Toine Manders deelt mee: De LP is sinds mijn aftreden als partijleider in 2016 ‘gematigder’ geworden, vanuit de hoop dat dit zou leiden tot zetels, of anders in ieder geval tot meer electoraal succes. Dat is helaas niet gebeurd. De LP kreeg bij de TK-verkiezingen van 17 maart 2021 5546 stemmen. Dat is minder dan de 5669 stemmen bij de provinciale verkiezingen in 2015, ondanks dat de LP toen slechts in 5 provincies mee deed, en ondanks dat de LP in 2021 een campagnebudget van 100.000 euro heeft uitgegeven, waarschijnlijk meer dan alle voorgaande campagnes bij elkaar. 

Hier volgt een overzicht van de uitslagen van alle TK-verkiezingen waar de LP aan meedeed:

Jaar

Lijsttrekker

Stemmen

Percentage

Zetels

Kandidaten

1994 Toine Manders

2.754

0,03%

0

2012 Toine Manders

4.163

0,05%

0

Kandidatenlijst
2017 Robert Valentine

1.492

0,01%

0

Kandidatenlijst
2021 Robert Valentine

5.546

0,05%

0

Kandidatenlijst

Bron.

Ik denk dat het huidige bestuur te ver is doorgeschoten bij het matigen van de libertarische boodschap. Een paar voorbeelden: 

 • Coronacrisis: De LP had op zich een redelijk standpunt, maar heeft hier niet of nauwelijks prioriteit aan gegeven in haar publiciteitsbeleid. Een gemiste kans;
 • Basisinkomen: Milton Friedman zou zich omdraaien in zijn graf, als hij dit artikel zou kunnen lezen:  Citaat: Studenten krijgen volgens deze tweede kamer kandidaat geen lening meer maar gratis geld om te studeren. Dat dit noch libertarisch noch klassiek liberaal is, moge geen nader betoog. Daarnaast wenst de LP nog eens 1667 euro PER MAAND over te maken naar iedere student. Stel dat je samenwoont met een andere student, dan krijg je als huishouden 3333 euro per maand netto. Naast nog eens gratis onderwijs. Eigen keuzes hebben niet langer gevolgen. Gratis helicoptergeld.
 • Onderstaande verboden woordenlijst” (aldus Robert Valentine), waar inmiddels het woord vrije markt ook aan toegevoegd is. Libertarisme, privatisering, deregulering stonden er al op.

Veel principiële leden van de LP zegden na deze koerswijziging hun lidmaatschap op, vaak omdat zij gedemotiveerd raakten, of omdat zij niet achter de nieuwe koers konden staan. Ik wil hen oproepen om weer lid te worden, om samen de LP te beïnvloeden in de richting van een meer principiële koers. Sommigen van hen stelden voor een nieuwe partij op te richten met de naam: “Libertarische Partij”. Mijn voorkeur gaat er echter naar uit om de LP niet af te schrijven, maar juist terug op het rechte pad te brengen.

Al lange tijd liep ik rond met het idee om naar het voorbeeld van de Amerikaanse Libertarian Party Mises Caucus (lpmisescaucus.com) ook in Nederland een LP Mises Factie op te richten.

(Voor een bijzonder inspirerende introductievideo van de Libertarian Party Mises Caucus, zie: https://youtu.be/F6A21fx7ZBI)

Wegens drukte is het daar tot op heden niet van gekomen. Nu echter het hele bestuur van de LP (m.u.v. Tom Wentzel) gaat aftreden tijdens de ALV van zaterdag 12 juni 2021 om 13u, en Robert Valentine als zijn opvolger Paul Schreurs (die naar mijn overtuiging voor deze functie ongeschikt is) heeft voorgedragen voor het voorzitterschap van de LP, is voor mij het moment aangebroken om actie te ondernemen.

Doel

Het doel van de LP Mises Factie is het bevorderen van de economische geletterdheid binnen de LP op basis van de ideeën van de Oostenrijkse School, om het belang van een gezonde economie te benadrukken als cruciaal voor de boodschap van de LP, en om te pleiten voor het toepassen van de wetenschap van het menselijk handelen – praxeologie – bij de inspanningen van de LP om de groei van de staat tegen te gaan. We pleiten tegen oorlog en voor decentralisatie en privatisering, zowel politiek als monetair, als de hoogste prioriteit voor de LP. Strategisch ligt onze nadruk op coalitievorming – samenwerken waar mogelijk aan het bereiken van gezamenlijke doelen, en het blootstellen van niet-libertariërs aan de superioriteit van een samenleving georganiseerd door de vrije markt in plaats van de staat.

Ik roep je op om hieraan bij te dragen door een of meer van de volgende acties:

 • Neem deel aan de oprichtingsvergadering op zaterdag 12 juni 11.00u-12.00u, meld aan;
 • Word lid van de LP Mises Factie;
 • Word actief lid van de LP Mises Factie;
 • Stel je kandidaat als bestuurslid van de LP Mises Factie;
 • Stel je kandidaat als bestuurslid van de LP namens de LP Mises Factie;
 • Stel je kandidaat als voorzitter van de LP namens de LP Mises Factie;

Laat het weten als je hiervoor voelt, en ook als je op de hoogte wilt worden gehouden. Mocht een en ander vragen oproepen, aarzel dan niet op contact op te nemen, of stel ze tijdens de (voorbereidende) vergadering.

 

Bij voorbaat hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Toine Manders
Voormalig voorzitter en partijleider van de LP


Richtlijnen voor social media (van het LP-bestuur o.l.v. Valentine)

 Het potentiële bereik van social media werkt twee kanten op: uitingen kunnen de LP van de een op de andere dag op de kaart zetten en een imago vormen, of enorm veel schade aanrichten en een imago breken. Jouw posts op LP-media zijn een uithangbord van de LP. Als jij de fout in gaat verlies je niet alleen zelf geloofwaardigheid, maar breng je ook de LP veel schade toe. Het beheer van social media brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom verwacht het bestuur dat de werkgroepleden zich aan deze richtlijnen houden:

Stay positive!

De LP kiest voor optimistische, positief geformuleerde berichtgeving. Promoot vrijemarkt- alternatieven in plaats van het afkraken van bestaand beleid of politici.

 • Promoot vrijheid/vrije markt in plaats van de slogan Belasting is roof/diefstal/afpersing
 • Promoot de voordelen van bv. Uber en disruptieve technologie in plaats van de overheidsinterventie aan te vallen
 • etc.

Keep it Simple Stupid

De LP wil communiceren op mbo4/havo-niveau. Dit houdt in dat uitingen kort, bondig, en concreet (dus niet abstract) zijn, zonder moeilijke woorden. Een leidraad is dat als mensen op Facebook op “See more” moeten klikken, het bericht te lang is.

 • Facebook research has shown that posts between 100 and 250 characters – one or two lines of text – get 60% more likes, comments and shares than ones that are more than 250 characters
 • Bij een post met meer dan 475 karakters (incl. spaties) komt er een See More.
 • Voorzie elke uiting van (hoogwaardig, rechtenvrij) grafisch materiaal of een link.

Type berichten

Het format van de uitingen door officiële LP-accounts is beperkt tot:

 • het pushen en/of toelichten van partijstandpunten
 • reacties op groot landelijk nieuws
 • het vragen van aandacht voor grote evenementen
 • het vragen van aandacht voor maatschappelijke problemen
 • informeren van alle LP-leden en geïnteresseerden over landelijke zaken

Houd het professioneel

Voor inspiratie check de social media activiteiten van KLM.

 • Schrijf rationeel, zakelijk en feitelijk.
 • Vermijd drogredenen
 • Vermijd populaire taal, ouwevriendentaal of emoticons
 • Schrijf en spel volkomen foutloos. Als je van jezelf weet dat je af en toe een d/t-foutje maakt, laat je communicatie dan altijd vooraf checken door een taalnazi.

Ga geen discussies aan

Het LP-account wordt alleen gebruikt om een Original Post te communiceren. Het LP-account wordt nooit gebruikt om discussie mee te voeren, dit gebeurt altijd met je privéaccount.

Geef concrete, reële oplossingen

Elk maatschappelijk probleem kent een aantal concrete oplossingen die vaak ergens in de wereld al eens gebruikt zijn (en dus reëel zijn). Benoem kort het maatschappelijke probleem en koppel hier direct een concrete oplossing aan.

Voorkom negatieve triggers

Sommige woorden roepen bij mensen direct een bepaalde (negatieve) associatie op. Bij het lezen van deze termen koppelen ze deze negatieve gevoelens direct aan de uiting, auteur en LP, waarna de boodschap van de uiting direct verloren gaat.

 • Verkoop ideeën, ambities en outcomes, geen academische termen. Je hoeft het NAP niet aan te halen om het idee te communiceren dat “volgens de LP een samenleving wil op basis van vrijwilligheid en niet op basis van (dreiging) van geweld”.
 • In plaats van privatiseren of vrije markt gebruik je “teruggeven aan de samenleving”, “organiseren vanuit de samenleving” of “niet dwingend van bovenaf opleggen”.
 • In plaats van dereguleren kun je het woordgrapje “ontregelen” gebruiken of verwijzen naar “ademruimte”.
 • Vermijd de volgende woorden met negatieve connotatie (niet uitputtende lijst):
 • –       slaaf,
 • –       schaap,
 • –       libertarisme,
 • –       belasting is roof/diefstal/afpersing,
 • –       Ayn Rand,
 • –       egoïsme en altruïsme,
 • –       anarchisme en (anarcho)kapitalisme,
 • –       NAP/non-agressieprincipe,
 • –       voluntarisme,
 • –       privatisering,
 • –       deregulering.
 • Vermijd moeilijk te bewijzen (complot)theorieën, tenzij je hier bewijs uit de MSM voor kunt overleggen.

Think globally act locally

Lokale berichtgeving houden we lokaal. Aankondigingen voor afdelingsborrels komen niet op de landelijke pagina. Op de landelijke pagina alleen communicatie die het hele land aangaat zoals bv. reacties op groot landelijk nieuws, visie, standpunten, verkiezingscommunicatie, ALV-communicatie.

Plan of agendeer je posts[1] [2] [3]

Niemand leest een bericht om 2 uur ‘s nachts, hoe goed of relevant het bericht ook is. Agendeer je post dan voor het volgende optimale moment. Er zijn optimale tijdstippen en dagen om berichten op bepaalde social media te posten.

Twitter wordt vooral op weg naar het werk en tijdens de werkdag gebruikt. Plaats tweets op woensdag, vrijdagnamiddag, het weekend of tijdens belangrijke media-events zoals televisieprogramma’s. Optimale tijden: tussen 0630u en 0930u, rond de middagpauze, tussen 1630u en 1830u. Tweet minimaal 4x per dag en niet meer dan 3x per uur.

Facebook: donderdag, vrijdag en zaterdag grofweg tussen 9 en 19u, en nauwkeuriger tussen 13u en 15u. Rond 13u voor de meeste shares en rond 15u voor de meeste clicks. Gebruik de tool Fanpage Karma om het optimale punt te vinden. Post eens per twee dagen.

36 REACTIES

 1. Veel succes Toine! Zal nu zeker overwegen om lid te worden.

  ps. Die oprichtingsvergadering is morgen al!

 2. De “Richtlijnen voor social media (van het LP-bestuur o.l.v. Valentine)” zijn op zich best goed.

  De ‘massa’ mensen overtuigen van de juiste betekenis van het begrip ‘kapitalisme’ gaat nooit lukken. De framing is dat kapitalisme staat voor onrecht en uitbuiting, en de negatieve emoties die daarbij horen. Dus ideeën overbrengen in plaats van woorden vind ik een goed idee.

  Het kan geen kwaad in de communicatie on je in NLP, hypnose e.d. zaken te verdiepen en toe te passen. Dat doen anderen ook.

  Ik hoop dat Toine de LP weer op de kaart zet. Ook dat ‘Libertaire’ snel weg doen graag.

  • Er zijn een aantal zaken die in de richtlijnen onvoldoende worden meegewogen. Moet een fringe partij het van de massa hebben? Neen. Een partij aan het uiteinde van een politiek spectrum doet er goed aan zich te richten op de intellectuele elite. Die door leugens heen prikt. Dus geen communicatie op MBO niveau. Als de community leaders om zijn als early adaptor, kan er groei komen met als uiteindelijk gevolg domme communicatie gericht op de massa. Tenminste, dat is 1 zienswijze. Als partij met 5 k stemmen, moet je het niet hebben van de massa, maar van de extreem kritische geesten. Die daarna anderen over de drempel trekken. Die daarna aanneemt dat kapitalisme goed is.
   Als de domme massa thans verlossing zoekt in experimentele vaccins moet het verkopen van anarcho kapitalisme toch ook tot de mogelijkheden behoren?

   • Bovendien is communicatie, ook op social media, maatwerk. Je past taalgebruik en boodschap aan aan doelgroep. En dat is niet altijd HAVO min. Juist in discussies, die helaas verboden zijn met het LP account. Kan je winnen. Door terug te gaan naar de basis. Libertarisme is een redelijk consistente ideologie, veel consistenter dan al de anderen, dus teruggaan naar de basis, de bron, betekent ALTIJD het winnen van discussies. Bovendien, hoe kan je claimen voor vrijheid te zijn als je Ayn Rand als taboe beschouwt?

   • Communicatie op “MBO niveau” vond ik nou net een van de zwakke punten in het sociale media plan. Maar er is op zich niet mis met communiceren op een manier die de ‘ontvanger’ van de boodschap goed begrijpen kan.

    De ambtenaren-LP verklaart “Ayn Rand als taboe”? Dat moeten ze zelf weten al lijkt AR mij een zure tante. Ik ben persoonlijk niet geinteresseerd in de dikke boeken die zij geschreven heeft.

    “Community leaders” die als eerste ‘om’ moeten gaan en daarna hun volgers. Dat lijkt op het ouderwetse zuilen principe. De elite van elke maatschappelijke zuil overlegt met elkaar namens hun respectievelijke achterban en de rest volgt braaf.

    De LP zoekt het verder maar uit wat mij betreft. De libertarische kringen in NL komen een beetje sektarisch op mij over. Dat is jammer maar het kan blijkbaar niet anders.

 3. Dat Toine terugkomt is goed nieuws! Ik zie dat je om je aan te melden voor de oprichtingsvergadering een facebook account nodig hebt. Kan het ook zonder facebook, want ik heb en wil geen facebook account.

 4. FLORIS, mail even naar info@vrijspreker.nl en ik zet de mail naar Toine door. Velen geven een fake mail adres door bij reacties, en dat vind ik prima. Als je gee… mailadres toevallig wel klopt, geef dat aan en ik stuur het door naar Toine en je krijgt je link. Ik haat Facebook ook.

 5. Onder RV leek het wel of de partij geinfiltreerd en overgenomen was door de collectivisten.
  In wezen is dat mogelijk een goed teken. Als ze dachten dit nodig te hebben, betekent het dat ze zonder de sabotage van binnenuit en eruit resulternde leegloop van leden mogelijk vreesden voor een verkiezings”overwinning” d.w.z. 1 kamerzetel maar die zou vervolgens mogelijk leiden tot ongezien veel aandacht voor de welbespraakte leider (indien dat nog steeds Manders ware geweest).

  Hr. Manders’ terugkeer verwelkom ik dus ten zeerste. Ik koester reele hoop dat 1 zetel nu mogelijk wel zal lukken, immers t.g.v. de plandemie zijn heel wat mensen wakker geworden: ook al is dat slechts een 10% van het volk, dan is dat een enorm reservoir aan potentiele stemmen die tot voorheen op iets etatistisch gestemd zouden hebben.

  Ik verheug me dus op de terugkeer van de bezielende leider en wens hem en de partij veel succes toe.

  • Vraag eens aan Trump of Baudet of ze iets met al hun stemmen konden, of dat de verkiezingen er eerlijk aan toe gingen. Het overkomt mij toch alsof Manders nu de kerel is die met een emmer de Titanic van de ondergang moet redden.

   • Mogelijk heb je gelijk.
    Wat stel je voor als alternatief?
    Meteen opgeven en zelfmoord plegen?

    Vergeet niet dat Manders het voordeel heeft om nu te komen NAdat Trump er was en menigeen de ogen heeft geopend.
    Enige punt van zorg is natuurlijk dat de verkiezing in NL net zo frauduleus verloopt als die in de VS vorig jaar. Dan zal Manders gewoon nooit de zetel krijgen die ie behaalde.

 6. Houd niet van de politiek. Maar als er één iemand is die het libertarische. anarcho kapitalisme kan uitdragen dan is dit wat mij betreft Toine Manders! Blij dat hij weer actief wil deelnemen, de Nederlandse Ron Paul.

  Succes Toine

 7. Een kansloos parcours. Zodra je flink wat stemmen begint te krijgen. Wat al niet gaat gebeuren. Heb je enig idee hoeveel mensen vastzitten in de staatsdogma’s van controle en regulering? Maar goed, zo mocht je wonder boven wonder wat stemmen oprapen, dan zul je massieve tegenwerking ontvangen van het complete staatsapparaat, gelijk Wilders en Baudet, tot aan verkiezingsfraude toe. Nee, je kunt beter proberen een parallelle samenleving te beginnen ergens en zoveel mogelijk de staat te ontwijken. Zeg maar gelijk de Amish in de VS. Laten we het er eens over hebben.

  • Beste Youp. Een van de meest succesvolle libertariers is Ron Paul. Hij stond bekend als dr no. Vaak was hij de enige republikein in het huis van afgevaardigden die tegen stemde. Kreeg veel tegenwerking. Maar zijn naam en uitspraken zijn de wereld overgegaan en hij is op dit moment waarschijnlijk de bekendste libertarier. Je hoeft niet de macht te hebben om als politicus invloed te hebben. Ron Paul heeft op die manier de politieke weg gebruikt en veel mensen bereikt.

   Eens mbt de parallelle samenleving. Die kan je nu al nastreven, door zoveel mogelijk contant te betalen. En geen bonnetjes te accepteren. Winkelen bij kleine winkels die mogelijk niet alle belastingen volledig betalen. Of door diensten uit te ruilen. Daar zijn sites voor. Geen slimme energiemeters. Geen corona app.

   • Nederland is de VS niet. Ik betwijfel of Ron Paul in NL enige bekendheid geniet. Dat is buiten de misschien 10k libertariers die er zijn. Ook als ze een zetel in de Tweede Kamer krijgen, je komt niet in beeld, je woorden worden niet gehoord en – laten we wel wezen – zolang het opengrenzenbeleid blijft bestaan, moet ik uitleggen aan mensen waarom libertarisme iets anders is dan D66 in het kwadraat.

   • @Youp. Ik hoop dat de generatie van 2012 geleerd heeft dat open grenzen ook binnen de LP ter discussie staan, en dat het basisinkomen van 2021 geen goede zet is. Bij open grenzen kies je voor de AK vleugel, en stoot je over het algemeen minarchisten en klassiek liberalen af, en bij basis inkomen stoot je in ieder geval de AK vleugel af. Ik hoop dat bij volgende verkiezingen de centrale thema’s zowel voor AK als minarchisten acceptabel zijn.

    Of je wordt gehoord, dat hangt van jezelf af, kijk naar Haga, kijk naar Omtzigt.

   • @Ratio

    AK en minarchisten/klassiek liberalen hebben standpunten die onverenigbaar zijn binnen een natiestaat. Of je hebt een slot op je deur met een strikt toelatingsbeleid en heel specifieke regelingen voor je eigen burgers (zoals een verzorgingsstaat met basisinkomen), of je hebt open grenzen en alleen enkele algemene (huis) regels voor iedereen binnen die grens (dus zeker geen verzorgingsstaat met basisinkomen).

    Overigens is het basisinkomen slechts bedoeld ter vervanging van de hele rimram aan sociale vangnetten en toeslagen die we nu hebben. De uitgaven blijven hetzelfde, alleen het hele systeem wordt een stuk eenvoudiger. Daarbij kan je het op termijn veel makkelijker terugschroeven en afschaffen.

   • De essentie van een natiestaat is dat je een geografisch gebied begrenst om de mensen binnen die grens de mogelijkheid te geven hun publieke zaken te regelen. Vroeger was de publieke dienstverlening beperkt tot een wijk, een stad of een graafschap, maar met het gelijktrekken van het ontwikkelingsniveau van regionaal verspreide bevolkingsgroepen kon de de overdracht van bevoegdheden landelijk of zelfs internationaal worden (daarom is een globalistische partij als D66 zo voor publiek onderwijs). Uiteindelijk zal deze ontwikkeling doorzetten en globaal worden en zo tot een wereldfederatie kunnen leiden.

    Hoe diverser de bevolking binnen een grens is, in economisch, technisch, cultureel en sociaal opzicht, hoe moeilijker het is om efficiënte dienstverlening en wet-en regelgeving uit te voeren. Wereldrijken uit de oudheid beperkten zich meestal tot belastingheffing en algemene regels als niet moorden en niet stelen. Je kunt geen elektrische voertuigen verplicht stellen als een groot deel van de bevolking nog op ezeltjes rijdt. De VN is daarom altijd meer een overlegorgaan geweest en pas nu dient zich de mogelijkheid van een wereldregering aan (volgens het WEF model).

    Feitelijk is een open wereld zonder natiestaten en een volledig vrije wereldeconomie het AK ideaal. Daarbinnen kan je echter de nodige gated communities verwachten die door een VVE bestuurd zullen worden. De minarchisten/klassiek liberalen zien echter een compleet land als zo’n gated community. Mogelijk kunnen zij daar de AK in vinden, maar ik betwijfel het. Het is nogal een verschil of je tussen enkele honderden tot duizenden gelijkgestemden leeft, of dat je complete familie een cultuurdrager over generaties is tussen miljoenen soortgelijke families op een met het bloed van je voorvaderen bevochten stuk grond.

   • @Peter. *** AK en minarchisten/klassiek liberalen hebben standpunten die onverenigbaar zijn binnen een natiestaat *** Eens, er zijn transitie problemen. Waar het mij om gaat is dat er veel standpunten zijn waar minarchisten, klassiek liberalen en AK-ers elkaar vinden. Ik hoop dat de LP in de toekomst zijn speerpunten programma richt op gedeelde waardes die van klassiek liberaal tot AK geaccepteerd kunnen worden. En dat de Mises factie daar rekening mee houdt. Terwijl ze tegelijkertijd uiteraard wel zoveel mogelijk leden voor een meer AK richting probeert te overtuigen.

   • @Youp
    “Nederland is de VS niet. Ik betwijfel of Ron Paul in NL enige bekendheid geniet. Dat is buiten de misschien 10k libertariers die er zijn.”

    De overheid heeft hr. Manders nochthans een hoop -onbedoelde- gratis publiciteit gegeven (EN zichzelf te kijk gezet) door hem nodeloos gevangen te zetten en dit ook nodeloos lang en hem vervolgens wel te moeten laten gaan.

    VOOR dat voorval was hij het die aan de verkiezingen deelnam. Helaas hadden de spotjes met “belasting is diefstal” nog onvoldoende impact.
    Maar SINDS dat voorval was het Valentine. Wat een gemiste kans!
    In elk geval ik denk dat als hr. Manders nu aan de verkiezingen zou deelnemen, hij redelijke kans maakt om in elk geval 1 zetel in de wacht te slepen. En verder is hij een welbespraakte mediagenieke figuur, dus als ie eenmaal die 1e zetel binnen heeft, voorzie ik wel verder succes.
    Neen, 51% van de stemmen of zetels zal zijn partij nooit halen, dat besef ik ook wel maar ik denk dat na een 1e zetel, de partij een enorme vlucht zal kunnen nemen. Op termijn wil ik een succes genre PVV of FvD niet uitsluiten (we spreken dan over minstens 10 jaar).

   • @Ratio (@Peter)
    Inderdaad. Binne geen enkele partij is iedereen het op alle vlakken 100% met mekaar eens. Moeten we daarom maar bij de pakken blijven zitten en niets doen? Dat komt de collectivisten goed uit zeg.
    Het lijkt me beter alvast een start te maken met datgene waarin AK en Minarchisten het met mekaar eens zijn: afschaffen van ontwikkelingshulp, afschaffen van 1001 subsidies, fors verlagen van de belastingen (sommige soorten helemaal afvoeren), schrappen van 1001 onlibertarische wetten en regeltjes, forse reductie van het ambtenarenapparaat (sommige ministeries of afdelingen kan men volledig schrappen en degene die behouden worden kunnen makkelijk met 1/3e van het personeel blijven draaien), privatisering van zorg, van onderwijs en (grote delen van) de infrastructuur.
    Er kan zoveel gerealiseerd worden dat we t.z.t. wel zullen kibbelen over zaken die AK en Minarchisten van mekaar doen verschillen. Ondertussen kunnen ze samen al heel wat verwezenlijken wat onder de huidige collectivistische partijen in het beste geval een status quo zou zijn of mogelijk almaar verder zou afglijden richting communisme.

   • @Scrutinizer

    Je hebt gelijk. Het is beter om een verkiezingsprogramma te presenteren, dat nog enigszins aansluit bij de huidige situatie in NL en dat in duidelijke stappen aangeeft hoe een eerlijker samenleving kan worden gerealiseerd, waarin iedereen zich ten volle kan ontplooien en we er allemaal op vooruit gaan, zonder dat daar overheidsdwang voor nodig is.

    Het is een transitie die het voormalige Oostblok 32 jaar geleden ook moest maken. Daar is bij de privatisering veel fout gegaan, maar die fouten hoeven wij niet nog eens te maken.

    Erg belangrijk is, om goed duidelijk te maken, dat er niemand buiten de boot hoeft te vallen. Angst door antikapitalistische indoctrinatie en gebrek aan zelfvertrouwen is immers de reden, dat mensen links stemmen. Mensen willen de zekerheid van goede gezondheidszorg en goed onderwijs, ook als ze daar zelf onvoldoende geld voor lijken te hebben.

    Ze kennen nu alleen een Trabant om van A naar B te komen, maar je moet ze overtuigen, dat ze in de nieuwe situatie dat met tenminste een VW Golf, of eventueel zelfs een Mercedes, kunnen doen. Als er maar de geringste aanwijzing is, dat er ook mensen moeten gaan lopen, dan zal de meerderheid toch voor de Trabant kiezen en ga je geen potten breken (vergelijk het voortdurende gemor van de oudere communisten in de DDR en in Rusland, dat vroeger de staat alles beter regelde).
    __________
    A socialist, a capitalism and a communist agreed to meet. The socialist was late.
    “Excuse me for being late” the socialist said, “I was standing in a queue for sausages”.
    The capitalism asked “What is a queue?”.
    The communist asked “What is a sausage?”.
    *** uit spambak gehaald ***

 8. Hoe is het gegaan gisteren? Heeft de Mises fractie het gered? Of hebben de Valentijnen de macht nog stevig in handen?

 9. …. “Vermijd de volgende woorden met negatieve connotatie (niet uitputtende lijst):
  – slaaf,
  – schaap,
  – libertarisme,
  – belasting is roof/diefstal/afpersing,
  – Ayn Rand,
  – egoïsme en altruïsme,
  – anarchisme en (anarcho)kapitalisme,
  – NAP/non-agressieprincipe,
  – voluntarisme,
  – privatisering,
  – deregulering.
  Vermijd moeilijk te bewijzen (complot)theorieën, tenzij je hier bewijs uit de MSM voor kunt overleggen”….

  Altijd weer dat aanpassen en consessies doen om vooral maar serieus te worden ‘genomen’ . Een olifant is een olifant, een boom een boom. Niet de aangeleerde meuk maakt een olifant of boom wat ze zijn, maar is de vorm, het woord of uitdrukking die er nu eenmaal aan is gegeven om duidelijk te maken waar “we” over praten.

  Laten we niet de zaken benoemen en ons vooral blijven aanpassen en verplaatsen in wat de grote kudde of de koning(ing) wil. Ook al is de koning(ing) een hoerenloper of zelfs kindermoordenaar, het is en blijft altijd nog de koning(ing). De formaliteiten, de achterkamertjespolitiek, het gehuigel, de onwaarheden, het gekonkel mogen niet verloren gaan.

  • Passeerde net het Centro de Salud en zag een arts een rij slaven naar binnenloodsen die schijnbaar helegaar klaargehersensloeld waren voor het afspuiten met de syklon-b spuit. Kreeg daar geMengele gevoelens bij. Hoe is het in helsnaam mogelijk dat ik daar een arts zag staan en niet een massamoordenaar? Staatsindoctrinazie?

 10. Ik wens Toine ALLE succes toe en hoop dat wij spoedig weer enig spektakelwerk van hem zullen mogen aanschouwen! Een dringend verzoek: keer NU terug naar de naam LIBERTARISCHE PARTIJ.

 11. De LP is dood en in verregaande staat van ontbinding. Het heeft weinig zin het rottende lijk te proberen te reanimeren. De Amerikaanse LP is inmiddels ook een RINO filiaal. Gezien bovenstaande lijst is de LP hier nog véél erger. Het begon al toen men zich drukker ging maken over het logo dan over de inhoud van de boodschap. Want “vogel=meeuw=PVV”. Later sneuvelde ook de naam. Vorm boven inhoud.

  Je kunt de mafia niet bestrijden door er lid van te worden. De infiltranten met de ego’s staan in de rij. Zakkenvullers. Als er één partij is die dat grootschalig duidelijk heeft gemaakt is het FvD. Bij de LP is dat al eerder gebeurd maar dat is bijna niemand opgevallen, want marginaal.

  De staat is nu eenmaal het kwaad, en trekt dus kwaadaardige lieden aan, als een kaarsvlam motten, uitzonderingen daargelaten. Baudet is daar ook achter gekomen.

  De #CoronaHoax heeft volslagen duidelijk gemaakt dat verreweg de meeste mensen vermeende veiligheid boven vrijheid verkiezen en te intellectueel lui zijn om ook maar 10 minuten over hun leven en vrijheid na te denken. Ze smeken liever om de zweep dan hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bismarck’s verzorgingsstaat met bijbehorend staats’onderwijs’ is een briljante zet gebleken.

  Te denken dat in deze maatschappij het libertarische geluid, laat staan anarcho-kapitalisme, een vruchtbare voedingsbodem kan vinden, zodanig dat men genoeg macht kan verwerven om de macht af te schaffen (wat uiteraard niet gaat gebeuren ook al zou het zo ver komen, macht corrumpeert) is waanzin. De LP heeft dat kennelijk ook erkend, maar daar niet de enig juiste conclusie uit getrokken.

  Democratie = socialisme. De ondoorzichtige ‘verkiezingen’ zijn een dekmantel voor clubs als het WEF om hun vazallen op de juiste plaatsen te manoeuvreren, en het volk denkt dat het bij ‘de volgende verkiezingen’ iets gaat veranderen. Altijd ‘de volgende’. Die wortel wordt nooit oud. Ondertussen houdt men de #ParasitaireKaste in stand.

  “None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe to be free.”
  – Goethe

  #AbolishTheState ten faveure van #PrivateLawSociety

  Het HOE daarvan is de (onbeantwoordbare?) vraag.

  *** Welkom terug, je bent in de spambak beland en ik heb een paar dagen niet de spam doorgelopen om je reactie door te zetten ***

  • Hub hoopte op FIOT, Freedom in our time. Dit is lastig te bereiken. Wil je meer vrijheid dan is Harry Browne’s boek how I found freedom in an unfree world nuttiger dan de politieke weg. Aan de andere kant is er het voorbeeld van Ron Paul. Niet altijd AK, maar hij heeft wel heel duidelijke libertarische boodschappen verkondigd en iets in beweging gezet. Je hoeft in de politiek niet groot te worden om invloed te hebben.

   FIOT is lastig omdat inderdaad een groot deel van de bevolking volgt. Niet kritisch nadenkt over een paar basis principes. Soms denk ik dat meer dan 80 procent van de mensen niet volwassen is geworden en wil dat er voor hun wordt beslist. Opt out voor de ergste vormen van collectivistische dwang is wellicht het hoogst haalbare.

   Je zou ernaar kunnen streven deze opt out via wetgeving mogelijk te maken. Door mensen op 18 jarige leeftijd bewust hun sociale contract te laten tekenen. De meesten zullen gaan voor een verzorgingsstaat en zich met huid en haar overleveren. Ze nemen dan deel op basis van positieve en negatieve mensenrechten, betalen veel belasting en hopen op verzorging van wieg tot graf. Anderen kiezen een sociaal contract zonder verzorgingsstaat, zonder positieve mensenrechten, anderen gaan een klassiek liberaal contract aan, binnen en buitenlandse veiligheid en basis onderwijs. Deze betalen dan veel minder belasting, maar kunnen ook geen aanspraak maken op andere voorzieningen van de staat. En je zou ook een minarchistische variant kunnen voorstellen of zelfs totale opt out.

   Je hoeft dan niet iedereen AK te maken om zelf redelijk vrij te worden. Maar het is allemaal heel ver weg, eerder een droom dan realiteit. Ik stel geen hoge doelen, met vrijspreker hoop ik dat een libertarisch lampje in de collectivistische duisternis kan blijven schijnen.

 12. “Hub hoopte op FIOT, Freedom in our time.”

  Ja, Hub. Een groot verlies. Ik mis onze gesprekken en beschouwingen nog regelmatig. Gelukkig is de huidige neergang hem bespaard gebleven.

  “Soms denk ik dat meer dan 80 procent van de mensen niet volwassen is geworden”

  John Taylor Gatto schreef er onder andere dit over:
  “School has done a pretty good job of turning our children into addicts, but it has done a spectacular job of turning our children into children.”
  https://www.naturalchild.org/articles/guest/john_gatto2.html

  Zijn boek Dumbing Us Down is een aanrader.

Comments are closed.