Het systeem van ‘vaccineren’ wordt steeds duidelijker. Volgens deze verpleegster worden er 30 % placebo’s gegeven die aangeduid worden met het cijfer 1 op de vaccinatiekaart. Daarnaast wordt het cijfer 2 en 3 gebruikt. Logischerwijs kan 2 voor een halve dosis en 3 voor een volledige dosis experimenteel serum staan. E.e.a. is te merken aan de heftigheid van de verschijnselen nadien.