Mag een overheid dan geen regels voorschrijven die de risico’s van bepaald gedrag voor andere mensen verminderen?

Er zijn toch allerlei veiligheidsvoorschriften? Daar is toch niks mis mee?

Je mag niet dronken achter het stuur zitten. Je elektriciteitscentrale moet aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Je mag niet aanzetten tot geweld. Het milieu vervuilen. Enzovoort.

Veiligheidsvoorschriften hoeven niet onredelijk te zijn, nee. Maar ze kunnen nooit in redelijkheid gebaseerd zijn op een abstracte notie als “je doet het voor een ander”. Of op het idee, “al voorkom je er maar één dode mee”.

Veiligheidsbeleid, en hetzelfde geldt voor gezondheidsbeleid, hoort een afweging te maken tussen kosten en baten, risico’s en opbrengsten. Je mag inderdaad niet dronken achter het stuur zitten. Maar je mag wel autorijden, ook al brengt iedere autorit risico’s met zich mee voor anderen.

Je moet als energiebedrijf gasleidingen aanleggen volgens bepaalde normen. Maar je mag wel leidingen aanleggen, ook al ontploffen ze soms. Je mag als mens ook nog steeds uitademen, ook al komt daar CO2 bij vrij, dat volgens velen zal leiden tot klimaatverandering. Er zijn uitstootnormen voor auto’s ja, maar die zijn niet nul, ook al leidt luchtvervuiling tot doden.

Je mag misschien niet aanzetten tot geweld, maar je mag nog steeds meningen verkondigen waar mensen boos van kunnen worden, en gewelddadig.

Het coronabeleid hoort ook gebaseerd te zijn op dergelijke afwegingen. Dat is nu niet het geval. Uit talrijke studies is inmiddels gebleken dat lockdown-maatregelen ten eerste niet werken – er is geen relatie tussen de maatregelen, inclusief afstand houden en mondkapjes dragen, en slachtoffers – en ten tweede, kosten veroorzaken die vele malen hoger zijn dan de baten.

Er wordt dus geen rationele kosten-batenanalyse gemaakt bij het coronabeleid. Het is eenzijdig gericht op het coronarisico en negeert de schade en de risico’s van de maatregelen zelf.

Dat het beleid niet rationeel is, maar gebaseerd op morele chantage – het moet voor de ander – blijkt duidelijk uit het feit dat de maatregelen niet zijn gericht op bescherming van risicogroepen, maar worden opgelegd aan de hele bevolking. Ook op alle gezonde mensen die op geen enkele manier een bedreiging vormen voor “de ander”.

Want dat zeggen de politici, de columnisten, de BN’ers, de beleidsmakers, de virologen er nooit bij als ze eisen dat wij onze vrijheden en grondrechten moeten opgeven – voor de ander: dat mensen die niet ziek zijn, de overgrote meerderheid van de bevolking, helemaal geen gevaar vormen voor die ander.

Dit maakt het coronabeleid totalitair – een vorm van afgedwongen solidariteit, die in een vrije samenleving, gebaseerd op individuele rechten, niet thuis hoort.

Je doet het voor een ander is geen basis voor de volksgezondheid. Het is gezondheidssocialisme.

Dit artikel is onderdeel van een serie van vier. Andere berichten in deze serie hier het vierde deel en hier deel 2 en hier het eerste deel.

4 REACTIES

  1. Veiligheid boven alles en daarvoor offeren en heffen ze het hele land op, voor niets anders dan een waardeloze griep? Zijn ze collectief kranzinnig geworden daar in Den Haag en hebben hersenrot doordat ze door de farmaceutische ratten zijn aangevreten? En dan daarnaast het niet te vreten, laat staan het niet te verteren, hardnekkige geloof van het klootjesvolk in het Bilderberg ‘killervirus’.

    Het experimentele middel wat men vaccin noemt tegen deze waardeloze griep is erger dan de kwaal, welke veiligheidsmaatregelen zijn er eigenlijk tegen dit mondiale experiment genomen? Nul! Het kan kritiekloos bij iedereen (met directe of indirecte dwang) zo worden ingespoten….. “Hupakee, hier heb je het en hopelijk succes er maar mee en alle bijwerkingen zijn voor jou!”….”Ennuh, hoop stront, vergeet niet je covidpaspoort mee te nemen, anders is het in de ’toekomst’ niet meer toegestaan je zelfs nog maar op straat te begeven”….”en noem ons geen nazi’s, want met ons vergeleken waren dat nog maar pussy’s”.

    Corona is niet de killer, de killer zijn de absurde en krankzinnige overheidsmaatregelen en vernietigt letterlijk op vele fronten economische, maatschappelijke en sociale activiteiten. Maar waar bemoeit het Haagse hersenrot zich eigenlijk mee? Wie heeft ze gevraagd ons deze krankzinnigheid door de strot te duwen? Waar halen de politici en overheid het gore lef vandaan ons ook maar wat op te leggen en te vernietigen met hun waanzinnige wetten en regels, wat geeft ze het recht hardhandig in te grijpen bij demonstraties en verjaardagsfeestjes o.i.d.? Omdat zij vinden dat ze dat ‘demoncratische’ recht hebben of het maar even zo denken te kunnen nemen zoals de Duitsers 40-45 het namen, de Haagse gangsters, met hun gewapende ambtenaren, de (doorgesnoven) anti-volk bloedhonden.

    En, het zogenaamde ‘vaccin’ beschermt noch jezelf, noch anderen. Tenminste, dergelijke uitleg heb ik al een aantal keren kunnen lezen. Verder zijn de covid-veiligheidsmaatregelen genomen op basis van wat? Bilderberg corona, dat niet meer of zelfs minder is dan een griep en alleen met een waardeloze pcr test kan worden aangetoond dat je het hebt.

    Opmerkelijk: wie na de inspuiting met het experimentele middel ziek wordt of zelfs sterft, dat is volgens de autoriteiten en experts dat altijd te wijten aan een reeds aanwezige onderliggende ziekte of bijv. aan ouderdom of fysieke zwakte en zeker niet te wijten aan het experimentele middel. Maar wie ziek wordt of sterft aan corona, dat komt zeker niet door onderliggende ziekten, ouderdom of zwakte, maar hoe dan ook, dat komt altijd door het corona virus. Ze parkeren het alles daar waar ze het hebben willen en het beste uitkomt.

  2. We hebben het over de mondkapjes-sekte. Deelname is verplicht, anders komt de politie je in elkaar timmeren, of word je opgesloten in een isolatiekamp. Het is met leugens en angst in de markt gezet, en dus kwaadaardig.

Comments are closed.