EEN HARTEKREET VAN EEN BURGER: Hee onderdrukker Rutte,

Ik ben er van overtuigd dat er heel veel mensen zijn geweest die jou “de waarheid” hebben verteld.

Het virus, de cijfers, de gemanipuleerde PCR test en de gevolgen van al die waanzinnige maatregelen.

Ik ben een doorsnee burger, geen rang of titel geen viroloog, medicus, wetenschapper, maar ik kan wel luisteren naar al die mensen met kennis. En ik begrijp wat ze zeggen. Ik kan namelijk verder tellen dan twee!

De waarheid is een onderbouwd verhaal. De waarheid berust op de feiten. De waarheid behoeft geen dashboard om een land te monitoren. De Waarheid is vrij simpel.

De waarheid is dat jij met dat dashboard angst verspreidt onder de burgerij.

Angst voor een virus, voor ziekte en dood, angst om je baan te verliezen als je waarheid spreekt of je eigen lichamelijke integriteit wil behouden. Mensen worden bedreigd met hun voortbestaan als ze niet buigen voor het gezag wat er van hogerhand wordt opgelegd en dat komt allemaal bij jou vandaan. Gesteund door al die andere RIVM OMT psychopaten in Den Haag die jou adviseren.

Weet je hoe dat heet als je tegen je zin in iets wordt opgedragen met de boodschap als je het niet doet en niet luistert, flikker dan maar op?

Weg baan, weg inkomen en je leven kapot. Dat is terreur en afpersing! Dat is een criminele daad. Dat is strafbaar!

Nou ja, dat was strafbaar in mijn normale wereld, in jouw nieuwe normaal kan het allemaal. Je hebt de grondwet uitgewist en aan de kant gezet met een noodwet. Je hebt met jouw vinger naar mij gewezen. Je hebt veel mensen tegen mij opgezet. Ik ben asociaal en een egoïstisch wezen geworden als ik jou dictaten niet opvolg, zo heb jij mij weggezet. Apart gezet!!!

Ik ben een doelwit geworden, gesepareerd, afgesnauwd en afgebekt, als ik mij uitspreek over wat ooit normaal was, maar nu word ik weggezet door mensen die mij ooit lief waren en zich tot jou corona waanzin sekte hebben bekeerd. Omdat jouw beleid daartoe heeft geleid.

Je hebt de burgerij verdeeld in tegenovergestelde kampen. Jij moedigt mensen aan jouw waanzin te verspreiden en te handhaven. Je bent een oproerkraaier.

Je hebt mensen beroofd van het leven wat ze met veel moeite hebben opgebouwd. Je hebt ze kapot gemaakt, niet essentieel verklaard.

Je hebt van mij en gelijkgestemden, die al die maatregelendwang ook helemaal spuugzat zijn, een minderheid gemaakt. We worden nu als complotdenker gedemoniseerd en worden vervolgd en opgejaagd.

Ik vraag mij af hoe dat toch kan in het eens zo tolerante Nederland?

De maatschappij is veranderd, wat jij willens en wetens in gang hebt gezet, er heerst chaos en een willekeur van interpretatie van opgelegde dwang.

Ja, jij wilt bewust de angst in de samenleving blijven aanjagen, dat lukt je nog steeds. Mensen zijn bang om met het gezag in aanraking te komen, bang voor de boetes, bang voor een strafblad, en bang voor het gevang, maar dat wist je al wel toch….. angstzaaier en zieltjesoogster!

Nu is er de angst bij gekomen dat eten kopen niet meer kan als je niet luistert en capituleert voor al jouw dwang. Jij eist de zelfbeschikking van iedere burger, het recht op lichamelijke integriteit in ruil voor het dagelijkse brood. Ik wordt kots misselijk van jou!

Jij berooft mensen van hun gezonde verstand zodat die niet meer helder kunnen nadenken door de verwarring en angst die jij met bakken rondstrooit.

Jij hebt van Vrouwe Justitia een onrechtvaardige partij-digheid gemaakt. Geen recht wordt meer gesproken als jij de wet ombuigt, verandert, uitwist, onrechtvaardig maakt. Maar ook zij heerst met het zwaard!

EDIT: je treffende analyse van de psychiatrische gesteldheid van Mark Rutte en je wensen aangaande zijn directe toekomst zijn verwijderd

Samen op afstand, dat is de misleiding met de ultieme leugen erin. De waarheid is simpel, afstand houden van elkaar drijft mensen uiteen!

Ik heb niets meer te verliezen. Mijn bewegingsvrijheid wordt al gehandhaafd, mijn waarheid gecensureerd, De vrije omgang met die ik lief heb is al gelimiteerd en familie, kennissen en vriendschapsbanden worden door jou waar nodig als het jou beter uitkomt vertrapt en kapot gemaakt.

Mijn lichamelijke integriteit wordt betwist als ik boodschappen haal. En die “oplossing” van jou, een RIVM label die ik moet omdoen waarmee ik verklaar dat ik een beperking zou hebben, nou die beperking heb ik niet.

Die verklaring hoef ik niet. Steek hem maar je weet wel waar. Ik ben een principieel weigeraar om een niet werkend MUIL-luier te dragen!

Mensen begrijpen niet dat er zonder vrijheid geen veiligheid kan bestaan!

Ik heb mij nog nooit zo kwetsbaar en onveilig gevoeld in de maatschappij die jij en de jouwen ervan hebben gemaakt. De manier waarop ik tot een er niet toe doende burger ben gemaakt en zie hoe alles om mij heen wordt kapot gemaakt. Mensenlevens en hun levenswerk. Jij bent de grote destructor!

Je kunt misschien over mijn lichaam beschikken en heersen met fysieke dwang, maar mijn bezieling en mijn zelfrespect die huizen in mijn hart en DAAR BLIJF JIJ VAN AF !!!

Mijn bezieling is van goddelijke komaf in vrijheid geschapen en met die zelfde vrijheid zal mijn ziel mijn lichaam verlaten.

Vanaf vandaag verklaar ik alles wat komt uit Den Haag als niet essentieel. Ik maak van al die opgelegde dwang en terreur een grappiewausje!

Ik erken het gezag van jou als onderdrukker niet meer!

Geschreven door iemand die een vrije democratische rechtsstaat koestert en verdedigt.

(Noem mij maar Hannie Schaft)

5 REACTIES

  1. Eutopia/Europa, es geht durch mich……

    Tip:please update your defence toolbox

    Or is it again like 1939: gaat u gerust slapen,wij waken over u

  2. Dit is een vertwijfelde middenstander, iemand die tot voor kort als ondernemer “essentieel” was voor de toekomst van Nederland, een typische Ruttiaanse bewoording. Is sta pal achter deze mens. Net zoals ik het Farmers Defence Force steun. De massa hangt voor de slijkbuis en slikt alle braaksel wat Hilversum of Den Haag oprispt. Alleen : die hebben het ook niet zelf verzonnen. Als Rutte vervangen zou worden voor een andere muppet, dan doet die exact hetzelfde. Net zo min als al de rechtszaken zin hebben ; de rechterlijke stand is equivalent aan D666 = WHO = Great Reset = algemene armoede. Daarvoor MOET het MKB eerst kapot. De boeren hangen aan een randje, de telers bijna ook. We mogen hopen dat een partij verrotte Beluga, of aangerijkt met polonium-210 eerlijk verdeeld wordt over de 2000 biljonairs die sinds covid samen 1050 miljard rijker zijn geworden. Amen.

Comments are closed.