Wat opvalt bij grote media is dat er geen nuanceverschillen of andere visies over de Covid- aanpak meer gegeven worden, de ‘mening’ bij allen is hetzelfde geworden.

Men is allemaal in de tunnel van dezelfde visie, dezelfde eenheidsworst, gereden en díe is ‘De Waarheid’. Iets dat media altijd zowel linksen, progressieven en liberalen, landen achter het IJzeren Gordijn, en meer recent ‘extreem-rechts’ of juist ‘extreem-links’ verweten, doen ze nu zelf; niet omdat er censuur is, maar úit zichzelf, alsof ze allemaal één ‘Partij’ zijn. Iets wat George Orwell letterlijk in ‘1984’ had voorspeld.

De vraag of overheidsmaatregelen nog wel proportioneel en evenredig zijn wordt niet meer gesteld hoe verder men in de tunnelvisie rijdt, en de overheid vertelt op zijn minst maar het halve verhaal. Zij chanteert zelfs min of meer de wetgevende macht door te dreigen met zwaardere maatregelen, sluitingen, etcera, áls zij niet akkoord gaan met …., daarbij stééds een stapje verder gaand. Zaken waarvan ze stellig zeiden ze níet te doen; b.v. ‘er komt zéker geen verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden’; doen ze een jaar later tóch. Dat dit een toekomst kan brengen waarin burgers meer en meer bereid zijn om rechten en vrijheden op te offeren om zo een schijnveiligheid tot stand te brengen lijken media niet op te merken. Een van de ‘Founding Fathers’ en belangrijke grondlegger van de Amerikaanse grondwet, Benjamin Franklin, schreef al in 1755:

“Degenen die hun essentiële Vrijheid willen opgeven voor een beetje tijdelijke Veiligheid, verdienen noch Vrijheid nog Veiligheid”.

De Europese dictaturen uit de vorige eeuw pasten angst als manipulatie-principe al toe: stapje voor stapje grondrechten ’tijdelijk’ inperken en tenslotte afschaffen, steeds met ‘goede redenen’ voor ieder maatregeltje afzonderlijk, én door volksvertegenwoordigers en burgers bang te maken voor nóg iets ergers: ‘er is geen alternatief’, ‘het kan niet anders’.

De overheid heeft nu voor het grote publiek het volgende betoog en de media volgen dat steeds kritieklozer, voor ‘de veiligheid’: de besmettings-cijfers lopen op, er komen meer mensen in het ziekenhuis en op de IC’s, deze raken overbelast en gaan instorten. Daarom moeten er steeds meer inperkingen van grondrechten plaatsvinden (recht op vergadering/ bijeenkomst, recht op vrijheid van beweging/verplaatsing, een schijnveilige ‘gezondheidspas’ e.d.), ‘het kan niet anders’ en ‘het is maar tijdelijk’. Het kritische vragen stellen over zóiets fundamenteels, komt niet bij de media op, ze vragen zelfs regelmatig om nóg zwaardere inperkingen.

De overheid gaat in zijn media-optreden dus uit van:

1] een ‘zorg’ die het niet aan zal kunnen (angst verbreiden voor instorten van de zorg)

2] een haast ‘oneindige’ exponentiële groei van besmettingen, dus verdubbelingen van de ziekte in X tijdsperiode (angst verbreiden dat íedereen zwaar ziek wordt of overlijdt)

1] Dat ‘de zorg’ de huidige cijfers en die van vorige golven bijna niet aan-kan/kon heeft véél te maken met de halvering van de ziekenhuis- en IC-capaciteit grofweg de afgelopen tien jaar (liberaal overheidsbeleid van efficiency en wegbezuinigen dóór de huidige partijen die daar nu krokodillentranen over laten). In 2010 had Nederland nog 2800 permanente IC-bedden, nu nog 1.150, de 75.000 ziekenhuisbedden in Nederland zijn teruggebracht tot nog 39.900 ziekenhuisbedden. Van de 261 ziekenhuizen met bijbehorend personeel zijn er, sinds 2015, nog 102 over (Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ).

2] Dat een exponentiële groei (van besmettingen) maar blijft doorgaan en doorgaan komt alleen voor in de wiskunde en ideale laboratoriumsituaties, in de praktijk nooit, omdat dáár allerlei remmende omgevingsfactoren optreden. Onder andere Maurice de Hond geeft daar op zijn website talloze tot in detail uitgewerkte voorbeelden van.

Als dit nu een Ebola-epidemie was zou het logisch zijn dat de overheid het zekere voor het onzekere zouden nemen omdat er anders véle honderdduizenden doden zouden zijn. Sinds Covid Nederland februari 2020 heeft bereikt zijn er medio november 2021 zo’n 18.600 mensen aan overleden in 22 maanden tijd. De griepgolf in 2018 heeft in één seizoen 9400 sterftegevallen gegeven (CBS), het gemiddelde sterftecijfer is in Nederland jaarlijks ca. 135.000 mensen. Als de overheid beweert dat het ‘veel erger’ zou zijn geweest als ze niet zo fors hadden ingegrepen, en dat dáárom nog méér maatregelen gerechtvaardigd zijn, houden ze het ‘Zweedse experiment’ totaal buiten beschouwing. Zweden heeft al 22 maanden een totaal ander, veel losser beleid, met maatregelen die wetenschappelijk bewézen zijn en anders geen. Met als resultaat: 0,04% meer doden dan mét zware maatregelen (Zweden: 15.000 doden, 0,14% van de bevolking / Nederland 18.600 doden, 0,14% van de bevolking, cijfers: ECDC, 11 november 2021).

Wat zal nu het volgende angstscenario zijn? Gaan we, nadat covid eenmaal is uitgeraasd, mensen testen en een ‘pas’ geven en uitsluiten in een griepseizoen? En daarna als ze flink verkouden zijn? Met als argumentatie dat griep of verkoudheid het ‘risico’ geeft dat ‘corona’ weer terug kan komen…? Wie heeft daar baat bij? De kleine bedrijfjes, kritische volksvertegenwoordigers en burgers? De ‘gele hesjes’ die men in Frankrijk, maar ook in andere landen zag, zijn sinds Covid verdwenen, kleine bedrijfjes gaan over de kop of stoppen er maar mee. Alleen de gesettelde politiek en ‘big business’ zijn degenen die in dit klimaat van regeltjes, controles en angst prima gedijen en goede zaken doen.

De rechts- en ethiek-filosofe Martha Nussbaum beschreef al in 2018: ‘Het koninkrijk van de angst’, hoe angst gebruikt wordt als politiek instrument. In een risicomijdende maatschappij is angst een effectief middel voor ‘de macht’ om burgers te controleren. Niemand wist dat ziekte ooit in deze categorie zou vallen. Overheden gebruiken Covid hiervoor in toenemende mate, zo is mensenrechtorganisaties wél opgevallen.

Mensenrecht-organisaties Amnesty International en Human Right Watch schreven in 2020 en 2021 al dat overheden gebruik maken van Covid, óók in de EU, Amnesty schreef óók een aantal brieven naar de Nederlandse Tweede Kamer, nog in mei 2021.

Over de beperkingen bij epidemieën memoreert bijvoorbeeld Human Right Watch:

De internationale verklaring over rechten van de mens: “restrictions on some rights can be justified when they have a legal basis, are strictly necessary, based on scientific evidence and neither arbitrary nor discriminatory in application, of limited duration, respectful of human dignity, subject to review, and proportionate“.

Restricties moeten: strikt noodzakelijk, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (en niet: aannames) en niet discriminerend in uitvoering zijn.

En wat is discriminatie? De Nederlandse Grondwet is daar heel helder over en staat in zijn geheel op internet: “… Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Het invoeren van élk soort ‘gezondheidspas’ of iets dergelijks, waarmee een bepáálde soort mensen ánders behandeld wordt ís “… op welke grond dan ook…” -discriminatie.

George Orwell’s 1984 wordt niet erg veel meer gelezen en blijkbaar zeker niet door politici en journalisten. Hij beschrijft daarin een maatschappij waarin burgers verworden zijn van volwassen mensen tot kinderen gecontroleerd door ‘Big Brother’, en zich zijn gaan gedragen als angstige kleuters. Wat hij beschrijft is een fictieve samenleving die al zó ís. Maar hóe is dat zover kunnen komen? Orwell’s samenleving is niet uit het niets ontstaan, maar langzaamaan zo gegroeid, maatregeltje na maatregeltje: uit angst, lafheid en om ongemak, straf en leed te vermijden, de burgers vonden het ooit wel goed, tot het ‘eindproduct’ er was: een maatschappij gecontroleerd door het ‘Ministerie van Waarheid’ die aan permanente geschiedvervalsing en manipulatie van de bevolking doet, met een systeem van ‘Nieuwspraak’ waarin alles wat recht is krom wordt gepraat, zó dat zo goed als iedereen is gaan denken dat wat zij verkondigen inderdaad ‘de Waarheid’ is…

In de maatschappij van Orwell’s boek is het ooit heel klein begonnen, stapje voor stapje. Het is nog steeds een indringende waarschuwing waartoe massale volks -beïnvloeding, manipulatie, verdraaiing van feiten en gemakzucht van het volk én die, die er op hádden moeten letten (journalistiek en Kamerleden) kan leiden: het hellend vlak van basis-grondrechten van de mens ‘maar even’ uitstellen, bevriezen, omzeilen, opschorten, ‘omdat het nu eenmaal moet’, ‘het niet anders kan’ of wat voor eufemismen men nog meer verzint.

 

Artikel ingezonden door Carver

22 REACTIES

 1. Niet voor niets had de Sovjet Unie maar 1 grote krant: de Pravda. Pravda betekent Waarheid.
  Een afwijkende mening kon je maar beter voor je houden. Zover zijn wij nu ook.

  • In ons land hebben we meerdere media om de schijn van vrijheid van meningsuiting te laten zien. Maar ze zeggen allemaal hetzelfde in andere woorden.
   Ik hen geen enkel media abonnement meer.

   • Mocht er nog een “blackout” komen dan zal het waarschijnlijk zijn door de vele werknemers die in de energiebusiness werken en ziek of dood zijn. Het gaat nergens meer over en nu hebben Pepijn en Wybren gezegd tegen enkele kamerleden die de bevolking kapot maken “Uw tijd komt nog wel” en nu voelen die zich bedreigd, ach zielig he. Maar dat houdt dus in dat ze waarschijnlijk monddood zullen worden gemaakt.

 2. ” liberaal overheidsbeleid van efficiency en wegbezuinigen”

  dat eerste is een contradictio in terminis.

  efficiency an sich is niets mis mee. wegbezuinigen ook niet als het overtollige bureaucratie behelst.

  helaas is alleen de vrije markt tot een optimale aanwending van resources in staat waarbij de klant het best bediend wordt. Het stalinistische zorgsysteem in NL staat daar ver van. normaliter zou er allang opgeschaald zijn (als er echt wat aan de hand zou zijn, quod non) . Unilever produceert meteen meer ijsjes in een warme zomer. elk bedrijf is blij met meer klanten. maar het NL systeem leidt ertoe dat je je klanten opsluit zodat ze je niet lastig vallen. maar ze moeten wel blijven betalen voor deze wanprestatie!

  Als er een ministerie voor is, gaat het mis.

  • Wim Kan wist dat al. Regeren zou vooruit zien moeten zijn maar in ons land is regeren vooruit schuiven.

 3. Wat er niet bij verteld wordt is dat de kabinetten Rutte stelselmatig en opzettelijk het aantal bedden heeft gehalveerd vanwege het geld. Die bedden zijn dus veel sneller bezet en dat wordt weer als argument gebruikt voor draconische corona maatregelen en inperking van vrijheden.
  Mijn conclusie is dat er bewust is toegewerkt naar een maatschappij met steeds verder ingeperkte vrijheden. En die conclusie berust op feiten en niet op complottheorie.

 4. In 2020 was er geen oversterfte dus Covid-19 was geen killer, punt.

  Nadat ze in 2021 begonnen met de injecties kwam er wél oversterfte. En dat zou best wel eens een tsunami kunnen gaan worden. De kans is groot dat ze de schuld van die oversterfte overal gaan leggen behalve bij de vaccins.

  • In 2020 was er geen oversterfte dus Covid-19 was geen killer, punt.

   Herstel: ‘Killer-Griep’. Griep is altijd een killer maar het gaat om oversterfte. Dat mensen met een zwakke gezondheid het laatste zetje krijgen. Bij griep gebeurt dat en bij een killer griep zijn het er veel meer. En die oversterfte kwam niet ten tijde van Covid in het voorjaar van 2020.

   De oversterfte gaat er waarschijnlijk wel komen, maar niet vanwege Covid maar na de injecties.

 5. 1] Dat ‘de zorg’ de huidige cijfers en die van vorige golven bijna niet aan-kan/kon heeft véél te maken met de halvering van de ziekenhuis- en IC-capaciteit grofweg de afgelopen tien jaar (liberaal overheidsbeleid van efficiency en wegbezuinigen dóór de huidige partijen die daar nu krokodillentranen over laten). In 2010 had Nederland nog 2800 permanente IC-bedden, nu nog 1.150

  Is dat niet juist libertarisch? Nah, niet echt, want libertarisme wilt dan dat commerciële actoren de zorg kunnen vormgeven. En dat kan ook niet. We schalen de zorg af, maar, de markt mag de boel niet opvangen, want dat kan toch niet. De Nederlandse schizofrenie.

  Ze zeggen ook, we moeten geen overheidsbemoeienis meer, dus schalen we de zorg af. Om vervolgens de grootste overheidscontrole ooit op te voeren, omdat die afgeschaalde zorg de boel niet meer aan kan. Moesten ze toch nog de overheidsbemoeienis vertienvoudigen, met hun lockdowns.

  En het verhaal dat ze de zorg afschaalde, omdat ze geen overheidsbemoeienis willen, vind ik sowieso raar. Sinds wanneer wilt Nederland geen overheidsbemoeienis? Op iedere hoek van de straat staan twaalf boa’s en als je een bedrijf wilt oprichten, moet je zevenendertig formulieren invullen. Maar de zorg moet uitgekleed worden? Ze doen een soort van quasi liberaal, de hele tijd. Maar als dat liberalisme dan even niet uitkomt, grijpen ze naar dictatoriale middelen.

 6. Er wordt gesteld dat 15% van de volwassen bevolking (1.8 miljoen niet gevaccineerden) het volste recht heeft om zich te verzetten tegen allerlei corona-beperkingen.
  Heeft dan 85% van de bevolking (10.2 miljoen gevaccineerden) dan ook niet het volste recht om zich niet meer aan de corona beperkingen te houden? Terecht dat die zich belazerd voelen door Rutte en co.

  • zeker, en welkom superspreader en ook welkom in de wereld die het verdienmodel heet

 7. “angst verbreiden dat íedereen zwaar ziek wordt of overlijdt”

  Zijn we nog wel bang voor covid? Of zijn we banger voor de overheid?

 8. Momenteel is er een discussie over wel/niet 2G of evt. 1G.
  Nou is alle gevaccineerden voorgehouden door Rutte en co. dat we weer vrij zouden kunnen doen wat we willen als voldoende mensen gevaccineerd zouden zijn. Dat aantal stokt bij 85% omdat de overige 15% dat om diverse redenen weigert.
  Daarnaast komt bij de discussie weer de idiote vraag van discriminatie om de hoek kijken. Bij 2G zouden ongevaccineerden gediscrimineerd worden dus heeft men 1G bedacht; iedereen testen ongeacht of je gevaccineerd bent of niet. Dat is een flagrante schending van de uitspraken van Rutte en co; volkomen terecht dat gevaccineerden zich opgelicht voelen door Rutte en daartegen in opstand komen!

  Ikzelf weiger een PCR-test om me te laten testen voor wat dan ook als ik geen klachten heb, net zoals anderen weigeren om zich te laten vaccineren. Zoals ongewenste vaccinatiedrang een aantasting is van de integriteit van het menselijk lichaam, zo is een ongewenste PCR-test dat ook.

  • Nog even ter aanvulling: als een ongewenste zoen wordt beschouwd als strafbare aantasting van de integriteit van het menselijk lichaam, zo zijn opgedrongen vaccinatie en opgedrongen testen dat ook; strafbaar!

  • Gevonden op de site van ARAG rechtsbijstand:

   “Hoofdregel: gezondheid is privé
   U mag als werkgever niet vragen naar de gezondheid van de sollicitant. Ook mag u niet vragen naar het ziekteverzuim in het verleden. Vragen over de gezondheid mogen alleen worden gesteld tijdens een zogenaamde aanstellingskeuring (medische keuring). Deze medische keuring is bij wet geregeld, maar is slechts voor enkele functies toegestaan. Ook zijn er strikte eisen en voorwaarden aan verbonden.”

   Waarom zou een overheid dan wel een gezondheidstest mogen eisen als je ergens aan wilt deelnemen?

   • De NL grondwet is waardeloos. Bij elk recht dat je zogenaamd krijgt van de overheid (it was never theirs to begin with) staat ‘ tenzij bij wet uitgezonderd’. Die ‘ normale’ wet kan met 51% door de kamers gejaagd worden en zoals we weten doet de regering wat ze wil dankzij de kadaverdiscipline van de kamerfracties. POEF weg grondrecht dat je meende te hebben.

    In artikel 120 van de Gw staat zelfs dat wetten niet getoetst mogen worden aan de GW! daarom heeft NL ook geen constitutioneel hof. Een echte bananenmonarchie.

 9. Iedere Microbioloog weet dat de menselijke cellen bij het maken van fouten twee opties hebben. of apoptose (zelfmoord) of het verwijderen van de fout door uitstoten als zijnde afval (exosome), deeltjes (RNA, Mitochondrion deeltjes, etc.) worden omhuld met een capsit, een deel celmembraam of anders. Bij het overleiden van een cel vervalt deze in EV´s “Extracellular vesicles” (eveneens als exosome bestempelt ). Dit afval wordt uitgestoten en dient als communicatie middel tussen de zelfde species. De één deelt en fout mede aan de anderen en de ander reageerd op de informatie. De uitgestote deeltjes van de ander zijn genetisch anders als de basis (mutaties). De wetenschap kan de zo genaamde Virusen van EV´s (lees; exosome) niet onderscheiden. Isolatie is onmogelijk want het betreft dood materiaal. Men heeft de Germ theory omgezet om celafval te definieeren als zijnde virusen om hun eigen gelijk te bewijzen. Levende wezens hebben deze uitwisseling van informatie nodig om te overleven. Onbegrijpelijk is dat nu de mensheid met een vaccin geinjecteerd ( geforceerde lichaams toediening) wordt deze in eenieder gevacineerde dezelfde kunstmatige genetische fout creert. De gehele immunitaire biblitheek wordt in het lichaam overhoop gehaald en daardoor niet gesterkt maar juist verzwakt. Dit inzicht is wetenschappelijk methodisch correct verwoord door o.a. Dr. Lanka en Dr. Cowen. Denkt de mens werkelijk boven de natuur te staan is hij werkelijk zo achtelijk zich zelf zo te schaden? Door dit te weten, is alles wat er nu gebeurd machtsmisbruik voor het vestigen van een NWO

Comments are closed.