De LP heeft voor de komende Tweede Kamer verkiezing haar kandidatenlijst vastgesteld. Grote afwezige is voormalig lijsttrekker Toine Manders. Zijn kandidaatstelling is door het Bestuur afgewezen. Terwijl hij toch een logische kandidaat is, in 2012 toen hij lijsttrekker was, stemden 4163 kiezers op de LP waarvan een groot deel op hem. Niet veel maar toch significant meer dan in 2017 onder een andere lijsttrekker. Toen maakten 1492 stemmers het vakje rood.

Doordat het bestuur dan wel de kiescommissie de kandidaten gefilterd heeft, en Toine Manders gewogen en te licht is bevonden, staat hij niet op de lijst. Bij navraag wijst het bestuur op een statutenwijziging aangenomen door de leden waardoor ze dit recht hebben. Ik wil er uitdrukkelijk op wijzen dat deze discussie verder intern binnen de LP gevoerd moet worden, bij voorkeur in de vorm van een ALV. Waarbij men kan overwegen dat tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen.

de Vrijspreker.nl staat volledig los van de Libertaire Partij en wil en kan hier geen invloed op uitoefenen (zelfs niet op de naamgeving). Wij trachten de libertarische filosofie zo veel mogelijk te promoten en te coördineren, vandaar dit lijsttrekkers bericht.

Iedere verdere discussie op Vrijspreker in volgende artikelen acht ik schadelijk voor de LP. Ik zal de komende tijd de LP onder de aandacht blijven brengen en als de huidige LP kandidaten een goed libertarisch (verkiezings)stuk hier willen plaatsen, zijn zij van harte welkom. Maar we zijn niet van plan nader op de interne zaken van de LP in te gaan.

De reactie van de LP is dat Toine Manders onder meer is afgewezen omdat hij onvoldoende achter het intussen vastgestelde partij en verkiezingsprogramma staat.

45 REACTIES

 1. Dit is een artikel dat ik met lood in de vingers heb getikt. Men zou zich hoe dan ook gaan afvragen waarom Toine niet op de kandidatenlijst staat, dus deze boodschap moet ooit een keer gebracht worden. Ik kan me zowel verplaatsen in Toine als in de huidige LP. Wellicht kan het huidige programma en de huidige benadering van de LP beter scoren. Ook bij lezers op Vrijspreker. Toine is veel meer een voorstander van vrije migratie, iets waar velen moeite mee hebben. Zie de discussie over de artikelen van Hugo. De LP wil asielzoekers niet buitensluiten. Maar heeft het niet langer over vrije migratie.

  Ik verzoek allen die mogelijk op dit bericht willen reageren, dit met respect te doen.

  • Er was door verschillende lezers al commentaar over de foute ingeslagen weg van de LP. Ook mijzelf.
   Jumpin’ to conclusions zou je negatief kunnen zeggen. En dat argument werd ook verwijtbaar ingezet.
   Dit bericht echter sterkt mijn idee dat de negatieve commentaren destijds gedaan werden door mensen die punten met elkaar kunnen verbinden. Dat is de positieve andere zijde van “jumpin’ to conclusions”.
   De negatieve commentaren blijken nu realistisch.

  • “Wellicht kan het huidige programma en de huidige benadering van de LP beter scoren. Ook bij lezers op Vrijspreker. ”

   Grappig, maar nee. Pure luchtfietserij

   “Toine is veel meer een voorstander van vrije migratie, iets waar velen moeite mee hebben.”

   Ik betwijfel of beide waar zijn.

   “Iedere verdere discussie op Vrijspreker in volgende artikelen acht ik schadelijk voor de LP. ”

   Wederom worden, in goede MSM traditie, weer de lezers beschuldigd. Ze hebben kritiek op een partij, ze nemen de mening van de auteurs niet zo maar aan, en ze zijn ook nog eens tegen de gepropageerde massa immigratie agenda. De LP gaat falen, en de Vrijspreker ook (dit wil niet zeggen dat het te laat is om het tij te keren, maar dat gaat niet gebeuren)

   • @A. Bombari. Neem kennis van de migratie paragraaf van het verkiezingsprogramma 2012: https://www.vrijspreker.nl/wp/wp-content/media/2020/12/PartijprogrammaLibertarischePartij2012.pdf

    Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de
    vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn.
    Wij wijzen bijstand, subsidies of privileges van overheidswege voor immigranten af net zoals wij dit voor
    alle andere mensen afwijzen

   • @A. Bombari Je stelt Wederom worden, in goede MSM traditie, weer de lezers beschuldigd. Ik beschuldig helemaal geen lezers. enkele lezers heffen juist belerend het vingertje op naar de redactie als lezers het er niet helemaal mee eens zijn met de argumenten van de auteur.

   • ” Neem kennis van de migratie paragraaf van het verkiezingsprogramma 2012:”

    Het is een stelling, en ik zie nergens staan of dat het begin of eindpunt is, en dat is een wezenlijk verschil. Het bewijst niet dat de LP of Manders in 2012 het eens is met van Reijen of de liberalen op de Vrijspreker, in tegendeel; er staat ook dat bijstand en privileges afgewezen worden; iets wat in de pro immigratie artikelen van van Reijen nooit genoemd wordt.

    “Ik beschuldig helemaal geen lezers. enkele lezers heffen juist belerend het vingertje op naar de redactie als lezers het er niet helemaal mee eens zijn met de argumenten van de auteur.”

    Nee:
    “Iedere verdere discussie op Vrijspreker in volgende artikelen acht ik schadelijk voor de LP. ”
    De discussie hier komt per definitie van de bezoekers. Dus de discussie die de bezoekers hierover voeren is schadelijk voor de LP.

    Als een auteur ondeugdelijke argumenten of feiten aandraagt dan zijn wij de mensen natuurlijk vrij om dat te corrigeren. Het knelpunt is dat de auteurs dat niet leuk vinden, en klagen over de vorm, de naam, of gewoon over het feit dat iemand het niet met ze eens is.

   • @ A.Bombari Als iets gewoon keihard in het verkiezingsprogramma staat dan is het toch duidelijk? Dit is het hele verhaal in 2012. Het staat er zwart op wit.

    Wij menen dat mensenrechten niet mogen worden ontzegd op basis van nationaliteit. Wij verwelkomen alle vluchtelingen naar ons land en veroordelen de pogingen van de overheid om hen te weerhouden. Wij wijzen ten zeerste alle maatregelen af die werkgevers straffen die buitenlanders zonder werkvergunning aannemen. Zulke maatregelen breidelen de ondernemingsgeest, teisteren werknemers, en ontmoedigen werkgevers stelselmatig om allochtonen aan te nemen.
    Vreemdelingen zonder identiteitsbewijs mogen niet de fundamentele vrijheden van beweging en arbeid worden ontzegd. Bovendien mag immigratie niet worden beperkt op grond van nationaliteit, ras, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid of geslacht. Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn. Wij wijzen bijstand, subsidies of privileges van overheidswege voor immigranten af net zoals wij dit voor alle andere mensen afwijzen.

   • A Bombari. Verder: Wederom worden, in goede MSM traditie, weer de lezers beschuldigd. Ik verzoek met deze zin Iedere verdere discussie op Vrijspreker in volgende artikelen acht ik schadelijk voor de LP om de discussie daar te voeren waar hij in principe thuishoort, de ALV van de LP. Dit is ook de mening van Toine. Ik kan niemand tegenhouden om onder artikelen op vrijspreker die over de LP gaan deze discussie opnieuw op te rakelen. Ik zou het jammer vinden als men dit doet. Zie het als een open wond. Discussies op vrijspreker voegen verder niet veel toe. De LP, haar leden en Toine zijn de actoren die hierover gaan. Vandaar mijn verzoek. Ik hoop dat je dit nu begrijpt.

  • @ Ratio Sjonge, dus ik als reageerder kan er mogelijk voor zorgen dat de LP schade wordt berokkend? Wat een dubieuse eer.
   En dat wordt zichtbaar door…..mijn mening…? mijn vragen…? Ratio realiseer je je wat je hier zegt? Ook in je antwoord op Arie?

   “Ik beschuldig helemaal geen lezers. enkele lezers heffen juist belerend het vingertje op naar de redactie als lezers het er niet helemaal mee eens zijn met de argumenten van de auteur.”

   Dus ik loop niet goed in het gareel? Ik moet liever/ meegaander/ minder kritisch zijn? Want anders….Word ik uitgescholden voor Tar Baby? Of….verwijderd? Of genegeerd als ik vragen stel?

   Ik vind dit nog erger dan de 2 voorgaande artikelen waarin ik vraag om libertarische perspectieven en niemand daarop reageert.

   • Dat van tar baby is niet juist, er moeten niet dat soort verwijten gemaakt worden. Je hoeft ook niet in het gareel te lopen. Kritiek geeft glans. Maar dit is een open wond tussen Toine, de LP en haar leden.

    Dat belerende vingertje, ik bedoel daarmee dat je stelt dat iets niet libertarisch is zonder dat je beide kanten wenst te zien. Je bent 100 % overtuigd dat migratie gestopt moet worden en dat Hugo het fout heeft. Terwijl het vrije migratie standpunt zoals ik in deze discussie ook weer aantoon gewoon een punt in het partijprogramma was van 2012. Dan zijn Toine en alle anderen die in 2012 achter dit programma staan niet libertarisch. En is de huidige LP juist wel libertarisch op dit punt.

   • Larissa. Het staat je geheel vrij om kritiek te hebben op de LP. Maar ook omdat dit over personen gaat is het minder netjes om hier steeds op terug te komen. Of tenminste, dat is mijn mening. Toine vroeg niet om dit artikel. Het is echter iets dat ooit bekend wordt en die bittere boodschap moet gewoon een keer gebracht worden. Dat is waarom ik dit artikel geschreven heb. Ik mag dan toch wel mijn mening geven en verzoeken om dit met tact te behandelen?

   • Ratio
    **Dat belerende vingertje, ik bedoel daarmee dat je stelt dat iets niet libertarisch is zonder dat je beide kanten wenst te zien. Je bent 100 % overtuigd dat migratie gestopt moet worden en dat Hugo het fout heeft. **

    Dit klopt niet want ik heb die 100 % overtuiging niet. Zo vind ik dat Yezidi meisjes en blanke boeren uit Zuid Afrika hier welkom zijn.
    Maar zover komt een gesprek nooit dat ik dat kan zeggen.

    De overtuiging is eerder andersom. Massa immigratie wordt voorgeschoteld als libertarisch. Temeer omdat die artikelen toch echt op een libertarische site staan.
    En als ik daar vragen over stel worden die niet beantwoordt. Want ik vraag eigenlijk elke keer hoe het artikel libertarisch is. En ja soms vraag ik niet maar uit ik gewoon mijn mening. Dat noemen ze ook wel kritiek geven. Let wel. Opbouwend. Want mijn intentie is niet meer of minder dan libertarisch perspectief te houden.

    Jij noemt het een belerend vingertje. Dan kun je er inderdaad ook niks mee als je het zo ontvangt. En ga je het de kop indrukken. Zegt verder niks over mij.

    En nu zeg je dat iemand een tar poppetje noemen niet goed is. Maar het representeert slechts een bepaalde algehele minachting voor de kritische reageerder.

    Ja wat wrijft geeft glans. Maar wat schuurt gaat bloeden.

    Ik begrijp niet welke tact je nu precies verwacht over de LP. Maar ik zeg denk ik maar gewoon helemaal niks meer.

   • @Larissa. ***Massa immigratie wordt voorgeschoteld als libertarisch. Temeer omdat die artikelen toch echt op een libertarische site staan.***
    Ik heb meerdere keren aangegeven dat dit een onderwerp is waar binnen de libertarische gemeenschap meerdere visies op zijn. Er zijn mensen die redenerende vanuit libertarische beginselen komen tot de conclusie dat open grenzen libertarisch zijn. En anderen komen nu eenmaal tot de conclusie dat migratie zoals nu plaats vindt niet libertarisch is. Die artikelen plaatsen we ook indien ingezonden. Het gaat mij erom dat mensen niet moeten worden lastig gevallen door de overheid, of zo min mogelijk. Voor mij betekent dit open grenzen, geen verzorgingsstaat, vuurwapenbezit, etcetera. Streven naar massa immigratie is niet libertarisch, streven naar eigen vrijheid en de middelen om je eigendommen te verdedigen en te mogen discrimineren is libertarisch. Vrijheid van bewegen is voor mij libertarisch, tenzij je anderen daarmee geweld aan doet.

   • @Larissa. ***Jij noemt het een belerend vingertje.*** Ik moet kennelijk enorm oppassen met wat ik zeg. Als er twee libertarische opvattingen zijn kan ik mijn voorkeur aangeven. Ik ga echter niet stellen dat de andere visie niet libertarisch is. Dat bedoel ik met het vingertje. Hugo wordt verweten niet libertarisch te zijn. Terwijl het meeste wat hij stelt wel degelijk libertarisch kan worden onderbouwd.

    Bij abortus. Er zijn 2 visies. De visie dat dit geweld is. En de visie dat dit mag. Dat er ooit een auteur was die stelde abortus is moord, wil niet zeggen dat vrijspreker als site achter deze visie staat. Dit is verwarrend. Auteurs hebben de mogelijkheid hun visie te geven. Ze hebben echter niet de wijsheid in pacht, het is hun visie op een controversieel onderwerp. Zo heeft Hugo een visie. Op een controversieel onderwerp. Die ik begrijp. En ook verdedig. Maar dat wil niet zeggen dat ik hier het laatste woord heb. Ik geef steeds toe dat de andere visie ook te verdedigen valt. Zowel bij abortus, migratie als IP rechten, komt het libertarisme er nog niet uit.

    mbt migratie, op het moment dat iemand zegt “I’m from the government to help you”. Dan geloof je dat toch niet? Waarom geloof je dit dan wel met migratie?

   • @Larissa. De tact met de LP. Waarom ik liever niet heb dat men hier in komende artikelen steeds op terugkomt. Stel, je zit op Facebook en twee van je vriendinnen hebben ruzie. Ga je dan iedere dag je mening geven over deze ruzie? Of is het beter dat ze er zelf samen uitkomen zonder dat jij en anderen steeds openlijk over deze ruzie hun mening geven?

   • Ratio ik heb geen Facebook en bijna geen vriendinnen. Want vrouwen doen vaak heel moeilijk. Zie ook je voorbeeld. En kunnen niet tegen eerlijkheid. De meeste mannen tegenwoordig trouwens ook bijna niet.
    Ik zou me uitspreken voor wat recht is. Zoals ik nu ook ga doen voor Toine Manders.

    Ik vind het ronduit een absolute schande van de bovenste plank dat de LP hem zo schaamteloos aan de kant zet. Is dat hoe je omgaat met de man die libertarisme op de kaart heeft gezet?

    Dus ik doe nogmaals wat ik eerder deed:
    Meneer Manders ik vind het heel erg dat de LP zo met u omgaat. Want zonder u was die hele partij er nooit geweest. En had misschien libertarisme hier in Nederland nooit op de kaart gestaan. De LP had u natuurlijk met champagne moeten ontvangen. Net zoals de libertarische gemeenschap dat had moeten doen toen u weer in beeld kwam. Die plank is wat mij betreft volledig misgeslagen. En daarvoor mijn welgemeende excuus. Dat had toen en nu heel anders gemoeten. Ik hoop desondanks dat u net zo ijzersterk blijft als u altijd was.

   • Ratio ik vind het vreselijk fijn dat je dat uitspreekt. Ik ervaar deze gebeurtenis als zwarte bladzijde in de nederlandse libertarische geschiedenis. En ik hoop dat meneer Manders ook weet dat er mensen zijn die dit als zwaar onrecht ervaren en hem steunen. Alleen dit al is genoeg reden om niet te stemmen op LP.

   • * Massa immigratie wordt voorgeschoteld als libertarisch. *
    Dat moet iig zijn *open grenzen* wordt als iets libertarisch voorgeschoteld. Dat iedereen in de wereld dan naar libertarisch nederland toe wil komen, is een twijfelachtige conclusie. Ik discussier wel eens wat met mensen, maar als je dan een libertarische maatschappij schets, weten ze vaak niet hoe hard ze weg moeten rennen. Chaos, de rijken worden rijker, de armen armer, niemand heeft gezondheidszorg, slaven van de multinational corporations. Ik denk eerder dat het tot mass emigratie leidt.

 2. Nogmaals over vrije migratie en vrijheid.
  Vrijheid is geen cherry picking.
  Vrije migratie is voor mij geen probleem als ik ook vrij over een vuurwapen mag beschikken.
  Waarbij dan ook het het fundamenteel rechtsbeginsel geldt : ik ben vrij om mij en mijn geliefden en bezit te verdedigen tegen agressie.

 3. @Dolf. De LP heeft zich de afgelopen jaren geherpositioneerd. Het AK gehalte is afgenomen. Ik ga ervan uit dat dit de wens is van de leden. Anders hadden ze het bestuur wel weggestemd. En de koers weer terug gebracht naar AK. Daar hebben de leden jaren de tijd voor gehad. Veel AK-ers haakten in ieder geval na 2012 af. Als AK-ers afhaken, ja dan is dit een logische ontwikkeling. Niet dat ik er blij mee ben. Maar het is wel logisch. En ik kan de electorale argumenten begrijpen om meer naar minarchisme en klassiek liberaal denken over te stappen.

 4. Veel succes aan de Liberbasisinkomen Partij en hun “gedroomde kandidaat”. Ik stem niet op ze met het huige programma. Maar ambietieus zijn ze wel met 31 kandidaten… Het zou een mirakel zijn als er een gekozen wordt.

  Ik ben theoretisch ook voor vrije migratie maar in de huidige wereld is dat een illusie. Wie de deuren van zijn huis open laat staan zal snel van zijn spullen worden beroofd. Ook wat Dolf zegt hierboven, bij vrije migratie horen ook wapens om jezelf te verdedigen.

  • “Het zou een mirakel zijn als er een gekozen wordt.”

   Het zou een mirakel zijn als er meer stemmen zouden zijn als in 2012. Het zal er om spannen of er wat meer of minder dan 1492 kiezers komen nu, maar heel veel meer zullen het er niet zijn.

   En er is een volgorde aan de opbouw van een libertarische staat, vraag Ron Paul, Stefan Molyneux, etc, etc. Eerste stap is afschaffing van de verzorgingsstaat, en ook geen uitgifte paspoorten aan “vluchtelingen”. Dan het vrij wapen bezit en pas dan komen de open grenzen bespreekbaar (dit valt samen met hoeveel andere landen het doen, je kunt niet een libertarisch eiland in een globalistische wereld zijn) Alleen bij de LP en Vrijspreker is het zo dat deze logica verworpen wordt, het is ‘vluchtelingen opnemen NU’

   • Je bent het dus eens dat de stip aan de horizon open grenzen is. De verzorgingsstaat afbouwen is lastig, hoe om te gaan met de AOW. Of met arbeidsongeschikten. Die zich niet privaat hebben kunnen verzekeren? Hoe eerlijk is het om bejaarden die ervan uitgingen dat ze AOW zouden ontvangen de AOW in te trekken? Aan de andere kant, hoe eerlijk is het dat anderen nog decennia lang gedwongen blijven om AOW en arbeidsongeschikten van uitkeringen te voorzien?

    De ontmanteling / shutdown sequence van de overheid is een erg lastig vraagstuk. Je doet het allemaal simpel voorkomen. Eerst dit, dan dat. Het hoeft niet opeenvolgend te zijn. Je kan beginnen met tijdelijke verblijven toe te staan als er een sponsor is die bijvoorbeeld een ton borg betaalt voor een migrant. Die ton is hij kwijt als de migrant niet terugkeert. Net zoals je begint met de afbouw van de bijstand en WW. Het kan best parallel

   • Ja goed idee, je laat eerst miljoenen bezitslozen binnen die stemrecht krijgen en als dan na de verkiezingen de communistische partij regeert vraag je gewoon om je huis en bezittingen terug te geven en ontheffing van alle belastingen. Strak plan, kan niet mislopen.

    Heel dat libertarisch idee is een hobby, een denkoefning, maar niet erg realistisch. We beginnen niet van een leeg bord. Misschien een optie na de volgende zondvloed?

   • Ik denk dat het realistischer is om na te denken over hoe men een communistische staat toch zo vrij en aangenaam mogelijk inricht. Dat zal in de toekomst nuttiger en realistischer blijken.

  • @Niko. Helemaal eens met wapenbezit. ontmanteling / afbouw van de overheid is niet zo simpel. Denk dat het in de praktijk in kleine stapjes gaat, als NL libertarisch wordt dan zal dat langzaam aan gaan, het zal niet zo zijn dat iedereen opeens libertarisch denkt.

   • Dat niet iedereen opeens libertarisch denkt verwacht ik ook. Al hebben veel mensen wel opvattingen die in die richting zitten. Maar vaak willen zij van twee walletjes eten.

    De verzorgingsstaat afbouwen zal niet zonder brokken gaan. Of het geld van de staat is op dan is het voor iedereen zuur maar wel snel voorbij. Of je houdt een situatie zoals nu dat de een krijgt, en de ander steeds meer moet betalen maar nooit (of weinig) krijgen zal.

    Dat is omgekeerd aan vroeger toen mensen opeens AOW kregen, maar nooit premie daarvoor betaald hadden. Maar elke maand gratis geld cadeau krijgen vond niemand erg.

    De verzorgingsstaat is een piramidespel, alleen willen veel mensen dat niet weten.

 5. Iedere verdere discussie op Vrijspreker in volgende artikelen acht ik schadelijk voor de LP.
  Dit is de situatie. Er is wrijving tussen iemand die ik hoog acht, en die tientallen jaren zich voor het libertarisme en de vrijheid heeft ingezet. Die door de overheid financieel vermorzeld is. En tussen de partij die hij decennia lang heeft gediend. Een partij die een koers inslaat die mogelijk nieuwe kansen biedt. En Toine niet meeneemt. Ik heb geen kristallen bol. Ik weet niet of de nieuwe koers goed uitpakt. Het kan achteraf een grote fout blijken. Wellicht beschikken anderen wel over profetische gaven en kunnen ze voorspellen hoe dit uitpakt. De LP is nog steeds de partij die het dichtste bij vrijspreker ligt.

  Ik betwijfel of wekenlange discussies hierover op vrijspreker veel toevoegen. Ik ben bang van niet. Dit is niet leuk voor Toine en niet leuk voor de LP. Vandaar dat ik de zin heb toegevoegd over schadelijkheid van blijvende discussies. Dat is mijn mening. Daarmee beschuldig ik niemand. Reacties voegen veel toe, normaal gesproken. Echter is het volgens mij in dit geval beter (en naar beide partijen vriendelijker) om de wond niet steeds open te krabben door hierop terug te komen.

 6. Als discussie taboe over De Geliefde Partij taboe is, dan kunnen wij beter (alleen nog) complimenten geven.

  Geef ik de eerste: “Oh wat goed zeg die lijst. En wat is de Grote Leider toch mooi en lief. Kom maar een keer langs bij Ome Niek en Tante To, dan krijg je een koekje. Wij zijn trots op je!” Zoiets?

  • Compliment voor Niko ik denk dat je het bijzonder goed oppakt. Je mag een sticker gaan uitzoeken bij de juf!

   Niko waar gaat dit heen? VvMU aan de wilgen? Vind het geen gezonde ontwikkeling. Bij het artikel van Nooit.nl word ook gezegd tegen Joep dat hij iemand zwart maakt omdat….hij zijn mening geeft? Dus wat is dan de next level? Comment verwijderen? Of die persoon hier weigeren? Niet fijn dit.

  • @Niko. Ik breng juist dit artikel dat als kritiek kan worden opgevat op de LP. En vervolgens kom je met de conclusie dat ***discussie taboe over De Geliefde Partij taboe is*** Als ik kritiek op de geliefde partij als taboe zou beschouwen, waarom dan dit artikel?

   Ik doe alleen het verzoek om na dit artikel niet steeds hierop terug te komen. De reden daarachter heb ik in diverse reacties uitgelegd. Ik zal je echter niet tegenhouden om dat te doen, tenzij het of topic is.

   • “Je hebt alleen maar D’66 stickers Juf, die vind ik stom…”

    Ik denk dat De Vrijspreker weer eens de ‘Why’ zoals Simon Sinek het beschrijft onder de loep moet nemen.

 7. Ik heb Toine in het verleden diverse malen ontmoet en het is een aardige vent en een pure AK. Hij heeft echter een aantal dingen tegen zich. Als een kind op de basisschool van zijn/haar linkse meester of juf de opdracht krijgt “een kapitalist” te tekenen, dan lijkt deze vaak als twee druppels op Toine (sorry kerel). Daarnaast heeft hij in het verleden een blunder begaan door live op de radio letterlijk uit de bocht te vliegen terwijl hij pleitte voor het afschaffen van de maximum snelheid. Dit is in 2012 diverse malen in de MSM herinnerd. Tot slot is hij door het slijk gehaald door de overheid met zijn bedrijf, met een persoonlijk faillissement tot gevolg. De MSM zal hem altijd blijven omschrijven als “de man die veroordeeld is voor het faciliteren van belastingontwijking”, áls ze dat woord al gebruiken. Ontduiking is waarschijnlijker, en anders framen ze het wel zo.
  Kortom: de naam “Toine Manders” is besmet. Ik geef de LP gelijk, hoewel ik hem zelf misschien als lijstduwer had ingeschakeld om de échte libertariërs binnen te halen.

  • Lijstduwer is misschien tactisch een betere zet. Is Toine ooit officieel veroordeeld? Ik heb Toine gesproken op de viering van de “Dag van het Kapitalisme” in Delft jaren geleden maar kan mij er niet veel van herinneren.

   Dat was best een geslaagde bijeenkomst met een samengeraapt zooitje waar zelfs SP-leden aanwezig waren en AK standpunten niet inhoudelijk konden weerleggen. Al hebben ze het geprobeerd, zonder de hedendaagse haat en nijd overigens.

  • Dat uit de bocht vliegen wist ik niet. Inderdaad niet handig. Meer gegeven dat ik het niet wist, niet breed bekend. Ik weet niet of de kapitalist nog steeds zo afgeschilderd wordt. De tijden dat de CEO taartjes at en sigaren rookte, zijn toch wel voorbij. En Toine rookt niet.
   Naar mijn weten kun je niet veroordeeld worden voor iets wat niet strafbaar is (belasting ontwijken), volgens mij is de staat in hoger beroep gegaan. Op zich lijkt het me dat heldere principes een grotere stemmentrekker kunnen zijn dan een beetje halfslachtig water bij de wijn. Het is ten slotte zo dat de VVD ook zegt: U verdient meer van uw eigen inkomen te houden. En dan het tegenovergestelde doet. Net als de republikeinen in de VS: pro forma kleine overheid standpunt zolang je in de oppositie zit om vervolgens in de regering alles zo op te rekken dat je niet meer te onderscheiden bent van de rest.
   Het trekt geen stemmen. Wat wel stemmen trekt is een radicaal standpunt, want kiezers verdisconteren al verwatering. Ze denken ” als ik hier op stem, krijg ik misschien een 1/30 van waar ik om vroeg.” Ze zijn heus niet bang in een AK samenleving wakker te worden terwijl ze minarchisme wilden. Juist omdat ze al tien keer gestemd hebben zonder verandering, gaan ze steeds radicaler stemmen. Zie Trump.

   • Toine is inderdaad letterlijk tijdens een betoog over de maximumsnelheid uit de bocht gevlogen. Hub was ontstemd en heeft toen volgens mij een poging gedaan Toine af te zetten. Goede oude tijden…..

  • Ik kan het alleen maar prijzen, dat Toine het kapitalisme daadwerkelijk uitdraagt en zich niet vermomt als socialist. Dat uit de bocht vliegen viel erg mee; hij raakte alleen even de vangrails. Wie maakt er nooit een fout in het verkeer? Als je een lastige journalist naast te hebt zitten, wordt die kans natuurlijk groter!

 8. VRIJSPREKER was de naam!
  Dit is nu iets ge worden, waar voor ik mij schaam!!
  Vlakken en weg lakken,draaien en keren,op een wijzen waar van wij kunnen leren!
  Politiek: Maakt de maatschappij ZIEK !

  Het best is het te mijden; Dat verzacht het lijden!!

  Mijn laatste commentaar; U ziet maar!!

  • Beste eigenwijze filosoof. Dat is toch jammer om te lezen. Dus nu wilt u hier nooit meer komen? Mag ik ook eens vragen. Wat is nou de preciese reden? Ik zeg net in een comment. Dat het lijkt of mensen zich soms een beetje tegen de VS keren. En dat ik denk dat dat komt omdat de principes hier niet duidelijk genoeg zijn. Of niet meer zijn. Heb ik dat goed?
   Ik ben het zelf ook geregeld ergens niet mee eens. Dat kan toch gewoon gezegd worden dan? We kunnen natuurlijk best wat opbouwende kritiek gebruiken hier met zijn allen. Want de libertarische koers moet wel gehouden worden natuurlijk. Dus u hoeft echt niet altijd weg te blijven hoor.

 9. Ik kom (met tussenpozen) al jaren op Vrijspreker. Waarschijnlijk al sinds voordat Ratio hier komt (tenzij hij onder andere naam kwam). Kwam hier ook al jaren sinds Hub er nog was.

  Laat me dit vertellen. Als eigenaar van een privé-site mogen de desbetreffende eigenaren doen wat ze willen, inclusief mij blocken als ze dat zouden willen, of draadjes sluiten.

  Dus als dit mocht gebeuren, het zij zo, maar niets zal mij de mond snoeren zolang ik hem kan openen. En het zou veel zeggen als draadjes worden gesloten als die “onwelgevallig” zouden zijn.

  Dat gezegd hebbende ga ik ervan uit dat dit niet zal gebeuren.

  Wat schadelijk kan zijn voor de LP zal mij een grote zorg zijn. Ik ben er niet om de LP te dienen. En als zij niet met kritiek om kan gaan zonder hieraan “schade” te ondervinden, is het duidelijk een doodgeboren kind. Sterker nog, de LP zou er alleen maar baat bij moeten hebben als haar grootste critici uit eigen gelederen komen, want kritiek van politieke tegenstanders betekent niets. Zij zijn immers tegenstanders.

  Ik heb sowieso helemaal niets met de LP, dat is al sinds men in een vorig program juist te makkelijk was over immigratie, en ja dat is men nog steeds. Immers, immigranten uitnodigen terwijl de staat vier jaar later, met een nieuw verkozen kabinet met PVDA, daar met alle plezier gebruik van maakt, is de kraan openzetten en houden, en denken dat de emmer niet zal overlopen. ALLEEN als alle grond privé-bezit is, is open immigratie niet een krankzinnig idee.

  En dan nu hun volstrekt waanzinnige, socialistische standpunt over “voorwaardelijk basisinkomen”. Basisinkomen? En waar moet dat vandaan komen als het niet uit de portemonnee van anderen is? Immers, anders is het slechts sigaar uit eigen doos. Het is dus pure herverdelingspolitiek. Gratis geld, ook voor mensen die zelfs niet (willen) werken. En ja dat is voor sommigen mensen genoeg, zeker als ze zwart bijwerken (gaat de LP daartegen optreden?). En als de LP voor basisinkomen is, en dit ergens van betaald moet worden, voor welke belastingen is men dan warm voorstander omdat basisinkomen anders niet haalbaar meer is?

  En dat alles gebaseerd op het idee dat het de bureaucratie zou terugdringen. Alsof de staat ooit ambtenaren zou ontslaan. Die zou het gewoon herdirigeren naar andere afdelingen.
  Ik begrijp het wel, zoals het minarchisten betaamt denkt men dat overheden te “hervormen” zijn maar om op basis van dit geloof te komen met pure socialistische nonsens als een “basisinkomen” (gaat men misschien geen geld aan anderen via belasting aftroggelen, maar gewoon bijprinten?) gaat wel heel ver.
  Ze zijn dus duidelijk gevallen voor deze schertsoplossing.

  Schadelijk voor de LP?

  Hun eigen standpunt is dat veel erger dan een discussie over de weigering van Toine Manders.

  • Beste individualist, welkom terug, het spamfilter doet soms een beetje raar. Je bent niet gecensureerd. Ik heb je reactie uit het spambakje gered. Iedere ochtend vis ik er wel een reactie uit. Dit is niets persoonlijks.

   Verder, ik geef aandacht aan de LP ondanks hun standpunt over bijvoorbeeld basis inkomen. Ze hebben het ook over het recht op zorg.

   Andere partijen zijn nog veel fouter, en als mensen toch willen stemmen dan is wellicht de LP beter dan Haga / FvD..

Comments are closed.