De optimisten onder ons zijn van mening, dat een bevolkingstoename van enkele miljarden op de planeet weinig kwaad kan en dat het einde van de homo sapiens nog lang niet in zicht is. Mirabile dictu vindt men onder deze categorie mensen, die uiterst beducht zijn voor een aanzwellende stroom vluchtelingen. Het verband tussen een overbevolkte planeet en een toename van de stroom Afrikaanse paupers naar Europa schijnt hun te ontgaan.

De pessimisten onder ons delen hun mening niet en denken, dat wij in een voortdenderende trein snel op weg zijn naar de afgrond, waar deze trein eerder vroeger dan later in zal storten.

Ik ben geneigd, de pessimisten een groter realiteitsbesef toe te schrijven dan de optimisten, want overheersing van de planeet door de homo sapiens lijkt mij een desastreuze zaak die weinig goeds voor de toekomst voorspelt. Daarvoor zijn wij te wild en te gewelddadig in ons gedrag: niet alleen in ons optreden ten opzichte van andere diersoorten, maar ook ten opzichte van ons eigen soort.

Van de circa 11 miljard personen die geleefd hebben tijdens de twintigste eeuw, zijn er circa 170 miljoen omgekomen als gevolg van een gewapend conflict: dat is circa 1,5 procent ofwel 200 per uur, dag en nacht.

Jongeren van Afrikaanse afkomst levend in de getto’s van grote Amerikaanse steden, liepen en lopen nog een aanzienlijk grotere kans om te komen. Een Amerikaanse psychiater van de Universiteit van Chicago vergeleek in een wetenschappelijke studie hun situatie met die van apenpopulaties, waarvan de helft ten gevolge van onderlinge twisten uitgemoord is voor deze apen volwassen zijn geworden. Deze psychiater is geschorst of ontslagen.

Ik verwacht, dat ook een optimist hier iets zal schrijven. Ik hoop, dat hij gelijk zal krijgen op het stuk van zijn verwachtingen.

Hugo van Reijen

15 REACTIES

 1. Met betrekking tot de dodelijke slachtoffers vanwege conflicten. Hier is de relatie volgens mij niet primair die van overbevolking maar die van staatsmacht. Hoe machtiger de overheid, hoe dodelijker. De in veel landen optredende trend naar toenemende staatsmacht geeft reden tot zorg.

  De situatie in de Amerikaanse binnensteden heeft volgens mij meer te maken met omstandigheden. Klinkt soft. Maar veel zwarte jongens groeien op in gebroken gezinnen en worden door hun oma of alleenstaande moeder opgevoed. In een omgeving met veel geweld, vooral door de war on drugs. In een dergelijke situatie is de verlokking van een bende zeer groot.

  Wat hoop geeft is de bijna overal optredende afname van ernstige armoede en een toenemende welvaart welke vaak samenvalt met afnemend kinderaantal per vrouw.

  De oplossing zie ik in het beperken van staatsmacht, waardoor er minder gewapende conflicten zijn, en waardoor de economie gaat groeien en het aantal mensen dat in abjecte armoede leeft afneemt en dus de bevolkingsgroei afneemt. Agenda 2030 en klimaatverhaal zorgen dat ik pessimistisch ben over de beperkingen van de staatsmacht, al dan niet uitgeoefend door supra nationale organisaties als de EU / WHO / VN

 2. Wat hier ook in past is de Volksrepubliek China. China heeft al decennia lang beleid om de bevolking te reguleren; wat Chinese burgers daar van vinden is irrelevant voor de Chinese regering. En China streeft naar wereldheerschappij.
  Op het gevaar af om door onze wegkijkende EU- en nationale overheden als een complotdenker te worden weggezet, zie ik wel degelijk verband tussen de coronapandemie en de expansiedrift van de Chinese overheid.
  De WHO kan blijven roepen dat Covid-19 van vleermuizen kwam en dus van een markt in Wuhan, dat laatste geloof ik niet meer. Ik denk dat het virus inderdaad van vleermuizen kwam maar in een lab. is gemodificeerd tot biologisch wapen. Virussen gaan gewoonlijk niet zomaar over op andere dieren en zeker niet op mensen.
  Feit is dat de hele wereld bezig is met bestrijding en daardoor geen tijd meer heeft om China tot de orde te roepen. Binnenkort gaat een nieuwe wet in in HongKong, geheel tegen de overdrachtsafspraken met Engeland in; die wet regelt dat het parlement wordt gezuiverd van niet-regeringsgetrouwe leden. Wie het daar niet mee eens is verdwijnt naar een heropvoedingskamp.
  Voorts heet China door haar investeringsbeleid in heel de wereld de economische macht in handen; ik hoor van vrienden dat zelfs kleine bedrijven zijn gefinancierd met Chinees geld. Levensgevaarlijk. Denk ook aan de Italiaanse havens die eigendom zijn van China.

  China bevindt zich in de positie om de hele wereld haar wil op te legen en dat zullen ze doen ook; tegenspraak zal niet worden geduld en kritiek evenmin. En onze politieke leiders kijken weg uit hun eigenbelang bij multinationals; medebeslissingsrecht van burgers is onwenselijk. De NWO staat onder leiding van China.
  Daarom moet China gestopt worden met alle middelen. Burgers moeten Chinese producten boycotten en weigeren om te werken voor bedrijven die met Chinees geld gefinancierd zijn.

 3. De invloed van China in Hongkong is buitengewoon ongunstig en ook fataal voor Hongkong.
  Ik geloof niet dat China met opzet een virus op de wereld loslaat, waarvan de gevolgen volkomen onzeker zijn.

 4. “overheersing van de planeet door de homo sapiens lijkt mij een desastreuze zaak die weinig goeds voor de toekomst voorspelt. Daarvoor zijn wij te wild en te gewelddadig in ons gedrag: niet alleen in ons optreden ten opzichte van andere diersoorten, maar ook ten opzichte van ons eigen soort.”

  “De mensheid is een fout” ideologie. De mensen die “overbevolking” een probleem vinden kunnen opgelucht ademhalen, de biljonairsclub deelt uw mening en gaat hier wat aan doen middels een “vaccin” dat over een periode van 10 jaar, de wereldbevolking elk jaar met 10% zal doen afnemen. Weigeraars wacht een concentratiekamp of politiekogel, voor hun eigen veiligheid natuurlijk.
  Men heeft uitgerekend dat de ideale wereldbevolking 500 miljoen is, weg met ons !

 5. Ik dacht niet dat apen elkaar zo uitmoorden. Voor die moorddadigheid bij de mens is enorm veel indoctrinatie nodig. Die hele zwarte criminaliteit was aan het afnemen totdat de overheid ze een handje ging helpen met subsidies.

 6. De getallen uit de USA:

  Uit de USA:
  De aantallen van de USA :The toll is deep, and appears far worse in Jacksonville.

  Nationally, the CDC found, homicide killed black males age 12-19 at a rate of 39 per 100,000 during the years 1999 through 2006.

  Local figures were not immediately available. But according to an analysis of Times-Union databases of Jacksonville homicides, black males of the same age group here were killed at a rate of 81 per 100,000.

 7. In een vrije markt zal de bevolking alleen groeien als mensen zich dit kunnen veroorloven.

  Er is een correlatie tussen bevolkingsdichtheid en welvaart per inwoner (GDP per capita). Bij toenemende bevolkingsdichtheid zal niet alleen de welvaart van een land groeien, maar zal ook de welvaart per inwoner toenemen.

  Hier geldt echter de economische wet van de verminderde meeropbrengsten. Voeg je een productiefactor toe dan zal de totale productie meer dan evenredig stijgen tot er een optimum wordt bereikt. Daarna neemt de productie nog minder dan evenredig toe en zal uiteindelijk zelfs afnemen.

  http://retro.nrc.nl/W2/Evj/Begrip/W/wetmeeropbrengsten.html

 8. Een land kan dus ook te vol zijn. De inwoners zijn dan armer dan wanneer de bevolkingsdichtheid geringer zou zijn geweest. Mogelijk geldt dit voor sommige delen van China en India.

  Nog belangrijker dan welvaart is welzijn. De VN hanteert hiervoor de Human Development Index (HDI). Nederland staat hier in de wereldwijde top 5 en sommige Afrikaanse landen staan helemaal onderaan.

 9. Nauw verwant aan welzijn is geluk. Onze nationale geluksprofessor Ruut Veenhoven (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft hier decennialang wereldwijd onderzoek naar gedaan.
  Het blijkt, dat boven een zeker bestaansminimum geluk nog maar marginaal toeneemt. Iemand met een modaal inkomen is aanzienlijk gelukkiger dan iemand met een minimuminkomen, maar een miljardair is nauwelijks gelukkiger dan een miljonair. Dit verschijnsel wordt door links altijd (zeer onterecht) aangegrepen als rechtvaardiging voor een progressieve belasting.

  Voor iemands geluksbeleving blijkt echter individuele vrijheid nog veel belangrijker dan welvaart. In zgn wij-culturen is de sociale druk bijzonder groot en zijn mensen ongelukkiger dan in de westerse ik-culturen. Zo zijn de meeste rijke Japanners veel ongelukkiger dan de meeste arme Amerikanen uit de zuidelijke staten van de VS.

Comments are closed.