De omvang van de (federale) staatsschuld in de Verenigde Staten blijft maar toenemen. President Clinton was de laatste president met budget overschotten. Staatsschuld kan worden gezien als uitgestelde belasting. Je kan het ook zien als het doorschuiven van lasten naar een volgende generatie.

Om de staatsschuld over de jaren heen en tussen landen te kunnen vergelijken relateert men het meestal aan het BNP. Sommige economen stellen dat een percentage van 60 procent houdbaar is. (in combinatie met een beperkte inflatie en een beperkt interest percentage).

Teveel staatsschuld kan zorgen voor een dreigend staatsbankroet. Het IMF en de Wereldbank grijpen in en komen tot herfinanciering. Waarbij een deel van de schuld vaak wordt kwijtgescholden in ruil voor nieuwe kredieten en hervormingen. De EU heeft Griekenland niets kwijtgescholden, waardoor Griekenland een sombere toekomst tegemoet gaat. Van belang is overigens ook wie de staatsschuld financiert. Zijn het binnenlandse instellingen zoals banken of pensioenfondsen dan zal een land niet snel failliet gaan. Kijk naar Japan. Er kan dan wel een generatie lange economische “doezelperiode” optreden omdat “zombiebanken” en zombie bedrijven die eigenlijk geen winst maken toch kunstmatig niet failliet gaan. De noodzakelijke hervormingen en faillissementen worden uitgesteld. En een land komt langzaam aan tot stagnatie.

De staatsschuld van de Verenigde Staten is een apart geval. Als machtigste land ter wereld heeft de omvang van de staatsschuld wereldwijde gevolgen. Doordat er vanuit handelsoverwegingen en internationale afspraken een grote vraag is naar de dollar voor handelstransacties zal een toename in de geldhoeveelheid niet direct resulteren in inflatie. Als de Amerikaanse overheid slaagt in haar opzet om de rente op nul of negatief te zetten en de inflatie op 2 procent per jaar dan neemt de staatsschuld eigenlijk met 2 procent per jaar af. Als ze door stimuleringsactiviteiten de economie op papier extra kunnen laten groeien met een paar procent per jaar. Dan neemt daardoor alleen al de staatsschuld als percentage van het BNP met een paar procent per jaar extra af. Combineer die 2 en je hebt een afname van de schuld, zonder dat je er iets voor doet, van 4 of 5 procent per jaar.

De gevolgen van dit beleid betekenen een verstoring van de normale economie. Kunstmatig lage rente zorgt dat investeringen die normaal gesproken niet zouden renderen wel worden ondernomen. En dat bedrijven die een onvoldoende resultaat laten zien kunstmatig in leven gehouden worden. Er treedt een  overheveling op van waarde naar Wall Street. De beurskoersen stijgen kunstmatig. Hoge beurskoersen zijn niet altijd een teken van economische groei. Er is soms teveel liquiditeit, teveel beschikbaar geld, en dat moet ergens heen. Als de overheid de rente kunstmatig manipuleert en op nul of negatief zet. Dan ga je maar in aandelen zitten want dan krijg je mogelijk nog iets terug. Dat je een zeepbel economie schept is voor de politici geen probleem.

Afijn, kijk naar de volgende visualisatie en besef dat dit op kasbasis is. De verplichtingen die nu nog niet gedekt zijn (veteranen die zorg moeten krijgen, onderdekking in pensioenfondsen, en dergelijke) zijn hier nog niet in verwerkt. In Amerika hebben ze het over millions, billions en trillions. Waar wij het over miljoenen, miljarden en biljoenen hebben. Een trillion is dus duizend miljard, oftewel 1 biljoen.

Besef ook dat de Verenigde Staten steeds socialistischer worden, zeker onder Biden. Wat een opwaartse druk gaat genereren op de omvang van de begroting. Gaat Biden de belastingen corresponderend verhogen? Geen idee. Wellicht is de beste president een slapende president……

 

Met dank aan VISUAL CAPITALIST. Originele pagina alhier.

4 REACTIES

  1. economen stellen dat een percentage van 60 procent houdbaar is.
    De EU opperhoofden hebben met elkaar afgesproken dat dat het streven is. Maar zoals elke overheids afspraak… zit Italië op 140 % Frankrijk en Spanje boven de 100. Tel uit je winst/verlies

    • Als iemand in NL een huis koopt, kan hij vier/viereneenhalf keer zijn bruto salaris lenen. Het was ooit bijna mogelijk het zesvoudige te lenen. Niemand die het weet. Dan maar nog meer lenen? Ik weet het niet.

Comments are closed.