8 REACTIES

 1. En ondertussen wil Hugo de Jonge verdere WOB-verzoeken tegenhouden. Hij zal toch zeker niks te verbergen hebben?

 2. Een erger voorbeeld van schade ten gevolge van overheidshandelen is nauwelijks denkbaar. Zelfs een kip neemt in haar leven betere beslissingen.

 3. Hijseenberg,
  Bedankt voor dit linkje. Prima uitzending.
  De maatregelen klopten dus zowel financieel als medisch gezien niet en men wist dit , zoals dat allemaal uit de youtube duidelijk wordt, blijkbaar op het hoogste niveau.
  Dan maakt men daarbij het ‘Elens-protocol’ onmogelijk, men overlaadt het volk met welhaast ongekende indoctrinatiecampagnes en lijkt medische aangelegenheden tot politiek materiaal te degraderen.
  Er lijken de grenzen van de logica, maar ook die van de grondrechten en de ethiek overschreden te worden. En dit op redelijk internationale schaal. Zelfs de kerken schijnen zich niet al te zeer te storen aan het wereldse gebeuren en houden zich stil.

  Het volk staat onder druk en lijkt als een kudde zonder herder. De wolf lijkt zijn aanwezigheid wel van de daken te roepen, maar men heeft oren, maar die horen niet, men heeft ogen, maar die zien niet. Als verblindt door de schermen wordt men in de wereld van ‘het beest’, de machine, het kreng, de computer, gezogen.

  Ach, ik eindig maar bijbels.
  Het goede pad is moeilijk en smal, weinigen kiezen ervoor. Weinigen weten het te vinden. Het goede leidt tot de vrede. Het brede pad is eenvoudig toegankelijk en polulair, leuk en prettig, maar dit pad leidt uiteindelijk tot de afgrond.

  De hebzucht is de grootste vijand van de mens. (naar Krishnamurti)
  Wie zijn leven, zijn hebzucht, verliest, zal het leven vinden. (naar Jezus)

  Maar goed, ‘wijsheden’, daar zit men hier nu niet te wachten, denk ik. En toch. Juist op precaire momenten is zelfinzicht een beetje belangrijk, denk ik. Inzicht leidt tot wijsheid die tot liefde leidt.
  En dan zou de zwakte van de tegenstander weleens de kracht van de rechtvaardige kunnen zijn. Liefdeloosheid verraadt zichzelf misschien. Want, wie de liefde niet heeft, die heeft eigenlijk niets van werkelijk waarde op deze wereld. De tranen daarover kunnen dan wel verscholen zijn achter de gespeelde gulle lach, het hart kan zijn onverdraaglijke eenzaamheid toch niet altijd verloochenen.

  De wet van de liefde lijkt mij nu eenmaal de hoogste wet. Zonder liefde is er wetteloosheid. (Ik heb het niet over seks of zo.) En zonder God is er de tirannie van mensen. Met God is er de vrijheid. Een wet: Doe een ander niet dat geen dat ge zelf ook niet wilt dat u geschiedt. Heb God lief. Die twee geboden zult gij houden. Zo heeft de boze weinig vat meer op u. Eén is er meester; God. Mensen zouden dienaren van elkaar moeten zijn.

  Vrede.

  • Zo veel wijsheid, dat getuigt van liefde.

   Ik ben elke keer weer verbaasd dat mensen niet kunnen geloven dat bepaalde mensen weigeren te geloven dat mensen elkaar dit aan kunnen doen. Heel de geschiedenis schreeuwt het van de daken. Iedereen weet dat de communisten en de (nationaal)socialisten miljoenen mensen bewust en weloverwogen de dood in gejaagd hebben. Maar op het moment dat de daders het gezicht aannemen van Rutte, de Jonge, Grapperhaus, Kaag, Osterhaus, het OMT de MSM bazen, dan weigert men het te geloven. Zo ook deze Jan van der Zanden en Flavio Pasquino (zie minuut 40).
   *** uit spambak gevist ***

  • Mooi!
   Maar let wel. Het gezegde wat gij niet wilt dat u geschiedt….betreft de veroordeling. Heb God lief boven alles doet men door medemensen niet te veroordelen.
   Maar dit betekent niet dat het kwade niet actief bestreden dient te worden.

   NB Gideon van Meijeren is door God gezonden. Dat weet men. Dat ziet men. Zie ook de gelijkenis met de bijbelse Gideon ( gideons bende)

   Voorwaarts christen strijders

 4. Als ik het goed begrijp, is de gezondheidsschade o.a. door uitgestelde zorg ruim  2x groter dan de gezondheidswinst door de lockdown. Als we dus niets hadden gedaan waren we per saldo beter af geweest. Ook de maatschappelijke kosten  per gewonnen levensjaar door de lockdown zijn 50x (!) hoger dan we normaal in de zorg besteden.

  Dit schandaal is van veel grotere omvang dan de toeslagenaffaire.

 5. Na 25 min wordt het bekende trolley dilemma besproken! 😎

  Het utilitarisme is fundamenteel verkeerd. Ieder mens heeft zelfbeschikkingsrecht. Je mag niet het leven van 1 onschuldige persoon opofferen als je daarmee 4 anderen het leven kan redden (bv als die 4 mensen dringend een orgaantransplantatie nodig hebben en die ene persoon de organen zou kunnen leveren).

  Zelfs als je met een tijdmachine terug kon en baby Hitler in de wieg kon doden en zo het leven van 60 miljoen mensen had kunnen redden, is het moreel onjuist dit te doen.

  • De beperkingen van het utilitarisme worden ook besproken, tevens met het orgaan voorbeeld.

Comments are closed.