Vrijspreker: De overheid bereikt altijd het tegenovergestelde van wat ze zeggen te willen bereiken. Dat lijkt een principe van alle tijden. U kwam daar laatst weer een voorbeeld van tegen. Wat was dat?

Opperdienaar: Ik luisterde laatst naar een presentatie van iemand die alles weet van WWII. We vergeten wel eens dat de Nazis ook centraal plannende socialisten waren. Hij beschrijft dat er een tekort was aan banden was omdat rubber schaars was. Om besparing te stimuleren, bedachten de nazis de volgende afgedwongen maatregel: Private partijen konden alleen een nieuwe band kopen als ze een totaal versleten oude band inleverden. Dat had echter tot gevolg dat deze partijen hele nieuwe trucks kochten, de banden gebruikten en de truck voor schroot inleverden.

Voorkomen van verspilling leidt dus tot verspilling.

Ratelslangen

Een ander voorbeeld is de Britten die in India het probleem van ratelslangen gingen oplossen. Iedereen die een ratelslang ving en inleverde kreeg 1 pond. Dit resulteerde er echter in dat mensen de slangen gingen kweken. Toen de Britten dit door kregen en de beloning stopten, lieten de kwekers de ratelslangen los om ze onder druk te zetten. Bestrijding van ratelslangen, leidde tot meer ratelslangen.

Wiskunde

In Boston ontdekten ze op publieke scholen dat geavanceerde academische programma’s buitenproportioneel veel blanke en aziatische studenten zaten. Omdat dit natuurlijk racistisch is, want alle onderdanen zijn immers gelijk en uitwisselbaar volgens Marxistische principes, besloten ze in al hun wijsheid het hele programma stop te zetten.

Opperdienaar: Gelukkig, nu blijft de hele samenleving verschoond van mensen met geavanceerde academische kennis waarmee ze misschien uitdagende problemen kunnen oplossen.

Opperdienaar: Dat wil je inderdaad niet hebben. Michael Malice zegt wel eens dat de ultieme vraag om linkse van rechtse mensen te onderscheiden is: “Zijn sommige mensen beter dan anderen?” Een rechts iemand zegt ‘ja’ en een links iemand komt met een preek. Ze hebben niet door dat begaafde mensen ook van voordeel kunnen zijn voor de samenleving, zelfs als ze rijk worden van hun gave. Libertariërs zouden zelfs zeggen “juist als ze rijk worden van hun gave”. Zodra iemand succesvol is, is dat een nadeel voor iemand die iets minder succesvol is, denken linkse mensen echter. Als je met 10 man op een eiland zit en iedereen vangt 1 vis per dag is alles goed, maar als er opeens iemand in staat is 10 vissen per dag te vangen, is dat een ramp. Nu moeten ze iets anders verzinnen om te gaan doen. Progressieve mensen zijn vaak heel conservatief.

Vrijspreker: Bestrijding van schaarste leidt tot meer schaarste, bestrijding van ratelslangen tot meer ratelslangen, bestrijding ongelijkheid brengt meer ongelijkheid, bestrijding instabiliteit (FED) brengt meer instabiliteit.

Opperdienaar: Het is interessant hoe deze wetmatigheid werkt.

 

Wat ook interessant is, dat bij vele beschavingen die ten onder gingen de gegroeide overheid niet alleen tot economisch, militair en moreel verval leidde, maar dat er aan het einde ook een grote onzekerheid was rond seksuele en geslachtszaken. Over de seksuele perversies van het Romeinse rijk is veel bekend.

Maar ook als je kijkt wat er aan de Nazi’s vooraf ging, lijkt het ook of daar een dergelijk proces plaats vond.

 

Het lijkt dat we ook nu weer in zo’n periode zitten. Misschien heeft het te maken met het einde van de welvaartsstaat (In Duitsland ontstaan onder Bismarck). De terugslag op het ploffen van deze fase kan kennelijk heel erg heftig zijn en er moet een zondebok geofferd worden. Zeker als mensen geruïneerd zijn en hun vertrouwen in de overheid beschaamd. Het is te hopen dat mensen vandaag voldoende harde schaarse bezittingen hebben zoals crypto, edelmetalen en vastgoed om voor een zachte landing te zorgen.

 

5 REACTIES

 1. Ondertussen gaat Amerika helemaal ‘woketard’ op het thema dat er speciale uniformen moeten komen voor zwangere vrouwen die betere piloten zouden zijn in oorlogstijd dan (vul maar in).

  Tucker Carlson, die best zinnige dingen zegt, had daar commentaar op en dat was natuurlijk ‘sexisme’.

  https://twitter.com/DailyCaller/status/1370118192253833224

  https://www.zerohedge.com/political/marines-admit-messing-attacking-tucker-carlson-over-pregnant-soldiers-commentary

  China hoeft geen oorlog te voeren tegen het Westen. Het Chinese leger hoeft alleen maar lachend toe te kijken hoe Amerika en West Europa zichzelf afbreken.

  Volgens mij ging dat verhaal over India over andere slangen.

 2. Het is al vaker gezegd, geef drugs vrij en de winst valt weg.
  Dus de criminaliteit daarin verdwijnt dan vanzelf.
  Waar vraag naar is, omdat het verboden is, daar is meer winst mee te maken.
  En mensern gaan niet in eens drugs gebruiken omdat het dan makkelijk verkrijgbaar is.
  Alcohol is al jaren makkelijk verkrijgbaar en de mensen zijn niet in eens allemaal aan het zuipen gegaan.
  En mensen die al jaren rustig hun weedje roken gaan niet in eens over op de heroine of andere drugs.

 3. Het is een vorm van werkverschaffing. Net als in de voormalige DDR, waar geen werkloosheid was, omdat er zelfs mensen waren aangesteld om de deuren van openbare gebouwen open en dicht te doen voor de bezoekers.

  Meer overheidsmaatregelen zorgen gewoonlijk voor meer problemen. Maar in plaats dat men dan bedenkt, dat minder opgelegde regulering ook zou kunnen werken, kiest men voor nog méér regulering. Een goed voorbeeld is de zorg. De VVD vindt, net als haar toekomstige coalitiepartner de SP, de marktwerking in de zorg te ver doorgeschoten en stelt dus méér regulering voor. Dit zal echter alleen maar tot nog meer problemen leiden, aangezien er nu in de zorg al geen sprake is van enige marktwerking.

 4. In ons socialistische zorgstelsel proberen een stel ambtenaren van de Nationale Zorg Autoriteit (NZA) vraag en aanbod op elkaar af te stemmen door de prijzen van alle medische verrichtingen uit hun duim te zuigen. Ze leggen die de sector op inclusief een gigantische administratie en bureaucratie., Dat werkt net zo slecht als in de voormalige Sovjet-Unie. We hebben daardoor enorme tekorten, onoplosbare wachtlijsten, zeer slechte kwaliteit (er overlijden jaarlijks 5000 patiënten tgv medische missers), zeer hoge kosten en hele volksstammen die zich er aan verrijken.

  Commerciële zorgverzekeraars hadden hun verzekerden bepaalde gedragscodes opgelegd om de kosten te beperken. Commerciële ziekenhuizen waren blij geweest met méér patiënten, want hoe meer patiënten, hoe meer omzet. Ze zouden hun organisatie zo hebben ingericht, dat ze makkelijk konden opschalen.

  Dat had ook nu nog gekund door 4 corona ziekenhuizen in te richten met 4x 2000 bedden en de door Rutte ontslagen verpleegkundigen weer terug te halen en er enkele in het buitenland te ronselen. Plus afspraken met Duitse ziekenhuizen te maken en een paar hospitaalschepen te charteren. Deze hele lockdown en de economische kaalslag van ons land was dan onnodig geweest.

  Heb je ooit van een tekort aan mobieltjes gehoord? ?

  __________
  A socialist, a capitalist and a communist agreed to meet. The socialist was late.
  “Excuse me for being late. I was standing in a queue for sausages”,the socialist said.
  “What is a queue?”, the capitalist asked.
  “What is a sausage?”, the communist asked.

  **** uit spmbakje gehaald, Ratio ****

 5. In ons socialistische zorgstelsel proberen een stel ambtenaren van de Nationale Zorg Autoriteit (NZA) vraag en aanbod op elkaar af te stemmen door de prijzen van alle medische verrichtingen uit hun duim te zuigen. Ze leggen die de sector op inclusief een gigantische administratie en bureaucratie., Dat werkt net zo slecht als in de voormalige Sovjet-Unie. We hebben daardoor enorme tekorten, onoplosbare wachtlijsten, zeer slechte kwaliteit (er overlijden jaarlijks 5000 patiënten tgv medische missers), zeer hoge kosten en hele volksstammen die zich er aan verrijken.

  **** uit spmbakje gehaald, Ratio ****

Comments are closed.