Als je goed oplet, zie je nu een splitsing ontstaan. Een deel kiest voor de oude en zieke maatschappij uit angst en conformiteit. De maatschappij die op leugens, angst, dwang en corruptie steunt en in rap tempo desintegreert. Een ander deel kiest voor individualisme, vrijheid, eerlijkheid en werkelijke innovatie. We kijken naar drie voorbeelden van de ondergang van het oude systeem in Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten. 

In Frankrijk is de helft van het ziekenhuispersoneel opgestapt vanwege de killshotverplichting. Artsen gaan en masse met vervroegd pensioen of vertrekken naar het buitenland. Dankzij Macron’s draconische dictatoriale dwingelandij is vorige week een compleet vliegveld gesloten omdat de meerderheid van het personeel opgestapt was. Stakingen en massale protestacties verlammen het land vanwege de invoering van de ‘gezondheidspas’.  Hiermee sloopt de regering niet alleen de oude maatschappij maar zij versnelt tegelijk de opbouw van de nieuwe samenleving.

Ouders in Oostenrijk hebben nu al 3.600 kinderen voor het komende schooljaar afgemeld. Dat aantal gaat oplopen naar 6.000 kinderen en dat is nog een officiële – lage – inschatting. Dankzij de achterlijke coronaregels, testplicht en het bloodclothjabgedreig zijn de ouders het meer dan zat en gaan ze over tot huis- of priveonderwijs. Net als in Nederland zijn er op belastingbetalerkosten 30 ‘vaccinatie’bussen actief die de scholen bestoken met hun medische experimentbrouwsels. De Oostenrijkse overheid jaagt dus de jeugd het staatsonderwijs uit en vergroot zo het betere alternatief.

Het vertrouwen van Amerikanen in de diverse staatsinstituten is flink afgenomen. Volgens een recente studie van Gallup tuimelde ook hier o.a. het geloof in het onderwijs en de zorg. Het resultaat is dat mensen voor andere alternatieven kiezen en in de regel het oude systeem laten voor wat het is. Een andere studie laat het slinkende vertrouwen in de centrale overheid zien. Dat maakt de geesten rijp voor regionalisme en afscheidingsbewegingen waar bijvoorbeeld Texas al verder mee is.

Hoe harder er ‘opgetreden’ wordt door de roverheden, des te sneller breken ze de boel af en maken ze mensen wakker. Gezien de voorspelbaarheid van het systeem gaat ze op dezelfde heilloze weg verder zodat we een groeiende uitstroom kunnen verwachten. Dat is het zetje dat veel mensen nodig hebben om deel te nemen aan een vrijere samenleving.

Het oude, stervende systeem wordt bevolkt door bange en zieke (ziek gemaakte) mensen die geen risico durven nemen en zich voegen naar de continue veranderende en elkaar tegensprekende regels zonder enige logica. Dat model steunt op repressie, controle, leugens en bangmakerij.

De nieuwe samenleving bestaat uit onafhankelijke en sterke geesten die ondernemen en oplossingen vinden. Op basis van vertrouwen, waarheid en directe actieve samenwerking richten zij efficient hun wereld in. Daar is geen plaats meer voor psychopathische heersers, anonieme geldverslindende bureaucraten, corrupte rechters en de liegende media.