Vrije vertaling van een tweet van Peter Schiff: Groepen hebben geen rechten. Vrouwen hebben geen rechten. Allochtonen hebben geen rechten. Gehandicapten hebben geen rechten. Alleen personen hebben rechten en elk persoon heeft dezelfde rechten, ongeacht de groep waar hij bij hoort of bij wil horen.

Een waarheid als een koe. Op het moment dat je vanuit een positie als vrouw, man of homo rechten gaat claimen gaat het fout. Stel, je komt op voor rechten van mannen. Die ondervertegenwoordigd zijn in het primaire, het basis onderwijs. De overheid zou dit als onrechtvaardig kunnen zien. En gaat eisen dat 50 procent van de leraren meesters zijn en geen juffen. Door vooral meesters aan te nemen. Dan is dit een daad van agressie tegen de kandidaat juffen. Die bij gebleken gelijke, of betere geschiktheid de baan niet langer krijgen alleen vanwege het feit dat ze vaginaal uitgerust zijn. En penisdragers voorrang krijgen bij sollicitaties. Groepsrechten claimen en in praktisch beleid uitwerken betekent ontelbare daden van individueel gerichte agressie. Derhalve. Uitgaan van een groep. En die boven het individu stellen. Is een doodlopende weg. Die talloze daden van agressie tegen het individu ten gevolge heeft. Helaas denkt de grote meerderheid dat juist dit de weg is die naar vrijheid voert. Het omgekeerde is het geval.

Sowieso, wat zijn rechten? Die moet je claimen. Niet passief afwachten tot een staat die verschaft. Je krijgt nooit rechten van een staat. Een staat kan alleen rechten verschaffen als ze die eerst afnemen. En je onderwerpen. Het individu onderwerpen. Voorbeeld. Kijk naar het “vrij reizen” na een vaccinatie. Totale onzin. Er was decennia lang vrij reizen naar veel landen. Totdat de overheid in het kader van corona dit verbood. En nu doen ze voorkomen dat je weer het recht op reizen kan krijgen na een vaccin of een test. Onzin. Dat recht op reizen kan je alleen krijgen nadat ze het onrechtmatig hebben afgenomen en jij door hoepels bent gaan springen. Netjes bent gaan opzitten en een experimenteel vaccin hebt geaccepteerd. Doordat je bukt, verlies je rechten.

In een land van schapen worden je steeds meer rechten ontnomen. De grote meerderheid van collectivistisch denkende medelanders vindt het prima. Denkt in groepen. Men vergeet het individu. Je buren leveren je hierdoor met huid en haar over aan de staat.

dank voor het lezen

6 REACTIES

 1. ” Alleen personen hebben rechten en elk persoon heeft dezelfde rechten, ongeacht de groep waar hij bij hoort of bij wil horen.”

  Het ziet er naar uit dat dit gaat veranderen. Het lijkt te gaan richting medische apartheid: gevaccineerden versus niet-gevaccineerden. Verder ontstaan er steeds meer parallelle samenlevingen waar mensen hun eigen rechtsorde volgen. Maar ook buiten dat zijn er altijd mensen die buiten de wet staan, gedeeltelijk dan toch. Ik had gisteravond nog een gesprek met een Franse vrouw over Dominique Strauss Kahn die 10 jaar geleden in New York van aanrading is beticht en dat was niet de eerste keer. Hij heeft nog altijd geen strafblad en schijnt nu lezingen te geven waarin hij uitlegt hoe je overal mee wegkomt. Daar ontvangt hij anderhalve ton per lezing voor. Meneer Jeffrey Epstein hebben we ook gehad, die een hele lichte straf kreeg voor bewezen pedofilie. Zo blind is Vrouwe Justitia blijkbaar toch niet.

  Maar ik begrijp dat er verschil bestaat tussen de theorie en de praktijk. Het is desalniettemin een andere vraag of het theoretisch juist is dat iedereen dezelfde rechten heeft. Waarom eigenlijk? Als bescherming van eigendom via een contractuele afspraak met een private partij geregeld gaat worden in een vrijemarktanarchistische samenleving, dan kan de één uiteraard meer en/of betere bescherming kopen dan een ander.

  • Exact! Mensen zijn niet gelijk en niet gelijkwaardig. Ze hebben daardoor ook geen gelijke rechten. 😜

   De enige rechten, die een vrije markt langdurig kan verzorgen, zijn je zelfbeschikkingsrecht en het recht op je eigendom (dwz je eigen lichaam en de vruchten van je lichamelijke en geestelijke arbeid). 😋

   Alle onvrijwilligheid en dwang die een individu in het leven kan ervaren zijn een inbreuk op die fundamentele rechten. Het is dan gerechtvaardigd om je daar met alle middelen tegen te verzetten en er zijn tal van aanbieders om je daarbij te helpen. 😎

   Niemand heeft zonder meer recht op een product of een dienst, maar net zoals het logisch is, dat een vrije markt niemand van honger zal laten omkomen (zolang die persoon netjes voor zijn voedsel betaalt en voor degenen die dat niet kunnen bestaat er liefdadigheid), zo ligt het ook voor de hand, dat de vrije markt niemand van rechtszekerheid verstoken zal laten (ook criminelen worden niet graag beroofd of vermoord). Dat is bij het overheidsaanbod nog wel eens anders. 😝
   __________
   “The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities.”
   ~ Ayn Rand

 2. Personen hebben geen rechten, dat is een verzinsel.
  Er is alleen geweld.
  Zo simpel is het.

 3. “Governments are the only technology which does not make progress rapidly and peacefully.

  Why does the average South-Korean live 26 years longer than the average North-Korean? The global ecology of voluntary transactions that builds wealth flows wherever exchange with others improves our lives.

  The most important factor to our lives is not our talents or our education. It’s the arbitrary tax farm where we’re born, left over after some old war that draws an invisible line between us and others that would transact with us. ”

  ~ Seasteader Joe Quirk
  https://youtu.be/Jr8Iw4o7Gic

 4. Dit uitstekende commentaar van eind vorig jaar van Bob de Wit op The Great Reset staat nog wel op YouTube. Hij legt de nadruk vooral op de ethiek van de nieuwe samenleving en wie daar uiteindelijk over zouden moeten beslissen (social credit systeem, AI en Neuralink, CRISPR) :
  https://youtu.be/NdWqUUsBKho

  Hij vraagt iedereen om mee te denken hoe we onze nieuwe samenleving het beste vorm kunnen geven, als alternatief voor de plannen van Klaus Schwab c.s.

  Je vind hier de diverse Telegram groepen die hij hiervoor in het leven heeft geroepen:
  https://society4th.org/
  __________
  “Als je je samen verbind en samen een alternatief kan maken, dan is dat sterker dan wat elke elite kan doen”
  Prof Bob de Wit (Nyenrode Business University)

  *** uit spambak gehaald ***

Comments are closed.