De Australische Bond van Atheïsten maakt mij attent op het feit, dat bij het invullen van enquêtes ouders vaak heel jonge kinderen als religieus opgeven.

Dit leidt tot het eigenaardige verschijnsel, dat statistisch het percentage jonge kinderen met een religie hoger ligt dan bij voorbeeld de categorie tussen de 20 en 24 jaar, waarvan een groot percentage kans gezien heeft, het op zeer jeugdige leeftijd ingeplante vergif af te schudden en resoluut alle religieuze rotzooi het raam uit te werpen, hetgeen soms veel moed vereist.

Het bovenstaande verschijnsel vindt niet alleen in christelijke milieus plaats, maar ook in moslim-, hindu- en andere segmenten van de religieuze branche, waarin de strijd om marktaandeel feller gestreden wordt dan ooit tevoren. Deze markt is zo aantrekkelijk, omdat zij die eenmaal de religieuze branche ingezogen zijn, bereid kunnen worden gevonden, om, soms wekelijks, substantiële bedragen te storten, terwijl de prijs van de grondstoffen van de aangeboden waar nul bedraagt. Jezus is immers dood en verlangt in tegenstelling tot de exploitanten van wijlen Elvis Presley of Marilyn Monroe, geen copyrights.

Door sommige operators op deze markt wordt van de gelovigen zelfs een inkomensoverdracht geëist van tien procent of meer. Wie niet betaalt, gaat naar de hel of moet lang branden.

Het is verheugend te zien, hoe in een land als Nepal jongeren vaak rationeler denken en handelen dan hun ouders en kans gezien hebben, hun geloof in de religieuze prullenbak te deponeren en de daardoor beschikbaar komende tijd een betere invulling te geven.

Het verschijnsel vindt ook plaats bij e.g. Filippino’s, Indonesiërs, Turken en Marokkanen die vaak in slechts enkele gesprekken van eventuele gifresten bevrijd kunnen worden. Is men eenmaal van god los, dan is de kans op recidive niet zeer groot. Ayaan Hirsi Ali vertelde mij bij voorbeeld, dat zij haar geloof losgelaten heeft tijdens een vakantie op Kreta en nooit ook maar de geringste aanvechting gevoeld heeft om in de schoot van Al of Mo ( Allah en Mohammed) terug te keren.

Men zij dus gewaarschuwd bij het analyseren van statistieken op het religieuze vlak, want deze zijn door overheden of andere belangenorganisaties uit de branche, meestal vervalst of op zijn minst verwrongen of verdraaid weergegeven en afgedrukt, op dezelfde wijze waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek het officiële inflatiecijfer poogt te drukken.

Amen.

 

Hugo van Reijen

56 REACTIES

 1. Geloof kan onrecht in stand houden, het kan echter ook mensen helpen in lastige situaties te overleven. Net zoals een deel van de bevolking gewoon socialistisch / collectivistisch zal blijven denken zal dit ook met geloof zo zijn. Geloof biedt een geheel van normen en waarden, tradities en gebruiken, en een gemeenschap.

  Ik vind het leven een mooie reis waarin ik tot mijn eigen normen en waarden kom en door tradities en gebruiken heen prik. Ik probeer tot op zekere hoogte mijn leven zelf vorm te geven. Velen nemen de moeite niet om tot een eigen afgewogen normen en waarden stelsel te komen en nemen de “package deal” aan van een geloof. Een concept met vaak een hoog incrowd en buitenstaander gehalte waardoor armen van geest zich door de keuze voor een geloof vaak moreel superieur voelen en niet kunnen snappen waarom niet iedereen hun geloof zou willen aanhangen. Ze behoren tot een door god verkozen elite….. Dit van mensen afpakken die niet zelfstandig tot normen, waarden en zingeving kunnen komen, worden ze daar gelukkig van? Huisdieren bevrijden en loslaten, dat werkt soms ook niet. Helaas zoekt een flink deel van de mensheid een bestaan tussen zelfstandig individu en huisdier in. Waarbij velen eerder naar de huisdier propositie neigen.

 2. Echte atheïsten hebben een stoornis, zijn gehandicapt. Waar anderen zich bewust zijn van een rijke metafysische wereld is de echte atheïst daarvoor volledig blind.

  • Waarom noem je mensen die er anders over denken meteen gehandicapt met een stoornis.
   Van mij mag jij geloven in wat je maar kan bedenken.
   Of het nou een god is, boskabouters of mannetjes op de maan.
   Ik zal jou daarom niet meteen als een achterlijke uitmaken.
   Maar andersom is het altijd raak. En dit is nou precies wat ik bedoel.
   Meteen vol in de aanval bij een opmerking over je fantasie vriendje.

   • Afgespotenen bijvoorbeeld noem ik gevaarlijke idioten en gekken, niet omdat ze afgespoten zijn maar het geloof, de overtuiging hebben dat geroundupt zijn kan beschermen tegen fabel virussen en het serum geen noemenswaardige bijwerkingen kent. Zoals altijd willen gelovigen vaak graag anderen verplichten hetzelfde te doen, het liefst met dwang en daarmee treden ze het leven binnen van anderen die het geloof niet aanhangen en zijn het voor mij daarom gevaarlijke idioten en gekken.

    Voor zover ik weet hebben atheïsten deze stoornis niet. Hoewel ik begin te twijfelen, want hoeveel atheïsten zullen geloven in fabel virussen en zich hebben laten rounduppen?

    Zijn er in deze wereld überhaupt nog wel ongelovigen of alleen nog maar gevaarlijke idioten en gekken??

   • @ en zo is het,
    Ik vind het een slechte vergelijking.
    Het gaat mij pas storen als ze mij er mee lastig vallen.
    Dan wordt het voor mij pas vervelend.
    Maar wat mij betreft, het staat iedereen geheel vrij om welke beslissing dan ook in zijn of haar eigen leven te mogen nemen. Goed of fout.
    Dat geldt voor jou ook.
    Dat geldt vooral zowel voor alle gif klanten als voor iemand die waar dan ook in gelooft.
    Maar val nooit andere er mee lastig, en daar hebben vele toch wel moeite mee.

   • Bert 27-07-21 at 07:31
    “Meteen vol in de aanval bij een opmerking over je fantasie vriendje.”

    Tja, dit zegt ook wel heel veel over jou geloof en ongeloof.

    en zo is het 27-07-21 at 11:17
    Zijn er in deze wereld überhaupt nog wel ongelovigen of alleen nog maar gevaarlijke idioten en gekken??

    Nergens meer in geloven houd je niet heel lang vol in deze wereld. (vandaar ook al die psychische problemen) Meest al eindigt men dan aan een touwtje of iets dergelijks.

   • Lekker overtuigend hoor, een professor die toevallig ook nog dominee is.
    Ja, wat verwacht je anders dan dan zo’n gedachtegang van een dominee.
    Anders zou hij daar niet op ze plaats zijn met ze witte boordje om en kan hij beter een ander beroep kiezen.
    Zieltjes winnen, daar gaat het om.

 3. Ik denk dat zo’n 2/3 van alle reageerders op internet gelooft in een god en een hogere macht.
  Je wordt overal dood gegooid met teksten als, god gaat ons redden uit deze ellende.
  De satanisten en de duivel hebben de macht over genomen.
  En ze willen vooral in hun waarde gelaten worden en anders zwaar beledigd.

  • Het maakt niet uit wat anderen geloven, de crux zit ‘m in de bemoeizucht en onverschillig welk geloof ook, bij anderen door de strot duwen.

   Schiet mij net te binnen dat we al zover rijp zijn gemaakt (rounduppen onder dwang) dat bij martelen en opsluiten van mensen om ze op andere gedachten te brengen het handig zou kunnen zijn standaard een cyaankali pil bij je te dragen. Heeft iemand een adres voor een goedwerkende instant doodpil?

   Kan mij natuurlijk ook door een zielig ambtenaartje die gelooft in de hele polonaise en nazi dienstbaar is voor zijn opperhoofden en mij bij verzet tegen de zwaar zieke en totaal krankzinnige anti covidmaatregelen een kogel door het hoofd jaagt.

   Ja, zover is deze covid oorlog tegen mensheid al gevorderd dat er dergelijke gedachten in mij spelen.

   • ….een kogel door het hoofd laten jagen is de aardige variant op de dwang-roundupspuit.

 4. Atheisten hebben en handicap. Feitelijk gaat het om mutaties. Mutaties in hun brein, uiterlijk en immuunsysteem. Het zijn zieke mensen. Vroeger werden ze opgeruimd door kinderziektes.

  Mutanten hebben de macht gegrepen op universiteiten, in de politiek, enz. De natuur ruimt uiteindelijk alles op dat ze niet wenst.

  • Ze hebben jou goed te pakken genomen in je jeugd van af je geboorte.
   Leer voor jezelf te denken, maar waarschijnlijk is dat teveel gevraagd.

   • Ik heb niets met georganiseerde religie.
    Maar om te zeggen dat we slechts in een werktuigbouwkundige, electrische en chemische wereld leven, dat gaat me te ver. Lichaam en geest zijn verbonden. Of in andere woorden, materie en bewustzijn hebben een connectie. Inmiddels ben ik wel zo ver dat ik durf te stellen dat materie niet kan bestaan zonder bewustzijn. Andersom is een ander verhaal.
    Ik heb genoeg meegemaakt na overlijden van geliefden, om signalen serieus te nemen.
    Bert, waarschijnlijk heb je nog niets meegemaakt, of indien wel, dan pik je de subtiliteiten niet op omdat je anders last zou krijgen van cognitieve dissonantie.

   • Dolf, waar jij mee aan komt heb ik helemaal nergens beweerd.
    En verder ken jij mee helemaal niet om daar en oordeel over te kunnen hebben.

  • “Atheisten hebben en handicap.”

   Niet alleen atheïsten lijkt me. De zich zelf noemende christenen die in de rij staan voor een round up dan wel slaafmaak spuitje mankeert ook wel wat aan.

   Maar het is niet hun brein waar wat mis mee is. Het is eerder hun hart/gevoel/intuïtie wat ze niet kunnen horen dan wel voelen.

   Wat mij betref is een atheïst niet iemand die God ontkent (ieder maakt zij eigen beeld daar van), maar iemand die metafysica ontkent.

 5. Als religie een set morele codes is die mensen volgen, of kiezen te volgen, dan is het libertarisme eveneens een religie. Een religie zonder God, dat wel. Net zoals het humanisme een religie zonder God is. Maar niemand gelooft dat er een man met een baard op een wolk woont die alles weet en alles ziet. Dat is een inflantiel begrip van religie.

  Om te kunnen overleven moeten mensen met elkaar samenwerken. Om beter te kunnen samenwerken is het behulpzaam als dezelfde morele codes gedeeld worden. Dat is een religie. Vervolgens blijken sommige morele codes beter te werken dan andere, die gevolgmatig allemaal uitgestorven zijn. Danwel omdat ze zich niet voortplanten, danwel omdat ze afgeslacht zijn op het slagveld. In die zin is religie een uiting van sociaal darwinisme. Niet-religieuze mensen zijn niet aangesloten bij een groep en de overlevingskansen van hun genen nemen daarmee drastisch af.

  Nu ben ik zelf ook niet religieus, maar ik meen wel dat ik het inmiddels wat beter begin te begrijpen.

  • Gelovige hebben geen enkele overlevingskans.
   Als het spannend wordt gaan ze massaal bidden tot iemand ze komt redden.
   En daarom hoeven ze zich ook niet te verdedigen, dat laten ze graag aan iets anders over.
   Ze geloven er dan ook echt er in dat ze op tijd opgestraald worden.
   En als alle ellende dan weer over is terug geplaatst, uiteraard zonder degene die niet geloofden.

   • Ik begrijp dat je dat zegt. Religie wordt niet goed begrepen en vaak verstoord weergegeven. Religies begrijpen zichzelf niet goed, zo lijkt het wel. Wat verder niets wegneemt van de infantiliteit van je reactie. Ander punt: ofwel de mens is een biologische machine, een samenraapsel van genen, een zak biochemica, of we hebben een ziel, wat dat ook moge zijn, waardoor we tot bewustzijn en misschien wel hoger bewustzijn kunnen komen. En dan bevinden we ons op religieus terrein.

   • Youp jij hebt werkelijk geen idee waar gelovigen allemaal in geloven.
    Vraag het ze maar of dit waar is wat ik beweer, als ze zo eerlijk tegen jou willen zijn.
    Ik heb RK onderwijs gehad en tussen vele gelovigen gezetten door ze te helpen met muziek voor musicals.
    Dus ben ik overal bij geweest met gesprekken over hun geloof.
    Zelf heb ik er nooit iets te maken mee gehad, ik hielp ze alleen en werd geaccepteerd hierdoor.

   • @Bert
    Ik vind dat je klein denkt. Je bent blijkbaar wat christelijke mensen tegengekomen en die zeiden rare dingen. Op basis daarvan doe je een algemene uitspraak over alle religies. Er zijn ook mensen beschadigd door religie. Daar kennen we allemaal voorbeelden van. Maar het zijn tegelijkertijd denkfouten van dezelfde orde als het kapitalisme veroordelen omdat bedrijf ABC zijn klanten en werknemers heeft belazerd.

    De westerse beschaving is met afstand de grootste beschaving ooit. De oude Grieken, Romeinen, Egyptenaren, Perzen, Inca’s, Azteken, het komt nog niet in de buurt. De westerse beschaving is ook een product van het christendom. Het is niet tot stand gekomen ondanks het christendom. Waarom is dat zo? Waarom is de groootste beschaving ooit niet in China ontstaan? Chinese mensen zijn intelligenter en werken harder. Toch is het daar niet gebeurd. Wat zit er in deze specifieke vorm van religie waardoor dit succes tot stand gekomen is?

   • Bert toch, muziek voor musicals.
    De grootste kwelling voor een teer kinderhart op de lagere school.

    Op latere leeftijd worden musicals nog gebruikt door en voor aandachtszoekers.
    The kwelling continues.

   • Youp, Dolf.
    Ik heb een duidelijke mening over elk geloof, namelijk dat ik er niks mee te maken wil hebben.
    En als ik volwassenen kan helpen met een stukje muziek, waarom niet.
    Waar denk jij nou dat die musicals over gingen.
    Daar werden theaters voor afgehuurd met een zal vol gelovigen.
    En waar die musicals over gingen, dat boeiden mij geen hol verder.
    Zo heb ik ook wel een fiets reparatie cursus in een dagbehandeling van het GGD gegeven omdat ik daar als buitenstander voor gevraagd werd.
    Ik help graag andere als dat kan, uiteraard belangeloos.
    Iets wat de meeste niet eens opkomt.
    Mag iedereen zelf weten hoe die ze tijd door brengt?

   • Of dacht je soms dat al die joop van de ende medewerkers van het geluid, muziek en belichting interesseert waren wat daar op een podium gebeurt of waar het over gaat.
    Of dat het musical liefhebbers zijn, misschien een enkeling.
    Als het maar goed en op tijd gebeurt wat ze daar doen.
    Moeilijk te begrijpen voor jullie misschien.

   • “Gelovige hebben geen enkele overlevingskans.
    Als het spannend wordt gaan ze massaal bidden tot iemand ze komt redden.”

    Atheïsten hebben maar rare fantasieën, waar ze in geloven.
    Kennelijk weinig kennis van metafysica.

  • Libertarisme is het recht om je leven in te richten zoals je dat zelf wilt / goed dunkt. En dat kan er heel verschillend uitzien.

  • En dat eindigt er dan in dat mensen ‘deskundigen’ die op tv komen onvoorwaardelijk geloven. En in de rij gaan staan voor een prik. Dat is prima natuurlijk.

   Mensen met een goed ontwikkelde intuïtie rennen heel hard de andere kant op, zelfs met een IQ onder de 60. Ze staan niet open voor ‘intelligente’ argumenten maar vertrouwen op hun intuïtie: ren!

   Als de vos de passie preekt, boer let op je kippen. Het ergste zijn de kippen die zich heel intelligent wanen.

  • Ja, laten we allemaal het communisme gaan aanhangen. Of anders allemaal het gedachtengod van D666 omarmen. Of wacht nee Klaus Schab die is pas rationeel, een hele intelligente man.

   Communisme is een vorm van intellect zonder moraal/geweten.

   Voor jou de vraag :
   Waar komt jouw moraal/geweten vandaan?
   (misschien ook goed voor Bert om eens over deze vraag na te denken)

   De spreuk van de dag van Marx vandaag:
   “If you can cut the people off from their history, then they can be easily persuaded.”

   Marx begreep wat atheïsten niet begrijpen.

 6. Nogal wat mensen denken in rechte lijnen, anderen in cirkels, golfbewegingen. Ik behoor tot de laatste.

  Dat in oktober de zomer wel zo’n beetje voorbij is beseffen de meeste mensen wel. Maar als je cycli ziet die minder bekend zijn, zoals de invloed van de sterren, dat snappen ze niet. Ze zien het gewoon niet, omdat ze alles willen begrijpen – oorzaak en gevolg.

  Wat heeft Pluto te maken met wat op Aarde gebeurt? Ze zien het niet als een groot uurwerk waarbij blijkbaar alles verbonden is, maar waarvan je een groot deel niet kunt zien noch begrijpen. Mensen zijn daar eenvoudigweg te dom voor, niet voor toegerust.

  Mensen zitten gevangen in het idee van tijd, ruimte en causaliteit. De meeste mensen komen er niet aan toe om daarover na te denken, laat staan een bijdrage te leveren aan de ontrafeling van ‘het geheim’.

  Kortom: mensen zijn nogal dom, beperkt.

  • Wat zal jij blij met jezelf zijn dat jij het wel allemaal heel goed door heb, en al die andere niet.
   Die zijn daar dan ook veel te dom voor. Maar jij niet, jij hebt het allemaal door.
   Ik geloof in de god van de muziek, Apollo.
   En denk dan ook dat mensen die met muziek bezig zijn veel intelligenter zijn dan al die andere.
   Die zijn daar allemaal veel te dom voor.
   De meeste mensen komen er niet aan toe om daar over na te denken, laat staan een bijdrage te leveren aan de ontrafeling van ” het geheim”.
   Ik begrijp precies wat jij bedoeld, wij hebben het evengoed toch maar moeilijk om tussen al die domme mensen te moeten leven.

 7. Wat ik ‘het Lot’ noem noemen anderen God. De personificatie van bepaalde krachten, om het begrijpelijk en hanteerbaar te maken voor gewone mensen. Domme mensen kiezen een systeem dat bij hun past, wat slimmere mensen kiezen een systeem dat bij hén past.

  Bij atheïsten is dat systeem afwezig. Op de een of andere manier geloven zij dat er geen metafysische ruimte bestaat. Voor mij onvoorstelbaar, dan ben je stekeblind, gehandicapt.

  Mensen die heilig geloven in tijd, ruimte en causaliteit, ook zoiets. Het zit alleen maar in je hoofd, om hier op Aarde op animaal niveau te kunnen overleven. En dat doen ze dus ook: animaal overleven, steeds meer en luxer, en ze weten zich daar niet aan te ontworstelen. Het zijn gewoon domme beesten, en het zijn er een hoop.

  • Wat leuk dat je hier mee aankomt.
   “Het zit alleen maar in je hoofd”
   En je hebt nog gelijk ook, het geloof van jou zit nergens anders dan tussen je oren.

 8. Iemand hoeft niet religieus te zijn opgevoed om als volwassene de hand van een schepper te zien in bijvoorbeeld de natuur. Verder is het zo dat sommige, niet religieus opgevoede mensen toch van mening zijn dat het verhaal uit de Bijbel zich vlak voor onze neus afspeelt. Er is dus niet altijd sprake van het ‘op jonge leeftijd ingeplante gif’. Het kan ook gewoon heel simpel observatie en een optelsom zijn. Laat mensen deze invalshoek onderzoeken zonder daar een ouderwetse, bekrompen mening op los te laten.

 9. Zonder Christendom geen westerse beschaving. Feit.
  Wat hebben atheisten bijgedragen? Niets.

  • Krijgen we dat weer. Het is altijd hetzelfde met die gasten.
   Anders konden we zeker ook niet schrijven, daar komen ze ook altijd mee aan.
   Beschaving bestonden al voordat er ook maar 1 gristen rond liep.
   Geloof is hier met het zwaard verspreid. Zo vriendelijk waren ze niet.

  • Het idee van de kerstening was dat als iedereen hetzelfde geloof had er dan geen oorlogen meer zouden zijn. En voor de mensen die toch persé oorlog wilden waren er de kruistochten.

 10. Westerse beschaving is niet hetzelfde als “beschaving”. Eerlijke atheisten zoals Stefan Molyneux geven het ook gewoon toe, en zeggen dat ze liever in een Christelijke als in een atheistische beschaving leven.

  • Ik zal je nog even op weg helpen, voor je volgende reactie.
   Zonder christelijke beschaving waren we allemaal barbaren en moordenaars zonder geweten.
   Geweten heb je enkel als je christenen.
   En alle massa moordenaars waren ook allemaal atheïsten.
   Nou, jij hebt weer genoeg stof, want nou ken ik ze wel, al die verhalen.

   • Niets van dat is waar, en dat is het verschil tussen Stefan Molyneux en Bert. Hij maakt daar videos over met feiten, reden en logica, en jij gooit met wat aannames.

   • Ik zeg ook niet dat alles wat ik opschrijf waar is.
    Natuurlijk is het complete onzin.
    Maar daar komen de meeste fanatieke christenen altijd mee aan.
    je wil niet weten wat ik allemaal al gehoord en gelezen heb, werkelijk alles slepen ze er bij.
    ik had van jou ook weer zo iets verwacht, want dat komt er uiteindelijk altijd wel allemaal bij.
    Ik dacht, laat ik je voor zijn.
    Ik zat er dus even naast deze keer. Maar ik ben het al zo gewend.

 11. Citaat: “Religie is ingeplant vergif”
  Voor de enkele schapen die wel Zijn stem en de waarheid willen horen: Het evangelie van Jezus Christus is de blijde boodschap dat er een leven is na de dood. Als wij dit leven leiden zonder naar Hem op te kijken, zijn wij als een vis in een kom die niet weet wie het water verschoont en hem dagelijks voedsel verschaft. Ik ben het licht in de wereld zegt Christus. Maar sommigen geven er de voorkeur aan om in het duister te dolen.
  Christus zelf noemt dezen de klein gelovigen en onverstandigen. Maar dan later ook niet klagen dat je geen deelgenoot van de hemelse zegeningen zult zijn. Word wakker!

  • Ik kwam ooit een de spreuk tegen:

   God save us from religion.

   De regels van alle godsdiensten worden altijd op gesteld door mensen (al dan niet geïnspireerd). En die regels worden zo uitgelegd, dat het vooral de uitleggers dient, in plaats van de medemens. Mochten ze toch goed uitpakken voor de medemens dan kun je ze altijd nog over treden of er opnieuw een eigen visie op loslaten. En zo wordt alles verkracht door het intellect/ego dat vooral zich zelf centraal zet.

 12. Dus helaas interpreteren christenen de bijbel op eigen zwakke wijze. Zodat ze niks hoeven te doen. Een beetje bidden voor Rutte want die heeft het zo zwaar. Lekker makkelijk allemaal.
  Ik als christen neem daar afstand van.

  Jezus zei
  “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard” (Matteus 10:34).

  Ook zei Hij: “Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen” (Lukas 22:36)

  Je hoeft geen christen te zijn om in te zien dat dit ook nu van toepassing is. Als we vrij willen zijn moet er gevochten worden.

  • Hij die het gevang ingaat……zal de gevangenispoort ingaan , maar de gene die zal doden met het zwaard , zal zelf door het zwaard worden omgebracht.

   De volharding.

   Openbaring 13:10

 13. Hugo J. van Reijen, heeft weer zijn oude riedel uit de stal gehaald. Bij hem is elke god dienst een blik met stoffer waard. Hugo gelooft niet, en in termen van het geloof, is hij dan Goddeloos = Loos van God.
  Het is heel apart, dat iemand die niet gelooft zoveel van het geloof af weet. Maar Hugo weet niets van geloof. Geloof in Jezus Christus is een persoonlijke zaak. Een relatie Van God met de mens. Dat is geen religie maar een relatie. Dat is er bij Hugo niet. HEEL jammer.

  • Voor een relatie zijn er twee entiteiten nodig die beiden bestaan. Ruim tweeduizend jaar geleden
   meende iedere Griek een relatie te hebben met Zeus. Vandaag zijn er in Griekenland nog slechts twee personen over, die een een relatie met Zeus menen te onderhouden. Natuurlijk wel jammer,
   maar helaas op grond van voortschrijdend inzicht onvermijdelijk.

  • Troost je ermee, dat de riedel van Jezus als merk nog ouder is. Jezus is het oudste merk ter wereld en geniet als merk samen met Mohammed en Coca Cola de grootste naamsbekendheid.

Comments are closed.