COVID 19 vaccinproeven lijken voor enige verwarring te hebben gezorgd. Hopelijk helpt dit artikel om de zaken op te helderen. Mensen lijken oprecht te geloven dat de COVID 19-vaccins klinische proeven hebben ondergaan en dat ze zowel veilig als effectief zijn gebleken. Die overtuiging is gewoon verkeerd.

Het belangrijkste punt is dit. Als u besluit om het experimentele BNT162b2 (BNT) -vaccin op mRNA-basis van Pfizer en BioNTech te nemen, of een ander geclaimd COVID 19-vaccin, dan bent u een proefpersoon in een geneesmiddelenonderzoek.

Van het mRNA in het BNT-vaccin werd de sequentie bepaald vanaf de derde iteratie van het originele, door WUHAN gepubliceerde Genome SARS-CoV-2 (MN908947.3). De WHO-protocollen die Pfizer gebruikte om het mRNA te produceren, lijken echter geen nucleotidesequenties te identificeren die uniek zijn voor het SARS-CoV-2-virus. Toen onderzoeker Fran Leader Pfizer ondervroeg, bevestigden ze:

Het DNA-sjabloon is niet rechtstreeks afkomstig van een geïsoleerd virus van een geïnfecteerd persoon.

Er zijn ook geen voltooide klinische onderzoeken voor deze vaccins. Er zijn proeven gaande. Als je ermee gevaccineerd wordt, ben je een – onbetaald – proefkonijn.

Op 8 december haalde de BBC een onderzoek in The Lancet aan en verklaarde categorisch:

‘Het Oxford / AstraZeneca Covid-vaccin is veilig en effectief en biedt goede bescherming, hebben onderzoekers bevestigd’

De BBC had geen enkele grondslag om deze bewering te doen. De studie in de Lancet bevestigde niets van dien aard. De onderzoekers schreven:

ChAdOx1 nCoV-19 heeft een aanvaardbaar veiligheidsprofiel en is werkzaam gebleken tegen symptomatische COVID-19 in deze tussentijdse analyse van lopende klinische onderzoeken.

Dit was een tussentijdse analyse die onder meer werd gefinancierd door CEPI en de Bill and Melinda Gates Foundation. De analyse was gebaseerd op proeven die jaren na voltooiing zijn en waarin niets is gerapporteerd. De onderzoekers verklaarden ook:

Er waren geen peer-reviewed publicaties beschikbaar over de werkzaamheid van vaccins met ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) …

Er is geen duidelijk wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid of werkzaamheid van de voorgestelde COVID 19-vaccins. De BBC en de andere MSM berichten die melden dat dit bewijs bestaat, zijn pertinent onjuist.

We gaan ons concentreren op het BNT-vaccin van Pfizer en BioNTech, maar alle fabrikanten hebben in wezen dezelfde truc uitgebuit. De regelgevende instanties en regeringen hebben met de farmaceutische bedrijven samengewerkt om de beperkte gegevens van de eerste of fase één proeven te combineren met de onvolledige en lopende gegevensverzameling van de aanzienlijk grotere fase twee en drie proeven. De MSM hebben vervolgens ten onrechte beweerd dat de 1,2,3-faseonderzoeken voltooid zijn en insinueren dat de niet-geteste gegevens de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin aantonen.

In werkelijkheid is niet alleen de rapportage van bestaande gegevens gemanipuleerd om werkzaamheid aan te tonen die niet duidelijk is in de onbewerkte gegevens zelf. De belangrijkste en meest betekenisvolle fasen van de onderzoeken zijn nog maar net begonnen – laat staan voltooid.

Onlangs meldde de UK Financial Times dat de Britse toezichthouders (de MHRA) het Astrazeneca / Oxfords AZD1222 [ChAdOx1] COVID 19-vaccin zullen goedkeuren. De FT onthulde een anonieme verklaring van het Britse ministerie van Volksgezondheid:

De regelgevende instantie voor geneesmiddelen beoordeelt de definitieve gegevens van de klinische fase 3-onderzoeken van de Universiteit van Oxford / AstraZeneca om te bepalen of het vaccin voldoet aan hun strikte normen voor kwaliteit, veiligheid en effectiviteit.

Zo wekken ze bij het publiek de indruk dat de proeven zijn afgerond en dat de toezichthouders strikte veiligheidsnormen hanteren. De 1,2,3-fase studie voor AZD1222 werd geregistreerd bij het Amerikaanse Center for Disease Control als klinische studie NCT04516746 [Gearchiveerd 29 december 2020]. Het is onvolledig en de geschatte einddatum is 21 februari 2023. De CDC stelt:

Geen onderzoeksresultaten gepost

Astrazeneca is nog jaren verwijderd van het rapporteren van “definitieve gegevens”. Het is onmogelijk voor het Britse ministerie van Volksgezondheid om het te herzien, omdat het niet bestaat.

NCT04516746 is één van de vier proeven met AZD1222. Een andere Russische tak van de AZD1222-studie werd opgeschort nadat zich een Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) -gebeurtenis had voorgedaan. De SUSAR gebeurde vermoedelijk in het Verenigd Koninkrijk nadat een 37-jarige vrouw een ontsteking van het ruggenmerg ontwikkelde. Het lijkt erop dat het Russische ministerie van Volksgezondheid hun tak van de Astrazeneca / Oxford-proef nog moet herstellen, terwijl deze in het VK en elders is hervat.

WELKE VACCINTESTEN ?

Op 18 november maakten Pfizer en BioNTech bekend dat ze hun fase drie-proef met BNT hadden afgerond. Ze hadden een werkzaamheid van 95% aangetoond en de mijlpaal voor veiligheidsgegevens van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor Emergency Use Authorization (EUA) was bereikt.

Het enige onderdeel van deze bewering dat waar was, was de naleving van FDA-eisen voor noodveiligheidsgegevens. Ze hebben hun fase drie-onderzoeken niet afgerond. Ze hebben de eerste fase niet eens volledig voltooid.

Volgens sectie 564 van de Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act) zijn zogenaamde “niet-goedgekeurde” geneesmiddelen in noodgevallen op de markt toegestaan. Evenzo staat in het VK autorisatie op grond van Verordening 174 van de Human Medicine Regulations 2012 (zoals gewijzigd) hetzelfde toe.

Omdat het ook in het VK is goedgekeurd, stelt de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA):

Dit geneesmiddel heeft geen vergunning voor het in de handel brengen in het VK

Het feit dat er geen voltooide klinische onderzoeken zijn voor het Pfizer- en BioNTech BNT-vaccin verklaart ook waarom de FDA stelt:

Bijkomende bijwerkingen, waarvan sommige ernstig kunnen zijn, kunnen duidelijk worden bij meer wijdverbreid gebruik van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin.

De FDA merkte ook op:

[Er zijn] … momenteel onvoldoende gegevens om conclusies te kunnen trekken over de veiligheid van het vaccin in subpopulaties zoals kinderen jonger dan 16 jaar, zwangere en zogende personen en immuungecompromitteerde personen … .. [het] risico van door vaccinatie verhoogd ziekte in de loop van de tijd, mogelijk geassocieerd met afnemende immuniteit, blijft onbekend.

Toch zijn de eerste mensen die dit vaccin krijgen de meest kwetsbare in de samenleving, van wie velen immuungecompromitteerd zijn. Het voorzorgsbeginsel lijkt te zijn verlaten. Het idee dat het doel van de introductie van het BNT-vaccin is om levens te redden, lijkt onhoudbaar.

Dankzij de aankondiging van Pfizer konden politici op de nationale televisie enthousiast en opgewonden doen. De Britse premier Boris Johnson zei dat het “fantastisch nieuws” was, en de BBC zei dat het “goed nieuws” en “echt bemoedigend” was. Iedereen was diep onder de indruk van de effectieve claim van 95%.

Dit was echter gebaseerd op relatieve risicoreductie. Dat is het verklaarde procentuele verschil tussen de 8/18310 kans van de gevaccineerde groep (0,044%) om COVID 19 te ontwikkelen tegen een 162/18319 (0,88%) kans op COVID 19-symptomen zonder het vaccin. Aangezien deze grotere groep van 43.000 mensen nog moet worden gecontroleerd, is er geen basis voor deze beweerde uitkomst. Maar het is wat het is, en we kunnen deze gerapporteerde cijfers hier gebruiken.

Opgemerkt moet worden dat dit alleen betrekking heeft op een vermeende vermindering van COVID 19-symptomen bij degenen die het virus hebben. De geteste eindpunten tonen niet aan dat het vaccin de verspreiding van infectie zal verminderen of levens zal redden. Er moet ook worden opgemerkt dat deze cijfers suggereren dat de dreiging van COVID 19 aan het verdwijnen is.

Als we de cijfers van Pfizer gebruiken, is de relatieve risicoreductie 100 (1 – (0,044 / 0,88)). Dat is 95%. Voila!

Dit klinkt fantastisch en is een veel betere marketingstrategie dan het rapporteren van de absolute risicoreductie. Het absolute risico om COVID 19-symptomen te ontwikkelen zonder het vaccin is vermoedelijk 0,88% en met het vaccin 0,044%. In absolute termen is de effectiviteit van het vaccin (0,88-0,044)%.

Een risicoreductie van 0,84%. Oh! Een nauwelijks waarneembare “werkzaamheid”.

Door de relatieve in plaats van de absolute risicoreductie te gebruiken, waren de reguliere media (MSM) vrij om het mRNA-vaccin voor Pfizer en BioNTech (en andere geïnteresseerde partijen) op de markt te brengen met indrukwekkend klinkende claims. Deze waren niet op afstand waarheidsgetrouw, niet alleen omdat ze vertrouwden op statistische manipulatie, maar omdat niemand een idee had van de veiligheid of werkzaamheid van BNT. Tot op heden zijn er geen resultaten van klinische proeven.

DE KLINISCHE TESTPROEVEN DIE NIET BESTAAN

Een analyse van beschikbare positieve RT-PCR-tests en mortaliteitsresultaten leidde ertoe dat het Oxford Centre for Evidence Based Medicine een zeer voorzichtige COVID 19 Case Fatality Rate (CFR) van ongeveer 1,4% schatte. Op basis van de cijfers die door Pfizer en BioNTech aan de FDA zijn gerapporteerd, duidt dit op een breed op de bevolking gebaseerd sterfterisico door COVID 19 van 1,4 (0,88 / 100), wat 0,012% is.

Houd alstublieft rekening met dit ongelooflijk kleine risico als we de vroege indicatie van de schijnbare bedreiging voor de volksgezondheid bespreken die wordt gepresenteerd door het mRNA-vaccin.

Het is redelijk om te werken in termen van populatierisico omdat, hoewel de kans op COVID 19-sterfte schijnbaar toeneemt met de leeftijd, met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar overlijden en een sterfteverdeling die niet te onderscheiden is van de standaardsterfte, het de bedoeling is om het vaccin aan iedereen te geven.

Als we kijken naar de “V-Safe Active Surveillance for COVID 19 Vaccines” gerapporteerd door het Amerikaanse Center For Disease Control (CDC), dan onthullen vroege indicaties van de geregistreerde “Health Impact Events” (HIE) een zorgwekkend niveau van bijwerkingen van de mRNA-vaccin. De CDC definieert een HIE als:

Niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken en vereiste zorg van arts of zorgverlener nodig

Op 18 december werden 112.807 mensen geïnjecteerd met het Pfizer / BioNTech-vaccin in de VS. Hiervan waren er 3.150 vervolgens niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken, de vereiste zorg van een arts of zorgverlener. Dit is een HIE-tarief van 2,8%.

Dit suggereert dat van de eerste 10 miljoen mensen die het vaccin in het VK krijgen, ongeveer 280.000 mensen mogelijk niet in staat zijn om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat zijn om te werken en als gevolg daarvan medische zorg nodig hebben. Aangezien het de meest kwetsbaren zijn die dit vaccin als eerste krijgen, is het, gezien het kleine risico op sterfte door de ziekte van COVID 19, geenszins duidelijk dat dit een risico is dat het nemen waard is.

Berichten in de reguliere media die de indruk wekken dat deze vaccins effectief en veilig zijn bevonden, kunnen geen bewijs overleggen en ze zijn niet gebaseerd op wetenschap. Ze zijn gebaseerd op politiek beleid en rapporteren gevaarlijk pseudowetenschappelijk gebabbel, vermomd als wetenschapsjournalistiek.

Er zullen natuurlijk dwaze antirationalisten zijn die dit gevaarlijke antivaxxer onzin zullen noemen. Steeds erop aandringen dat het volkomen veilig is om een vaccin met een twijfelachtig veiligheidsprofiel, waarvoor er geen voltooide klinische onderzoeken zijn, aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te geven.

Uit de manier waarop de fabrikanten, politici, toezichthouders en de MSM de vaccinveiligheid hebben benaderd, is het duidelijk dat ze gezamenlijk een totale minachting hebben voor het welzijn van kwetsbare mensen. We moeten dit kinderlijke idee dat ‘de autoriteiten’ om ons of onze dierbaren geven, echt terzijde schuiven. We betekenen niets voor hen.

COVID 19 is alleen een aanzienlijk risico voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Het is een risico voor zieke ouderen en mensen met bestaande levensbedreigende aandoeningen.

Als we kijken naar de uitsluitingscriteria voor fase één, zaten deze mensen niet in het geteste cohort. Iedereen met hoge bloeddruk, astma, diabetes of een hoge BMI werd uitgesloten van het vermeende veiligheidsonderzoek. Maar het vaccin wordt eerst aan de meest kwetsbaren gegeven.

Van de 39 ouderen die het meeste risico liepen in de fase 1-studie, had geen van hen de ernstige comorbiditeiten die de overgrote meerderheid van degenen die ‘met’ COVID 19 overlijden, bezitten. De mensen die daadwerkelijk risico lopen door COVID 19 zijn nominaal in fase 2 en 3 opgenomen in de BNT-onderzoeken. Het lijkt er echter op dat er alles aan is gedaan om hun aantal te beperken, zo niet volledig te verwijderen. “Immuungecompromitteerd of personen met bekende of vermoede immuundeficiëntie”, werden uitgesloten.

Immuundeficiëntie wordt veroorzaakt door een breed scala aan gezondheidsproblemen. Aandoeningen als ondervoeding, polytrauma, stress na een operatie, diabetes en kanker leiden tot immunodeficiëntie. De mensen met de comorbiditeit die verband houdt met de zogenaamde COVID 19-sterfgevallen werden praktisch uitgesloten van de BNT-vaccinonderzoeken.

NCT04368728 is ontworpen als een 1,2,3-proef waarbij alle fasen gelijktijdig worden uitgevoerd. Met betrekking tot het beoordelen van de veiligheid beschreef Pfizer systemische gebeurtenissen als:

Koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen, braken, diarree, nieuwe of verergerde spierpijn en nieuwe of verergerde gewrichtspijn, zoals zelf gerapporteerd in elektronische dagboeken.

De eerste 360 ​​proefpersonen, gerandomiseerd in de fase 2- en fase 3-onderzoeken, ondergingen minder dan een week monitoring op systemische voorvallen, na elke dosis:

In de eerste 360 ​​deelnemers gerandomiseerd in fase 2/3, het percentage deelnemers dat systemische gebeurtenissen meldde [Tijdsbestek: gedurende 7 dagen na dosis 1 en dosis 2]

Hetzelfde cohort van 360 proefpersonen werd ook gedurende maximaal 6 maanden in fase 2 en 3 gemonitord op ernstige ongewenste voorvallen (SAE’s):

In de eerste 360 ​​deelnemers gerandomiseerd in fase 2/3, percentage deelnemers dat ernstige ongewenste voorvallen meldde [Tijdsbestek: van dosis 1 tot 6 maanden na de laatste dosis]

Pfizer is ook van plan het percentage van alle proefpersonen die lijden aan SAE’s te rapporteren:

Percentage deelnemers aan fase 2/3 dat bijwerkingen meldt [Tijdsbestek: van dosis 1 tot 6 maanden na de laatste dosis]

Maar er zijn geen gerapporteerde resultaten van fase 2 of 3. Niemand heeft een flauw idee wat de gezondheidsrisico’s van BNT zijn, vooral niet voor degenen voor wie het zogenaamd bedoeld is om te beschermen en geen van de betrokkenen interesseert het.

De regelgevende instanties hebben het vaccin al goedgekeurd en de gezondheidsdiensten zijn begonnen met het injecteren van mensen met BNT. Ze doen dit nadat de fabrikanten de veiligheid ervan niet goed hebben getest op 39 mensen die in de risicogroep zaten, maar niet de comorbiditeit hadden die leidt tot geclaimde COVID 19-sterfgevallen.

De mate waarin mensen zijn misleid door te geloven dat deze vaccins bekend staan ​​als veilig of effectief, is bijna onvoorstelbaar.

Bron: Off-Guardian 

 

 

5 REACTIES

  • De injectiespuit die Kamala Harris kreeg had waarschijnlijk een flexibele beschermkap, deze wordt geplaatst na gebruik (Veiligheid Auto-destory Spuit Met Safety Cap). Zag er vreemd uit, maar of zij een zoutoplossing heeft gekregen blijft natuurlijk onduidelijk, maar laat zich raden. Een mogelijke aanstaande eerste vrouwelijke VS president is natuurlijk geen guinea pig. Wie wel?

   Het ‘materiaal’ of de (hulp)stoffen in het vaccin zijn teer als de vleugeltjes van een vlinder en ongeschikt om met een vaccinatiepistool, neusspray of mondspray te worden toegediend? Tja, de tijd van de suikerklontjes is nu eenmaal voorbij. Geen zoet, da’s zuur.

 1. De virustheorie heet virustheorie om de simpele reden dat men er in 150 jaar niet is in geslaagd wetenschappelijk bewijs voor te leveren. Anders heette het viruswet. Zoals de wetten van de thermodynamica.

  Het straffe is dat er in die 150 jaar wel talloze experimenten zijn gedaan waarvan het resultaat BEWIJST dat er geen besmettelijke ziekten bestaan! De enige rationele en wetenschappelijk bewezen verklaring voor plotse ziekteuitbraken is de terraintheorie = vergiftiging door voeding of omgeving. Gemeenschappelijke vergiftiging van omgeving of voeding = gemeenschappelijk ziek worden. Geen geloof in onzichtbare “virussen” die rondspringen voor nodig. Bechamp was een echte wetenschapper, hij is dan ook nooit rijk of beroemd geworden, zoals de gladde slangenolieverkoper Pasteur. In Bechamps echte wetenschap zit geen potentie voor politieke macht en miljardenwinsten.

  Ik herhaal BESMETTELIJKE ZIEKTEN BESTAAN NIET

  Wat wel bestaat is een miljardenindustrie die gebouwd is op de HYPOTHESE van besmettelijke ziekten.

  Er was ooit een hypothese dat sigaretten gezond zijn.
  Er was ooit een hypothese dat bloedlatingen genezen.
  Er was ooit een hypothese dat DDT onschadelijk is voor mensen en dat kinderen ermee besproeid moesten worden.
  Er was ooit een hypothese dat schedelboringen en lobotomie helend zijn.
  Er was ooit een hypothese dat asbest onschadelijk is.
  Er was ooit een hypothese dat ziektes een straf van God zijn.
  Er was ooit de hypothese dat zwanger vrouwen best Thalidomide slikken tegen misselijkheid (softenon misvormingen)
  Er was ooit de hypothese dat fluoride in het drinkwater goed is voor de mensen (neurotoxin)
  Er was ooit de hypothese dat heksen gewogen moesten worden op een heksenwaag.
  Er was ooit de hypothese dat knoflook aan je deur de vampieren afschrikt.

  Hypothese = idee waarvan de juistheid nog bewezen moet worden.

  Vaccinaties zijn pertinent GEEN WETENSCHAP maar 100% religie!

  Vaccinaties horen thuis in het rijtje van heksenverbrandingen en knoflook tegen vampieren. Virussen zijn de moderne vampieren. Puur verzinsel, maar doordat het geloof erin zo algemeen is ingeburgerd zien enkel RATIONELE mensen dat het hier om exacte hetzelfde waanidee gaat. In de 15de eeuw waren de RATIONELE mensen die niet in vampieren en heksen geloofden ook de uitzondering. Nu herhaalt zich exact hetzelfde, massaal geloof in iets dat niet bestaat, maar omdat bijna iedereen erin gelooft moet het wel echt zijn.. Net als heksen en vampieren in de 15de eeuw! Zelfde principe maar aangepast aan het tijdperk. De RATIONELE mensen kunnen nu enkel nog hopen op een zondvloed die alle GEVAARLIJKE GOEDGELOVIGE IDIOTEN wegvaagd zodat de RATIONELE mensen niet langer slachtoffer worden van de horde onnadenkende BIJGELOVIGEN, die mentaal zijn blijven steken in de 15de eeuw!

  Wie het virus wetenschappelijk kan bewijzen kan 1 miljoen dollar cashen via de beloning die healthglade uitloofd. Moet een makkie zijn voor de hedendaagse regendansers die dagelijks hun bijgeloof komen spuwen op TV. https://healthglade.com/1000000-reward-for-proof-that-covid-19-exists/

  Hoewel dat nog nooit gelukt is, ook niet toen er 100.000 EURO klaarlag voor bewijs van virussen: https://www.burgerfront.nl/virusbewijs/

  You would have heard about “the germ theory of disease”, attributed to French microbiologist and chemist Louis Pasteur. The theory is the cornerstone of modern medicine, and he also developed the process, named after him, of pasteurization. But what you would not have heard, is that just like the theory, Louis Pasteur was a fraud. https://healthglade.com/louis-pasteur-was-a-major-fraudster/

Comments are closed.