Nieuwsbrief van de LP: Met haar eenzijdige coronabeleid heeft de overheid, nog meer dan anders, de vrijheden van burgers verregaand ingeperkt. Hugo de Jonge laat via een recent interview weten dat hij er met zijn verstand niet bij kan dat er nog mensen zijn die zich niet willen laten vaccineren en tegelijk ook de andere maatregelen niet willen ondersteunen. “Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren.
Hij speelt hiermee met, wat Harry Browne zou noemen, de “Identity Trap“. Vanuit de altruistische ideologie dat je voor de ander leeft en dat de ander recht heeft om je vrijheden af te nemen. Daarbij ontgaat het De Jonge misschien dat hij zelf een grote rol speelt in het afnemen van vrijheden van anderen. Vanuit een soort tunnelvisie begrijpt hij het nog steeds niet dat mensen zich daartegen zouden kunnen verzetten. Hugo de Jonge is echter een onvolmaakt opgeleid politicus: hij heeft Ayn Rand en Harry Browne vast en zeker niet gelezen, anders zou hij dit soort uitspraken niet doen. Vera Sandström gebruikt in EIgentümlich Frei, het Duitse libertaire lijfblad, dienaangaande het begrip “totalitäre Demokratie“. Vrij vertaald uit het Duits: “Een “bezorgde” staat, die met helikopters mensen van het ijs wegveegt, die verjaardagspartijtjes van kinderen beëindigt, sleeënde families criminaliseert, zich aanmeet om soort en aantal privécontacten te controleren, die mensen op onbuigzame wijze dwingt om maskers te dragen, is totalitair. Die staat dringt in leefsferen van menselijke grondrechten door, waar staatsreglementering niks te zoeken heeft – elke vermeende reden daarvoor is ontoelaatbaar.

Er zijn dus nog steeds stemmen, die het overheidshandelen veroordelen en die zich niet door de altruïstische “Identity Trap” van de regenten laten inpakken. Het inperken van vrijheden is lang niet zo noodzakelijk en vanzelfsprekend als we denken, schrijft libertariër en LP-lid Imre Wessels in een artikel voor EW Podium, dat we hier graag integraal overnemen.

Coronabeleid zonder overheid

“De echtgenoot van mijn buurvrouw staat haar niet toe om familie of vrienden te bezoeken. Ze mag alleen op afstand contact houden. Hij wil haar laten geloven dat het voor haar eigen bestwil is. Werken mag ze niet meer. Nu is ze afhankelijk van zijn inkomen. Ze mag alleen op bepaalde tijdstippen naar buiten, tenzij hij beslist dat het écht noodzakelijk is. Is dit een gezonde relatie?

Nee. Maar als we ‘echtgenoot’ vervangen door ‘overheid’, dan vinden we dit gedrag ineens normaal. Zo zijn we geconditioneerd: we zijn woedend over vrijheidsbeperkingen in privérelaties, maar niet als het gaat om onze relatie met de overheid.

Gezond totdat het tegendeel bewezen is

Deze relatie met de overheid kan ook anders. Als de overheid al bestaansrecht heeft, dan is haar enige taak het beschermen van lijf en eigendom. Vanuit een libertair perspectief heeft iedereen het recht om te doen en laten wat hij wil, zolang je een ander niet schaadt.

Libertariërs zijn het erover eens dat je andere mensen niet ziek mag maken. Maar waar de overheid ons allemaal ziet als wandelende infectiehaarden, hebben libertariërs vrijheid als uitgangspunt. Vrijheid beperken omdat mensen mogelijk ziek zijn, is net zo tiranniek als schuldig zijn tot het tegendeel bewezen is.

Mannen plegen zeven maal zoveel geweldsmisdrijven als vrouwen. Maar we gaan niet een avondklok invoeren voor mannen omdat ze mogelijk een geweldsmisdrijf begaan. Vrijheid is het uitgangspunt en het verlengde daarvan is onschuld totdat het tegendeel bewezen is. Quarantaine van zieke mensen kan proportioneel zijn, maar alleen als eerst bewezen is dat iemand ziek is.

Hoe zinvol is een testsamenleving?

Een wetenschappelijk publicatie op JAMA suggereert dat coronagevallen zonder symptomen minder besmettelijk zijn. Bij een coronageval mét symptomen in een huishouden is de kans 16,6 procent dat andere huisgenoten ook besmet raken. Wanneer een coronageval geen symptomen heeft, dan daalt het infectierisico naar 0,7 procent – wat wil zeggen dat het erg onwaarschijnlijk is dat andere huisgenoten ook corona krijgen.

Desondanks mogen mensen best een negatieve coronatest eisen voor toegang tot hun eigendom. Festivals moeten vrij zijn om bezoekers te laten testen of niet. En bezoekers moeten vrij zijn om te bepalen of ze naar een festival willen gaan waar getest wordt. Zulke maatregelen moeten niet vanuit de overheid worden opgelegd, omdat iedereen vrij moet zijn om eigen afwegingen te maken. Vanuit libertair perspectief mag de overheid geen ‘testsamenleving’ opzetten.

One size fits all

De econoom Friedrich Hayek schreef ooit het artikel ‘The Use of Knowledge in Society’, waarin hij aannemelijk maakt dat een vrijemarkteconomie beter werkt dan een centrale planeconomie. De reden is dat centrale planners nooit zoveel kennis kunnen vergaren als een vrijemarkteconomie, waarin kennis lokaal verspreid is en de communicatie verloopt via prijzen. Wanneer de overheid beslissingen voor iedereen maakt, dan krijg je een ineffectief one size fits all- beleid.

We kunnen de inzichten van Hayek vertalen naar het coronabeleid. De overheid heeft als doel om het aantal coronagevallen terug te dringen. Daarbij krijgt de overheid hulp van het OMT, dat bestaat uit experts in infectieziektebestrijding. Hoewel het OMT veel weet over infectieziektes, weet het niets over de economische gevolgen van de coronamaatregelen. Laat staan dat het kan inschatten wat de impact is op individuele gezinnen en bedrijven.

De kosten van coronamaatregelen

Er zijn een miljoen niet-gedetecteerde kankergevallen in Europa, wat hoger is dan het totaal aantal mensen dat overleden is met het coronavirus. Door de coronamaatregelen zijn mensen ongezonder gaan leven en is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft wereldwijd toegenomen met 150 miljoen. Door het one size fits all-coronabeleid zijn veel mensen tussen wal en schip geraakt. Als we de balans opmaken, dan hebben de coronamaatregelen waarschijnlijk meer levens gekost dan gered.

Het inzicht van Hayek is dat mensen beter zelf beslissingen kunnen nemen dan dat iemand anders dat voor ze doet. Ouderen met onderliggende ziekten zullen andere afwegingen maken dan jongeren. Florida is een goed voorbeeld. Zo heeft Florida zowat de oudste bevolking van de VS en zijn sinds september de pretparken en restaurants weer geopend. Florida heeft niet meer coronadoden dan staten waar strenge coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn.

Florida en Zweden zijn niet libertair

Maar het one-size-fits-all-beleid is helaas ook van toepassing op Florida. Zo staat de gouverneur van Florida bedrijven niet toe om te vragen naar de vaccinatiestatus van hun klanten. Hoewel ik zelf geen fan ben van een ‘vaccinatiepaspoort’ zouden bedrijven vrij moeten zijn om klanten uit te sluiten op basis van hun vaccinatiestatus, zolang dit niet wordt opgelegd vanuit de overheid.

Hetzelfde gaat op voor Zweden. Daar golden milde coronamaatregelen en bleef het overgrote deel van het bedrijfsleven open. Ook in Zweden zijn er relatief niet meer coronadoden dan in andere Europese landen. Zweden heeft helaas ook elementen van het one size fits all-beleid. Zo mogen bezorgde ouders hun kinderen niet van school halen en thuisonderwijs geven.

In een werkelijk vrije samenleving hebben mensen de vrijheid om hun eigen afwegingen te maken. Een libertair coronabeleid kan daarom worden samengevat met het advies: laat mensen vrij en blijf thuis bij klachten.

Imre Wessels (1990) is publicist en lid van de Libertaire Partij. Hij was eerder lokaal coördinator bij Students For Liberty.

6 REACTIES

 1. Virussen zijn een meer dan honderd jaar oude hoax, Hugo de Jonge (en velen met hem) een deep state en farmaceutische maffia loopjongen, de overheid en politiek zijn open en bloot geëtaleerd corrupt tot op het bot, de roundupspuit is de modernere versie van de ‘douches’ en wie een roundupspuit heeft gehad heeft niets te vrezen van degenen die ervoor bedankt.

  ….”Stop met neptesten en het nepvirus is overwonnen”….

  En tigmaal risicovoller en dodelijker dan een nepvirus is het je begeven tussen het dagelijkse verkeer en dit risiko en dodelijke gevaar is algemeen geaccepteerd en ligt praktisch niemand van wakker, behalve als men de godganse dag angst ervoor in de koppen zou rammen via alle mogelijke bezopen en gecontroleerde hel en verdoemenis media, dan zou één IC verkeersslachtoffer al een groot drama zijn en Veiligverkeer Nederland het land regeren en adviseren het verkeer in een onmiddellijke lockdown te zetten, waarbij voetgangers zal worden verplicht zich in schuimrubberstootpakken op straat te begeven.

  Maar, van mij mag iedereen die zich laat bespelen, hersenspoelen, geen eigen visie heeft en dagelijks met de dunne poep langs de benen loopt een satanisch roundupje halen en daarmee gelukkig oud worden, ik gun namelijk iedereen zijn of haar sprookje van “ze leefden daarna nog lang en gelukkig”.

  Zolang ze mijn natuurlijke afweer, gezondheid, lijf en leven respecteren en mij buiten hun kankerafspuitfeestje houden, zolang respecteer ik hun geestelijke beperkingen en slavenleventjes.

  Als rechtschapen, vredelievend, leven en laten leven en op vrijheid gesteld mens zal ik niemand zomaar pijn doen, zeker niet diegene die mijn geen pijn doet, maar zodra politieke gekken pijn gaan doen en de honden erop uitsturen te doden onder het valse voorwends van gezondmaken met roundup, als de wetten corrupt en tot misdadig zijn verheven, wat dan?

  “Het principe was van toepassing als iemand een ander opzettelijk verwondde. De wet van Mozes zei over zo iemand: ‘Een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. De verwonding die hij iemand heeft toegebracht, moet ook hemzelf worden toegebracht’ (Leviticus 24:20)”….

 2. Heul belangrijke dame die echt niet betaald wordt om verhaaltjes op te hangen….

  ….”WASHINGTON — Virtually all deaths from COVID-19 in the United States are now among people who have not received their coronavirus vaccine. And those deaths are highly concentrated in counties — many of them in the Midwest and Southeast — where vaccination rates are precariously low”…

  https://ph.news.yahoo.com/those-deaths-were-preventable-unvaccinated-parts-of-country-are-driving-the-pandemic-now-175041085.html

  Welke richting de stinkende wind waait lijkt mij duidelijk. De spuit met broodnodige (magnetisch) grafeenoxide staat niet in verbinding met 5g, telefoon, camera’s or whatever? Neuh, alles voor de gezondheid en om zogenaamde killersvirussen te bestrijden.

  Hoorde deze week de enige Nederlandse patatbakker hier op het eiland dat hij
  de deuren moest sluiten, omdat een werknemer, moederszoontje en virus-geloofsfanaten, ziek was en positief getest. Heb gevraagd of er nog een voorkeur is voor bepaalde bloemen op de kist, want uiteindelijk, het is een verschrikkelijk killervirus, dus er verschrikkelijk aan afsterven lijkt mij heel logisch en niet een beetje brak of misselijk ziek zijn na nuttigen van een bedorven worstje of na een vrolijk drugsfeestje, maar wham!, doodziek van Papa, Foxtrot of Delta en dan diep afsterven!! Sterven, sterven en nog eens sterven, bij bosjes dood op straat, stinkende lijken, overvolle mortuoria, zoals het hoort bij een verschrikkelijk (A-status) killervirus dat tot in den treure door politiek, overheid en media wordt gehersenspoeld.

   • @peter

    Las deze dvhn premiumkop: OMT-lid De Jong: zorgen om kwetsbare bevolking. ‘Ze zijn al vroeg gevaccineerd en de bescherming loopt af’

    De bescherming loopt af?? WTF, deze had ik nog iets eerder voorbij zien komen in ‘onze’ Monthy Python fantasietheater van de lage landen. Als de roundupspuit niet zo’n rotte aangelegenheid was zou ik mij om al de waanzin bezeiken van het lachen.

Comments are closed.