Artikel ingezonden door Marnix. De reacties onder dit artikel worden gemodereerd. Blijf on topic. Wie een alternatieve samenleving wil stichten, libertarisch of iets anders, doet er goed aan te leren van geslaagde voorbeelden. De Amish zijn misschien niet de eerste groep waar je aan denkt als alternatief voor het huidige systeem. Toch hebben ze een aantal zaken heel slim geregeld, waardoor ze al meer dan 200 jaar onafhankelijk van de rest van de maatschappij op hun manier kunnen leven. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen, en belangrijker nog, hoe weten ze zichzelf in stand te houden?

De Amish zijn een groep van in totaal ongeveer 350.000 leden, met gemeenschappen verspreid door de VS en Canada. Ze hebben geen centrale machtsstructuur, waardoor iedere groep net íets andere regels volgt, bijvoorbeeld voor welke techniek is toegestaan en welke niet. Het is een misvatting te denken dat alle Amish alle techniek afwijzen. Zaken die zijn toegestaan onder veel Amish zijn onder meer landbouwmachines, wasmachines (met verbrandingsmotor) en vaste telefoon, vooropgesteld dat het nodig is voor werk. Ook autogebruik wordt vaak oogluikend toegestaan, want zelfs bij de meest strenge ordes mag men best een lift aannemen of een taxi huren. Veel Amish werken in de buitenwereld, in fabrieken, winkels, horeca. Het boerenbedrijf neemt tegenwoordig minder dan de helft van de economie in beslag.

foto: dank aan Bob Jagendorf

Onder elkaar spreekt met een soort Zwitser Duits, wat onwetende amerikanen ‘Dutch’ noemen. Men refereert aan mensen van de buitenwereld als ‘English’.

De Amish, Mennonieten en hun voorgangers de Anabaptisten, zijn van mening dat alleen volwassenen gedoopt mogen worden, als een bewuste keuze voor het geloof. Deze opvatting werd veroordeeld niet alleen door de Katholieke kerk maar ook door reformatoren Maarten Luther en Johannes Calvijn. Anabaptisten werden vervolgd in Zwitserland, Duitsland en zelfs in Nederland eindigden enkele tientallen op de brandstapel. De kleine groep overlevenden vertrok wijselijk naar de Verenigde Staten, in een tijd dat het land grotendeels onontgonnen en vrij was. De Amish zijn weer een afsplitsing van de Mennonieten, welke zijn vernoemd naar een Nederlandse geestelijke, Menno Simons. Het voornaamste verschil tussen deze twee groepen is de afwijzing van de buitenwereld en haar techniek door de ‘Old Order’ Amish.

De kerk staat bij de Amish centraal, en vervult de rol van wetgevende en rechterlijke macht. Dat is wel erg veel macht voor één instantie, dus hoe voorkomt men machtsmisbruik? De belangrijkste factor is schaalgrootte: doordat Amish geen telefoons hebben, en zich normaliter verplaatsen met paardenwagen, zijn Amish gemeenschappen klein; alles is op loopafstand. Hierdoor kan een kerkgemeenschap nooit meer dan een paar honderd leden hebben. Bevalt één kerk niet, dan is het meestal gemakkelijk over te stappen naar een andere die minder streng, of juist strenger is. In andere woorden, er is concurrentie tussen 2600 (kerk)gemeenschappen.

Een Amish kerkgemeenschap heeft doorgaans drie dominee’s en één bisschop. Wanneer een dominee overlijdt of zijn rol niet langer kan vervullen, is ieder mannelijk kerklid in principe kandidaat. Een kandidaat-dominee moet genomineerd worden door ten minste drie andere leden (m/v) van de gemeenschap, soms buiten zijn medeweten om. Ieder genomineerd lid trekt een lot, zodat het uiteindelijk God is, of het toeval, dat beslist. En aangezien God onfeilbaar is, wordt een dominee zo benoemd voor het leven. Het is een tijdrovende functie waar maar weinig leden blij mee zijn.

Een bisschop wordt benoemd uit-en door de drie dominee’s, eveneens voor het leven. De bisschop is de hoogste autoriteit, maar hij beslist in de praktijk maar weinig. Wanneer er een belangrijk besluit genomen moet worden, zoals het wijzigen van een regel voor het toestaan van een nieuwe (landbouw) techniek, of het corrigeren van een lid dat zich misdragen heeft, gebeurt dat per stemming, en een voorstel wordt pas aangenomen bij een unaniem besluit.

Men streeft altijd naar een consensus van alle partijen, dus niet 50% + 1. Bij een kleine gemeenschap kan dat, al zal men hiervoor veel maar noodzakelijk overleg moeten voeren. Hoe wil je anders met je medemens samenleven?

De uitvoerende macht, dat is de gemeenschap zelf. Voor het naleven van regels of het ontplooien van initiatieven binnen die regels is ieder lid verantwoordelijk. Logischer kan eigenlijk niet, want waarom zouden andere mensen verantwoordelijk zijn voor jouw omgeving? De maatschappij, dat ben jij nietwaar, en een beter milieu (in de Franse betekenis van het woord) begint bij jezelf.

foto: dank aan Alvin Trusty

Wat streng religieuze gemeenschappen vaak verweten wordt, is dat men de jeugd indoctrineert en geen vrije keuze geeft. Maar ook hier hebben de Amish wat op gevonden: rumspringa (ja, inderdaad, ruimte om te springen) . Vanaf 14-16 jaar krijgt Amish jeugd de gelegenheid te proeven van de vrijheid van de buitenwereld, zonder beperkingen. Auto, telefoon, maar ook sex en drugs, het wordt allemaal schoorvoetend toegestaan. Tegen de tijd dat men 20 is verwacht men van de jongvolwassene dat hij of zij een keuze maakt: gedoopt worden om binnen de Amish te leven (met alle regels) of daarbuiten. Jeugd die dat laatste kiest wordt niet verbannen: men blijft welkom. In extreme gevallen duurt de rumspringa periode tien jaar, er is geen officiële limiet. Wat wel glashelder is: wanneer men kiest voor de Amish gemeenschap is dat voor het leven. Overtreding van de regels nádat men gedoopt is, kan in het ergste geval leiden tot uitstoting.

Het percentage dat kiest voor een leven binnen de gemeenschap is verrassend hoog: 90% van de jeugd blijft Amish, en van de 10% die kiest voor een leven in de buitenwereld sluit een groot deel zich aan bij de marginaal minder strenge Mennonieten.

Wat men de Amish jeugd in feite voorlegt is een sociaal contract, al is dat wel een contract voor het leven. Helaas dat er op dit moment geen andere gemeenschappen zijn die een dergelijke keuze aanbieden. Nederlander zijn is geen keuze, door simpelweg geboren te worden in Nederland wordt men geacht regels te volgen waar men nooit zelf gekozen voor heeft.

Familiebedrijven vormen de kern van de economie van de Amish: naast het boerenbedrijf werkt men veel  als  meubelmaker, monteur van landbouwmachines, huizenbouw en handel in levensmiddelen. Zelfvoorzienendheid beschouwt men als deugd. Wat je zelf kunt maken of repareren, hoef je niet te kopen. Kun je iets niet zelf, dan zijn er buren of familie waarmee je gunsten uit kan wisselen. Een bekend voorbeeld is het bouwen van een boerenschuur met de hele gemeenschap. Onbetaald werk waar men naar uitkijkt, want het is een sociale gebeurtenis, een feest.

Een bijzonder interessant aspect van de informele economie is dat het niet meetbaar is. Waar Amish op papier weinig verdienen, produceert en consumeert men toch vele geneugten, niet in de minste plaats fantastische voeding vers van het boerenland.

Die informele economie kent men ook buiten de Amish maar is een doorn in het oog van de overheid. Een man die in zijn vrije tijd klust in plaats van een klusjesman inhuurt, zorgt ervoor dat de overheid een belastbare transactie misloopt. Een vrouw die werkt en daarmee de kinderopvang betaalt, zorgt dat de staat drie keer zoveel belasting binnenharkt dan wanneer ze voor haar eigen kinderen zorgt. Wanneer ze ’s avonds kookt voor het hele gezin, wordt de afhaalchinees niet gebeld en verliest de fiscus wéér een transactie.

foto: dank aan drainhook

Stel je een buurt voor in Nederland waar men elkaar helpt: een informele kinderopvang, een klusjesman, met regelmaat gemeenschappelijke maaltijden, wat jongens die de tuin doen van de ouderen, gereedschap dat onderling wordt uitgeleend enzovoorts. Een enorme fiscale besparing en het is volledig legaal.  Geen wonder dat de overheid vrouwen aanmoedigt te werken en praktijkleerscholen voor jongens vrijwel aan banden heeft gelegd.

Tot slot zijn de Amish een doorn in het oog van de ‘Big Pharma’: ze laten zich niet vaccineren en maken nauwelijks gebruik van de reguliere, moderne gezondheidszorg, al is dat niet geheel verboden. Je zou dus een hoge kindersterfte en lage levensverwachting kunnen vermoeden. Mazelen en Polio die welig tieren, ouderen die sterven aan ziektes die prima te behandelen zijn … maar niets van dat alles: al is de kindersterfte iets hoger dan in de moderne wereld (zo’n 20% meer), zijn dit niet gezonde kinderen die sterven. Een baby met een aangeboren (hart)afwijking zal in de Amish gemeenschap snel tot God wederkeren, maar gezond geboren kinderen hebben een vergelijkbare overlevingskans als in de buitenwereld, ja zonder al die vaccins. De ouderen worden iets minder bejaard, maar behouden wel langer een hoge kwaliteit van leven. Onder meer het risico op kanker is 40% lager, diabetes type 2 een zeldzaamheid. Dit is makkelijk verklaarbaar: men eet gezonder, beweegt veel meer dan gemiddeld en overgewicht wordt als zondig beschouwd.

Psychologische klachten, depressie, problemen met verslaving en zelfmoord komen ook veel minder voor binnen de Amish, want men heeft een groot sociaal vangnet. Dat vangnet is niet perfect, maar de meeste ‘Engelse’ mensen hebben zoiets in het geheel niet. Onder de Amish heerst er geen ‘opioid epidemic’, en xanax, ritalin of prozac worden niet massaal geconsumeerd.

Dientengevolge wordt er zelden grootschalig medisch onderzoek gedaan naar de Amish. Want anders zou bijna iedereen kunnen stoppen met pillen slikken en dat is niet de bedoeling.

Nu wil ik hier niet de Amish ophemelen, er zijn ook zaken die helemaal nergens over gaan. Wel een baard laten staan maar geen snor ziet er mijns inziens bijzonder afzichtelijk uit. Waarom wel bretels maar geen broekriem? De strenge soms absurde leefregels zijn zwaar voor zowel vrouwen als mannen. Tevens profiteert men indirect van een heleboel techniek en een economie die in een puur Amish wereld nooit ontwikkeld zou zijn. En zoals bij alle streng religieuze gemeenschappen komen onderdrukte seksuele gevoelens soms op hele zieke wijze aan de oppervlakte, waar ze dan weer zo snel mogelijk aan het oog van de buitenwereld worden onttrokken.

Maar dit artikel gaat over de zaken die ze wel goed doen, en die ik meeneem in de creatie van een vrije kapitalistische commune. En als je uiteindelijk de balans opmaakt (zoals Amish tieners dat doen) dan zou je zo maar tot de conclusie kunnen komen dat ze het al met al beter hebben geregeld dan de buitenwereld.

Bronnen:

Leiderschap binnen de Amish

Vervolging van de Anabaptisten

Anabaptisme

Economische karakteristieken van de Amish

Infant and child death rates among the Old Order Amish

Patterns of mortality in the the Old Order Amish

Low cancer incidence rates in Ohio Amish 

Rumspringa

Eerdere artikelen in deze serie: deel 1, deel 2

Interesse om deel te nemen aan een libertarische gemeenschap? Mail naar info@vrijspreker.nl of vrijspreker@protonmail.com en wij zetten uw mailadres door naar de organisator van dit initiatief.

24 REACTIES

 1. Amish zijn zo christelijk, dat ze er anarchistisch van werden. In Nederland had je vroeger (vorige eeuw) een grote christelijk anarchistische beweging. christenen die hun anarchisme zo serieus namen, dat ze de staat wel moesten verwerpen. Echt christendom is namelijk tegen geweld en de staat is gewelddadig. Deze anarcho christenen waren dan ook tegen revolutie, want revolutie is geweld. Een spreuk van een van hen (ik weet niet meer wie) was : hoe meer geweld, hoe minder revolutie. Een revolutionair proces zou dan dus per definitie verlopen via consensus, overleg, interactie etc. Wel een spannende theorie, eigenlijk.

  Kijk, ze bestaan nog. De christelijke anarchisten in NL. Ze halen zowel Kropotkin als Christus aan. Wel een interessant ‘cultuur fenomeen’ (zoals men dat zo chique zegt)

  https://korrelzout.noelhuis.nl/

  Helaas dat er op dit moment geen andere gemeenschappen zijn die een dergelijke keuze aanbieden. Nederlander zijn is geen keuze, door simpelweg geboren te worden in Nederland wordt men geacht regels te volgen waar men nooit zelf gekozen voor heeft.

  Ben ik met je eens. Je wordt in Nederland geboren en je wordt dan geboren in de sociaal/economische ordening die toevallig nu bestaat. En hier heb je je dan maar in te schikken. Zelfs als het totaal niet bij je past.

  Al zijn er natuurlijk wel sektes, waarbij je je kan aansluiten. Maar die sektes zijn heel klein, gemarginaliseerd en vaak erg extreem in hun opvattingen.

  Er is niet zoiets als een grootschalige vrijplaats, waarbinnen men een ander soort sociaal contract geformuleerd heeft, waarvoor men dan kan kiezen. Je zou bijvoorbeeld uit kunnen gaan van een stuk land, waarbinnen men uit gaat van een socialistisch sociaal contract. Er is daarbinnen dan bijvoorbeeld niet de ruimte om meer dan één huis te hebben. Ik denk dat veel mensen zich daarbij zouden aansluiten. En juist daarom pikt de staat het niet, want het zou concurrentie betekenen. De staat valt dan uit elkaar. De staat wilt dat jij van haar bent.De staat wilt niet dat je zelf regels opstelt voor je leven. Ik denk ook dat de staat bang zou worden, dat zij er grip over verliest.

  De Amerikaanse staat handhaaft deze Amish, ik denk ook omdat er in Amerika zoiets is als vuurwapenbezit. Ik denk dat de overheid zich niet aan zo’n community wilt branden, omdat het letterlijk tot vuurgevechten kan leiden en dat leidt dan weer tot sociale onrust, verzet etc, etc. Ik lees net dat niet alle Amish alle techniek achter zich gelaten hebben. Sommige van hen gebruiken de auto, schijnt. De liberale Amish. Ik denk dat de VS zich niet aan die mensen wilt branden.

  In Nederland worden mensen opgepakt die in vakantieparkjes wonen. Maar ik denk dat als je in NL vuurwapenbezit had, de boa’s zich niet aan zo’n parkje zouden branden. Ook zoiets. Laat maar, denkt men dan. Nu wordt je je huisje uit gejaagd en moet je in een huis gaan wonen van een malafide vriend van Wopke.

 2. Zijn er in Europa van dit soort gemeenschappen, ook op grotere schaal? De ‘christelijk anarchistische beweging’ die @nayakosadashi2020 noemt ken ik eigenlijk niet. Wonen die in bepaalde plaatsen hier? En welke dan? In de media wordt lawaai gemaakt over Staphorst “zie je wel, corona!” maar niet/nauwelijks over Urk waar men ook groepsimmuniteit lijkt te beschikken.

  Aan de ene kant vind ik zo’n gemeenschap fascinerend want het gaat er redelijk anarchistisch aan toe. Aan de andere kant lijkt het mij verstikkend. Iedereen weet alles van elkaar en bemoeit zich met elkaar. Waar is de balans tussen privacy en groepsdeelname?

  In de grotere stad heb je meer mogelijkheden om onafhankelijk te leven. Maar ook meer regels en overheden (al dan niet officieel). Een Amisch stad lijkt niet te bestaan. Beperkt hun levenswijze het ontstaan van steden?

  • Ik denk dat ze alleen kleine stadjes zullen vormgeven. Of dorpen

   Ook is het jammer aan Amish, dat men er niet ieder moment uit kan stappen. Het zou mooi zijn als er een lappendeken was aan plaatsen die allemaal uitgingen van een ander sociaal contract, waar je in en uit kan stappen. Zodat je ook kan experimenteren met je leven

  • Ik geloof dat ’the catholic workers’ (christen anarchisten) in Amsterdam zelfs een soort van clubhuis hebben. Zij beroepen zich dan ook veel op Tolstoj, heb ik begrepen. Kropotkin, Tolstoj, de bijbel, dat vermengen ze dan

   Op een of andere manier heb ik wel ontzag voor ze, ik weet niet precies waarom. Kan er moeilijk de vinger op leggen.

   Veel linkse anarchisten komen ook uit christelijke milieus, trouwens. Hun christendom veranderd dan alleen in een socialisme. De twee lijken ook op elkaar, in de kern, christendom en socialisme. Het denkt collectivistisch, het focust zich op gelijkheid, het focust zich op ‘de zwakkere’, het ontkent en/of verwerpt macht. Etc.

  • Zijn er in Europa andere van dit soort gemeenschappen? Er is in Italië een dorpje, Loppiano, waar ongeveer 800 mensen in een soort religieuze gemeenschap van families en singles leven, geïnspireerd door de van oorsprong Rooms-Katholieke Focolare-beweging. Het model is geëxporteerd, er is een kleintje in Zwitserland (Montet) en in Kameroen (Fontem), verder weet ik niet hoe zich dat ontwikkelt. Ze worden erg door een bepaalde religieuze levensstijl en een eigen spiritualiteit gekentekend. Heel aardige mensen maar wat mij betreft is het een te sterke “toebak”. Verder zullen er ook wel wat hindoestaanse Ashrams bestaan. In Mont-Pélérin (CHE) is er een tibetaanse gemeenschap die met enkele huizen een hele nederzetting vormen.
   Een seculiere variant – een libertair dorp – ken ik niet, die moeten we zelf opzetten denk ik. Het is wel zo dat als je een gemeenschap vormt met voorzieningen in eigen hand je t.o.v. lokale overheden behoorlijk veel vrijheid wint. In Loppiano zijn er “eigen” bedrijven en is er voorzover ik weet ook een “eigen” school voor de kinderen.
   Wat misschien nog wel het meest succesvolle verhaal is van gedecentraliseerde gemeenschappen is het Israëlische Kibbutz-model. Ik ken een kibbutz waar elk van de oorspronkelijke pioniers nu miljoenen op de bank heeft staan omdat ze hun hersens gebruiken en hun onderneming succesvol is.
   En om meteen hun ergste vijand te noemen: in Duitsland bestaan er zo’n 20 nederzettingen van neo-nazis, de zgn. “Anastasia”-Beweging. Of die lui gelukkig zijn?
   Uiteindelijk gaat het om de concurrentie van alternatieve maatschappij-ontwerpen. Het is absoluut geen utopie om dat ook eens op een libertarische/agorische manier uit te proberen.

   • Men laat je voornamelijk gewoon met rust, waarschijnlijk. Pas zodra het te groot word, zal de staat het gaan proberen te ontbinden. Pas als het een concurrent wordt, zal een staat het aanvallen. Maar zolang je dus onder de radar blijft, doen ze niets tegen je. In Nederland zou dat anders zijn, maar Nederland is anders daarin natuurlijk.

    Neonazi’s zijn sukkels trouwens. Mannen van 36, die moeilijk uit hun woorden komen, 200 kilo zijn, geen haar meer hebben (door een ongezonde levensstijl) en graag ‘nationalistische hardrock’ luisteren, tegen ‘de joden’.

    Anyway…

    Ik wil niet in een non agressie principe commune wonen. Ik wil in een full blown agressie dorp wonen. Iedere dag vechten !

    Het FBA principe ! Als het even kan, geweld gebruiken, zonder reden !

 3. Een andere groep om naar te kijken, gewoon in de buurt, zijn ‘kampers’. Die gaan ook gewoon hun gang zonder veel officiele registratie van zaken. Ambtenaren zijn als de dood voor ze. Als die op een kamp langs gaan, dan nemen ze een heel (gewapend) leger mee. Wat kunnen wij van kampers leren? Ik ken er een paar maar helaas niet goed.

  • Ja, precies. Die kampers zitten niet vast aan een huur van 1400 per maand, die volgende maand 1500 word en de maand daarop misschien 1600. Maar, men noemt ze wel voor het gemak ‘heel asociaal’.

   In de kern hebben kampers het beter bekeken, dan de gemiddelde ‘goede burger’, die graag iedere maand 1500 huur ophoest, voor een schimmelwoning van een vriend van Wopke Hoekstra. En de burgers weten dat, ergens diep in hun hart en daarom gaan ze de kampers uitmaken voor ‘heel asociaal’.

   Het is net als met die vaccins. Diep in de hart weten de schapen dat het toch een beetje vreemd is, om een niet getest middel in je te laten spuiten. Maar, zo denken ze het dan voor zichzelf recht, we zijn in ieder geval niet ‘een wappie’ en dus ‘een slechterik’. We krijgen nu een aai over onze bol, van Hugo. Papa is trots.

 4. De amish zijn tot nog toe in staat geweest om de techniek in toom te houden.

  Techniek kan eentonig en extreem zwaar werk verminderen, maar waar zit de grens?

  Ik zie iemand, die zijn status “Ik ben even naar het toilet” aanpaste in Hyves of nu in Facebook alles weergeeft nog niet bij de Amish de groep aansluiten.😄

  Techniek kan misbruikt worden.
  Controleren, sturen, manipuleren, brainwashen, mensen tegen elkaar opzetten,
  gaslighting, bedreigen, automatisch sensureren, uitsluiten.. mbv social media, computers, internet, sensoren, camera’s,…
  Dit ook in verkiezingstijden voor en na het tellen.

  Techniek kan verslavend en medische afhankelijkheid kweken.
  Gaming, Menselijk ras verzwakken

  Zwakke mensen blijven in leven en krijgen kinderen met dezelfde afwijkingen. Onvruchtbare mensen krijgen toch kinderen, welke ook weer kinderen willen krijgen mbv medische technieken en hiermee weer afhankelijk worden van techniek

  Techniek kan ziekten, verwondingen, gebreken oplossen, maar ook veroorzaken door.chemische middelen op je werk en in je voedsel.

  Techniek kan je lui en dom maken
  Zonder tomtom wist je de weg eerst wel en nu niet meer.

  Techniek kan dingen eenvoudiger maken, maar ook zeer frustrerend en ingewikkeld.
  Mensen lopen met tig passen op zak (betalen, cadeau, korting) en moeten mail, sms, diverse app en de normale papieren post bijhouden.
  Is dit wel een vooruitgang?

  Techniek kan je totaal reddeloos maken als de electriciteit of internet uitvalt.

  Enz,….

  Techniek alleen voor je werk gebruiken is
  niet alles omvattend, maar de bedoeling en de kern is goed.

  Veel mensen hebben van de bovenstaande slechte dingen hun werk gemaakt.

  Techniek in toom houden met een goed moraal, doortastend boerenverstand en zin en onzin scheiden zou het completer maken.

  Toch knap van de amish, dat ze dit al honderden jaren terug al zagen of aanvoelden met hun boerenverstand

  • Techniek is gewoon heel dubbel. Het is te gek en verschrikkelijk tegelijk. Het internet is het mooiste wat er is, maar het is ook levensgevaarlijk en verslavend.

   Vooral die verslavingsfactor, ontwricht hele samenlevingen.

 5. Maar voordat Libertarische Paradijs een feit is, wat zijn de meest vrije oorden om tussentijds op te zoeken? Nu de QR-Unie steeds meer een feit wordt. Als ik kijk naar het gemak waamee iedereen in de houding springt om de QR code (+ legitimatie) te tonen om een cafe e.d. op te kunnen zoeken, gaat de QR-Unie (of maatschappij) een groot succes worden.

  Iedereen zou moeten zeggen “Flikker op met je code” tot dat deze verdwenen is. Maar dat zie ik niet gebeuren. Het zijn er maar weinig die deze instelling hebben. Dus moeten mensen misschien noodgedwongen zonniger oorden opzoeken. Welke zijn dat?

  • Ik zou graag willen vertrekken naar zonnige oorden, maar ik ben niet erg rijk hè.

  • Ja daar werken we dus aan, maar Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd hè.

   Werkelijk vrije oorden zijn er nergens, als ik alleen voor mijzelf zou kiezen, zou ik voor Oost Europa gaan, Servië of Montenegro lijkt me wel wat. Of Griekenland misschien, op papier niet vrij, in de praktijk toch aardig.

   Maar voor de lange termijn hoop ik dat onze vrije commune een structureel alternatief kan bieden, wanneer mensen hun lidmaatschap van de huidige maatschappij opzeggen.

   • Correctie

    dan ga ik er heen, maar vertel je niet dat ik Nayako sadashi ben, ‘de enige’

  • Kameraad

   Nayako Sadashi is een geheim persoon

   Als je vrije commune af is (ik stel me de Gouw voor, uit ‘in de ban van de ring’)

   Dan ga ik daar heen.

   Een vrije commune vol seks drugs rock and roll.

   BDSM, LSD and Black metal

 6. Het doet me denken aan het verhaal van de FLDS:

  – Een meisje belt met de politie, dat ze tegen haar zin wordt vastgehouden in het complex.
  – De politie stelt een onderzoek in en vaardigt een arrestatiebevel uit tegen de leider, wegens verkrachting van een tienermeisje. De verkrachting hield in dat hij tegen het meisje had gezegd dat ze met een jongen moest trouwen nadat ze seks met de jongen had gehad.
  – Een paar honderd kinderen worden van hun ouders gescheiden en in pleeggezinnen geplaatst.
  – Het meisje is nog steeds niet gevonden.
  – Complete ellende, de overheid eist dat ieder kind wordt vertegenwoordigd door een advocaat die de ouders zelf moeten betalen.
  – Honderden advocaten bieden gratis hulp aan.
  – ‘Het meisje’ wordt uiteindelijk gevonden, het bleek om een valse melding te gaan van iemand die niets met de club te maken had.

  Tijdlijn: https://eu.gosanangelo.com/story/news/2018/04/18/timeline-before-and-after-2008-raid-flds-yearning-zion-ranch/472279002/

  Foto’s: https://www.gettyimages.nl/fotos/flds

  • Dit geval staat niet op zichzelf. De overheid duldt geen concurrentie. Hoe ging het in Waco ook alweer? O ja, iedereen werd levend verbrand door de overheid, vanwege vage, nooit hardgemaakte beschuldigingen.

 7. “Nederlander zijn is geen keuze, door simpelweg geboren te worden in Nederland wordt men geacht regels te volgen waar men nooit zelf gekozen voor heeft.”
  Men kan per definitie zelf niet kiezen in welk land men geboren wordt, evenmin als men zijn eigen cultuur, gezin, taal,… gekozen heeft bij geboorte. Nederland is evengoed een gemeenschap van mensen die iets delen en die men kan verlaten. Het is wel een kunstmatige gemeenschap die vooral door staatsdwang wordt bijeengehouden.
  Er hebben ook nog veel Hollandse mennonieten geleefd in Polen en Rusland. Interessant in dat verband is hoe Irma Martens geboren in het Russische tsarenrijk als Poolse staatsburger met nadruk ontkent een “nieuwe Rus” of “nieuwe Pool” te zijn en stellig is: “Mijn nation is mennonitisch. Ik zij hollanderin.” https://www.youtube.com/watch?v=FWG8aeTq9LA

  • Ja

   Ik hou me dan wel aan die regels, van de natiestaat Holland. Maar meer omdat ik anders in de problemen kom, als ik die regels van ze niet opvolg. Ik heb ook geen zijn/tijd, in eindeloze rechtszaken etc, etc.

   Het is wel een kunstmatige gemeenschap die vooral door staatsdwang wordt bijeengehouden.

   En die staat is zelf ook weer onderhevig, aan allerlei krachten van buitenaf. Amerika, de VN, de EU etc, etc.

   • Wie is “ik” ?

    Jij als mens, of je natuurlijk persoon (NP) ?

    Dat zijn twee verschillende dingen.

    Je NP is ongevraagd tot stand gekomen, bij je “aangifte” (je bent op dat moment aan de staat gegeven). Als zodanig is het iets waar je afstand van zou kunnen doen, omdat het zonder jouw instemming tot stand is gekomen.

    Als mens ben je souverein. De staat is in leven geroepen door mensen en staat dus per definitie onder de mens. Je kunt als mens bedanken voor het lidmaatschap van de staat als “service provider”. https://odysee.com/@Burgerfront_basisrecht:b/burgerfront-basisrecht-deel-1:2

    Nog meer: https://odysee.com/$/search?q=burgerfront

    burgerfront.nl

   • Natie en staat zijn twee verschillende dingen. Een staat en een natie valt niet altijd samen. Een staat is in essentie een apparaat dat door allerlei technieken (bureaucratie, politie) een massa aan zich onderwerpt ongeacht of de onderdanen wel of niet een eenvormige natie zijn. Hoe groter de ethnische verscheidenheid en hoe meer levensterrein verstatelijkt zijn, hoe repressiever de staat wordt. Men dwingt mij met een ander samen te leven en als ik dat niet doe straft men mij (racisme etc.). Nederland is allerminst een eenvormige natie. Toch noemt men alle burgers van dit land Nederlanders (Marrokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders, etc.) die bezield zouden zijn door een gemeenschappelijk Nederlands idee. Zelfs de oorspronkelijke Nederlanders zijn te verdeeld om een echte natie te vormen (de verzuiling was er niet voor niets). Met de zeden en gewoonten van het volk dat vanouds Nederland bewoont heeft dit moderne Nederlandschap weinig te maken. Inderdaad zorgen de VN, EU etc. dat je elders met hetzelfde te maken krijgt.

Comments are closed.