De Misesfactie binnen de LP heeft besloten moties in te dienen op de komende ALV. Het is zinloos de partij nu te verdelen door een richtingenstrijd. Pas als er door onderlinge libertarische samenwerking ooit een nachtwakersstaat is gevestigd, is er ruimte voor een richtingenstrijd. Dan kan de partij zich splitsen in minarchisten, die pas op de plaats willen maken, en in een groep die de Misesfactie volgt en van mening is dat de overheid nog kleiner moet worden.

De eerste motie gaat in op de bestuurscultuur:

Wij roepen het bestuur op om de bestuursstijl te wijzigen. Minder micromanagement, meer laissez faire en high trust. Voorbeelden. Geen verboden woordenlijst. En het in principe accepteren van uitkomsten van werkgroepen en hier slechts in uitzonderingen gemotiveerd van afwijken. En als je dat doet de werkgroepen de kans te geven tot een weerwoord en verdediging van hun adviezen. Het bestuur dient niet controlerend bezig te zijn maar motiverend en inspirerend. Besef overigens dat op het moment dat je niet langer kan worden genegeerd je hoe dan ook wordt geridiculariseerd. Hoeveel controles je ook inbouwt.

Ook al is er een nieuw bestuur. Toch hechten we eraan deze motie in te dienen. Verandering van bestuursstijl is een heel ingrijpend proces. Een motiverend en inspirerend bestuur past bij de libertaire principes. Het is daarom goed als de volgens sommigen al voorzichtig ingezette koerswijziging van het nieuwe bestuur duidelijk door de leden wordt ondersteund.

De tweede motie:

We roepen het bestuur en de leden op om de algemeen gedeelde libertarische waardes centraal te stellen. We zijn een politieke partij. Er is genoeg common ground binnen het libertarisme. Over veel punten hoeft niet gediscussieerd te worden. Ga uit van hetgeen we delen, waar we het over eens zijn. Dus geen nadruk op bepaalde standpunten met betrekking tot abortus, IP, immigratie of basisinkomen. Voer een programma uit en communiceer vanuit de gedeelde waardes. Dit scheelt heel veel discussie en frictie. Het heeft geen zin ons te verdelen door een positie te kiezen bij een verkiezingsprogramma of communicatieuiting waarvan je weet dat dit 1 van de weinige onderwerpen is, waar het libertarisme nog geen eenduidig antwoord heeft.

De Misesfactie heeft bepaalde voorkeuren. Maar wil geen splijtzwam zijn. De onderlinge verschillen zijn niet belangrijk. Het gaat immers om de grote lijn. En die is duidelijk genoeg. De kiezer weet waar hij op stemt, een partij die gaat voor individuele verantwoordelijkheid. Het is goed interne debatten over deze onderwerpen te voeren maar thans extern geen keuzes te maken die kunnen zorgen voor splitsingen. Daarom ook dient de Misesfactie nu geen moties in om haar idealen aan andere leden op te dringen.

Motie 3, het gevaar van transitievraagstukken

We roepen op om in programma’s en communicatie(plannen) niet teveel aandacht te geven aan transitievraagstukken. Deze zijn hybride, collectivisme en libertarisme, en zijn altijd aan te vallen. Wijs naar de fouten van het huidige systeem en wijs op de voordelen van libertarisme. Ga geen betogen houden hoe collectivisme efficiënter vorm te geven (dus geen discussie over basisinkomen). Vermijd de herverdelingsvalkuil.

De weg naar meer eigen verantwoordelijkheid en dus meer persoonlijke vrijheid vergt vele kleine stappen. De tussenoplossingen echter zijn allen vlees noch vis. Stel dat de LP ooit deelneemt aan de Tweede Kamer dan is het zaak wetsvoorstellen te steunen die de persoonlijke vrijheid vergroten. Welke dat zijn kan je niet op voorhand aangeven.

Motie 4, de noodzaak van permanente campagne

We roepen het bestuur op om als partij permanent zichtbaar te zijn. Er zijn vele, sommige stellen 10 of meer, contactmomenten nodig voordat de gemiddelde persoon zich gaat interesseren en overweegt iets te kopen of ergens op te gaan stemmen. Die 10 contactmomenten halen we niet in de 12 tot 16 weken voor een verkiezing. Het is essentieel te werken aan deze contactmomenten via een permanente campagne. Dit kan via social media en via lezingen. Goed scorende youtube video’s. Het Forum trekt niet voor niets zo ongeveer iedere week het land in. We willen een boodschap delen roepen het bestuur op om tot een plan te komen om permanente campagne te voeren

Het bestuur lijkt zich vooral te richten op de interne organisatie. En daar minimaal een jaar voor uit te trekken. Het is belangrijk nu al actief te zijn. Je weet de levensduur van Rutte IV niet. Bovendien zijn de mensen die een ledenadministratie en partijstructuur kunnen opzetten vaak andere mensen dan degenen die een boodschap goed kunnen uitdragen. Het is zaak snel te beginnen en ook hier ervaring op te doen.

De vijfde motie

We roepen het bestuur op om samen met de leden enkele unieke zwakheden te vinden van de overheid. Zwakheden, of toekomstige schandalen, nog niet geclaimed door andere politieke partijen. Dit kan veel politiek rendement geven. Zoals Omtzigt deed met de toeslagen affaire. Er is veel te winnen als je een dergelijk issue als eerste kan claimen en dit tot een schandaal doet uitgroeien.

Dit is een strategie die met onze beperkte middelen heel goed kan uitpakken. Er zijn genoeg voorbeelden te verzinnen waar gescoord kan worden. Die nog niet bij het grote publiek bekend zijn en waar nog geen enkele politieke partij zich heeft om bekommerd.

De zesde motie, COVID!

Beseffende dat Covid maatregelen onze vrijheid in ernstige mate ondermijnen de motie indienende om zich als partij maximaal te verzetten tegen deze ingrepen op de vrijheid

Nogmaals, het is mogelijk dat er over een jaar weer Tweede Kamer verkiezingen zijn. Bovendien, als partij ontkom je niet aan een Covid standpunt, ook tussen verkiezingen in. Als het bestuur en een deel van de leden bang is gezien te worden als een “Wappie” partij, is het te overwegen een neutraal standpunt in te nemen. Zich richtende op onze kernwaarden van individuele verantwoordelijkheid en vrijheid. Als de vaccins zo goed zijn als beweerd dan is er geen enkele reden om als staat nog dwangmatig te handelen. Als die rol er al was. Over Covid kunnen eindeloze discussies gevoerd worden, veel leden van de Misesfactie hebben meer met Haga dan met Rutte / de Jong / het RIVM. De Misesfactie hoopt hiermee eindeloze discussies te voorkomen en stelt een lijn voor die, hoewel voor bijna niemand 100 procent bevredigend, wel door eenieder moet kunnen worden onderschreven.

slotwoord

De Misesfactie weet dat het bestuur niet al te positief staat tegenover de moties. De Misesfactie verwacht een inspirerend en motiverend bestuur dat nu al gaat werken aan de toekomst. En daarbij komend jaar meer ambitie heeft dan de interne organisatie opzetten. Veel van de andere moties lijken ons schoten voor open doel. De LP moet zich niet nodeloos verdelen. De Misesfactie begrijpt dit. De vraag is of het bestuur dit volledig begrijpt.

 

29 REACTIES

 1. Omtzigt heeft tot nu toe niets bereikt. Wat roering en dat is het. Draag uit wat de voordelen zijn van libertarisme.

  • Wij hebben nu al een richtingenstrijd tussen “libertarisme” en “libertair”. Dat snap ik zelfs niet dus laat staan mensen die ik ken die niet veel beter weten dan SP, CDA, VVD, Wilders, enz.

  • Ik heb dat ook een beetje, met ‘de debatten’, in ‘de kamer’.

   Omtzigt kaart weer eens een schandaal aan. En coalitie politici gaan er niet op in. Omzeilen de vragen, komen met compleet vaag ambtelijk gewauwel, of ze geven wel antwoord op een vraag, maar niet op de vraag die Omtzigt stelde. En dat blijft dan eindeloos doorgaan.

   Wat ook altijd werkt. Omtzigt kaart twaalf misdaden en/of schandalen aan, van de regering Rutte. Waarop Rutte dan zegt, met een brede glimlach: dat zie ik toch anders….

   Ik heb niet het gevoel dat het zin heeft. Ik denk dat Omtzigt net zo goed op de grote markt kan gaan staan, met een spandoek, of iets dergelijks. Je statements in ‘de kamer’, zijn niets meer dan kreten van protest. Maar je moet niet de illusie hebben dat er een daadwerkelijk ‘debat’ plaatsvind, of dat er naar je geluisterd wordt.

   Libertarisme is nogal een niche. De LP komt op haar site met agorisme aan en met anarcho kapitalisme. Echt, de niche van de niche politiek. Welke Nederlandse Henk en Ingrid hebben een mening over Samuel Edward Konkin en zijn nieuwe perspectieven omtrent een libertarische interpretatie van klasse strijd?

   . De LP wilt een basisinkomen. Dat schrikt rechts af. De LP noemt zichzelf anarcho kapitalistisch. Dat schrikt links af. Dus het gaat wel moeilijk worden, om mensen aan zich te binden. Maar goed, ze moeten het zelf weten. Ik hou mij per definitie niet bezig met parlementair geneuzel.

   • Je hebt gelijk. Je moet gewoon met oplossingen komen, die eenvoudig en makkelijk te communiceren zijn.
    Ik gooi het altijd op contractvrijheid: geen publiek gezondheidszorg meer, dus minder belastingen, en dan een contract sluiten met het ziekenhuis, huisarts, tandarts. En de overheid en de verzekeringsmaatschappijen gaan eruit.
    Zo doe ik dat. En de tegenwerking, die is makkelijk te tegen te gaan.

   • Ik zie het agorisme als de niet-politieke tak van het libertarisme. Ik zie daar geen tegenstelling in maar complementariteit. De politieke partij streeft naar een politieke stem met als doel het bewustzijn te vergroten en libertaire/libertarische waardes te promoten. Zie ook de nieuwste V for Valentine (afl. 30).

   • Ik had die Valentine nog gemaild, over dat agorism project, maar had geen antwoord gekregen

 2. Sterke moties waar ik me volledig achter schaar! Het is juist interne versplintering die degenen die ons kwaad gezind zijn in de kaart spelen. De titel van mijn thriller Achter de nevel is niet voor niets een anagram van Leve eendracht!

 3. Zolang de meesten met hun individualisme pronken gaat het heel moeilijk worden een gesloten front naar buiten toe te tonen. Ik denk dat het sowieso kansloos is een deuk te schoppen in het stervende democratische pakje boter. Geloven we eigenlijk nog dat verkiezingen eerlijk verlopen? Ik niet bv. Wat voor zin heeft het dan nog deel te nemen aan het circus?

  • De verkiezingen zijn echt, maar, de politieke partijen bepalen daarna wat er gebeurd. En daar heb ik of we geen invloed op. Je stemt op een mens, maar een partij neemt het over.

   • Hoe snel kun je eigenlijk al die stemmen tellen?
    Tegelijkertijd krijg je dezelfde avond de uitslag al toch?
    Een voorlopige uitslag, vooruit. Maar toch. Daar verandert nooit wat aan en komt meestal nagenoeg exact overeen met de landelijke peilingen op dezelfde avond.

   • https://www.vrijebond.org/hoera-democratie/

    Met wat er in dit stukje staat, ben ik het in grote lijnen eens. Dit is ook het beste, meeste heldere statement dat ze naar buiten gebracht hebben. Hierin gaat het tenminste een keertje niet over woke en je pronounce etc, waar de vrije bond normaal gesproken mee komt

    De vormen van directe actie die ze hier aanhalen, daar zijn jullie het dan niet mee eens natuurlijk, want dat soort actie ‘mag niet’ en het is ‘slecht’. Maar men heeft wel gelijk dat directe actie betekenis heeft en parlementarisme niet.

    Verkozen politici hebben topambtenaren om zich heen, die in contact staan met de megarijken, de topondernemers en bankiers. Dit zou ook gelden voor een libertarische politicus. Je kan dus alleen maar in de oppositie zitten, als libertarische politicus.

    Ik hoorde een libertarier zeggen : als je een partij begint (zoals de LP) dan gaan allemaal belangengroepen aan je mouw trekken. Maar, wij zijn libertariers, wij laten ons niet voor een karretje spannen van lobbygroepen. Ja, misschien jij niet, maar er is altijd wel iemand die om gaat en water bij de wijn doet. En op die manier wordt je dan een vehikel van lobbygroepen. Zo werd FVD bekostigd door Rusland en een tak van de gereformeerde kerk in Nederland (die zijn conservatisme wilde aanwakkeren). Denk is een lobbykanaal van Turkije. D66 is een spreekbuis van het WEF. De PVV heeft banden met Israël. De PVDA was ooit sociaaldemocratisch, maar liet zich inkapselen door neoliberale denkers en/of belangen. Bij1 word denk ik deels bekostigd door communistische groepen (terwijl die partij eerst niet communistisch was). Zelfs de vrije bond zelf is min of meer ingekapseld, door communisten en/of Bij1 activisten.

    Kortom, die idealen zijn niet zo veilig, in je partij. Er gaat aan je partij getrokken worden, als het niet een geheime organisatie is. En er is altijd wel iemand die omgaat, die zich laat omkopen, zich laat intimideren, of wat dan ook.

    Vroeger was iets als de LP heel erg tegen een basisinkomen. Nu al niet meer. Daar is dan al een beetje gelobbyd, blijkbaar. Daar is al een ideaal omver geduwd. Niet dat ik per se tegen dat basisinkomen ben. Nee, weet ik eigenlijk niet, wat ik daarvan vind. Maar dat terzijde.

    Weer een heel lulverhaal van mij

   • @nayakosadashi2020

    Wel een interessant lulverhaal. Het kaart een oud probleem aan. Over politieke stromingen met ‘realisten’ en ‘fundamentalisten’. Met het bekende dillemma en die geen van beide iets realiseren van hun idealen.

    Het artikel van de vrije bond is interessant maar ze zijn mij krijtgeraakt toen ik las dat tegenstanders van (hun) activisten “fascisten” zouden zijn. Dat is ook van die achterhaalde retoriek.

    Maar het argument om ergens, op de goede plek op een nieuw moment, te gaan staan met een spandoek of t-shirt met een korte rake stelling er op, klopt wel. Uiteindelijk krijgt het aandacht. Maar wil je dan zelf degene zijn die zich laat aftuigen, of laat je het een ander doen?

    Een LP doet er goed aan, mocht men gaan demonstreren, om niet met “belasting is diefstal” te komen. Interesseert dat de ‘gemiddelde werkende’ werkelijk iets? Het lijkt mij eerder een slogan voor een lobbykantoor waar ex-ministers een baantje hebben.

  • Het artikel van de vrije bond is interessant maar ze zijn mij krijtgeraakt toen ik las dat tegenstanders van (hun) activisten “fascisten” zouden zijn. Dat is ook van die achterhaalde retoriek.

   Ik snap je punt, voor de ‘vrije’ bond ben je heel snel ‘een fascist’. Ze weten niet wat echt fascisme is. Als er echte fascisten door de straten zouden marcheren, dan zouden ze afdruipen, met de staart tussen de benen. Het zijn poseurs.

   Maar het argument om ergens, op de goede plek op een nieuw moment, te gaan staan met een spandoek of t-shirt met een korte rake stelling er op, klopt wel. Uiteindelijk krijgt het aandacht. Maar wil je dan zelf degene zijn die zich laat aftuigen, of laat je het een ander doen?

   Ik laat het altijd andere doen.

   Een LP doet er goed aan, mocht men gaan demonstreren, om niet met “belasting is diefstal” te komen. Interesseert dat de ‘gemiddelde werkende’ werkelijk iets? Het lijkt mij eerder een slogan voor een lobbykantoor waar ex-ministers een baantje hebben.

   Ook snap ik hier je punt. De LP snapt niet dat 99 procent van de mensen niets geeft om belasting, omdat ze amper belasting betalen. Maar de LP moet wel die 99 procent zien te bereiken. Met de slogan ‘belasting is diefstal’, bereiken ze een paar ondernemers die in Dubai zitten en miljardair zijn. Dus, ze bereiken 0,0001 procent van de bevolking. Daarom gooit de LP het nu ook over een andere boeg. Daarom komen ze nu met iets als een basisinkomen. Dat trekt mensen eerder aan. Jan modaal geeft niets om belasting. Maar je moet Jan modaal wel bereiken, als je een zeteltje wilt winnen. Ik ben wel blij dat ik niet lid ben van een politieke partij en dat ik geen zieltjes hoef te winnen en dus gewoon kan zeggen wat ’the fuck’ ik écht wil zeggen.

 4. In een ander artikel hier op Vrijspreker lees ik vandaag dat 85% zich heeft laten vaccineren. Zelfs als dat wat aan de hoge kant is heb je het over 75%. Die mensen hebben zich laten wijsmaken dat er een gevaarlijk virus is, dat vaccineren helpt en dat vaccineren niet risicovol is. Maw, meer dan 75% is gevallen voor de staatspropaganda en ze gaan never nooit niet op een libertarische partij stemmen. Blijft over 25% en die zul je moeten delen met het FvD, plukjes PVV en misschien wat klein rechts. Dat gaat geen vetpot worden.

  • Het zal interessant zijn te zien hoeveel van die vermeende 75%(*) er een boostershot gaan nemen en van hoevelen de ogen toch zijn open gegaan.

   (*)overigens m.i. een propagandistisch percentage dat men met een scheepsvracht zout mag nemen…

   • Ik vraag me af hoeveel van die booster shots er komen

    En is het niet vreemd, normaal heb je aan één prik genoeg, toch?

 5. De vraag is, wat gebeurt als de LP in ‘de kamer’ komt?

  Ik denk dat ze op dezelfde manier behandeld worden als de SP, de PVV, FVD, Bij1

  Je mag iets zeggen dat spitsvondig is en daar word dan niet naar geluisterd en ondertussen zit men op de mobieltjes te spelen. Totale verspilling van energie.

  De VVD noemt je niet voor niets een ‘schreeuwer aan de zijlijn’, als je mening een halve centimeter afwijkt van de consensus. En naar ‘schreeuwers’ luisteren ze niet. Ze luisteren wel naar ‘experts’ uit hun eigen kringen.

  Een groot deel van het volk zal in de LP een FVD lezen. Men zal zeggen : een extreemrechtse partij

   • Ja, ach, BBB

    Het is allemaal prima, maar ik zou persoonlijk niet in ‘de kamer’ willen zitten, om daar tegen een muur te praten. Een muur genaamd Rutte.

 6. Als de mens zijn vertrouwen in de democratie verloren heeft, wat kan een nieuwe partij dan nog goed doen? Dat is dan slechts meer van hetzelfde. Door deelname van andere onbetrouwbaren.

  • Precies Bertuz.

   Libertarisme is in de kern een anarchistische stroming hé. Althans, het heeft haar wortelen in het Amerikaanse individualistische anarhcisme. Het heeft nogal radicale roots. En anarchisme gaat per definitie niet uit van parlementarisme. Welke anarchist zit nou in ‘de kamer’? En als je wint, wat dan, als je in een coalitie komt? Dan ga je dus anarchistische wetten uitschrijven? Dan vorm je een anarchistische staat? Een anarchistische premier?

   :__)

   Ik heb meer vertrouwen in mensen die zelf libertarische communes willen opzetten. Mensen die met bitcoins aan de haal gaan, mensen die zwarte markt activisme vormgeven, mensen die solidariteitsnetwerken opzetten, mensen die woongroepen beginnen, mensen die geld inzamelen voor liefdadigheid, mensen die bij de voedselbank helpen, als vrijwilligers, mensen die belasting ontwijken, mensen die protestacties vormgeven etc, etc.

   Een kracht van het anarchisme, was juist altijd dat het zich niet brandde aan zielig parlementarisme, maar dat het uit ging van directe actie, experimentatie, confrontatie, omzeiling, burgerlijke ongehoorzaamheid etc, etc. Voor de FVD-achtige libertariers die ‘de kamer’ in willen gaan om een carrière op te bouwen en om ‘Nederland’ te redden, gaat dit dan weer te ver allemaal.

 7. Omtzigt heeft wel degelijk zaken bereikt. Samen met de dame van BBB hebben ze het CDA zo te zien ontmanteld. De keizer, het CDA, heeft geen kleren aan. Met een beetje geluk verdwijnen ze in de vergetelheid. Niet dat andere politieke partijen het beter gaan doen, net als D66 zullen nieuwe bezems korte tijd schoon vegen, maar al snel past men zich als partij aan en wordt men net zo fout als de partijen die men vervangen heeft. Het zou echter een verademing zijn als een regentenpartij als het CDA totaal gemarginaliseerd wordt of echt verdwijnt. Dit is een teken dat de bevolking toch op een gegeven moment leugens niet meer slikt en dat geeft enige hoop. Dus, Omtzigt, bedankt.

  • Ik zie Omtzigt alleen meer als een activist, dan als een politicus. Hij zal ook nooit, maar dan ook nooit in een coalitie komen. Net als dat een activist nooit in een coalitie komt, tenzij deze activist ‘normaliseert’ en ‘deradicaliseert’

 8. Het is mij overigens niet geheel duidelijk waarom een politieke partij de beste methode is om libertarisme te verspreiden. Via 50 procent plus 1 libertarisme de rest van de bevolking door de strot duwen? Gaat niet werken en is tegengesteld aan libertarisme. Je moet de mensen die meer eigen verantwoording willen 1 voor 1 overtuigen, daarbij kan een politieke partij en aanwezigheid in de Tweede Kamer wel helpen. Maar je moet je bewust zijn van de tegenstrijdigheid die is ingebakken in een libertarische partij

  • Ja en stel dat libertariers in het parlement zitten en een wet doorvoeren die ik niet accepteer. Dan ga ik mij echt niet aan zo’n wet houden hahaha. Ik ben een anarcho minister, ik maak anarchistische wetten…..En je hebt je eraan te houden, regels zijn regels !!!!

   :_)

   Ik zag dat veel van die ‘libertarische’ politici in Nederland, gewoon van die populistische FVD/PVV mannetjes zijn, in net iets te foute maatpakken. Iedereen kijkt daar toch doorheen.

   Wat mij eerder een libertarische praktijk lijkt: We mogen niet op vakantieparken wonen? Dus toen deden we het wel, voor de zekerheid.

   Zoals een Nederlandse linkse anarchist laatst zei. Een jongen die ik niet zo mag, maar hier had hij wel zeker gelijk in. Hij zegt: je denkt dat als je het parlement in gaat, dat je het parlement dan veranderd. Maar het is andersom, het parlement veranderd jou!

   Kijk naar iets als D66. Ooit was dat een partij met verschillende eigen ideeën. Nu is het een VVD clone.

   Kijk naar iets als de PVDA. Vroeger was dat authentiek sociaal democratisch. Nu is het een VVD, in een rood jasje.

   Kijk naar de SP. Vroeger was de SP een communistische partij. Nu gooien ze hun marxisten uit de partij en proberen ze stemmen te halen bij de PVV/FVD stemmers.

   Vroeger ging het CDA uit van christelijke waarden, als matigheid en soberheid en naastenliefde. Nu is het een compleet verrot bolwerk, voor gewetenloze oppertunisten.

   Als de LP ooit in ‘de kamer’ (spannend) komt, dan vermoed ik dat zij gewoon een soort FVD wordt. Maar het FVD was er al.

  • Maar, zoals Ratio ergens zei

   Een LP werkt dan als een soort reclamebord voor een ideologie. Net als dat de SP werkt als een reclamebord voor socialisme. Beide partijen zullen namelijk nooit, maar dan ook echt nooit in een coalitie komen. Daar is NL wel net iets te corrupt voor, namelijk. Coalities zullen altijd bestaan uit : VVD, D66, PVDA en CDA.

 9. Ideetje voor motie 5: een hernieuwvare-energieschandaal. Subsidies worden kwistig rondgestrooid. Deze zijn gebaseerd op werkelijk gebruik van hernieuwbare energie. Enkele jaren gelden werd ik gebeld door een verkoper van mijn energieleverancier. Of ik zonder meerkosten herniewbare energie wilde. Nee, zei ik, dat wil ik niet. U kunt mij niet garanderen dat de electronen uit het stopcontact uit een hernieuwbare bron komen.
  Crux is dat het een puur administratief systeem is. Je kunt erop wachten dat daarmee gesjoemeld gaat worden.

Comments are closed.