Dat is allemaal bewezen’, is de veelbelovende kop van een artikel in de Groene Amsterdammer, over de Amerikaanse wortels van het complot denken. Het artikel is geschreven door Alexander Beunder en Laudy van den Heuvel, van het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ). Het artikel geeft ons een verfrissende (of iets minder frisse) inkijk in de journalistieke mores van het PAJ en de Groene Amsterdammer.

Het artikel gaat over complotdenken en de centrale rol die de John Birch Society, (JBS) daarin zou hebben gespeeld. Vervolgens wordt libertarisme in Nederland gekoppeld aan complotdenken en de JBS. Politieke groeperingen die verandering willen bewerkstelligen betitelen als complotdenkers met buitenlandse financiering dan wel invloed gebeurt tegenwoordig maar al te vaak. En dat is precies wat er in dit artikel plaatsvindt. Waar een politieke tegenstander vroeger nog een fascist genoemd werd is hij thans in veel media afgezakt tot een buitenlands gefinancierd, complotdenkend “Wappie”. Ik betreur het dat de maatschappelijke discussie, mede ondersteund door veel media, tot dit niveau aan het afdalen is. Voor je het weet zit je in een riool. Journalistiek is niet meer wat het geweest is. Bovendien is er voor publicatie geen contact met mij gezocht terwijl ik wel heb bijgedragen. Ik ben benieuwd wat er in het vervolg van dit artikel naar voren komt. Ik ben geïnterviewd voor vermoedelijk deel 2 van dit artikel. Dat naar ik hoop uitstijgt boven de zogenaamde complot bewijzerige aan elkaar gefabriceerde “feiten”, verdachtmakerig en bol staat met guilty by association. Om het maar niet eens van de diepgang van de Atacamawoestijn te betichten.

Maar laten wij ons wel bij de feiten houden en voorbeelden aandragen, daar waar het over libertarisme in het bovengenoemde artikel gaat. Ik heb geen mening over John Birch Society, (JBS) daar weet ik te weinig van, maar als ik de beschrijving van het PAJ lees over het libertarisme, zou ik ook aan hun JBS beschrijving niet teveel waarde aan hechten.

Na een opsomming van talloze lieden die in Nederland, zeg maar niet gangbare meningen debiteren, stelt PAJ dat de grootste gemene deler en standhouder de John Birch Society JBS is. Die heeft Trump opgevoed?!, waarbij makkelijke verbanden met Illuminatie,  Vrijmetselaars, virusontkenners worden gelegd.

De oprichter van JBS in 1952 …’.was tegen NAVO, tegen socialisme- puur libertarisch, voor een kleine overheid’… Los van dat er wel meer mensen voor een kleine overheid zijn, is dit wel een erg simpel voorgestelde connectie met het libertarisme: ik stel dat JBS zich niet veel bemoeide met de libertariers in de VS (of Nederland), of dat libertariers zich veel aan JBS lieten liggen. Dat één van de 12 grootste financiers van JBS, ook een libertarische denktank ondersteunde, is een wel erg flinterdun verband, door PAJ gelegd.

Immers, hoe veel andere organisaties financierde Koch wel niet? Maar goed, veel onderwerpen als het streven naar een vrije markt, de goudstandaard en verzet tegen een centraal bestuurde planeconomie worden als libertarisch correct weergegeven; wat dan weer wel bij mij de vraag oproept: wat is daar zo complotterig aan als de Libertariers dit al sinds 1960 consequent naar buiten brengen? Hoe wordt libertarisch Nederland verder gekoppeld aan complotdenken en de JBS? (citaten cursief en onderstreping LJ)

– .. ‘JBS verandert gedeeltelijk in een soort mediabedrijf met lokale boekverkopers: in
libertarische geest kunnen afdelingshoofden zelfs een zakcentje verdienen door JBS boeken te verkopen’.. sjonge wat een onderbouwing van het verband tussen JBS en libertarisme. Ik neem nu aan dat Primera nu ook verbanden met JBS heeft vanwege lokale boekverkoop?

– ‘In 1984 komen een aantal complotdenkers in het Nederlands Dagblad aan het woord, vrijwel allemaal christelijke auteurs’ Bravo, terwijl in de rest van het artikel steeds gerept wordt over

‘verenigd in kleine christelijke en libertarische verenigingen’, wordt hier bevestigd dat er in dat uitgebreide verslag dus géén verband tussen die twee groeperingen is.

Een nieuwe generatie van Nederlandse Libertariers…. volgt ook de publicaties van de birchers. En ‘in 1980 wordt… Griffins boek de Kapitalistische Samenzwering… met lof aangekondigd in de Vrijbrief. We hebben het even nagezocht, hetgeen een beetje journalist natuurlijk ook had kunnen doen: er is in alle jaren van de Vrijbrief en Vrijspreker.nl, precies twee keer in een artikel naar de JBS verwezen (uit ca 30.000 artikelen). In dat kader is: ‘volgt… birchers’ hierboven op zijn minst erg suggestief. De boekaankondiging in de Vrijbrief (251 woorden) eindigt met wat ook door PAJ wordt geciteerd om een verband te leggen met? : ‘Het is te verkrijgen bij: Stichting Christelijk Instituut voor Opinievorming’..Afgezien dat er toen nog geen internet boekwinkels waren, was misschien handig geweest als PAJ iets verder had gevraagd: blijkbaar was dit boek niet in de eigen toen zeer actieve Libertarische Boekwinkel beschikbaar! Anders zou, zoals wel met de Ayn Rand boeken, daar naar verwezen zijn. Hoezo een en volgens PAJ een groot verband tussen Vrijbrief en die Christelijke Birch boekverkopers? Trouwens kan ik nu De Groene Amsterdammer van allerlei zaken betichten omdat zij wel eens in de laatste 40 jaar een boekbespreking over nu controversiële zaken heeft gepubliceerd?

Samengevat: met erg weinig circumstantial bewijs wordt onder andere getracht een verband te leggen tussen Libertariers en JBS. Natuurlijk zijn er verbanden, ik ga naar dezelfde supermarkt als de PAJ journalist en misschien koop ik wel dezelfde boodschappen, maar maakt mij dat volger van PAJ?

Er komt nog een tweede artikel, o.a. ‘gebaseerd’? op een interview met mij. Ik heb daarin over geen enkel verband tussen libertariers en christenen gesproken. Zonder een waarde oordeel over christenen te willen uitspreken, stel ik daarmee de vraag waarom er na dat interview niet even dit niet- christelijk verband tegen het licht van het eigen eerdere schrijfsel is gehouden.

De door PAJ genoemde connecties mbt het libertarisme, waar ik dan wat van af meen te weten, zijn flinterdun en op klimaatveranderings-ijs gebaseerd. En wat mij betreft dekt de kop van het artikel, beslist niet de lading, je zou het haast onder een complot rangschikken.

Ingezonden door LJ

2 REACTIES

  1. Zo langzamerhand mag het duidelijk zijn dat rechts en links, om die belegen termen dan toch maar te gebruiken, niet langer samengaan. Wat mij betreft prima. Ik wens hen veel succes. Belangrijk is wel dat wij ergens heen kunnen verhuizen waar je hun fantasietjes niet langer hoeft te financieren. En dat is wel wat problematisch.

  2. Als ze je vals citeren lijkt mij dat een schending van hun eigen jounalistieke principes en misschien smaad. Want ze zijn toch zo voor inzage geven en geinterviewden voor akkoord laten tekenen? Zouden zij dit ook flikken bij een linkse aksieklup?

    Ik lees de Groene al jaren niet meer. Vroeger koch ik deze soms om te lezen in de trein of zo, net als de Elsevier of de Kijk. Ook toen was het al gezever in de marge. Wat is de oplage van de Groene Amsterdammer vandaag de dag?

    Afgaande op wat ik toen las in de Groene vroeger, durf ik te concluderen dat zij waarschijnlijk gesponsord worden door rijke Israeliers. Over buitenlandse connecties gesproken.

Comments are closed.