Francis Bacon: De menselijke aard heeft gewoonlijk meer van de dwaas dan van de wijze.

Om de huidige samenleving te begrijpen moet men de menselijke aard begrijpen. Daartoe moeten we naar het verleden terugkeren. Echter:

George Orwell: Wie macht heeft over het heden, heeft macht over het verleden

Het klein orkest zong ooit over Oost Berlijn: “waar Marx en Lenin nog steeds op hun voetstuk staan”. Thans staan in het verenigde Berlijn en een groot deel van de wereld democratie en algemeen belang op het voetstuk. Democratie heeft zijn beperkingen maar bijna iedereen is van mening dat we in vrijheid leven. We zijn bevrijd van marxisme. Zijn we dolende dwazen? Bezingen ook wij valse profeten? Brengen democratie en algemeen belang ons tot vrijheid zoals we op de school leren? Of brengt het iets anders?

Hendrik Ibsen: De meerderheid heeft nooit gelijk. Nooit, zeg ik je! Het is een van die maatschappelijke leugens waar je als vrije en intelligente man wel tegen moet rebelleren. Wie zijn de mensen die de grootste groep van de bevolking vormen — de intelligenten of de dommen? Ik denk dat we het erover eens zijn dat het de dommen zijn, ongeacht waar op de wereld, het zijn de dommen die de overwelmende meerderheid vormen

Kunnen de huidige heersers en de slimmen de drang weerstaan om de grote massa te manipuleren?

De mens als solist?

Een ander aspect dat in dit betoog moet worden meegenomen is het individu. Is persoonlijke vrijheid nastreven het hoogste doel? Volgens mij niet. Je wil gelukkig worden en dat betekent dat je vrijwillige relaties aangaat. Met vrienden, of met een levenspartner. De mens is honderdduizenden jaren lang een groepsdier geweest. Hier heeft onze genetische code vorm gekregen. We zijn geen kuddedieren, geen zwermdieren of onderdeel van een kolonie. We zijn nog steeds een groepsdier, een groepsdier dat in orde gelooft. Vooral nu. Orde van bovenaf. Eerst komt de ordening van de ouders af, daarna bevestigd door leraren op school.

Groepsdynamiek

Don Marquis: De voornaamste hindernis voor de vooruitgang van het menselijk ras is het menselijke ras.

Nu de groep. De mens is te verdelen naar persoonlijkheidskarakteristiek. Er is een zeer grote groep goedwillende maar soms nogal domme volgers. En er zijn mensen die leider willen worden. Waarschijnlijk was deze combinatie het meest succesvol tijdens ons jager verzamelaars bestaan.

Er wordt geschat dat 1 procent van de mensheid psychopaat is. Deze verdeling kan een erfenis zijn uit het verleden. Waarbij de psychopaat de macht kreeg. In het jager verzamelaar tijdperk was dit niet zo’n probleem. In de huidige tijd is dit wel het geval. Hitler, Stalin, Mao. Machtswellustelingen schuldig aan tientallen miljoenen doden. Ook de leiders in de eerste wereldoorlog waren psychopaat, ze stuurden een hele generatie naar het slagveld.

En dan nu. Waarom zouden onze heersers nu opeens geen psychopaat zijn? Als je Omtzigt mag geloven dan bestaat het CDA uit een club machtswellustelingen die zich niets meer om idealen bekommert. Ybeltje Berckmoes heeft dit proces bij de VVD beschreven.

De synthese

De elementen: Het bestaan van een grote groep niet al te slimme volgers. Die gelooft in een algemeen belang. Dat het beste door democratie kan worden nagestreefd. Zorgt ervoor dat psychopaten de macht grijpen. De mensheid onderwerpt zich omdat ze gelooft in ordening van boven aan de grillen van machtswellustelingen. Heersers zonder empathie.

De conclusie

Bertold Brecht: Geen vooruitgang is zo moeilijk als de terugkeer naar de rede.

De mensheid blijft onderworpen zolang ze dit schema niet doorziet. Er is geen vrijheid. De goedheid van de grote meerderheid wordt misbruikt. Men zwemt in een fuik die verlossing belooft maar slechts zorgt voor onvrijheid en onderwerping. De grote meerderheid bevestigt de heersers door offers te brengen. Denk aan belastingen, de roep om sociale dienstplicht, mondkapjes. In naam van het algemeen belang. De heersers beseffen dat ze een crisis, een gevaar moeten scheppen. En dat doen ze de hele tijd. Marxisten wijzen op het kapitalisme, socialisten op armoe, klimaatactivisten op klimaat en nu is de bedreiging een iets uit de hand gelopen griep. Straks zijn het wellicht de UFO’s. Het gaat leiders echter om de macht te grijpen en te behouden. Niet om de mensheid verder te helpen want psychopaten hebben geen empathie.

Voor zover mijn red pill preek.

27 REACTIES

 1. Goede analyse! Je kan je alleen afvragen in hoeverre je het individuen kan aanrekenen als het misloopt. Die zijn immers onderdeel van een groter geheel dat hen aanstuurt, al dan niet vrijwillig.

  Vergelijk een zwerm van duizenden spreeuwen, die op hoge snelheid en heel dicht op elkaar ingewikkelde patronen vliegen. Als er één zich niet aan de regels houdt is de chaos niet te overzien.
  https://youtu.be/uV54oa0SyMc

  • Het is ook niet, dat Hitler persoonlijk die 60 miljoen slachtoffers heeft veroorzaakt door WOII te beginnen. Hij heeft daar de hulp van miljoenen anderen bij gekregen. Die konden moeilijk weigeren als ze zelf geen slachtoffer wilden worden. Maar dat goldt net zo goed voor de leider. Als die niet deed wat van hem verlangd werd, zou hij ook uit de weg zijn geruimd (denk bijv aan Julius Caesar).

   In de film Das Leben der Anderen (2006) over het leven in de voormalige DDR, probeert een Stasi beambte met gewetenswroeging een dissidente schrijver te beschermen, maar dat loopt niet goed af.

   Honecker Witz
   https://youtu.be/q8vDQaAYaQg

   • @Ratio

    Interessant! De DDR was een keiharde politiestaat die geregeerd werd door angst en onderling wantrouwen. Je was zelfs in je eigen huis niet vrij, want je kinderen werden op school geïndoctrineerd om je te verraden als je ook maar iets van een bedenking tegen het regime liet blijken. Er waren honderdduizenden politieke gevangenen. Wat je nog had aan privébezit dat de staat, lees corrupte ambtenaren, konden gebruiken, werd onteigend. De economie was een ramp, overal was tekort aan en mensen leefden van dag tot dag. Nederland over 10 jaar als het ware….

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Democratische_Republiek

 2. “En er zijn mensen die leider willen worden.”

  Ik vermoed dat leiderschap op gezette tijden nodig is. Wanneer tijdens de jacht, of een oorlog met een aanpalende groep, in een complexe situatie snel een beslissing genomen moet worden, dan is er geen tijd voor kalm overleg, op het gemak de voors en tegens tegen elkaar afwegen en uiteindelijk via actief luisteren tot een consensus komen. Er moet gehandeld worden en elke seconde telt. Meestal staat iemand op die deze leidersrol op zich neemt.

  Mensen zijn individuen en nemen individuele beslissingen, maar we zijn ook groepsdieren en profiteren, of hopen te profiteren dan toch, van sociale coöperatie; in economische, sociale en militaire zin. Hiërarchie is de mens eigen, net als bij onze naaste biologische broeders: de chimpansee en de bonobo. Met de hiërarchie komen de complexe sociale structuren en de politieke deals. Net als bij de mensapen moet er iemand zijn die Recht spreekt: de primus inter pares, het zilverrug mannetje. Van gelijkheid kan dan geen sprake meer zijn. Maar mensen accepteren het omdat ze weten dat het noodzakelijk is.

  Ik denk dat het van belang is meer de nadruk te leggen op de vrijwilligheid van de samenwerking: het agorisme, dan op het individualisme, omdat je hiermee suggereert dat je samenwerking afwijst en een verblijf in eenzaamheid op de top van een heuvel prefereert.

  • Vrijwillige samenwerking is altijd essentieel geweest voor de vooruitgang van de mensheid. Het maakt specialisatie en arbeidsdeling mogelijk. Dat vergroot onze productiviteit en efficiency enorm. Het maakt je veel welvarender dan wanneer je alles alleen probeert te doen.

   Mensen die pleiten voor zelfvoorzienendheid en kleinschaligheid beseffen niet altijd dat ze dan welvaart inleveren voor meer vrijheid. 🗽
   *** weer in spambak terecht gekomen ***

  • Vrijwillige samenwerking is altijd essentieel geweest voor de vooruitgang van de mensheid. Het maakt specialisatie en arbeidsdeling mogelijk. Dat vergroot onze productiviteit en efficiency enorm. Het maakt je veel welvarender dan wanneer je alles alleen probeert te doen. 🤑

   Mensen die pleiten voor zelfvoorzienendheid en kleinschaligheid beseffen niet altijd dat ze dan welvaart inleveren voor meer vrijheid. 🗽

   Toch zal deze economische wetmatigheid in de toekomst worden doorbroken. Verdergaande automatisering, robotisering, artificial intelligence, virtual reality, enz zullen het mogelijk maken, dat we als individu voortaan helemaal niemand meer nodig hebben. Dan hoef je dus nooit meer aan iemand concessies te doen en ben je eindelijk volkomen vrij. 😎

   Zo kan je met een data suit op luchtdruk seks hebben met een echte partner aan de andere kant van de wereld, of in je eentje een orgie houden met 3 virtuele partners die alleen bestaan in de virtuele wereld van je PC. 🤩

   *** we raken allemaal wel eens in de spambak, bij deze ontspamd ***

   • Vrijwillige samenwerking is altijd essentieel geweest voor de vooruitgang van de mensheid. Het maakt specialisatie en arbeidsdeling mogelijk. Dat vergroot onze productiviteit en efficiency enorm. Het maakt je veel welvarender dan wanneer je alles alleen probeert te doen

    Inderdaad, we weten dit al sinds Ricardo het formuleerde. Helaas is het onderwijs zodanig dat men denkt dat kleinschaligheid en zelfvoorziening positief zijn.

    https://www.vrijspreker.nl/wp/2012/06/de-op-leugens-gebaseerde-economie-vrijhandel-globalisme/

   • “Verdergaande automatisering, robotisering, artificial intelligence, virtual reality, enz zullen het mogelijk maken, dat we als individu voortaan helemaal niemand meer nodig hebben.”

    De architecten van the Great Reset zien dat toch wat anders vrees ik. Ook al worden producten en services door robots gemaakt en geleverd, nog altijd gebruik jij een heleboel schaarse resources. Jij bent immers een belasting voor het milieu en daarom moet jouw verbruik gemanaged worden. Dankzij Big Data en je sociale kredietscore kan dat tegenwoordig centraal geplanned worden. Elektrisch auto rijden is vaker vliegen dan benzine auto rijden. Als je het OV neemt mag je elke dag douchen en als je fietst mag je in het weekend twee biertjes nemen. Dat soort werk.

    Eveneens komt dankzij Big Data centrale planning weer om de hoek kijken. Misschien kan het nu wel? Davos intellectuelen denken hardop na of ze vraag en aanbod nu beter kunnen inschatten en niet langer afhankelijk hoeven te zijn van de gruwel die een markt is, waar schier anarchistische processen plaatsvinden en goed opgeleide, weldenkende mensen als wijzelf zo maar gepasseerd worden en – durf ik het te zeggen – nutteloos zijn.

   • @Youp

    Die milieubelasting valt wel mee. Ze promoten immers hergebruik. Dan wordt ‘ruimteschip Aarde’ net een echt ruimteschip, waarin je je eigen urine drinkt (gezuiverd uiteraard). 😋
    De menselijke ecosystemen staan dan los van de natuurlijke ecosystemen en de natuur kan verder haar gang gaan. 😁

    Verder zijn computermodellen altijd een benadering van de werkelijkheid. In een homogene maatschappij, zoals in China, zijn ze vast wel nauwkeurig genoeg om een vrije markt te vervangen. Maar in een diverse Westerse samenleving gaat dit niet op. Daarnaast zijn computers nog niet creatief genoeg om zelfstandig te innoveren. Daar heb je nog altijd een creatief menselijk individu voor nodig. 😎
    _________
    “The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead.”
    ~ Igor Sikorsky

   • China is verre van homogeen hoor. Talloze verschillende bevolkingsgroepen, elk met hun eigen taal. Mandarijn en Kantonees zijn slechts de twee grootste daarvan.

   • @Youp

    Dat heeft Mao toch allang uitgeroeid? En de huidige Communistische Partij doet het nog een dunnetjes over met de Oeigoeren. Punt is, dat moderne Chinezen veel makkelijker in modellen te vangen zijn dan moderne Amerikanen of Europeanen. Ook de broodnodige innovaties ga je zo niet bereiken. Dat betekent, dat Schwab en zijn vriendjes een dief van hun eigen portemonnee zijn als ze de vrije markt niet gewoon zijn gang laten gaan. Dat Build Back Better plan is niet echt goed doordacht, zoals bij de meeste megalomane idiotieen. 😄

   • @Youp

    In Oost-Berlijn kan je nog de voormalige Stalinallee zien. Dat was een showcase van DDR architectuur waar de communistische elite hun appartementen had. Het was voor DDR begrippen onvoorstelbaar luxueus, maar een Amerikaan uit dezelfde tijd met een appartement aan Park Avenue of zelfs maar in Brooklyn, zou er zijn neus voor hebben opgehaald.
    https://www.visitberlin.de/en/stalinallee

  • @Ratio

   Nou ja, het is niet per definitie slecht. Het is een afweging. Hoe meer je met anderen samenwerkt, hoe meer concessies je aan je eigen vrijheid en overtuigingen moet doen om het ergens over eens te worden. Overleg en onderlinge afstemming kost ook steeds meer tijd en energie als je met meer mensen te maken hebt.

   Je doet het, omdat je niet alleen vrijheid verliest, maar door je grotere welvaart ook vrijheid wint. Per saldo moet meer samenwerking je ook meer vrijheid opleveren.

   Als je echter alles alleen kan doen zonder welvaart in te leveren, en automatisering maakt dat steeds meer mogelijk, dan heeft dat veruit de voorkeur.
   ____________
   “Just living is not enough. One must have sunshine, freedom and a little flower.”
   ~ Hans Christian Andersen

   • @Peter
    Als je echter alles alleen kan doen zonder welvaart in te leveren, en automatisering maakt dat steeds meer mogelijk, dan heeft dat veruit de voorkeur. Ik weet niet of dat voor eenieder opgaat.

    1 Na een jaar lockdown waar ik wel eens gespijbeld heb en naar kantoor ging, blijkt toch dat ik direct menselijk contact zeer waardeer. Alleen thuis werken geeft je meer tijd en vrijheid, maar toch is het niet alles. We zijn groepsdieren.

    2] De science fiction schrijver Asimov heeft dit thema een keer uitgewerkt. En beschreef hoe de eerste 49 planeten die de mens koloniseerde zich baseerde op robots die mensen ondersteunden, uiteindelijk gingen mensen zich meer en meer afzonderen, en alleen in enorme villa’s wonen. Deze samenlevingen stierven uit. Die boodschap wist hij overtuigend te brengen. (Asimov is 1 van de betere sf auteurs, zijn robot en foundation boeken vond ik 20 jaar geleden zeer leesbaar)

   • @Ratio

    City bestaat uit 8 verbonden verhalen die steeds meer de ontmanteling van urban society weergeven. Als de steden ontvolken raken individuen en gezinnen steeds verder van elkaar geïsoleerd. De mensheid verlaat uiteindelijk de aarde om nooit meer terug te keren. Het proces van onderlinge isolatie gaat echter verder en zo sterft de mensheid uiteindelijk uit.

    Blijkbaar is het groepsdier instinct belangrijk voor ons overleven en gaan we dood van eenzaamheid als we niet regelmatig andere mensen ontmoeten.

    Tienduizend jaar later werken op Aarde alleen de service robots nog. Die helpen nu echter een gemodificeerd hondenras, dat intelligent genoeg is om het stokje van de mensheid over te nemen. Zij proberen de fouten die de mensheid heeft gemaakt te vermijden.

    Clifford heeft in de kern een belerende linkse roman geschreven, met als waarschuwing dat de mensheid zijn manier van leven moet aanpassen om grote rampen te vermijden, maar het blijft een apart boek.

    Als je rechtse SF wil lezen kan ik je de boeken van Robert Heinlein aanraden. In “The moon is a harsh mistress” uit 1966 wordt het idee van AI al uitgebreid behandeld (nog voor A Space Odyssey van Arthur C. Clarke).

    Paul Verhoeven heeft in 1997 Starship Troopers verfilmd. Die film is een leuke parodie, maar wijkt erg af van Heinlein’s zeer serieuze versie. Het boek heeft een voor 1959 opmerkelijke technologische visie. Zeker een aanrader!

   • @Peter. Blijkbaar is het groepsdier instinct belangrijk voor ons overleven en gaan we dood van eenzaamheid als we niet regelmatig andere mensen ontmoeten. Eens!

    Mbt starship troopers, een film met meerdere boodschappen, een van de boodschappen is: “figuring things out for oneself is the only freedom one really has, use that freedom”:
    https://www.youtube.com/watch?v=Nl680alGY2A
    Dat is een reden waarom ik niet te vaak “preek” in mijn artikelen. Ik hoop dat mensen gaan nadenken. En vertrouw erop dat het libertarisme, non agressie initiatie, dan in de meeste gevallen de logische keuze is. Transhumanisme is wel iets om op de langere termijn mee te nemen.

  • @Ratio

   Dan kan ik je City van Clifford D. Simak aanraden. Deze SF-roman uit 1952 behandelt op een originele manier hetzelfde thema.

   Mensen zijn evolutionair gezien zeker groepsdieren, maar sinds wij onze evolutie in eigen hand hebben genomen door met onze technologie in te spelen op veranderingen van de omgeving ipv ons lichaam daarvoor aan te passen, is groepsdier-gedrag niet meer noodzakelijk. Je kan het als hobby nog wel beoefenen, want het is gewoon gezellig, maar voor de economische en culturele ontwikkeling van de mens is het achterhaald.

   Je ziet dat ook in 1-op-1 relaties. Hoeveel jaren je ook met je partner samen bent, je kan elkaar nooit echt leren kennen. Ieder menselijk individu is een eiland en echte communicatie, fysiek en mentaal, is gewoon onmogelijk.

   De toekomst van de mensheid is dan ook: ieder menselijk individu op zijn eigen planeet met een heel leger aan service robots. 😁

   • @Peter. Ik lees iets anders in City van Clifford D. Simak dan jij. Heb het even gedownload (interessant boek!) en in hoofdstuk 2 weigert Webster zijn vriend op Mars te redden omdat hij heimwee krijgt. Robots en grote landgoederen zijn geen optimale combinatie voor de mensheid volgens de roman City. Wellicht dat het later anders wordt, edoch. H2 is geen pleidooi voor de alleen levende mens op grote landgoederen met robots. H1 is overigens geen pleidooi voor de mens die in steden leeft.

 3. @Ratio

  Ik ken een DGA van een machinefabriek met ongeveer 100 medewerkers op de werkvloer. Minstens 1x per week maakt hij een rondje door de fabriek en maakt dan een kort praatje met iedere medewerker. Hij kent ze allemaal bij naam en praat over actuele gebeurtenissen in hun gezinsleven, sportvereniging, hobbies enz. Dat is bij 100 man nog net te onthouden zegt hij.

  Daar staat tegenover dat sommige managers met gemak 1000 man aansturen en andere al grote moeite hebben met een afdeling van 5 personen. De kwaliteit van die relaties is dan uiteraard niet op zo’n hoog niveau als bij die DGA.

  Transhumanisme (body enhancements, mind uploads, cyborgs, Neuralink, onsterfelijkheids gentherapie, etc) is volgens veel experts de enige manier om als mensheid de zich snel ontwikkelende AI te kunnen overleven. Net als Simak geloof ik daar niet in. Het is normaal, dat een schepping zijn schepper vernietigd en diens rol overneemt. Het is net als met kernwapens of CRISPR een doos van Pandora, als die eenmaal open is, krijg je hem niet meer dicht.

 4. Ik ben best bereid met anderen samen te werken, maar alleen voor doelen waar ik het persoonlijk mee eens ben. Ben ik dat niet, dan weiger ik me te conformeren aan het grote geheel. Daarom stem ik ook niet meer.
  Net als ieder mens, ben ik een individu met een eigen mening; en daar doe ik geen concessies aan.

  • Ik heb net het boek over Cruyff uit. Hij huldigde een vergelijkbare manier van denken als ik. Daarnaast, hij kon extreem goed voetballen en ik niet.

   • Een man met groot inzicht! 😎

    Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander.

    Als ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. Maar dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zien.

    Tactiek is niet je man uitschakelen of zo. Nee, het is weten waar je mee bezig bent.

    Als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken.

    De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn.

    Die op het oog simpele oplossing, blijkt in de praktijk het moeilijkst.

    Ervaring is het herkennen van bepaalde situaties en omstandigheden in een vroeg stadium en dan de juiste beslissing nemen.

    Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te vergissen.

    Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.

    Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch.

    ~ Johan Cruijff (1947-2016)

Comments are closed.