1 – Je wordt gedwongen om te betalen voor bommen die met vliegtuigen die jij betaald hebt worden gegooid op mensen die jou niets misdaan hebben.  De nabestaanden gaan jou daardoor haten en willen je opblazen. En dan betaal je ook nog voor een overheid die vele van die haatdragende mensen binnenlaat in de openbare ruimte die in beginsel toebehoort aan jou en andere belastingbetalers. Maar je krijgt er wel veel culturele verrijking voor terug.  Onthoofdingen zijn weer helemaal bon ton, daar betaal je graag aan mee.

2 – Je wordt gedwongen om te betalen voor Staatsmedia.  Die sluiten een pact met de overheid over gericht angst beleid  en het mijden van een ander geluid.  Door al die fear porn is iedereen bang en stemt op poitici die zijn voor lockdowns en (indirect) verplichte vaccinatie. En het geld dat van je afgeperst wordt kun je niet meer besteden aan donaties voor bijvoorbeeld Cafe Weltschmertz.  Gelukkig was er nog wel wat van UW geld over om reclame te maken voor ‘premier kandidaat’  Sigrid Kaag.  Zodat u correct kan stemmen binnenkort,  wie wil dat nu niet?

3 – Je wordt gedwongen te betalen voor een monopolie op de wegen dus je staat stil in een door andere belastingen duur gemaakt koekblik wat onveilig is. Want die veiligere wagen, daar had je geen geld meer voor nadat je aan alle kanten geplukt bent door de organisatie die zogenaamd het beste met je voor heeft.  Gelukkig sta je stil, dan is de impact niet zo groot, tenzij een vrachtwagen de file niet op tijd ziet, want die Poolse chauffeur wordt gewoon toegelaten op de door jouw betaalde wegen.  Een private wegeigenaar zou dat vermoedelijk veel adequater beheren. 

4 – Je wordt gedwongen te betalen voor een ministerie voor Volkshuisvesting dus, conform de eerste Wet van Hijseenberg,  er is woningnood en je betaalt teveel voor een te kleine woning. Als alleenverdiener is de hypotheek en de alsmaar stijgende woonlasten niet meer op te hoesten. Dus moeten beide partners wel werken om meer inkomstenbelasting te mogen afdragen. Dus de Staat groeit, beide partners genieten van hun gelijkheid en zijn als de dood om partijen te stemmen die tegen een grote overheid zijn want dan raken ze misschien ergens een toeslag kwijt. 

5 – Je wordt gedwongen te betalen voor een ministerie voor Volksgezondheid.  Door deze centrale planning zijn er nu te weinig IC bedden en moet JIJ binnen blijven vanwege HUN wanprestatie.  In een vrije markt zijn bedrijven blij met meer omzet en die zullen snel opschalen om iedereen van dienst te kunnen zijn en hun concurrenten de loef af te steken. Die zullen zich niet druk maken of het personeel zich gaat vervelen, die stellen de klant, diegene die hun salaris betaalt,  centraal. 

6 – Je wordt gedwongen te betalen voor een overheid die de aansprakelijkheid van farma bedrijven opheft.  Dus over een paar jaar word je weer gedwongen te betalen voor de slachtoffers van bijwerkingen. Of je betaalt met je gezondheid.  Maar de betrokken ambtenaren krijgen heus hun thuiswerk bonus wel. Als je de Staat aansprakelijk wilt stellen moet je als belastingbetaler hun advocaten betalen en als je wint dat moet de schadevergoeding ook worden opgehoest door de belastingbetaler.  Geniaal systeem. 

7 – Je wordt gedwongen te betalen voor PCR testen die enorm veel false positives geven en daardoor leiden tot nog meer restrictief beleid, een mondkapjesplicht met mogelijk  schadelijke gevolgen voor je gezondheid,  economische verstikking en beperking van je vrijheden.  Dat iets waar je vast graag aan meebetaalt, dus neemt men niet de moeite om het je te vragen. 

8 –  Je wordt gedwongen te betalen voor staatsscholing waar jongeren/jouw kinderen gehersenspoeld worden door linkse leraren (ambtenaren) die daardoor elke generatie weer vallen voor socialisme waardoor JIJ onteigend wordt als je na lang ploeteren wat hebt opgebouwd.  En een generatie die zo slecht is onderlegd in harde wetenschappen en kritisch denken dat ze makkelijk te foppen is met de strijd tegen allerlei onzichtbare vijanden als corona, CO2, stikstof waardoor je wederom financieel moet bloeden. 

9 –  Je wordt gedwongen te storten in een pensioenfonds dat als ze je geld wegpist niet aansprakelijk is. Dat van de DNB niet eens mag beleggen in goud.   Gedwongen te betalen voor sociale ‘zekerheden’ die met een pennenstreek unilateraal gewijzigd kunnen worden.  Toen banken (semi private sector) een kleine aanpassing wilden doen aan Euribor hypotheken was het land te klein en werd dat inhalige ‘ grootkapitaal’ door de rechter op de vingers getikt.  Maar stoppen met indexeren,  korten pensioen, oprekken leeftijd etc dat mag allemaal in een socialistische heilstaat. 

10 – Je wordt gedwongen te betalen voor BOAs die zich niet legitimeren,  je lastig vallen als je je winkel 1 minuut te laat sluit, voor politieagenten die niet ontslagen worden bij slechte service, geen schadevergoeding hoeven te betalen als ze je niet adequaat beschermen, je beboeten/opsluiten voor slachtofferloze misdrijven, geen incentive hebben om gestolen goederen te achterhalen,  geen schadevergoeding hoeven te betalen aan de nabestaanden als door hun wanprestatie iemand overlijdt. Sterker nog, hun salaris wordt gedeeltelijk betaald uit de successierechten die opgehoest moeten worden door de nabestaanden als het slachtoffer van hun wanprestatie overlijdt. Lekker systeem, goed geregeld. 

Hijseenberg, December 2020

 

6 REACTIES

 1. Toch krijg ik de indruk dat steeds meer mensen wakker beginnen te worden. Niet in de laatste plaats dankzij de Covid19 horrorshow, maar ook dankzij de Amerikaanse verkiezingen waar overduidelijk gefraudeerd is maar waar geen rechtertje zijn vingers aan wil branden. Dankzij Klaus Schwab en de talloze andere supranationale clubs en NGO’s die hun geheel eigen agenda uitrollen en hoe dit allemaal met elkaar verbonden is. Voorlopig is de voornaamste conclusie die wordt getrokken dat de politieke poppetjes vervangen moeten worden door andere poppetjes. Toch is dat de eerste stap naar de conclusie: waarom bestuur ik eigenlijk mijzelf niet? Zo mocht ik een advies nodig hebben, dan haal ik dat wel ergens. Ik ga toch niet elke maand weer de helft van mijn geld aan een ander geven: hier, geef jij dat maar uit want ik kan dat nog niet zo goed.

 2. Wat jammer voor de overheid, dat haar falen hier zo duidelijk aangetoond en blootgelegd wordt!
  Ik hoop dat Hijsenberg deze boodschap alom zal verkondigen.

 3. Hierbij moet wel opgemerkt worden, afhankelijk van de mate waarin je in de globalistische agenda gelooft, dat het meeste beleid niet door overheden zelf wordt geformuleerd; enkel uitgevoerd. Als er inderdaad sprake is van een vermenging van big business en big government – en het lijkt zo te zijn dat het initiatief hiertoe is aangezet door activistische miljardairs – dan is de overheid wederom het nuttige instrument in handen van een handvol megalomane schurken met snode plannen. Een scenario wat we al vaker gezien hebben, alleen nog niet op de haast globale schaal als tegenwoordig. Welk beter argument is er om de politieke en juridische instrumenten te verbieden waarmee dergelijke agenda’s tot wasdom kunnen komen.

 4. Hoera er word iemand WAKKER !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  HIJSEN BERG: Het gaat over het besteden; (bestelen) van GELD!!!
  Zo als dat in onze maatschappij gewoon is geworden!
  INEEN WERELD ZONDER GELD; IS DAT IETS DAT NIET MEER TELT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  IK probeer het nog een keer uit te leggen!
  IN EEN WERELD ZONDER GELD IS EEN IEDER WELGESTELD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Stel U voor:
  Het geld is uit de wereld waar in wij leven verdwenen!
  Daar voor inde plaats komt de verplichting!
  Werkzaam te zijn, in deze maatschappij!
  U mag zelf kiezen welk werk U wilt gaan doen !! Geen onzinnig werk;{ZOALS GELD TELLEN}

  Indien U besluit dat U niets wilt bijdragen, is dat ook goed:
  U valt dan buiten het maatschappelijk bestel, dat stelt: Voor wat HOORT WAT.
  GEEN ETEN EN MAATSCHAPPELIJKE VERZORGING MEER!!!!!!!!!!!!!!!
  U word VERBANNEN!!!!!!!!!!!!

  EN mag het verderop zelf uit zoeken, U heeft het recht Uw besluit te herzien!

  Bedenk eens wat een hoeveelheid aan werktijd, door het NIET beheren van geld, wordt bespaart, en ten nutte kan worden ge maakt in zaken die wij;
  De maatschappij nodig achten:

  LAAT HET EENS POSITIEF BIJ U BINNEN DRINGEN: INEEN WERELD ZONDER GELD, IS EEN IEDER WELGESTELD!

Comments are closed.