LONGREAD ALERT. Het volgende verhelderende en lezenswaardige artikel is overgenomen van Ademvrij: Het onderstaande verhaal over de werkelijke werking van mondkapjes is afkomstig uit een artikel van Roger W. Koops, The Year of Disguises, 16 oktober 2020. Het is een gedetailleerde uitleg die de absurditeit en misdadigheid aantoont van de mondkapjesdwang door een expert uit de praktijk. Koops, die jarenlang hoofd kwaliteitscontrole was in de farmaceutische industrie, en betrokken bij de ontwikkeling van vaccins, laat zien dat in verreweg de meeste omstandigheden het dragen van mondkapjes gevaarlijk is – een bron van coronabesmetting in plaats van een bescherming, niet alleen voor de drager maar ook voor de mensen eromheen!

Dit citaat wil ik even naar voren halen voor alle mensen die denken dat het “sociaal” is om een mondkapje te dragen: “Ik vind het verbijsterend dat het idee bestaat dat je door het dragen van een gezichtsbedekking eigenlijk een dienst aan anderen bewijst en dat daarom iedereen dat zou moeten doen. Eigenlijk is het tegendeel waar. Je wordt juist een extra potentiële bron van besmetting. Je wordt een besmettingsrisico: je vergroot niet alleen je eigen risico, maar ook het risico voor anderen.”

Hier volgt het volledige stuk over mondkapjes, geschreven door Roger W. Koops:

Het idee van “maskers” op mensen kwam niet plotseling op in maart 2020. Het gebruik van gelaatsbescherming bij infectieziekten is goed bestudeerd, vooral bij griep. Vergeet niet dat deze twee virussen (Covid/influenza) via dezelfde mechanismen werken, dus wat wel of niet werkt voor de ene, is hetzelfde voor de andere.

Het was algemeen geaccepteerd dat een “masker”- en die term verwijst meestal naar een CHIRURGISCH masker of N95-masker – geen voordeel heeft voor de algemene bevolking en alleen nuttig is in gecontroleerde klinische omgevingen. Het kan zelfs worden beschouwd als iets dat juist een groter transmissierisico met zich meebrengt voor de algemene bevolking. Dit was het advies in februari 2020 en het is nog altijd zo. Ik zal uitleggen waarom.

De term “masker” op zichzelf betekent niets. Het is alsof je ‘auto’ zegt. Je moet het specifieker maken, omdat er veel verschillende soorten en variëteiten zijn, net als auto’s. Dus voor dit essay zal ik twee termen als volgt gebruiken:

 • Gezichtsbedekkingen: hiermee bedoel ik (zelfgemaakte) stoffen, niet op-maakt-gemaakt, modieuze maskers, en elk ander algemeen ‘masker’, dat wil zeggen, iets dat bedoeld is om mond en neus te bedekken en dat over het algemeen wordt gebruikt door het publiek (omdat ze niet duur zijn).
 • Masker: met dit woord verwijs ik specifiek naar het CHIRURGISCH masker en het N95-masker (dat wordt aanbevolen voor gebruik in klinische omgevingen door gezondheidswerkers). Indien nodig zal ik onderscheid maken tussen deze twee.

Een van de grote fouten die wordt gemaakt door theoretische wetenschappers die met modellen werken is het idee van een gezichtsbedekking of masker als een ‘barrière’. Ik zie veel verwijzingen naar zogenaamde “experts” die deze bewering doen. Dit is geheel misplaatst. Geen enkele gezichtsbedekking of masker is een barrière. Of ze weten niet waar ze het over hebben, of ze misleiden mensen.

Maskers en “gezichtsbedekkingen” ZIJN:

 • FILTERS, geen barrières. Ze FILTEREN alleen de dingen waarvoor ze zijn ontworpen om te filteren, tot een niveau van efficiëntie gebaseerd op ontwerp, meestal niet eens met 100% efficiëntie. Het N95-masker is bijvoorbeeld ontworpen en beoordeeld om deeltjes groter dan 300 nm te filteren met een efficiëntie van 95% (let op: er zijn maskers met een grotere efficiëntie dan 95%, zoals de N99 en NHEPA, maar deze zijn erg duur).
 • Bidirectioneel: ze werken twee richtingen uit. Dat betekent dat de lucht bedoeld is om door dezelfde plaats in en uit te gaan – inademen, uitademen. Het filtervermogen heeft invloed op zowel binnengaande als uitgaande stromingen, maar de MEESTE zijn bedoeld om te worden gebruikt bij het binnendringen, d.w.z. om de drager te beschermen (chirurgische maskers zijn de uitzondering).
 • Ontworpen voor normale ademhalingspatronen, niet voor uitoefening van kracht (hoewel het chirurgisch masker een drukclassificatie heeft). Dit is een belangrijk punt!
 • NIET ontworpen om besmettelijke deeltjes te filteren, maar inerte deeltjes (behalve het chirurgisch masker dat bedoeld is om een ​​steriel/hygiënisch operatiegebied te behouden.
 • Ontworpen voor minimale gebruikstijd. Ze zijn NIET bedoeld om urenlang op je gezicht te plakken.

Ik begrijp de psychologische bescherming die mensen voelen als iets hun mond en neus bedekt. Het spijt me, maar dat is een vals gevoel van veiligheid. Perceptie is GEEN realiteit. De geest zegt dat er iets stevigs voor je mond en neus zit, maar dat is niet echt het geval, het is poreus; dingen gaan er doorheen (of er omheen) …

Ik zou lang kunnen uitweiden over de ineffectiviteit van gezichtsbedekkingen en maskers om virale overdracht tegen te gaan. Over het materiaal, de poriegrootte, de gebrekkige pasvorm, enzovoort. Waar het op neerkomt is dat er maar ÉÉN type masker is – nl. het CHIRURGISCHE masker  –  dat het vermogen heeft getoond om de virusoverdracht te verminderen, niet te elimineren, omdat het feitelijk wordt getest op een poriegrootte van 100 nanometer EN ook wordt getest op zowel in- als uitgaande stromen. Maar het chirurgische masker is niet bedoeld voor gebruik buiten een gecontroleerd, steriel operatiegebied van een ziekenhuis waar het gebruik en de functie ervan kunnen worden gecontroleerd. Het masker heeft beperkingen.

Wat gebeurt er als een persoon een masker of gezichtsbedekking draagt? Er zijn twee verschillende manieren om de werking te beschrijven, afhankelijk van of je kijkt naar het binnendringen (de drager beschermen) of het uitstromen (de omgeving beschermen). Maar beide komen min of meer op hetzelfde neer.

Ten eerste, wat gebeurt er bij uitademing? We zullen naar druppeltjes kijken omdat de meeste gezichtsbedekkingen aerosolen niet stoppen en de propaganda van 2020 is gericht op druppeltjes. (Virussen kunnen zowel worden overgedragen door aerosolen, die kleiner zijn dan 100 nanometer, of meeliften met grotere luchtdruppeltjes. Gezichtsbedekkingen houden sowieso geen aerosolen tegen. Redactie.)

Ervan uitgaande dat een persoon virus uitscheidt en dat druppeltjes geproduceerd worden die het liftende virus bevatten, en ervan uitgaande dat de gezichtsbedekking feitelijk ALLE druppeltjes stopt (in het beste geval), zal de volgende moleculaire route waarschijnlijk optreden:

 • De druppel verliest zijn vocht. De timing kan anders zijn dan wanneer de druppel de omgeving in gaat, maar er gaat vocht verloren. De uitgedreven druppeltjes kunnen zich echter sneller ophopen dan verdampen. Als dat gebeurt, begint de gezichtsbedekking verzadigd te raken met vocht, slijm, celresten, bacteriën, enz. Evenals virusmoleculen.
 • Het virusmolecuul VERDAMPT NIET en wat er ook gebeurt wat de druppel betreft, het virus bevindt zich nu op de gezichtsbedekking, althans aanvankelijk. Dit betekent dat de gezichtsbedekking nu vervuild is en een mogelijke bron van transmissie is, zowel via contact als via de lucht.
 • Het virus is niet op een of andere manier op magische wijze aan het masker “geplakt”, maar kan worden verdreven, ongeacht of er nog vocht is of niet. Dit kan gebeuren de volgende keer dat iemand ademt, spreekt, hoest, niest, sist, gromt, enz. Het virus gaat dus via de gezichtsbedekking weer de omgeving in.

De gezichtsbedekking fungeert dus als tussenpersoon bij de overdracht. Het kan de timing veranderen waarop het virus in de omgeving terechtkomt, maar het fungeert nu als contactbron en als bron in de lucht; virus kan nog steeds in de omgeving terechtkomen. Omdat we weten dat de stabiliteit van virusdeeltjes goed is op de meeste bedekkings- en maskermaterialen, wordt het virus niet afgebroken totdat de bedekking is verwijderd en gewassen of weggegooid (op de juiste manier).

Een belangrijk punt: naarmate meer virusmoleculen zich ophopen, worden er meer uitgestoten! De gezichtsbedekking is geen zwart gat dat het virus in de vergetelheid zuigt.

Ten tweede, hoe zit het met de inademing?

Wat werkt voor uitgaande lucht, werkt ook voor binnenkomende lucht. Dus als een persoon een gezichtsbedekking draagt ​​en hij of zij in aanraking komt met virussen, aerosolen of druppels, zullen het virus en de aerosolen waarschijnlijk binnenkomen. Als de druppel wordt gestopt, is het oppervlak nu vervuild. Dit betekent dat als het oppervlak van de bedekking de mond of neus raakt, u besmet kunt raken, d.w.z. geïnfecteerd.

Dit is een normaal verschijnsel bij de meeste gezichtsbedekkingen, inclusief de modieuze bedekkingen die mensen dragen (ik zie de bedekking vaak heen en weer bewegen tegen hun mond en neus, zelfs als ze ademen, als een diafragma), evenals bij de goedkopere stoffen maskers en zelfgemaakte stoffen maskers. Als u inademt, kunt u besmet raken. Als u de gezichtsbedekking aanraakt, bijvoorbeeld door deze op en neer te trekken, kunt u ook besmet raken.

Verder, omdat het oppervlak besmet is, kan een persoon het virus ook weer in de omgeving verspreiden. Dit kan bijv. door praten, ademen, hoesten, etc..

Het stoppen van een * druppel * is NIET hetzelfde als het stoppen van het virus!

Bij deze moleculaire evaluatie wordt alleen uitgegaan van het beste contactscenario; dat wil zeggen 100% contact tussen de gezichtsbedekking en elk virusdeeltje dat kan worden aangetroffen. Ik heb het dan nog niet over onjuist gebruik en behandeling, of hoe goed ze passen (lucht zal de bekleding omzeilen en eromheen gaan, aangezien de luchtstroom de weg van de minste weerstand volgt en waar de lucht gaat, daar gaat ook het virus). Ik heb het ook niet over de ogen of oren als toegangspunten, want ook daardoor kan een virus binnendringen. Ik heb het ook niet over andere moleculaire bewegingen op het oppervlak van gelaatsbedekkingen, zoals osmose. Ik heb het ook niet over het bijna 100% verkeerde gebruik van een bedekking door de meeste mensen, omdat ze gewoon niet daarvoor zijn opgeleid of verkeerd geïnformeerd zijn of ineffectieve bedekkingen gebruiken.

Ik vind het verbijsterend dat het idee bestaat dat je door het dragen van een gezichtsbedekking eigenlijk een “dienst” aan anderen bewijst en dat daarom iedereen dat zou moeten doen. Eigenlijk is het tegendeel waar. Je wordt juist een extra potentiële bron van besmetting. Je wordt een besmettingsrisico: je vergroot niet alleen je eigen risico, maar ook het risico voor anderen.

Laten we, om het beter te illustreren, naar het masker met filter kijken (Engels: respirator) kijken, dat in professionele gecontroleerde omgevingen wordt gebruikt. Als ik zou worden blootgesteld aan het molecuul dat ik beschreef, met zo’n masker op, zouden de filters mijn ademhalingsfunctie hebben beschermd (mijn andere beschermende uitrusting zoals jassen, kappen, enz., zouden de rest van mij beschermen). Maar het oppervlak van het ademhalingsapparaat zou zijn besmet (net als de andere oppervlakken van de jas). Als ik met dat masker (en/of jas, enz.) in een ongecontroleerde omgeving was terechtgekomen, had ik die moleculen in de omgeving kunnen vrijgeven die iedereen in gevaar zouden brengen. Je moet heel voorzichtig ontkleden en ontsmetten in een gecontroleerde omgeving om die mogelijkheid te voorkomen. Ook al zou ik beschermd zijn, dan was ik nog steeds een risico voor anderen.

Vóór maart 2020 bestond de standaard Good Respiratory Practice (GRP) simpelweg uit het bedekken van mond/neus bij hoesten of niezen. Dit is vooral effectief als je een tissue of zakdoek als bakje gebruikt en je hand eromheen houdt. De hand dient nu eigenlijk meer als een barrière.

Bovendien is de kans groter dat je het potentiële virusmolecuul uit de omgeving verwijdert door het weefsel op de juiste manier weg te gooien of de zakdoek te wassen. Dit is gewoon hoe we het nu ook zouden moeten doen. Ik zie nu mensen die niets doen om hun hoesten of niezen te beschermen, omdat ze geloven dat het dragen van een gezichtsbedekking een voldoende barrière op zich is! Dit is niet goed. Bedek op zijn minst je gezichtsbedekking met je handen als je hoest of niest!

Ik kan mensen niet vertellen dat ze geen gezichtsbedekking moeten dragen. Ikzelf heb ervoor gekozen om geen gezichtsbedekking te dragen om twee redenen. De eerste is vanwege alles wat ik hierboven heb verteld. De tweede is dat ik dit virus heb ervaren. Als ik mensen met gezichtsbedekking zie, denk ik aan de virushemel! Maar ik ben ook niet bang, want dit virus maakt me niet bang.

Ik kan mensen ook niet vertellen dat ze geen plastic schermen moeten opzetten. Maar als ik die dingen zie, denk ik aan een virusmotel: inchecken, een tijdje blijven en dan vertrekken. Deze dingen baren mij meer zorgen vanwege het veel grotere oppervlak dat als virusplek kan dienen. Ik heb sommige zaken waar deze schermen worden gedragen geadviseerd om ofwel regelmatig te desinfecteren, of naar glas over te stappen waarmee desinfectie gemakkelijker is. Als er virus aan deze oppervlakken vastzit, is er zowel contactrisico als risico van uitdrijving terug de omgeving in.

Mijn kijk op het omgaan met het virus is op moleculair niveau. Doen wat we kunnen om het molecuul daadwerkelijk uit te putten, niet om het stabiliteit te geven.

We kunnen dit of enig ander virus van de bovenste luchtwegen niet elimineren. Misschien kunnen we op een dag onze immunologische technieken zo ver ontwikkelen dat het mogelijk is om ze minder invloed te geven op mensen, maar zover is het nog niet. Wel kunnen we ons ertegen verdedigen door ons immuunsysteem en door te vertrouwen op de mensen met een sterker immuunsysteem waarmee ze de zwakkeren beschermen. Groepsimmuniteit was tot maart 2020 de norm, en ondanks alle propaganda die daarna hiertegen werd gevoerd, is het nog steeds essentieel.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

 • Mensen die dit virus hebben gehad, hoeven GEEN gezichtsbedekking te dragen, punt uit.
 • In de buitenlucht zou niemand gezichtsbedekking moeten dragen. Dit is de enige plek waar we hulp van de natuur kunnen krijgen om de virusmoleculen te verminderen. Gezien het feit dat minder dan 5% van de besmettingen in verband is gebracht met de buitenlucht, en dan ging het om specifieke activiteiten, niet om willekeurige ontmoetingen, is het risico hier echt heel klein.
 • Een gezichtsbedekking kan handig zijn bij het bezoeken van een risicovolle bejaarde of in een gecontroleerde gezondheidszorgomgeving, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Maar dan moeten ze worden verstrekt door getraind personeel en waar mogelijk moet worden gebruik gemaakt van chirurgische maskers. De bescherming is dan niet eens zozeer tegen virussen, maar meer om de verspreiding van bacteriën en schimmels te voorkomen.
 • Kinderen zouden nooit gezichtsbedekking mogen dragen. We hebben allemaal constante interactie met onze omgeving nodig en dat geldt vooral voor kinderen. Dit is hoe hun immuunsysteem zich ontwikkelt. Ze zijn de laagste van de laagrisicogroepen. Laat ze kinderen zijn en laat ze hun immuunsysteem ontwikkelen.
 • Het idee van een mondkapjesplicht is echt een belachelijke, paniekerige reactie en moet worden teruggedraaid, samen met lockdowns en schoolsluitingen.
 • Er kunnen andere gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan het voortdurend gebruik van gezichtsbedekkingen. Hoewel dit anekdotisch is, heb ik veel kennissen van artsen en ze melden allemaal een toename van aandoeningen die kunnen worden geassocieerd met gezichtsbedekking, zoals huidinfecties in het gezicht, neus- en keelontstekingen en zelfs angststoornissen. Een punt van zorg is de verandering in ademhalingspatronen die direct kunnen worden geassocieerd met gezichtsbedekkingen. Ik train regelmatig. De enige keer dat ik een gezichtsbedekking draag, is om toegang te krijgen tot de sportschool waar ik train (omdat het verplicht is). Ik gooi het masker meteen weg als ik begin met trainen, zoals de meeste andere mensen ook doen. De medewerkers maken zich geen zorgen omdat ze de gevaren van inspanning met gezichtsbedekking begrijpen.
 • We weten ook niet genoeg over de mogelijke gevolgen van het dwingen van hele populaties om voor langere tijd gezichtsbedekking te gebruiken. Er kunnen zowel gezondheids- als sociale gevolgen zijn die we op dit moment niet kunnen overzien. Mensen hebben zich ontwikkeld als wezens die we interactie hebben met hun omgeving. Onze hele bovenste luchtwegen hebben daardoor enorme verdedigingssystemen ontwikkeld. Ik maak me persoonlijk zorgen over ‘onnatuurlijke selectie’. Dit is wanneer menselijke acties een richting van evolutie afdwingen die anders niet zou plaatsvinden. Vaak is het resultaat niet goed. Maar dat is een heel ander onderwerp.

Ik hoop dat mensen kunnen begrijpen hoe ingewikkeld en moeilijk het is om met nanodeeltjes om te gaan. Je kunt ze niet in modellen stoppen.

Mensen verbieden om mens te zijn, zal niet voorkomen dat een virus een virus blijft!

Voor een video-interview met Roger W. Koops door Karel Beckman, zie hier op Café Weltschmerz.

45 REACTIES

 1. Heel in het begin in maart heb ik bij wijze van publiek test zo’n masker met 2 losse opschroefbare filters 1x gedragen om te kijken hoe de mensen zouden reageren op zo iets afzichtelijk.
  Toen begonnen ze overal al er over dat zo’n een masker onvermijdelijk zou worden.
  Deze losse filters voldoen aan de hoogste kwalificaties en werkelijk overal voor geschikt.
  Buiten dat je het er vreselijk benauwd in krijgt reageerde er helemaal niemand, het personeel begroeten mij zelf vriendelijk.
  En het zag er werkelijk niet uit, zo groot en bijna eng was dat masker.
  Ik zou er bang van worden als iedereen zo rond zou lopen.
  Maar het had op niemand enig effect, alsof ze er al gewend waren dat dat ging gebeuren.

 2. Vaccinatie = inspuiting
  Vaccineren = inspuitingen
  Taal is een wapen, vanndaar het ontwikkelen en promoten van verbloemende woorden en verbloemende taal. Eufemismen en het veranderen van de betekenissen van woorden, zodat de realiteit verdwijnt onder een abstracte laag van vage termen, die de werkelijkheid maskeren. Dat is zelfs een aparte wetenschappelijk tak waar veel geld en onderzoek aan besteed wordt: Linguistics. Een voorbeeld hoe dit werkt: https://www.schreeuwomleven.nl/nieuws/52/verhullend-taalgebruik/

  Stop het bewust verhullend taalgebruik, noem een vaccin voortaan gewoon een inspuiting of een chemische inspuiting. Het woord inspuitingen haalt de verhullende abstractielaag weg en geeft aan wat er werkelijk gebeurt bij “vaccineren”. Het doorbreken van alle natuurlijke afweersystemen, de huid, de bijtende maagsappen, de smaakpapillen, de geurreceptoren. De mechanismen die speciaal ontworpen zijn door de ontwerper om bedorven of schadelijke stoffen te detecteren om het consumeren ervan te voorkomen. Deze krachtige verdedigingsmechanismen die ons gezond en in leven houden worden omzeild door met een naald tot diep in je weefsels te penetreren.

  Wanneer je het woord vaccineren in je discussies vervangt door de term chemische inspuitingen breng je terug realisme in het gesprek. Vaccinatie klinkt neutraal en leidt de aandacht af van wat het inhoudt, noem het wat het is: een inspuiting van chemische stoffen geprepareerd door superrijke onbekenden. Aanbevolen door beroepspolitici, die de wensen van het volk om met rust gelaten te worden “populisme” noemen. Een term die impliceert dat luisteren naar de wil van het volk een kwalijke zaak is.

  Directe of indirecte inspuitingsplicht is een catch 22 voor de overheid. Mensen vertrouwen de inspuiting niet, steeds meer traditioneel gezagsgetrouwen vertrouwen het niet. Het feit dat overheden en media steeds fanatieker doorduwen maakt dat het wantrouwen voor de inspuiting begint over te slaan in wantrouwen van media en overheden.

  Hoe hoger de druk van media en politiek, hoe meer ook het wantrouwen groeit. Hoe meer het wantrouwen groeit, hoe meer druk er komt van media en overheid. Het is een zelf versterkende catch 22. Vertrouwen winnen duurt heel lang, maar het kwijtspelen kan op één dag. En eens het vertrouwen weg is, komt het niet snel meer terug.

  Mondkapjes, lockdowns enz. ondergaan mensen nog redelijk gelaten omdat ze nu eenmaal niet al te ver in de toekomst denken. En deze zaken zijn oncomfortabel, maar vormen geen acute bedreiging.

  Bij inspuitingen ligt dat anders, mensen vrezen voor hun gezondheid of leven. Inspuiten is ook een heel fysieke inbreuk op hun lijf, er wordt letterlijk een naald in hun lijf gestoken en er worden onbekende chemicaliën ingespoten in het kwetsbare lijf waarvan de fabrikanten zelf de kans zeer groot achten dat het tot serieuze schade gaat leiden. Zodanig groot zelfs dat ze eisen gegarandeerde en volledige vrijstelling krijgen van gerechtelijk vervolgingen. Wat de politiek ze zonder maatschappelijk debat op simpel verzoek verleend heeft.

  Tax the victims.
  Het onaantastbaar maken van de multimiljardairs die Big Pharma bezitten, is omgekeerde rechtvaardigheid. De burger wordt elke garantie en recht op rechtvaardigheid ontnomen. De burger is degene die aansprakelijk wordt via haar belastingen voor de activiteiten van Big Farma en haar politieke en pseudo wetenschappelijke arm.

  De winsten zijn voor Big Farma en haar gesponsorde virologen die in veel gevallen ook aandelen hebben in Big Farma. De burger wordt onder dwang ingespoten met toxische stoffen en zware metalen, die verhullend adjuvanten worden genoemd.

  Big Farma, politiek en recht lijken wel samengesmolten tot één broederschap met een missie: alle gezonde mensen op de wereld inspuiten met industriële toxische cocktails. Met 100% gegarandeerde winst voor Big Farma. Alle schadelijke gevolgen van deze megaoperatie worden 100% afgewenteld op de doelgroep die dit alles onder zware dwang geacht wordt te ondergaan. Dat die gevolgen onontkoombaar zijn blijkt uit het feit er al op voorhand wettelijke regelingen voor worden getroffen.

  Hoe meer de directe en indirecte dwang toeneemt, hoe meer het wantrouwen toeneemt. Steeds minder mensen gaan de inspuiting willen nemen. En als mensen eens besloten hebben het niet te willen gaat elke opmaat van dwang leiden tot verharding van de overtuiging het niet te willen. Want de dwang versterkt hun wantrouwen. Deze verharding gaat als een olievlek uitbreiden en anderen aansteken om ook te weigeren. Vertrouwen kan je niet afdwingen, dat werkt averechts. Vraag maar aan de used car salesman.

  Wat ook opvalt is het leger mensen op social media die zich wel 24/7 lijken bezig te houden met het activistisch pleiten voor inpuitingen. Dit is zeer vreemd, want de burger zonder agenda ligt niet wakker van wat een andere burger wel of niet doet met z’n gezondheid.

  Als die burger in virussen en heilzame toxische inspuitingen gelooft, gaat die naar de dokter en laat zich de heilzame zware metalen en bijtende middelen inspuiten en daarmee is de kous af. Want deze burger gelooft dat hijzelf nu beschermd. En dat is alles wat de gemiddelde burger boeit.

  Daarom dat dit social media leger bijvoorbeeld nooit 24/7 is gaan twitteren of facebooken om bijvoorbeeld de sigarettenverkoop te verbieden of drugs en alcohol of tegen Fast food consumptie. Ze zijn niet werkelijk geïnteresseerd in de gezondheid van onbekenden, maar als het over het inspuiten gaat van onbekenden zijn ze obsessief fanatiek.

  Ze monitoren 24/7 actief alle digitale communicatie om elke kritisch geluid omtrent inspuitingen aan te vallen. Zeer eigenaardig. Als ze werkelijk zo overtuigd zijn van hun heilige graal hoeven ze enkel zichzelf te laten inspuiten en hun schouders op te halen over de onbekenden die dit niet doen. Want uit hun reacties spreekt dikwijls grote afkeer voor de critici van deze inspuitingen, tot doodwensen toe. Vanwaar dan toch die obsessieve drang om de gezonde mensen die ze dood wensen, verplicht te willen beschermen met een gedwongen chemische inspuiting?

   • @ Bert Dat vind ik wel goed dat u dat doet.
    Laatst sprak ik iemand die had een mondkapje met de nederlandse vlag erop.
    En dan de tekst erop : Niet omdat het werkt maar omdat het moet.
    Sterker was als die man het niet droeg natuurlijk.
    Maar evengoed mooi statement.

   • @Larissa,

    Ik vind het helemaal niks als mensen raar gaan lopen doen vanwege het gedoe. Ik blijf juist gewoon normaal doen.

   • @Nico de Geit Ja ik denk ook dat dat het beste voorbeeld is wat gegeven kan worden.

  • Kevin Galiliae was al wappie lang voordat dit kritiek dodende woord door de social engineering denktanks werd gelanceerd in het media industrieel complex(woorden zijn wapens). Zo klinkt massamedia neutraal, maar de term “media industrieel complex” wekt impliciete bewustwording op.

   Deze wappie Kevin Galilae heeft blijkbaar al in de gevangenis gezeten, heeft familie en vrienden verloren door zijn overtuiging en heeft 34 dagen hongerstaking gedaan voor het Vaticaan om te eisen dat ze aandacht schenken aan verdoken depopulatie die volgens hem al decennia bezig is.
   Het vreemde is dat ik ondanks al zijn acties tot gisteren nog nooit van deze man gehoord had. Een wappie die kampeert op het Sint-Pietersplein en 34 dagen weigert te eten lijkt me toch voer voor krantenkoppen in het Media industrieel complex.
   Helaas, zelfs Youp, de steenrijke perceptiemanager, heeft er nooit een liedje over gemaakt. Blijkbaar is er wel over Kevin geschreven in ” Diplomacy and Foreign Affairs”, het blad voor politici en beleidsmakers. https://www.change.org/p/the-world-s-mainstream-media-report-on-kevin-galalae-s-hunger-strike-at-the-vatican

   Hier is een recente video met z’n boodschap ivm Corona (= kroon): Disbelief about Depopulation https://www.bitchute.com/video/3r2YKedBmrIv/

   Er is ook een document met 102 punten contra-corona narratief van zijn hand: https://fakeologist.com/wp-content/uploads/2020/04/Evidence_the_COVID-19_pandemic_is_false.pdf

   Deze video bekijkt de cultuur en mediatrends aan de hand van voorbeelden(corona predictive programming uit vorige jaren) en stelt de vraag, heeft een satanische cult de wereld in zijn greep vandaag? https://fakeotube.com/video/1209/satan-s-hidden-hand-at-work

  • Goed betoog. Het fanatisme van de inspuit-freaks om gezonde mensen gedongen ziek te maken met chemicalien is inderdaad opmerkelijk. Wat zou het motief zijn voor dit fanatisme?

   Als vaccins zouden werken, dan hebben de ingespotenen niets te vrezen van de gevreesde virussen. De niet-ingespotenen wel. Maar dat is hun eigen beslissing.

   Dan is er geld als motief. De vaccin-freaks hebben financiele belangen als de gezonde mensen onder dwang worden ziekgemaakt. Wat zouden die belangen zijn? Een baan ergens als arts of verpleger? Aandelen in een pharmaceutisch bedrijf?

   Of is het lust? Het “ze moeten naar mij luisteren” syndroom. Autoritaire en verknipte types die het niet kunnen hebben dat een ander niet op hun manier leeft. Om die reden zouden zij die ongehoorzamen het liefst doodmartelen in een concentratiekamp ergens.

 3. Vaccins schijnen gekweekt te worden op foetussen van geaborteerde baby’s. Hoeveel geaborteerde baby’s zijn nodig om iedereen van een vaccin te voorzien? Zijn er genoeg geaborteerde baby’s, of moet er extra geaborteerd worden?

  Klopt het dat het om foetussen van blanke jongetjes gaat?

 4. Veel interessanter is wat mensen die geen mondkapje dragen allemaal meemaken bij het boodschappen doen. En wat de effecten daarvan zijn.

  • De effecten: een gemuilkorfde minderjarige medewerkster riep weer iets naar me bij het ingangshekje. Ik reageer daar niet meer op – als het een leuk meisje was geweest, dan wel, maar die zetten ze daar niet neer. De bedrijfsleider sprak me een keer aan, en behandelde me als een paria. Dat was geen goede basis voor een vervolggesprek.

   Bij de sla werd ik bekeken door man met vermoedelijk een islamitische achtergrond. Ik zag hem denken: ‘je hebt gelijk, gebeurt er niks? Kan ik dat ook doen?’ Een paar bange vrouwen en bange kantoormannen, als zombies. Iedereen had zijn muilkorf netjes op, behalve ik.

   Momenteel loopt ongeveer 1 op de 200 zonder muilkorf. De vakkenvullers hadden het erover dat zo’n muilkorf totaal zinloos is. Een vakkenvulmeisje was het daar niet mee eens.

   • Ik deed vanmiddag een rondje kleine winkels waar ze lekkere dingen verkopen. Bij een winkel had de medewerker geen muilkorf. Bij alle andere wel, zelfs de klanten die buiten wachten zetten zo’n ding op. Ik blijf kalm en als niemand er over begint dan zeg ik niets er over.

    Komend weekend doe ik voor het eerst deze maand een rondje supermarkten. Ik ben deze maand alleen bij Ekoplaza geweest waar men niets zei. Ik ben benieuwd wat men bij de AH en Jumbo gaat zeggen. Het is te gek voor woorden dat het een ‘daad van verzet’ is geworden om je inkopen te doen zonder zo’n ding voor je snuit.

    Ook de angstige reacties in mijn omgeving, omdat ik van de week wat lichte keelpijn had op een dag, waren opmerkelijk. De keelpijn is vanzelf verdwenen en ik voel mij prima. Maar iedereen denkt ‘corona’. Ja hallo, het is december. Dan komt keelpijn wel vaker voor. Waar ik het kan hebben opgelopen is weer een ander verhaal. De kans dat een mondkapje het zou kunnen hebben voorkomen acht ik nihil.

   • @Larissa

    Het nieuws van de ‘corona coaches’ heb ik blijkbaar gemist. Hebben deze ‘coaches’ ook knuppels en pistolen bij zich?

    Dan ben ik met ingang van nu ‘speciaal corona coach’. Zouden de andere ‘coaches’ tegen een beetje concurrentie kunnen?

   • @Larissa – ik heb dit jaar ook wat geld gekregen van de overheid, en het kan zijn dat ze mij gaan vragen of ik quarantaine coach wil worden. Misschien moet ik dat maar doen, dan kan ik het meeste voor de mensen betekenen. Ik laat ze meteen vrij.

   • “Bij de sla werd ik bekeken door man met vermoedelijk een islamitische achtergrond.”

    Dat zijn juist onze bondgenoten tegen de huidige ontspoorde politici.

   • @Vilseledd, daar kom je nog wel achter aan welke kant zij staan en wiens bondgenoten het zijn.
    In ieder geval niet de jouwe, reken er maar niet teveel op.
    Of je moet ook als moslim door het leven willen gaan, dan maak je een kans.

  • @Niko

   Ja een beetje keelpijn is paniek! Mensen om mij heen zijn ook geregeld van slag.
   Want dan heeft een kennis van een vriendin en daar het zusje van contact gehad met iemand die contact heeft gehad met iemand met corona. ofzo. En dat is toch zonde dat mensen zo hun dagen slijten. Alhoewel het ook wel eens lijkt of ze identiteit ontlenen aan corona verhalen en dat het allemaal zo erg is.

   Maar wat nu als u in een contact onderzoek naar voren was gekomen. Dat bij iemand in uw omgeving corona was geconstateerd en u getest moest worden? Vandaag of morgen word ik ook genoemd door zo’n corona bobo en ik ben voornemens gewoon nee te zeggen tegen die test. Zou daar een boete op staan? Ik dacht zelf volgens dat filmpje van Isa Kriens wel.

   • Ze willen naar verplicht testen toe, één keer per maand volgens het filmpje. Dan gaan ze met een veel te lange wattenstaaf veel te ver naar binnen. Ik ga dat uiteraard niet doen. De bevolking wordt gekookt als een kikker. Wat is het volgende?

   • Ik heb Sars Cov 2 gehad, ze mogen bij mij een serologische test doen om de aanwezigheid van antistoffen met zekerheid vast te stellen. Maar dat willen ze niet. De GGD is totaal disfunctioneel.

   • ‘Antistoffen’.. Dat is op zich ook maar een zeer vage term. Waaruit bestaat dat dan die ‘antistoffen’ in detail? En hoe weten ze dat dat dan antistoffen zijn specifiek voor dit “virus”? En niet voor een ander “virus” of voor de nieuwe mutatie van dit “virus”?
    Onze “virologen” en “wetenschappers” komen overal nogal makkelijk mee weg, mensen stellen te weinig kritische vragen. Men zou ze het vuur aan de schenen moeten leggen en blijven doorvragen. En voor elke bewering glashard bewijs eisen ipv. een dooddoener als “antistoffen” en “studies” wijzen uit dat…

    Men kan studies verzinnen zoveel men wil en vol goebeldiegook steken die geen mens begrijpt inclusief de schrijver, een beetje quantumblabla en de mensen stoppen met vragen, want ze willen niet dom overkomen. Die truc is zo oud als de straat. Fysieke bewijzen met experimenten moeten we hebben. En alles begrijpbaar uitgelegd. Er is niets wat een normaal begaafde mens niet kan bevatten als het goed is uitgelegd. Als iets zogenaamd te moeilijk is en niet simpel uitgelegd kan worden is de kans zeer hoog dat men je staat te bedriegen.

   • @ Edward Hoover Dat zegt Stefan Molyneux natuurlijk ook.
    Dat als mensen lange zinnen met moeilijke woorden maken er iets niet klopt.

    Ik ben zelf een keer bij het promoveren van iemand aan de TU geweest. Toen kreeg ik echt het idee. Die jongen is toch niet helemaal goed snik. Al die moeilijke woorden en onbegrijpelijke zinnen. Later is hij inderdaad ook volledig ontspoord. Zijn vriendin zei dat hij was doorgedraaid in zijn denken omdat hij zo slim was. Maar ik had gewoon het idee dat hij was doorgeflipt op al die rare studieboeken en ‘filosofische’ gesprekken met zijn vrienden. Die ook niemand kon begrijpen behalve zijzelf.

  • Niko tot nu toe zien ze er onschuldig uit. Het is in samenwerking met het rode kruis. Maar toch vind ik het een goed plan als u zich aanmeldt. Gewoon voor de zekerheid.
   Dan mag ik vast wel in uw caseload ?:)

   De politie zegt dat ze gaan schieten als de jaarwisseling niet naar behoren verloopt. Fijne kerstgedachte. Zal je vader of man maar zijn die zoiets zegt.

 5. Ik ben het roerend met dit artikel eens. Mondkapjes zijn een bron van infectie en werken averechts.
  Maar ja, wie gaat €95 betalen voor het niet dragen van een door de media afgedwongen paniekmaatregel van de overheid?
  Ik denk dat mondkapjes zorgen voor meer besmettingen, niet voor minder.

  • Ken je iemand met een boete dan? Volgens mij komen die boetes alleen voor in de MSM. En hoe hoog is de pakkans? 1 : 1.000.000?

   • Zijn ze je dat persoonlijk komen vertellen? Of zuig je dit uit je duim net als je besmettingen? Coronapreker.

  • Abbacus de corona preker. De vleesgeworden *double think

   Wie gelooft jou nog? Met je besmettingen? Het zijn geen besmettingen, het zijn nietszeggende positieven op een fantasietest die geen virussen kan onderscheiden noch isoleren. Omdat virussen niet bestaan in de vorm die ons is verteld. Virussen leven niet, het zijn bolletjes solvent. Pasteur fraudeur. De virus theorie heet theorie en niet viruswet om een reden. En die reden is dat er in 150 jaar nooit enig bewijs is gevonden voor deze miljardenfraude.

   Jij hebt nogal last van Double think, je vertrouwt de media en de politiek niet zeg je steeds. Maar vervolgens hang je aan hun lippen als het gaat over de corona mythe. Maar goed je hebt al bijgeleerd, je wordt subtieler, in je vroegere posts was je missie om de pandemie mythe hier te komen voeden veel te opvallend.

   (*het tegelijkertijd koesteren van 2 elkaar uitsluitende overtuigingen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbeldenk )

   • @Edward hoover quotes En toch blijf het voor mij wat verwarrend als ik denk aan bv het norovirus. Als dat uitbrak op zorgafdelingen ging iedereen plat. Hoe kan dat dan als een virus niet leeft. Of is er dan gewoon iets anders aan de hand dat iedereen dezelfde klachten krijgt in korte tijd?

   • Wat een stel onverdraagzame malloten op deze site. Daar ga ik mijn tijd niet meer aan verspillen.

   • Inderdaad Larissa, dan is er iets anders aan de hand. Dan moet je zoeken naar de gezamelijke factor in voeding, drank, medicatie, omgevingsfactoren,recente inspuitingen(vaccinaties)?

    Maar hey ik heb niet alle antwoorden, ik ben wel iemand met zeer brede interesses en zeer brede kennis, al heel mijn leven een verwoed lezer, autodidact en zeer analytisch ingesteld. Vanaf de eerste uitspraken “het nieuwe normaal” en “alleen een vaccin kan ons redden” wist ik dat hier stront aan de knikker was. Ze wisten ineens alles over dit onbekende virus en zelfs dat een vaccin 12 tot 18 maanden ging duren, terwijl dat altijd minstens 10 jaar was. Billy gates had zijn vaccinatiepaspoorten al klaarliggen. De WHO had de pandemiedefinitie aangepast naar besmettingen ipv. dodelijkheid zodat de jaarlijkse verkoudhedengolf nu officeel een pandemie is. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ofwel zijn onze heersers goden met een glazen bol, ofwel volgen ze een gemeenschappelijk gepland script. Veel andere opties zijn er niet..

    Dus mijn reactie is op onderzoek uitgaan naar virussen en pandemieën. Nou dan blijkt al snel dat het een grote fantasie is. Dat er niets klopt van de virustheorie en dat je daar niet voor gestudeerd hoeft te hebben om dat vast te stellen.

    Nu kan je niet verwachten dat ik op alles een pasklaar antwoord heb, de fantasten hebben 150 jaar met onbeperkte budgetten gewerkt om de fantasie geloofwaardig op te bouwen. Ik kan hier niet op enkele maanden naast mijn beroepsbezigheden alle medische geheimen unlocken en overal een pasklaar sluitend antwoord op geven.

    Maar ik kan wel vrij gemakkelijk de leugen ontmantelen dat er zoiets bestaat als onzichtbare besmettelijke virussen. Dat hebben trouwens al vele monddood gemaakte wetenschappers reeds voor mij gedaan.

    Het is zoals de vraag waar komen wij vandaan en waarom zijn we hier? Het is vrij gemakkelijk om onzin verhalen daarrond te ontmaskeren. Als iemand beweert dat we van de oievaar komen kan ik dat vrij gemakkelijk ontkrachten.

    Als iemand over evolutie begint kan ik die binnen 20 minuten beschaamd doen zwijgen. De onmogelijkheid en de inconsitenties van leugens blootleggen is relatief gemakkelijk. Maar als een gelover in de ooievaar in de ooeivaar wilt blijven geloven omdat ik niet kan verklaren waar we dan wel vandaan komen, tja…

   • Trouwens dat van bolletje solvent is ook een theorie. Het enige dat ik met 200% zekerheid durf te beweren is dat “virussen”, als ze al bestaan, niet besmettelijk zijn.
    En dat uit onderzoek van gebande wetenschappers al meer dan 100 jaar blijkt dat “virussen” of wat daarvoor door moet gaan, door je eigen lichaam worden aangemaakt als GEVOLG van een ziekte(gifophoping) en dus zeker niet de veroorzakers zijn!
    Bechamps was een van de pioniers waarvan Pasteur heeft gepikt om zijn desastreuze fantasie op te baseren door omdraaiing en verkrachting van de feiten. Wereldwijd beginnen mensen ondanks de censuur te ontwaken, deze pandemie heeft vele slapende honden wakker gemaakt. Er verschijnen steeds meer artikels, video’s en berichten van onafhankelijke denkers/onderzoekers, met en zonder bewijs van indoctrinatie(diploma)

   • @Edward Hoover quotes

    En dat zet dan toch nog wat meer te denken over het eten wat mensen krijgen als ze geinstitutionaliseerd zijn. Want ook al staat er vers op het menu. Toch was er altijd iets vreemds met het eten. En personeel at altijd op wat over was natuurlijk.
    En al de gekke drankjes om mensen op gewicht te houden enzo. En in de zorg word veel gespoten want veel mensen hebben suikerziekte. En iedereen bakken met pillen. Ja alles kan.

    Ikzelf denk dat opstapeling van gifstoffen een grote veroorzaker van ziekte is.
    En van stres worden mensen natuurlijk ook goed ziek. Misschien nog wel meer dan van gifstoffen via voeding en medicatie.
    Maar mensen ontgiften niet of nauwelijks en nuttigen niet de kruiden / smaken die bv. de lever als grote ontgifter aan het werk zetten. Als de tong leverbitter proeft gaat het sein al naar de lever dat er brandstof aankomt. Maar mensen kunnen zulke smaken niet verdragen. En bedenken geeneens dat de lever zulke kruiden nodig heeft. Ze eten toch liever suiker en laten de hersenen weg eten door zoetigheid.
    En zo raken we het probleem waar we in zitten: Mensen weten niet meer wat het is om zelf na te denken.
    Het zijn zombies en volledig afgesteld op MSM en volledig in hun hyve mind comfort zone samen met de overige zombies.

    En ik ben zelf niet als u perse van veel lezen en ik ben ook niet analytisch ingesteld.
    Ik zou wel willen maar het is gewoon niet zo.
    Ik kan ook niet iemand onder de tafel lullen. ( u kunt dat wel dat moet u vooral blijven doen)
    Maar ik zie het natuurlijk wel als ik voor de gek gehouden wordt. En andere mensen erbij.
    Maar zelfs met de meest simpele bewijzen die ik op film aan mensen kan laten zien (mondkapjes werken niet het is een gedragstest, waar zijn de griepcijfers, bij andere griepseizoenen reden de ambulances ook naar Duitsland etc. ) zijn mensen niet te overtuigen van enige leugen of overdrijving. Rutte rules.
    Dus daar zitten we mooi mee.

 6. Supermarkten zetten momenteel vaak een minderjarige bij het toegangshekje, die aan iedereen verzoekt een masker te dragen. Een minderjarige is per definitie niet bekwaam om zich met de gezondheid van anderen te bemoeien. Ik accepteer sowieso van niemand bemoeienis met zijn gezondheid als ik daar niet om gevraagd heb.

 7. Blijkbaar is vrijspreker verworden tot een blog voor allerhande randdebielen die wat lopen roeptoeteren van wat ze in het riool genaamd internet oppikken. Wat een waardeloze club is dit geworden, de heer Jongen draait zich om in zijn graf.

  • Zeg dan gewoon eerlijk dat jij smacht naar dat vaccin in plaats van iedereen voor randdebiel uit maken omdat jij het er niet mee eens bent.
   Jij kan direct aan de gang bij feestboek, twitter en nog wat van dat sites waar je alles kan verwijderen waar je het niet mee eens bent.
   je had trouwens geen betere naam kunnen bedenken voor jezelf, wat een zelf kennis.

   • Fijn dat je aantoont dat de meeste reacties op dit blog gewoon obsessief gelul is van ratten die niks beters te doen hebben dan dom ouwehoeren.

Comments are closed.