Ik sta in dubio of ik het volgende persbericht wil plaatsen. Het is afkomstig van studenten die ervan overtuigd zijn dat ze recht hebben op onderwijs. Ze zien het zelfs als een (sociaal) grondrecht. Onderwijs is vaak zwaar gesubsidieerd. Hun vermeende rechten op onderwijs worden gefinancierd met belasting. Onder andere opgebracht door de stratenmaker die in weer en wind vanaf zijn zeventiende zwaar werk verricht. Is dit geen stuitende arrogantie van intelligente jongeren die beter moeten weten? Hoe sociaal zijn dergelijke grondrechten?

Aan de andere kant leren ze door de QR maatschappij een harde les. De overheid is niet te vertrouwen. Ze proberen buiten de overheid om initiatieven te ontplooien. Dit heeft een naam. Agorisme. Hier sta ik achter en dat is de reden dat ik het volgende persbericht plaats:

PERSBERICHT VAN DE BOVENWIJSBOND

Na de zoveelste persconferentie van onze twee favoriete demissionaire heren, de geruchten en berichten vanuit de media, de zorgwekkende geluiden uit onze eigen MBO’s, HBO’s en universiteiten, en het opvallende gebrek aan reactie daarop vanuit studentenorganisaties en verenigingen, zijn wij met een aantal studenten en jongeren een initiatief gestart.

De QR Code toepassen binnen de school, een gebouw waar eenieder die wenst te leren ten alle tijde welkom hoort te zijn, zou het zoveelste grondrecht in een voorrecht veranderen onder het bewind van het woord “Corona”. Dit zou onweerbare kinderen, tieners en studenten fundamenteel in hun pad naar de toekomst raken en discrimineren. Daarnaast zou het gemotiveerde en keihard-werkende docenten die ervoor kiezen geen deel te willen uitmaken van de door de QR Code opgedrongen tweedeling binnen onze samenleving, onmogelijk maken om hun kennis en dienst nog langer te delen met leerlingen die daar recht op hebben.

Wij zetten ons in om daar uitvoerig en tot het gaatje tegen te strijden, en te voorkomen dat dit onwerkelijke scenario toch werkelijkheid wordt.

Individueel spreken sommige studenten en docenten zich voorzichtig uit, en er worden vrije scholen opgezet, maar vanuit jongeren en studenten als geheel gebeurt er weinig tot niets om zich te verzetten tegen het onvrije en destructieve beleid tot nu toe en in de nabije toekomst. Zodoende hebben wij de Bovenwijsbond opgericht.

Wat ons betreft erg treffend en illustratief voor wat we willen klaarspelen, namelijk toegang tot het leren, tot schoolgebouwen en educatie, zonder de tweedeling van de QR Code blijven behouden. En waar we ons in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid toch op zullen moeten gaan richten: Educatie en toegankelijk leren buiten het huidige systeem om.

We merkten her en der dat er goede initiatieven waren, waaronder ook (staats)vrije scholen, en dat daar ook steeds meer vraag naar komt vanuit zowel ouders van jongere kinderen, als tieners en studenten.

Maar waar ze moesten zoeken, dat bleef voor sommigen nog een ongelukkig raadsel.

Met onze Bovenwijsbond behartigen wij de volgende concrete doelen:

– Alles op alles zetten om toegang tot het huidige onderwijssysteem zonder QR Code te behouden.

– Alternatieven bekend maken, met elkaar verbinden en makkelijk beschikbaar stellen voor leraren, ouders, studenten en leerlingen.

– Een hand toereiken aan gezinnen, en vooral kinderen, tieners, studenten en leraren die in hun directe omgeving nergens met hun Corona/QR gerelateerde zorgen en problemen naartoe kunnen en deze zorgen en problemen oplossen.

– Het faciliteren van een professionele website (daar wordt nu aan gewerkt) die kan dienen als een platform waar ouders en leerlingen en docenten vanuit heel Nederland eenvoudig en zonder in Telegram groepen te hoeven zoeken naar alternatieve educatie, een nieuwe plek kunnen vinden.

– Het opstellen van brandbrieven, petities, mailberichten naar docenten of mentoren etc. die studenten en leerlingen integraal kunnen overnemen als zij moeite hebben met QR/Mondkap/Test problematiek op school en er zelf niet toe in staat zijn om dit kundig te doen.

We horen al ontzettend veel geluiden van steunbetuiging, onze dank daarvoor! Als studenten en ervaringsdeskundigen in het onderwijs doet het ons goed om te zien dat er animo is voor dit initiatief.

Ben je geïnteresseerd in de Bovenwijsbond en wil je op de hoogte blijven? Stuur ons dan een e-mail of Privé Bericht op een van de onderstaande Socials, dan maken we contact met je en zorgen we dat je goed terecht komt in de Telegram groep die tijdelijk zal fungeren als ons verbindingsplatform. Hier zullen ook updates, persberichten etc. worden gedeeld.

Ook zijn wij op dit moment de aangeboden hulp en steunbetuigingen aan het kwantificeren en inventariseren om te kijken hoe we deze het beste kunnen benutten en inzetten. We durven al wel te voorspellen dat we veel zullen hebben aan medestudenten die een lerarenopleiding volgen, mensen net ervaring m.b.t. schoolinstellingen, educatie, pedagogiek en lesgeven binnen en buiten het huidige systeem.

Wil je ons helpen bouwen, en ben je gemotiveerd om je actief in te zetten voor de Bovenwijsbond? Stuur dan een e-mail of Privé Bericht waarin je je kort voorstelt en verteld wat je eventueel zou willen/kunnen doen.

We hopen natuurlijk dat je dit bericht zo veel mogelijk deelt!

Alvast ontzettend bedankt voor je steun en enthousiasme! Met warme en bemoedigende groet, Lacey, Denzel, Lars en Kevin

de Bovenwijsbond

Contactgegevens: E-mail: debovenwijsbond@outlook.com

9 REACTIES

 1. Ik ben niet geïnteresseerd in de bovenwijsbond. School is een verouderd concept in deze digitale tijden. Onderwijs is weinig anders dan het overdragen van reeds bestaande kennis. Ooit ging dat van vader op zoon, via religieuze vertellingen, later via boeken en een uitlegger van die boeken op klassikaal niveau. Nu kan dat via video’s en kennissystemen zodat je via vraag en antwoord snel door een programma heen kan. Uiteindelijk blijven er een paar beste programma’s over die enkel vertaald hoeven te worden. Dat hoeft geen miljarden per jaar te kosten en ook geen 25 jaar van je leven.

  • In grote lijnen ben ik het een keer eens met Youp. In tijden van internet is ‘het onderwijs’ eigenlijk achterhaald. 2 uur in de trein zitten, en dan 3000 per maand betalen, om naar een docent te luisteren die iets verteld, dat je ook gratis op het internet kon vinden. Als je aan de docent vragen stelt, heeft hij/zij niet echt heel veel tijd om het uit te leggen. Daarnaast kan je die vragen ook op het internet stellen, op fora, waar professionals samen komen en lange antwoorden geven, op vragen.

   Aan het einde van de les gaat de docent ook niet even nog napraten met de leerlingen ofzo, want daar voelt men zich dan weer te goed voor.

   Punt is dat d tijd zich niet heeft aangepast aan de nieuwe technologie. De structuren lopen achter op de werkelijkheid.

   Ik ken mensen die kunnen programmeren op een heel hoog niveau. Dit hebben ze zichzelf geleerd, via het internet. Maar omdat ze dan geen ‘papiertje’, van ‘de staat’ hebben, is hun kennis zogenaamd niet waardevol. Terwijl ze precies hetzelfde kunnen als iemand die wel ‘een papiertje’ kreeg, van Rutte en Grappenhouse.

   Ik zat laatst op libertarianism,org. Libertarianism.org bied honderden podcasts en hoor colleges, min of meer. Allemaal gratis. Een universiteit zou hetzelfde bieden, maar er 4000 per maand voor vragen.

   • “In grote lijnen ben ik het een keer eens met Youp”

    Heel goed Nayako, je gaat vooruit.

   • “Ik ken mensen die kunnen programmeren op een heel hoog niveau. Dit hebben ze zichzelf geleerd… ”

    Goede IT’ers leren het altijd (grotendeels) zelf. Een staats-diploma pleit eerder tegen je dan. Een certificering (geen staat) kan wel nut hebben.

 2. Ik vond mijn studie veel te duur voor wat ik ervoor kreeg. De studie was voornamelijk gericht op het behalen van ‘een diploma’, zodat je op ‘de arbeidsmarkt’ kan functioneren. Het was niet echt gericht op daadwerkelijke innerlijke/psychische/persoonlijke ontwikkeling. Jij moet bruikbaar zijn, jij moet stuurbaar gemaakt worden, jij moet weten ‘hoe we het doen’. Jij moet weten wat ‘de wet’ voor je bedacht heeft. Daar ging het meer om. Hoe kan een baas, of een ministerie winst uit jou halen.

  • Heeft iedereen The case against education van Brian Caplan gelezen? (Of een samenvatting daarvan?)

 3. Ik was ondanks de nogal gangbare stelling dat onderwijs een recht is toch wel blij met dit bericht. De hele wereld roept dat onderwijs een recht is. Daarom kunnen we van de gemiddelde student, die waarschijnlijk nooit van het NAP gehoord heeft, niet verwachten dat hij inziet dat recht op onderwijs niet zomaar past in een vrije wereld.

  Ik vind het hoopgevend dat deze club in weinig tijd een enorme Telegram-groep op de been heeft gebracht. Er bestaan misschien meer mensen die nu wakker worden en zich zorgen maken over toenemende onvrijheid. Ik heb me aangemeld voor de Telegram-groep en heb ze gevraagd om niet alleen te strijden tegen de QR-gekte, maar ook tegen andere vormen van onvrijheid. Helaas ben ik realistisch genoeg om te beseffen dat dit waarschijnlijk niet direct een libertarische generatie studenten op gaat leveren maar wie weet…

Comments are closed.