Vandaag heb ik het over Lareb. Heel kort door de bocht kan je ze beschrijven als de waakhond die de veiligheid van geneesmiddelen en vaccinaties bewaakt.

onafhankelijk

De Lareb site meldt dat ze een onafhankelijke organisatie zijn. Bijwerkingencentrum Lareb is een onafhankelijke stichting met een bestuur en een klinische adviesraad. Voor haar taken wordt Lareb gefinancierd door het CBG en het ministerie van VWS.

doelstelling

De Lareb site meldt over hun doelstelling: Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. Lareb voert voor het CBG een deel van de wettelijke taak uit op het gebied van de geneesmiddelenbewaking (verzamelen, registreren en analyseren van meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen door medische beroepsbeoefenaren en patiënten), zoals vermeld in de toelichting op de Geneesmiddelenwet.

Onafhankelijk?

Zoals ze zelf verkondigen worden ze gefinancierd door het ministerie van VWS. Wikipedia meldt: Dit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen ziektekosten en huisartsen.

Daarnaast worden ze zoals ze zelf verkondigen gefinancierd door het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Wikipedia meldt:

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een Nederlands overheidsagentschap onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CBG beoordeelt en bewaakt de balans tussen de werkzaamheid en de bijwerkingen en risico’s, en de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Het CBG is medeverantwoordelijk voor de geneesmiddelentoelating in de Europese Unie en eindverantwoordelijk voor de Nederlandse markt. Het College wordt conform de Geneesmiddelenwet benoemd door de minister van VWS. 

Wappiewaan onafhankelijkheid

De rest van dit artikel is wappiewaan. Hoe kan je met droge ogen beweren een onafhankelijke waakhond te zijn als je voor je financiering geheel afhankelijk bent van degenen die je controleert? Het CBG dat wordt gefinancierd door het ministerie VWS en daarnaast nog eens het ministerie zelf? Kortom, het Lareb controleert Hugo, die Lareb voor 100% direct dan wel indirect financiert. Ik begrijp dat dit kritische denken teveel gevraagd is voor onze Haagsche elite. En als wappiedenken wordt weggezet. De broodheren van de organisatie die moet oordelen over de veiligheid van vaccins zijn degenen die over aanschaf en toelating van diezelfde vaccins gaan. Hmmm. Als men hier onafhankelijke adviezen geeft is het niet DANKZIJ de financieringsrelatie maar ONDANKS de financieringsrelatie.

Wappiewaan vakantie

Daarnaast streeft Lareb er naar iedere twee weken een update te doen met betrekking tot de bijwerkingen. De laatste update was op 4 juli. De volgende is op 3 augustus, volgende week dinsdag. Waar Nederlanders moeten kiezen of ze een prik accepteren of niet voor hun vakantie geeft Lareb meer dan 4 weken geen thuis. De Lareb site meldt: Deze update betreft alle binnengekomen meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb van vermoede bijwerkingen bij coronavaccins en die door deskundigen bekeken zijn tot en met 4 juli 2021…..De eerst volgende update zal zijn op 3 augustus 2021. Het virus neemt geen vakantie maar Lareb zo te zien wel.

Wappiewaan sterfte in verband gebracht met vaccinatie

Er zijn tot en met 4 juli volgens Lareb 448 meldingen van overlijden na coronavaccinatie.  Merk op dat een melding geen causaal verband bewijst, het kan toeval zijn (overrapportage) maar er kan ook onderrapportage plaatsvinden. Lareb nuanceert dit en meldt: Bij veel meldingen was er meer informatie nodig over de oorzaak van overlijden, opgetreden bijwerkingen en onderliggende gezondheidsproblemen. Deze informatie is nagevraagd. Helaas is er bij meerdere meldingen nog steeds onvoldoende bekend voor een goed inzicht. In de meldingen met voldoende informatie, zijn bij een groot deel de gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. GOH. Laat dat nu ook exact de Wappie nuancering zijn bij de officiële cijfers over de Covid “pandemie”. Het zijn over het algemeen mensen die met 1 been in het graf staan, en voor wie Covid het laatste zetje is. Het verschil of je MET of DOOR Covid sterft. Het verschil tussen enkele duizenden en iets minder dan twintig duizend slachtoffers in Nederland. Dit Wappie argument wordt nu door de overheid gefinancierde instanties overgenomen. Hoezo pandemie?

Wappiewaan, gemiste kans voor Lareb

Er is veel onduidelijk over Corona-vaccins. Vaak heeft men het als gevaarlijke bijwerking over trombose, maar de keren dat ik de VAERS database analyseerde kon ik dat slechts aan een beperkt aantal sterfgevallen relateren. Waar zijn de goede data analisten? Zo moeilijk is het niet. Combineer de gegevens van de GGD GHOR over vaccinaties met die van Lareb. De GHOR vaccinaties per leeftijdscohort en sekse relateren aan de Lareb bijwerkingen per geslacht / leeftijdscategorie. HELAAS. Lareb meldt: Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken. De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt. En hier wordt ik dus heel bedroefd van. Lareb als kenniscentrum moet kunnen aangeven wat de bijwerkingen per vaccin zijn. Hoe relatief schadelijk een vaccin is. Dat weten ze niet of weigeren ze hier te delen. De raison d’être van Lareb is dit transparant maken. Een weigering dit transparant te maken, of een poging om dit transparant te maken, terwijl dat volgens mij al met enkele medior data analisten moet lukken, betekent het failliet van Lareb. Hiermee laten ze deze analyse over aan veel minder goed toegeruste Wappies. Zo jammer. Zouden de gegevens echt zo dramatisch zijn dat ze beter niet getoond kunnen worden? Ach, dat is Wappiewaan, Wappiegeneuzel. Maar toch. De gegevens moeten vrij gemakkelijk boven tafel te krijgen zijn. Waarom dan niet deze gegevens delen? En daarnaast. Waarom nu 4 weken zwijgen?

4 REACTIES

 1. Lareb…………….
  Moet ik de puntjes in mijn bovenstaande zin echt invullen?

 2. “Zouden de gegevens echt zo dramatisch zijn dat ze beter niet getoond kunnen worden?” Waarschijnlijk wel.

  Lareb is een “onafhankelijke stichting”. Net zo onafhankelijk als de stichtingen van de publieke omroep en “zelfstandige bestuursorganen” die in een stichting zitten om WOB verzoeken te ontwijken.

  Net las ik dat de Engelse schapen zijn opgeroepen om hun 3e spuit te halen. Het is net augustus. Rond de jaarwisseling zal spuit 4 er aan komen en daarna spuit 5, 6, 7, enz. Spuit 11 mag modder geven, spuit 12 zit weer vol met heksenbrowsel. Voor evenzoverle “mutaties”.

  En wappie? Dat zijn ze zelf.

 3. Laat mij maar lekker wappie zijn, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Ik voel me dan beter dan dat ik schaapachtig alle leugens en onzin van onze regering van volksgezondheid ga geloven

Comments are closed.