Martin Luther King kon nog zeggen “I have a dream”. Kan ik dat nog? Wat is er over van mijn droom? De libertarische droom van een samenleving gebaseerd op vrijheid? Ik leef nu in een heel slechte droom. Waar voor een beperkt risico de burgers bijna totale controle accepteren. Wat is nu libertarisme? Wat is mijn droom?

Die droom is eigen verantwoording. Geen agressie van anderen tegenover mij, en ik laat andere mensen hun gang gaan. Ik begin niet met geweld. Het is een beetje de oeroude gouden regel die ook in een aantal religies naar voren komt: Doet een ander niet dat u niet wil dat u geschiedt. Maar dan wat consequenter uitgewerkt. Iemand mag je niet in naam van  een overheid dwingen. Een overheid kan je geen dienstplicht of leerplicht opdringen. Of verbieden met meer dan 3 mensen uit 1 huishouden op straat te lopen, of elkaar op straat met een kus te begroeten. En uiteraard is belasting diefstal….

Een overheid kan me niet verbieden me te bewapenen en ik heb het recht mezelf met deze wapens te verdedigen. Samen met mijn buren kan ik bepalen wie welkom is en wie niet. Er zijn geen sociale vangnetten anders dan vrijwillige vangnetten. Zoals Karel Beckman’s friendly societies. En zo kan ik nog even doorgaan. Als de uitgangspunten helder zijn. Wat zijn dan nog de discussiepunten binnen de libertarische gemeenschap? En hoe komen we tot een samenleving met minder dwang?

Stemmen of niet stemmen en de LP

Een democratie wordt gezien als de beste bestuursvorm. Echter, Churchill merkte op dat een gesprek van 5 minuten met de gemiddelde kiezer je deed verlangen naar een beter systeem. Een nadeel van democratie is dat het je dwingt je te onderwerpen aan beleid waar je het niet mee eens bent. En dat is agressie. De Nederlandse kiezers ontzeggen mij het recht op zelfverdediging met vuurwapens, of het gebruik van bepaalde medicijnen of genotsmiddelen. En beperken mij hierdoor in mijn mogelijkheden. Dit is agressie.

In hoeverre is de politieke weg via een partij dan libertarisch? Dat is alleen het geval als de libertarische partij de overheidsagressie weet te verminderen. Dus liever geen pleidooi voor een basisinkomen maar een pleidooi voor het afschaffen van de verzorgingsstaat.

Abortus

Is abortus moord? Veel Nederlanders lachen dit weg. De grens bij strafrecht is 24 weken. Babies van 24 weken oud kunnen echter in een couveuse overleven. Zit de 24 weken oude vrucht in de baarmoeder dan is het abortus en in orde, dood je een even oude baby in de couveuse dan is het moord. Is abortus niet een ultieme vorm van agressie uitgevoerd door mensen die opgeleid zijn om juist het leven te beschermen? Of juist niet?

Intellectueel eigendom

Stel, je vindt de gloeilamp uit. Patentje, en je wordt rijk. Echter onteigen je wel voor een deel iedereen die de grondstoffen van die lamp heeft. Want die mogen nu alles doen met die grondstoffen behalve een gloeilamp maken. Willen ze dat doen dan moeten ze jou betalen. Het intellectuele eigendom holt het eigendom van tastbare zaken uit. Wat weegt zwaarder?

Migratie

De verschillende overheden hebben in de twintigste eeuw meer dan honderd miljoen onderdanen afgemaakt. Anarcho kapitalisten zien het mede daarom als essentieel om de overheid te ontmantelen. Minarchisten zien dit anders. Ze accepteren een overheid die hun beschermt tegen onder meer immigratie. En verwijten Anarcho kapitalisten onrealistisch te zijn of naïef te zijn en de ogen te sluiten voor de gevolgen van wat een deel ziet als een aanval op de westerse waarden en onderdeel van een agenda 2030. Dit is een academische discussie. Minarchisme is nog ver weg, laat staan anarcho kapitalisme. De meeste anarcho kapitalisten en minarchisten zouden al heel blij zijn om in een klassiek liberale samenleving te leven.

Conspiracies

Je zou gezien de reacties op vrijspreker artikelen van mening kunnen zijn dat libertariërs complotdenkers zijn. Het is Bill G, het zijn de lizard people, het is Q’Anon. Het zijn de chemtrails. Het zijn de joden. Het zijn de vrij metselaars. Ordo ab chao. Dat laatste is waar. Als er regeringen zijn is het mogelijk mensen te beheersen. Door de “verborgen elite”. Hoe zwakker de regeringen en de NGO’s hoe moeilijker het wordt om als samenzwerende elite achter de schermen te heersen. Voor mij staat vast dat de overheid veel te groot is, en dat het sterk verkleinen dan wel ontmantelen van de overheid ons verlost van de meeste complotten. Ik verdiep me daarom niet in complotten, want we beschikken over de oplossing.

Hoe te komen tot libertarisme?

Libertarisme is veel meer dan belasting is diefstal. Het vereist dat de meerderheid van de mensen bewust vraagt om eigen verantwoording. Dat ze zelfstandig willen nadenken. Dat ze invulling willen geven aan hun eigen leven. Dat ze beseffen hoe de mensheid wordt gemanipuleerd.

En dat doet men nu niet. Zodra er een crisis is of een crisis wordt geschapen zoekt men instinctief een sterke leider. En onderwerpt men zich. Ook al is men zich in zijn achterhoofd bewust dat men keer op keer bedrogen is. Zure regen, weapons of mass destruction. Verzin het maar. De instincten blijven.

Men moet beseffen hoe de mens in elkaar steekt om daadwerkelijk vrij te worden. En niet als een trekpop te reageren op de standaard stimuli van politici.

Daarom ook speel ik als auteur niet in op angst. Ik speel niet in op angst voor het vaccin, of voor 5G of voor een politie staat. Zodat men uit angst vrijspreker gaat volgen. Natuurlijk waarschuw ik voor deze gevaren. De verlossing ligt echter in het begrijpen van jezelf en de samenleving. Zolang je heil verwacht van heersers zal je bedrogen worden. Heersers zijn geen vriendelijke opa’s. Het zijn zoals de twintigste eeuw heeft aangetoond maar al te vaak psychopaten die hun eigen landgenoten doden. Of zoals nu in de Verenigde Staten massaal burgers opsluiten in het kader van de oorlog tegen drugs.

Een libertarische samenleving kan je de mensen niet opdringen. Mensen moeten zich bewust worden van mechanismes, hoe ze in elkaar zitten, en bewust besluiten een moreler leven na te streven. Zodat de samenleving opschuift naar liberalisme en klassiek liberalisme. Dan minarchisme. En wellicht daarna richting anarcho kapitalisme.

23 REACTIES

 1. “Minarchisten zien dit anders. Ze accepteren een overheid die hun beschermt tegen onder meer immigratie. En verwijten Anarcho kapitalisten onrealistisch te zijn of naïef te zijn en de ogen te sluiten voor de gevolgen van wat een deel ziet als een aanval op de westerse waarden en onderdeel van een agenda 2030. ”

  Noem een bekende anarcho kapitalist die meer immigratie wil, of de grenzen nu open wil hebben? Stefan Molyneux is zonder twijfel s’werelds bekendste anarcho kapitalist en heeft letterlijk tientallen videos gemaakt waarom het belangrijk is de grenzen te sluiten. Ook in de comments hebben de ak’ers weersproken dat ze voor open grenzen zijn. Het is geen academische discussie, maar gewoon een stelling die niet waar is.

  • @Draafpit. Deze vraag heb je al een keer eerder gesteld en heb ik toen beantwoord. De NL libertariers die in 2012 de LP vormden stonden achter de migratie paragraaf, die ik voor je heb aangehaald. Per definitie kan een anarcho kapitalist niet voor een staatsrol zijn op enig gebied omdat een anarcho kapitalist de staat afwijst. Klaar.

   De enige manier waarop een anarcho kapitalist voor beperkingen van migratie kan zijn is als het in de shutdown sequence van de overheid passend geacht wordt om eerst de verzorgingsstaat te ontmantelen en dan pas de migratie vrij te geven. Maar geen enkele AK-er ziet in de stip aan de horizon ruimte voor een overheid die migratie beperkend is. Geen enkele. Dat is aan de bewoners en beter nog, de eigenaren.

   Slechts een gradualist ziet overigens ruimte voor een shutdown sequence. Er zijn ook mensen die dat ontkennen. Die stellen dat iedere vorm van belastingheffing niet langer afdwingbaar is. Een libertarische regering die de staat gaat ontmantelen kan belasting moreel gezien niet langer afdwingen en daardoor zal de staat zeer snel uiteen vallen.

   • “Per definitie kan een anarcho kapitalist niet voor een staatsrol zijn op enig gebied omdat een anarcho kapitalist de staat afwijst.”

    En daar gaan we weer: als je tegen ongecontroleerde immigratie bent (tegen open grenzen), dan ben je voor de staat. NEE!!! NEE!!! NEE!!!

    Waar het toch vandaan komt dat alleen een staat migratie kan controleren terwijl Ratio heel goed begrijpt dat alles wat de staat doet vervangen kan worden door private organisaties. Alleen niet immigratie. Nee, daarvoor heb je de staat nodig. Wat is dit nou? Is Ratio dom? Eigenwijs? Een drammert? Is er een psycholoog of psychiater in de zaal?

   • @Beste Youp. Ook jij leest wat je denkt te lezen. Je stelt ***als je tegen ongecontroleerde immigratie bent (tegen open grenzen), dan ben je voor de staat. NEE!!! NEE!!! NEE!!!*** En vervolgens roep je om een psychiater….. Als je mijn artikel goed leest dan staat in mijn beschrijving van libertopia ***Samen met mijn buren kan ik bepalen wie welkom is en wie niet.

    Je stelt ***Waar het toch vandaan komt dat alleen een staat migratie kan controleren terwijl Ratio heel goed begrijpt dat alles wat de staat doet vervangen kan worden door private organisaties.*** Kan je verklaren hoe je deze uitspraak kan rijmen met mijn uitspraak Samen met mijn buren kan ik bepalen wie welkom is en wie niet. Roep ik me daar op dat een staat noodzaak is voor migratie beperking? Volgens mij niet. Wat is het toch? Het staat er toch zwart op wit dat ik dit zonder staat doe en met mijn buren?

   • “De NL libertariers die in 2012 de LP vormden stonden achter de migratie paragraaf, die ik voor je heb aangehaald. Per definitie kan een anarcho kapitalist niet voor een staatsrol zijn op enig gebied omdat een anarcho kapitalist de staat afwijst. Klaar.”

    Dan zijn we er uit, van Reijen is geen anarcho kapitalist omdat je anders niet de EU kunt oproepen meer “vluchtelingen” binnen te halen of beroepen op volkenrecht wat dat ook mag betekenen.

   • @Ratio

    Samen met je buren ga je bepalen wie er wel en niet welkom zijn. Heel mooi. Dat zijn dus geen open grenzen. Mogen we dat even duidelijk hebben.

    Vervolgens begrijp ik niet goed hoe je tegelijkertijd zinnen kunt schrijven als: “De enige manier waarop een anarcho kapitalist voor beperkingen van migratie kan zijn is als het in de shutdown sequence van de overheid passend geacht wordt om eerst de verzorgingsstaat te ontmantelen en dan pas de migratie vrij te geven.”
    Deze zin heb je geschreven op 13-11-20 om 19:38 als antwoord op Draafpit.

    Ik begrijp die zin niet goed omdat ook een volledige AK samenleving geen vrije immigratie zal kennen zoals je hierboven zelf hebt aangegeven. Het fenomeen vrije immigratie bestrijden beperkt zich dus niet tot minarchisten of als een tijdelijke situatie in een staatsshutdown procedure. Het is een reguliere, continue aanwezige procedure gelijk eigendomsbescherming.

   • @Youp:
    ***De enige manier waarop een anarcho kapitalist voor beperkingen van migratie kan zijn is als het in de shutdown sequence van de overheid passend geacht wordt om eerst de verzorgingsstaat te ontmantelen en dan pas de migratie vrij te geven***
    Hieraan vooraf ging de zin ***Per definitie kan een anarcho kapitalist niet voor een staatsrol zijn op enig gebied omdat een anarcho kapitalist de staat afwijst. Klaar.***

    Ik bedoelde “beperkingen van migratie door de staat kan zijn”, maar heb deze woorden “door de staat” niet toegevoegd. Je zal in een AK situatie gebieden gaan krijgen waar de eigenaren keihard gaan discrimineren en bijna iedereen buitensluiten en je zal vrijhavens krijgen waar eenieder welkom is. En gebieden daar tussen in.

   • @Ratio
    Het is mogelijk dat er ook gebieden zullen zijn waar iedereen zomaar binnen kan wandelen. Of dat aangename gebieden zullen zijn is zeer de vraag. Immers tegelijkertijd sharia wetgeving, andere religieuze wetgevingen en meer atheïstische laissez-faire wetgeving met elkaar te mengen is nog geen gelopen koers. Nu weet ik wel dat Hans Hoppe bv veronderstelt dat deze tegenpolen noodzakelijkerwijs naar elkaar toe zullen groeien en mogelijk dat zoiets ooit gerealiseerd zal worden, waarschijnlijk wel na eerst de nodige bloedige meningsverschillen uitgevochten te hebben.

    Maar goed wat nu toch bewerkstelligd lijkt te zijn is dat een AK samenleving niet gelijk staat aan een opengrenzen samenleving waar de immigrant bepaalt waar hij of zij wil wonen. Nee, het tegenovergestelde is het geval: de eigenaars bepalen wie er wel en niet welkom zijn. Dat was het hele punt van de excercitie.

 2. @Struisvogel. Je stelt: ***Niet berichtten over gevaren omdat je niet wil inspelen op angst?***
  Ik schrijf: ***Daarom ook speel ik als auteur niet in op angst. Ik speel niet in op angst voor het vaccin, of voor 5G of voor een politie staat. Zodat men uit angst vrijspreker gaat volgen. Natuurlijk waarschuw ik voor deze gevaren. De verlossing ligt echter in het begrijpen van jezelf en de samenleving. ***

  Als ik op vrijspreker dezelfde manipulerende mechanismes toepas op de lezers als de heersers dan ben ik niet beter dan de heersers. Slechts als mensen kunnen lezen en begrijpen kan er voortgang geboekt worden. Helaas is begrijpend lezen voor sommige reageerders lastig. Maar dat is wel het vertrekpunt.

  • Beste Struisvogel. Dank voor deze opmerking. ***Als je daarmee levens redt is het je plicht elke tactiek beschikbaar te gebruiken.*** Nu zal je me weer naief gaan noemen. Maar libertarisme is afzien van dwang. Dus niet elke tactiek zie ik als benutbaar. Als afzien van dwang levens kost dan kost dat levens. Het is niet libertarisch autorijders een gordelplicht op te leggen, ook al redt dat levens. Het is niet libertarisch mensen te dwingen anderhalve meter afstand te houden. Men is een soeverein individu en beslist over de risico’s die men wenst te lopen. Wil men roken, prima. Wil men drugs gebruiken, misschien meer dan een beetje dom, maar prima.

   Dit is best wel een belangrijk punt. Ik denk dat het goed is voor jou en anderen om hier een keer over na te denken. Je kan kiezen voor een samenleving waar men drugs verbiedt en autogordels verplicht. En waar mensen onder dwang dagelijks gymnastiek oefeningen doen. En waar alleen gezond eten te koop is, waar vuurwerk en zwarte piet verleden tijd zijn.

   Of een samenleving waar eenieder kiest. Waar bourgondische types al feestvierend door het leven gaan en gemiddeld eerder in de kist belanden. En waar andere mensen plezier halen uit gezond bezig zijn en sporten.

  • Volgens mij ben je bezig met het overtuigen van mensen die niet overtuigd willen worden. Wie zijn ze eigenlijk? Medewerkers van een ‘webcare’ afdeling van de overheid?

   Beter nog dan websites te verbieden, is het door alle artikelen op zo’n website te laten verzieken door een trollenleger dat de reactiepanelen vol spamt met lijpe theorieën.

   Bestaan er complotten? Ongetwijfeld. Maar hier wordt een valse discussie gevoerd. Of je gelooft in alle complotten of in helemaal niets. Dat is ongenuanceerd.

   Nou kom er maar weer in trollen. Jullie zijn waardige opvolgers van komisch duo Niek en Toet, die vorig jaar de panelen hier onderscheten met hun gezwam.

  • @Beste Struisvogel. Je stelt ***Mensen voorzien van (beangstigende) informatie is geen dwang. Daar gaat je punt. De rest van je uitleg is mooi, maar irrelevant, naast de kwestie.*** Edoch je stelde eerder: ***Als je daarmee levens redt is het je plicht elke tactiek beschikbaar te gebruiken.***

   Daar reageerde ik op. Als je de woorden “elke tactiek” gebruikt dan gaat het verder dan mensen bang maken. Elke tactiek betekent ook dwang. Ik heb al eerder vermeld dat het belangrijk is goed te lezen. Het is ook belangrijk goed te formuleren.

 3. Dank Ratio. Fijn dat er af en toe nog iemand samenvat hoe het zit. Recht op zelfbeschikking. Het hoogste goed. Molyneux moest eens lachen om Bernie Sanders, toen het weer ging om “free healthcare for everyone”. Volg een opleiding Bernie, wordt arts, sla een bord in de tuin en biedt gratis zorg aan. Practise what you preach. Socialisten hebben de mond vol over problemen van de één, die de ander moet oplossen. En zij bepalen wel wanneer en hoe. Een redenatie van likmevestje. Eerst blijven we van elkaars lichaam en bezittingen af. Binnen dat kader gaan we vervolgens de problemen oplossen.
  PS: ik stem in maart gewoon LP. Better than the rest.

 4. @Struisvogel. Je stelt: ***Wat is er manipulerend aan informatie verstrekken? Dingen bewust negeren is ook manipuleren. *** Ik houd geen dingen achter en ik benoem de gevaren.Wat ik weiger is de oeroude scripts te volgen om mensen bang te maken en ze daarna te manipuleren. Is dit nu zo’n moeilijk concept om te begrijpen? Voorlichting oke, overtuigen oke, manipulatie niet oke.

  • Iedereen beinvloedt en wordt beinvloed in die zin heeft Struisvogel een punt. Ook door te zwijgen, treedt beinvloeding op. Voeg daarbij het gegeven dat niemand de waarheid in pacht heeft en chaos is je deel.

 5. Fuck ..veel woorden zonder inzicht..ga nu eens zelfstandig worden en laat de wij/zij groepen afsterven..Is dat nu zo moeilijk. Als je het niet begrijpt en Hugo de schuld gaat geven voor je verstoorde denkbeelden of een politieke partij zoekt die jouw problemen sektarisch gaat oplossen dan is er nog een lange weg te gaan…maar het kan!

  Ga eens een dagje in het bos tussen de struiken en bomen zitten.

 6. Een behartenswaardig artikel. Het probleem is echter dat de Vrijspreker is gekaapt door een paar vervelende figuren die vrij baan krijgen om van alles te mogen schrijven in de reactie-kolommen. Dat geeft een nare sfeer. Er ligt een enorme kans voor het libertarisme en de Vrijspreker om zich te verbinden met alle mensen in Nederland die nu opkomen voor vrijheid. Dat zijn er te weinig maar wel best veel. Daar moeten we mee gaan bouwen aan een brede vrijheidsbeweging. Dat betekent dat de Vrijspreker moet worden omgevormd tot een bredere site met goede auteurs en interessante commentaren van lezers. De naargeestige reacties moeten worden geweigerd, daar schieten de lezers niks mee op.

  • Beste Karel…cenzuur? Op basis van de sektarisch juiste denkbeelden…moeten worden…vrijheidsbeweging, zijn de argumenten op? Ik vind persoonlijk..maar ja dat vind ik…dat Ratio dat fantastisch opvangt!

  • Ik weet niet of ik daar ook mee bedoeld wordt. Soms trek ik nogal van leer tegen, mijns inziens naïeve, opengrenzen predikanten, maar verder ben ik het er volledig mee eens. Er liggen enorme kansen klaar om gegrepen te worden. Dat er gemanaged moet worden aan de commentaren vind ik geen enkel probleem. Vrijheid is geen vrijbrief om alles onder te schijten. Ordnung muss sein. Als anarchist hecht ik wel aan recht en orde. Bovendien zijn antisemitische samenzweringswappies de doodsteek voor elke zichzelf respecterende beweging.

 7. Jammer dat dit heldere verhaal alweer ondergescheten wordt door allerhande pisvlekken die alweer leeglopen met dom geouwehoer zoals het eisen van ontslag voor Hugo. Tieft op infantiele aso.

 8. Ik heb een top tip voor alle toppers die graag de hele dag over complotten philosopheren. Meld je aan en doe mee op deze website: https://revolutionaironline.com/

  Zo krijgt Micha weer gesprekspartners op niveau en kunnen wij hier op de Vrijspreker verder gaan met zeveren over Anarcho Kapitalisme versus Klassiek Liberalisme.

  • Behalve een mondkapje moeten we nu ook nog oogkleppen op doen?
   Tja, misschien kun je beter een frietje met proberen te bestellen.

   Beetje flauw. Maar zeg nou zelf, hoe wil jij libertarisme of liberisme realiseren als je geen idee heb hoe de de (politieke, geld, rechterlijke, multinationale) macht op dit moment werkt. Of is het enkel filosofisch tijdverdrijf vanuit een ivoren torentje.

Comments are closed.