Vrijspreker: U hoorde laatst een analyse van professor Mattias DeSmet over massa formatie. Wat was dat precies?

Opperdienaar: Hij gaf aan wat er geschiedkundig voor omstandigheden nodig zijn om in een soort van massapsychose te geraken.

Hier legt hij het uit.

Dat zijn:

1) Er moeten een hoop sociaal geïsoleerde mensen zijn of mensen die een gebrek aan sociale binding ervaren.

2) Mensen moeten een gebrek aan zingeving hebben, niet in staat zinvolle conclusies te trekken.

3) Er moet een grote hoeveelheid vrije angst rond gaan. Vrije angst omdat het zich nergens aan kan hechten. Het is onmogelijk te definiëren waar de angst vandaan komt en dus onmogelijk om er mee om te gaan.

4) Een grote hoeveelheid psychologische ontevredenheid. Mensen ervaren hun leven als zinloos en zonder doel

Dat is nodig voor heksenjachten, de opkomst van Nazis en Communistische revoluties of Pol Pot die alle intellectuelen probeerde uit te roeien. Desmet brengt het hier in verband met Covid en de hele reactie hier op.

 

1) Natuurlijk zouden dit soort verschijnselen niet bestaan als het zichzelf niet versterkten. Het is duidelijk dat de sociale isolatie wordt opgevoerd door lockdowns, reisverboden, samenscholingsverboden, thuiswerken etc.

2) Gebrek aan een idee zinvol bezig te zijn wordt ook versterkt doordat mensen thuiszitten met een uitkering ipv van een zinvolle baan waarbij een product geleverd wordt waar mensen vrijwillig om vragen. Daarnaast kan je beroep ook nog gewoon als niet essentieel worden verklaard door de roverheid.

3) De angst voor een onzichtbaar, ongrijpbaar virus, kan zich ook nergens op focussen, dus er moet gezocht worden naar een menselijke zondebok. Naarmate de overheid groeit en de markt verkleint, voelen mensen steeds meer dat ze zinloos werk doen. In het boek ‘Bullshit jobs‘ gaat David Graeber er al op in. Maar denk je eens in dat je 20 jaar in Afghanistan gevochten hebt om de Taliban te vervangen door een tot de tanden bewapende Taliban? En je hebt daar een been, arm of oog verloren? Zou dat zinvol voelen? Denk het niet.

4) Met huizenprijzen die elk jaar 12% stijgen en je loon niet, heb je ook niet het idee dat werken nog enige zin heeft. In China werd een pamflet over de ‘Op je rug blijven liggen’ ‘beweging’ heel populair totdat de CCP het liet verwijderen. Het gaat om mensen die weigeren in de rat race mee te gaan. Ze doen net genoeg om niet dood te gaan, maar verder geen ambities. Dit gaat nog verder dan wat we al in Japan zagen met de ‘grass eating men’ en mensen die geen eens meer proberen een aan een relatie of sex te doen. Geboorte aantallen waren natuurlijk al veel langer heel laag. NRC vraagt zich af ‘hebben we helemaal geen zin in seks meer in de toekomst

Vrijspreker: Maar als het zichzelf versterkt, waar eindigt het dan?

Opperdienaar:  Het doet allemaal erg aan het John B. Calhoun universe 25 experiment denken, waarbij muizen hun natje en hun droogje krijgen, maar de hele muizensamenleving uiteindelijk altijd ten onder gaat volgens een vast patroon.

Ik sluit niet uit dat dieet ook bijdraagt aan de versterking. Minder vlees en meer graan eten doet waarschijnlijk het ontstekingsniveau omhoog gaan, omdat we evolutionair nog niet zo lang graan eten en het moeten bakken om het überhaupt te kunnen consumeren. Niet verbazingwekkend dat vlees steeds meer in het verdomhoekje komt te zitten. Maar goed, hoe komt het aan zijn einde? Dat is langzaam en pijnlijk historisch bekeken. Mensen verliezen hun verstand in groepen en herwinnen het langzaam en 1 voor 1.

Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one.

― Charles MacKay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

 

19 REACTIES

 1. Ik denk dat het zich meer verspreid als een olievlek.

  Heel veel mensen zijn enorm conformistisch ingesteld. Voor veel mensen geld: als de andere het zeggen, is het waar. Als veel mensen iets zeggen, dan is het waar. Want ze willen dan geen minderheid zijn, ze willen niet uit de toon vallen. Dat is wat ik op mijn werk zie/zag. De meer simpele mensen, denken sowieso niet zelf na. Ze doen alleen maar andere na. Dit zeggen is controversieel.

  Het is wel zo dat dit soort situaties ontstaan, in tijden van crisis. Zoals je zegt, enorme woningnood en stijgende prijzen. Maar niemand doet er iets aan en/of kan er iets aan doen. Links niet, rechts niet, niemand. Dus, dan gaan de politici zich op andere onzin richten. Er zijn wachtlijsten van 40 jaar op de woningmarkt en je verdiend 10 per uur, maar laten we het dus maar over zwarte piet en niezen en lockdowns en wappies en ‘je pronounce’ hebben. Zo lijkt het alsof die politicus en/of activist veel betekend voor de mensen en dat geeft hem/haar dan weer een goed gevoel. En de mensen hebben het gevoel dat er ‘echt iets veranderd’.

  Politici en/of activisten kunnen of willen de echte problemen niet benoemen, dus beginnen ze over onzin. En de massa loopt daar dan achteraan. In de 19de eeuw waren er ook grote spanningen en problemen en men wilde deze problemen niet bespreekbaar maken, dus dan hadden ‘de joden’ het gedaan. En de massa conformeerde zich dan aan dat verhaal. Er is een soort omslagpunt, waarna iets ‘de mening’ is. En het is ook wel makkelijk. Je verdiend 10 per uur en je staat al 40 jaar op een wachtlijst om een woning te krijgen? Ja, maar je bent wel ‘een goed mens’ en geen ‘wappie’ en je draagt een mondkapje en je vindt dat mannen niet mogen niezen en je bent tegen zwarte piet. Je deugd wel. Samen met allemaal andere mensen, die ook deugen.

  Het is een soort spastische stuiptrekking van de tijd.

 2. “idee zinvol bezig te zijn”. Zinvol bezig zijn, wat is dat en wie maakt uit wat zinvol is? In absolute zin is iets “altijd zinvol” of “nooit zinvol”. En in relatieve zin kan iets zinloos zijn of zinvol. Maar wie bepaalt wat zinvol is en wat zinloos? Het leven heeft de zin die je er zelf aan geeft. De overheid kan zeker motivering wegnemen. Maar als leven in absolute zin zinvol is, kan een overheid de zin niet wegnemen. Ook niet geven overigens. Opvallend dat u schrijft “idee zinvol bezig te zijn”. Ervaart u het leven als zinloos? Is zinvol bezig zijn slechts een illusie? En dient de overheid die illusie tenminste niet te schaden in uw optiek?

 3. Even praktisch; het probleem in organisatorische zin komt erop neer dat individuele soevereiniteit (vrijheid) niet overgaat in volkssoevereiniteit (collectieve vrijheid) en als zodanig niet is verankerd om vanuit deze positie het volksgezag (hoogste gezag in een staat) te kunnen claimen.

  Om misverstanden te voorkomen: de staat is bij uitstek een juridische omgeving!

  Alstublieft.

  • Volkssoevereiniteit bestaat zelfs niet. Het is een verzinsels van politici om te claimen dat hun mening die van het volk is.

   • @pcrs.

    Exact. Nederland op zijn kop. Volkssoevereiniteit bestaat niet terwijl het onwetmatige systeem van politieke partijen wel bestaat (en volop floreert).

   • Volkssoevereiniteit betekent niet meer en niet minder dan dat de macht bij het volk ligt. (En niet bij een God.) Technisch klopt dat ook. Het uitvoerende orgaan heeft slechts de bevoegdheden die het van het volk gekregen heeft. Geen bevoegdheid zonder wet. Dat het uitvoerend orgaan in de praktijk vaak machtig is, is te wijten aan het volk. Het volk is bang of onkundig of lui of weet ik wat. Bij verenigingen zie je hetzelfde. Algemene Ledenvergadering het machtigste instituut wordt in de praktijk vaak overvleugeld door het bestuur.

   • @Bertuz
    “Technisch klopt dat ook. Het uitvoerende orgaan heeft slechts de bevoegdheden die het van het volk gekregen heeft.”
    filosofisch muggenziften voor velen, maar niet voor mij: ‘Het volk geeft geen bevoegdheden’ Een individu kan geven, maar een volk niet. Net zo min als een volk niet een broodje hamburger kan verteren. Omdat de darmen van de individuen niet verbonden zitten.
    Ik heb ook niemand een bevoegdheid gegeven om mij uit te buiten en te regeren.

 4. @pcrs, als individuen het eens zijn kunnen ze wel degelijk bevoegdheden verlenen. Maar los daarvan “volkssoevereiniteit” wordt gehanteerd om onderscheid te maken tussen soevereiniteit van respectievelijk God of het volk. Neen natuurlijk niet kan een ander jouw hamburger verteren. Maar kennelijk hebben het volk en de overheid wel zo”n grote invloed op je dat je inmiddels die twee wel van alles de schuld geeft. Vraagje heb je nooit last van een enkel individu? Je schoonmoeder, een verkeersaso, je ongehoorzame kind? En waarom toch meteen kreten gebruiken als muggensiften.

  • In praktische en organisatorische zin: volkssoevereiniteit = collectieve soevereiniteit.

   In juridische zin in een rechtstaat dient dus de individuele soevereiniteit te worden omgezet naar volkssoevereiniteit. Deze positie krijgt vervolgens inhoud met een Handvest van Burgerrechten (analoog naar de Bill of Rights in de USA).

   Dit platform biedt vervolgens de juridische basis voor het soevereine volk om een grondwet op te stellen.

   Kortom, het individu in een rechtstaat neemt zijn/haar individuele soevereine recht mee naar de groep en vormt zodoende groepsoevereiniteit of wel volkssoevereiniteit.

   De Bataafse Republiek met volkssoevereiniteit, die in 1814 is overgedragen aan de soevereine vorst Willem van Oranje, kan dan uiteindelijk weer hersteld worden.

   De Nederlandse koning regeert sinds 1814 ‘bij de gratie
   Gods’. Maar deze afkondigingsformule van wetten is een handigheidje.

  • Zelfs als meerdere individuen die het eens zijn bevoegdheid verlenen (bijvoorbeeld aandeelhouders aan de raad van bestuur en die weer aan de CEO), dan zijn het nog steeds de individuen die de bevoegdheid verleenden. Het gaat over de bevoegdheid ontleend aan hun eigendom (weer ontleend aan hun lichaam), het gedeelte van het kapitaal dat ze inbrachten in de onderneming.

   • Dan zijn we het dus eens dat volkssoevereiniteit direct is afgeleid van individuele soevereiniteit, in een rechtstaat!

   • Dit idee van ‘de volkswil’ komt voort uit Rousseau. Er is zogenaamd een ‘volkswil en die komt aan het licht via ‘de democratie’. Want via ‘de democratie’ kom je erachter wat ‘het volk’ wilt. Het is een filosofie, waar fascistische zaadjes in zaten/zitten, die later ontkiemde.

    Ook onze huidige democratieën, zijn gebaseerd op de drogredenering dat ‘het volk’ weet wat goed voor mij is.

    Waarom moeten we in lockdown? Dat vind ‘het volk’

    Als iedereen in de sloot springt, doe jij het dan ook?

 5. “Kortom, het individu in een rechtstaat neemt zijn/haar individuele soevereine recht mee naar de groep en vormt zodoende groepsoevereiniteit of wel volkssoevereiniteit.” Lijkt mij helemaal goed.

  • Als iedereen het eens is binnen een volk dan is er dus geen sprake van dwang en kun je geen regering hebben die het dwingen moet doen.

   • Het zijn de uitvoerders. Dat het volk iets wil, zegt nog niets over de uitvoering. Iemand wil zijn huis geschilderd hebben en belt de schilder. Mensen willen voetballen, richten een vereniging op en benoemen een bestuur ter uitvoering van de nodige functies. U weet het wel.

   • Als je je huis geschilderd wilt hebben en huurt daar een schilder voor in, kun je hem ook de wacht aan zeggen. Het is niet zo dat hij je in een kooi op sluit totdat je zijn offerte tekent. Een duidelijk verschil met de ‘uitvoerders’ van ‘de wil van het volk’ Punt is dat zodra iemand begint over dat hij de wil van het volk gaat uitvoeren, je al weet dat het een leugenaar is. Hij verzint maar wat over de wil van het vok. De wil van een individu kun je objectief bepalen, de wil van god/het volk/de planeet/de natuur, niet

  • pcrs, als ik uit eten ga met mijn gezin en ik vraag aan de goegemeente wat men wil eten en men roept in koor pizza, weet ik wat de volkswil is, namelijk pizza eten.

 6. @ nayakosadashi2020, bij soevereiniteit draait het om de vraag wat de bron is van de macht. Is het volk de bron of wordt macht verleend bij de gratie Gods (als God of Allah het wil) bijvoorbeeld. Soevereiniteit zegt niets over de kwaliteit van die macht of de kwaliteit van de beslissingen die die macht neemt. Ook bij de gratie God worden slechte beslissingen genomen. De koestering van een hekel aan de overheid levert wel drive op, maar niet per se ware en geldige redeneringen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in