Je hebt eerlijke mensen, je hebt leugenaars en je hebt politici. Je wenst eerlijke informatie over de bijwerkingen van de COVID vaccins. Waar vind je die? Er zijn er een aantal bronnen die ik behandel. Ik kan u alvast verklappen dat het aantal mensen dat na een vaccin sterft aan trombose te verwaarlozen is. Hoe zit het met het totale aantal slachtoffers dat gerelateerd is aan vaccinaties?

De situatie in de Verenigde Staten sterfgevallen

De VAERS database van het CDC en de FDA registreert de bijwerkingen van vaccins in de Verenigde staten. Als je een beetje handig bent in Excel download je hier de bestanden en kan je controleren wat ik heb gedaan. Dit is het overzicht van de sterfte per vaccin in 2021:

Dit zijn de sterfgevallen gemeld met andere vaccins:

Helaas beschik ik niet over het aantal prikken dat per vaccin gezet is, duidelijk is wel dat in absolute aantallen, mede door de grote hoeveelheden corona prikken, de totale sterfte gerelateerd aan corona vaccins moeilijk genegeerd kan worden.

bron is statista

Wat beschikbaar is, is het aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten gerelateerd aan corona. Dat zijn er 568 duizend. De drieduizend sterfgevallen die gerelateerd zijn aan het vaccin in de Verenigde Staten vallen dan enorm mee (de aan het vaccin gerelateerde sterfte is een half procent van de aan de ziekte gerelateerde sterfte). De vaccins zijn dodelijker dan de meeste mensen waarschijnlijk beseffen, maar er worden ruim honderd keer meer sterfgevallen gerelateerd aan corona.

De situatie in de Verenigde Staten overige bijwerkingen

Maar hoe zit het dan met die trombose? Ik heb de primaire bijwerkingen gefilterd op “throm” en kom tot het volgende lijstje:

Ik heb 12 sterfgevallen gerelateerd aan de coronavaccins kunnen vinden in VAERS en ongeveer 200 ziekmeldingen. Wellicht heb ik niet alles kunnen vinden.

Dit zijn de meest voorkomende primaire bijwerkingen na vaccinatie, trombose komt er niet in voor:

Relatief onschuldige meldingen dus. Maar er zijn ook ernstige zoals blindheid, die komen echter minder vaak voor.

De situatie in de Verenigde Staten kanttekeningen

Merk op dat dit korte termijn bijwerkingen zijn. Over de lange termijn bijwerkingen is weinig bekend. Het “verdienmodel” van veel media is angst zaaien. Dit geldt ook voor alternatieve media. In bijna al mijn artikelen probeer ik te voorkomen dat ik angst zaai. Ik wil daarom geen speculaties doen over lange termijn effecten van de corona vaccins.

Het is lastig te bepalen in hoeverre de meldingen compleet zijn, er is onderrapportage, maar niemand weet hoeveel. Moet je tien procent optellen vanwege de niet gemelde bijwerkingen of honderd procent? In wezen verandert dat weinig aan het beeld, de verhouding aan corona gerelateerde sterfgevallen versus aan vaccin gerelateerde sterfgevallen is dan nog steeds enorm positief. Dit is overigens geen betoog om het vaccin zomaar te accepteren. Voor de 60 minners is er een minimaal risico om te sterven aan corona. In ieder geval in Nederland. Dit kan je zelf opzoeken.

De situatie in Nederland sterfgevallen

Lareb meldt: Tot nu toe zijn er 225 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat hierbij om 182 personen van 80 jaar of ouder, 34 personen tussen de 65 en 79 jaar en 8 personen onder de 65 jaar. …… De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) (150 na de eerste vaccinatie en 40 na de tweede vaccinatie).

Er zijn 5 miljoen prikken gezet. Maar je kan niet zomaar extrapoleren en een voorspelling doen van het aantal sterfgevallen te relateren aan vaccinaties als iedereen 2 keer is gevaccineerd.

In perspectief, volgens het CBS zijn er rond de twintigduidend sterfgevallen in Nederland gerelateerd aan corona. En volgens Lareb zijn er iets meer dan tweehonderd gerelateerd aan coronavaccins. Uiteindelijk zullen beide getallen nog stijgen. Ter referentie, het gemiddeld aantal dodelijke verkeersslachtoffers schommelt de laatste jaren rond de 650. En het gemiddeld aantal griepdoden schommelt volgens wikipedia rond de 6400. Dit jaar zijn er overigens nauwelijks doden door griep. Voor risico groepen is de kans op sterfte door het vaccin veel geringer dan de kans op sterven aan corona.

De situatie in Nederland overige bijwerkingen

Lareb meldt: De meest gemelde bijwerkingen zijn hoofdpijn (22.366), je niet lekker voelen (21.760), spierpijn (21.334), vermoeidheid (19.949), rillingen (19.451), koorts (14.632), gewrichtspijn (11.260) en misselijkheid (10.850). Ook reacties op de prikplek, zoals pijn (14.317), zwelling (5.401) en warmte (5.178) zijn vaak gemeld. Veel meldingen betreffen eerder ongemakken dan serieuze aandoeningen. Dit is in lijn met wat er in de Verenigde Staten gerapporteerd wordt aan bijwerkingen.

Overwegingen en nuanceringen

Rekenen met gegevens over corona is lastig, er is veel onzeker.

1] Veel mensen die aan corona sterven hebben onderliggende kwalen, en hadden sowieso een kortere levensverwachting. Sterf je dan door corona of met corona? Het verlies aan quality-adjusted life years per dodelijk slachtoffer is over het algemeen erg laag.

2] Na een zwaar griepjaar sterven er het volgende jaar vaak minder mensen. Dus een deel van de oversterfte van vorig jaar wordt naar verwachting door ondersterfte in volgende jaren gecompenseerd. Ik zie geen reden om aan te nemen waarom er bij afwezigheid van corona niet volgend jaar of volgende jaren geen ondersterfte zal optreden.

3] Moet je de afwezigheid van griepdoden (gemiddeld zesduizend per jaar) niet in mindering brengen op de corona doden?

4] Wat ook een interessante vraag is, die lastig te beantwoorden is, is het aantal dodelijke slachtoffers dat door de maatregelen zijn voorkomen. Ik ga hier niet speculeren, maar de veel genoemde 16 tot 20 duizend slachtoffers zijn uiteraard wel de aantallen na heel ingrijpende maatregelen.

Slotwoord

Om terug te keren naar het begin, je hebt eerlijke mensen, leugenaars en politici. De politici overtuigen ons dat corona een enorme bedreiging is. Het is een beetje vloeken in de kerk wat ik ga doen. Moet corona wel behandeld worden als de grote bedreiging? Ieder jaar neemt de wereldbevolking met ongeveer 80 miljoen mensen toe. Corona heeft tot nu toe nog geen 4 miljoen dodelijke slachtoffers gemaakt, de vaccins tot op dit moment wereldwijd mogelijk minder dan tien tot twintigduizend. In Nederland is tot op heden 99,9 procent van de bevolking tijdens deze pandemie niet aan corona overleden.

De media liegen soms alsof het gedrukt staat. Door bijvoorbeeld zoveel aandacht te genereren voor de trombose doden van vaccinatie stuurden ze de discussie wel duidelijk een kant op. Door deze slachtoffers niet in het bredere perspectief te plaatsen brachten ze het nieuws te ongenuanceerd.

Dan claim ik nu de positie van eerlijke genuanceerde nieuwsbrenger. Als we het afpellen. Wereldwijd. De wereldbevolking is vorig jaar met ongeveer 80 miljoen mensen toegenomen, er zijn minder dan 4 miljoen aan corona gerelateerde dodelijke slachtoffers, er zijn mogelijk enkele tienduizenden sterfgevallen gerelateerd aan vaccins, en er zijn misschien een paar honderd sterfgevallen door trombose na corona vaccinaties.

nawoord persoonlijke conclusie

En dan nu mijn persoonlijke conclusie. Ik kan niet anders concluderen. Corona heeft, ondanks de 4 miljoen doden, volgens mij meer weg van massa hysterie dan van een global killer virus. Media plaatsen bedreigingen niet langer in perspectief. Dat probeer ik wel te doen. Zie ook het volgende plaatjes van het CDC en de WHO:

ik ontken hiermee niet de drie tot vier miljoen corona doden, laat dat duidelijk zijn. Maar probeer perspectief te verschaffen en waar nodig zaken te nuanceren. Het aantal corona doden valt afgezet tegen de groei van de wereldbevolking, en het aantal tabaks en alcoholdoden best mee. Het aantal doden op korte termijn te relateren aan vaccinaties is in verhouding tot het aantal corona sterfgevallen op zijn beurt weer minimaal. Ik laat me toch niet vaccineren, want verzekeren en vaccineren doe je alleen voor grote risico’s. En corona is voor mij geen groot risico. Dank voor uw aandacht.

10 REACTIES

 1. Iedereen is vergeten dat er ook andere middelen zijn tegen het virus, maar ze blijven op het vaccin hameren, dat eigenlijk geen vaccin is.
  Niemand heeft enig idee over de effecten op lange termijn, maar een arts beweerde dat 70 plussers binnen 2 tot 3 jaar, en mensen die jonger zijn dan 70 binnen 3 tot 10 jaar zouden sterven aan ziekten als kanker.
  Rutte beweerde nog nooit getest te zijn omdat hij geen symptomen heeft.
  Maar waarom moet ik mij dan laten testen als ik ergens heen wil?
  Ik denk dat het vaccin al lang geleden is getest op een bevolking die van niks wist.

 2. zou er ook zo’n lijstje te maken zijn van personen die genezen werden door gebruik van reguliere geneesmiddelen, met de ziekenhuis opname apart etc. Dit moet het rivm toch kunnen ophoesten, zij immers zijn de instantie die dit moet vast leggen?

 3. Hoe dodelijk ‘het vaccin’ is gaan we de komende jaren zien. Mogelijk brengt ‘het vaccin’ veranderingen in het immuunsysteem te weeg. Komt er dan een bedreiging voorbij, en reageert het immuunsysteem niet adequaat, dan valt de gevaccineerde om. De doodsoorzaak is dan de bedreiging die voorbij kwam, en dat kan van alles zijn, nooit ‘het vaccin’.

  Ik heb begrepen dat ze zijn begonnen met inenten bij de gehandicapten en chronisch zieken, daarna alles boven 60. De mensen die doorgaans geld kosten dus.

 4. Nu de mortaliteit is gezakt onder deze van de griep; hoe verhoudt zich de corona injectie dodelijkheid tot de griep vaccin dodelijkheid waar we dit zeker niet zouden accepteren?

 5. Ervan uitgaande dat de beschikbare data correct is.
  Deze eerste premisse in een tijd van ongebreidelde leugens lijkt mij het belangrijkste.
  IFR=0,14. Wie bepaalt dit cijfer?
  De afgelopen week heb ik in de familie een sterfgeval meegemaakt na het 2e vaccin. Herseninfarct.
  Binnen 3 dagen weet ik van 10 gelijkaardige gevallen. Dit staat niet in de data. Komt er ook nooit in.

 6. De theorieën die de who,overheden erop na houden neigen naar jokken,meer liegen voor de brstwil van de mens?
  Schijnt erg trendy te zijn met liegen datgene te bereiken,maar nu zijn we op een hoop leugens terecht gekomen dat de grootste onbenul zich toch gaat afvragen?

 7. De Amerikaanse CDC heef laatst de puur zuivere coronadoden cijfers,zonder onderliggend lijden,opgeschoond waardoor ze uitkwamen op bijna 1000 doden.
  Dat is nogal een verschil met wat ze eerst meldden en het getal hierboven 568.000
  En dat de griep weg is vind ik onvoorstelbaar,eeuwenlang hadden we hem en nu weg? IK geloof daar niks van…….

Comments are closed.