Kruisbestuiving. Overgenomen van de LP: Beste vriendinnen en vrienden van de Libertaire Partij.

Je kunt kiezen…

1
Registreren, regeren, controleren, corrigeren, massacreren. Bestuur, bewind, gezag, macht, orde, uniform, overheid, staat, geweld. Onderdaan, volgzaam, gehoorzaam, plicht, overtreding, straf, boete, verbod, wet, vonnis….

2
Meerderheid, volk, collectief, gelijkheid, solidariteit, opoffering. Bijdragen, belasten, heffen, betalen, afpakken, nivelleren, schuld. Groep, overheid, corruptie, hypocrisie, propaganda, agitatie, tribunaal, klassenstrijd, guillotine….

3
Zelfbeschikking, vriendschap, vrijheid, verdraagzaamheid, leven, beloning, rijkdom, bewustzijn, ratio, handelen…

Waar sta jij voor?

Klik om het bijbehorende filmpje te zien.
Overgenomen van vrijspreker (vrijspreker.nl)
Ratio. De LP staat het dichtste van alle politieke partijen bij de idealen van de Vrijspreker. Haga is een goede tweede. Als je wenst te stemmen is mijn advies om op de LP te stemmen. 

10 REACTIES

 1. Had de LP geen burgemeester van Utrecht uit eigen gelederen kunnen regelen? Dan kon een van de ambtenaren gewoon ambtenaar blijven en iedereen zal het beter doen dan ene Sharon D. (naam bij de redactie bekend).

  Wat is dat mens een aanfluiting. Kan niks bijzonders, met uizondering van zwanger worden van de WC-bril, maar krijgt toch allerlei dikbetaalde baantjes wegens lidmaatschap van een partij die op zijn retour is. Hoezo corruptie?

  Overigens zie ik in een leven in Libertaristan niet perse “vriendschap en verdraagzaamheid”. Het is toch geen soosjalistiese hippie kommune dan? Iedereen laat iedereen met rust en als het uitkomt dan doe je zaken, of wordt je vrienden, of help je elkaar zonder emotioneel klef gedoe. Solidariteit op basis van willen geven, niet op basis van willen krijgen zoals nu het geval is.

  • @Niko. Ik zou het niet direct Libertaristan noemen. Er zal veel dwang verdwijnen door het afschalen van de overheid. Politiek is verdeel en heers. De overheid zet mensen tegen elkaar op, zie de mondkapjes discussie. Solidariteit op basis van willen geven zoals jij terecht stelt betekent dat je elkaar zaken gaat gunnen. Mensen die verdraagzaam zijn en vriendschappelijk zullen het in een dergelijke setting beter doen dan nu.

 2. Het spijt me zeer Ratio, maar de Libertaire Partij vind ik echt een kansloze zaak. Als je meent dat de overheid slecht is, moet je deze eruit smijten en met wortel en tak uitroeien. Je gaat dan niet kiezen voor een beetje overheid.

  • Beste Youp. Dat ik de LP aandacht geef betekent niet dat ik op ze ga stemmen. Ik wil de libertarische beweging in brede zin steunen. Hub Jongen behoort overigens tot de oprichters van de LP. Ook al was hij AK. Ook anderen die ik respecteer hebben veel tijd en moeite in de LP gestoken.

   Als er vervolgens onder dit soort artikelen een discussie ontstaat, over al dan niet stemmen, of hoe zuiver je als LP moet zijn dan is dat prima.

 3. Of misschien een combinatie van de beste dingen uit alle drie?
  Het is nooit zwart-wit maar een grijstint.

  • @ Abbacus Voor principes is de grijstint een doodsteek.

   Ik heb meer vertrouwen in een petitie van FVD dan in een stem op LP.

 4. @Niko.

  Ik denk dat je vriendschap hier moet zien als “vriendschappelijk” en in de context van hoe mensen met elkaar omgaan.

  In de woorden van Frank van Dun:

  ‘Vrijheid’, ‘vriendschap’ en ‘vrede’ zijn verwante woorden, zoals ook de begrippen die ze voorstellen zeer nauw verwant zijn. De gemeenschappelijke voorouder van de woorden ‘vrij’, ‘vriend’, ‘vrede’ is de Indogermaanse wortel ‘prijo’, die men ook terugvindt in het Oudindische ‘priya’ dat “lief, dierbaar” betekent – vgl. liefhebben of vrijen. Vrijheid, in deze zin van vriendschap en vrede, verwijst naar een relatie onder gelijken, meer bepaald naar relaties op basis van vrijwilligheid en wederzijdse toestemming; naar een spontane, niet vooraf geregelde, niet van bovenaf opgelegde ordening – naar een samenleving van mensen die, alhoewel ze met mekaar samenwerken en mekaar bijstaan, mekaar toch niet als wandelende schuldbekentenissen, en zichzelf niet als lopende schuldvorderingen beschouwen. Van vrienden “eist” men niets: men respecteert hun eigenheid en aanvaardt dat ze hun eigen leven leiden met aandacht voor hun eigen prioriteiten.

  • Bedankt voor de toelichting en dat zijn een hoop woorden.

   Ik vind dat ik in een vrije wereld mijn mensen in mijn buurt niet perse lief hoef te hebben, en andersom hoeft het ook niet. Alsof het een online ‘community’ is waar je aan mee moet doen. Maar misschien is het haarkloverij over definities…

 5. Goeie discussie!
  Libertair/libertarisch gedachtengoed kun je bij uitstek en per definitie heel goed leven zonder overheid. Ik zie de politieke kant (de LP) meer als een uitdaging van de leeuw in zijn hol. Een geroeptoeterde claim dat je niet hoeft mee te doen met sociaaldemocratische persoonlijhkheidsafbraak, een steekje in de ribben van het overheidsmonster. Daarom is het goed als het gedachtengoed verspreid wordt. Misschien doorbreekt het de lethargie van grotere groepen mensen en zoals Elske de Klerk het in een Podcast zei: “je innerlijke autoriteit” te reactiveren.
  En er bestaat ook nog zoiets als agorisme. Voor en na de verkiezingen. Dat is het grote voordeel van Libertairen: je kunt er altijd ook zelf iets aan doen.
  Kennen jullie André Lichtschlag, uitgever van eigentümlich frei? Ik sluit me aan bij zijn “et ceterum censeo”: “Kein Fussbreit den neosozialistischen Ausbeutern jeder Couleur! Mehr Freiheit! Denn am Ende kommt es doch wieder auf jeden selbst an.”

Comments are closed.