Er is discussie over modereren ontstaan door de moderatie boodschap boven het artikel van Marnix. We zouden volgens enkele reageerders ingrijpen in de vrijheid van het woord. Modereren in het artikel van Marnix is eisen dat er on topic wordt gereageerd. Niet meer en niet minder. Het is dus geen moderatie over meningen aangaande zijn project, het is zorgen dat de discussie on topic kan verlopen, gewoon omdat dit een heel belangrijk initiatief is. We willen hier gewoon reacties on topic. Dat staat ook in de huisregels:

HUISREGELS

Vrijspreker maakt zich hard voor vrijheid, dus ook voor vrijheid van meningsuiting. Als een van de weinige discussieplatforms kun je bij ons (nog) behoorlijk anoniem reageren op artikelen en op reacties. Registratie is niet vereist. We vragen slechts “een” e-mailadres en “een” nickname. Hier wordt niet op gecontroleerd, slechts het IP-adres wordt gelogd om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. En om mensen te kunnen bannen.

Bannen? Hoe dan? Er is toch vrijheid van meningsuiting?

Dat klopt. Maar Vrijspreker wordt gerund door libertariërs. Het eigendomsrecht beschouwen wij óók als een groot goed. Wij zijn van mening dat een eigenaar zélf mag bepalen wat er met zijn eigendom gebeurt en hoe zijn eigendom door derden gebruikt wordt.

In ons geval willen wij met Vrijspreker een libertarische boodschap uitdragen. Dit betekent dat reacties die deze boodschap schaden – waaronder het verkleinen van de geloofwaardigheid van onze site – als misbruik van ons eigendom wordt beschouwd.  Daarom hebben we de volgende huisregels opgesteld:

 • Gebruik één (unieke) nickname
  Het gebruik van meerdere nicknames is uitsluitend voorbehouden aan trollen. Deze zijn niet welkom op onze site. Voorkom dat je door ons als trol gezien wordt en kies een unieke nickname en houd het daarbij.
 • Blijf on-topic
  De auteurs van Vrijspreker proberen een discussie aan te zwengelen met hun artikel. Reacties dienen aan te sluiten op het onderwerp van het artikel en/of iets toe te voegen aan de ontstane discussie. Reacties die niets met het onderwerp te maken hebben (al dan niet met een camouflerende inleiding) kunnen en zullen worden gemodereerd. Wil je zelf een onderwerp aansnijden? Schrijf dan een artikel en stuur het per e-mail naar info@vrijspreker.nl
 • Houd je aan de wet
  Hoewel wij vraagtekens zetten bij de legitimiteit van de wet, is er momenteel géén libertarische samenleving en dienen wij ons dus te houden aan de Nederlandse wet. Jij – als reageerder – dus ook. Dat betekent: niet oproepen tot geweld, geen racisme, geen antisemitische rotzooi, geen haatzaaien, enz.
 • Heb respect voor elkaar
  Ga niet schelden of kleineren. Niet op de auteurs, niet op de moderators en niet op de reageerders. Dergelijk gedrag is voorbehouden aan de eerder genoemde trollen. En die zijn niet welkom op onze site. Voorkom dat je door ons als trol wordt gezien en houd de discussie beschaafd.

Door het plaatsen van een reactie ga je akkoord met bovenstaande huisregels. Staan deze regels je niet aan? Bedenk dan dat je op geen enkele wijze verplicht bent te reageren op een artikel/reactie. Je hebt wél de volledige vrijheid een andere virtuele plek op te zoeken en/of op te richten met regels die je meer aanstaan.

Toevoeging Ratio: we modereren echt minimaal, soms hebben reageerders geen respect voor elkaar, ik voel er weinig voor om hier als schoolmeester op te treden, dus daar houd ik me niet altijd aan. Oproepen tot geweld kan zorgen dat de site verboden wordt en de eigenaren vervolgd. Dus daar probeer ik wel scherp op te zijn. En ja, nu modereer ik een keer op het on topic gehalte van reacties, niet op de mening, neen, ik zorg dat de discussie gaat over een mogelijke vestiging van een libertopia

205 REACTIES

 1. Juist. Eigendom is alles. Ik heb er geen moeite mee als de wensen van een schrijver door Vrijspreker gehonoreerd worden.

  • Is niet de discussie, Youp.

   Ik heb er moeite mee als individuele vrijdenkers op basis van een valse beschuldiging worden weggezet als collectieve nazisten (Marnix heeft de reageerders niet bij naam genoemd en ook niet gereageerd op de ontkenning van één reageerder, inclusief de expliciete vraag of Marnix hem als racist wil framen).

   M.a.w. ik accepteer het niet dat ook u onterecht wordt beschuldigd van nazisympathieën, als nota bene vrije geest.

  • Youp, u vroeg mij om een SWOT van de Vrije Kapitalistische Commune.

   Hierbij:
   # Strong: geen
   # Weak: Marnix
   # Opportunities: Kroatië, Denemarken, Noorwegen
   # Threats: alles ingebracht reacties van regeerders onder artikel 1.

   Conclusie: goed initiatief, echter management vormt een groot afbreukrisico (ego).
   Advies: niet investeren en verder zoeken.

   • Nog altijd heb ik geen idee wat een SWOT is en waarom mij dat zou moeten interesseren. Je antwoorden zijn daarmee zonder betekenis of overtuigingskracht.

   • Oh wacht. Het is een lijstje van sterke punten, zwakke punten, alternatieven en bedreigingen.

    Je analyse is zwak. We zijn geïnteresseerd in vrijheid en daarmee zelfbeschikking. Dat hoort bij de sterke punten. Verder doet je aversie tegen Marnix wat kinderlijk aan. Maar, boven alles, dit soort dingen kun je normaal bespreken. Er is geen enkele reden om daar een model op te plakken.

   • Youp.

    “Verder doet je aversie tegen Marnix wat kinderlijk aan.”

    Reactie: Leest u even mee met het proza van Marnix:

    o “Zo’n nazi link was voor mij de druppel.”

    o “Het is jammer dat discussies onder vrijspreker telkens gekaapt worden door een aantal lieden die ofwel een beetje aandacht en liefde nodig hebben of werken op de propaganda afdeling van de AIVD.”

    o “Julie twee zijn trollen die iedere discussie besmeuren met geblaat dat kant nog wal raakt of dit soort onzin. Als je er niet voor wordt betaald, ga wat productiefs doen.”

    Ik trek hieruit de conclusie dat Marnix ongeschikt is voor iedere leiderschapsrol.

  • Nee Youp, sterkte en zwakte heeft betrekking op de interne organisatie. Daarbij horen zaken zoals organisatievorm, opvolging, competentie, marktpositie, samenstelling personeel etc.

   Zelfbeschikking is een afgeleid doel van organisatie (een systeemorganisatie met input en output). Zelfbeschikking is output en op zich geen organisatie-element, bedrijfsactiviteit of bedrijfsmiddel.

   Beschouw een SWOT model maar als zakelijk idioom. Een middel in een businessplan. Natuurlijk kan je alles bespreken zonder model, echter niet bij financiers en bij een bank hoeft u ook niet aan te komen zonder bp. Bovendien is een model handig om uit te leggen wat u bedoelt, emoties zijn moeilijker te begrijpen. Beeldtaal, zeg maar.

   Ik heb geen aversie tegen Marnix, ik ken hem niet. Ik laat me gewoon geen etiket van nazist opplakken. Bovendien beoordeel ik zijn concept, met hem erin, en dat onderbouw ik. En daarbij hoop ik mensen te behoeden voor deze dictator die polariseert zonder aanwijsbare reden en bovendien niet in staat is om een dialoog aan te gaan. Kijk anders even hoe ik Marnix aanvankelijk trachtte te helpen?

   U bent de Nayo op organisatiegebied. Geen touw aan vast te knopen. En dat gaat mij even de les lezen. Ik trap er niet in. Competentie mijn beste, kom daarna nog maar eens terug.

   Maar ga gerust uw gang. Trek niets van mij aan en investeer in die Marnix. Dan bent u pas geloofwaardig.

   • Aan mij zijn juist heel veel touwen vast te knopen etc.

    Ik schrijf fris, helder en compact

  • De huisregels gelden sowieso. Het opvallende is nu net dat ze nu exclusief t.b.v. Marnix wel gehandhaafd gaan worden. Opvallend dat dit topic al meer reacties heeft uitgelokt dan Marnix’s topic.

   • Dat is niet vreemd, aangezien de meeste reacties op de meeste onderwerpen off topic zijn.

  • Een ander

   Lekker makkelijk redeneren, zonder onderbouwing! En ook een beetje lui, want onderbouwde kritiek leveren kost tijd en inspanning. Dit in tegenstelling tot onderweg wat gedachteloos inkloppen op een smartphone.

 2. Beste Ratio, dank voor de toelichting.

  Hieronder geef ik aan waarom ik het niet eens ben met de gang van zaken en beweer dan ook dat alle reacties thuishoren onder het artikel (uiteraard met inachtneming van de vier huisregels).

  MODERATIE
  Hierbij mijn aanvankelijke inbreng onder het artikel deel 2, die is gemodereerd.

  Een ‘format for freedom’ of speech is ontworpen bij notabene de Vrijspreker:
  1. Er zal gemodereerd worden;
  2. Uw reactie als minder relevant wordt beschouwd;
  3. Uw reactie als niet relevant wordt beschouwd;
  4. Zonder discussiemogelijkheid.

  De eerste stap op weg naar tirannie is dus ook gezet bij de Libertariers. En nog wel door Ratio, die ik beschouw als rots in de branding voor vrijheid van meningsuiting.

  Bovendien, het is ongerijmd dat Marnix hier verschijnt nadat hij nota bene zelf heeft aangegeven hier niet meer te willen komen op basis van een valse beschuldiging, die is weerlegd en waarop Marnix geen antwoord heeft gegeven (in respectievelijke volgorde):
  • “Zo’n nazi link was voor mij de druppel.”
  • “Als je een eigen staat wilt trek je de meest vreemde snuiters aan.”
  • “Of is je doel mij als racist te framen?”

  KRITIEK
  Het verschil dat u maakt tussen off-topic en on-topic is m.i. niet van toepassing op dit onderwerp. Ik stel dan ook dat ALLE reacties bij het vorige artikel onderdeel uitmaken van een SWOT-analyse. Deze stelling staat open voor falsificatie!

  Toelichting SWOT:
  o Sterktes en zwaktes hebben betrekking op interne organisatie,
  De positie van de initiatiefnemer (ik meen Marnix) maakt hiervan onderdeel uit;
  o Kansen en bedreigingen hebben betrekking op de markt situatie en worden doorgaans geanalyseerd volgens het ‘Vijfkrachtenmodel van Porter’,
  De onderwerpen van een abstracte discussies hadden en hebben dus direct betrekking op de factor ‘bedreigingen en met name op de elementen ‘dreiging van nieuwe toetreders’ (entree barrières) en ‘macht van de afnemers’.

  KORTOM
  Ik schaal het risico van een project met Marnix aan het roer hoog in. Marnix loopt straks fluitend weg en de Vrijspreker heeft schade opgelopen.

  HUISREGELS
  De vier huisregels van Vrijspreker zijn duidelijk en redelijk. Ik beweer dan ook dat ik mij houd aan alle vier huisregels van Vrijspreker en dat mijn en alle reacties thuishoren onder het eigenlijke artikel.

  VERZOEK
  Ik verzoek dan ook om de aanvankelijke moderatie ongedaan te maken?

  Thanks en niets persoonlijks.

 3. Dat on-topic blijven gaat bijvoorbeeld bij de topics van “Vrijheid Radio” met verschillende linkjes over diverse onderwerpen moeilijk worden.

  Oprecht, het is verdomd moeilijk om in de huidige van bovenaf gestarte zwendel en WEF fake crisis, deze NWO oorlog, de aankomen sluipen holocaust 2.0, niet off-topic te gaan. Het zou misschien een idee zijn om af en toe een topic te open te gooien met bijv. de titel de “biechtkamer week 1”, “de wappies week 1”. En daarbij komt dat de dood ons op de hielen zit, ook al ervaart 85% van de slaven dat niet zo, en gaat de mens in rap tempo, als in een Cakewalk, van de éne waanzin in de andere en het nieuws (ooit was er het nieuws, nu zijn het boodschappen) niet meer te volgen is en artikelen op de Vrijspreker meestal achter lopen op de actualiteit en reacties op actuele gebeurtenissen off-topic zijn.

  Zolang het nog kan grijp ik mijn kans. Over wappies gesproken, ze zijn in het tijdperk aangekomen van de vaxxies en de niksies/nadies/happies/QRies (niks/nada. you own nothing, except your QR, and will be happy)
  They did it again.
  https://likabout.com/posts/35111

  • Wederom off-topic, martel of sla mij daarom maar dood….Helaas waar, maar de off-topic reageerders, de ooit zo verguisde complotdenkers, blijken dus feitelijke on-topic compleetdenkers en krijgen in de huidige tirannie en afmaken per spuit op rij gelijk op gelijk. Maar nog steeds nergens geen enkele excuus.

   • …de bange, slaafse domheid, de afgerichte en het betweterige “ik behoor bij de club” met staatscorrectheid en vooral met betweterige arrogantie denken er uberhaupt bij te horen, bij de grote club van de 1%, het plaveid de weg naar de hel. De dag komt, voor wie er nog over is, dan zullen ze ‘leven’ en vechten als uitgehongerde beesten en menselijke kadavers vreten. Wederom off-topic.

    MARK MY WORDS!

 4. Prima hoor, on-topic blijven is belangrijk. Sommige scheldtirades vind ik best vermakelijk en mij bekruipt soms het gevoel dat het juist de beste vrienden zijn die zich onderling uitputten in beledigingen. Aan de desbetreffende auteurs: een kwinkslag hier en daar in die uitwisseling van modder zou verhelderend kunnen werken 😉

 5. Ik zou vooral zeggen

  Hou je aan de wet. Niet omdat ‘de wet’ heilig is. Maar omdat vrijspreker anders uit de lucht gehaald word.

  Ik zou uitgaan van deze regels:

  Post geen geweld (filmpjes van IS onthoofdingen,bijvoorbeeld. Of filmpjes van mensen die mishandeld worden) (doe dit niet, omdat het mensen hun hele dag kan verpesten)

  Post geen porno. (mensen zitten daar niet op te wachten)

  Post niet iemands adres

  Roep op niet op tot de moord van een politicus

  Voor de rest mogen jullie mij helemaal verrot schelden. Dat moet je zelf weten. Als dat is wat jij doet met je vrijheid van meningsuiting, is dat jouw probleem. Die Youp begon erover dat hij mijn lever wilde opeten ofzo. Van mij mag je dat zeggen, Youp.

  Als we kijken naar iets als het ontkennen van de holocaust. Ik sta er zo in, van mij mag je de holocaust ontkennen. Ik kan je alleen niet meer serieus nemen dan. Je gooit je eigen glazen in. En je besmeurd een site als vrijspreker. Vrijspreker krijgt een nazi nasmaakje, als heel veel mensen hier de holocaust zouden gaan ontkennen. Als steeds meer nazi’s hier zouden posten, zou de site langzaam overgenomen worden door nazi’s en de libertariers vertrekken dan en beginnen een nieuwe site.

  Je moet hier voornamelijk niet de holocaust ontkennen, omdat het strafbaar is en je schaadt vrijspreker er dus mee. Je kan dat dan beter op je eigen site gaan doen.

  Anarchisme betekend niet geen regels. Het betekend, geen heersers, geen koningen en tirannen.

  • @nayakosadashi2020

   ….“Roep op niet op tot de moord van een politicus”…

   Helemaal eens, zie manlief Kaag, durfde de hond na bedreigingen niet eens meer met Kaag de straat op. Moet niet gekker worden. Pim Fortuyn, daar moeten de verraaiers een voorbeeld aan nemen. Voor wie hem begrijpt, Pim is nooit bedreigd door Volkert van der Graaf. Laten ze daar maar eens heel diep over nadenken, de politieke verraders des vaderlands, met hun hand op de bijbel. Dit land is van demonen bezeten en daar zal niet iedereen tevreden over zijn.

   • Pim is dan ook niet vermoord door Volkert v.d. Graaf !! Volkert heeft wel schoten op Pim afgevuurd maar die waren niet dodelijk. De schoten die WEL dodelijk waren, waren van een ander kaliber dan van het pistool van Volkert. Wie het autopsierapport van Pim leest kan ook niet anders dan dit bevestigen !!

  • Ja, maar dat is het wel een beetje met politiek hé

   Je bent nooit helemaal veilig. Ook als je niet bedreigd wordt, kan je vermoord worden

   • @nayakosadashi2020

    Juist de hoek van waar geen bedreiging komt ligt de dreiging.

    Zou als politieke puppet en acteur meer bezorgd zijn als er geen openlijke dreigingen komen. De Breivik’s, de Graaf’s, de personen zonder gezicht, de onzichtbaren die zich niet tonen, die je niet ziet of hoort.

    Volkert van de Graaf kwam zonder vooraankondiging, als een dark horse en had nooit gedreigd, was stil en onopvallend, kwam uit het niets. Wel of niet van politieke, geheime dienst, CIA-mossad or whatever gestuurde hand of lone wolf of ex insider , hij kwam als een sluipmoordenaar.

    Als Kaag met zijn tenoolschooltjesopvoering in de rechtzaal gaat zitten jammeren dat de hond hem niet meer durft uit te laten, zou hij zich eerder grotere zorgen moeten maken om de onzichtbare lone wolf die niets meer te verliezen heeft. Niet om een openlijk vertoonde toetsenborddreiging.

  • “Post geen geweld (filmpjes van IS onthoofdingen,bijvoorbeeld. omdat het mensen hun hele dag kan verpesten) ”

   Zo is dat. Ze kijken liever s’avonds een thriller vol geweld, mishandeling en doden. Ja en dan zijn die promotie filmpjes van een onthoofding van de CIA gewoon saai.

   • @De laatste Batavier

    Liefde en erotiek, da’s pas afschuwelijk en verschrikkelijk! Heu, daarover praten is een grote zonde en een no-go.

    Maar moord en doodslag, heerlijk kunnen we ontspannend met de hele familie, vrienden of buren uren over praten.

 6. Je moet het ook zo zien

  Dit is vrijspreker haar domein. Zij maken hier hun regels. Als je hier dus post, heb je je aan die regels te houden. Als je dat kut vind, kan je zelf een eigen site beginnen, waar dan weer andere regels gelden.

  Anarchisme betekend vrije associatie en vrije dissociatie

  Het is alsof je bij iemand thuis bent. Dan hou je je ook aan de regels die de mensen van dat huis opgesteld hebben. Als je die regels belachelijk vind, zoek je nieuwe vrienden

  • Nayo, dat geredeneer in algemene termen kennen we wel en begrijpen we ook! we zijn niet uit de poppenkast gevallen.

   Vraagje: wie precies – met naam en toenaam- houdt zich niet aan de vier genoemde huisregels?

  • Heeft u de huisregels en hoe hiermee om te gaan dan uitgelegd omdat u denkt dat het publiek alhier de huisregels niet begrijpt?

  • “Het is alsof je bij iemand thuis bent. Dan hou je je ook aan de regels die de mensen van dat huis opgesteld hebben.”

   En ondertussen neem je bezit van het hele huis. Nou nu overdrijf ik een beetje. Laten we zeggen het halve huis.

   • Ja, maar het is aan Ratio om ons eruit te tyfen. Wat hij niet gaat doen

    Tenzij we dus strafbare dingen gaan posten en/of elkaar met de dood gaan bedreigen en alles

 7. Het oprichten van een vrije kapitalistische commune is de theoretische fase voorbij, wat betekent dat we geen discussies meer gaan hebben over schaapsherders in Patagonië of de Toaistische invloed op de Vietnamese politiek.

  Vrijspreker is een private stichting, die tot doel stelt het libertarisme te bevorderen. Wanneer sommige reaguurders wartaal uitslaan, off-topic discussies starten over onderwerpen waar heel veel lezers nul interesse voor hebben, gaat de booschap van vrijspreker verloren in chaos. Ratio beheert het clubhuis en hoeft niet iedereen te tolereren. Ook dàt is vrijheid.

  Ik heb Ratio gevraagd om de reacties onder mijn artikel te modereren door off-topic reacties te verwijderen. Dat wil zeggen dat u uw mening kunt geven maar alleen over het desbetreffende onderwerp. Bent u ooit eens bij een personeelsvergadering geweest waar Elsbeth van Human Resources een half uur lang doorzaagt over haar stokpaardje terwijl de rest van het personeel in slaap valt?
  Ik schrijf deze artikelen niet voor Jan Lul, we hebben een doel en gaan geen tijd verspillen met zaken die er niet toe doen.

  Ratio is bijzonder tolerant onder ieder ander artikel, iets wat mijns inziens best wat nieuwe bezoekers af kan schrikken, wanneer men geconfronteerd wordt met bizarre theorien en discussies daarover. Maar wees blij dat hij dat toestaat in plaats van te bitchen op Ratio of op mij. 9 van de 10 websites geven gewoon een ban daarvoor.

  • Nadat je bent uitgewoed en het schuim van je mond hebt geveegd, maar welk artikel gaat het over?

   • Ben je nu zelf eens klaar met je eeuwige off topic geouwehoer over corona. Er kan geen artikel voorbij komen en jij komt met het schuim op je mond weer aankakken met dom geouwehoer.

   • Graftak.

    Er staan nog vijf vragen open voor u:
    1. Op wie en wat reageert u nu eigenlijk?
    2. Waarom zou ik moeten “oprotten”?
    3. Correlatie Magna Frisia versus soevereine Bataafsche Republiek?
    4. Met welke schrijver/opiniemaker/geest vergelijkt u zichzelf?
    5. Wat is de reden van uw aanwezigheid op deze site?

    Link: https://www.vrijspreker.nl/wp/2021/10/wie-zwijgt-stemt-toe/#comment-483975

    Ik stel voor dat u deze vragen uit een eerdere discussie eerst beantwoordt, vooraleer u een volgend onderwerp aansnijdt?

   • Haha, lig echt letterlijk krom om je graftak opmerkingen. Over off-topic gesproken, prachtig. Gek, das doe doa bist. Maakt alles toch geen fuck meer uit, gaan binnen no time lekker eeuwig slapen en druk maken om wat ook is alleen nog maar spaß.

  • Maar jonge heer….

   Vrijspreker gaat er toch zélf over wat ze verwijderen en wat niet. Als ze mijn reacties zouden verwijderen, zou ik dat voor lief nemen. Het zou kut zijn, maar het is aan hen

   (strenge) moderatie van meningen/bevindingen, argumenten, emotionele uitspattingen, is iets voor nazi’s en/of de sovjet unie

   Wanneer sommige reaguurders wartaal uitslaan, off-topic discussies starten over onderwerpen waar heel veel lezers nul interesse voor hebben, gaat de booschap van vrijspreker verloren in chaos. Ratio beheert het clubhuis en hoeft niet iedereen te tolereren. Ook dàt is vrijheid.

   Wat is wartaal? Ik vind dat sommige mensen op deze site best wel onzin uitslaan, maar het is niet aan mij om ze dan de mond te snoeren. Misschien vind ik het wartaal, maar een andere lezers vind het heel bruikbaar

   off-topic discussies starten over onderwerpen waar heel veel lezers nul interesse voor hebben

   Hoe weet jij, waar de lezers interesse voor hebben? Ben jij de lezers ?

   verloren in chaos.

   Leve chaos ! Vrijheid is chaos. Georganiseerde chaos.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaosmagie

   Ratio beheert het clubhuis en hoeft niet iedereen te tolereren. Ook dàt is vrijheid.

   Uiteraard, dat zei ik toch. Als ratio jou en mij nu wilt censureren, dan is dat aan hem. Maar dus niet aan jou en mij. We kunnen wel druk op hem gaan uitoefenen, maar hij gaat mensen gewoon niet snel censureren (denk ik, neem ik aan, voor zover ik hem ken)

   • Moderatie is niet iets voor de Sovjet Unie of Nazi’s, integendeel. Het gaat hier om het respecteren van privébezit zoals deze website. De overheid mag niet voorschrijven hoe er hier gemodereerd wordt, evenmin moderatie verbieden.

    “Hoe weet jij, waar de lezers interesse voor hebben? Ben jij de lezers ? ”

    Noem het Fingerspitzengefühl maar ik denk dat we allemaal wel enig idee hebben wat voor een indruk deze website maakt op een toevallige voorbijganger. Ratio kan op het dashboard zien hoeveel unieke bezoekers er binnenkomen, op welke artikelen zij klikken en hoe lang ze blijven lezen. Het feit dat een handjevol vaste reaguurders onder bijna ieder topic discussies voeren die zelden over het oorsponkelijke onderwerp gaan, is niet bevoorderlijk voor het werven van nieuwe leden.

    Dat is niet altijd zo geweest, gaan we zo’n 10 – 15 jaar terug waren er meer reageerders, minder reacties maar wel inhòudelijke reacties. Tevens, en dan praat ik over de tijd dat de lichamen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh nog warm waren, hielden we bijeenkomsten. En niet alleen Vrijspreker, maar ook de Libertarische Partij en stichting Meervrijheid. Ik heb daar zelf enkele voor georganiseerd, en ze werden goed bezocht! Zo was er ten minste iedere maand wel wat te doen. Nu ben ik al een tijd weg uit Nederland, en niet actief op Facebook, maar ik krijg niet de indruk dat er momenteel veel gebeurt op libertarisch gebied.

    Op die bijeenkomsten kwamen journalisten af, enkele politici, ondernemers, academici. Maar kwam je ook de personen achter de alias tegen. Daar zaten soms vreemde snuiters tussen, die sociaal niet zo vaardig waren en dat digitaal compenseerden. Dat is allemaal prima zolang zij intellectueel wat toevoegen aan de discussie en niet constant iedereen proberen te overstemmen.

    Willen we het libertarisme levend houden, zullen er activiteiten ontplooid moeten worden. Waarom is een initiatief als Keuzevrijbijmij ( https://keuzevrijbijmij.nl/ ) niet hier begonnen? Waarom wordt er niet samengewerkt met Viruswaarheid of Café Welschmertz of Blckbox? Waarom zijn er geen bijeenkomsten meer?

    Nu neem ik een initiatief en ik verdom het dat het ondergesneeuwd raakt door lieden die hoogstwaarschijnlijk zelf nooit iets zouden regelen.

   • Is een website privé bezit ?

    Kan je een website dan ook kraken? En wordt je er dan uit gemept ? hehehehhehee

    Noem het Fingerspitzengefühl maar ik denk dat we allemaal wel enig idee hebben wat voor een indruk deze website maakt op een toevallige voorbijganger.

    Nee, dat heb ik dus niet. Ik weet niet wat toevallige voorbijgangers denken en vinden. Ik kan niet in hun hoofd kijken.

    Toen ik hier vroeger zelf weleens kwam, als toevallige voorbijganger, dacht ik dat het een pro PVV site is, wegens die meeuw. De PVV heeft toch ook zo’n meeuw? En de blauw witte kleuren, ook PVV symboliek

    Het feit dat een handjevol vaste reaguurders onder bijna ieder topic discussies voeren die zelden over het oorsponkelijke onderwerp gaan, is niet bevorderlijk voor het werven van nieuwe leden.

    Moet je dan per se nieuwe leden binnen harken? Dit is toch geen politieke partij, in tijden van verkiezingen. Dit is gewoon een opinie site.

    Die zelden over de oorspronkelijke onderwerpen gaan? Men dwaalt af, maar, nou en? Ik lig daar niet wakker van. Het lijkt mij niet een atoomramp.

    Dat is niet altijd zo geweest, gaan we zo’n 10 – 15 jaar terug waren er meer reageerders, minder reacties maar wel inhòudelijke reacties. Tevens, en dan praat ik over de tijd dat de lichamen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh nog warm waren, hielden we bijeenkomsten. En niet alleen Vrijspreker, maar ook de Libertarische Partij en stichting Meervrijheid. Ik heb daar zelf enkele voor georganiseerd, en ze werden goed bezocht!

    Je hebt allerlei verlangen in je. Verlangen is een van de drie vergiften

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_vergiften

    Waarom wordt er niet samengewerkt met Viruswaarheid of Café Welschmertz of Blckbox? Waarom zijn er geen bijeenkomsten meer?

    Manders was toch laatst bij Weltschmerz. Hij werd geïnterviewd door die mooie vrouw van de piraten partij

    Waarom wordt er niet samengewerkt? Vraag maar aan Ratio. Maar ik neem aan dat de beheerders van deze site ook niet alle tijd van de wereld hebben.

    Het glas is half leeg, of het is half vol

    Een Zen Koan

   • Ancilla van de Leest, van de piratenpartij

    Ancilla van de Leest, is in bed echt een beest !

  • Eruit modereren die opmerking van Graftak wegens schending van huisregel 2 + 4!

  • Kun je ook uitleggen wat je precies bedoelt met ‘commune’, ‘vrij’, en ‘kapitalistisch’?

   • Blijkbaar is het noodzakelijk om onder Marnix’ zijn artikel duidelijke vragen te stellen. Waar dan een antwoord op komt van Marnix: ‘jullie zijn trollen / nazi’s’ of vergelijkbaar. En Marnix neemt de leiding op zich voor dat project waarbij woningen worden aangeboden voor 15k?

    Pauperproject dat low-lifes (wetsovertreders) aantrekt, niks mis mee natuurlijk. Ik zie niet in wat dat project met vrijheid of libertarisme te maken heeft. Je zit gewoon onder het juk van een overheid daar. Erger: je kent de taal, de gebruiken, tradities en regeltjes veel minder goed. Dat is een enorm nadeel.

    En wat heeft Marnix’ zijn pauperproject te maken met kapitalisme? Overigens niks mis met paupers / het lompenproletariaat, maar het lot heeft mij een andere maatschappelijke plek toebedeeld.

    Pauperproject voor low lifes, de overheid houdt Marnix vast al in de gaten, want dit is een disaster waiting to happen. Al was het alleen maar dat de low lifes hun investering zien verdampen.

    Wat heeft Marnix juridisch geregeld om ervoor te zorgen dat hij en de deelnemers niet in de problemen komen? Niks?

 8. Marnix, uw vorige beweringen en een close read:

  1.
  U: “Zo’n nazi link was voor mij de druppel.”
  “Vraag 1: Waarom komt u hier dan terug?

  2.
  Reaguurder: “Of is je doel mij als racist te framen?”
  Vraag 2: Waarom reageert u niet op deze vraag m.b.t. framen?

  3.
  U: “… een aantal lieden die … werken op de propaganda afdeling van de AIVD.”
  Vraag 3: Dit is een stevige beschuldiging; kunt u dit hard maken en namen noemen ?

  4.
  U: “Het oprichten van een vrije kapitalistische commune is de theoretische fase voorbij,”
  Reactie: Ja, en nu zit u in de fase van propositie en u heeft geen poen en wil financiers aantrekken, daarvoor hebben de (wanhopige) vrije geesten een BP nodig om de risico’s in te schatten. Dit is noodzakelijk omdat de meesten een gezin meenemen en doorgaans maar een one-shot poging kunnen maken (voorzichtig scenario).
  Vraag 4: Kunt u een business plan overleggen?

  5.
  U: “… wat betekent dat we geen discussies meer gaan hebben over schaapsherders in Patagonië of de Toaistische invloed op de Vietnamese politiek…”
  Vraag 5: Waarom geeft u de status van uw artikel niet aan: informatie, beeldvorming of besluitvorming?

  6.
  U: Vrijspreker is een private stichting, die tot doel stelt het libertarisme te bevorderen.
  Vraag 6: Waarom gaat u op de stoel van de Vrijspreker zitten?

  7.
  U: “Wanneer sommige reaguurders wartaal uitslaan,”
  Vraag 7: Noem het aantal reacties op die niet relevant zijn voor uw project en die met name niet vallen onder de factor ‘bedreigingen’ m.bt. de industrie analyse?

  8.
  U: “off-topic discussies starten over onderwerpen waar heel veel lezers nul interesse voor hebben,
  Vraag 8: Weet u waar de lezers interesse in hebben?

  9.
  U: “… gaat de booschap van vrijspreker verloren in chaos.”
  Vraag 9: Waarom neemt u niet de rol aan van orde scheppende manager?

  10.
  U: “Ratio beheert het clubhuis en hoeft niet iedereen te tolereren.”
  Vraag 10: Beseft u dat u in de war bent en dat dit geen stand op een real estate beurs is?

  11.
  U: “Ook dàt is vrijheid.”
  Vraag 11: Welke huisregels zijn dan volgens u geschonden (zie ook vraag 7)?

  12.
  U: “Ik heb Ratio gevraagd om de reacties onder mijn artikel te modereren door off-topic reacties te verwijderen. Dat wil zeggen dat u uw mening kunt geven maar alleen over het desbetreffende onderwerp.”
  Vraag 12: Waarom heeft u geen verantwoordelijkheid genomen en zelf gereageerd?

  13.
  U: “Bent u ooit eens bij een personeelsvergadering geweest waar Elsbeth van Human Resources een half uur lang doorzaagt over haar stokpaardje terwijl de rest van het personeel in slaap valt?”
  Vraag 13: Begrijpt u dat u hier niet te maken heeft met werknemers maar met investeerders?

  14.
  U: “Ik schrijf deze artikelen niet voor Jan Lul, we hebben een doel en gaan geen tijd verspillen met zaken die er niet toe doen.”
  Vraag 14A: Begrijpt u dat wij hier niet in dienst staan van u?
  Vraag 14B: Waarom gebruikt u straattaal?

  15.
  U: “Ratio is bijzonder tolerant onder ieder ander artikel,”
  Vraag 15A: Waarom schrijft u namens Ratio en kleineert u hem?
  Vraag 15B: Begrijpt u dat wanneer u vertrokken bent, Ratio hier de puinhoop moet opruimen?

  16.
  U: “… iets wat mijns inziens best wat nieuwe bezoekers af kan schrikken,”
  Vraag 16A: Waarom schrikt wat nieuwe bezoekers af?
  Vraag 16B: Waarom houdt dit geen nieuwe bezoekers vast?

  17.
  U: “… wanneer men geconfronteerd wordt met bizarre theorien en discussies daarover.”
  Vraag 17: Noemt u eens alle bizarre theorieën die naar voren zijn gekomen?

  18.
  U: “Maar wees blij dat hij dat toestaat in plaats van te bitchen op Ratio of op mij.
  Vraag 18A: Wie bitched Ratio?
  Vraag 18B: Waarom ziet u betrokkenheid en vragen als bitchen?

  19.
  U: “9 van de 10 websites geven gewoon een ban daarvoor.”
  Vraag 19: Bent u mij nu aan het bedreigen?

  conclusie:
  Ik weet niet welke rol u voor uzelf ziet weggelegd, maar het ziet er niet naar uit dat u over de geestelijke spankracht en sociale vaardigheden beschikt die bij een leiderschapsrol horen. Dat u daarbovenop in de aanval gaat en mensen beledigt, getuigt van onvolwassen gedrag en onvoldoende stressbestendigheid. Dit belooft weinig goeds voor de toekomst. Het lijkt mij beter dat u uw eigen plan trekt en ergens in uw eentje gaat wonen en daar dan een aantal betaalde krachten inhuurt die u alle kanten op kan sturen.

  • Domme vragen van mij. Als het je hier niet bevalt, wat doe je hier dan. Zuigen?

   • Graftak schendt de huisregels 2 + 4. Hoppa, d’ruit modereren. Dank!

   • Voight-Kampff 13-10-21 at 05:16

    Verklikken heb ik een ontzettende hekel aan.
    Eerst slijmen met de moderator en daarna je onwelgevallige reaguurders beschuldigen van overtreding van huisregels. Gatverdamme.

    En nee Graftak is ook geen favoriet van mij. Maar dit soort gedrag vind ik ronduit verwerpelijk. U weet wel hoe wij dit soort lieden 80 jaar geleden noemden.

  • Ik kies momenteel kamp Voight…maar ja dreigen met in de ban van…tja is een moeilijke, ff een poll houden. Als nu 85% hier in mee gaat dan kan de rest het schudden…déjà vu…huh…..

  • Domme Graftak,

   “Domme vragen van mij. Als het je hier niet bevalt, wat doe je hier dan. Zuigen?”

   Reactie: hoe komt u daarbij? Het bevalt me hier uitstekend! Met types zoals u hier is het prijsschieten. Daar speel ik dan een beetje mee.

  • Misschien had Marnix gewoon een lijst moeten maken met gedragingen en ideeën die niet welkom zijn in zijn commune.

  • Welnee, Laatste Batavier.

   Ik tracht Ratio indirect op zijn selectieve verontwaardiging te wijzen! Dat is alles.

   Ik vind Graftak vermakelijk. Hij heeft zichzelf klemgezet en mij de wapenen gegeven om hem te bestrijden. En als hij dan voor een nieuw avontuur kiest en weer begint te schelden dan confronteer ik hem met zaken die hijzelf heeft opgeroepen. Zoiets heb ik ook bij u gedaan, weet u nog?

   Omdat Graftak niet op te voeden is, breng ik hem wat reflexen bij. Ik heb het hem zelfs uitgelegd; als je je als een debiel gedraagt dan word je ook als een debiel behandeld.

   Tenslotte, leg eens duidelijk uit dat over lieden en 80 jaar geleden?

   En nu ik er toch ben: wat vindt u zoal van mijn interventies? Voelt u zich ook aangesproken als nazi door Marnix? En vindt u dat Ratio er goed aan heeft aangedaan om te modereren op een vrijsprekersplatform?

   • Eerlijk gezegd heb ik die discussie niet helemaal gevolgd, want niet interessant. Althans voor mij.
    Wat mij betreft heb ik geen problemen met de huisregels. Soms wel met uitingen van reaguurders.
    En nog eerlijker, ik lees de meeste reakties van u niet meer. Voegt voor mijn weinig toe.

   • Batavier.

    U heeft de discussie niet gevolgd maar toch een mening die u met de wereld wil delen, zo ben u door haat verbitterd. Nou dat viel dan even tegen, bij de eerste tegenreactie gaat u al door de knieën. Tien weesgegroetjes.

 9. Huisregels zijn het Social Contract. En van het Social Contract moeten libertariers niet veel hebben. Net zoals Halsema zegt regels niet te zullen handhaven zegt Ratio Marnix toe dat wel te zullen doen. Daar is een woord voor; willekeur. Zoek de verschillen zou ik zeggen. Of zijn libertariers net mensen.

  • “Of zijn libertariers net mensen.”

   Ja, opportunistische wezens zonder enige waarden (iets waarin je gelooft en voor staat) die zich onterecht laten uitmaken voor nazisten op het moment dat het in hun voordeel is.

   De strijd om het bestaan is in volle hevigheid uitgebarsten. De meesten zijn zich er niet eens van bewust gezien het onpraktische pedante gekoketteer met -ismen en ideologieën (van Nayo en Youp) terwijl we in een existentiële crisis zijn aangeland. Ik begrijp de kwaadheid en machteloosheid van reageerder ‘en zo is het’.

   U heeft zelf de huidige situatie kort, krachtig en duidelijk geschetst:

   Bertuz 10-10-21 at 11:44
   Vrijheid kan je niet afdwingen. Met dwang gaat vrijheid verloren. Immers er komt dwang voor terug. Als je als mens wat wil, is het handig om je daar bewust van te zijn. Vrijheid is niet te krijg. Andere dwang wel. Er zal altijd strijd zijn. Wil je als mens iets bereiken, zal je je moeten organiseren. Doelen moeten stellen. Kortom aan de slag moeten. Klagen en afzetten tegen daar kom je er niet mee.

   Peace out.

 10. Wat me opvalt is dat mensen die heel veel tijd online doorbrengen op een site vaak een zekere frustratie opbouwen. Niet iedereen. Er is veel meer dan vrijspreker op deze aarde, geniet van al het moois dat er is. Ga wandelen, zonnen, zoenen of zwemmen. Je real life ID is vele malen belangrijker dan je online ID. Je geniet waarschijnlijk meer van het leven als je minder tijd achter je laptop doorbrengt.

  Dit gezegd hebbende, je hebt geen sociaal contract met deze site, je bent immers vrij om te komen en te gaan. Je bent niet zonder instemming geboren op deze site, nee, je bent hier ooit beland en hebt kennelijk besloten enige tijd te blijven. Probeer dan constructief te zijn. En met respect om te gaan met elkaar en het geboden platform

  Ik heb geen enkele behoefte als scheidsrechter op te treden. Ik heb geen enkele behoefte tot moderatie, zeker niet op de verkondigde mening. Ik loop alleen maar frustraties op als ik ga modereren. Ik moet wel zeggen dat de reacties onder het tweede artikel van Marnix vele malen beter leesbaar zijn dan onder het eerste. Maar hier zal wel niet iedereen het eens zijn.

  Mijn advies. Probeer wat meer on topic te blijven en probeer een beetje meer onderling respect te tonen, of negeer gewoon bepaalde reageerders. En probeer meer uit het leven te halen dan je met een toetsenbord kan.

  • Ratio,

   “Ga wandelen, zonnen, zoenen of zwemmen.”

   Reactie: heeft u er wel eens bij stilgestaan dat de reageerders die u voor het gemak maar even generaliseert maatschappelijk betrokken zijn? En dat deze reageerders zijn aangeland in een existentiële crisis die hun bestaan en leven bedreigt en wanhopig op zoek naar antwoorden en naar oplossingen om hun gezin, familie en geliefden te beschermen. En dat overlevingsgedachten dominant zijn bij wandelen, zonnen, zoenen of zwemmen. Begrijpt u dat?

   “Ik moet wel zeggen dat de reacties onder het tweede artikel van Marnix vele malen beter leesbaar zijn dan onder het eerste.”

   Reactie: Ja, zeker voor het amateuristische stel Ratio/Marnix die denkt dat ze met twee oppervlakkige publicaties het gecompliceerde vraagstuk van een terugtrekstrategie even kunnen behandelen door kritische geesten buiten te sluiten en uit te kunnen (laten) maken voor nazisten.

   Kortom, de prijs die u hiervoor moet betalen is enorm. U bent uw geloofwaardigheid kwijtgeraakt als vrijsprekersplatform.

   “Mijn advies.”
   Ik heb van u helemaal geen advies nodig hoe ik mijn leven moet leiden, mijn toon moet zetten bij reacties en op wie wel en niet te reageren. U dient de zaak op deze site te managen volgens de huisregels die duidelijk en redelijk zijn. Uw dedain is stuitend, alhoewel ik er van uitga dat u dit niet zo bedoeld is.

   Het is mijn advies om u eens te verdiepen in wat ik u heb aangedragen m.b.t. de SWOT-analyse. Hieruit komt ondubbelzinnig naar voren dat de reacties, die u gemakshalve wegzet als off-topic, ondergebracht kunnen worden bij de factor externe analyse, met name onder entree barrières en kracht van de afnemer.

   Epiloog.
   U bent het overzicht kwijtgeraakt door het fundamentele probleem niet te adresseren, namelijk individuele vrijheidslievende reageerders vals te laten beschuldigen als collectieve nazisten. Dit is vloeken in de kerk. Alles wat u schrijft over wat er daarna heeft plaatsgevonden is nutteloos. Hoezeer u ook tracht uzelf te rechtvaardigen. U heeft uw goede naam en integriteit bezoedeld door een platform te bieden aan de ongemanierde en incompetente straatjongen Marnix. En hiermee heeft u uw wanhopige lezers, die op zoek zijn naar een uitweg, open gesteld aan een bijzonder risicovol project.

   • VK

    Jij mag zeggen wat je wil

    en Marnix mag zeggen wat hij wilt

    Einde verhaal

    Zolang jullie elkaars adressen maar niet delen en/of porno hier plaatsen en/of geweld hier plaatsen en/of oproepen tot de moord op iemand

    Ga verder maar lekker modder naar elkaar gooien

    Maar het is niets meer dan een haantjesgevecht

    En ik moet eerlijk met je zijn, ik neig daar ook weleens naar.

    Zet een groep mannen bij elkaar, laat ze discussiëren over politiek en je krijgt meteen een soort digitale, uit de handlopende moshpit

    Ik ben beter dan jij ! Nee, ik ben betere dan jij ! Jij bent een sukkel ! Nee, jij bent juist een sukkel !

    Vechten !!!!!????

   • VK

    je zei trouwens dat ik warrig praat

    Maar ik kan meestal geen chocola maken, van wat jij allemaal zegt. Je zegt veel, het is vaak boos, maar ik snap niet precies wat je punt is

    Even een steek terug, in het haantjes gevecht

    mann gegen mann

    https://www.youtube.com/watch?v=_EVKy35L7MM

    Das Schicksal hat mich angelacht
    und mir ein Geschenk gemacht
    Warf mich auf einen warmen Stern
    Der Haut so nah dem Auge fern
    Ich nehm mein Schicksal in die Hand
    Mein Verlangen ist bemannt

    Wo das süße Wasser stirbt
    weil es sich im Salz verdirbt
    trag ich den kleinen Prinz im Sinn
    Ein König ohne Königin
    Wenn sich an mir ein Weib verirrt
    dann ist die helle Welt verwirrt

    Mann gegen Mann
    Meine Haut gehört den Herren
    Mann gegen Mann
    Gleich und Gleich gesellt sich gern
    Mann gegen Mann
    Ich bin der Diener zweier Herren
    Mann gegen Mann
    Gleich und Gleich gesellt sich gern

    Ich bin die Ecke aller Räume
    Ich bin der Schatten aller Bäume
    In meiner Kette fehlt kein Glied
    wenn die Lust von hinten zieht
    Mein Geschlecht schimpft mich Verräter
    Ich bin der Alptraum aller Väter

    Mann gegen Mann
    Meine Haut gehört den Herren
    Mann gegen Mann
    Gleich und Gleich gesellt sich gern

    Mann gegen Mann
    Doch friert mein Herz an manchen Tagen
    Mann gegen Mann
    Kalte Zungen die da schlagen

    Schwulah

    Mich interessiert kein Gleichgewicht
    Mir scheint die Sonne ins Gesicht
    Doch friert mein Herz an manchen Tagen
    Kalte Zungen die da schlagen

    Schwulah
    Mann gegen Mann

  • Nayo, ik begrijp uw reactie wel. Indien u geen competentie heeft om op terug te vallen dan is uw emotionele reactie logisch. M.a.w. paarlen voor de zwijnen; ik kom met argumenten en u gaat daar volkomen aan voorbij en concludeert dat ik ruzie maak. Wat een treurige vertoning. Overigens, volgens mij bent u best een aardige vent. Peace out.

   • Ik zeg niet dat jij specifiek ruzie maakt

    Iedereen hier neigt naar ruzie

    Iets waar niemand iets aan heeft, op de lange termijn.

    Ik ben fucking aardig !

   • In deze krankzinnigentijd met de todesspritze op de hielen is zelfs een inhoudsloze waspoederdispuut* niet meer leuk. Überhaupt nog reageren, “waar is het goed voor en wat verwacht men ervan?”.

    *Ruzie om aangebroken doos waspoeder bij verdeling erfenis.

   • “Iedereen hier neigt naar ruzie”

    Ach wat is ruzie?
    Wat mij betreft schelden, verwensen en bedreigen.

    Persoonlijk kan ik er slecht tegen als mensen woorden verdraaien. Daar wijs ik ze dan op niet mis te verstane wijze op. En ja dat kan op zijn beurt dan weer wrevel opwekken.

    Misschien is het wel beter om dat soort reakties domweg te negeren.

   • VK ik snap niet eens wat uw argumenten zijn

    Vat nou eens wat bondiger samen wat u bedoeld te zeggen

    Ik zie door de bomen het bos niet meer

  • Ratio: “Ik heb geen enkele behoefte tot moderatie,”
   Reactie: dat heeft u wel gedaan door de reacties op het artikel 2 te vernietigen en niet door te sluizen naar dit artikel. Met andere woorden u beïnvloedt en stuurt de discussie. Dit is censuur en hoort niet thuis onder de vlag van vrijspreken. Kortom, u modereert! Daar doen uw woorden niets aan af.

 11. De haatzaaiende, tot geweld aanzettende neo-nazi-video doet het weer, voor zolang het duurt:

  De documentaire over Ruby Ridge. Een gezin wil niets te maken hebben met de normale maatschappij en gaat op een bergtop in Idaho wonen. Ze hebben wat contacten met extreme organisaties. De vader van het gezin wordt door de overheid gevraagd informant te worden. Dat wil hij niet. Dan breekt de pleuris uit, de overheid richt een bloedbad aan.

  https://www.bitchute.com/video/hOMlAoHAJ68/

  • Opmerkelijk dat die video vorige week nog geblockt was door Bitchute vanwege ‘aanzetten tot haat’ en nu weer vrij toegankelijk is. Natuurlijk roept de video gevoelens van haat op jegens de overheid, maar dat lijkt me logisch als de overheid op moeders en kinderen gaat schieten. Verder het patroon dat de NWO volgt.

   • Ik vind vrijspreker niet extreem

    Maar de meeste mensen zullen het zien als ‘extreem rechts’, vrees ik

   • Alles waar ze het niet mee eens zijn is ‘extreem rechts’
    Zie ook: Overton Window

   • Momenteel gaat het grootste gevaar uit van de overheid. De vaccinatiedwang, notabene met dodelijke injecties, veel extremer wordt het niet.

   • Vroeger vond men mij altijd ‘heel links’

    Nu zeg ik ongeveer dezelfde dingen, maar nu is dat rechts

 12. Als je opzettelijk ergens gaat wonen (enigszins) buiten het bereik van de overheid, voor zover dat gaat, dan trek je de aandacht van de overheid. Jezelf opzettelijk (enigszins) buiten het bereik begeven van de overheid wordt als extreem beschouwd door de overheid. Ze willen weten wat er zoal gebeurt en werven informanten etc. Je komt onder een vergrootglas te liggen.

  Een ‘vrije commune’ trekt rare snuiters aan en kan heel erg misgaan. Ruby Ridge is een extreem voorbeeld waarbij de overheid haar ware gezicht toont. Maar binnen ‘vrije communes’ gaat het intern ook heel vaak mis. Er kan bijvoorbeeld een machtsstrijd ontstaan waarbij ze elkaar afmaken. Samenleven is niet zo makkelijk, zonder regels, lijkt me niet werken.

  Alles dat onder een vergrootglas ligt is al snel extreem. De MSM klopt het verhaal graag op. Dus een ‘vrije commune’ is niet zo simpel. Voor je het weet doet de politie een inval of erger. Of de MSM komt langs om je zwart te maken.

  Voor weinig geld iets beginnen, een pauperpark in het buitenland? Een stelletje extremisten/onaangepasten erin, wat kan er mis gaan?

  • @Nico de Geit

   Vraag mij af of het een idee is om heel simpel een nieuwe Nederland te starten parallel aan het oude, corrupte Nederland. Personen kunnen vrijwillig en tegen een vergoeding lid worden van het NN incl. bijv. een paspoort en eigen valuta en dit concept verder uitwerken in veschillende richtingen.

   • En zo ie het

    Dit idee valt onder de uitwijkmogelijkheid van het recht op afscheiding op eigen grondgebied. Een dergelijke juridische constructie bestaat niet in de juridische omgeving van het Nederlandse staatsrecht.

    Helaas.

   • Je valt onder dezelfde regels. Je kunt niet een restaurant in Nederland beginnen en niet meedoen met QR.

   • @Voight-Kampff
    @Nico de Geit

    Het is het opstarten van een nieuwe Nederland als bijv. een beweging of stroming die tot doel heeft uiteindelijk groot genoeg te worden en voldoende aan macht te generen, waarmee een soort van parallelle herstart gemaakt kan worden en zo een nieuw corruptvrij Nederland onstaat. Laat ik van mijn part een dromer of fantast zijn die de ballen verstand heeft van ook maar iets in die richting, maar toch moet in deze richting er iets mogelijk zijn. Noem het anders een expressieve en creatieve coup d’état. Veel is mogelijk, zolang je er maar in geloofd.

   • Ik droom nog even verder. Over ballen gesproken.
    Als er een grote en machtige club is in de wereld die de dienst uitmaakt dan zou er een club opgericht kunnen worden die groter, machtiger en sterker is dan al het verrotte geld in de wereld. Uiteindelijk bestaat de macht alleen maar uit geld (ohne Moos nichts los) en binnenkort wordt deze giga berg geld geschwitzt naar digitale creditpunten en is de macht groter dan ooit. De 1% hun traditionele geldsysteem en het paupervolk, de varkens en goyim, wij dus, het creditsysteem. Maar eerst nog het verbodige vee gefaseerd wegsnijden, afspuiten, afslachten. Juridisch en wettelijk alles wel mogelijk? Wat de fok stelt dan nog de whole juridische en wettelijke shebang voor?

  • Beste ‘en zo is het’

   Hoezeer ik uw idee ook begrijp en er sympathie voor heb, een dergelijk initiatief is theoretisch ongegrond en praktisch onvoorstelbaar. Het wanhopige aan de huidige situatie is dat geen enkele strategische keuze (aanvallen, bestendigen, terugtrekken) een oplossing kan bieden zonder pijn en een redelijk uitzicht op succes. We zitten als ratten in de val. Het is niet anders. Ik denk dan ook dat de huidige situatie moet uitkristalliseren, voordat herstel mogelijk is. Ben bang dat we in de verkeerde tijdsperiode zijn aangeland. Enkele flexibele geesten zullen overleven, indien ze ook nog de mogelijkheden hebben om snel te schakelen. Uiteindelijk brengt de dynamiek van dualiteit verbetering. Hoe lang dit duurt? Ik weet het niet. Ik deel uw geval van woede en wanhoop.

  • en zo is het.

   “… club opgericht kunnen worden die groter, machtiger en sterker is …”.

   Dit zou dus een aanvalstrategie kunnen zijn; is logisch en adequaat. Echter, de haalbaarheid moet laag worden ingeschaald wegens:
   # No fair game (zie Toine Manders, Fortuyn, Wilders, Baudet);
   # Geen steun volk (sterker nog, het volk schaart zich aan de zijde van de overheerser).

   Ik blijf daarom ook bij terugtrekken en trachten te overleven tot betere tijden aanbreken. Ik kan nauwelijks bevatten dat ik dit schrijf. Dit geeft meteen ook aan dat de huidige situatie dermate nieuw en uniek is dat we niet kunnen terugvallen op opgebouwde ervaring en reflexen. We moeten met pijn in het hart toegeven dat onze tegenstander over uiterst competente strategisten en tactici beschikt. En zo is het.

   • Eerst moet het vaccin zijn werk doen, daarna volgt ‘build back better’. Nederland kan en moet daarin de leiding nemen.

 13. Hartelijk dank Een Ander en De Laatste Batavier, ik kom hier al jaren en vraag me af waar schrijvers als Wladimier van Kiel, Kim Winkelaar, Marnix van Suylekom (geintje) gebleven zijn. In het verleden waren mensen die op artikelen reageerden zoals ACP, Owl, Cincinnatus, Huur Mooren et cetera leerzaam. Nu zijn het vooral gefrustreerde ratten die wat infantiel management gelul droeftoeteren.

   • Grappig ik was in die jaren niet zo actief op Vrijspreker dus die condoleance heb ik geheel gemist. Nooit gedacht dat de persoon achter ACP een respectabele man op leeftijd was die zijn schaapje op het droge had. Vreemd om dan zo te gaan schreeuwen op een kleine site als vrijspreker.

  • En in welke categorie zit u zoal, Graftak? Altijd reageren op anderen en zelf niets inbrengen. Wie denkt u wel dat u bent. Het geweten van deze site? Trouwens, management is de uitvoering van beleid. Heel dat gebeuren is organisatie. Dat wordt gedaan ivm doelmatigheid. Overigens, u zoekt steun in de emotionele religieuze hoek. Daar is men niet zo geporteerd van schelden en lost men niets op.

   • En nog iets Graftak,

    U doelt op mij want ik ben de enige die hier management inbrengt; hiermee identificeer ik me niet. Ik identificeer me met confrontatie (kunnen mensen kiezen) en cynisme (u bent het bewijs van het laatste). Over het algemeen zijn mensen dom en ze stinken. Dit is helaas een realistische en noodzakelijke basishouding in deze samenleving, om op alles voorbereid te zijn en niet verrast te worden.

    Om mij aan te vallen op mijn management oplossingen is ongeloofwaardig als u er geen andere wijze van aanpak tegenover zet, die wel bij het doel van zelfbeschikking (zeg maar vrijheid, veiligheid en vrucht van eigen werk) aankomt! Gezien uw geobsedeerdheid met mij heeft u dit doel uit het oog verloren.

    En let wel; dit topic is genaamd MODERATIE DISCUSSIE VRIJSPREKER. Op grond van de huisregels zou u er uit gemodereerd moeten worden met gebruik van ‘gefrustreerde ratten’, want het is een niet onderbouwde conclusie, dus schelden en op de man spelen is stout.

    Het leuke aan het hele gebeuren is dat onder druk alles vloeibaar wordt en de maskers wegvallen omdat een ieder terugvalt op reflexen. En als die reflexen niet rusten op inhoud dan blijft er niets over dan wat gescheld. Ratio is wat dit betreft door de mand gevallen door zijn eigen huistegels niet toe te passen en ook door zijn reageerders te bevoogden. De kleren van de keizer; de koning is bloot. Jammer.

    Zo op afstand ziet het ernaar uit dat u geen domme vent bent, maar onontwikkeld. Als iemand u bij de hand had genomen in uw jonge jaren en uw potentie had gevuld met kennis dan was u ook niet geworden tot dit boze en ongeleide projectiel van Graftak en had wellicht op constructieve wijze aan de discussie kunnen deelnemen.

    Echter, onder de huidige omstandigheden is het aanpassen geblazen met u. Er rest mij niets anders dan u wat reflexen bij te brengen. Ik vind het ook niet prettig om iemand zo te zien lijden en doe dit dan ook met pijn in het hart. Enfin, het is niet anders.

    En wat betreft uw religieuze vrienden. U zit bij hen in de goede hoek. Zij ondernemen niets want zij leunen achterover en vertrouwen op de Heer. Het is best wel een bont gezelschap; de vloekende en tierende patiënt tussen de dolende christenen.

    Kortom, op deze site hoef je niet terug te vallen en ook niet op de reageerders alhier, in deze barre tijden en onder dit bizarre bewind.

    Neem het advies van Ratio ter harte en ga vandaag effe lekker zwemmen of wat springen met uw nieuw verworven in het een of andere golfslagbad.

    Peace out.

   • Iemand die een hekel heeft aan lieden die een stropop blijven neuken, maw off topic niet ter zake doend gebral blijven plempen zoals jij, denkend dat ik me druk maak om jouw geouwehoer, je lult maar een eind weg. Het zal mij mijn achterste kanaal oxideren.

  • Kim Winkelaar zat een tijdje in Dubai en Wladimir van Kiel loopt mogelijk op de eeuwige libertarische jachtvelden rond.

   • Marnix, wat is de reden dat u wel reageert op algemeenheden en niet reageert op mijn directe vragen?

   • VK, Marnix heeft al gereageerd: ‘jullie zijn trollen / nazi’s’. Marnix heeft geen antwoord op ‘lastige’ vragen. Marnix wil gewoon lekker in zijn fantasiewereld blijven, en wil niet dat zijn zeepbellen worden lek geprikt.

  • “Vreemd om dan zo te gaan schreeuwen op een kleine site als vrijspreker”.

   Wellicht principes, Marnix? Maar dat begrijpt u niet. Daarvoor moeten we niet bij u zijn.

   We zullen zien hoe u het er vanaf gaat brengen! Heb beneden iets geschreven over u zonder poen en uw dominante en onvolwassen leiderschapsstijl in relatie tot democratie met communeleden met volle zakken. Als de laatsten niet hun belangen zakelijke afdekken maar kiezen voor een commune-organisatie, dan verdienen ze u ook (zeker na mijn zakelijke waarschuwingen).

  • Wat exact is geen ad hominem, Graftak?

   A propos; voor uw andere (scheld)reactie moet u niet bij mij zijn, daarvoor kunt u beter professionele hulp gaan zoeken!

 14. Ik vind het heel terecht dat VS en Marnix dit soort discussies niet willen gezien het onderwerp. Dit is zo negatief itt het positieve wat Marnix voorstelt. Helaas lijken veel libertariersch hier liever puur zijn dan een alternatief onderzoeken.

  Uiteraard ben ik kritisch op Marnix en moet er, zoals ik zijn plannen lees, nog flink gefine tuned worden aan het plan voordat ik me commiteer. We are all individuals zoals Monty Python ooit zo mooi stelde. Als iemand puritein wil zijn, prima, dan is dit niets voor jou. Jij ook niets voor mij. Een perfecte libertarische oplossing is in deze fucked up wereld is gewoon niet mogelijk.

  In mijn interacties met Marnix zie ik gewoon een feilbaar mens net zoals ik ben. Graag werk ik met hem samen om te kijken of onze doelen vereenigbaar zijn. Zo niet, even goede vrienden. Zo wel, lets go! Ik ben met de huidige gotspe genaamd samenleving wel klaar.

  Ik weet niet meer wie dit hier ooit poste. Je hebt drie keuzes nu.
  De aanval, conclusie, ga je verliezen.
  Status quo handhaven, gaat m niet worden
  Terug trekken. Nou zo een dorp / gehucht is het beste idee wat ik heb gehoord.

  Heeft iemand van de azijnzeikers op Marnix een beter idee? Ik heb ze niet gezien. Blijf lekker puriteins libertarier in de crisis waar we nu in zitten en los niets op.

  Moest me even van het hart.

  Groeten,
  Hugo

  • Ik vind Marnix zijn project heel interessant.

   Je kan zeker met nieuwe samenlevingsvormen gaan experimenteren.

   Een ‘revolutie’ zal nooit slagen, vanuit libertarische en/of links anarchistische hoek

   Maar je kan je wel terugtrekken en ‘de samenleving’ achter je laten.

   In de vorige eeuw, noemde men dat ‘individualistisch anarchisme’.

   • Mayo, experimenten kosten geld en vergen veel empathie bij een commune-organisatie. Ga gerust uw gang, walk the talk en put your money where your mouth is. Succes. Bereken wel even uw burn rate (hoeveel experimenten u kunt doen voordat u door uw geld heen bent). En bedenk dat vastgoedobjecten in een commune zo goed als geen marktwaarde hebben. Just saying.

   • VK

    ik ga niet meedoen, aan dat project

    Maar ik heb wel sympathie voor mensen die de ballen hebben om te experimenteren met hun leven, op wat voor manier dan ook.

  • Dat was ik Hugo met de drie strategieën en de suggestie voor terugtrekken. Het was ik die Marnix aanvankelijk steunde. Het was ik die het niet accepteert dat reageerders worden uitgemaakt voor nazisten door Marnix. Het was ik die de beredeneerde conclusie gaf dat Marnix ongeschikt is voor enige leiderschapsrol. Het was ik die stelde dat wanhopige burgers bloot worden gesteld aan een risicovol project zonder ondernemingsplan.

   Kortom, dit alles staat los van een terugtrekstrategie; Individueel of gezamenlijk (dit laatste opzetten zonder duidelijke omgangsvormen en dus regelgeving is vragen om moeilijkheden).

   Heb er grote moeite dat Marnix (nazisten en AIVD) en Ratio (ga leven) op de man spelen en weigeren op mijn zakelijke commentaar in te gaan. Beiden weigeren categorisch op mijn zakelijke modellen in te gaan! En hierop gaat ook u niet in! Maar ga gerust uw gang. Put your money where you mouth is. Laat u door mij niet tegenhouden. Weet wel dat zo goed als niemand hier op deze site en in de maatschappij het overzicht behoudt bij een beetje duwen van mijn kant en op stress-situaties in zijn algemeenheid. Iedereen springt in de survival mode bij bedreiging. Ieder voor zich. Vergis u er niet in dat in dergelijke situaties de beschaving wegvalt. Men houdt zich momenteel in om dat er teveel te verkiezen valt of omdat het nu eenmaal makkelijk is om vriendelijk te zijn tegen mensen waar je niets om geeft. Onzelfzuchtigheid zult u niet aantreffen in een overlevingswereld.

   Succes met Marnix en democratie in de kapitalistische commune van Marnix met lege zakken. Mijn advies: neem een meerderheidsaandeel en/of ontneem stemrecht op aandelen van Marnix.

   En houd voor ogen dat niemand het hier voor mij als kritische geest heeft opgenomen. Integendeel de zwakkeren pakken zich samen en organiseren zich tegen mee. Ik kan er tegen en verwacht dit ook. Vraag uzelf af of u er tegen kan en er tegen gewapend bent? En ditzelfde geldt voor ieder persoon met geliefde gezindleden

   Wijsheid gewenst met uw beslissing.

   Ik verklap u een geheimpje; don’t be afraid to die. Dat helpt bij het maken van een beslissing.

   Peace out

   • Voel je je niet snel aangevallen? Ik heb het grootste deel van de discussie niet gevolgd. Dus ik ben neutraal over wel of niet steunen van deze of gene.

    Het zijn interessante tijden. Persoonlijk reken ik op steun van helemaal niemand of heel misschien van mensen van wie ik het nu niet verwacht. Maar daar kun je niet op bouwen. De zogenaamde vrienden van mij, en ook familie, blijken allemaal “pisnichten” te zijn (in de betekenis van praatjesmaker en matennaaier) om het favoriete scheldwoord van een van hen te citeren.

    Ik denk dat iedereen hier zich moet voorbereiden op ‘corona paspoort’ niveau Frankrijk of Italië en serieus moet nadenken over betere oorden opzoeken om te leven. En daar op korte termijn op eigen houtje naar toe gaan. De libertarische vrijstaat is een zorg voor de langere termijn.

   • Beste Voight-Kampff,

    Ik moet bekennen dat ik de discussie niet heb gevolgd. Maar na het scannen van deze thread had ik al zo een vermoeden (smile).

    Dank u voor het wijzen op deze punten. Ik heb Marnix in het ”dee; 2” van zijn stuk ook gewezen op het belang van wat ik noemde een ”business plan”. Daar zou ik zeker ook een SWOT (Strenght(s), Weakness(es) Oppertuniti(es), Threat(s) analyse (of iets in die trant) op los laten zoals u terecht aangeeft.

    Ik heb dus zeker nog niet besloten om met Marnix en co in zee te gaan. Dank voor het posten van de drie scenario’s. Heeft me echt aan het denken gezet en idd terugtrekken is idd de enige realistische optie. Terugtrekken in NL kan op dit moment niet is mijn analyse. Als u daar anders over denkt hoor ik het graag.

    Dat er een ruzie is ontstaan tussen Marnix en u vind ik heel jammer en heel vervelend. Maar om die in een OPTIE post te gaan uitvechten is niet correct dus ben ik blij dat dat hier gebeurt. Ik hoop ook dat u beiden het kunnen bijleggen want jullie streven (ongeveer) hetzelfde na.

    Uiteraard zal ik alleen deelnemen als het eigendom van mij wordt. Niet als dat door iemand anders beheert gaat worden. lLos daarvan kan ik me ook nog goed het debacle van Galts Church in Chili, zoals verteld door Wendy Mc……. en hoe ze opgelicht werd.

    Mijn ondernemers leven is begonnen toen ik 8 was en al op de koninginnenmark stond om te verdienen. Beste investering, op de kermis horloges grijpen (gemiddelde kostprijs 1.75 gulden) batterijtje er uit en de dag ervoor erin doen, gelijk zetten en verkopen voor gemiddeld 5.70. Slechtste investering toen, zilveren guldens, die zouden toch meer waard moeten zijn dan blikken guldens….. Maar das een ander verhaal weet ik nu (smile)

    Ik ben zeer non conformistisch als ik het ergens hartgrondig mee oneens ben. Dit covid spul is mijn lijn in het zand. Als ik moet sterven, dan is het niet anders. Maar liever niet (smile). Schijnt in de familie te zitten!

    Ik denk dat u wel iets meer vertrouwen in (een helaas klein deel) van de mensheid mag hebben. U stelt ”Onzelfzuchtigheid zult u niet aantreffen in een overlevingswereld.” In WW2 was er in DL een beweging genaamd ”de witte rozen” die zich tegen de nazi’s verzet hebben. Nu hebben we bijvoorbeeld een organisatie ala blue truth. Een organisatie van (ex) politie tegen dit alles. Artsen voor waarheid om er twee te noemen.

    Groeten,
    Hugo

   • Hugo,

    “Dat er een ruzie is ontstaan tussen Marnix en u vind ik heel jammer en heel vervelend.”

    Hoe komt u erbij dat ik ruzie heb met Marnix? Ik ken Marnix niet en hij is zelfs geen dialoog met mij aangegaan. Het is een monoloog van mijn kant, waarin ik het project heb beoordeeld en de rol van Marnix erin. Welnu, het is mijn conclusie dat Marnix ongeschikt is voor een management of leiderschapsrol daar hij niet kan redeneren, bemiddelen en zelfs polariseert en mensen beledigt. Dit heb ik beredeneerd, verwoord en gedeeld. Mijn stelling is open voor falsificatie. Met nadruk stel ik dat niemand inhoudelijk op mijn stellingen is ingegaan en mijn stelling ook niet heeft gefalsificeerd.

    Het is mijn doel om het inzicht van de lezers te vergroten en hen zodoende te helpen met het maken van een keuze, welke met emigratie doorgaans een one-shot inspanning is. Kortom, het is niet persoonlijk en ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Echter, ik ben geen bluffer of een theoreticus maar I walk the talk m.b.t. de individuele exit strategie (en geen collectieve exit strategie).

    Ben niet tegen een collectieve exit strategie, maar zie de moeilijkheden bij groepsvorming. Wat dat betreft is het goed voor ogen te houden dat meer dan 50% van de huwelijken sneuvelt, terwijl er nog wel liefde in het spel is. Bovendien is er binnen families ook enorm veel onbegrip en onenigheid (het is mijn ervaring dat mensen liever praten dan luisteren, slecht luisteren en over het algemeen weinig gemeenschapszin hebben). Zie ook mijn reactie beneden op Nayo m.b.t. commune vorming en gezindheid.

    Wijsheid gewenst.

    Behouden vaart Hugo en stay safe.

   • Hugo,

    Je moet er altijd rekening mee houden dat je te maken hebt met een scammer, een fantast. En ik zie daar alle tekenen voor. Misschien geen kwade opzet maar gewoon domheid. Of gewoon een ‘slim’ projectje om naïeve mensen geld afhandig te maken.

  • Goed punt Hugo, wat ik in een eerdere reactie ook al aangaf: met niets doen, of alleen maar wat discussiëren op een relatief kleine website als vrijspreker, bereik je vrijwel niets. De meeste van deze tirades zijn zelfs contraproductief, ze schrikken redelijke mensen die geïnteresseerd zijn in het libertarisme af.

   Laat ik nogmaals wat suggesties geven:

   – fysieke bijeenkomsten organiseren
   – organisatie oprichten die burgerlijke ongehoorzaamheid bevorderen (keuzevrijbijmij)
   – luis in de pels zijn van de macht (ademvrij, viruswaarheid)
   – serieus alternatie mediakanalen opzetten (weltschmertz, blckbox)
   -anders, namelijk…

   Of je kunt Nederland terug toe keren en werken aan een alternatieve samenlevingsvorm in een vrije commune (waar ieder lid gewoon privé bezit heeft dat op de vrij markt kan worden verkocht).
   Bij succes is het een model dat op termijn over heel de wereld kan worden toegepast. Dus nog steeds een vorm van verzet. Want als je als libertarier een punt wilt maken, kan dat door het goede voorbeeld te geven.

   Wat is het voornaamste argument tegen libertarisme:
   Geef mij eens een voorbeeld waar dat werkt?
   Wij gaan dat voorbeeld creëren.

   Wat doet u?

   • “De meeste van deze tirades …”

    Kom op Marnix, niet draaien als een drol in een pispot en het slachtoffer gaan uithangen. U noemt de kritische geesten hier trollen, nazi’s en AIVD-medewerkers. Consistent blijven redeneren graag. U brengt uw potentiële klanten nog meer in verwarring. En heeft u Hugo nu al het ondernemingsplan aangereikt waarom hij heeft verzocht? Mijn advies: stil blijven zitten als je geschoren wordt. Des te meer u de reacties en suggesties negeert, des te wanhopiger u er begint uit te zien. Voor alle duidelijkheid; een dergelijk project is niet het probleem, u bent het probleem!

   • Geef mij eens een voorbeeld waar dat werkt?
    Wij gaan dat voorbeeld creëren.

    Ja, dat is dus een goede instelling van Marnix, wat mij betreft

    Nico de geit zeikt het project af. Het zou ‘ low lifes’ aantrekken (wat dat ook mogen zijn). Ik vind het een heel hatelijke manier van praten over mensen. Een junk op straat, zou ik bijvoorbeeld niet ‘een low life’ noemen. Die mensen hebben ook ouders en broers en familie en dromen etc. Ik vind het walgelijk als zo over mensen gesproken word.

    I sing the song because i love the men. I know that some of you won’t understand. But every junkie is a setting sun.

    – Neil Young

    Mensen die zich niet aan ‘de wet’ (van deze staat) houden. Hé, maar je minachtte deze staat toch ? En toch moet men zich aan haar ‘wet’ houden? Deze staat is corrupt en dit kapitalisme is corporatisme! Maar je moet en zal je aan al haar heilige wetten houden !!

    ok…..

    Laat maar…

   • Nayo, dank voor de inspiratie.

    Neil Young. Volgens mij is de huidige situatie onomkeerbaar omdat de moderne mens haar zelfredzaamheid is kwijtgeraakt doordat ze in steden is gepropt en haar familieband is kwijtgeraakt (natuur en familie zijn het terugvalscenario bij dreiging). Zelfbeschikking (souvereiniteit) leveren aan dergelijke infantiel consumenten leidt tot niets; tot in de rij gaan staan met opgestroopte mouw, zich achter de overheerser scharen en vrije geesten naar het leven staan.

    Hierbij de video en de muziek die het omslagpunt aangeeft.
    Neil Young, Harvest Moon: https://www.youtube.com/watch?v=n2MtEsrcTTs

  • “Heeft iemand van de azijnzeikers op Marnix een beter idee? ”
   Die azijnzeikers zitten volgens mij voor een groot gedeelte al in het buitenland of hebben hun eigen plan getrokken, Hugo. U hoeft zich niet tegen ons af te zetten, nergens voor nodig. Want u verkeert in uw toekomstige commune in het gezelschap van Graftak en een brave christenen meen ik. Karma is a bitch. Het maakt mij niet uit deze discussie. De praktijk is, net als met het experimentele vaccin, de scherprechter. Onomkeerbaar. Boem.

   • Mijn advies en motto: Red Jezelf, in de komende storm. Ik ga zeker niet aan boord bij kapitein Marnix.

   • Beste Voight-Kampff ,

    Ik ben benieuwd of u al in het buitenland zit en wat uw strategie is. U zult maar in zeg Australie zitten want geen asielzoeker problemen om maar wat te noemen….

    Linksom of rechtsom, samenwerking tussen mensen met grofweg dezelfde ideeen is nu essentieel. Dus ik trek het boetekleed aan. U azijnzeiker noemen was niet handig noch verstandig.

    Ik blijf er echer bij, opties verkennen is beter dan theoretische discussies voeren.

    Groeten,
    Hugo

   • Beste Hugo, u heeft weliswaar geen vraagteken achter uw eerste zin gezet maar ik heb deze beantwoord; zie mijn reactie aan u ergens boven.

    Take good care.

  • Niko,

   Uw vraag: “Voel je je niet snel aangevallen?”
   Antwoord: nee! Het dispuut is de beschuldiging van Marnix aan ons adres van troll, nazi en AIVD-propaganda medewerker. Ik heb Marnix de mogelijkheid gegeven om hier verder op te reflecteren (terugnemen of hard maken). Ook geeft een mede-reaguurder Marnix rechtstreeks de vraag gesteld of hij hem uitmaakt voor racist en beweert dat dergelijke projecten nu eenmaal vreemde snoeshanen aantrekken. Marnix heeft dit alles genegeerd. Dus, ik voel me niet aangevallen; ik heb Marnix aangevallen!

   Ik vind het ongerijmd en een grote sprong om individuele vrijheidsdenkers uit te maken voor collectieve nazi’s.

 15. Mijn epiloog, dwars door de tuin.

  Mijn benaderingswijze:
  o Nayo, confronterend en beschermend want betrokken kerel;
  o Youp, in zijn waarde laten maar aanspreken op praktische uitwerking;
  o Batavier, omgekeerd evenredig keihard op de man spelen;
  o Graftak, persoonlijk maken, klemzetten en aanvallen op inhoud;
  o Ratio, confronterend daar hij de intellectuele capaciteiten daarvoor heeft.

  Onder de indruk van:
  o Niko de Geit, korte, accurate en helder verwoorde observaties;
  o jhon, subtiele en accurate inbreng;
  o Youp, voor zijn geschiedenis kennis, heldere schrijfstijl en betrokkenheid;
  o Alle auteurs, immer to the point en duidelijk verwoord.

  Kortom, niets persoonlijks.

  Tenslotte, heb hier de inspiratie gevonden om mijn ideeën te toetsen. Daarvoor hartelijk dank aan iedereen (niemand uitgezonderd). Met name de inbreng van Youp m.b.t. moeilijk te beveiligen kleine gemeenschappen is van grote waarde geweest. Ik hoop dat ik een lezer of reageerder heb kunnen inspireren in deze existentiële crisis en wens al mijn landgenoten de wijsheid en kracht om de juiste beslissingen te nemen in de huidige situatie, waarin iedere beslissing veel pijn en moeite met zich gaat meebrengen en de uitkomst ongewis is. Veel sterkte wens ik ook de verscheurde gezinnen. Ik ben er kapot van. Hoe heeft het zover kunnen komen!

  Vaya con Dios.

  • Hij zit daar toch echt helemaal fout. Landen willen gehoorzame burgers die voor het regime stemmen. Zie ook: de US/Mexico grens en de massa immigratie in de EU.

   • Mijn ervaring is: ‘BRING VALUE TO OUR COUNTRY’, en anders opzouten.

 16. Nog een nazi-filmpje voor Marnix: https://www.youtube.com/watch?v=7Of1YQ_BrnU

  Dat wil hij dus absoluut niet in zijn commune, en dat is prima natuurlijk. Ik vind dat Marnix meer duidelijkheid moet geven wie er allemaal niet welkom is in zijn commune. Dus niet spreken over ‘vrij’ en dan Jan en alleman uitsluiten vanwege politieke standpunten, een prik, masker of hobby’s.

  • Ik denk dat een libertarische commune/gemeenschap, per definitie nazi’s, stalinisten en maoïsten uitsluit

   Links anarchisten zullen wel welkom zijn, mits zij het NAP etc toepassen.

   Als Marnix zo’n commune sticht, is het inderdaad wel verstandig om van te voren aan te geven wie wel/niet welkom zijn.

   Ik zou bijvoorbeeld geen nazi’s, maoïsten, pedo’s en/of salafisten in mijn woongemeenschap willen hebben

   • Nazistische pedo’s, die salafistische sympathieën hebben, vallen bij mij ook minder in de smaak

    hehehehehehhe

   • Nayo,

    “Ik denk dat een libertarische commune/gemeenschap, per definitie nazi’s, stalinisten en maoïsten uitsluit”.

    Het probleem hierbij is dat dergelijke figuren niet met hun gezindheid te koop lopen. Ook staat dat niet op hun voorhoofd geschreven.

    Terwijl u nog vrolijk bezig bent te filosoferen en te bemiddelen in de commune zou een groep investeerders zomaar kunnen besluiten tot vijandige overname middels een meerderheidsaandeel of meerderheid aan grondstukken.

    U ziet hopelijk dat hiermee de regelgeving zijn intrede gaat doet. Over omgangsvormen (zoals bv huisregels, handvest van rechten, wetten) is dan nog niet gesproken. Voordat u het in de gaten heeft krijgt u te maken met de organisatie van een kleine stadstaat en hoe die te verdedigen. Viola, het dilemma.

    Ben dan ook van mening dat ieder het beste zijn eigen plan kan trekken mbt een terugtrekstrategie.

  • Misschien mag je ook bepaalde boeken niet hebben of lezen in de commune van Marnix. Stelt Marnix boa’s aan om te controleren?

   • En deze affaire heeft een ander probleem aan de orde gebracht voor de Libertarische beweging Nederland en haar platform hier; zij begon met een koning als Toine Manders en eindigt met een straatschoffie als Marnix.

    De Libertarische brand in Nederland staat onder druk!

   • In het kort de dynamiek en beweging die hier heeft plaatsgevonden.

    De reageerders stonden onder druk met valse beschuldigingen van: trol, Nazi’s en AIVD-propaganda.

    Deze aanval is afgeslagen en omgedraaid met druk op:
    o Marnix (competentie en integriteit);
    o Ratio (moderatie en sturing mb.t. vrijspreken);
    o Libertisme (afglijden van Rothbardt naar straatniveau).

   • Rothbard was ook een straatschoffie

    Een soort Pietje Bel

    Konkin was een beetje Dik Trom.

    Ik ben meer een combinatie tussen Eddie Murphy en Arnold Schwarzenegger

    Een tijdje terug postte iemand hier wel hele vieze nazi rommel. Ik weet niet meer precies wie dat was. Iemand postte een of ander nazistisch propaganda liedje. Gadver ! Jakkes !

    Libertarisme is per definitie anti fascisme, omdat fascisme uit gaat van een totalitaire heilstaat….

    Je kan de fascistische waarden niet opleggen, zonder de staat. Hetzelfde geld eigenlijk voor communistische waarden.

    Ik zeg je, trouwens. De AIVD is niet bezig met je. De AIVD is meer bezig met links anarchisme, omdat links anarchisme voor ‘de revolutie’ pleit. Staten zijn niet zo bang voor libertarisme.

    De AIVD houd deze site uiteraard in de gaten en ze weten precies wie u bent en wie ik ben. Maar meer ook niet. Als we daarentegen iets van plan zouden zijn, zouden ze wel meteen ingrijpen. Omdat ze dat dan voor zijn

   • Nayo.

    “Een tijdje terug postte iemand hier wel hele vieze nazi rommel.”

    Nayo, dit is een vuige en onterechte beschuldiging. U zit hier te raaskallen, zelfs nadat deze beschuldiging sindsdien verscheiden keren is weerlegd met de volgende citaten:
    o “Als je een eigen staat wilt trek je de meest vreemde snuiters aan.”
    o “Of is je doel mij als racist te framen?”

    Beide stellingen zijn nimmer beantwoord door Marnix. Het is niet uitgesloten dat hierbij van de gedachte is uitgegaan dat er altijd wel één of ander onnozel schaap zoals u opstaat die deze vuige bewering weer aanhaalt.

    “Ik weet niet meer precies wie dat was.”

    En u bent te belazerd en te lui om dit even na te gaan, voordat u deze bagger de wereld in slingert!

    Conclusie: of u heeft problemen met begrijpend lezen, of u heeft moeite met het verwerken van informatie of u bent aan het framen!

   • Nayo, dit is een vuige en onterechte beschuldiging. U zit hier te raaskallen, zelfs nadat deze beschuldiging sindsdien verscheiden keren is weerlegd met de volgende citaten:

    Iemand postte ‘pruissian blue’ met hun liedje over de ‘witte staat’. Ik weet niet meer wie, maar doet dat ertoe?

    Vervolgens haalt ratio het offline

    Omdat je dus strafbaar bent, als je nazi shit verspreid en/of de holocaust verdedigd, of wat dan ook.

    Het is dus om de site te verdedigen.

    Ik vind dat je hier nazisme, of salafisme, of maoïsme mag verdedigen, als je jezelf belachelijk wilt maken. Maar de staat denkt daar anders over.

    En de staat kan de site uit de lucht halen

    Daarnaast is het Ratio zijn site en hij bepaalt uiteindelijk de spelregels. Men wilt free speech absolutisme, maar men wilt niet de wet overtreden.

    Ik frame toch niemand…..Ik zeg je net, ik weet oprecht niet meer wie dat prussian blue postte en in wat voor context, maar ik vond het wel vies

    En ik zou het jammer vinden, als hier veel nazistische ellende gepost zou worden. Gelukkig is dat niet het geval.

    Het enige dat ik je zeg. 99,999999999999999 procent van de fans van ‘Prussian blue’, zijn racisten en/of nazi’s. De kans dat je een nazi bent, als je allemaal prussian blue filmpjes post, is vrij groot. Dat mensen denken dat je een nazi bent, als je dat post, is niet zo verbazingwekkend

    Dus ik frame helemaal niemand….

    En dan ben ik weer een ‘onnozel schaap’

    Hou het nou eens een beetje rustig allemaal….

    Denk aan je hart

 17. @ Ratio,
  Marnix schrijft;
  “Daar kan ik verder publiek niet veel over vertellen, dan zult u contact met mij op moeten nemen door op mijn naam te klikken.”
  en
  “Ons proces is transparant maar niet publiek.”
  En mijn advies “Get a room” noem je off topic en wordt verwijderd. Grappig.
  P.S. “Ik ga weer van het leven genieten.”

 18. Waar waren we? Marnix zoekt mensen die een krot willen kopen op zo’n twee dagen rijden van Nederland. Hij heeft het over een commune, ‘we’ en ‘ons’. Als je vragen stelt of door hem ongewenste materie inbrengt word je meteen uitgescholden of genegeerd. Zijn business-model is vooralsnog uitsluitend inzichtelijk voor deelnemers. Wat kan er mis gaan? 🙂

  • Ik ga misschien mee doen aan Marnix zijn project

   Als jij het niets vind, Nico, wat is dan het probleem? Je hoeft er toch niet aan mee te doen. Waarom kraak je mensen af, die tenminste iets proberen ?

  • Bij een regulier business model is inzichtelijk wat je betaalt en wat je daarvoor krijgt. Van Marnix. Niet ‘we’ en ‘ons’, want dan hebben we straks ‘samen’ dat geld verloren. Het is toch echt Marnix die zich hier als dienstverlener, leider, verkoper en specialist opwerpt. Daar horen ook verantwoordelijkheden bij.

   Verder: contactgegevens verzamelen van eventuele deelnemers. Dat doen scammers op datingsites ook. Wat kan er mis gaan?

   • Wat is nou een ‘regulier business model’ ?

    Ik heb niets met die corporate insider termen. Ik ben niet een CEO van Macdonalds

    Verder: contactgegevens verzamelen van eventuele deelnemers. Dat doen scammers op datingsites ook. Wat kan er mis gaan?

    Ja, maar alles in het leven is altijd een gok hé. Je kan altijd je geld verliezen, of een verkeerde keuze gemaakt hebben.

    Mensen gaan ook nog steeds op datingsites, ondanks dat het kan gebeuren dat ze opgelicht worden

   • Nayo.

    “Ja, maar alles in het leven is altijd een gok hé.”

    Jazeker, en wat heeft de mensheid daarop gevonden de afgelopen paar duizend jaar: een risico analyse!

    Even een hele snelle risico analyse van Marnix project:
    # Plan: is er niet;
    # Man: incompetent en niet integer;
    # Exit moment: niet bekend.

    Risico: hoog.
    Advies: niet investeren.

    Een cadeautje van mij voor u. Altijd handig.

   • Mijn gevoel is zegmaar de risico analyse

    Als ik ergens en slecht gevoel over heb, haak ik af

   • Het is dan wel te hopen dat u uw gevoel voor u houdt en er niet met anderen over begint te communiceren. Of is u stiekem een vrouw?

   • Ben ik een vrouw ?

    Wat is een vrouw ? Hoe definieer je een vrouw ?

    Tegenwoordig is het heel makkelijk om een vrouw te zijn. Voel je een vrouw en je bent een vrouw. Vraag het aan de gemiddelde transgender activist, hij/zij legt het je uit.

    VK

    het gaat niet helemaal op, je stellingname. Je hebt heel rationele vrouwen (ik denk dat Ayan Rand een heel rationele vrouw was, bijvoorbeeld)

    En je hebt mannen die gevoelsmensen zijn. Denk bijvoorbeeld aan sommige popartiesten en/of kunstenaars

    Met man/vrouw heeft het niet zoveel te maken

 19. Ik doe niet aan risico analyse

  Ik ga meer af op mijn gevoel. Mijn gevoel is superieur ten opzichte van de zogenaamde ‘rationaliteit’. Rationaliteit is voor robots.

  Is Marnix incompetent en niet integer? Ik ken de hele man niet, hoe kan ik daarover dan oordelen?

  Plan is er niet? Kan er wel gaan komen, toch. We kunnen het erover gaan hebben en dan zien we wel

  Als jij er niet aan mee doet, dan niet. Ik snap je instelling niet zo.

  Als we straks Rutte 4 hebben, snap ik dat mensen het zinkende schip genaamd NL wel willen verlaten en het daarover gaan hebben

  • “Als jij er niet aan mee doet, dan niet. Ik snap je instelling niet zo.”

   Potjandosie, heb ik toch al uitgelegd: anderen informeren en hopelijk beschermen tegen een risicovolle investering en tempoverlies.

   • Potjandosie ?

    Is dat een woord uit de jaren 50 ?

    Snotverdorie, jij bengel !

    Bedankt voor de bescherming, maar ik ben uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van mijn handelen

 20. Je zou toch maar zwaar gehandicapt zijn en iets horen over een commune, heel betaalbaar. De man die het leidt heeft het over ‘we’ en ‘ons’. Samen dus, precies wat iemand die zelf niks kan nodig heeft.

 21. Ik kan deze discussie alleen begrijpen als het gaat om het beschermen van het platform vrijspreker, want men zou zo maar vrijspreker kunnen framen voor het één of ander net zoals dat facebook op de één of andere manier verantwoordelijk is voor haar gebruikers. Los daarvan begrijp ik het niet. Misschien de naam aanpassen of specifiek zeggen dat deze website staat voor vrijspreken/vrijpleiten als in een strafproces.

  Ik vind deze website zeer uniek en heb hier eigenlijk zelden iets geks gelezen, los van mijn eigen perceptie en meningen over dingen (al is dat dus waarschijnlijk gemodereerd). Desalniettemin is dat ongeacht van wat voor volk hier op af komt niet te wijten aan de beheerders van vrijspreker.

  Succes ermee verder.

  • Als ze iets willen framen lukt dat toch wel. Iedere moeite om dat te voorkomen is nogal zinloos.

   • ik frame je niet

    Maar ik ging ervanuit dat je nazi sympathien had, toen je die prussian blue postte

    Misschien zit/zat ik ernaast

    Waarom ging er dan vanuit, dat je nazi symapthien had, toen je dat postte?

    Misschien omdat 99,999 fans van ‘ethno staten’ en ‘prussian blue’ nazi’s zijn ?

   • Precies Nico de Geit. Dat is waarom ik schreef wat ik schreef en ik getwijfeld had überhaupt een reactie te schrijven omtrent deze discussie. Om maar een Nederlands voorbeeld te gebruiken:
    “Ik zei wat ik zelf vond en dat mag natuurlijk niet in Den Haag.” – Willem Oltmans

  • Teun.

   “Succes ermee verder.”

   Wat bedoelt u met “ermee”?
   Met andere woorden, succes waarmee?

   • Succes met modereren. Omdat ik aangaf de discussie niet te begrijpen. Excuses voor de late reactie had het gemist.

  • Graftak, ik zal het wel weer eens uitleggen. Voor de zoveelste keer.

   Er zijn twee aspecten aan deze zaak:

   1. Het verwijderen van deze video vanwege externe invloeden. Dus deze actie van Ratio is alleszins te rechtvaardigen. Hij verdedigt zijn tent. En heeft het keurig uitgelegd. Duidelijk en respect ervoor.

   2. De waarschuwing waarmee is aangegeven dat er allerlei vreemde snuiters op een commune kunnen afkomen, met de zin: “Als je een eigen staat wilt trek je de meest vreemde snuiters aan.” Dit is een mogelijke afbreekfactor en kan negatief effect hebben op het gehele project. Dit betekent dat iedere negatieve factor geneutraliseerd dient te worden. Gewoon worst case scenario in een organisatie opzet.

   Bij brainstormsessies gaat het er als volgt toe; ideeën worden gespuit, maar mogen niet bekritiseerd worden om het creatieve proces niet te verstoren. Degene die kritiek levert moet de kamer verlaten. Dus, Marnix had de ruimte moeten verlaten. Dit is echter niet gebeurd. Voor hem is integendeel de rode loper uitgerold.

   Kortom, u kunt mijn twee stelling falsificeren! Bent u daartoe niet in staat dan is mijn stelling automatisch gevalideerd. En, mij schrijven dat ik hulp moet zoeken is niet falsificeren. Hi, hi.

   Nu heeft u de hele dag over mij na kunnen denken over mijn inbreng en dan komt u uiteindelijk aan het einde van de dag met dergelijk infantiel prutswerk aan. Ik zou zeggen, dan maar weer tot de volgende keer. En doe eens wat meer u best. Trouwens, jullie hebben elkaar wel gevonden; Marnix en Graftak van de Muppet show.

   • Ik gaf alleen maar aan waar dit geouwehoer mee begon zonder waardeoordeel, kom jij weer aankakken.

   • Graftak,

    Nu weten in ieder geval dat alles dat controversieel is niet welkom is in de commune van Marnix. En gehandicapten zonder geld ook niet, ondanks mooie beloftes van Marnix over ‘we’ en ‘ons’.

    Wat is nu eigenlijk het plan? Dat Marnix optreedt als bemiddelaar voor een vaag ‘vrij kapitalistisch’ project en geld wegpakt of er met het geld vandoor gaat? Wie heeft daar nou behoefte aan?

  • Nayo, ik voel me net een kleuterjuf bij die Graftak. Ik dacht dat meld ik even aan u, zult u wel leuk vinden dat warrige geslachtsgedoe. Voight in een rokje; op naar Rio de Janeiro. Of mag ik dan bij u?

  • Het zijn keurige meisjes Graftak. En wat maakt het uit of ze rondjes rond een swastika dansen, rond hamer en sikkel of met een regenboogvlag? Zingen over een bloedige (vrijheids)oorlog die spoedig gaat komen, hoe lief!

   Ze doen niets dat strafbaar is maar mogen niet in Marnix’ commune, vanwege hun ‘idealen’ waar ze heel toevallig ook hun geld mee verdienen. Dan moet je ook dames die op OnlyFans hun geld verdienen weigeren, en nog heel veel meer mensen.

   Dat heet uitsluiting, notabene wegens gedragingen die in Nederland niet strafbaar zijn. Wat is daar vrij aan?

   • De blanke ethno-staat is op internet overigens een dingetje waar miljoenen mensen het over hebben. Dus zoiets wegzetten als niet ter zake doende is voor bejaarden die ergens zijn blijven steken.

    Niet dat het ooit iets gaat worden met die blanke ethno-staat, er is vooral discussie over. Prussian Blue was daar met dat liedje een extreme uiting van.

   • Nico de Geit

    Ken je het idee genaamd ‘de unie der egoïsten’ ?

    Dit idee houd in : je leeft samen, met mensen waarmee je wilt samenleven. Jij leeft met die mensen samen, omdat jij dat wilt. En zij leven met jou samen, omdat zij dat willen. Zo zou je een harmonie van wederzijds egoïsme in stand brengen. Zo zou je een evenwicht kunnen creëren, tussen verschillende willen/karakters/verlangens.

    Ik wil niet samenleven met nazi’s, pedo’s of maoïsten. En niets/niemand zal mij dwingen, om met die mensen samen te leven. Ook ‘de staat’ en ‘de wet’ niet.

    Als Marnix een commune begint, dan is het aan hem om mensen buiten te sluiten of niet. Hij moet namelijk met die mensen leven. Als hij niet met mij in een gemeenschap wilt leven, dan zal ik hem daartoe niet gaan dwingen…..Ik zal dan niet ‘de politie’, of ‘de rechter’ erbij halen

    Ik bedoel, vroeger schreef ik voor andere (links anarchistische) media, totdat ik daar eruit gegooid werd, omdat men mijn meningen te rechts/libertarisch vond. Maar, het is aan de beheerders van die site, om mij eruit te gooien of niet. Het is hun site. Zij bepalen wat voor plaatje ze naar buiten willen brengen. Ik zal daarover niet gaan huilen. Ik vind het intolerant/kinderlijk/sektarisch van ze, maar ik kan het ze niet echt kwalijk nemen en ik ben ook niet boos.

    Niemand is mij iets verschuldigd.

    Dat heet uitsluiting, zeg je. Ja, iedereen sluit de hele dag uit. Ik word niet uitgenodigd bij feestjes van bepaalde collega’s, omdat ze mij niet per se mogen. En, dus? Ben ik dan zielig?

    Wil je mensen dan dwingen, om zich te verbinden met mensen die ze niet mogen ?

    Ik ga niet met de dames van prussian blue in een commune wonen. Ik ga zegmaar nog liever dood. Ook als jij dat ‘uitsluiting’ vindt. Want wat kan mij het nou schelen, wat jij vindt

    Dit is een libertarische site. Men zal dus niet heel erg gecharmeerd zijn, van maoïstische, of nazistische filmpjes. Wat had je verwacht. Dat iedereen hier stond te juichen, bij ‘prussian blue’ ?

   • Jezus….

    Miljoenen mensen zijn ergens mee bezig, dus het zal wel goed zitten. Het is een klassieke drogredenering….

    Miljoenen mensen waren fanatiek bezig met maoïsme, dus het was/is te gek?

    Als heel veel mensen vinden dat je over water kan lopen, kan je dan over water lopen?

    Weleens gehoord van zaken als : populisme, massahysterie, conformisme?

    Als het goed is zijn libertariers niet zo gediend van etno staten. Waarom niet, opperdienaar ?

    Omdat als je een ethno staat hebt, je een extreem machtige staat moet hebben, die het land ‘ethno’ houd. Deze staat zal alle mensen met een donkere huidskleur, het land uit moeten zetten. Ook zal deze staat er alles om moeten doen, om ‘het zuivere ras’ in stand te houden. Deze staat zal per definitie totalitair zijn. Kortom, niet iets waar een libertarier op zit te wachten

    Eigenlijk is die soort van witte ethno politiek, niet heel anders dan de woke politiek van links. Sylvana Simons heeft het dan over ‘het zwarte ras’ en ethno activisten hebben het over het ‘witte ras’. Het zijn twee kanten van dezelfde stupide medaille. Ik beoordeel mensen niet op hun huidskleur. Dat zal vast ‘heel links’ zijn, tegenwoordig

    Libertarisme gaat over : individuele vrijheid en economische vrijheid. Het gaat niet over ‘het superieure witte ras’

    Want voor de markt, maakt het niets uit wat je huidkleurtje is.

    Wat wilde ik nog kwijt. Oja, ik frame je niet als nazi, want ik ken je niet. Maar als je van die white power bands gaat posten, nemen mensen aan dat je nazist. bent. Gek hé…Wat had je dan verwacht? Dat mensen denken dat je groen links stemt ?

    Die poep valt hier niet in de smaak. Ga het op het forum van de NVU posten, daar zullen ze het bewonderen. Wauw, Prussian blue, super goede band, zal Constant Kuster zeggen, of hoe die fucker ook heet.

   • Nayo,

    “Als Marnix een commune begint,”

    U slaat de plank mis. Het topic was niet het beginnen van een commune. Het topic was brainstormen m.b.t. een ondernemingsplan (een propositie die kon worden voorgelegd aan geïnteresseerden). Inschatten van risico maakt onlosmakelijk onderdeel uit van een ondernemingsplan.

    Mijn punt:
    o Een groep brengt nu eenmaal groepsdynamiek met zich mee, welke verloopt volgens patronen. Managen van deze patronen is een vaardigheid waarin men onderwezen dient te worden om effectief te zijn;
    o Ieder onderwerp binnen een groepsdiscussie behoort een status te krijgen van informatie (monoloog), beeldvorming (dialoog) en besluitvorming (aandeelhouders) om de discussie niet te laten verzanden.

    Marnix beschikt niet over de competentie om deze gecompliceerde processen goed te laten verlopen en ook niet over de innerlijke beschaving om hiermee om te gaan.

    Even praktisch.
    Bij groepsdynamieke processen is het o.a. een kunst om kritische geesten voor je karretje te spannen i.p.v. hen te laten organiseren en ontwikkelen tot tegenkracht (wat hier is gebeurd).

    Welnu, ik heb gebruik gemaakt van de groepsdynamiek en heb eerst de aanval afgeslagen door de angel uit Marnix’ betoog te halen. Niemand heeft mijn stelling gefalsificeerd en Hugo draaide bij naar een neutrale positie. Hiermee was de aanval afgeslagen. Daarna ben ik doorgegaan met de focus te verleggen door de aanval te openen op Ratio m.b.t. vrijspreken versus moderatie en de branding issue van de Libertarische beweging Nederland m.b.t. Toine Manders (undisputed koning van de Libertarsiche beweging) versus straatniveau. Ik weet niet of beide actoren de ernst van de situatie goed inschatten, maar dat is een ander discussie.

    Mijn punt is dat je kritische geesten overal tegenkomt en dat de vrije geesten zich kunnen verzetten tegen onzin.

    Mijn betrokkenheid komt voort uit het gegeven dat we in staat van oorlog verkeren. In deze situatie kan niet langer worden volstaan met het plempen van oppervlakkige meninkjes die ergens zijn opgedaan en dan hier maar worden geforward. Dit was dan ook mijn reden om hier op deze site weer te verschijnen en deze zaak uit te spelen. Dat mij wordt verweten dat ik iedereen de maat neem is een correcte observatie. Dit kwam voort uit mijn inschatting van de situatie. Niets persoonlijks en no hard feelings.

    Nederland mijn Vaderland.

   • VK

    Nayakosadashi heeft geen ‘vaderland’

    Nayakosadashi staat voor hyper futuristisch internationalisme

    ‘de natie’ is een spook

    Manders is ‘de koning’ van ‘de beweging’ ? Libertarisme verzette zich toch juist tegen koningen, ambtenaren, ministers, staten en presidenten?

    Je maakt het een heel complex verhaal

    Marnix stelt voor om ergens collectief een dorp te kopen. Niet een heel raar idee, in deze verrotte tijden. Vervolgens kunnen we het erover hebben, of we dat gaan doen. Einde verhaal. Zo moeilijk is het allemaal niet

    Marnix hoeft van mij niet eerst een managementopleiding te volgen, om zo’n plan te formuleren

    Marnix beschikt niet over de competentie om deze gecompliceerde processen goed te laten verlopen en ook niet over de innerlijke beschaving om hiermee om te gaan.

    Ik ken deze hele Marnix niet, dus hoe kan ik daarover oordelen ?

   • VK

    We zijn in oorlog?

    Nog niet, maar er hangen wel grote spanningen in de lucht. Spanningen die kunnen resulteren in oorlog

    Als er oorlog zou komen, is het denk ik tussen een centraliserend/radicaliserend Europa en natiestaten binnen de EU, die zich hiervan afkeren.

  • Mayo,

   “Ik ken deze hele Marnix niet, dus hoe kan ik daarover oordelen ?”

   Nou eenvoudig, door mijn conclusie te lezen en eventueel te falsificeren! Maar dat lukt u ook niet. Wat in het luchtledige klessebessen gaat u beter af. Wat een armoede. Wat een nietserigheid.

 22. Graag wil ik nog een opmerking maken betreffende strategie (met de drie scenarios van aanvallen, standhouden of terugtrekken) omdat ik merk dat het een manier van redeneren is geworden.

  Welnu, het is niet zo dat alleen wij, het volk, een strategie kiezen.. We zien dat de opponent ook een strategie heeft gekozen en ingezet. De strategie van de opponent is duidelijk: aanvallen (immigratie, vaccin, klimaat, ontwrichting gezinnen etc.). Kortom, de omgeving is ook van belang.

  Met de omgeving dient dus rekening te worden gehouden bij het bepalen van een eigen strategisch scenario. Hierbij is de beproefde stelregel dat een aanvalsstrategie is uitgesloten op het moment dat je zelf wordt aangevallen, wegens uit handen geslagen initiatief.

  Kortom, er blijven dan twee strategische mogelijkheden over, namelijk standhouden of terugtrekken. Standhouden in een samenleving die voor 90% vijandig is, ligt niet voor de hand, tenzij niet anders mogelijk. Blijft over terugtrekken. Dit is het meest voor de hand liggende scenario. Op een veilige plek de storm over laten waaien en goed voor familie, geliefden en kennissen zorgen.

  Beter weet ik niet. Welke kant je ook op gaat, het gaat met veel pijn en stress gepaard. Ik ruil mijn mening graag in voor een betere.

  • Toevoeging; er is overigens ook geen enkele politieke partij die voor het volk een aanvalsstrategie kan inzetten. Hooguit het FvD v.w.b. de injecties en tweedeling in de maatschappij.

   Alle politieke partijen zijn machtspartijen die opereren vanuit collectiviteit, topdown en centralisatie. De oppositie wacht op hun beurt om het volk te bevoogden, macht uit te oefenen en de Rijksbegroting te beheeren en verdelen. Er is gewoon geen redelijke uitweg uit deze situatie. Ambushed from all sides. Het is nauwelijks te bevatten.

 23. “We zien dat de opponent ook een strategie heeft gekozen en ingezet. De strategie van de opponent is duidelijk: aanvallen”

  Wie is ‘we’? En wie is de ‘opponent’?
  In mijn optiek kan ik het beter bij mezelf houden. Ik ben nogal van de filmpjes merk ik achteraf op dit fora. Maar daar ga ik weer: “We werkt niet” https://www.youtube.com/watch?v=5tJ6GZYJs5E Ik zeg dit nu wel tegen jou VK maar ik had dit net zo tegen een ander op vrijspreker kunnen zeggen. Ik lees op vrijspreker nogal vaak het woord ‘we’ terwijl het een individuele reactie is.

  • Teun, duidelijk:

   o We = het volk;
   o Opponent = het politieke partijkartel

   De 116 leden van het politieke partijkartel:
   VVD: 34
   D66: 24
   CDA: 14
   SP: 9
   PvdA: 9
   GL: 8
   CU: 5
   Volt: 3
   JA21: 3
   SGP: 3
   Haga: 3
   Omtzigt: 1

   Noot: bij hervormingen zou ik als eerste stap het systeem van politieke partijen elimineren uit de staatsinrichting, want onrechtmatig en de dominante schaduwmacht.

   En, wat is uw strategie, als ik vragen mag?

   • Overigens Teun, “wij” was reeds gedefinieerd.

    Mijn zin: “Welnu, het is niet zo dat alleen wij, het volk, een strategie kiezen.”

   • Mijn strategie is gewoon waar het kan me uit te spreken. En wij het volk is voor mij nog te gesegregeerd, al is dat nu al aan het schuiven.

    ” bij hervormingen zou ik als eerste stap het systeem van politieke partijen elimineren uit de staatsinrichting” Leuk idee maar past nog niet in het collectief, aldus we werkt (nog) niet.

 24. Marnix’ vrije kapitalistische commune.

  Een samenvatting van Marnix’ optreden hier:
  o Marnix werd gewaarschuwd voor snoeshanen als nazi’s;
  o Toen maakte Marnix ons uit voor nazi’s;
  o Wij vroegen aan Marnix of hij dat kon onderbouwen;
  o Toen noemde Marnix ons trollen en AIVD-handlangers;
  o Wij vroegen of Marnix ook dat kon onderbouwen;
  o Toen meldde Marnix zich niet meer.

  U is gewaarschuwd!

  • Oeps !

   VK. Als iemand ‘prussian blue’ hier post, dan is het toch niet zo vreemd dat men die persoon zal zien als witte suprematist ?

   Als ik hier NSBM muziek post (NSBM is een racistische vorm van hardrock muziek) dan zal het niet zo vreemd zijn, als men mij zal gaan zien als neonazi….

   Vervolgens moet ik dan gaan bewijzen dat ik het niet politiek bedoelde en/of dat het een grap was.

   Al je acties hebben toch consequenties

   Het gaat mij niet om deze Marnix. Het gaat mij om het project zelf.

  • VK

   Jij vindt Marnix, maar nix ?

   hahahahahahahahahahhahahahahahahahaha

   Jij vindt Marnix, mar nix ?

   • Laat die drank eens staan, of die pretsigaretten eerwaarde, er is geen touw meer aan jouw reacties vast te knopen.

  • Nayo, iedere keer teruggrijpen naar het begin en de vervolg discussie volkomen negeren. Makkelijk praten en geen cent investeren bij Marnix’ project. En ook niet ingaan op Ratio’s aansprakelijkheid bij een fiasco. Shoot the messenger! Van mij zult u geen last meer hebben. U heeft het rijk alleen en kan wat mij betreft al leuterend ten onder gaan. Gewoon Darwin; survival of the species. Boem.

  • Graftak.

   Even een concept reactie voor u, welke u ook als template kan gebruiken voor iedere reactie in de toekomst.

   Komt-ie.

   U denkt wellicht dat Graftak mijn nick-name is, fout! Het is mijn werkelijke naam; volgens het principe van nomen est omen. Leuk hè en ook erg schrikken. Ik ben erg eenzaam en heb af en toe wat aandacht nodig, daarom meld ik mij hier van tijd tot tijd. Weliswaar heb ik niets aan de discussie bij te dragen, maar met iedere wederreactie ben ik heel blij. Heb dan het idee dat ik nog besta. En als die reactie dan kritisch is, dan ga ik gewoon nergens op in. Ik speel gewoon de debiel. En dat gaat me makkelijk af met het Syndroom de la Tourette. De drank en de pretsigareten zijn daarbij ook een prettig windje in de rug. Het zit me over de grens heen van mijn onderontwikkeldheid en werpt de schroom af. Ik voel me dan als een onoverwinnelijke halfgod, hier diep in de provincie. Ik voel me dan het gezicht van de Libertarische beweging Nederland. Ik moet bekennen dat het wel vervelend was dat Voight-Kampff mij door had. Maar die heb ik toch maar mooi weggepest. Eigenlijk vind ik Voight-Kampff heel erg lief en zou ik ook zo als hem willen zijn, maar mijn gevoelens spelen nu eenmaal de overhand. Echter, laat één ding duidelijk zijn; op deze website heers ik. Samen met mijn vrienden Nayo en Marnix: Jut, Jul en Onbenul, zeg maar. Die Ratio heb ik ook in mijn zak, die begrijpt zelfs zijn eigen huisregels niet. Hij begreep het zelfs niet toen mijn vriend Voight-Kampff het hem trachtte uit te leggen. Ik houd gewoon heel erg veel van Voight-Kampff. En heb me ook indirect aangeboden als groupie. Maar hij begrijpt het niet of vindt mij misschien niet leuk. En dat begrijp ik dan weer niet. Ik wil alles voor hem doen, alles. Ik ben zo ontzettend blij en dankbaar dat Voight-Kampff mij ziet staan en mij aandacht geeft. Ik vind Voight-Kampff zo ontzettend lief.

   Voilá en alstublieft.

   • Graftak, “Je hebt er nogal druk mee, niks beters te doen?”

    Ach druk, ik zit toch achter dat ding. Ben breed georiënteerd en multifunctioneel (heb even vaak op de grond gelegen als er trots op gelopen). Tussendoor ram ik er wel even wat uit.

    Beters, ja. Daarom stop ik er na vandaag mee. Mijn missie zit en heb een tegenprestatie geleverd voor de prima artikels die ik hier aangeboden heb gekregen. Ik heb getracht duidelijk te maken dat doelen stellen noodzakelijk is om iets bereiken (zonder doel is iedere richting goed, nietwaar) en wat strategie is en de daarbij behorende strategische keuzes. Taak volbracht en harmonie hersteld.

    Leukers, nee. Heb veel plezier beleefd om u in uw eigen mes te laten lopen en te zien dat uw ballon langzaam leegliep (voorbeeld deze laatste reactie). Vanaf morgen moet u het weer zonder mij doen. U heeft dan niemand meer om tegen af te zetten. U glijdt dan langzaam weer terug af in de enorme leegte. En vervalt tot apathie. U houdt als het ware op te bestaan.

    Effe mijn psychoanalyses evalueren; de leukste was toch wel te constateren dat u een man bent met intellectuele potentie die nooit gevuld is. Dat u nooit de kans heeft gehad ‘to live up to your potential’. En dat hakt er best in nu u niet meer de tijd rest om dit gat te vullen. En dat is best jammer. Dit is de zenuw die ik bij u geraakt heb. Dus, ik ben niet het probleem. Ik laat u alleen maar in de spiegel kijken. Een leven van gemiste kansen en verspilde mogelijkheden. Dit is wat er op het einde overblijft op dit ondermaanse. Voor iedereen. Geldt ook voor mij.

    Niemand hier heeft meer om u gegeven dan ik. Ik wens u dan ook het allerbeste, onbekende vriend Graftak. Ga met God.

 25. Nayo.

  Er is sprake van een patroon:
  o In uw anarchistische ideologie heeft u geen ontwikkeling doorgemaakt, u blijft uw anarchiemantra monomaan herhalen zonder in te gaan op praktische uitvoerbaarheid en antithese (mijn kritiek);
  o Zelfde patroon bij deze discussie; u blijft maar teruggrijpen op de initiële start (data) zonder daarin de vervolg analyse en conclusie te betrekken (die u notabene wordt aangereikt) en hierop in te gaan. Zelfs falsificeren gaat boven uw pet.

  Het is inderdaad lekker klessebessen zonder enige aansprakelijkheid (Marnix project), urgentie gevoel (staat van oorlog van overheid tegen bevolking) en praktische uitvoerbaarheid (beetje overal tegen afzetten). Voor mij bent u een haperende langspeelplaat. Het is niet constructief en brengt niets. Het irriteert me zelfs. Ga u ergens in bekwamen en kom dan maar eens terug, dan spreekt u met enige basisautoriteit.

  Ik begrijp de libertarische beweging dat ze gebruik maken van dit platform; Ratio is over het algemeen een uitstekende beheerder. Waar ik me over verbaas is dat de Libertarische gemeenschap Nederland het accepteert om een platform te delen met twee incompetente auteurs en prutsers in de marge:
  o Nayo onderbrengen bij filosofie is lachwekkend;
  o De koopman Marnix een platform geven zonder aansprakelijkheid is lastig.

  Laat er geen misverstand over bestaan dat ik niet de vrijheid van meningsuiting wil beperken. Maar om nu twee reageerders te promoveren auteurs (taalgebruik, interpunctie, vervoeging werkwoorden is belabberd) is een brug te ver. Laat ze lekker reageren.

  Het is niet mijn business en ik trek me terug. Maar u is allen gewaarschuwd.

  • VK

   wat een ontzettend lange reactie weer. Ik maak wel veel los bij u hé…

   o In uw anarchistische ideologie heeft u geen ontwikkeling doorgemaakt, u blijft uw anarchiemantra monomaan herhalen zonder in te gaan op praktische uitvoerbaarheid en antithese

   Mijn anarchisme is een existentialisme, een bewust egoïsme, meer niet. Mijn favoriete filosofen zijn Sartre en Stirner. Als je deze twee filosofen basaal onderzoekt, snap je ongeveer waar ik voor sta, waardoor ik mij laat inspireren.

   Voor mij bent u een haperende langspeelplaat. Het is niet constructief en brengt niets. Het irriteert me zelfs. Ga u ergens in bekwamen en kom dan maar eens terug, dan spreekt u met enige basisautoriteit.

   U weet niet waarin ik mij bekwaamd heb. En of je je in Nederland nou wel of niet bekwaamd, mensen luisteren toch niet naar je.

   o Nayo onderbrengen bij filosofie is lachwekkend;

   Ik heb niet beweert dat ik filosofie schrijf. Het vrijspreker platform classificeert het blijkbaar zo. En het is maar net wat je verstaat onder filosofie, hoe je dat woord definieert.

   o De koopman Marnix een platform geven zonder aansprakelijkheid is lastig.

   Ik snap niet eens wat je hiermee bedoeld. Ik snap ook niet zo goed, waarom je allemaal meningen hebt over Marnix zijn project omtrent de aankoop van grond in het buitenland. Je doet er aan mee, of niet, einde verhaal.

   Het is niet mijn business en ik trek me terug. Maar u is allen gewaarschuwd.

   Gelukkig hebben we VK, die ons waarschuwt en beschermd. Ongevraagd

   En kom nou alstublieft niet weer met zes kantjes reactie, want ik heb daar geen tijd voor.

   • Nayo.

    Existentialisme denk je, leuk. En dan komt Sartre met zo’n flutboek La Nausée. Weer niets tastbaars dat je verder helpt. Alleen nog meer wanhoop en dat ook nog in de toekomst, tot het einde der tijden.

    De filosofie van Sartre is vooral een lifestyle-filosofie voor hemzelf. Hij heeft een leuk thema te pakken om er ‘s-avonds wat over te ouwehoeren in het café met zijn groupies, onder genot van Absint en een sigaretje. Lekker ontspannen achterover leunen en leuteren omdat je weet dat er aan het einde van de nacht altijd wel iemand beschikbaar is om mee te neukelen. Sartres back-up scenario was een gang naar de prostituees. En in het aller uiterste geval kon hij ook nog bij zijn vrouw Simone terecht. De kans op een depressie is zo goed als uitgesloten, met een dergelijke lifestyle.

    Eenvoudige geesten zoals u, die niet zelf kunnen nadenken, gaan dan over de beste man leuteren. De Sartre light versie; Sartre zonder borreltje, sigaretten, groupies, hoeren en Simone de Beauvoir. Sarte lacht zich dood om de schapen. Hij vertelt te leven en u gaat leuteren en de persoon verheerlijken. Vooruit, ieder zijn koning. Ik Toine Mander en u Sartre (in de grachtengordel, inclusief uitkering)

    Even praktisch; met een bbp van 800 miljard euro (2020) kunnen we zonder veel pijn een paleisje kopen voor onze koning Toine Manders. En als iemand mij het adres geeft dan kom ik koning Toine Manders iedere dag ophalen, parkeer hem in het parlement waar hij het volk kan toespreken en zet hem dan ook ieder avond weer keurig thuis af bij zijn vrouw de koningin (analoog aan koningin Maxima).

    Tarieven: Vanaf morgen kost mijn consult 400 euro per uur, exclusief btw.

   • Nayo,

    “… want ik heb daar geen tijd voor.”

    Hopelijk niet met het volgende filosofie artikel.

    Effe wat anders. Ik heb alhier aan wat reageerders-branding gedaan (Graftak en Batavier) m.b.t. hun nick. Doe ik ook even voor u: Fluffy Stuff Sadness.

    Wat zegt u ervan?

 26. En nog iets. Ik herzie mijn staatsvorm en ruil federalisme in voor monarchie met koning Toine Manders. En dan zet ik iedere dag graag koffie voor hem en poets zijn schoenen. Ook chauffeur ik koning Toine dan graag ieder dag van en naar huis (kasteel).

  Dit kan is geschreven zonder enige ironie, sarcasme of cynisme. Ik ben serieus en realistisch.

  • wow…..

   :_)

   Heeft Toine een kasteel? Waar staat dat? Staat dat in de Efteling? Is dat villa volta ?

   • Welnee sukkel.

    Op de vraag van de makelaar wat ons budget is kunnen we met een gerust hart zeggen dat ons budget even hoog is als het bbp; 800 miljard euro op jaarbasis. Van een lineaire hypotheek zien we af. Verzekering doen we ook niet aan; indien noodzakelijk kopen we gewoon een nieuw kasteel voor onze koning. De makelaarscourtage betalen we cash. Bij de aanschafprijs van het kasteel, kan makkelijk de kosten van een tuinman toegevoegd worden. Mijn diensten als koffiejuffrouw, schoenpoetser en chauffeur zijn free of charge, want liefdewerk voor de monarchie.

Comments are closed.