Na al die Covid-19 artikelen is het een keer tijd voor een ouderwets artikel over Ayn Rand. Bij deze een filmpje over Ayn Rand met enige beperkingen. De term altruïsme wordt door de filmmakers niet optimaal toegelicht. Ayn Rand bedoelt met altruïsme: “What is the moral code of altruism? The basic principle of altruism (afgedwongen algemeen belang, Ratio) is that man has no right to exist for his own sake, that service to others is the only justification of his existence, and that self-sacrifice is his highest moral duty, virtue and value.”

Met andere woorden, je wordt moreel of fysiek gedwongen om voor anderen te leven. En niet voor jezelf. Het geluk van anderen gaat boven jouw geluk.

Ayn Rand heeft geen enkel probleem met liefdadigheid. Ze ziet het alleen niet als een grote deugd. Als je liefdadig bent, toon dat dan bij voorkeur naar degenen die het verdienen. Diegenen die gevochten hebben en verloren. Niet naar de passieven.

De term egoïsme behoeft ook nuancering

Met egoïsme bedoelt ze dat de belangrijkste persoon in je leven jezelf bent. Maar ze is tegen hedonisme (genotszucht of het zoeken naar bevrediging van eigen lusten), of het schaden van anderen. Zelfrealisatie is in haar filosofie erg belangrijk. Een junk of verslaafde of verkrachter kan een genadeloze egoïst zijn. En is in haar ogen een verachtelijke persoon.

Verder is er nog heel veel over Ayn Rand te melden. Ze heeft een samenhangend filosofisch systeem proberen te ontwikkelen waarin epistemologie, ethiek, metafysica, politieke filosofie en esthethiek consistent samen gaan. Haar filosofie, objectivisme, is breder dan het libertarisme. Objectivisme gaat veel verder. Ayn Rand probeerde belangrijke filosofische vragen te beantwoorden. Te kort door de bocht vragen als: Wat is kennis, wat zijn onze normen en waarden, wat is het levensdoel en is er een god of iets bovennatuurlijks, hoe moet er geregeerd worden en wat zijn kunst en schoonheid? Er zijn maar weinig filosofen die zoveel vlakken van de filosofie in onderlinge samenhang probeerden te verbinden.

Ze is niet gelovig en het is soms erg intellectueel. Ze geeft weinig plaats voor gevoel en negeert in mijn ogen de genetische programmering van de mens. De meeste romans zijn dikke pillen waar ik zelf niet doorheen kom. Ik heb veel respect voor haar en ze heeft me geholpen in mijn ontwikkeling. En dan vooral via haar lexicon en haar Q&A sessies.

Meer lezen

Je kan haar boeken kopen. Alhier de Nederlandstalige boeken. De lexicon site kan je echt helpen. Voorbeelden.

Democracy:

Democratic” in its original meaning [refers to] unlimited majority rule . . . a social system in which one’s work, one’s property, one’s mind, and one’s life are at the mercy of any gang that may muster the vote of a majority at any moment for any purpose

Ratio:

Rationality is man’s basic virtue, the source of all his other virtues. Man’s basic vice, the source of all his evils, is the act of unfocusing his mind, the suspension of his consciousness, which is not blindness, but the refusal to see, not ignorance, but the refusal to know. Irrationality is the rejection of man’s means of survival and, therefore, a commitment to a course of blind destruction; that which is anti-mind, is anti-life.

EN:

Rationaliteit:

A rational process is a moral process. You may make an error at any step of it, with nothing to protect you but your own severity, or you may try to cheat, to fake the evidence and evade the effort of the quest—but if devotion to truth is the hallmark of morality, then there is no greater, nobler, more heroic form of devotion than the act of a man who assumes the responsibility of thinking.

Altruïsme:

Altruism holds death as its ultimate goal and standard of value.

EN

Since nature does not provide man with an automatic form of survival, since he has to support his life by his own effort, the doctrine that concern with one’s own interests is evil means that man’s desire to live is evil—that man’s life, as such, is evil. No doctrine could be more evil than that. Yet that is the meaning of altruism.

EN

There are two moral questions which altruism lumps together into one “package-deal”: (1) What are values? (2) Who should be the beneficiary of values? Altruism substitutes the second for the first; it evades the task of defining a code of moral values, thus leaving man, in fact, without moral guidance.

Altruism declares that any action taken for the benefit of others is good, and any action taken for one’s own benefit is evil. Thus the beneficiary of an action is the only criterion of moral value—and so long as that beneficiary is anybody other than oneself, anything goes.

KORT GEZEGD:

Altruïsme, het afgedwongen dienen van het algemeen belang, is de dood van het individu. Degenen die het algemeen belang definiëren zijn de goden, de rest van de mensheid is bijzaak. Zie hier het gevaar van socialisme en the great reset. Waar het algemeen belang voorop staat. De grote reset is de dood van de individualiteit. Van de mensheid zoals wij die kennen. En onderwerping aan technocratische heersers (goden).

3 REACTIES

  1. Bravo!
    “Degenen die het algemeen belang definiëren zijn de goden, de rest van de mensheid is bijzaak.” En jij zegt dat het niet weer over het Corona virus zou gaan?

  2. Corona vindt zijn oorsprong niet in China. Het is een virus, o nee, virussen bestaan niet, het is een verhaal over een virus dat verzonnen is door de pharmacuitische industrie en de overheden zodat onderzocht kan worden hoever de mensheid te onderdrukken valt en hoe geld uit zijn zakken te kloppen is. Het is een complot. Aangezien komplotten niet te bewijzen zijn, is hier geen bewijs voor te vinden. Maar dat is het leuke dat is nu net het bewijs. Dit alles is bedacht door kwade edoch slimme geesten. De overheid zijn onderdanen en het bedrijfsleven de pegels.

Comments are closed.