Geachte heer Rutte, geachte heer De Jonge, met deze brief wil ik reageren op uw voornemen om: “met de Korte Klap, Covid eronder te krijgen”.

Korte termijn versus lange termijn

In mijn ogen onderschat u uw tegenstander Covid volledig. “De korte klap” suggereert dat u maar even wat hoeft te doen, en dat de strijd dan gelopen is. Ik zie het anders:

Covid, net als influenza, zal nog tientallen jaren, zo niet eeuwen onder ons zijn. Met een beleid wat gefocust is op de korte termijn, zult u altijd achter de feiten aan blijven lopen.

U laat uzelf nu dwingen tot het nemen van wederom hele strenge maatregelen, omdat uw maar een IC capaciteit van max. 300 bedden wil benutten voor Covid (in de eerste golf was dit ergens tussen de 1.400-1.500).

In het kort:

u sluit wederom een heel land op, van 17,5 miljoen inwoners, maar ditmaal omdat u maar 300 bedden bereid wilt stellen voor Covid.
Dus: 300 bedden op een samenleving van 17,5 miljoen Nederlanders.

Ik ben het er overigens volledig mee eens dat er voldoende IC en overige ziekenhuis/zorg-capaciteit ter beschikking moet staan voor andere ziektes en behandelingen. Maar een feit is dat elk jaar Influenza terugkeert:

en dodelijke slachtoffers maakt:

Gemiddeld:       ca. 6.100 per jaar, met een gemiddelde van 450/week

Uitschieters:      9.000-9.500 per jaar, met een gemiddelde van 630-750/week

En in al die jaren is het niemand gelukt om Influenza uit de wereld te krijgen, en dat gaat u nu ook niet lukken met Covid.

Dus het beste is om te accepteren dat Covid ook elk jaar weer terugkomt met een vergelijkbare verloop/vorm als in de grafiek hierboven, dat we waarschijnlijk moeten rekenen op een vergelijkbare hoeveelheid slachtoffers, en dat we ons daar op in zullen moeten instellen.

Ik verzoek u derhalve dringend om met name een lange termijn visie te implementeren en voldoende IC en overige ziekenhuis/zorg-capaciteit in te richten, en dus de huidige capaciteiten te vergroten, zodat niet alleen Covid en Influenza patiënten opgevangen kunnen worden, maar ook de andere zorg door kan gaan op het vereiste niveau.

en wel omdat:

 • Covid, net als Influenza, decennia/eeuwen lang onder ons zal zijn.
 • wij Nederlanders allemaal verlangen om weer een normaal leven te hebben, en wij nu al 1.5 jaar lang continu teruggeworpen worden in lockdowns.

Ik voorspel dat deze “dans” van wederkerende lockdowns en strenge maatregels, jaar na jaar door zal gaan, als u uw huidige koers blijft vervolgen.

 • u nu 80 miljard Eur uitgegeven heeft aan (steun)maatregelen, waarvan u in mijn ogen een groot deel in uw broekzak had kunnen houden als u de zorg opgeschaald had.
 • de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Nederland alsmaar stijgt
 • de gezondheid van de mensen steeds verder afneemt (gemiddeld minder bewegen, minder goed eten, hogere BMI’s, meer welvaartsziekten zoals diabetes, COPD van rokers en oud-rokers, meer andere ziektes zoals overgevoeligheden, auto-immuunziektes, etc. etc.)
 • we een steeds drukker bevolkt land krijgen (nu 17.5 miljoen mensen, maar groeiend naar de 21-22 miljoen?).
 • de gemiddelde luchtkwaliteit door de jaren heen achteruit is gegaan, terwijl bekend is dat opgroeien in een slechte luchtkwaliteit de sterkte van de longen aantast, en dus ook de vatbaarheid voor longaandoeningen vergroot.
 • de zwakkeren, de obesen (BMI ≥ 30), de mensen met onderliggend lijden (deze laatste categorie met onderliggend lijden is 96% van de doden (*)), voor het overgrote deel al gevaccineerd zijn.
  Veel winst zal er dus in deze groep niet meer te behalen zijn, maar ook gevaccineerd zal deze zwakkere groep altijd de zwakkere groep blijven (zie ook de ervaringen met Influenza):

  • de gemiddelde leeftijd van mensen die in deze pandemie gestorven is slechts 0,5 jaar (mannen) tot minder dan 2 jaar (vrouwen) onder de gemiddelde leeftijd van normaal overlijden (*).
  • daarnaast hadden de overledenen gemiddeld 1.8 onderliggende ziektes per persoon, zie ook tabel aan het einde van deze brief (*)
  • de tijdsspanne dat een vaccinatie effectief beschermt, sterk afneemt naarmate een mens een slechter werkend immuunsysteem heeft.

en wel omdat:

 • (ongevaccineerde) gezonde Nederlanders (zonder onderliggend lijden, in elke leeftijdscategorie) Covid niet hoeven te vrezen: de kans dat ze aan iets anders doodgaan dan aan Covid is 50 – 220x groot afhankelijk van hun leeftijdscategorie (*).
  Dit zullen ook niet de mensen zijn die uw IC bedden bezetten.
 • ongevaccineerde personen, die de ziekte doorlopen hebben (dus ook diegenen die geen groen tikje in het Corona paspoort kunnen krijgen), hebben een 6-7x beter bescherming heeft dan iemand die een vaccinatie gehad heeft (*).
  Ook zij zullen niet de mensen zijn, die uw IC bedden bezetten
 • u stelt dat >85% van de mensen gevaccineerd is. Sanquin maakt melding dat >95% van hun donoren antistoffen hebben. Laten we aannemen dat zowel de gevaccineerden als de donoren gelijkelijk verdeeld zijn over de mensen in Nederland.
  Van de gevaccineerden hebben dus alle 85% antistoffen, en dat betekent dat er in die 15% niet-gevaccineerden nog 10% dus wel antistoffen zouden hebben door een doorgemaakte Covid infectie en 5% niet.U stelt dat gevaccineerde mensen 2-3x minder besmettelijk zijn dan niet-gevaccineerde. Inmiddels zijn er ook nieuwe onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat er geen verschil is. Maar laten we desondanks uw cijfers in het onderstaande voorbeeld nemen:

  Dus de gevaccineerde groep heeft een besmettelijkheid van 85×1 = 85 eenheden, en de niet-gevaccineerde groep een besmettelijkheid van (5×2,5) + (10×1) = 22,5 eenheden.Dat betekent dat de gevaccineerde groep nog altijd ca. 4x meer mensen zal besmetten dan de niet-gevaccineerde groep.

  En als een “niet-gevaccineerde én nog-niet-ziek-gewezen” persoon (dus die resterende 5%) zelf ziek wordt, maakt deze ook antistoffen en zakt zijn besmettelijkheid dus van 2,5 => 1.
  Kortom, in de loop van de tijd zal er helemaal geen verschil meer zijn m.b.t de besmettelijkheid tussen gevaccineerde en ongevaccineerde personen (als die er al überhaupt van het begin af was).

  Samengevat: door de invoering van de Coronapas of een 2G-concept, gaat u helemaal niets oplossen of verbeteren. U gaat alleen maar meer frustreren.

 • de grafieken van Nederland van nu (>85% gevaccineerd) en een jaar geleden (0% gevaccineerd), laten éénduidig zien dat uw huidige beleid van “niet-gevaccineerden de schuld geven” volledig faalt:

 

Openheid van zaken en weten wie er op de IC ligt:

Uw momenteel grootste probleem is momenteel dat de IC’s meer dan vol zijn.

De algemene regel geldt:

Meten  = Weten

Hoe beter uw meet (= ongefilterd, op harde feiten én niet op aannames, en op ter zake doende parameters), hoe meer u weet, en hoe beter u in staat zal zijn om werkelijk efficiënt in te grijpen in de IC bezetting (*).

U heeft de motie om meer openheid te geven omtrent wie er nu werkelijk op de IC’s liggen (motie van de FVD van jongstleden 3 november) verworpen met uw regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en CU), mede gesteund door de partijen Omtzigt en JA21.
Ik vind dit beschamend: een heel land op slot houden, omdat de zeer beperkte IC capaciteit van 300 bedden overschreden wordt, en dan geen openheid willen geven.
U heeft geroepen dat daar alleen maar ongevaccineerden liggen, maar ondertussen spreken de (zeer beperkt beschikbare) cijfers steeds meer tegen u.

Wees eens echte kerels, echte Nederlanders, en geef openheid, zoals gevraagd door de Tweede Kamer en in mijn vorige brief (*).

Ik neem alvast een voorschot:

 • Wie u zeer waarschijnlijk relatief weinig op de bedden van de IC’s zult tegenkomen:
  • (ongevaccineerde) gezonde Nederlanders, zonder onderliggend lijden, in elke leeftijdscategorie.
  • (ongevaccineerde) personen, die de ziekte doorlopen hebben, dus ook diegenen die geen groen tikje in het Corona paspoort kunnen krijgen.
 • Wie u mogelijk wel in grotere getalen op de IC’s zult tegenkomen:
  • ouderen/zwakkeren (veelal met onderliggend lijden), ook regelmatig in combinatie met obesitas, die of ongevaccineerd zijn, of die waarvan hun vaccinaties de beschermende werking grotendeels verloren hebben, omdat deze nu eenmaal sneller terugloopt bij mensen met een slecht afweersysteem.

Mijn aanbevelingen:

Deze zijn:

 • accepteren dat Covid vanaf nu bij ons leven hoort, net zoals Influenza, en dat we daar de komende decennia / eeuwen mee opgezadeld zitten, en dat we ons daar ook op inrichten.
 • zorgen dat we naar genoeg IC, ziekenhuis en andere zorgcapaciteit opschalen i.p.v. het geld aan BOA’s, testcapaciteit, en andere maatregelen uit te geven, die alleen maar het paard achter de wagen spannen.
 • ons Nederlanders weer ons leven terug te geven door:
  • het afschaffen van de Covid pas, en de tweedeling in onze samenleving.
  • de gezonde mensen het virus met hun eigen afweer laten bevechten, omdat dat nu eenmaal de beste en meest langdurige bescherming geeft (idem als bij Influenza)
  • de mensen met onderliggend lijden, obesen en zwakkeren: vrijwillige vaccinatie om zichzelf te beschermen.
  • vrijwillige vaccinatie voor iedereen verder die dat zelf wil om zichzelf veilig te voelen, of die daarmee denkt anderen goed te doen.
 • vervolgens accepteren dat ouderen en zwakkeren het soms niet overleven, net zoals bij Influenza. We zijn nu 1,5 jaar verder in het Covid verhaal: >85% is gevaccineerd, er zijn veel minder doden, en minder mensen op de IC, dus de vaccinaties van ouderen en zwakkeren werken wel, maar beperkt, net zoals bij Influenza.
  Alle mensen redden gaat niet lukken, net zoals dat bij Influenza ook nooit gelukt is.

met vriendelijke groet,

S.

(*) Mocht u de getallen/feiten die ik in deze brief genoemd heb, willen verifiëren dat verwijs ik u naar mijn eerdere brief van 1 november j.l. die ik aan uw beiden per aangetekend schrijven gezonden heb (ref.: 1019408 Ministerie van VW&S), en die tevens per email verstuurd is in diezelfde week aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, of in het geval van de VVD aan de VVD-Voorlichtingsdienst van de Tweede Kamer.

Tabel van bldz. 3 met onderliggende ziektes (top 5):

Eerder artikel in deze serie: deel 2

12 REACTIES

 1. Sorry, was wat kort door de bocht, u wel bekend van het fietsen.
  Ik bedoel met het M-woord,
  niet de M-tuck, dat u ons tuk hebt is mij bekend, ik bedoel
  hier de M van medicijnen.

 2. Dank voor deze duidelijke uiteenzetting. Wellicht is het goed om in kortere artikelen, zeg duizend woorden, nader in te gaan op onderdelen die nu wellicht te beknopt aan de orde zijn gekomen? Bijvoorbeeld een analyse van de afnemende effectiviteit van de vaccins? Of wat mRNA is? Velen denken dat dit gen therapie is, maar het is RNA, dus de enkele streng, en geen DNA. Het schurkt er wel tegenaan, maar het is geen manipulatie van DNA voor zover ik het begrijp. Of een nadere vergelijking van sterftecijfers per land, heb ik zelf een paar keer gedaan en de sterfte in Barzilie is niet fundamenteel anders dan landen daaromheen, waaronder Argentinie, dat juist een heel strenge lockdown had.

  Of het feit dat in de derde wereld de armoede voor het eerst weer schijnt toe te nemen, met alle dodelijke gevolgen van dien?

  Of Gibraltar, Maladiven, Israel, landen met hoge vaccinatie graad, vergelijken met landen met lage vaccinatiegraad?

  Nu het verhaal vertellen is relevant. In de politiek gaat het niet om de waarheid maar om het politieke rendement, dus wat is het beste voor de politici? Oorlog is de gezondheid van de staat. De nieuwe oorlog is de strijd tegen burgers die niet bukken voor leugens en propaganda. Daarom is het wellicht beter om niet een brief naar Rutte en de Jonge te sturen maar brieven naar de burgers.

  • “Daarom is het wellicht beter om niet een brief naar Rutte en de Jonge te sturen maar brieven naar de burgers.”
   Klopt 100%. De politiek weet best waar ze mee bezig is. Je kunt je overvaller niet ompraten met feiten, rede, logica.

   • “Daarom is het wellicht beter om niet een brief naar Rutte en de Jonge te sturen maar brieven naar de burgers.”

    mee eens

 3. Vraag keurige mensen wat de wetenschappelijke onderbouwing is, om ongevaccineerden mensen uit te sluiten is?

 4. Ik wil 1 ding heel duidelijk maken. Ik ben het op veel punten niet met het overheidsbeleid eens en ik vertrouw de overheid voor geen meter.
  Maar het geweld in Rotterdam en andere plaatsen vanwege de corona maatregelen is onacceptabel! Daar wil ik niets mee te maken hebben.
  Van andermans spullen en lijf blijf je af. Ik zal zeker de politie steunen tegen het tuig dat dit doet.

  • Ik wil dat dit tuig veroordeeld wordt tot gevangenisstraf en tot een relevante schadevergoeding. Als daarmee hun toekomst ter discussie staat, dan heb ik daar geen enkel gevoel bij; geen enkel excuus daarvoor.

  • En als ik dit soort dingen zou zien, dan zou ik die filmen en aan de politie ter beschikking stellen.

 5. Doe eens per ongeluk een kleurstofje door het waterkanon
  vandaag: rood
  morgen: wit
  overmorgen: blauw
  Eer dan de dag na overmorgen bij het hijsen van de wimpel, onze natie.
  Welk lied heffen wij aan?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in