ik een groot aantal landen, waar het aantal coronadoden per miljoen inwoners aanzienlijk onder het Nederlandse aantal ligt. Toch mogen deze mensen er niet in, ook niet als zij een negatief testresultaat kunnen overleggen.

Te hopen valt, dat op een zeker moment het verstand weer zal gaan prevaleren, maar erg waarschijnlijk acht ik dit niet.

Hugo van Reijen

20 REACTIES

 1. Gewoon zeggen dat je een vluchteling bent van 17 jaar uit Syrië, dan ben je overal welkom in Nederland. Corona of niet.

  • Ze gingen na de oorlog ook meteen weer allemaal terug, dus?
   Wanneer gaan de “Syriërs” weer terug, de oorlog is afgelopen?

   Is het logisch dat “Syriërs” de halve wereld over trekken? Zo ja graag ook even een krantenartikel plaatsen waar landen als Rusland, Turkije, Marokko, etc de vluchtende Belgen opvingen.

 2. Het is inderdaad niet een heel goed of logisch artikel. En hoe precies is het libertarisch?
  “Een van de meest stupide maatregelen is het verbod voor een groot aantal nationaliteiten om Nederland binnen te komen.”
  Niet de lockdowns, het verbod om werken onmogelijk te maken, social distancing, maskers, een communistische staat, maar de grenzen sluiten voor een aantal nationaliteiten?
  Dat is juist het enige goede ding. Beter laat dan nooit !

  • Wat is dat toch met de socialistische/agenda 21 achtige propagenda op deze site? Deze links zijn geen antwoord of argument.
   Het is heel simpel… als de NL overheid betrokken is in een oorlog in Syrie is het een vijandig land waar we geen enkele vluchteling van kunnen opnemen. Als NL niet betrokken is bij de oorlog hebben we er niets mee te maken en hoeven we geen vluchtelingen op te nemen.

 3. Je woorden waren misschien hard maar niet onwaar.

  Hugo lijkt te solliciteren op een baan als ‘opiniemaker’ bij Joop, de website van Fascisco von Jolo. Ik denk dat hij een goede kandidaat is.

 4. @Larissa. De relatie van de staat richting burgers is gebaseerd op dwang en op geweld. Zonder belasting geen staat, en belasting wordt afgedwongen. Dus geweld is een basis van de staat.

  De staat neemt geen genoegen met alleen belastingheffing. Ze bepaalt ook of er vrij verkeer van goederen en kapitaal is. Deze zijn beiden noodzaak voor een welvarend land. Dit is iets dat bijna iedereen ondertussen erkent.

  Vrij verkeer van personen brengt ook welvaart. Dit laatste is iets waar velen moeite mee hebben. Maar net zoals het beperken van vrij verkeer van goederen een daad van agressie van de overheid is, zo is het beperken van vrij verkeer van personen ook een daad van agressie.

  Met dit laatste punt hebben velen nu juist wel moeite. Omdat de migratie die nu plaats vindt een door de staat vorm gegeven immigratie is op politieke doelstellingen. Vervolgens worden die migranten voorgetrokken wat een vorm van discriminatie is tegen de autochtone burger. Gevolg is dat velen tegen immigratie zijn.

  Ik ben ervan overtuigd dat vrije migratie in een vrije samenleving een groot goed is. Net als ik ervan overtuigd ben dat de huidige uit politieke doelstellingen vorm gegeven immigratie van mensen die een groot probleem gaan geven om te integreren helemaal fout is.

  Een model waarbij voor bepaalde beroepen (tandartsen, technici of gewoon zelfs automonteurs als daar een tekort aan is) tijdelijke migratie toegestaan is, kan veel welvaart bieden (Zwitserse model). Of het binnenhalen van verplegers uit de Filipijnen die voor wellicht 1000 euro in de maand of minder enkele bejaarden intensieve thuiszorg kunnen bieden waardoor de druk op verpleeghuizen afneemt.

  • @Psyop. Ben ik zo onduidelijk geweest? ***Maar net zoals het beperken van vrij verkeer van goederen een daad van agressie van de overheid is, zo is het beperken van vrij verkeer van personen ook een daad van agressie.***

   Hiermee bedoel ik een daad van agressie vanuit de overheid. Die bijzin vond ik overbodig. Het individu heeft juist het recht te discrimineren, precies om de redenen die je aandraagt.

   De huidige overheid is een zeer complex systeem, en wat de optimale “shutdown sequence” is, hoe je overgaat naar een libertarische samenleving, is een onderwerp van discussie. Vanuit iemands “shutdown sequence” voorkeur kan je bijvoorbeeld beslissen dat je eerst verzorgingsstaat wil afbouwen en mensen en bedrijven het recht geven te discrimineren. Of dat je de regels stapsgewijs verruimt door eerst een “Zwitsers” model in te voeren zoals ik suggereerde.

  • Nog een nuancering, als je minarchist bent dan zijn binnen en buitenlandse veiligheid overheidstaken, en als zodanig kan je beslissen buitenlanders niet toe te laten op grond van onder meer crimineel verleden of twijfel aan voldoende middelen en mogelijkheden om te bestaan. Als je geen sponsor hebt is de kans dat je dan om te overleven de criminaliteit in gaat. Dus je kan op deze gronden libertarisch zijn en migranten zonder baanperspectief tegenhouden.

  • Het wordt nog bizarder in dit topic… agenda 2030 in actie op deze site?

   “Vrij verkeer van personen brengt ook welvaart. ”

   Tot op zekere hoogte (individuele basis), maar de hier op deze site gepropageerde massa immigratie brengt voornamelijk criminaliteit en armoede.
   Of zijn we hier inmiddels ook zo ver dat welvaart van NL in vroeger eeuwen uitsluitend komt door de buitengewone productiviteit van immigranten?

   “Maar net zoals het beperken van vrij verkeer van goederen een daad van agressie van de overheid is, zo is het beperken van vrij verkeer van personen ook een daad van agressie.”

   Goederen steken niet op eigen houtje de grens over, noch doen ze een beroep op de verzorgingsstaat en/of plegen misdrijven. De meeste migranten zijn ongewild of hebben geen uitzicht op een baan, maar een land (libertarisch of niet) zou deze niet mogen weigeren want dat is agressie?

   “Een model waarbij voor bepaalde beroepen (tandartsen, technici of gewoon zelfs automonteurs als daar een tekort aan is) tijdelijke migratie toegestaan is, kan veel welvaart bieden (Zwitserse model). Of het binnenhalen van verplegers uit de Filipijnen die voor wellicht 1000 euro in de maand of minder enkele bejaarden intensieve thuiszorg kunnen bieden waardoor de druk op verpleeghuizen afneemt.”

   Het is immoreel om tandartsen en apothekers etc uit Syrie e.d. landen binnen te halen. Hoe moeten de achtergebleven mensen dan naar de tandarts? Dat is krenten uit de pap pikken ten koste van de bevolking daar.
   Filipijnen hebben we ook niet nodig. Er zijn zijn altijd genoeg Nederlandse werklozen geweest. Maar door de verzorgingsstaat wilden de bedrijven niet genoeg loon betalen, en de werklozen waren lui en verwend en deden liever niets.

   Er zijn maar 2 mogelijkheden; Ron Paul, Stefan Molyneux, etc hebben dit allemaal onderstreept. Een verzorgingsstaat is alleen houdbaar met gesloten grenzen. Een libertarische staat kan (maar hoeft zeker geen) open grenzen hebben, maar alleen als er geen verzorgingsstaat is. Open grenzen zouden pas kunnen als uitkeringen, paspoorten e.d afgeschaft worden voor vluchtelingen/migranten.
   De Vrijspreker interesseert zich kennelijk niet voor woningnood, overbelasting van het sociale stelsel en infrastructuur, maar wil nu open grenzen, voor iedereen, ten kostte van de belastingbetalers.

  • @Draafpit ***maar de hier op deze site gepropageerde massa immigratie brengt voornamelijk criminaliteit en armoede*** doen we niet. SVP lezen: Omdat de migratie die nu plaats vindt een door de staat vorm gegeven immigratie is op politieke doelstellingen. Vervolgens worden die migranten voorgetrokken wat een vorm van discriminatie is tegen de autochtone burger. Gevolg is dat velen tegen immigratie zijn. We zijn tegen migratie op politieke grondslag.

   De staat hoort niets te zeggen te hebben over migratie, als ze dat doen zoals nu dan doen ze het fout. Het is immoreel om de tandartsen uit Syrie op te sluiten in hun eigen land. Als ze hierheen komen komen ze hierheen, ze zijn geen eigendom van hun landgenoten. Dat laatste is de kern van je argument ***Het is immoreel om tandartsen en apothekers etc uit Syrie e.d. landen binnen te halen. Hoe moeten de achtergebleven mensen dan naar de tandarts? Dat is krenten uit de pap pikken ten koste van de bevolking daar.***

   Je stelt ***Een verzorgingsstaat is alleen houdbaar met gesloten grenzen*** In hoeverre is een verzorgingsstaat met gedwongen afdrachten libertarisch? Is gedwongen premiebetaling niet net zoiets als gedwongen belasting betalen? Zit je hier niet met jezelf in de knoop?

  • “doen we niet. SVP lezen: Omdat de migratie die nu plaats vindt een door de staat vorm gegeven immigratie is op politieke doelstellingen. We zijn tegen migratie op politieke grondslag.”

   Waarom wordt er dan regelmatig in artikelen toe opgeroepen? Let wel, “vluchtelingen” = massamigratie. Hoe moet men deze artikelen libertarisch duiden, omdat er zelfs specifiek gezegd wordt dat de overheid/eu dit moet regelen?

   “In hoeverre is een verzorgingsstaat met gedwongen afdrachten libertarisch? Is gedwongen premiebetaling niet net zoiets als gedwongen belasting betalen? Zit je hier niet met jezelf in de knoop?”

   Nee. Een verzorgingsstaat is niet libertarisch. Maar als je er een zou willen is het in ieder geval onmogelijk met massa immigratie. Er zijn zelfs socialisten die dat begrijpen.

  • @Larissa. Vanuit minarchisme, wat ook libertarisch is, mag je de grenzen dicht gooien. Dus dan is je probleem opgelost. De instroom stopt dan. En je leeft in een libertarisch land. Omdat het naar verwachting helaas nog heel lange tijd duurt voor NL klassiek liberaal is of minarchistisch is deze discussie over migratie slechts theoretisch.

   Ik ben het helemaal eens dat je mag discrimineren. Als er minder en minder overheid is, zal eigen verantwoordelijkheid toenemen. In wijken of dorpen die nu nog grotendeels door oorspronkelijke Nederlanders worden bewoond is het mogelijk bijvoorbeeld een pact te tekenen. Dat je op straffe van een dwangsom te betalen aan de anderen die dit pact getekend hebben je huis nooit zal verkopen of verhuren aan allochtonen, of bijvoorbeeld specifieker aan niet westerse allochtonen.

   Het is ook mogelijk dat er nieuwe wijken gebouwd gaan worden waar alleen blanke Nederlanders worden toegelaten, of alleen gelovigen.

   ***Er is geen sprake van daad van agressie als je als samenleving zegt: We sluiten de grenzen voor buitenstaanders en beoordelen per individu*** Dit is volgens mij niet aan de staat maar aan de individuele grondeigenaren en eigenaren van de openbaar vervoer bedrijven. Als mijn buurman zegt dat ik mijn woning niet mag verhuren aan een buitenlander, dan is dat inbreuk op mijn rechten, en dus agressie. Tenzij ik vooraf een pact heb getekend waarin ik stel dat ik op straffe van een dwangsom mijn huis niet aan buitenlanders zal verhuren.

   Als ik een niet westerse allochtoon met mijn auto tegen een vergoeding van Antwerpen naar Rotterdam rijdt, en iemand stelt dat ik dat niet mag, dan is dat agressie.

  • “Als ik een niet westerse allochtoon met mijn auto tegen een vergoeding van Antwerpen naar Rotterdam rijdt, en iemand stelt dat ik dat niet mag, dan is dat agressie.”

   Ja, maar het is tevens agressie, en beslist niet libertarisch, om te eisen dat er nu honderdduizenden, miljoenen vluchtelingen opgenomen moeten worden met alle bijbehorende privileges die door de bevolking betaald moeten worden, want “de EU doet niet genoeg”?

   https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/09/lesbos-het-functionele-kind/
   https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/10/europa-en-lesbos/

   H van Reijen is kennelijk een anarchist. Maar hij wil wel dat de staat meer vluchtelingen opneemt? Hoe moeten wij dit in libertarisch kader plaatsen?

  • @Draafpit. In de tweede link waarschuwt Hugo zelf voor het verlies van de cultuur ***“Altijd wanneer in een staat twee verschillende volken of volksdelen samen wonen, brengt dit gevaar met zich voor de eigenaard van een volk en zijn cultuur. Daarom zal de staat al die maatregelen moeten nemen, die nodig zijn om deze eigenaard te beschermen en te waarborgen.” Men zij gewaarschuwd!***

   Zijn motivatie is dus niet een agenda 2030 oid.

   Wat ik niet kan plaatsen is zijn oproep aan de EU. Je vraagt de EU niets. Hoe minder en kleiner de EU hoe beter. Door de EU op te roepen de landen te dwingen tot opname, zorgt dit ervoor dat het foute asielzoekers ambtenarenbaantjes subsidie model in stand blijft en meer geld krijgt toegewezen.

  • “In de tweede link waarschuwt Hugo zelf voor het verlies van de cultuur ***“Altijd wanneer in een staat twee verschillende volken of volksdelen samen wonen, brengt dit gevaar met zich voor de eigenaard van een volk en zijn cultuur. Daarom zal de staat al die maatregelen moeten nemen, die nodig zijn om deze eigenaard te beschermen en te waarborgen.” Men zij gewaarschuwd!***”

   Nee, hij bedoelt hier het tegenovergestelde mee: “Het zijn ook wat enge mensen, want zij verschillen van ons in huidskleur en in gewoonten en sommigen lijden zelfs aan een kromme neus” en dan staat het citaat wat je aanhaalde in context met “het joodse probleem”. M.a.w. de mensen die die 15,000 niet willen opvangen (en jaarlijks “enkele honderdduizenden”) zijn racisten, anti semitisten, e.d.

   Als het geen verkapte Agenda20/30 is, is het in iedergeval niet libertarisch en verwarrend voor de mensen.

 5. Vergeet het virus, het gaat om heel iets anders. Wat precies, dat zal nog moeten blijken. Dit wordt wereldwijd aangestuurd door ‘onzichtbare krachten’. Een financiële reset zal de belangrijkste drijvende factor zijn, anderen proberen natuurlijk hun voordeel te doen met de situatie – zoals Bill Gates met zijn ‘decennium van vaccinaties’.

  Een negatieve rente op mijn spaartegoed, een rijken- of corona-heffing, verdampend pensioen, de eigen woning naar box 3 en alleen nog AOW voor hen ‘die het echt nodig hebben’, het lag allemaal al jaren op de plank. Misschien komt er ook iets nieuws aan – een rare aap die uit de mouw komt, misschien meerdere rare apen.

  Nederland moet blijkbaar verplicht meedoen met alle ‘maatregelen’, waaronder het slopen van de economie en stimuleringsmaatregelen. Ik ben geschokt hoeveel schapen geïndoctrineerd zijn door de massamedia en vrijwillig een masker opzetten, voor een virus met een sterftecijfer van normale griep.

 6. Het valt me op dat er nogal wat mensen niet helemaal lekker in hun vel zitten. Misschien kijken ze (te veel) tv, misschien moeten ze hun maatschappelijke deelname beperken. Want: we zijn met zijn allen in een rare film beland. 1984, Brave New World, Soylent Green, Invasion of the Body Snatchers, Covid-19.

Comments are closed.