(longread alert) Als Nederlander ben ik opgeleid door mijn leraren, ouders, professoren, en chefs om mijn hersens te gebruiken, en mijn vinger op te steken als ik dingen zie waarvan ik vind dat ze onjuist zijn, of niet door de beugel kunnen.

Derhalve zie ik het u als mijn plicht als goed Nederlander, die trots is/was op zijn vaderland en alles wat oranje is (maar daarover later meer), u als leider van deze regering op uw huidige beleid aan te spreken.

Laat ik beginnen met dit artikel van het CBS ten aanzien van de tweede golf. Daar staat ondermeer de volgende conclusie:

Tijdens de eerste en tweede golf overleden in alle leeftijdsgroepen meer mensen, maar vooral onder 65-plussers. In de tweede golf is er bijna geen sprake meer van oversterfte bij de groep jonger dan 65 jaar, terwijl deze in de eerste golf nog 14 procent was.

en ook:

De sterfte onder mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg was in de eerste golf sterk verhoogd (52 procent oversterfte). Ook in de tweede golf overlijden relatief meer Wlz-zorggebruikers (20 procent oversterfte), maar het verschil met de overige bevolking is nu minder groot.

Een ander rapport van september 2020, te weten: Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters wat gebaseerd is op data van 14 landen, waaronder Nederland, en 12 staten van de VS komt met vergelijkbare conclusies:

 1. People <65 years old have 16–100 fold lower risk of COVID-19 deaths than older people.
 2. Absolute risks of COVID-19 in the population are low for people <65 years old.
 3. COVID-19 deaths occur sparsely in people <65 without underlying conditions.

En ook het NRC in week 2 van 2021 komt met grafieken, gebaseerd op de gegevens van het CBS; die ook laten zien dat er, behalve in de eerste golf, er geen oversterfte in de groep onder 65+ plaats gevonden heeft, zie onderstaande grafieken:

Laten we vervolgens kijken naar onderliggende conditie/lijden/ziekte.

Voor wat betreft Nederland kan ik daar geen zinnige data over kan vinden. Maar des te meer kan men deze bijvoorbeeld vinden met betrekking tot bijvoorbeeld Engeland en Wales.

Zie hiervoor bijvoorbeeld dit rapport, wat geldt voor de periode vanaf 28 December 2019, de data zijn bijgewerkt tot 10 februari 2021.

Hier vindt met in de aangehechte data file, de volgende informatie, die ik zelf heb uitgebreid met de laatste twee kolommen, in onderstaande tabel:

De conclusie is dus van alle overledenen, over de gehele periode, van 0 tot 80+ jaar, dat maar liefst 96% onderliggend lijden/ziekte had, dus verreweg het meest overgrote deel, en dat dus slechts 4% geen onderliggende lijden/ziekte had.

De details met betrekking tot het onderliggend lijden/ziekte, staan in de volgende tabel:

Ik weet niet of dit soort data er voor Nederland anders uit ziet, maar ik neem aan dat er niet veel verschil zal zijn. Per slot wat zouden de redenen zijn dat dit voor Nederland volledig anders zou zijn…

Laten we ook nog kijken naar de leeftijdsopbouw in Nederland om te zien hoeveel procent van de bevolking zwaar geraakt wordt door het huidige beleid.

Daar vind ik bijvoorbeeld het volgende over, zie deze link met de volgende grafiek:

De conclusie is dat de leeftijdscategorie 0-65 jaar rond iets meer dan 80% van de Nederlandse bevolking uitmaakt. En dat 65+ iets minder dan 20% uitmaakt.

Dan is de vraag die ik zelf niet kan beantwoorden, want ook die data kan ik niet vinden met betrekking tot Nederland, hoeveel % van die laatste 20% van de bevolking heeft onderliggend lijden/ziekte. Zou dat 50% zijn of minder van deze categorie ?

Laten we 25% – max. 50% zeggen…dat lijkt mij erg veel… maar dat betekent dus dat 90-95% van de Nederlandse bevolking niet hoeft te vrezen voor COVID-19, en max. 5-10% wel.

De conclusies die ik hieruit trek zijn de volgende:

 1. de “economische motor” van Nederland (de mensen van 20-25 tot max. 65 jaar), is in deze tweede golf amper geraakt is, en verkeert derhalve in goede conditie.
 2. En dat geldt niet alleen voor de “economische motor van Nederland”, maar ook voor de groep kinderen, jongeren, leerlingen, studenten, die opgeleid wordt om deze economische motor van ons land te zijn in de (naaste) toekomst.
 3. Sterker nog: 90-95 % of meer van de Nederlandse bevolking heeft weinig te vrezen…want de ouderen zonder onderliggend lijden/ziekte/obesitas worden ook maar zelden geraakt.
 4. Dus alle acties die we nu plegen zijn goed voor max. 5-10% van onze gehele bevolking…

Nog een paar opmerkingen hierbij:

Iets wat ik vreemd vind, is dat we aan het einde van de eerste golf een IC capaciteit van 4.000 bedden zouden gaan opzetten, en nu zitten we vol met 1.500 (waarvan 500 corona patiënten) ? Hoe kan dat ? Wat is er gebeurd ?

We hadden met 2.500 bedden uit zullen breiden: dus het aantal Covid bedden zou kunnen gaan van 500 => 3.000.

Maar dat heeft dus niet plaatsgevonden.

Ook heb ik begrepen dat de IC’s in de Randstad destijds vol lagen met patiënten met een niet-westerse achtergrond. Wat zijn de specifieke acties geweest die het kabinet daarop genomen heeft om met name dit specifieke probleem met betrekking tot deze bevolkingsgroep, een minderheid, aan te spreken, en dit probleem terug te dringen ? Wat is de analyse geweest, waarom deze groep juist oververtegenwoordigd was ?

In Nederlandse data vind ik geen data met betrekking tot etnische groepen, maar bijvoorbeeld in het al eerder genoemde rapport met betrekking tot Engeland en Wales vind ik wel gegevens hieromtrent:

Waarom is deze data in Nederland niet openbaar ?

In de medische wereld gaat men er meer en meer toe over hele precieze, en gerichte medische handelingen uit te voeren, waarbij zo min mogelijk neveneffecten ontstaan.

Uw gaat nu al maanden met medici om; wat heeft u daar als politicus daarvan geleerd, en wat waren toen en nu uw gerichte handelingen om dit specifieke probleem “de IC patiënten met een niet-westerse achtergrond” terug te dringen ?

Heeft u deze denk- en handelswijze ook toegepast toen u het besluit nam een heel land in de lockdown te zetten ?

Waarom heeft u gekozen voor grove maatregelen, waar de hele bevolking de dupe van

werd in te zetten, in plaats van te werken als een chirurg die alleen dat stuk opereert wat werkelijk het probleem levert, dus een veel gerichter beleid, gericht op de groep die het meeste gevaar liep.

Nu liggen er kennelijk vooral obese patiënten op de IC’s. En pas nadat er in de krant roering ontstaat, gaat u nadenken om deze bevolkingsgroep eerder te vaccineren. maar de gegevens waren al veel langer bekend dat obese mensen veel meer risico liepen.

Wat zijn uw verdere acties om dit specifieke probleem “obese patiënten op de IC” terug te dringen?

In plaats van een genuanceerd, weloverwogen beleid waarin het grootste deel dan de bevolking en de economie door kan draaien, brengt u ons land en zijn inwoners meer schade toe dan dat u goed doet met uw éénparameterbeleid; het beleid waar uitsluitend en alleen naar het aantal besmettingen gekeken wordt, om zo het aantal IC-opnames te beperken.

Uw beleid in de eerste golf was voorzichtig en ik denk waarschijnlijk ook verstandig. We werden overrompeld door het virus, we wisten niet veel, kregen vage informatie van China, moesten nog veel leren van het virus m.b.t. mutaties, (afwijkende) symptomen, behandelmethoden etc. etc.

Op uw beleid ten aanzien van de eerste golf, heb ik dan ook geen commentaar.

Mijn kritiek is op uw beleid ten aanzien van de tweede golf, en alles wat daarna gekomen is.

In plaats van het beleid dat u nu volgt, om een heel land op slot te zetten, zou u er ook voor kunnen kiezen de economische motor, dus de bedrijven inclusief de hotels, restaurant, cafés van het land door te laten draaien, inclusief alles wat met kinderen en jongeren van doen heeft, en alleen beschermende maatregelen toe te passen voor de ouderen, de meer kwetsbare groepen, mensen met onderliggende lijden/ziekten/obesen, waaronder die Wlz-zorggebruikers,

En zelfs deze groepen/ouderen/obesen zouden in mijn ogen de keuze moeten hebben of zij deze extra bescherming willen genieten of dat zij hiervan willen afzien, omdat zij daar of geen behoefte aan hebben, of omdat zij zichzelf niet als risicovol zien.

U zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen, juist extra opvangcapaciteit voor te bereiden, bijvoorbeeld in hotels (waar u ook de eerste stappen voor gezet heeft tijdens de eerste golf), maar nu niet met in het achterhoofd om alles op slot te zetten, maar juist om alles zoveel mogelijk open te zetten, en alles zo maximaal mogelijk door te laten draaien.

U zet een heel land met 17.5 miljoen inwoners al een jaar lang op slot, omdat uw IC-capaciteit van 500 bedden vol zit.

Een capaciteit van 500 bedden…..dat is minder dan 0,003% van de totale bevolking, en dat wordt de belangrijkste parameter om een hele economie op slot te zetten, en op slot te houden…..???

Zou het niet heel verstandig zijn geweest dat aantal IC-bedden inderdaad naar die eerder genoemde 4.000 uit te breiden, en eventueel nog verder op te schalen, en kwetsbare groepen meer af te schermen ?

Bij alle, meer belangrijke, besluiten in mijn leven ga ik terug naar mijn gevoel: voelt het besluit goed ? Een soort sanity-check….

Voelt het besluit goed om de economie dicht te draaien, terwijl de economische motor zelf geen serieuze schade heeft, en meer dan 90-95% van de Nederlandse bevolking niet zelf geraakt wordt door COVID-19.

Mijn gevoel zegt, dat zo’n actie eenvoudigweg niet kan kloppen: een probleem van met een grootte van >95% aanpakken, terwijl in werkelijkheid maar <5% daadwerkelijk een probleem heeft. Dat is wel een erg lompe aanpak.

Dat ik in deze denkwijze niet alleen sta bevestigt bijvoorbeeld dit artikel van Herstel-NL

En nu heeft u ook nog een avondklok ingesteld met nog scherpere maatregelen, vanwege een Engelse variant die besmettelijker is zou zijn..

Besmettelijker, maar niet dodelijker… of wat is het nu precies?

Overigens zijn ook daar geen goede data over te vinden op internet. Het ontbreken van echte, serieuze, gedetailleerde data in deze pandemie, is in mijn ogen schrijnend.

Wat ik wel kan vinden is de volgende uitspraak:

De klachten die worden veroorzaakt door de Britse variant lijken vergelijkbaar met de klachten die worden veroorzaakt door de originele variant. Van de Britse variant heb je dus niet meer of minder last dan van de originele variant. (bron)

En als ik als ik het goed begrijp, zal dit ook niet leiden tot meer doden in de categorie onder de 65+ die niet obese zijn of die geen onderliggend lijden of ziekte hebben. En dus naar wat men kan verwachten ook niet in die gezonde groep van meer dan 90-95% van de bevolking …

Later kom ik nog terug op deze Engelse variant.

Van de heren Gommers en van Dissel verwachten we een smal beleid, met oogkleppen op, omdat zij aangenomen zijn, en verantwoordelijk zijn voor één (zorg-gerelateerd) onderwerp, want dat is hun opdracht.

En die opdracht doen ze goed, zover als ik dat begrijp en overzien kan. Hen is niet veel te verwijten.

Maar voor u, en uw regering ligt dat echter helaas volledig anders.

Van u wordt verwacht dat u alle aspecten van een volledig land, met zijn economie, zijn volksgezondheid, zijn opleiding / scholing van jongeren, en het welzijn van zijn volk, overziet en meeneemt in al uw overwegingen en besluiten.

En in mijn ogen doet u dat niet: u blijft volharden in uw éénparameterbeleid, waar meer dan 95% van de bevolking de dupe van is. En binnenkort al een jaar lang…..en we gaan maar door….steeds strikter

en strenger….

De oorzaak daarvan, in mijn ogen, begint al bij de samenstelling van uw crisisteam.

Voor managers geldt de regel “you don’t get what you expect, but you get what you organize for”, en het spijt me om te zeggen, maar uw organisatie deugt van geen kanten.

Een primair team wat uitsluitend en alleen uit zorgexperts bestaat…..waarom verbaast het mij niet dat uw oplossingen prima zijn voor de zorg, maar de nekslag zijn voor meer dan 90-95% van geheel Nederland?

En dat terwijl ik u persoonlijk altijd zeer hoog had…iemand die intelligent en correct was, nuchter, zonder direct zelfbelang, bereikbaar, een echte Hollander.

Iemand, die één was met, en stond voor zijn vaderland. Een man die op zijn fiets naar zijn werk gaat…veel Nederlandser kan niet… u was één van ons. Respect !

Maar hoe anders zijn mijn gevoelens nu……

Dat het even duurt voordat men doorheeft dat de tweede golf anders is, en dat de parameters gewijzigd zijn, dat is logisch.

En zelfs al men dan toch nog een tijdje te lang volhardt in het volgen van een te eenzijdig beleid omdat men onvoldoende snel inspeelt op veranderde omstandigheden, met een te eenzijdig team, dan is dat absoluut niet juist, en misschien ook bijna niet goed te praten…..

Maar… fouten maken is menselijk. ……en derhalve maken wij fouten, omdat wij mensen zijn.

Wij…..dus ik ook, …..maar u en uw regering ook…..

 • en dat is zeer onlangs al een keer bewezen, uw regering is niet voor niets demissionair, en dat wordt (in mijn ogen) nu voor de tweede keer in zeer korte tijd opnieuw bewezen, en in nog veel zwaardere mate, met Covid-19.

Volharden in foutieve aannames, een beleid dat meer dan 90-95% van de inwoners schaadt, dat tezamen met een te eenzijdig team, terwijl men daar van meerdere zijden voor gewaarschuwd is en wordt, dan wordt een ander verhaal.

Het is, in mijn ogen, nu een verhaal geworden van gebrek aan flexibiliteit, inspelen op veranderende omstandigheden, gebrek aan inzicht, intellectueel vermogen, gebrek aan organisatie, en gebrek om naar betere oplossingen te zoeken.

En……een verhaal dat nu begint te ruiken naar te grote ego’s.

Overigens, voor uw regering / het kabinet is er ook geen persoonlijk verlies… uw salarissen worden gewoon doorbetaald…niemand die zelf persoonlijk de echte ellende voelt.

Hoe anders zou het zijn, als u en uw hele kabinet, uitsluitend en alleen op een TOZO uitkering zouden moeten draaien totdat u onze economie weer op orde heeft… Zou u dan anders handelen, als u zo zou moeten overleven ?

Wij, de burgers met eigen bedrijven, of diegenen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn draaien hier uiteindelijk voor op.

De Zorg en ook u als Regering, inclusief uw steunmaatregelen (die slechts een klein deel van alle financiële ellende zullen afdekken) kunnen allemaal alleen maar bestaan dankzij de economie, dankzij de bedrijven.

Het zou u derhalve sieren als u met uw hele kabinet de geste maakt om een groot deel van uw salaris in te leveren totdat alles weer op orde is, en de beperkingen die u iedereen oplegt weggenomen zijn.

In de 63 jaar die mijn leven telt heb ik maar één topman dit gebaar zien maken, en nog wel als eerste, voordat hij offers vroeg van zijn medewerkers…de heer Timmer, destijds CEO van Philips, ten tijde van de Operatie Centurion.

Ik draag nog steeds een heel diep respect voor hem in mij, niet alleen, maar mede om die reden.

Ook vind ik het persoonlijk goed dat de heer Wiebes opgestapt is. De door uw regering opgedrongen coronamaatregelen af te doen richting de ondernemers als “ondernemers risico” (in maart 2020 voor het eerst) is godgeklaagd en los van elk gevoel van werkelijkheid en respect naar ondernemers toe.

Ik hoop dat u de huidige situatie herbezint, uw primaire team anders organiseert (multidisciplinair-der, veel minder eenzijdig), en veel beter de verschillende aspecten tegen elkaar afweegt, waarbij het doordraaien van de economische motor en de jeugd (onze toekomstige economische motor), en het leven van meer dan 90-95% van onze bevolking, een veel hogere prioriteit krijgen. Heel anders dan de prioriteit die zij nu van u krijgen.

De consequenties van uw beleid

De maatschappelijke consequenties op het gebied van werkgelegenheid van het huidige coronabeleid beginnen zich af te teken. Ik zal wat voorbeelden benoemen

Voor wereldwijde getallen zie hier.

Conclusies: er zijn ongeveer vier zoveel werkuren verloren gegaan als het aantal dat verloren ging tijdens de financiële crisis van 2009, uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

De IAO wijst erop dat het grootste gedeelte van het banenverlies zich niet zozeer vertaalt in werkloosheid, maar in inactiviteit. Vanwege alle beperkingen verlieten veel mensen de arbeidsmarkt of stopten ze met de zoektocht naar werk. “Wanneer alleen naar de werkloosheid wordt gekeken, wordt het effect van COVID-19 op de arbeidsmarkt drastisch onderschat”, concluderen de onderzoekers.

In de 27 lidstaten van de EU gingen vijftien miljoen voltijdbanen verloren, oftewel 8,3 procent van de werkuren. Nederland kwam er met een daling van 4,3 procent relatief goed van af, tegenover bijvoorbeeld een daling van 7,3 procent in België.

In Zuid-Europa vielen de hardste klappen met dalingen van respectievelijk 13,5 procent en 13,2 procent in Italië en Spanje. Het verlies van werkgelegenheid was wereldwijd het grootst in Noord- en Zuid-Amerika.

En met 1,8 miljoen coronadoden wereldwijd in 2020, betekent dit ca. 140 verloren banen per coronadode.

En nu nog even vertaald naar uw werkomgeving:

wereldwijd wordt dus per coronadode bijna de gehele Tweede Kamer naar huis gestuurd………

Nederland is dus twee maal zo goed als het gemiddelde in de EU (4.3% tegenover 8,3%), en laten we zeggen 3x zo goed al het wereldgemiddelde, dus dan wordt er voor de eerste 3 coronadoden: een gehele Tweede Kamer naar huis gestuurd, zonder salaris voor de volgende 7 coronadoden: alle burgemeesters naar huis gestuurd, ook zonder salaris en ten slotte voor de volgende 6 corona doden: de gehele dienst van het Koninklijk Huis

en nu zij we pas 16 doden verder….

En dit was nog maar 2020. Daar zit nog niet in verwerkt, het huidige, veel strengere maatregelpakket van 2021, zoals de verdergaande lockdown, de avondklok etc.

Nog wat andere gevolgen van uw beleid, ik volsta hier alleen met de koppen van de artikelen:

Afgelopen jaar grootste economische krimp sinds WO II

Lockdown duwt Nederland richting recessie

En nog een paar getallen, als voorbeelden van de consequenties van uw beleid:

De steun voor KLM was 3,4 Miljard EUR, laten we dat even relateren aan die destijds 10.000 doden in Nederland, dan is dat: 340.000 EUR per Coronadode.

Nu wordt over een volgend pakket gesproken tussen Frankrijk en Nederland van naar ik begrijp 10 Miljard EUR. Laat daar de helft voor rekening van Nederland komen: met nu 15.000 doden, dat is nog eens 350.000 EUR per Coronadode.

Het Europarlement stemt in met herstelfonds van 672,5 miljard euro, en met 1 miljoen Corona doden in de gehele EU is dat 672.000 EUR per Coronadode.

En verder lees ik zojuist: er komt een miljardeninjectie voor het onderwijs van in totaal 8,5 Miljard EUR, dus dat is (berekend op 15.000 doden) nog eens: 570.000 EUR per Coronadode.

Conclusie: met bovengenoemde getallen zitten we al op ca. 2 MEUR per Coronadode, en daarmee zijn we, denk ik, nog (lang) niet aan het einde.

In dit jaar zijn 17,5 miljoen Nederlanders meer of minder opgesloten geweest, van hun vrijheden, families, vriendschappen, contacten, vakanties, werk (geheel of gedeeltelijk), en hobby’s beroofd. 17.5 miljoen mensenjaren zijn verziekt door het huidige beleid.

Dat is de huidige balans.

Een paar opmerkingen over het vaccineren:

Vaccineren tegen griep, polio, en alle andere ziekten deed je (in het recente verleden) voor jezelf, om jezelf te beschermen tegen een ziekte. Uw huidige beleid is erop gericht om tot een vaccinatiegraad van >70% te komen, terwijl meer dan 90-95% van de mensen zelf geen echte risico’s loopt.

U verwacht, en u drukt ons in de richting dat wij ons laten vaccineren voor een ander, zodat die ander niets oploopt..

Dat wordt het grootste medische experiment want ooit met de Nederlandse bevolking gedaan is. U heeft geen zicht op de lange termijn gevolgen van deze vaccinaties en desondanks wilt u dat >70% zich laat vaccineren, terwijl wij dat niet voor onszelf doen, om onszelf te beschermen, maar voor anderen….voor mensen, met onderliggend lijden of ziekte, die ook nog voor een groot deel in hun laatste levensfase aangeland zijn.

U heeft geen flauw benul wat deze vaccins doen op lange termijn op bijvoorbeeld auto-immuunziekten (de wetenschap weet niet eens hoe deze ziekten ontstaan en hoe ze exact werken), en wat deze nog eventueel kunnen leiden tot andere ziekten en afwijkingen….

En desalniettemin wilt u dat (bijna) iedereen zich laat vaccineren, van jong tot oud.

Ik vind het een schande; ik vind dit machts- en informatie-misbruik…want nergens in welke openbare communicatie dan ook van uw regering worden vraagtekens geplaatst bij de mogelijke toekomstige consequenties van het huidige vaccinatiebeleid.

Ondertussen is er een uitspraak, en dus een advies van de Raad van Europa, van 27 januari, dat vaccineren niet verplicht mag worden, met nog wat andere richtlijnen over hoe om te gaan met bijvoorbeeld discriminatie van mensen die niet gevaccineerd zijn (zie paragrafen 7.3.1 en 7.3.2):

 • 7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;
 • 7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

(bron)

Hoe komt het dat u geen melding over deze uitspraken maakt, en hoe komt het dat wanneer er in de krant over vaccinatie-paspoorten gesproken wordt voor reizigers, bezoekers, etc., u niet als regering opstaat om uw burgers te beschermen voor zaken die tegen de rechten van de mens ingaan, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM , zoals aangenomen in 1948, en die de basis vormt voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties zoals ook de, eerder genoemde, Raad van Europa:

Artikel 3 – Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Twijfels over vaccinaties vind je nergens in de communicatie van uw regering, en daarnaast worden mensen die tegen het huidige coronabeleid zijn (en dat zijn er steeds meer en meer) steeds meer afgeschilderd als relschoppers en asocialen: “Wij stropen onze mouw op”, dat is toch uw slogan.

Mensen van 90 jaar en ouder die onderliggend lijden hebben en sterven in een verpleeghuis aan corona: daar staan de kranten bol van want die sterven aan Corona, en dat is een van de hoofredenen dat iedereen in lockdown moet.

Maar als diezelfde mensen binnen enkele dagen na het krijgen van een coronavaccin overlijden, dan ligt dat plotseling niet aan de vaccinatie, maar aan het onderliggend lijden.

In Nederland vind ik (wederom) geen getallen hierover. Wel kan ik iets vinden van een paar andere landen Voorbeeld: eenmalig 33 mensen in Noorwegen overleden (dat heeft in de Nederlandse kranten gestaan), en ondertussen vele tientallen mensen in Duitsland, zie bijvoorbeeld het Duitse artikel: “Sammlung der Todesfälle / Covid 19 Ausbrüche in Zusammenhang mit Covid 19 Impfung” maar die mensen waren toch al zwak en zouden toch wel doodgegaan zijn aan onderliggend lijden en dus is het bericht: alle seinen op groen voor de vaccinaties, er is niets aan de hand…. !

Vanwaar deze dubbele tong ?

Omdat het beter in het straatje van de regering(en) past ?

En hoe komt het dat wanneer je als bank adverteert voor een financieel product, je volgens de wet verplicht bent een disclaimer te plaatsen ten aanzien van het financiële risico wat mensen lopen.

Maar als je de Nederlandse staat bent en je gebruikt alle middelen om bijna de gehele bevolking gevaccineerd te krijgen, dan is een disclaimer ten aanzien van de gezondheidsrisico’s plotseling niet nodig.

En als je een jongere wilt gaan vaccineren die 0,001% of minder kans maakt om aan Corona te overlijden, dan kunt u uitrekenen op hoeveel mensen u het vaccin moet testen om te kunnen garanderen dat die jongere door het vaccin niet meer risico loopt iets te krijgen, dan door het virus zelf.

En dat zijn er veel meer dan die 2.000 mensen of 10.000 mensen dan waarop nu getest is…. En dan heeft u alleen nog maar de korte termijn gegevens, en u weet nog niet wat op een tijdsbestek van 20-30 jaar doet gedurende het leven van die jongere.

Ongelooflijk… !

De laatste twee weken

Ik heb in mijn hele werkende leven heel veel gereisd voor mijn werk: de eerste 27 jaar vooral op Noord Amerika en op vele landen het Verre Oosten, en de laatste 10 jaar meer binnen Europa, van IJsland tot en met Rusland…

De landen China (nu helaas ook inclusief Hongkong, nu het echt deel uitmaakt van China), en Rusland heb ik altijd verfoeid vanwege de rol van hun regime…

Maar helaas moet ik vaststellen dat Nederland 2.0 (laat ik Nederland anno Covid-19 zo maar even noemen), zich meer en meer kan meten met die landen.

Een ander geluid zal je in onze kranten niet meer vinden. Coronaprotesten in andere Europese landen worden niet (meer) genoemd. Gelukkig krijg ik dankzij mijn vrienden en bekenden aldaar (van al die reizen), daar wel de filmpjes en verhalen van (Wenen, Stuttgart, etc.…).

Bij het horen van ons Volkslied, het Wilhelmus, krijg ik tegenwoordig een ander gevoel…”ben ik, van Duitsen bloed” ja dat begint nu zeker wel te kloppen…in 1945 zijn we weliswaar bevrijd van Duitsland, met grote dank aan de geallieerden, maar anno 2020 loopt Nederland 2.0 steeds meer klakkeloos het Merkel-land achterna, met haar Corona beleid, en haar beleid op andere zaken, maar laat ik het daar verder maar even niet over hebben.

Maar ook de woorden in hetzelfde lied ”de tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt” krijgen een andere betekeneis anno 2020/2021.

Het is steeds minder de tirannie van buiten, maar steeds meer die van onze eigen regering.

Wij (95% of meer van de bevolking) hoeven als Nederlanders amper bang te zijn voor corona, ook niet voor de Engelse variant, of welke variant dan ook.

De grootste bedreiging die wij als Nederlanders hebben is de Haagse variant, oftewel onze eigen regering, die veel meer schade toebrengt door haar handelen, dan dat ze daarmee onze ellende verlicht.

Diezelfde regering die al demissionair is dankzij haar bevolkingsvreemde beleid, blijft onverdroten doorgaan. Sterker nog ze schakelt nog een versnelling “vervreemding” bij, in haar huidige corona beleid…

Het verbieden van demonstraties, en vervolgens het toch voorhouden die misschien wel te willen toestaan als ze helemaal en volledig aan de overheidseisen voldoen..

Oh ja, maar vergaderen en demonsteren mag nu ook helemaal niet meer door de eventuele aanname van de noodwet.

En ondertussen meer politiemacht eisen, en een harder ingrijpen… dat wordt wel een lastig verhaal als je meer dan 90-95% van de bevolking probeert in toom te houden.

Mensen 11 maanden opsluiten, en misschien nog wel 5 maanden meer…zonder een echt goede uitleg…zonder echt goede feiten…met een rekenmodelletje, wat uiteindelijk niet blijkt te kloppen (zie verderop), en allemaal nieuwe, potentieel noch gevaarlijker varianten (zo wordt gezegd), waarvan we geen bewijslast zien…. dat begint het nieuwe normaal in ons land te worden.

Als je een bekeuring krijg weet je exact waarom…je hebt bijvoorbeeld 4 km te hard gereden: je mocht 50, maar je reed 54 km.

Dan krijg je een precieze uitleg, met eventueel een mooie foto erbij.

Maar hier wordt wat gegoocheld met modellen, harde feiten zijn niet te vinden, en hup dan gaat weer alles op slot en naar de verdoemenis, en als Nederlandse bevolking hebben wij dit maar te slikken.

De schertsvertoning in de Rechtbank van 16 februari was de druppel die voor mij de emmer deed overlopen.

Wij als Nederland, attaqueren Polen en Hongarije i.v.m. hun verdergaande koppeling van hun gerechtelijke macht en hun politiek macht, maar in Nederland zijn we ondertussen geen haar beter…

In mijn ogen is wat op de 16de gebeurd is, het bewijs dat onze rechtstaat zwaar wankelt: de wetgevende en de rechterlijke macht lijken samen te smelten, en wij de burgers van Nederland zijn de dupe.

De “onafhankelijke” rechter heeft gesproken. Wat een verrassing is het dat de staat gewonnen heeft. Binnen enkele uren een zitting van het hof, en een zitting van de wrakingskamer, en een uitspraak van de wrakingskamer, en een uitspraak van het hof.

Waar je als burger weken of soms maanden moet wachten op een hoger beroep, laat staan voor een inhoudelijke behandeling, gebeurt hier binnen een paar uur. Als de staat een zaak verliest over een avondklok, wordt dat dezelfde dag nog in hoger beroep teruggedraaid.

En dan is het wel heel erg vreemd dat op 18 februari, 2 dagen na die beruchte 16de, er artikelen in de kranten verschijnen dat de Britse variant lang niet zo snel oprukt als het RIVM in zijn rekenmodellen voorspeld had. En dat het RIVM zijn modellen ondertussen bij heeft gesteld.

Als op de 18de die informatie in de kranten (bijvoorbeeld in het Eindhovens Dagblad, met de kop: ”Opmars Britse variant is vooralsnog bescheiden”) verschijnt, dan moet die informatie uiterlijk op de 17de bij de kranten aangekomen zijn.

En was het niet zo dat op de 16de de heer van Dissel optrad voor het hof.

En heeft hij daar toen ook verteld dat hij al wist dat de Britse variant veel minder snel oprukte dan wat hij oorspronkelijk voorspeld had, dat hij zijn rekenmodellen naar beneden bij moest stellen, en dat dus de urgentie voor een lockdown dus wel (aanzienlijk) lager was dan hij op voorhand in deze modellen voorspeld had.

Is dat het verhaal dat hij daar ophangen heeft, of was dat een ander verhaal ?

Op welke input heeft de rechter dan besloten dat met onmiddellijke ingang de avondklok toch gehandhaafd moest blijven om een jojo-beleid tegen te gaan? Kan er sprake geweest zijn van een onjuiste verklaring van de heer van Dissel?

Nog een ander punt ter overpeinzing.

In Duitsland is de krant “Die Welt am Sonntag” op het spoor gekomen hoe het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken in maart 2020 wetenschappers van verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten gecontacteerd heeft. Het ministerie vroeg hen om inhoud te verstrekken voor een document van het ministerie dat aanvankelijk als vertrouwelijk werd geclassificeerd – wat later op zijn beurt zou helpen bij het legitimeren van strengere en hardere maatregelen.

Het artikel gaat verder met (vertaald naar het Nederlands): “De wetenschap zorgt voor kennis en de politiek neemt de beslissing. Als de indruk ontstaat dat wetenschappelijke kennis door de politiek wordt bevolen om haar eigen daden te rechtvaardigen, schaadt dit de reputatie van een onafhankelijke wetenschap en een op feiten gebaseerde pandemische strijd”.

Al eerder heb ik melding gemaakt dat wij, als Nederland, heel erg meegaan in het beleid en de maatregelen van Duitsland.

Wat in dit artikel beschreven wordt is zwaar laakbaar. En eerlijk gezegd kan ik mijn gevoel slecht onderdrukken dat er in Nederland misschien en misschien zelfs waarschijnlijk (?) een vergelijkbaar optreden is (geweest). Zijn feiten van de wetenschap misschien nog eens extra aangedikt en versterkt zijn om, met vooropgezette intentie, de situatie erger te doen laten voorkomen dan hij was, om zodoende harde(re) maatregelen te rechtvaardigen ?

Misschien dat het goed is om over bovenstaande nog eens na te denken, en na te gaan wat er binnen Nederland daadwerkelijk gebeurd is op dit gebied.

Zijn de feiten en modellen “puur” gebruikt, of zijn zaken extra aangedikt om daardoor een strenger en harder optreden te rechtvaardigen ?

Tot slot: wat doet dit alles met mij als Nederlander.

Ondertussen na 11 maanden opgesloten te zijn, van mijn vrijheid beroofd te zijn, niet meer normaal met mijn medemensen kunnen te optrekken, mijn kinderen minder te zien, mijn gezondheid achteruit te zien gaan, omdat ik niet meer zo kan bewegen en sporten als ik altijd deed, het welzijn van mijn vrienden, familie en kinderen af te zien takelen, mijn vrienden en kennissen hun inkomsten en banen te zien verliezen, niet meer normaal mijn werk te kunnen doen, dat alles behoeft kennelijk niet goed onderbouwd te worden met echte harde feiten…een rekenmodelletje en wat slappe verhalen, en het pijnlijk lang vasthouden aan een verkeerde strategie voldoen…..

In Nederland 2.0 volstaat het angst aanjagen en stemming maken, het goochelen met modellen, en het onderdrukken en weglaten van de echte feiten.

In Nederland 2.0 muilkorven we onze kinderen en stoppen we wattenstaafjes in hun neuzen, terwijl zij , en de meeste van hun ouders, geen serieuze last van dit virus hebben.

Nederland 2.0 is totaal de weg kwijt….. en ik ben mijn Nederland kwijt…

Ik ben er altijd erg trots op geweest om een Nederlander te zijn, ook tijdens mijn vele reizen (vaak 3x/maand bijna zolang als ik werk)…maar nu ben ik niet meer trots…

U zult mij niet meer zien fietsen of wandelen in een oranje shirt, of met een Nederlands vlaggetje of een NL-bordje op mijn fiets of rugzak. Of mij de Nederlandse ambassade in Taipei zien bezoeken voor een oranjebitter en een oer-Hollandse bitterbal op Koninginnedag, zoals ik in het verleden wel gedaan heb.

Met dit Nederland 2.0 heb ik eerlijk gezegd helemaal niets meer…..

Ik hoop en duim ervoor dat het zal niet lang duren dat er een serieus, onafhankelijk en diepgaand onderzoek gestart zal worden naar de werkelijke harde data, de berichtgevingen, de handelswijzen, de kwaliteit van het crisismanagement, de ethiek, het verplichten en de effecten (positief en negatief) van middelen zoals het mondkapje, en het machtsgebruik tijdens het managen van deze pandemie.

Maar voor die tijd, hoop ik dat u met gezwinde spoed, Nederland ontdoet van haar huidige Covid-19 juk waar we nu al bijna een jaar onder gebukt gaan, en alles wat ik hier geschreven heb, ter harte neemt en ook daadwerkelijk implementeert of er serieus wat mee doet.

met vriendelijke groet,

S.

21 REACTIES

 1. Voor mij is er maar een cruciale vraag.
  Bestaat het covid 2 virus wel want sinds het begin in China zijn we een maand of 15 verder en nog steeds is dit virus nog niet geisoleerd.
  En naar mijn mening zal dat ook nooit geisoleerd worden in de huidige vorm.
  Neemt men een andere vorm aan bijvoorbeeld dat het virus een politiek virus is zou men snel dichter bij de werkelijkheid komen.
  Vergeet namelijk niet dat alle regeringsleiders Klaus Schab nou nakakelen met zijn Build back better.

  • Als ze het griep hadden genoemd, wat het eigenlijk ook is, hadden ze de mensen niet zo bang mee gekregen.
   Iedereen weet wat dat is en wanneer ze daar last van hebben.
   Daar gaan ook mensen aan dood maar niet genoeg om iedereen doodsangst mee aan te jagen.
   Dus werd een nieuw woord voor bedacht, iets wat niemand kent of ooit van gehoord hebben.
   Dan kan je ze van alles nog wijs maken, ga dan maar beweren dat het niet waar is als het nieuw is.
   Niemand had het ooit gehad en dus kent men de verschijnselen dan ook niet.
   En dat ze helemaal niets kunnen bewijzen of aantonen, daar zitten ze verder niet zo mee.
   Geloof ons nou maar, anders ga je er ook dood aan.

   • Ach, kan het nog duidelijker?
    Ik heb dit ook al meerdere keren opgeschreven.
    En nog steeds is daar niemand weg gevallen of overleden. Ze zijn er allemaal nog.
    Ook vind je ze niet dood op straat, ambulances rijden niet af en aan om iedereen op te halen.
    Ik heb er de eerst 2 weken een klein beetje in geloofd en dat het zou kunnen.
    Daarna viel het kwartje al vrij snel, hier klopt iets niet.

    https://ejbron.files.wordpress.com/2021/02/screenshot_178-1.png

   • Bij mij voel het nikkeltje toen beelden uit China kwamen met inderdaad dode mensen op straat die zo maar neergevallen waren.
    Mijn redenering is, als je echt zo ziek bent ga je niet naar de markt of waar dan ook naartoe.
    En het klopt wat je daar stelt, dat de mensen in de supermarkt met heel veel anderen in aanraking komen maar er ondertussen nog steeds zitten.
    Naar mijn bescheiden mening is het gewoon dat ding dat de politiek nodig heeft om een andere agenda door te drukken.
    BTW was je vorige naar Bert G .

   • Ja, niet verder vertellen.
    Anders komt Bert’s grote vriend hier ook de boel vergallen.

   • Hahahaha Niemand zal weten dat wij feitelijk de beste zijn in discussie voeren want wij kennen de uitdrukking laten we het met elkaar eens zijn dat we het niet eens zijn.
    Anderzijds blij dat Ik je gevonden heb.

 2. Zojuist dit in de Telegraaf:
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1053281312/herstel-nl-onder-druk-gezet-om-te-stoppen-omdat-we-politiek-in-de-weg-zitten . Een paar economen onder druk zetten om te stoppen met Herstel-NL.

  Dit zijn Stazi-praktijken die thuishoren in totalitaire dictaturen als Noord-Korea, China, Iran en Turkije; hetgeen maar aangeeft Dat Rutte echt de dictator is van een totalitaire staat, zoals Kuzu stlde in de 2e Kamer.
  Je mag de overheid echt niet meer serieus nemen!

  • Ik ben moe van het ageren tegen onze misleidende overheid:

   1. Het RIVM weet amper iets maar gooit van alles de wereld in; volstrekt incapabel en wereldvreemd.
   2. Het OMT praat alleen met het RIVM en luistert naar niemand anders; het “not invented here syndroom”
   3. de Regering gehoorzaamt het OMT en dekt zich daarmee in, om gezichtsverlies te voorkomen.
   4. de burger is de dupe van zwaar overtrokken en onzinnige maatregelen maar wordt beboet als hij niet gehoorzaamt.

   Dit is de dictatuur Nederland!

 3. Als er ooit in de toekomst wel een verschrikkelijke ziekte zou worden gevonden, wat altijd mogelijk is natuurlijk, dan is er geen mens meer die er nog iets van gelooft.
  Dat is het gevolg als je iedereen in de zeik loopt te nemen en er maar omheen liegt met verzonnen getallen en statistieken.
  Want dit laat niemand zich een 2de keer meer flikken.
  Uitzonderingen hou je altijd die je alles wijs kan maken.

  • Ik weet niet waar je dat vandaan haalt, de meeste mensen geloven het gewoon en zullen ook de komende “besmettelijker” varianten geloven. Het zullen er wel minder worden, maar daar is ook al aan gedacht, de volgende stappen zijn de klimaat lockdown en oorlog. De mensheid gaat immers niet vanzelf terug naar de 500 miljoen.

   • Waar ik het vandaan heb?
    Je kan iemand 1x in de maling nemen, misschien 2x.
    Maar niet de hele tijd.

   • Bert maar dat ben jij. Je bent vrij enig in je soort.
    Het grootste deel van de mensen laat zich 100.000x in de maling nemen.
    Waarom denk je bv dat ze elke keer weer op Rutte stemmen?
    Omdat ze zich keer op keer in de maling laten nemen.
    Jij vormt een uitzondering samen met een ondervertegenwoordigd groepje mensen in NL. Was het maar zo dat we allemaal wakker waren.

 4. “Als Nederlander ben ik opgeleid door mijn leraren, ouders, professoren, en chefs om mijn hersens te gebruiken, en mijn vinger op te steken als ik dingen zie waarvan ik vind dat ze onjuist zijn, of niet door de beugel kunnen.”

  Zojuist nog in een werksituatie gedaan. Het bestuurslid gooide verslag 2020 en werkplan 2022 door elkaar. Hem uitgelegd, hoe het in elkaar zit. Hij gaat het bespreken en over een week krijg ik een nieuwe opdracht, die overeenstemt met de principes van dit werkproces.

  In de situatie van Rutte had ik het onmogelijke moeten doen: op de vergissing van het bestuurslid door moeten borduren en appels met peren vergelijken.

  Opgeleide Nederlanders zijn op hun werk verantwoordelijk om alle onregelmatigheden, die ze tegenkomen aan te kaarten binnen een team en aan de hand daarvan tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Het kabinet wil terug naar 1950: “Omdat de ouwe het zegt, dat moet genoeg zijn voor jou!”

  “De wetenschap zorgt voor kennis en de politiek neemt de beslissing.”

  De wetenschap heeft nu macht gekregen; ze verdient echter slechts invloed. De wetenschap codeert de werkelijkheid in cijfers. Beslissingen op basis van die cijfers hebben een morele en principiële component en daarvan ligt het primaat bij de politiek. Je kunt het aantal verkeersdoden bepalen, stijging of daling berekenen, aantonen (niet bewijzen, want statistisch) dat maatregelen werken of niet. De maatregelen kun je echter niet wetenschappelijk bewijzen; dat is een morele en principiële afweging, bijvoorbeeld hoe ver we willen gaan in risicobeheersing.

Comments are closed.